OpinieZ-auteurs over Instortend Nederland

Eindejaarsartikel 2021

Titelfoto bij artikel Eindejaarsartikel 2021: OpinieZ-auteurs over Instortend Nederland

Foto:

 

Met de jaarwisseling 2021-2022 in zicht geven de OpinieZ-auteurs kernachtig hun mening over de huidige toestand van ons land en de wereld. De focus ligt op wat eenieder het meest bezighoudt. Een compilatie van persoonlijke gedachten, waarnemingen, zorgen en gevoelens. Uitgedrukt in openhartige taal, zoals u van ons gewend bent.

Uri van As

2021 was het jaar waarin het Westen de macht over het stuur verloor. In het Witte Huis zetelt een marionet van extreemlinks Amerika. De Brusselse burelen worden bevolkt door bureaucraten bevangen door groene gekte en geopolitieke grootheidswaan. We worden bestuurd door een naar binnen gekeerde politieke kaste, obsessief in de weer met waanideeën. Ruggengraatloze leiders die onze vijanden vrij spel bieden. Met als gevolg: geopolitieke chaos, (wereldwijde) oorlogsdreiging, onherstelbare vertrouwensbreuken tussen bevolking en bestuurders, polarisatie, techcensuur en -controle, gierende inflatie, zelf veroorzaakte energiecrises, uitgeholde instituten, onvoorstelbare staatsschulden en oververhitte geldpersen. Xi en Poetin verleggen hun grenzen. Communistisch China kan, dankzij westerse bewonderaars, straffeloos blijven liegen over de oorsprong, aard en de verspreiding van het Wuhan-virus dat onze levens al twee jaar verlamt. En ondanks alle gevaren zijn we nog altijd afhankelijk van Chinese aanvoer- en productielijnen. Interne en externe antiwesterse krachten slopen de fundamenten van onze samenleving. Bieden de komende VS-verkiezingen een lichtpuntje? Of razen we stuurloos verder door de duisternis van 2022?

 

Freek van Beetz

Nederland is niet crisisbestendig. En hardleers. Jarenlang wentelden we ons in een bad van zelfgenoegzaamheid: we voerden immers alle belangrijke lijstjes aan, of stonden in de voorhoede. In veel landen werd jaloers naar ons gekeken, maar misschien toch ook omdat we zelf verkondigden dat we zo héél goed waren. Nu zijn ons toch wel de schellen van de ogen gevallen: het beste pensioenstelsel ter wereld? Nou, onze gepensioneerden zitten al jarenlang op de nullijn en kunnen een welvaartsverlies van 20% inboeken. Onderwijs wellicht? Met twee miljoen functioneel analfabeten – een generatie schoolverlaters – die het rekenen en de taal nog nauwelijks machtig zijn, valt ook die illusie in duigen. Ons gezondheidssysteem? Behoort tot de beste in de wereld, riepen de deskundigen vol trots. Weet u nog hoe aan het begin van de pandemie de minister verklaarde dat we ‘goed voorbereid’ waren? We schonken zelfs onze voorraad aan beschermmiddelen met een genereus gebaar aan China, om vervolgens machteloos te moeten toezien hoe zich in onze verpleeghuizen een drama van ongekende proporties voltrok. En dat terwijl volgens de “Global Health Security Index” (op basis van door Nederland verstrekte gegevens) Nederland met jawel, Groot-Brittannië en de VS het best waren voorbereid op de Corona-uitbraak. We zijn twee jaar verder: nog steeds kampen we met een stroperige bureaucratie, vaccineren we als traagste, hebben we de minste IC-bedden en is er een woningtekort, een asielcrisis, een dreigend energiedrama en een verzonnen stikstofcrisis. En nu wil Rutte IV ons ook nog ‘klimaatkoploper’ maken. Stoelriemen vast!

 

George van Bergen

2021 was vooral het jaar waarin definitief duidelijk werd dat het zinloos is rationele alternatieven te bieden voor de verdwazing in de westerse wereld, inclusief Nederland. In de politiek en (sociale) media domineert één gedachtengoed. Wie andere ideeën heeft wordt door de zelfbenoemde elite gemarginaliseerd, geridiculiseerd, gecensureerd en desnoods gecriminaliseerd. De gemiddelde Gutmensch trapt daar helaas vol in. In de Verenigde Staten hebben ze zo ervoor gezorgd dat Biden tot verkiezingswinnaar kon worden uitgeroepen. In Nederland hebben ze de voorspelde verkiezingsnederlaag van D66 omgebogen in een bescheiden zetelwinst, en die als verkiezingsoverwinning gepresenteerd. Helaas genoeg om Rutte3 als 4 verder te kunnen laten regeren, zonder dat ze zich iets hoeven aan te trekken van het steeds bredere ongenoegen onder de Nederlandse bevolking. Ongenoegen over het corona-wanbeleid, de slappe ik-wil-wel-maar-ik-kan-niet opstelling bij immigratie en integratie, het waanzinnige en geldverkwistende klimaat/energie- en dito stikstofbeleid (met op dit moment wonen als duidelijkste slachtoffer), en de voortgaande uitlevering van Nederlandse soevereiniteit aan de antidemocratische EU-superstaat. Wie wil begrijpen wat er aan de hand is adviseer ik om 1984 van George Orwell en The History of the Decline and Fall of the Roman Empire van Edward Gibbon te lezen. Onthullend! Voor 2022 verwacht ik verdere Verelendung. Vanuit zonniger streken zie ik de ontwikkelingen in mijn geliefde geboorteland met lede ogen aan. Ik wens u desondanks een Zalig Kerstfeest en sterkte voor 2022.

 

Ines van Bokhoven

Ik kreeg een gedicht toegestuurd. Ik wil dat graag met u delen, want mij schieten woorden tekort over het afgelopen jaar.

 

Het carillon

Ik zag de mensen in de straten,
hun armoe en hun grauw gezicht, –
toen streek er over de gelaten
een luisteren, een vleug van licht.

Want boven in de klokkentoren
na ’t donker-bronzen urenslaan
ving, over heel de stad te horen,
de beiaardier te spelen aan.

Valerius – een statig zingen
waarin de zware klok bewoog,
doorstrooid van lichter sprankelingen
‘Wij slaan het oog tot U omhoog.’

En één tussen de naamloos velen,
gedrongen aan de huizenkant
stond ik te luistr’ren naar dit spelen
dat zong van mijn geschonden land.

Dit sprakeloze samenkomen
en Hollands licht over de stad –
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen
zo bitter, bitter liefgehad.

Ida Gerhardt,1941

 

Maaike van Charante

Na 2020 dacht ik: erger kan niet. Maar wat was 2021 een rampenjaar… Corona bleek nog net zo’n drama als vorig jaar, en daar kwamen alle politieke verwikkelingen nog bij. Helaas viel Rutte pas na de verkiezingen genadeloos door de mand toen hij glashard loog over Omtzigt. Tijdens het functie-elders-debat hing zijn politieke leven aan een zijden draadje, maar hij werd gered door zijn opportunistische coalitiegenoten. Uit de gelekte kabinetsnotulen werd duidelijk dat de hele ministerraad had samengezworen om de Kamer voor te liegen, maar toch gaan deze lieden ‘gewoon’ verder als leiders van Nederland. Voor 2022 kan ik alleen maar hopen dat steeds meer mensen zullen beseffen dat er echt iets moet veranderen in dit land. En ik hoop dat OpinieZ daar een stevige bijdrage aan zal leveren!

 

Sonja Dahlmans

In 2021 werd een steeds verder groeiende kloof tussen regering en bevolking zichtbaar. Het wantrouwen van de regering in haar bevolking door middel van een steeds groter groeiend labyrint van regels. Opgelegde ge- en verboden als enige middel voor bestuurders om gedragsverandering te forceren. Zelfreflectie, Van der Plas van BBB vroeg een stamelende Rutte daarnaar tijdens het debat over het nieuwe regeerakkoord, is er nauwelijks. Rutte moest toegeven daar niet over nagedacht te hebben. Invoelen hoe de gewone burger het leven vandaag ervaart, lukt hem noch zijn collega’s.​​​​​​ Oplossingen voor zelfbedachte problemen worden aangedragen, het liefst met een eigen minister. Elke groep zijn eigen achtergesteldheid die emancipatie behoeft met eigen politieke partij of beweging. Eenheid bestaat nog nauwelijks. Laat staan dat al deze groepen dezelfde zorgen of dromen omtrent een gezamenlijke toekomst delen. In 2022 zal er weinig veranderen.

 

Jan Gajentaan

Ik vrees dat ik niet erg origineel ben: 2021 werd voor mij gedomineerd door het coronavirus. Waarbij ik me misschien wel meer zorgen maak over het gemak waarmee de overheid vrijheden afpakt, dan over het virus zelf. Hoe naar dat ook is. Ik kan de overheid niet goed volgen. Het lijkt alsof vanaf het begin van de coronacrisis vaccinatie als de heilige graal werd beschouwd. De mogelijkheid om patiënten vroeg te behandelen met antivirale middelen, bijvoorbeeld Azitromycine, eventueel gecombineerd met Hydroxychloroquine, werd verboden. Het schadelijke Paracetamol hartelijk aanbevolen. Zo verdween de eerste vrijheid: die van artsen om medicijnen voor te schrijven. De opvolgende lockdowns en avondklok: zo mogelijk nog ingrijpender. Waarbij de jeugd onnodig geofferd werd – hebben zij de vrijheid niet het hardste nodig? Over 2022 kan ik kort zijn. Laten we hopen dat het coronavirus tot bedaren komt, wellicht endemisch wordt in een mildere vorm. Laten we knokken om onze vrijheden terug te winnen. Want een totalitaire overheid die eenmaal de smaak te pakken heeft, krijg je niet zo makkelijk terug in zijn hok.

 

YorienvdH

In 2021 was ik boos. Over de avondklok. Meppende politie bij demo’s. Testen voor Toegang, misselijke mondkapjes, onzinnige anderhalve meter en meer ‘maatregelen’ tegen een ziekte die 99% van de bevolking amper raakt. En dan dat pushen van die prikken, die QR-code en de tweespalt die De Jonge bewust gekozen heeft. De leugens, de verdraaiingen, al die verzwegen bijwerkingen. Gecancelde artsen, monddood gemaakte critici, en dan steeds weer dat vingertje omhoog. Woedend. Op de regering, het willoze volk, de kiezers in het voorjaar. Maar het meest nog op ons journaille. Wat lieten zij het afweten, als waakhond van de democratie. Wat lieten zij ons in de steek, met hun eenzijdige verhaal, hun propaganda-copy-paste, hun fear– en emoporno, hun vingers in de oren en hun wegkijkende blik. Zo heeft de macht vrij spel.

 

Alma van Hees

Het jaar 2021 was een jaar waarin de wereld nog gekker is geworden. Het machtigste land ter wereld wordt geregeerd door een demente president. Ons kabinet is vanwege wanbeleid afgetreden om tenslotte geheel ongewijzigd weer aan te treden. Wetgeving is in voorbereiding om iedereen de gewenste genderidentiteit officieel te kunnen laten registreren, ongeacht biologisch geslacht. En we hebben nu een minister van armoede omdat iedereen door de overheid steeds armer wordt gemaakt, vooral door het onbetaalbare klimaatbeleid. Over dat alles hangt bovendien nog steeds een donkere corona-wolk. Welke zegeningen kunnen wij tellen? Kernenergie krijgt een beetje ruimte. En het is de EU net niet gelukt om Kerstmis uit onze taal te laten verdwijnen, dus houden we de moed erin. Totdat de waanzin wordt gestopt door een harde botsing met de realiteit. In 2022, vast en zeker.

 

Katiana Kayvantash

Hoe dring je door tot een volk dat wordt omringd door politiek linkse en rechtse kinderlokkers, loverboys en handmaids van islamitische terroristen, die continu met holle mooie woorden, beloftes, intimidatie en angstzaaierij, hun burgers tot gehoorzaamheid en onderdanigheid dwingen, om hun eigen macht te vergroten? De motoren van deze grootste politieke charlatans in de geschiedenis van het Westen denderen al twee jaar door de steden, politiek, MSM, reclames, talkshows, opiniestukken, debatten en sociale media en zenden het geluid van hun verraderlijke boodschap uit: “Wij doen het voor uw gezondheid”. Ze hebben met behulp van inmengingen vanuit het buitenland een fascistische tirannie opgetuigd waar de islamitische tirannie van de Mollahs, na voltooiing, haar vingers bij aflikt. Mijn wellicht ijdele hoop voor 2022 is dat er een volksrevolutie uitbreekt, voordat de democratie in ons land is uitgemoord.

 

Ernst Lissauer

Crisis is een modewoord. Polarisatie is er ook zo een. Onthechting zou ik het eerder noemen. Dit jaar heeft mensen versneld van elkaar vervreemd. Polarisatie dekt de lading niet. Ik sta tegenover niemand en andersom ook niet. De al langer ingezette vervreemding van de dagelijkse ophef, het discours zoals dat wordt uitgevent in de media, is versneld door pandemieën en door allerlei neoreligieuze themata zoals klimaat en duurzaamheid, in de nieuwe betekenis van dat woord. Aanvankelijk dacht ik dat het overwaait, zoals de gekheid rond Zwarte Piet en klimaatverandering of genderterreur, maar het schijnt niet over te waaien en verdeelt nu mensen die elkaar gaan overschreeuwen. Globalisme, marxisme en ‘inclusie’, want er ontstaan ook allerlei neologismen, glijden langs mij heen. Ik doe niet mee, heb er geen last van, wandel er omheen en knik vriendelijk. Het is tijd voor de gedachten die beklijven en in kunst, literatuur en muziek zijn vastgelegd voor de eeuwigheid. De kwaliteit overwint alle tijdelijke gekte, zoals dat al millennia het geval is. Van het Sumerische Gilgamesj Epos tot Le Sacre du Printemps blijkt kwaliteit onuitwisbaar. Ik laat ze dus en lach vriendelijk. Dat is geen polarisatie, maar onthechting.

 

Ferdinand Meeus

Het jaar 2021 was het jaar dat de klimaatalarm-hysterie werd geconfronteerd met de realiteit. Een overdaad aan doemverhalen werd ook een aantal IPCC-wetenschappers teveel van het goede. Gavin Schmidt, directeur bij NASA, schreef zelfs in top-wetenschappelijk tijdschrift Science, dat de meest gebruikte doemscenario’s berusten op van de pot gerukte aannames (in diplomatische taal heet dat dan “implausibly” in het Science artikel). Ook Prof. Rhamsdorf van de alarmistische Potsdam Universiteit voor Klimaat vond de meters zeestijging door versneld smelten van het ijs op Groenland, uit een artikel in Nature, fel overdreven. Ik kan enkel hopen dat in 2022 deze kritische trend zich traag maar zeker zal verder zetten. Sommige klimaatalarmisten hebben begrepen dat veertig jaar lang alarm toeteren over catastrofen die niet komen, niet echt hun geloofwaardigheid ten goede komt. Dat geeft mij een aangenaam warm en optimistisch gevoel.

 

Rutger van den Noort

In 2021 zagen we dat de overheid vastdraaide in zijn eigen bureaucratie. Politiek is er geen voortgang geboekt en in de uitvoering (Coronabeleid, Toeslagenaffaire, Gasdossier, Migratie/AZC) is het gezonde verstand verdwenen. In 2021 heb ik de hoop verloren dat het op de korte termijn goed komt en ik ben dan ook zeer somber gestemd over de toekomst van ons land. Het democratisch gekozen kartel zal doorgaan met het vernietigen van onze zorgvuldig opgebouwde welvaart, die tot stand kwam door goed overleg in de polder en een gezonde zakelijke ambitie. Voor 2022 hoop ik op de val van kabinet Rutte 4, waarbij te hopen valt dat het leven voor de kiezers op dat moment minder rooskleurig is, zodat zij hopelijk tot inkeer komen en we de tirannie gaan verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

 

Robert Raupach

Een kabinet dat aftreedt wegens het grootste naoorlogse schandaal in de Nederlandse geschiedenis, de toeslagenaffaire, maar waarvan de meeste bewindslieden nadien doodleuk zitting nemen in een nieuw kabinet. Gepolitiseerde wetenschappers met steevast dezelfde receptuur: het selectief kiezen van data om gewenste en alarmerende resultaten te verkrijgen voor zeespiegelstijgingen, stikstofdeposities en IC-bezettingen. Vooringenomen en luie overtikmedia die bij de minste en geringste dreiging van een ‘that’s offensive’ in een discussie verlammende deugreflex schieten en liever vriendjes met onze leiders blijven in plaats van hun journalistieke taak menens op te pakken en hen waar nodig het vuur aan de schenen te leggen. Een zorgwekkende explosieve toename van doorgeslagen complottheoretici van wie we ons niet afvragen hoe ze erin geloven, maar waarom ze dat doen in onze tijdgeest van onbetrouwbare autoriteiten en tegensprekende kennisclaims. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het afgelopen jaar in één alinea gevangen.

 

Wouter Roorda

In 1944 verscheen het boek ‘The Road to Serfdom’ van de vermaarde econoom Friedrich Hayek. Hierin keert hij zich tegen alle vormen van totalitarisme. Grootste bedreiging voor de vrijheid is volgens hem een overheid die steeds meer macht en middelen naar zich toe trekt. Het falen om de gestelde doelen te halen, wordt volgens diezelfde overheid (en de slecht geïnformeerde publieke opinie) veroorzaakt door een gebrek aan staatsmacht en maakt meer dwang noodzakelijk. Dit proces eindigt uiteindelijk in dictatuur en een vernietiging van de individuele en economische vrijheid. We zien het in de corona-aanpak, de klimaatmaatregelen, de EU, de gevolgen van immigratie, de woningmarkt etc. Meer dwang en minder vrijheid beschrijft voor mij 2021. Ik vrees dat we in 2022 verdergaan op de weg naar de slavernij, maar hoop op een ommekeer.

 

Simon Soesan

2021 leerde ons niet om met corona te leven. Dankzij een incompetente demissionaire groep van politici, die doet wat ze wil – zonder gestopt te worden – ziet de gemiddelde Nederlander het verschil niet tussen een virus en een stuntelende overheid. Ik vermoed dat we in 2022 de woorden jongen en meisje gaan vervangen voor mensenkind, islam de officiële religie wordt van Nederland en dat Amsterdam haar bijnaam “mokum” kwijtraakt. Daar Nederlanders zelf weinig oplossen zal een allochtoon een politieke moord begaan, terwijl de frase “Patricia plast in bed” niets meer te maken zal hebben met incontinentie. Ik kan alleen hopen dat meedoen aan sociale media zal worden gekoppeld aan verplichte identificatie: schuilnamen zullen dan verboden zijn. Tot dan is het anoniem uitschelden of bedreigen op Twitter niet tegen hun regels. Uiteraard verwacht ik dat OpinieZ.nl als beste website voor persoonlijke opinies zal worden uitgeroepen.

 

Henk Strating

Ik ben in Syracuse op Sicilië. In de Giudecca, de oude Joodse wijk van de stad. Midden in de Giudecca vervult de koffiebar een onmisbare ontmoetingsfunctie. Maar nu was de bar gesloten. Na een paar dagen zag ik de eigenaar en vroeg hem: “Wanneer gaat de bar weer open?”. Hij antwoordde: “De bar gaat niet meer open. Ik ben gestopt”. Ik keek hem vragend aan: ‘Waarom?”. Hij boog zijn hoofd en zei: “Stanco”. Stanco. Moe. Terwijl ik doorliep moest ik aan Mark Rutte denken. Met dezelfde partijen van het debacle-kabinet Rutte III wil hij ons in nieuw élan laten geloven. Tegen beter weten in. Het élan-akkoord wordt al met een tangverlossing vergeleken… En ik dacht: Mark, had toch het voorbeeld gevolgd van de eigenaar van de koffiebar in de Giudecca…

 

Hans van Tellingen

Wat ik van 2021 vond? Nou, waar moet ik beginnen? Met de toenemende overheidscontrole? Met de enorme stroom aan volstrekt niet-kloppende data van RIVM, OMT en CBS (over oversterfte bijvoorbeeld)? En – terwijl ik nooit tegen (vrijwillige) vaccinatie ben geweest – de vaccinatiedrang, vaccinatiedwang en zelfs de mogelijk nakende vaccinatieplicht? Aan alles waar ik in geloof (vrijheid van handelen, vrijheid van ondernemerschap, vrijheid van meningsuiting) wordt op een indringende manier geknaagd. Op een nare wijze, want als je kritiek hebt word je weggezet als een idioot. En tóch ben ik optimistisch over 2022. De kritische massa onder de bevolking wordt groter en groter. Blijf je daarom uitspreken. En ‘alles reg kom’. Daar ben ik van. Daarom: een fantastisch 2022. En hef met mij het glas op betere tijden.

 

Johannes Vervloed

Ik ben dit jaar niet optimistischer geworden. Unilever en Shell werden weggejaagd, de agrarische sector wordt de nek omgedraaid, de bouw is lamgelegd en Schiphol dreigt zijn mainportfunctie te verliezen. Het traditionele verdienmodel van Nederland is ontmanteld en een nieuw verdienmodel is er bij mijn weten niet voor in de plaats gekomen. Wie gaat dan het onzinnige, maar ongetwijfeld komende peperdure klimaat- en stikstofbeleid betalen? De burger wiens koopkracht met de oplopende inflatie wordt uitgehold in ieder geval niet. En voor de overheid geldt dat het huidige goedkope geld niet eeuwig is. Met dezelfde oplopende inflatie zal de rente vroeg of laat omhoog gaan. Uitgaven zullen weer als voorheen uit het reguliere overheidsbudget moeten komen. Een Rutte IV met zogenaamd ‘nieuw elan’ gaat daar geen verandering in brengen.

 

Αsher

Het dystopische jaar 2021 werd voor mij pijnlijk belichaamd in het Coalitieakkoord van Rutte 4. Geen woord over de coronacrisis die onze dagelijks leven al twee jaar beheerst. Alsof het komende kabinet in een andere wereld leeft. Zonder zelfs maar het begin van een lange termijnvisie over hoe het verder moet in een wereld met en na Corona. Beschamend, bizar en incompetent. Tekenend voor ons landsbestuur: improviserend, gerommel van incident naar incident, losgezongen van de werkelijkheid, hoogdravende lawaaitaal, windowdressende maatregelen. De échte crises van onze samenleving worden in Den Haag structureel genegeerd: steeds minder democratie en vrijheid, steeds meer overheid en overheidsdwang, steeds meer EU en immigratie, een steeds diepere kloof tussen burger en politiek, een alles doordringende verWoking en verslaving aan schijnproblemen (klimaat, energie, stikstof). Ik wil mijn land terug en wel onmiddellijk.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
29 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

nou, ze verwoorden allemaal mijn angsten voor de toekomst. ik hoop dat degenen die nog iets positiefs voorzien en daar op hopen, gelijk krijgen. Ook IK hoop op de val van Rutte 4 en het opstaan van mensen met verstand die hen door elkaar gaan rammelen, verbaal gezien en hen met feiten om de oren slaan en laten zien hoe zij dit land aan het verprutsen zijn. Ik heb er echt geen woorden voor dat de 4 partijen die weggestuurd waren vanwege de toeslagen affaire, gewoon weer door kunnen gaan met hun destructieve manier van regeren.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Ik hoop met u mee.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte en consorten als ook de Koning sturen bewust aan op de ondergang van Nederland, om het daarna volgens de inzichten van het WEF opnieuw op te bouwen. Dat opbouwen is echter geen leefomgeving met vrijheid en democratie, want dat is in een globalistisch systeem onmogelijk. Ze doen dat natuurlijk met dusdanige stappen en angst gedreven en mensen tegen elkaar opzettend dat er geen burgeroorlog uitbreekt. De regering heeft er nauwkeurig voor gezorgd dat de bevolking zich van binnenuit hun vrijheden aan het verkwanselen zijn.

Peter van Sluisveld
Peter van Sluisveld
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Na het lezen van voorgaande commentaren kan ik alleen maar zeggen: “Ik ben bang”. Niet zozeer voor mijn toekomst. Ik ben 60… Maar vooral voor de toekomst van de volgende generatie. Machteloos zie ik toe hoe een trekpop van de EU ons land langzaam maar zeker afbreekt. In vroeger tijden heette zoiets sabotage of staatsverraad. Daar betaalde je de hoogste prijs voor, en terecht. Nu kom je ermee weg. Sterker nog, mensen blijven hardnekkig op de saboteur, de staatsverrader stemmen, als in een soort van Stockholmsyndroom. Ze worden vriendjes met hun gijzelnemer, in de stellige overtuiging dat ze het tij toch niet kunnen keren, dat ze toch niet aan hun noodlot kunnen ontkomen. Een collectieve apathie heeft zich meester gemaakt van de Nederlandse bevolking. Ze worden kapot gemaakt door een grijnzende leugenaar, en ze staan erbij en kijken ernaar. Detailhandel en horeca, ze laten zich gedwee als makke schapen naar de slachtbank leiden door een machtsgeile opportunist die niet het belang voor ogen heeft van Nederland, maar het belang van Mark Rutte. “I rest my case…”. Als dit mijn vaderland is van 2022, dan geef ik het op. Na mij de zondvloed.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter van Sluisveld

Kijk Peter ik ben iets ouder, ik kon net lopen toen de tweede wereld oorlog begon.
Maar weet je, in dit Nederland is waarschijnlijk te lang het idee geweest, dat (oorlog) overkomt ons NOOIT meer.
Kijk toen kwam de vijand uit een ander land, maar nu komt de gecreeerde vijand gewoon uit onze eigen stad, stadje, dorp of gehucht.
Een voorbeeld is mij bijgebleven als wandelaar bij de Gele Hesjes, de negatieve benadering in de media van eigenlijk een clubje wandelaars, die gewoon voor hun verworven vrijheden opkwamen, eind 2018 begin 2019 is voor mij als oudje het begrip bevrijding in Rotterdam, Den Haag en Maastricht verwaaid.

Christiaan
Christiaan
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter van Sluisveld

Zelf ben ik vooraan 40, getrouwd en heb 2 kinderen. En ja, ik maak me zorgen over de toekomst van mijn vrouw en mezelf, maar nog véél grotere zorgen over de wereld waarin onze kinderen opgroeien.

Ik weet dat we niet alleen staan, maar ook dat er vele leeftijdsgenoten zijn die leven met het motto “het gaat toch nog goed” en “als we maar op vakantie kunnen”.

We vrezen dat de mensheid ten onder zal gaan aan haar eigen domheid. Ze lijkt in ieder geval hard op weg te zijn.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Al komt er nog een buslading met verstandige personen aan het woord op OpinieZ,
het Rutte Kartel heeft een doel en dat laten ze niet los.
Nederland moet kapot.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als je naar de leiders luistert bouwen zij juist iets moois wat de gewone sterveling niet eens kan bedenken en gebaseerd op totale gelijkheid. Die heb ik leren kennen tijdens mijn jeugd in de socialistische staat op de communistische leest gebouwd. Alle neuzen een kant op, geweldig, het droom werd bereikt. Vele neuzen moesten dan wel opgeruimd worden want gelijkheid bestaat niet zonder de vrijheid te beknotten in een totalitair systeem. Het Westen denkt het nu beter te doen door de progressieve Build-Back-Better beweging te accepteren en promoten. De (onverwachte) virus epidemie bood een kans om aan die bewegingsvrijheid te gaan tornen en andere opgewekte crisissen zijn goed om andere zaken te regelen. De gevallen regering is na negen maanden opnieuw geboren met een nieuwe masker van hoop met de roep om naar elkaar op te kijken. Hoezo, want wie zijn die mensen daar? De vergrijzing staat in de weg naar de paradijs en D66 heeft daar voor middelen uitgevonden die in Rutte zijn oren als muziek klinken. Deze nieuwe symfonie zal wel sterke dissonanten bevatten maar het is tenslotte modern en nieuw stuk. De gewelddadige oorden in de wereld worden in Europa verwelkomd als bevrijders. Daarna vervalt Europa in de oude tijden van dood en verderf beheerst door orthodoxe machten.
Build Back, dat wel. Zolang wij vluchtelingen blijven verwarren met economische migranten zullen zij op bezetters lijken daar hun invloed om onze cultuur na de zin is van hun eigenlijke staatshoofden die het Westen willen verzwakken. De veiligheid in
Europa is al bezweken en de rest volgt. Maar gelukkig, om niet in mineur af te sluiten, hebben wij het nog goed. Toch? Door de MSM weten wij niet beter. Weet ik ook nog uit mijn jeugd, de harde leugen is standvastiger dan de tere waarheid.

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat de wereld zichzelf klimaat technisch zal herstellen, zoals dat al miljarden jaren gebeurd. De ijstijd is uiteindelijk ook zonder invloed van de mens ontstaan en weer verdwenen. Het is onmogelijk dat de mensheid de laatste 200 jaar zo slim is geworden, we zitten in een leerproces die ons naar een hogere intelligentie leidt zoals dat miljoenen jaren geleden ook al moet zijn gebeurd. Laten we alstublieft niet denken dat wij het klimaat naar onze hand kunnen zetten. De wereld is ons geschonken om in stilte en respect samen met haar te leven.

Joan
Joan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ga in 2022 vooral door Dames en Heren van de redactie!

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Net als de heer Lissauer voel ik vooral onthechting. Mijn wens voor volgend jaar is dat dit gevoel bij mij en alle anderen verdwijnt. Dat er weer licht gaat gloren aan de horizon. Gezien de situatie een volstrekt onrealistische wens, maar ach, de mooiste wensen zijn nu eenmaal onrealistisch.

Wat ik nog meer wens (en dat is hopelijk wel realistisch) is dat Mark R. de val van zijn 4e ambtstermijn in goede gezondheid mee mag maken. Klinkt misschien gek, maar ik heb het idee dat Sigrid K. anders haar bezem verruilt voor het torentje en er nooit meer uit komt.

cor
cor
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Definitie van waanzin (Einstein) ‘Steeds hetzelfde blijven doen en dan een ander resultaat verwachten’.

Piet Boot
Piet Boot
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De bovenstaande stukken zijn er om in te lijsten. Stuk voor stuk verhalen over een land in ontbinding en een incompetente overheid. Naast een bijna afwachtende houding van het volk, een dodelijke combinatie en een open sollicitatie naar een communistisch model à la sjina. Onbeschrijfelijke drama’s omtrent aansprakelijkheid en schade opgelopen door vaccinatie heb niet voorbij zien komen. Alsof de ellende al niet groot genoeg is, gaan we dus gewoon verder met een Rutte 4. De verwoesting gaat verder, niets wat we er aan kunnen veranderen lijkt wel. Straks weten we het zeker, ons land bestaat al jaren niet meer. Slechts een vage herinnering, die levend gehouden wordt, zijn de dodenherdenking en de klokken op de Waaldorpervlakte.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piet Boot

Piet Boot, ik geloof dat men zelfs die dodenherdenking gaat vervangen door een herdenking voor allen die zijn omgekomen, voor en of welk land dan ook.
De blanke Nederlander, is over wat jaren nog terug te vinden in Naturalis.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Marocchinate is een Italiaans synoniem voor massa-verkrachting. Vrij vertaald betekent deze term “gemarokkaniseerde vrouw” en verwijst naar de massaverkrachtingen door marokkaanse soldaten na afloop van de slag om Monte Cassino. En ook in Duitsland in Freudenstadt. Die marokkaanse soldaten die aan geallieerde zijde meevochten zijn oorlogsmisdadigers en dus mensen die het amper waard zijn te herdenken.
En dan niet te vergeten, die anderhalve marocchi die hier is komen aanspoelen uit Frankrijk.
Ergens in het oosten van DIT Nederland wapperde een marocchi vlag mee tijdens de herdenking van WOII. Wederom een diepe diepe buiging naar het “geloof van de vrede”.
Laat me niet lachen . . . . . èh huilen.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Samengevat: ook in 2021 is weer aangetoond dat de Nederlandse bevolking is bevangen door morele superioriteit. De regering en de politieke partijen daaromheen maken daar behendig gebruik van door het volgzame volk allerlei illusies voor te houden en ondertussen financieel uit te melken.
De echte gevolgen – overbevolking, woningnood, sluipende financiële crisis, groeiende verdeeldheid over allerlei onderwerpen – blijven onbelicht. Want morele superioriteit is gebaseerd op een geïdealiseerd zelfbeeld en een geïdealiseerd wereldbeeld, niet op de werkelijkheid.
De werkelijkheid is saai, alledaags en wordt afgedaan met ‘we hebben het toch nog goed hier?’. Ja, inderdaad, nog wel. Maar hoe lang nog?

Marcel Aret
Marcel Aret
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn vrouw zei mij afgelopen vrijdagavond huilend: Het is de laatste keer dat we Kerst zullen vieren……

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marcel Aret

Brussel suggereerde al de Winterfeest i.p.v. de Kerst. Gelukkig werd Italië luidruchtig. En nu hopen dat het geen Pyrrhus’ overwinning was.

Nyong
Nyong
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ondergetekende – die het niet zo fraai kan verwoorden – vindt dat alle scribenten met een ultieme 9-darter hun bijdragen hebben neergezet.

Willem
Willem
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Al ik het zo lees hebben de auteurs angst voor de toekomst zij allen hebben dit netjes verwoordt desondanks wen ik hen een goed en gezond 2022

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Veel mensen, die veel dingen vinden. Ik beperk me tot de hoop dat ik dit jaar op straat nog een tientje -vind-. Dan koop ik me nog een paar flesjes Duvel.

Overigens komen uit de USA positieve signalen dat er nog weinig steun voor dit linkse beleid van de Democraten is en dat de Democraten op verpletterende verliezen afstevenen in komende verkiezingen.

Positief nieuws van hier is, dat Omikron als virus een flop blijkt te zijn, waardoor het toch al afkalvende draagvlak voor het coronabeleid in een stroomversnelling raakt. Het vertrouwen onder de bevolking in de overheid zit sowieso al op een dieptepunt.
Dus tijd voor verandering.

Zorgwekkend vind ik vooral de schepslijperij in onze rechtse politiek.
Na de val van dit kabinet, of anders de lijdensweg ervan ontstaat de situatie dat de bevolking rijp is voor een totaal ander beleid.
Dan wordt het voor rechts een optie om mee te kunnen regeren in een kabinet met een (moreel gezuiverde) VVD en PVV. Maar zolang er op rechts teveel lieden lopen (m/v) die vinden dat zijn/haar lul de langste is en dat die daarom beslist een eigen partij moet oprichten blijft de rechtse politiek steken op een aflevering van Sneeuwwitje en de 7 rechtse dwergen.

Zolang men niet begrijpt dat het zo nooit wat wordt hebben we een probleem. Geldt ook voor de rechtse stemmers. Kies voor –strikt bijvoorbeeld– BBB, dan kies je voor een kwalitatief uitstekende vakvrouw. Èn voor versplintering in plaats van één vuist. En als zo een partij groeit…?
Bij LPF en FvD zien we dat een behoorlijke groei van het aantal zetels zo een partij een hachelijk avontuur oplevert Ook de PVV moest door een aantal kinderziekten voordat er een stabiele partij stond.

Somberen is mooi, maar nuchter nadenken is beter.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt voor jullie bijdragen afgelopen jaar!
Suggestie: om Opiniez in 2022 de beste opiniesite te laten zijn: Geen reclame! Die reclames verkondigen het tegenovergestelde van waar de schrijvers voor staan.

Dolphin
Dolphin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Met vrijwel alle bijdragen ben ik het eens en beoordeel ik positief. Behalve de bijdrage van Simon Soesan ben ik tegen de uitspraak: “Ik kan alleen hopen dat meedoen aan sociale media zal worden gekoppeld aan verplichte identificatie: schuilnamen zullen dan verboden zijn.” Ik begrijp het argument, maar deze bijverschijnselen zijn ruim onvoldoende voor dit standpunt.
Met de huidige ontwikkelingen moet je je mening zeker ook anoniem kunnen uiten. De overheid kijkt overal mee.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In 1991/1992 ben ik op mijn motor van Leiden naar Singapore gereden via Griekenland -> Cyprus -> Israël -> Egypte -> Jordanië -> Syrië -> Turkije -> Iran en zo verder naar het oosten. Tijdens die motorreis heb ik de wereld van zijn meest idiote/gruwelijke/onmenselijke kanten gezien. Ik heb toen ergens onderweg een voorspelling gedaan over de wereld na 2010. Ik deed op grond van wat ik gezien had – iets wat maar zéér weinig reizigers te zien krijgen! – de voorspelling dat de wereld na 2010 in een totale puinhoop en verschrikkelijke chaos zou belanden en dat niemand er nog iets tegen kon doen. De wereld zou compleet stuurloos worden en exact zo is het ook gegaan en dat duurt nog steeds voort. Iedereen had kunnen voorspellen wat ik heb voorspeld en het enige dat je daarvoor hoefde te doen is je oren en ogen open houden én met eigen vervoer, en de motor is daarvoor het allerbeste en allermooiste vervoermiddel, over de wereld reizen. Dus geen bus/trein/vliegtuig/etc. Het leven kan zo simpel zijn en daarom ga ik met vervroegd pensioen en stap ik volgend jaar op mijn 60-ste weer op mijn motor om nooit meer af te stappen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Daan van der Keur
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Macht heeft nooit vrijspel. Macht moet altijd rekening houden met factoren.
Als je te veel macht focust op een punt, zou die macht wel eens in je gezicht kunnen exploderen. Revolutie.
Een ander punt is dat macht altijd rekening moet houden met gevolgen. ook hier kan het dan slecht aflopen voor die macht.
Niet zo triest allemaal, het wordt alleen maar leuker. Als er niks is lopen we ons ook allemaal te maar vervelen en het wordt alleen maar interessanter.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ook macht is tijdelijk.
Er valt nog veel te leren.

Hans H
Hans H
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prachtig en treffend, mevrouw Ines van Bokhoven! Wat een overeenkomst! Echter ook een groot verschil: tóen wisten we wie er verantwoordelijk voor was was, nú willen de meesten dat nog steeds niet zien, laat staan geloven.

Peter Smelik
Peter Smelik
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik onderschrijf alle reacties maar laten we allemaal in de spiegel kijken en iets doen om hier uit te komen. Alleen met een positieve reactie kun je de wereld positief veranderen. Ga demonstreren, help je naasten, sta open voor andermans mening. Doe iets en neem verantwoordelijkheid want onze “leiders” doen het niet.

Heleen
Heleen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter Smelik

Er is een manier om verantwoordelijkheid te nemen en verzet te bieden tegen de waanzin op een manier die ieder individu vrij gemakkelijk kan doen: draag de Nederlandse cultuur uit en ondersteun alles wat die Nederlandse cultuur belichaamt. Dat is ook verzet tegen de globalisering.

Ondersteun de plaatselijke kerken en parochies met een financiële gift, zodat ze niet hoeven te sluiten en vervangen worden door moskees of appartementengebouwen. Vier de christelijke feestdagen op de traditionele manier: ga naar de kerk met Pasen, Pinksteren, etc. Laat je kind dopen, trouw in de kerk, laat je begraven ipv cremeren. Geef de kerk eens een kerstbonus, ze missen net zoveel inkomsten dezer dagen als de horeca (zonder compensatie). Dat zijn verreweg de belangrijkste acties die je kan doen om islamisering te voorkomen.

Versier je huis aan de binnen- en buitenkant met traditionele sinterklaasversiering zoals een zwarte piet. Laat zien dat je je niks aantrekt van de woke onzin en de kans bestaat dat anderen dan wellicht ook over de streep getrokken worden om stelling te nemen.

Niet iedereen heeft de tijd of energie om te gaan demonstreren, maar dit zijn dingen die iedereen kan doen en net zoveel waard zijn.

29
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x