Over Soumaya Sahla en haar mislukte PR-machine

Hoe illustere wegkijkers voor haar in de bres sprongen

Het was me het dagje wel vandaag. In de Volkskrant begon het met een column van Max Pam, de zoveelste pro deo advocaat die was aangesteld om de belangen van Soumaya Sahla te behartigen. Pam begon in zijn inleiding met vertellen over een radioprogramma van Theodor Holman, Oba, met als naam Ketter & Geest. Daarin ging het volgens Pam om ‘sombere berichten die voor goddelozen van belang zijn.’

Pam somt achtereenvolgens de ellende op die het ‘raadselachtige fenomeen van de religie’ ons biedt. Kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, de Klaagmuur in Jeruzalem, de vaccinatieweigeraars op Urk en een sjeik die Mickey Mouse dood wenste. De linkse fascinatie (en haat) jegens het christendom, waarvan Pam twee voorbeelden noemde (less is niet altijd more) blijft nooit lang verscholen inzake problemen rondom de islam. Maar goed, het leven is een krijgsbanier en kloekmoedig voorwaarts dragen zullen we.

 

Gezellig

Wanneer religie in het algemeen en het christendom in het bijzonder door links erbij gehaald worden, weet men: er zal wel weer iets met de islam aan de hand zijn. Ik ken mijn pappenheimers, lieve lezers. En dat bleek ook hier weer het geval, in dit geval de veroordeelde Hofstadgroep-adept Soumaya Sahla. Het lieve meisje had keurig acte de présence gegeven na afloop en zij was op Pam zeer ‘oprecht’ overgekomen. Ook daarna onderhielden zij een gezellige mailwisseling en dan vergeet je zo’n mitrailleur natuurlijk snel. Bovendien, zo stelt Pam, wanneer “zij mij en anderen had willen opblazen, had zij dat allang gedaan.”

Ik hoop gauw ook eens met Pam aan tafel over mijn religie te mogen keuvelen, zodat ik hem wat bij kan spijkeren, speciaal op het gebied van Johannes 15:13: “De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.” Want kennelijk is meneer Pam nog altijd in de vooronderstelling dat zolang zij hem maar niet op wil blazen (zijn woorden, niet de mijne) er geen gevaar of dreiging van haar uitgaat.

 

Veroordeeld

Precies daar wringt uiteraard de schoen: het keurige meisje en haar even keurige vriendjes wilden namelijk niet Pam, maar Wilders, Hirsi Ali en Ellian iets aandoen. Het is heel gemakkelijk grootmoedigheid te tonen wanneer je zelf geen gevaar loopt en dat ook nooit hebt gelopen. Dan Wilders; ik herinner nog maar even aan het feit dat in 2017 bleek dat er een lek zat in zijn beveiliging. En niet voor het eerst. Sahla, Pams oprechte vriendinnetje, was volgens het Hof: “veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele organisatie (de Hofstadgroep) en het voorhanden hebben van wapens met een terroristisch oogmerk.” Doelwit: Wilders, Hirsi Ali en Ellian.

 

Charmeoffensief

Een withete Wilders stelde hierover, terecht: het gaat om levensbedreiging, vragen aan Rutte in december 2021. Deze werden op de gebruikelijke ferme-jongens-stoere-knapen-manier door Rutte afgeserveerd. De vaderlandse pers zweeg op een enkeling na, die het niet voor Wilders maar voor Sahla meende te moeten opnemen. Pas in een Kamerdebat begin dit jaar komt het geval Sahla ter sprake en kan de pers niet meer zwijgen. De pro deo advocaten van Sahla beginnen een charmeoffensief en vormen een cordon valeurs; het regende oproepen tot begrip en een tweede kans voor iedereen en Soumaya in het bijzonder. Zij zou openbaar afstand hebben genomen van haar ‘opvattingen’ volgens VVD’er Boekestijn.

Volgens Gert-Jan Segers zou zij de “aantrekkingskracht van het jihadisme hebben gevoeld”, maar had zij daar ondertussen “radicaal afstand van genomen”. Let vooral op het tussen neus en lippen door voordoen alsof we allemaal wel eens de aantrekkingskracht van het jihadisme hebben gevoeld, zoals we ook allemaal wel eens zijn uitgegleden over de keukenvloer of op school een staartdeling niet meer konden maken. Zoiets overkomt ons allemaal wel eens, maar daar groeit een mens overheen, nietwaar.

 

Jihadisme

Maar ook van Segers dus de bewering dat Sahla afstand zou hebben genomen van – in dit geval – de aantrekkingskracht van het jihadisme. Opvattingen, jihadisme, Sahla zelf spreekt in haar langverwachte reactie van “keuzes waar zij spijt van heeft”. Interessant dat noch Sahla, noch een van haar pro deo advocaten van het charmeoffensief ook maar een woord vuil maakt aan wat de ‘keuze’, haar ‘opvattingen’, of de ‘aantrekkingskracht van het jihadisme’ inhielden. De intentie onder anderen Geert Wilders te vermoorden. Het regent al weken eufemismen, maar de ware toedracht, namelijk het wapenbezit met een terroristisch oogmerk, beestje en naam werden nimmer genoemd.

 

Onwaarheden

Dan zwijg ik nog over de leugens en onwaarheden die van stal gehaald werden om niet Wilders, maar Sahla te beschermen. Het moet niet gekker worden. Er was sprake van een gerechtelijke dwaling, het was allemaal al lang geleden (niet waar) en er was een verdwijntruc op de site van de VVD waar de CV van Sahla dan weer wel, dan weer niet en toen weer wel voorkwam. Zelf sprak Sahla geen woord, maar vrienden genoeg die de kastanjes voor haar wekenlang uit het vuur wilden halen. Met zulke vrienden heb je echt niets meer nodig. Wilders werd pro deo afgeschilderd als iemand die overstuur was (goh, hoe zou dat toch komen?), hij zou Soumaya ‘aanvallen’ en volgens Pam maakt Wilders ‘een beetje laat misbaar.’

 

PR-machine

Vooral onbenoemd bleef dit, volgens het Hof in 2014: “wenste de verdachte (Sahla) de ogen te sluiten voor de strafrechtelijke relevantie die aan haar gedragingen dienden te worden toegerekend.” De afgelopen weken hoorden wij niets van Sahla zelf, maar draaide haar PR-machine op volle toeren. Toch vreemd voor een volwassen (!) vrouw die op iedereen zelf afstapte om eens kennis te maken, maar wanneer de grond te heet onder de voeten wordt anderen haar kastanjes uit het vuur laat halen. Zij heeft kennelijk heel veel mensen, Jason Walters, Gert-Jan Seegers, Max Pam, Arend-Jan Boekestijn, Frits Bolkestein en een hele zwik mensen meer verteld over haar verleden. Prachtig.

 

In de bres

Het hele illustere rijtje namen voelde zich daarom moreel verplicht (laat mij niet lachen) om voor haar in de bres te springen. Maar toen de zoon van Afshin, Ulysse Ellian in de Tweede Kamer kwam voor nota bene de VVD, vertelde zij hem niet van datzelfde verleden en de rol die zij daarin had gespeeld. Dat zij, uitgerekend zij, advies over Terrorisme & Veiligheid geeft aan de zoon van de man die zij en de rest van de Hofstadgroep kwaad wilden doen, zonder dat hem verteld werd wie zij was, is te zot voor woorden. Dat zij kennelijk zo te koop loopt met haar verleden dat Jan en Alleman ervan afweet (en kennelijk ook betreffende haar diepste zielenroerselen op het gebied van spijt en schaamte) behalve de drie mensen die er hier toe doen: Ellian, Hirsi Ali en Wilders.

 

Wilders de kwade pier

Wilders werd de kwade pier in het sprookje, niet Sahla. De pers, die in een gezonde democratie is aangesteld om de waarheid te achterhalen en daarover te schrijven, loog om haar bestwil. Kan het gekker? Een man die mede dankzij Sahla’s toedoen 24/7 bewaakt wordt en maar twee veilige plekken heeft in ons land, de bunker waarin hij en zijn vrouw wonen en zijn werk, wordt afgeschilderd als een man die zich aanstelt. Daar tegenover een ‘oprechte’ vrouw die hem wilde vermoorden en naar iedereen en zijn moeder toestapte om eens gezellig over haar terroristische banden en jihadistische aantrekkingskracht te babbelen, maar nooit Ellian, Hirsi Ali of Wilders belde om eens over spijt en vergeving bij te kletsen. Maar Wilders moet zich niet zo aanstellen. Tuurlijk!

 

Eigendunk

Dan kwam vandaag eindelijk de langverwachte ‘publieke’ afstand. In een verklaring zegt Sahla dat er de laatste weken “veel commotie is ontstaan over mijn persoon en mijn verleden”, kennelijk zijn dat twee van elkaar losstaande zaken, en betreurt zij de commotie en voelt zij “de behoefte daarover enkele dingen te zeggen.” Nou meid, het werd wel tijd. Welgeteld gebruikt zij elf keer (!) het woordje ‘ik’ in haar verklaring. Afgewisseld met zes maal mij/mijn. Aan eigendunk geen gebrek denk ik dan maar. Het is wat eenzijdig allemaal, er ontbreken wat mij betreft nog wel wat woordjes in haar verklaring: Afshin Ellian, Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders. Maar goed, kniesoor die daarop let natuurlijk.

De ‘commotie’ (lees: “ik ben een veroordeelde terrorist en heb jarenlang geprocedeerd om mijn straf te ontlopen en zet nu mensen in die een van mijn beoogde slachtoffers zwart proberen te maken en mij te ontzien terwijl ik zelf al die tijd zweeg”) betreurt Sahla. Ze wil ‘aangesproken worden op haar verleden’, maar zweeg daarover zelf wekenlang, behalve toen ze via Nieuwsuur Martin Bosma nog even voor de bus wilde gooien. Sahla spreekt van ‘zwarte bladzijden’ in haar leven. Het staat er echt. ‘In haar leven’. Geert Wilders leeft al bijna twee decennia in een bunker, maar het zijn zwarte bladzijden in Sahla’s leven.

 

‘Commotie’

De ‘commotie’ is ‘ontstaan,’ alsof zij zelf daar part noch deel van uit heeft gemaakt. Dat doet dan weer denken aan wat het Hof constateerde, namelijk dat Sahla de ogen wenste te sluiten voor de consequenties van haar daden, betrokkenheid etc. Sahla ‘betreurt de keuzes die zij toen gemaakt heeft’ en, gaat zij verder, ‘iedereen in haar omgeving weet dat.’ Ja, dat kan, maar is volstrekt onbelangrijk in deze. Er zijn namelijk maar drie mensen die dat horen te weten: Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian. De rest is bijzaak. Als jij mensen van het leven wilt beroven of mensen met de dood bedreigt of voornemens bent hen iets aan te doen, lijkt het mij dat je niet publiekelijk maar persoonlijk je excuses maakt. Op z’n minst.

Niet alles draait om jou, jij doet er even niet toe, daar gaat de ‘commotie’ niet over. Een man, Geert Wilders, is voor altijd zijn vrijheid kwijt. Waar Sahla, zoals Pam in zijn column beschrijft, haar straf heeft uitgezeten en uit eten kan, naar lezingen gaat, kopjes koffie drinkt met deze en gene, heeft Wilders levenslang. En als hij zich na alle ‘commotie’ niet meer veilig voelt, omdat mensen hem naar het leven staan, draait het hele circus maar om een persoon: Soumaya Sahla haar ‘recht’ op een tweede kans, haar oprechtheid, verstand van de islam, goede inzet en weet ik veel wat nog meer.

 

Victim blaming

In plaats van dat mensen naast Wilders staan (niet te dichtbij, want bewaking, omdat Soumaya Sahla) wordt er een ‘normen-en-waarden’-voorstelling gegeven waar je U tegen zegt. Scheefgroei, egocentrisme, disloyaliteit, leugens en victim blaming op de koop toe. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de VVD waar ze echt helemaal de weg kwijt zijn. Met je ‘zitten in onze maag’ (vanwege de ‘commotie’, Sahla werkt al tijden voor die club, maar daar kreeg voor de commotie niemand buikpijn van), ‘iedereen mag meepraten bij ons,’ terwijl mevrouw voorzitter was van die commissie en niet zomaar ‘meepraatte.’

Ik stem geen PVV, maar wanneer een ander mens alleen staat, bedreigd en uitgestoten wordt, is er maar een optie mogelijk. Je als mens, van mens tot mens, tot die persoon richten en zeggen: “Je bent niet alleen, ik ben hier, ik ben maar een telefoontje van je vandaan.” Die 24/7 bied ik u aan, meneer Wilders, ter compensatie van die andere 24/7 die nodig is vanwege mensen als Soumaya en de zwijgers die ‘woorden doen ertoe’ roepen. Maar niet wanneer het mensen betreft die zij zelf als outcast zien.

Normen en waarden, tweede kans, handen in het vuur, prachtig. “En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben hen lief die hen liefhebben. Maar heb uw vijanden lief en doe goed.” (Lucas 6:32-35)

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
43 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
jos
jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Toen de moslimimmigranten en -vluchtelingen kwamen, heb ik niet geprotesteerd, het waren toch hulpbehoevende mensen.

Toen ze moskee ’s en culturele centra bouwden, heb ik niet geprotesteerd, ze hadden het recht tot Allah te bidden.

Toen ze eisten dat op scholen alleen Halal voedsel aangeboden mocht worden, heb ik niet geprotesteerd, ze kunnen slechts eten wat de Koran het voorschrijft.

Toen ze criminaliteit, geweld, groepsverkrachtingen en terreur verspreidden, heb ik niet geprotesteerd, het was niet representatief voor de ware Islam.

Toen ze Sharia wetten wilden in hun eigen gebieden, heb ik niet geprotesteerd, ze hadden hun eigen ruimte nodig en we leven in een vrije wereld.

Toen de eerste Islamitische Staatshoofd geïnstalleerd werd, heb ik niet geprotesteerd, ze waren inmiddels bijna de helft van de populatie en hebben daardoor zo hun rechten.

Toen ze voor het hele land en alle inwoners de Sharia wet verplichtten, was het te laat om te protesteren.

.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  jos

Het zijn de idealistische maar zeer naïve en daardoor gevaarlijke gedachten die onze politici nahouden. De VVD denkt dat een ommezwaai van een moslimterroriste zomaar gebeurd zonder gevolgen voor haar uit eigen kring zelfs als zij zich naar eigen zeggen tegen terrorisme keert en deze bestrijd. De terroristische organisatie laat haar leden kennelijk makkelijker de groep verlaten dan de EU landen die dat willen. Buma van CDA dacht hardop over hoe de partij dacht dat er een Europese islam ontstaat als je de moslims op hun wenken bedient.
En daarom heeft Wilders levenslang omdat zij dat toelaten en zelfs steunen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
De Jager
De Jager
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het feit dat deze terroriste niet bedreigd wordt cq als afvallige wordt beschouwd is al een teken aan de wand.
Taqiyya, het liegen om de islam vooruit te helpen is een onderdeel van de islamitische leer en staat de moslim toe om zich buiten de fundamentalistische paden te begeven.
De rest kun je nu zelf invullen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Jager

Ik heb het zelf al ingevuld nu nog de VVD-ers.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  jos

1. Sterke patroontekening. Complimenten
2. Nou, ja, toch wel geprotesteerd. O.a. GPV bijv. heeft destijds alreeds de onverenigbaarheid van mohammedanisme met onze cultuur benoemd. Probleem is overigens trouwens ten diepste ook niet het mohammedanisme. Dat vult alleen de ruimte van het negeren van de 1e van de 10 geboden (‘geen andere goden’) Net zoals andere verterende passies groeien waar liefde voor God en de naaste kwijnen.

p.
p.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Het GPV… das war ein mal. Iedereen die ooit op het GPV heeft gestemd is denk ik verbijsterd dat daaruit de CU is voortgekomen. Een man als Jongeling zou never nooit lid worden, laat staan stemmen op de CU.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De linkse pro-islam logica wordt ruim toegepast om terrorisme goed te praten. Als Wilders niet boos werd zou de VVD verder gesierd zijn door een terrorist die nu pas afstand nam van haar verleden en niet eerder. Dus erg gemeend zal het niet zijn. Zou u lid van een partij willen zijn die terroristen toelaat en hun acties goed praat? Schaam je dood, VVD kiezer. Schaam je dood, Nederlandse politiek die mensen uitsluit maar terroristen op handen draagt en smoesjes zoekt om de aandacht af te leiden door anderen aan te vallen. Aanval is tenslotte de beste verdediging.
Geweldig geschreven artikel.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik moet een beetje lachen om een geradicaliseerde moslima die jaren later – afgedwongen door Wilders en publiciteit – beweert ‘dat ze spijt heeft van haar keuzes in het verleden’ en ‘afstand heeft genomen van het radicalisme’.
Het echt belangrijke is WAAROM ze spijt heeft. Heeft ze spijt omdat ze inziet dat het een foute keuze was – of omdat ze er zoveel gezeik om heeft gekregen?
Heeft ze afstand genomen van radicalisme omdat ze inziet dat geweld principieel fout is – of omdat ze er zoveel gezeik mee heeft gekregen?
In het verleden zijn er zoveel moslims geweest die zich ‘westers’ gedroegen en daarna aanslagen pleegden. Ze radicaliseerden vanuit het niets. Soms hadden ze asielstatus gekregen in het westen.
Natuurlijk zijn er moslims die echt afscheid hebben genomen van de islam. Maar dat is moeilijk vast te stellen door westerlingen. Zeker als ze ooit een periode van radicalisering hebben doorgemaakt is het erg dom om dit soort mensen in de politiek een functie te geven. In de islam is het een onderdeel van de geloofsleer dat elke leugen en elk bedrog is toegestaan, ook zeggen dat je christen of jood bent, als je maar in gedachten houdt dat het is om de islam te dienen.
De morisco’s in Spanje waren crypto-moslims bijna een eeuw lang totdat ze in 1609 uitgewezen werden omdat de Spanjaarden het zat waren dat de morisco’s telkens weer logen over hun islamitische belijdenis. De morisco’s gingen zo ver dat ze kerken hadden met een bijbel op het altaar en gelijk daaronder een koran. Als ze betrapt werden betaalden ze een boete en gingen vervolgens door op dezelfde voet.
Wat ik nog het ergste van het hele verhaal vindt, is de uitsloverigheid van de VVD om dit soort mensen binnen te halen.

p.
p.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Onderdeel van de islam is de inmiddels welbekende Takiyya (wat háát ik het dat ik inmiddels al wel een stuk of 10, 15 islamitische begrippen ken – het voelt als ongewenste indringers in mijn geest). Je mag liegen over je geloof in tijden van onderdrukking. Het gevolg van dit leerstuk is dat niemand ooit zeker kan weten of een islamiet meent wat hij zegt. Veel duivelser kan een ‘religie’ niet worden dunkt me…

Eens te meer blijkt uit het ’toegestaan zijn’ van dit bedrog dat bij de islam het doel alle middelen heiligt. En dat staat feitelijk gelijk met volledige immoraliteit.
(Overigens is dat het onvermijdelijke gevolg van het niet accepteren van een hogere macht.)

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Iedereen, ook mevrouw Sahla, verdient een tweede kans. Maar in het geval van Sahla zeker niet in het huis van onze democratie (of wat daar nu voor doorgaat). Zelfs niet in Nederland. Zij verdient een tweede kans in de zandbak waar haar broeders en zusters met dezelfde ideologie wonen. Enig idee hoeveel die doorgedraaide extremisten (zoals Mohammed B en Samir A) ons kosten? Extremisme is daarnaast ongeneeslijk, de veiligheidsdreiging blijft altijd bestaan. Het is mij een doorn in het oog dat we dit soort mensen niet aan de andere kant van de wereld dumpen. En die bagatelliserende deugkneuzen mogen wat mij betreft voor opruiing en landsverraad worden aangeklaagd. Schandalig!!

mies
mies
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wauw,
perfect verwoord!

Vorm een duo met Jan Dijkgraaf:
jij voor de gedegen longread, Jan voor de puntige samenvatting…

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

UIt mijn hart gegrepen, deze woorden van Sonja Dahlmans. Geen woord teveel, geen toon verkeerd. Hulde.

emilia
emilia
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

En had deze mevrouw ook niet over haar rechtszitting gezegd dat het een ‘showproces’ is? Daarbij de uitspraak en de strafmaat totaal niet accepteerde, want onze rechtstaat en rechtbank is niet de hare. Zegt genoeg.

p.
p.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De totale afwezigheid van enig moreel besef van een groot deel van onze medelanders én van onze ‘leiders’ komt iedere keer weer aan als een mokerslag. Is er nog hoop dat het reeds tastbare ‘verval’ van onze maatschappij tot stilstaan wordt gebracht?

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door p.
Els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  p.

Ik ben bang van niet.

mila
mila
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zo fijn dat je zo eerlijk mogelijk verslag doet. Die onzin journalie van de msm ben ik zo klaar mee. Je zou nog de verhoren van de politie en andere processtukken erbij moeten lezen van het hof ,,, schrikken gewoon

Carry
Carry
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hulde aan dit artikel.
Het is scherp, to the point en zó waar.
Helaas is het in- en intriest dat stemmen als deze, stemmen die er toe doen, zo weinig worden gehoord en/of gelezen.

Adrienne
Adrienne
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik sluit mij met hart en ziel aan bij dit stuk van mw. Dahlmans van begin tot eind.

fransgroenendijk
fransgroenendijk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Precies!!
“Als jij mensen van het leven wilt beroven of mensen met de dood bedreigt of voornemens bent hen iets aan te doen, lijkt het mij dat je niet publiekelijk maar persoonlijk je excuses maakt. Op z’n minst.”

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Laat alle journalisten, een voorbeeld aan jou nemen.
Gewoon de waarheid vertellen en zich niet laten sturen, door de belangen van het vullen van hun bankrekening.
Alles wijst er op dat Wilders, het pad van van Gogh en Fortuyn gaat volgen.
Op Rutte hoeft hij niet te rekenen, die voert op ieder vlak, de opdrachten uit van anderen.
Ook ik schrik iedere dag weer opnieuw als Autochtone Nederlander, als ik de samenstelling van het parlement bekijk.

Jan Smid
Jan Smid
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Tja, als je als winkelmeisje nog wat kruimeltjes opeet van de schaal waar alle koekjes lagen voor de klanten, krijg je ontslag op staande voet zonder uitkering want stelen ! En een beetje stelen bestaat voor de VVD en de rechters niet. Het is maar de vraag of deze mensen ooit nog aan de bak komen want werkgevers in dezelfde branche wisselen gegevens uit.

Als je een bonnetje vergeet in te leveren inzake de toeslag kinderopvang wordt alles teruggevorderd want je bent een fraudeur. En een beetje frauderen bestaat volgens de VVD en de rechters niet

Als je jarenlang dividendbelasting terugvraagt terwijl je helemaal geen dividend ontvangen heb mag je gewoon nog vrij rond huppelen en de VVD en rechters vinden dat niet-bewezen fraude met toeslagen harder moet worden bestraft dan mensen die jarenlang hebben gefraudeerd met het terugvragen van dividenbelasting terwijl ze daar geen enkel recht op hadden. Het is maar zeer de vraag of deze wittenboordencriminelen en de bankiers die hebben meegedaan wel echt bestraft worden.

En als je lid bent geweest van een terroristische organisatie, dan helpt Frits Bolkenstein wel aan een leukje job want tja, je hebt toch je straf uitgezeten, je bent toch inkeer gekomen. Je verdient een tweede kans maar dat geldt niet voor dat ‘stelende’ winkelmeisje die nog wat kruimeltjes opeet. Dat geldt ook niet voor diegene die vergeten zijn een bonnetje in te leveren vanwege die toeslag, je blijft op de lijst van de belastingdienst staan als fraudeur en procederen tegen de staat is zinloos. Laat daar de VVD en de rechters het helemaal mee eens zijn !

Els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smid

Het moet mij van het hart. Frits Bolkestein! Ik weet nog dat hij 35, 40 jaar geleden waarschuwde voor de immigratie van moslims. Hij werd er om verguisd. Ik had hem hoog zitten. Maar sinds ik dit weet is hij in mijn achting gedaald tot het nulpunt. Jammer, steeds meer mensen buigen voor dit volk, ik begrijp er niets meer van.

Herbert van der Linden
Herbert van der Linden
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben benieuwd van welke stad zij tot burgemeester benoemd word.
Ik denk dat Almere wel …………….

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Herbert van der Linden

Kijk ik zie het anders, Aboutaleb gaat op weg naar Den Haag, als eerste Marokkaanse MP van Nederland en dan kan Sahla zijn plaats innemen.

Eef
Eef
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor dit artikel van een collega theologie-student die worstelt met het vormen van een mening in deze kwestie.

Maenhout
Maenhout
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Eén correctie: Zij heeft Jason Walters niet verteld over haar verleden, hij maakte deel uit van haar verleden – als vriend en medelid van de Hofstadgroep. Walters is echter wél publiekelijk tot inkeer gekomen.

Marcel Aret
Marcel Aret
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig ! dit artikel maar met de reactie van ni28 nog veel beter.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marcel Aret

Die ging uit mijn hart. Bedankt voor de compliment.

legusuit
legusuit
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn zoon is onlangs gaan werken in een magazijn van een grote webwinkel. Zijn baan bestaat uit het verwerken van terug gestuurde artikelen. Voor hij kon beginnen moest hij een VOG inleveren.
Volgens de overheid: “Een VOG is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Uw (toekomstige) werkgever kan dan vragen om een VOG.”
Oke, als voor het verwerken van terug gestuurde artikelen een VOG nodig is….prima, gaan we regelen.

Als je aan het werk gaat als adviseur / tafelvoorzitter voor een politieke partij neem ik aan dat je serieus gescreened wordt en minimaal een VOG moeten kunnen overleggen.
Ik vraag me af hoe Soumaya Sahla, zoals beschreven in dit artikel “veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele organisatie (de Hofstadgroep) en het voorhanden hebben van wapens met een terroristisch oogmerk.” aan die baan gekomen is.
Ik kan me niet voorstellen met haar geschiedenis dat zij überhaupt een VOG krijgt.

Ben Kleintjens
Ben Kleintjens
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is natuurlijk totaal ongeloofwaardig dat een veroordeelde moslimterrorist überhaupt als veiligheidsadviseur bij een politieke partij zou kunnen functioneren.
Ik word er een beetje cynisch en moedeloos van.

Jeroen
Jeroen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk mevrouw Dahlmans, heb het opgeslagen want iets zegt me dat deze kwestie nog niet klaar afgewikkeld is.
Er blijven teveel vragen openstaan. Een daarvan is de volkomen (en niet voor het eerst) niet kritische opstelling van de pers (die zichzelf als poortwachter van de democratie benoemd heeft) met als een van de sneue voorbeelden mevrouw Elif Isitman van de Telegraaf die in december 2021 poneerde dat “iedereen” van Sahla’s verleden op de hoogte was en dat dus aanvoerde om het als non-issue af te kunnen doen.
Echt zeer opmerkelijk.
Kan Omtzigt dan ook niet anders dan gelijk geven in zijn punt dat er geen afstand bestaat tussen pers en politiek, een van de redenen dat er niet bevraagd en niet doorgevraagd wordt. Daarnaast is het jammer genoeg nog steeds bon ton om de boodschapper (in dit geval Wilders) te kunnen wegzetten zodat er aan de boodschap geen aandacht hoeft te worden gegeven. Veelvuldig toegepast als men geen goede argumenten heeft om een zaak te kunnen onderbouwen / verdedigen ed.

Ton
Ton
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Eindelijk een onafhankelijk stuk van iemand die niet bang is om het te publiceren.
Ben jij niet bang voor jou toekomst. De gevestigde orde (staats communisme) zal dit niet pikken. Ik wens jou veel sterkte

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

‘Wanneer religie in het algemeen en het christendom in het bijzonder door links erbij gehaald worden, weet men: er zal wel weer iets met de islam aan de hand zijn.’ Nuchtere constatering.

p.
p.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Niet alleen nuchter – maar vooral zeer to the point.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In mijn jonge jaren – als stemgerechtigde – zette ik het rode puntje bij Haya van Someren – Downer. Later ook bij Rita. De VVD . . . dus.
Maar wat dat Partijtje de laatste jaren onder LIJDING van och gutte gutte heeft uitgespookt, nu ook met die moslima. is ronduit gezegd O N G E L O O F L IJ K.
VVD heb ik al lang geleden verlaten. De beide letters V heb ik behouden. De D heeft een staartje gekregen. Die letter heb ik voor de beide V’s geplaatst. ;o) ;o)

Els Schwencke
Els Schwencke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Niets aan toe te voegen, deze ochtend ook een mooie column van Sylphain Ephimenco hierover

Willem R
Willem R
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Je ziet het verschil in afhandeling door de Westerse Jason Walters en de islamitische Soumaya Sahla. Jason zegt dat hij fout was en je ziet aan alles dat hij dat meent, hij kan terug vallen op zijn Westerse mentaliteit. Sahla, afkomstig uit een cultuur waar voorkomen van gezichtsverlies centraal staat en waar kritiek op het geloof, van waaruit haar handelen werd ingegeven, meteen als ketters wordt bestempeld, kan door haar innerlijke drang (geen gezichtsverlies, niet afvallig) niet anders dan zo veel mogelijk verhullen, en als het echt niet anders kan een formalistische verklaring geven. Zolang ze de link tussen haar gedrag en de islam blijft verdoezelen en de islam die link met geweld niet verwijt, is ze niet los van haar achtergrond. Ik vergelijk haar met oud-communisten, die moeten heel overtuigend zijn in hun kritiek op die ideologie en in het omhelzen van democratische waarden, voordat ik hen een begin van vertrouwen geef. En bij Sahla komt er nog bij dat ze duidelijk de Westerse waarden moet uitdragen, waaronder dus kritiek kunnen geven op elementen van de islam. Zolang ze dat niet doet, is er geen aanleiding voor vertrouwen. Dan blijft ze een moslim naar oosters gebruik, niet naar Westers model.

p.
p.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Willem R

@WillemR: een zeer terechte en zeer belangrijke observatie. Aan de vruchten herkent men de boom, dat geldt ook hier. Zolang er geen kritiek op de islam uit haar mond komt, en een waarachtig persoonlijk mea culpa, kan alles nog doodgewoon ’takiyya’ zijn.
En die kans is feitelijk heel groot. Want waar je mee opgegroeid bent, wat je met de paplepel is ingegoten, dat zet je niet zo maar even opzij. Het is geen kledingstuk waar je op uitgekeken bent, zodat je wat anders aanschaft… het is je cultuur, je basis!
Het behoort tot de stompzinnige naiviteit van westerse mensen om te denken en te geloven dat je dat zomaar overboord kunt zetten.
En helaas zijn met name zij die een hogere opleiding hebben ‘genoten’ erg vatbaar voor dit soort irreële bespiegelingen, die als bonus hebben dat je geen ‘gevaar’ ziet, nergens. Wel zo rustgevend… totdat het mes je keel doorsnijdt.
Maar hée, ook dan heb je rust!

Richard
Richard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb zelf een christelijke opvoeding genoten, tot mijn twaalfde, ik kan denken dat het christendom ‘niet meer mijn ding is’, Maar natuurlijk heeft mijn opvoeding sporen nagelaten over hoe ik nu het leven ervaar, en wat ik daarbij voel. Friedrich Nietzsche stond niet onsympathiek tegenover Jezus, in zijn optiek stond zijn sympathie heel dicht bij ‘Jezus, het vleesgeworden woord’. Niet zozeer wat hij allemaal gezegd heeft, maar hoe hij het leven geleefd heeft.

Gereformeerde mensen worden maar al te graag afgeschilderd als intolerante en starre mensen, maar in mijn eigen leven heb ik kunnen ervaren hoeveel vergevingsgezindheid in de mensen schuilt. Dat moet ook wel, als je enige notie hebt over hoe schuld diep op hun bestaan rust, dan kom je snel tot de conclusie dat het leven zonder vergeving niet meer te dragen is.

Ik weet oprecht niet in hoeveel sloten een mens moet lopen voor een mens tot inzicht komt? Ik weet niet hoeveel mensen ‘kansen’ verdiend. Een leven lang misschien. Het betoog van Sonja komt misschien heel dicht bij iets anders wat hem aan mensen opviel; ‘eerlijkheid is onze laatste deugd’. Naar het mij voorkomt heeft de mens het maar moeilijk om eerlijk te zijn.

Ik geloof niet dat vergevingsgezindheid ooit een probleem in mijn leven is geweest. Waar ik in mijn leven wel kei-, maar ook keihard mee geconfronteerd werd, is word je als mens in de positie gebracht, wordt er ruimte gemaakt, wordt de lucht geklaard, waarin je als mens kunt vergeven.

Eerlijkheid, de mens heeft het er maar moeilijk mee.

Fred
Fred
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

prima verwoord door Sophie, we willen meer van dat !

mies
mies
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal vergeten, de vonnissen.
Taaie kost voor wie niet gewoon is uitspraken te lezen.
Maar wel interessant. Met name de door de rechter vastgestelde feiten. En de tapverslagen.

TIp: begin met inhoudsindicatie/samenvatting
Daarna evt alleen: “De bewezen feiten leveren op”

https://jure.nl/ECLI:NL:RBROT:2005:AU4531
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2006:AZ3589
verdachte 6 betreft S. Sahla.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2008:BF4814
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:241
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2016:42
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:915
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BP7544

43
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x