Rechts moet immigratierealistische alliantie bouwen

Meerderheid bevolking tegen huidig beleid

 

Links heeft de afgelopen jaren in ons land een breed gesteunde klimaatalliantie weten te bouwen. De rechtse partijen zouden daar wat betreft het immigratie- en asieldossier een voorbeeld aan kunnen nemen. Onder de bevolking is er immers grote ontevredenheid over het huidige immigratiebeleid, zo blijkt uit recente peilingen. Jan Gajentaan ziet daarom kansen voor een rechts initiatief tot immigratierealisme.

In de afgelopen jaren is politiek links erin geslaagd een klimaatalliantie te bouwen die zijn weerga niet kent. Op de website OpinieZ is deze alliantie veel bekritiseerd, zowel wat betreft de analyse die eraan ten grondslag ligt, als de gekozen middelen: dure en ineffectieve hernieuwbare energiebronnen en biomassa. In het coalitieakkoord van RutteVier zien we een klimaatfonds van 35 miljard euro en een stikstoffonds van 25 miljard euro. Maar als we kijken naar het immigratiedeel van het coalitieakkoord, is dat buitengewoon lauw.

Dit kon gebeuren ondanks een rechtse meerderheid in beide Kamers. Hebben VVD en CDA hierdoor niet een enorme kans voorbij laten gaan en schieten ze daarmee niet in hun eigen voet? Is het niet tijd dat politiek rechts, samen met linkse realisten, een immigratierealistische alliantie bouwt?

 

Linkse realisten

Zijn ze er dan ter linkerzijde, immigratierealisten? Ja, ik denk het wel, maar hun geluid wordt overstemd door de opperdeugers in de media, die elk immigratierealistisch geluid meteen demoniseren. Ook de top van de linkse partijen is buitengewoon huiverig dit geluid te laten klinken, uit angst meteen neergesabeld te worden door de media en het meer fanatieke deel van de eigen aanhang. De beschuldiging van racisme ligt immers altijd op de loer.

Dat het ook anders kan, bewijst Denemarken. Het is notabene een linkse, sociaaldemocratische regering, die een immigratiebeleid voert dat dusdanig stevig is dat zelfs de nieuwe rechtse partij in Nederland, JA21, er een voorbeeld aan neemt.

Duitsland

In Duitsland is de situatie vergelijkbaar met Nederland of nog erger. Ook daar is de linkse partijelite zó bang zich immigratierealistisch, laat staan immigratiekritisch uit te laten, dat ze nog liever hun eigen tong afbijten. Met als enige uitzondering Sahra Wagenknecht die geen blad voor de mond neemt, maar daardoor een paar maanden geleden bijna verstoten werd door haar partij (Die Linke). De vergelijking met WO2 ligt immers altijd op de loer. Toch blijkt uit een recente enquête dat circa een derde van het electoraat van de Groenen veel striktere immigratieregels wil en ook snapt dat de grenzen dan strenger bewaakt moeten worden, in EU of nationaal verband, of een combinatie van beide.

 

Nederland is verdeeld

Uit een recente enquête van peil.nl in Nederland blijkt dat de bevolking verdeeld is over het immigratiebeleid. Dat varieert van genereus tot heel streng. Maar voor voortzetting van het huidige beleid, waarbij bijna iedereen die binnenkomt ook blijft, als statushouder of als illegaal, is geen enkel draagvlak meer: slechts 7% steunt dat nog. Voor een actief, goed geregeld immigratiebeleid in plaats van ongecontroleerde instroom lijkt wel een ruime meerderheid te zijn.

 

Linkse verworvenheden op de helling

Hoe deze meerderheid voor een beter gecontroleerd immigratiebeleid in deze peiling precies tot stand kwam is mij niet duidelijk, maar het lijkt voor de hand te liggen dat ook in Nederland een deel van de linkse stemmers – misschien is het een derde, net als in Duitsland – voorstander is van meer immigratierealisme. Dat ligt voor de hand, want de massale instroom van asielzoekers in Nederland zal uiteindelijk leiden tot de vernietiging van juist veel linkse verworvenheden, zoals een behoorlijk stelsel van uitkeringen, of ons unieke systeem van sociale woningbouw. De sociale woningbouw was in Nederland altijd toegankelijk voor minder gefortuneerden, die voor een redelijke prijs fatsoenlijk konden wonen.

Deze laatste sociale verworvenheid is eigenlijk al naar de Filistijnen, want een aanzienlijk deel van de sociale huurwoningen die nu vrij komen, gaat naar statushouders. Terwijl veel Nederlanders niet aan een woning komen en jongeren gedwongen thuis blijven wonen, zelfs tot na hun dertigste. Het woonbeleid, dat sinds de jaren negentig sterk gericht is op eigen woningbezit en de prijsexplosie op de huizenmarkt, speelt uiteraard ook een rol.

 

Immigratierealistische alliantie

Het is dus lastig de vraag te beantwoorden, waarom het rechts maar niet lukt een immigratierealistische alliantie te bouwen, terwijl het links wel lukt – dankzij de gulle medewerking van VVD en CDA – om een ambitieuze klimaatagenda te realiseren. Sterker nog, het nationale Klimaatakkoord van zeven partijen uit 2018 is dusdanig ambitieus maar ook onrealistisch, dat het de gewone burger nog wel eens lelijk zou kunnen opbreken. Maar daarover leest u al genoeg in andere columns op deze site en ook elders.

 

Steun links noodzakelijk

In een interessante analyse van al zeven jaar geleden benadrukte de beroemde ontwikkelingseconoom Paul Collier – de kampioen van Opvang in de Eigen Regio volgens een humaan model – dat juist links belang heeft bij een realistisch immigratiemodel. Collier benadrukte dat dit zonder links ook niet lukt: “Only the left can free us of the Open Door Myth”.

 

Deugpronkers

Waar rechts over moet nadenken teneinde een nationale, brede, immigratierealistische coalitie te bewerkstelligen, is misschien het volgende: taalgebruik en de emoties die dit opwekt. Ter rechterzijde is men geneigd nog wel eens te spreken in hyperbolen. Vooral Geert Wilders en Thierry Baudet zijn daar kampioen in: “een tsunami van gelukszoekers”. Het gevolg van zulke uitspraken door Wilders of Baudet is dat alle media en policor politici een week lang over elkaar heen buitelen. De deugpronkers zijn dan zó druk bezig elkaar de loef af te steken, dat ze vergeten dat het oorspronkelijke probleem – een veel te ruime toelating van immigranten – wel degelijk bestaat.

 

Rationeel benoemen

Misschien dat het wat rationeler of subtieler benoemen van de problemen voortvloeiende uit het te ruim immigratie- en asielbeleid, inclusief het hierboven genoemde verloren gaan van traditioneel linkse verworvenheden, kan helpen om wél een kamerbrede alliantie te bouwen voor meer immigratierealisme. De intellectuele fundamenten voor zo’n alliantie zijn al ruim twintig jaar geleden gelegd door Pim Fortuyn voor rechts en Paul Scheffer – het Multiculturele Drama – voor links. De politieke implementatie bleef achterwege.

Nieuwe partijen, zoals JA21 maar ook BBB en straks misschien de partij van Pieter Omtzigt, kunnen bij het bouwen van deze alliantie een belangrijke rol spelen. Waar PVV en FvD vastzitten aan hun eigen retoriek, lukt het deze nieuwe partijen misschien beter om de juiste woorden te vinden.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ronald
Ronald
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekende analyse van de ontstane situatie. De weg uit deze patstelling zou een verstandige route zijn, want de verzorgingsstaat kan deze influx niet aan zonder het voorzieningenniveau zwaar te verlagen voor een ieder.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ronald

Het ineenstorten van de verzorgingsstaat is ook precies de bedoeling van de globalisten. Dat is het al sinds het communistisch manifest van Marx (1848).
1) Een gekozen regering heeft de dag na de verkiezingen niets meer te maken met de eigen bevolking, maar des te meer met internationale connecties: handel, verdragen, uitwisseling van kennis, militaire verplichtingen.
2) Alle internationale verplichtingen draaien uiteindelijk om migratie, omdat er grote economische en demografische verschillen zijn tussen landen. Omdat de arbeidsparticipatie van de migranten lager is dan die van de al aanwezige ingezetenen, wordt het sociale systeem overbelast.
3) maar die mensen zijn er nu eenmaal. Dus wordt alles van iedereen en dan is het doel bereikt: de werkelijk sociale samenleving, zoals al voorzien door Diderot, Proudhon en Marx.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Immigratie is totaal onder de invloed van activistische krachten net zoals het klimaatbestrijding en andere linkse hobby’s. Rechts heeft zich in slaap laten sukkelen in al die jaren of is rechts zelf
links geworden. Wie moet de linkse offensief dan stoppen? PVV en Fvd vaak niet handig bezig achter de cordon sanitaire, JA21 samen met BBB als een persoon bijna. VVD, inmiddels terugkerend naar de PvdA roots met goedkeuring van eigen achterban. Je zou je bijna afvragen, wie zijn die mensen? Moeten deze partijen samen een koers varen? Hoe? Uitzichtloosheid is het enige wat het oplevert. Links hier zal nooit voorbeeld nemen aan hun Deense collega’s. Die kans hadden zij al maar zijn liever op schoot van Groen Links gegaan. De(demissionaire?)regering wou in de zomer bedrijven gaan sluiten die te veel uitstoot produceren. Dat lijkt erg veel op Februari 1948 in Tsjechoslowakije, de nationalisering van bedrijven door communistische partij. Zou hun tegenhanger, de D66 als waarschijnlijke aanstichter van dit idee in wezen niet hetzelfde willen doen? Rechts is volledig tandeloos en als op links niets gebeurt is het spel over en dat zien wij nu al. Het wordt inderdaad anders in 2022 en laten we hopen dat het niet te lang duurt. Anders gaan wij in rappe tempo naar boven de 20 miljoen inwoners naar de Stad Nederland met een groeiende invloed van islam met alles wat er bij hoort. En verder met groeiende aantal moslimmigranten, minder bedrijven, minder boeren, bossen verbranden met de linkse ideologie nog sterker in de rug door de schreeuwende hersenspoelende media. Wat mij betreft merk ik dat het akelige verleden mijn al bijna ingehaald heeft. De enige troost is dat ook dit beleid zal falen. Het duurt alleen zo erg lang om intussen helemaal verbitterd onder te gaan.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Auteur van het artikel heeft het uitstekend onder woorden gebracht.
D.w.z. dat, wat zou moeten gebeuren, als er rekening werd gehouden met het belang van de Nederlanders (dus alle ingezetenen, laat ik nu eens een keer inclusiviteit beoefenen).
Maar dat is heel iets anders dan globalisme.
En onze politici zijn bijna allemaal globalisten.
Die voeren het programma uit van Marx, Gramsci, het Eurocommunisme….met als belangrijkste doelen het slopen van de natiestaat.
En daarmee zijn ze goed op weg!
Nu ze al zover gevorderd zijn, zouden ze dan ophouden, mede gezien de bereidwilligheid (85 %) van de bevolking om mee te werken aan vaccinatie die niet werkt, die niet beschermt (nou ja een tijdje).
Zou u stemmen op een partij die over 6 mnd zegt: zoek het uit?
Zou u gaan werken bij een baas die over 6 mnd niet meer uitbetaalt?
Zou u een auto kopen waarvan u nu al weet dat hij over 6 mnd naar de sloop kan?
85 % van de mensen doet dat maar wat graag!
Je kunt van onze politici niet verlangen dat ze ophouden met een werkwijze die steeds weer beloond wordt door de QR-slaven.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

In het regeerakkoord is immigratie ook totaal geen probleem.

Jve
Jve
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Vergeet Nederland……

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jve

Hoe dan ook is migratie een wereldwijd probleem.
Mensen raken ontheemd en ontwikkelde landen raken steeds meer onder druk.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Immigratierealisme. Alleen het woord geeft me al koude rillingen. Het is doorspekt met de angst om je mening buiten de boot te zien vallen. Het is een rechts deugwoord. Het is een ambigue term, voor meerdere uitleg mogelijk. Het is het uit de weg gaan van het probleem door het probleem niet te benoemen.

Geert
Geert
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Moeilijk hè, begrijpend lezen! Het probleem wordt hier in dit artikel zeer duidelijk benoemd en de oplossing ook, minder migratie en terugzenden van kanslozen zoals in Denemarken!

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Geert

Ik heb het in mijn reactie niet over de inhoud van het artikel, alleen over de term immigratierealisme. Dat is het enige waar ik een mening over geef. Ik mag hier vrijelijk mijn mening geven, ook als het alleen over een term gaat die mijn tenen doet krommen. Dat u daaraan voorbij gaat door te verwijzen naar de inhoud van het artikel is aan u. Mogelijk was het begrijpend lezen van mijn reactie voor u een lastige opgave.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De EU wil het. Dus ik zie dit beleid niet stoppen.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het immigratiebeleid is onhoudbaar. We hebben veel te weinig woningen, overbelasting van de sociale voorzieningen en te weinig ruimte om zoveel mensen op te vangen. De mensenrechten van de oorspronkelijke bewoners komen door cultuurverschillen onder druk te staan. Helaas is dit niet bespreekbaar want dat discrimineert en is racistisch volgens de deugkneuzen.

Jve
Jve
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

En gisteravond bij Pauw in een programma over de woningschaarste, geen woord over de werkelijke oorzaak!

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Deze items zijn pure verdienmodellen voor de rijken der aarde die hun ondersteuners ook rijkelijk belonen dus dit stopt nooit meer.
Kijk en de anders denkenden krijgen een zwart vinkje en hun naam is dan gewoon een wappie of viruswappie, viruswaanzinnige.
Dit stopt niet meer.
Het Rutte Kartel maakt meer kapot dan ons lief is.

M.de Jong
M.de Jong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Jammer, het is al 1 min voor twaalf…… dus te laat:

https://nl.gatestoneinstitute.org/18063/duitslands-multiculturele-zelfmoord

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  M.de Jong

Als oudere Nederlander had ik nog nooit van deze site gehoord, maar wat een waarheid als een koe.
Mijn eerste gedachte was, een roepende in de woestijn is vervangen door een roepende op de Keulse Dom.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Gatestoneinstituut laat je alles van de andere kant zien, ik lees het al heel lang. De Keulse Dom wordt tegenwoordig overschreeuwt door de officieel toegestane geroep uit plaatselijke moskeeën. Echt!

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een zeldzaam naïef stukje weer van deze schrijver. De kern van zijn onbegrip lijkt te schuilen in twee aannames. Ten eerste, de overheid moet doen wat de meerderheid wil. Ten tweede lijkt hij nog verdwaald te zijn in de links/rechts tegenstelling uit de vorige eeuw. Links/rechts bestaat niet meer. Dat was een in de kern economische discussie die niet meer gevoerd wordt. Tegenwoordig zijn alle partijen sociaal-democraten. De tegenstelling gaat tussen globalisme en nationalisme, ook wel populisme genoemd. De partijen die de schrijver rechts noemt horen zonder uitzondering bij de globalisten. Wat betekent dat ze de agenda van het WEF uitvoeren. Wat de mensen in het land willen interesseert politici niet zo. Hebben ze jou dat wel eens gevraagd?

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De nieuwe partijen zouden gewoon zaken moeten doen met Baudet en Wilders, allemaal wat water bij de wijn en de oude garde neersabelen ,een vastgeroest zooitje impotente oude knarren, die kost wat kost de macht wil behouden ,en voor wat? meer dan lobbyisten voor de grote bedrijven en verzekeringen zijn ze niet .je hoeft alleen maar te kijken van wat er over is gebleven van Nederland, niet naar de dingen die ze je beloven ,daar is namelijk in al die jaren nog geen woord van waar gebleken .Huizen worden niet gebouwd, en de jeugd heeft geen toekomst .Gekozen burgemeesters, en niet overal uitgerangeerde PVDA figuren ,en ja knikkers, die hebben geen ambitie .
Ben maar een leek, het nieuwe normaal?? waar Rutte het over heeft in samenwerking met Schwab ,het mag eenvoudig niet gebeuren ,niemand heeft gekozen voor die figuur ,maar maakt ondertussen aardig de dienst uit .
Liep gisteren in Haarlem en triest hoeveel winkels er door een klein loketje nog wat probeerde te verkopen om hun hoofd boven water te houden ,daar hebben Rutte en Hugo geen last van ,die zijn op reces en hebben hun december salaris alweer binnen ,en de kado’s zijn via internet gewoon op hun plaats gekomen ,omdat ze met winkels en markten helemaal niks hebben .

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend stuk en ik zou echt willen dat het inderdaad waarheid werd: dat de problemen die de immigratie meebrengt echt besproken kunnen worden. Maar ik vergelijk de economieen (het gaat toch altijd om geld) van elk land met een zwembad. De zwembad van de noordelijke landen staat vrij hoog, in het zuiden is het waterpeil laag. Schotten eruit en het water verdeelt zich. Het resultaat van de afbraak van de verzorgingsstaat tekent zich al af en dat is precies de bedoeling. Pas als we allemaal arm zijn (het water overal hetzelfde niveau), komt er een weg uit de ellende. Tot die tijd is alles geoorloofd om dat doel te bereiken, en laat massa-immigratie nou een prima manier zijn om het waterpeil hier snel naar beneden te krijgen. En dan nog een verdien-model voor bepaalde organisaties. Win-win, hatsjiekidee!

Jve
Jve
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang weldenkend rechts zich niet tot in de haarvaten weet te maneuvreren heeft ze geen scheen van kans. Eerst moet er een mars op de instituties plaats vinden en dat laten die instituties echt niet toe. Geen schuin van kans.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ja, JA21 moet samen met BBB en Omtzigt een beter Nederland realiseren. Mee eens dat die de handen ineen moeten slaan. SP kan er ook bij, maar dan moet Renske Leijten de kar trekken.,

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Lillian Marijnissen is een leuke, oprechte vrouw, maar te beperkt. Renske snapt beter dat er ook gewerkt moet worden om alle sociale uitkeringen te kunnen betalen. Dus bedrijven ook meenemen in het plan. Daar stapt Marijnissen te snel overheen.

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen