Elites werken aan de woke modelburger

Onafhankelijke denkers krijgen steeds minder ruimte

Elites werken aan de woke modelburger alma van hees opiniez

Foto:

Niets vinden bestuurlijke elites prettiger dan dat ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’, in plaats van een kruiwagen met kwakende kikkers die alle kanten op springen voor zich uit te moeten duwen. China weet heel goed hoe je dat moet doen: met een sociale kredietscore en sancties. In ons vrije Westen worden meer onopvallende methodes gebruikt om de modelburger te fabriceren. Maar eenheidsdenken is de dood in de pot voor een democratische samenleving, stelt Alma van Hees.

Voor totalitaire regimes is het vanzelfsprekend dat zij de opvoeding van kinderen, hun nieuwe toekomstige burgers, zelf ter hand nemen en dat zo min mogelijk aan de ouders overlaten. Ze brengen de nieuwe generaties via scholen en overige educatie het gewenste gedachtengoed bij, zodat zij zich gaan gedragen als de door de staat gewenste modelburgers. Lukt dat niet helemaal, dan zijn er sancties. Zoals in China, waar je beloond of gestraft wordt voor je gedrag, dat gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Is je sociale kredietscore te laag, dan mag je bijvoorbeeld niet meer reizen of geen lening afsluiten.

Dat gaat natuurlijk veel te ver voor ons westerlingen, die heilig geloven in democratie, individuele vrijheid en nog zo wat van die mooie dingen. Zoiets zouden wij hier nooit accepteren.

 

Bestuurderswalhalla

Maar ook voor machthebbers in democratische landen is het perspectief van de ‘ideale burger’ aantrekkelijk. Dat scheelt toch een hoop gezeur als je burgers gehersenspoeld worden in de gewenste regeringsdoctrine? Geen lastige mensen meer die het overheidsbeleid betwisten en openheid van zaken eisen met arbeidsintensieve WOB-procedures, geen eindeloze bezwaarschriften meer tegen allerlei overheidsbeslissingen: daar gloort een waar bestuurderswalhalla. En het scheelt ook nog eens veel geld, want al die ambtenaren die hiervoor steeds maar aan het werk gezet moeten worden; weet u wel hoeveel dat kost en dat ú dat moet betalen?

 

QR-code

In democratische landen kan niet zo makkelijk het China-voorbeeld worden gevolgd. Want het vereist om te beginnen nogal wat ICT om Big Brother toezicht te laten kunnen houden. Daarin blinkt bijvoorbeeld onze overheid nou niet bepaald uit, getuige de lange reeks van mislukkingen op dit terrein. En het valt teveel op, die China-lijn. Alleen al de term ‘sociale kredietscore’ zou op veel weerstand stuiten. Want waar is die score goed voor, wie bepaalt die score en is dat wel democratisch besloten? Argwanende geesten vrezen echter, niet geheel onterecht, dat de QR-code, vanwege covid grootschalig ingevoerd, zich weleens tot zo’n sociale kredietscore zou kunnen ontwikkelen.

 

Modelburgers

Ondertussen zijn er voor westerse democratieën nog heel wat andere en minder opvallende manieren om ‘modelburgers’ te produceren. Zoals door te sturen op geld. Wil onze overheid vanwege de ‘klimaatnoodtoestand’ dat we van het gas afgaan, dan maak je gas gewoon duurder. En zoveel mogelijk ander ‘fossiel’. En bouw je alleen maar nieuwe ‘fossielvrije’ huizen, wel veel duurder maar er is toch geen keus. De mogelijkheden op dit terrein zijn eindeloos, tot en met het invoeren van een individueel CO2-uitstootbudget, en is dat op, dan moet je bijbetalen. Of doodgaan, voor de minder welgestelden onder ons zit er niet veel anders op.

 

Elite-spel

Maar het allermooiste is wel als je als bestuurlijke elite heel wat over kunt laten aan andere elites die je naadloos volgen, ondersteunen en versterken. En daaraan is in ons land geen gebrek. De media-elite die zich maar al te graag kritiekloos dienstig maakt aan de macht. De bedrijfselite die, gefinancierd door een overvloed aan ‘groene’ subsidies, de burgers eindeloos overspoelt met reclames voor de elektrische (onbetaalbare) auto en de warmtepomp, want daaraan valt heel wat te verdienen. En de progressieve onderwijselite.

 

Censuur op school

In de Volkskrant verscheen op 22 augustus jl. een opinieartikel met de kop: “Scholen, aarzel niet tegengif te bieden aan desinformatie uit rechts-radicale hoek”. Geschreven door Michiel Beute, afdelingsleider op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

Hoe moeten scholen dat dan doen? “Laat schoolleiders beginnen met het vaststellen dat democratie, vrijheid, gelijkheid en de wetenschap de hoekstenen van onze samenleving vormen. Laat besturen beginnen met van hun docenten te eisen dat ze deze ideeën omarmen. Geef docenten de ruimte om de politiek het klaslokaal binnen te laten en sta naast en achter ze als ze daarop worden bekritiseerd.”

En verder: “Sta voor de normen: gelijkheid, vrijheid en fatsoen. (…) Racisten zijn fout. Ontkenners van de opwarming van de aarde zijn fout. Liegen is fout. Hier op school leren we wat goed is. We bestrijden het gif dat, en hier moeten we toch echt met de billen bloot, Geert Wilders, Thierry Baudet en de hunnen in onze samenleving injecteren. Onmiskenbaar.” Aldus onze hofleverancier van onderwijs aan de koningskinderen.

Tenslotte:

“Want deze ideeën staan haaks op de werkelijkheid én staan haaks op de stof die scholen hun leerlingen geacht worden te leren.”

 

De ‘juiste’ geluiden

Politiek mag dus het klaslokaal binnen, maar het moet wel de ‘juiste’ politiek zijn, want PVV’ers en FvD’ers moeten de deur worden uitgegooid. Wetenschap moet worden omarmd, maar het moet wel de ‘juiste’ wetenschap zijn: ‘klimaatontkenners’ zijn leugenaars. Want op school weten ze wat goed en fout is, en hoe ‘de werkelijkheid’ eruit ziet. Alles wat de school niet goed vindt heet ‘gif’ dat bestreden moet worden. Klaagt een leerling bij zijn diploma-uitreiking over het eenzijdige schoolklimaat waarin geen ruimte is voor andere geluiden, dan is hij dom en moet hem zijn diploma worden afgenomen.

 

Voorgeprogrammeerd

Het is te triest voor woorden om te zien welke opvatting deze afdelingsleider over de functie van het onderwijs heeft. Onderwijs dient volgens hem geen onafhankelijk denkende kritische geesten af te leveren, die uitgerust zijn met de kennis om zélf over ‘goed’ of ‘fout’ te oordelen. Nee, het onderwijs moet voorgeprogrammeerde burgers afleveren die precies weten wat ze moeten denken, en afwijkende geluiden moeten gecancelled worden. Over een ‘veilige’ en ‘inclusieve’ omgeving voor élke leerling, waar iedereen zich kan uiten, wordt opeens niet meer gesproken.

Als hij nu de enige was met zulke opvattingen, dan konden we daarover onze schouders ophalen. Maar hij staat model voor heel wat onderwijsinstellingen, waar bijvoorbeeld diversiteit in huidskleur en etnische achtergrond worden toegejuicht, maar diversiteit in denkbeelden niet, en al helemaal niet als het gaat om voorkeur voor de rechterkant van het politieke spectrum. De voorbeelden zijn legio, van leerlingen op het voortgezet onderwijs tot aan de universiteit.

 

Staatsopvoeding

Het is in feite ‘staatsopvoeding’ in optima forma, alleen hoeft de staat er zelf niets voor te doen. Want talloze onderwijspaladijnen volgen vrijwillig en kritiekloos de ideologie van de overheid en smoren afwijkende geluiden.

Gelukkig gloort er hoop. Hier en daar hebben ouders zo genoeg van de politiek-correcte eenheidsworst in het onderwijs, dat ze eigen scholen gaan oprichten. Jammer genoeg kost dat veel geld. Het zou natuurlijk beter zijn als die politiek-correcte dwingelandij op alle fronten grondig wordt aangevallen, inclusief de intolerante woke-filosofie en het diversiteitsgedram.

 

Tegengas

Op universitair niveau wordt langzamerhand wat tegengas gegeven, onder meer door Henk Kummeling, rector magnificus van de universiteit van Utrecht, bij de start van het academische jaar. Kort samengevat zegt hij: het vrije academische debat is leidend, alles moet gezegd kunnen worden en bediscussieerd. Onze taak is het aanbieden van kennis (waarvoor onze docenten en niet de studenten verantwoordelijk zijn), interactie en discussie. Doel: het opleiden van autonome zelfstandig denkende en creatieve mensen. Cancelling van andersdenkenden is een slechte zaak, en degenen die aan de universiteit een safe space nodig hebben (een veilige ruimte waarin je niet ‘gekwetst’ kunt worden door bedreigende denkbeelden) horen hier niet.

 

Het is een voorzichtig begin. Maar blijft het op de universiteit alleen bij woorden of volgen er ook daden?

 

 

Dood in de pot

Als er iets de dood in de pot is voor de wetenschap, is het wel het afleveren van prefab-burgers in plaats van kritische en onafhankelijk denkende wetenschappers, die eindeloos met elkaar in discussie durven te gaan. En dood in de pot voor de wetenschap betekent ook een dodelijk saaie, uniforme en benauwde samenleving, die niet meer tot vernieuwing en ontwikkeling in staat is. Omdat individuele vrijheid, dwars denken en creativiteit zijn ingeruild voor het ideaal van de uniforme mens met een voorgeprogrammeerd denkraam.

Zo’n samenleving degenereert, om tenslotte te sterven.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
37 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er wordt hier niemand iets opgelegd maar het is een morele verplichting om linkse doelen te steunen want u wil toch niet op uw geweten hebben dat iemand uitgebuit wordt of erger. U wil toch hulp aan iemand niet ontzeggen, toch? Zo vult Europa zich met vreemdelingen uit culturen die de Westerse cultuur
in principe verafschuwen. Door dagelijkse portie propaganda wordt u in de linkse hoek gemanoeuvreerd want u bent toch een goed mens. Niet gedwongen maar afgericht onder het gevaar van uitsluiting. Linkse democratie heet het. Ja knikken wordt beloond tenzij u alleen bij de nuttige idioten hoort en dus van uw standpunt niet profiteert zoals de grootste zwijgende groep. De elite bepaalt en u draait. Het verschil met dictatuur is alleen dat u niet gestraft wordt door de rechter maar door de keurige samenleving. Bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken ontbreekt nog uw persoonlijke mening en politieke kleur die u aanhangt. Want denkt u anders dan bent u bezig met desinformatie. Wat niet verschilt is dat uw kinderen van klein af worden volgens de linkse propaganda geformeerd. Als ouder heeft u niet in te brengen. De kleine Russische Pavlik Morozov heeft eigen ouders verraden omdat zij geen bolsjewieken waren en werd daarmee de held van de revolutie. Door opkomende islamisme zal de scheiding tussen kerk en staat helemaal verdwijnen. Het Westen wordt erger dan de vroegere Oostblok want die werd bekneld alleen door socialisme. Hier zullen socialisme en islamisme samen hand in hand onze vrijheid bepalen. Alle neuzen een kant op kan alleen afgedwongen worden. De eenheidsideaal is dodend voor de geest van de individu en uiteindelijk valt zo samenleving uit elkaar net net zoals het in het Oostblok gebeurde. Europa faciliteert haar eigen zelfmoord met blinde progressiviteit.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het artikel leest als mijn eigen levensloop onder de communisten. Wat hier gebeurd op scholen en universiteiten is praktisch gelijk aan de Oostblok methoden. Mijn compliment voor deze artikel.

marien
marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Goed omschreven, hoor. Dit is inderdaad de methodiek die momenteel gehanteerde wordt. Wat erg eigenlijk he? Na WO 2 ging er veel de goede kant op. Meer onderwijs (niet perse beter, want de Mammoetwet betekende wel een degradatie van van het kennisniveau) maar goed, men kon toch doorleren, zoals dat toen heette en beter een vak leren of een studie volgen. Maar wat heeft het ons gebracht. praktische vakken worden slecht tot matig betaald en staan in minder aanzien, dus meent iedereen iets te moeten studeren. M.a.g dat vaklui van elders moeten komen en dat we hier allerlei mensen met universitaire studies hebben die veelal ook onduidelijker en van niet zo nuttige onderzoeken doen die in een la terecht komen

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marien

De rector in Utrecht is een die het aandurft om tegen de stroom in te gaan en het wordt de hoogste tijd dat er meer hoogleraren zich bij aansluiten en niet pas na de pensionering. Wetenschap moet juist alle meningen onderzoeken en dus toelaten en niet alleen de linkse propaganda. Ik vind ook dat de linkse wind op lage en middelbare scholen absoluut overheerst en tot nu toe is het onderwijs alleen op achteruitgegaan. Omdat de migrantenkinderen het niet kunne behappen worden de normen verlaagd. Zo worden wij een domme natie op den duur. Maar er is geen weerstand in de lage en middelbare onderwijs omdat de ouders ook al gehersenspoeld zijn om te deugen. Als de hoge onderwijs normaliseert zal het uitslaan naar de lagere onderwijs ook want daar zal het nooit vanzelf beginnen.

marien
marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer goed stuk weer van mw van Hees. Gelukkig is die rector magnificus in Utrecht een integere, intelligente man. Die enge woke dingen wil weren van zij instituut. Inderdaad zit NL vol watjes in de slachtofferrol. Enge ontwikkeling.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het artikel beschrijft goed hoe links tolerantie en pluriformiteit belijdt met de mond – en vervolgens het tegenovergestelde doet. Links is nooit democratisch geweest. Volksdemocratie (DDR) is iets totaal anders dan liberale democratie. Voor links is democratie alleen een middel om andersdenkenden te controleren, te indoctrineren en te beheersen. Voorbeeld: klimaatverandering is een feit. Het antropogene aandeel is theorie. Toch worden deze twee zaken in de media en linkse politiek als gelijk aan elkaar voorgesteld.

Jan Ruis
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Raak en origineel geschreven, in de roos, zoals altijd. Complimenten Alma.

Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Klopt, ik had een discussie met een neefje over migratie en wat mij opviel zij hij (herhaaldelijk) maar volgens mijn leraar.
Daar begint het mee, als er op maatschappijleer al wordt verteld welke websites zij kunnen bezoeken en geen Telegraaf lezen om “objectief” te blijven, dan kletst de man van de VO raad uit zijn nek.
Blijft belangrijk om kritisch te blijven andere meningen horen en de discussie aan te gaan. Wie wil geen gezond verstand maatschappij?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Binzrath

De meeste leraren op de scholen zijn links en vaak GL og D66.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Binzrath

Weet je Binzrath, je neefje heeft niet echt een achtergrond (levenservaring) maar wat veel kwalijker is, is dat er leeftijdsgenoten van mij van voor de oorlog, de laatste jaren zijn omgedraaid als het blad van een oude boom.
Vroeger konden zij kankeren op bv Balkenende en Co maar sinds een aantal jaren lijkt het wel of de oudjes er in berusten dat het gaat veranderen, ik zeg wel eens gehersenspoeld door de Linkse media.

Angst, tweedeling, onzekerheid en de kreet het zal mijn tijd wel duren, zijn onderdeel geworden in het leven van veel oudjes in Nederland.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

H.J.
Gebruik de volgende keer de woorden, voortdurend mopperen o.k.

marien
marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Binzrath

ja, de lerares Nederlands die ik had, met politieke voorkeur PSP destijds en met zalvende stem, zei al dat Telegraaf een slechte krant was. (jaren 70) maar ik ben het daar niet mee eens. Gelukkig zelf leren denken.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  marien

Zelf leren denken willen zij juist voorkomen want dat kan de leugen opbreken.

NemesisOne404
NemesisOne404
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer goed artikel. Zag deze trend al langetijd aankomen, jammer genoeg stemt het overgrotedeel van de samenleving ermee in.
Zeer verontrustend beeld.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  NemesisOne404

Het overgrote deel van de samenleving stemt naar mijn mening helemaal niet in, maar hun redelijke en veelal genuanceerde geluid mag niet gehoord worden. Zij krijgen geen podium, liever faciliteert men links en daarmee de overstromende subsidiepotten. Want een dik inkomen om naar buiten toe te deugen is nooit weg.
Money rules the world, en daar wordt alles aan opgeofferd. Nix allah, nix god e.d.
Mammon rules.

Paul
Paul
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe meer ze ons uit één drijven hoe dichter ze ons bij elkaar brengen Hoe meer onderdrukking hoe meer saamhorigheid We zijn een slim creatief volk 🤩

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Paul

Mevrouw Kaag is zich al aan het opwarmen voor de volgende ronde.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vervolg.
Democratie is pas van veel later. Over het algemeen wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog hiervoor aangehouden. Tot het einde van de 19e eeuw was Europa een lappendeken van prinsdommen, bisdommen, groothertogdommen en andere koninkrijkjes. De samenvoeging van flink wat van zulke staatjes heeft Duitsland en ook Italie doen ontstaan waardoor het machtsevenwicht in Europa gebroken was met een grote oorlog (of misschien wel twee grote oorlogen) als gevolg.

Vrijheid bestaat natuurlijk veel langer dan de democratie. Uitspraken dat vrijheid en democratie bij elkaar horen zijn dan ook, op zijn best, onnauwkeurig. Wat ook niet klopt is dat het alternatief voor de democratie een dictatuur is. Dat hoeft helemaal niet. Er zijn vele andere varianten.

Feit is dat de verschillende meningen, voorkeuren en afkeuren steeds moeilijker in beleid te gieten zijn waarmee het voortbestaan van de democratie in gevaar komt. Nu lijkt mij het controleren van de informatiestromen gelijk het pre-Internet tijdperk geen verstandige keuze. Evenmin lijkt het me zinvol om toegang tot datzelfde Internet te beperken door bv een Internet paspoort verplicht te stellen. Echter, als de vrijheid van informatie niet ter discussie staat, dan zal de bestuursvorm ter discussie moeten komen te staan. De democratie dus. Deze is niet langer toegerust voor de tijd waarin we leven.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

U hebt echt geen idee wat vrijheid is.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Waarom leg je niet uit wat je bedoelt?

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Waldemar
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Een mens wordt vrij geboren.

Marcilex
Marcilex
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Er worden vrij veel mensen geboren.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Niets vinden bestuurlijke elites prettiger dan dat ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’, (…)”

Tot op zekere hoogte is dat ook noodzakelijk. Een overheid kan nu eenmaal niet snel en adequaat inspelen op veranderingen in de vraag. Een overheid is geen vrije markt speler maar een centrale planningsorgaan. Daarom moet de vraag zich maar even voegen naar het aanbod. En als de vraag zich dient te voegen naar het aanbod, dan kunnen we net zo goed het aanbod een door ons gewenste kant uitsturen. Bovendien kunnen grote groepen ‘neuzen’ tegenovergestelde kanten uitwijzen, uitersten die beleidsmatig niet eenvoudig te combineren zijn. Het kan niet zo zijn dat homoseksuelen gelijk zijn aan andere mensen en vermoord dienen te worden. Dat geeft, bestuurlijk gezien, een ongemakkelijke spagaat.

Ooit was de gedachte achter een natiestaat dat een volk met vergelijkbare kenmerken, geschiedenis en gebruiken – en daarmee over het algemeen een vergelijkbare moraal – zichzelf moest besturen. Juist om onmogelijke tegenstrijdigheden te vermijden. Het ontstaan van de natiestaat wordt over het algemeen geplaatst in 1648 met de Vrede van Westfalen, waar oa de Reformatie is beeindigd. Een periode waarin de katholieken en de protestanten elkaars koppen flink hebben ingeslagen. En het protestantisme is op zijn beurt weer ontstaan agv de uitvinding van de boekdrukkunst toen mensen plotseling zelf konden lezen wat er in de bijbel staat en de interpretaties van met name de katholieke kerk konden bediscussieren en later bevechten.

Opmerkelijk genoeg bevinden we ons in een vergelijkbare periode waar mensen, dankzij het Internet, plotseling over veel meer informatie beschikken dan de voorgekauwde brokken die hen worden toegeworpen door de bestuurlijke elites. En ook nu die informatie bespreken.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Waldemar
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is een spiraal, naarmate er meer tegenstand komt, ontstaat er ook een grotere druk van boven af.

Wim
Wim
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel. Ook heel herkenbaar. Maar woke-onderwijs is niet per se bewuste indoctrinatie. Je kunt van leraren die zelf niet zelfstandig kunnen denken niet verwachten dat ze het kinderen leren. En het is ook niet iets van nu.

Toen ik enkele decennia geleden docent was aan een lerarenopleiding gaf ik onder andere les over het milieu. Ik gebruikte daarbij bewust reclame en propagandamateriaal van voor- en tegenstanders rondom controversiële onderwerpen zoals bont en jacht, om de studenten bewust te maken van de mechanismen en de (soms verborgen of impliciete) boodschappen erachter. Wat een ellende …

Eerst waren ze in de war en dachten ze dat ik pro-bont en pro-jacht was, en dat konden ze mentaal niet vatten. Iedereen, en zeker een docent milieu, moest toch fel anti-bont en anti-jacht zijn? Alles werd vanuit een emotionele hoek benaderd. Feiten waren vooral lastig. Inleven in andermans meningen en belangen was ook al amper mogelijk, laat staan een meerzijdige benadering van de issues.

Voorbeeld. Ik gaf ze de situatie dat ze een les zouden geven met informatiemateriaal van een actiegroep tegen bont. En dan komt kort erna toevallig een moeder in een nertsmantel haar kind naar school brengen. Dat kind krijgt dan de volle laag van de klasgenootjes. Is dat een bijdrage aan een veilig pedagogisch klimaat? Waar houden informatie en opvoeden op en begint indoctrinatie? Hoe zou je als docent dat aan kunnen pakken? Wederom grote verwarring.

Kortom, vaak hebben leraren niet eens door dat ze eenzijdig bezig zijn, en denken ze niet veel na over eventuele gevolgen. Sommigen zullen bewust indoctrineren, maar veel leraren zijn niet per se “evil”; ze doen iets met de beste bedoelingen, maar de weg naar de hel is geplaveid met de beste bedoelingen …

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als Gideon van Meijeren een parallel trekt met het verleden, dan wordt hem in de Tweede Kamer het zwijgen opgelegd.
De kogel komt altijd van Links.
Afwijkende -eigen(!)- mening?
U bent extreem rechts!
U moet gedemoniseerd worden.
U doet niet meer mee.
Onze QR toekomst wordt door deze tweet treffend geformuleerd:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=385350996549355&id=100052233721325&sfnsn=mo

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  nanko55

Ik ben blij dat ik oud ben.

Henry Broekhof stelt zeer rake dingen, waarheid of fictie.?

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Kijk naar de aanpak van Rutte en De Jonge, kijk dan eens wat er nu in Australië, New-Zeeland en Canada gebeurt.
Wat is dan je conclusie?

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  nanko55

Even voor de goede orde , Canada ken ik persoonlijk niet.
Maar Australië is mijn tweede thuis.
New-Zeeland twee keer bezocht, veel ruimte en weinig volk.

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Wellicht nu tijd en gelegenheid om eens naar Rebel News te kijken:
https://youtu.be/Z6HayoFNJKg

J. SPRONK
J. SPRONK
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In dit artikel staat een foto met een QR code op het voorhoofd. Is de auteur van dit artikel op de hoogte met Openbaring 13:16. Er komt een tijd dat men het getal van het beest op de rechterhand of voorhoofd moet hebben om te kunnen kopen of verkopen.

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  J. SPRONK

Stel je raakt je QR kwijt, wat is dan de voor de hand liggende oplossing?

Hendrikus
Hendrikus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel. De opmaat naar een totalitair regime begint met inperking van vrije meningsuiting. Dan het identificeren van een “gevaarlijke” groep. Dan het elimineren van die groep mensen via identity politics en brainwashing via de media. Vroeger waren dat de intellectuelen maar de langzame linkse gang door de universiteiten heeft dat geneutraliseerd. Wat overblijft zijn bange mensen die zich aansluiten bij de consensus en een steeds machtiger regerings elite volgen. Dat is het spelletje en al die voorbeelden zijn te vinden in de 20e eeuw. De elite moet snel handelen want anders gaat het moment voorbij. The Fouth Turning van Howe…lezen! Just the tip of the iceberg really. . . . .

nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hier is sprake van een wonder.
Immers, hoe kun je een virus tegenhouden met een QR code?

Madeliefste van Zon
Madeliefste van Zon
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verwoord , geschreven !
Op FB zit op je artikel een blok vanwege ‘in strijd met de toegstane richtlijnen ‘
Ik kan het niet delen op social media
Zorgelijk

mvg, Madeliefste

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hartgrondig mee eens!

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je zou ook gewoon kunnen inzien dat je in Nederland in feite in de DDR 2.0 leeft. Alleen is het hier meer fascistisch. In de zin dat communisten en het grootkapitaal samen de dienst uitmaken (zie Italië in de dertiger jaren). Een onwaarschijnlijke combinatie, maar daarom niet minder een feit.

37
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x