Brussel blijft versoepeling begrotingsregels propageren

Nieuwe tegemoetkoming aan Zuidelijke lidstaten dreigt

De Europese Commissie wil de strakke begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact loslaten. Maar dat brengt geen oplossing voor het schuldenvraagstuk van de zuidelijke lidstaten in de Europese Unie. In combinatie met het voorstel van gemeenschappelijke schulden (eurobonds) komt dat neer op belonen van fout gedrag. De kern van het probleem, het uitblijven van hervormingen, wordt niet aangepakt.

Versoepeling begrotingsregels

Na de Duitse verkiezingen van eind september zal de Europese Commissie (EC) met een voorstel komen om de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) te versoepelen. Het SGP omvat de afspraken binnen de eurozone die de waardevastheid van de euro moeten waarborgen. Het EC-voorstel is ingestoken door Italië, Spanje en Frankrijk, landen die het traditioneel niet zo nauw nemen met begrotingsdiscipline. Het is eigenlijk een voortzetting van de actuele situatie. Tijdens de coronapandemie werd besloten om eenmalig – bij wijze van uitzondering – de regels van het SGP (maximaal 3% overschrijding van de begroting en maximaal 60% BNP staatsschuld) los te laten, om de eurolanden in staat te stellen de pandemie te bestrijden.

 

 

Verzet van Oostenrijk

Oostenrijk heeft over het Commissievoorstel als eerste de noodklok geluid. Bundeskanzler Sebastian Kurz ziet aankomen dat zonder strakke begrotingsregels de sky the limit wordt voor lidstaten om door te gaan met schulden te maken. En dat terwijl de schuldenberg van diverse lidstaten, met Italië en Griekenland voorop, al zo hoog is. Als de inflatie toeneemt – en dat gebeurt al in de VS – zal de ECB gedwongen worden de rente te verhogen en op te houden met het opkopen van het schuldpapier van deze landen. Zij zullen dan hun schuld niet meer kunnen servicen (rente en aflossing betalen) en in grote financiële problemen komen.

Staat er dan weer een ‘Draghi’ op die zegt te doen whatever it takes? Bijvoorbeeld het kwijtschelden van de schulden van Italië en Griekenland …. Dat zou zomaar kunnen. En wie betaalt dan de rekening? Juist, u, de Noord-Europese belastingbetaler.

 

Eurobonds

De Europese Commissie heeft nog een andere ‘oplossing’ in petto: het aangaan van gemeenschappelijke schulden oftewel eurobonds. Het gebeurt al voor de financiering van het Herstelfonds, maar dit is eenmalig, aldus de ‘geruststellende’ woorden van de Nederlandse minister-president. De Europese Commissie, op instigatie van Frankrijk en de zuidelijke lidstaten, wil dit mechanisme echter permanent maken. Op die wijze zouden de lidstaten zelf geen verdere schulden hoeven te maken. Bovendien zijn de kosten van gemeenschappelijk schuldpapier veel lager dan voor lidstaten met hoge schulden.

Het klinkt aantrekkelijk, maar het is het paard achter de wagen spannen. De oorzaak van de schuldenbergen wordt ook hiermee niet aangepakt. Het blijft symptoombestrijding.
Overigens moeten ook gemeenschappelijke schulden ooit worden afbetaald en als de zuidelijke lidstaten hun deel van die afbetaling niet kunnen ophoesten, staan de andere lidstaten daarvoor pondsgewijs in het krijt. Het blijft dus ook met eurobonds uiteindelijk een overdracht van middelen van Noord naar Zuid.

 

Hanzeliga

Om een transferunie te voorkomen – want dat is het gevolg van een dergelijke ontwikkeling – verdient Oostenrijk steun. Nederland en de andere ‘zuinige vier’ – u herinnert zich het (vergeefse) protest tegen het Frans-Duitse plan voor een Herstelfonds van 750 miljard euro) – moeten nu de handen ineen slaan. Het onzalige plan om de begrotingsregels van het SGP los te laten en gemeenschappelijke schulden aan te gaan moet van tafel.

Op de steun van Duitsland, traditioneel een land van begrotingsdiscipline, kan niet meer blindelings worden gerekend. Het krijgt waarschijnlijk een coalitieregering waarin de Groenen een belangrijke plaats innemen. De leider van deze partij, Annalena Baerbock, heeft al laten weten dat wat haar betreft de huidige regels van het SGP niet heilig en gemeenschappelijk schulden bespreekbaar zijn.

Een nieuwe Hanzeliga – de zeven dwergen van Wopke Hoekstra van drie jaar geleden – zou moeten opstaan om te voorkomen dat de EU een schuldenunie wordt met alle desastreuze gevolgen van dien. Er zijn gelukkig indicaties dat dit ook geschiedt:

 

Devaluatie

De begrotingsvrijheid die momenteel genoten wordt bevalt de zuidelijke EU-lidstaten zo goed, dat men de uitzondering op toepassing van strakke begrotingsregels permanent wil maken. Meer geld kunnen uitgeven dan je hebt blijkt een aanlokkelijk perspectief. Te meer, omdat het mooie herinneringen oproept. Vroeger, voor de introductie van de euro, was het namelijk ‘goed’ gebruik. Als het begrote staatsbudget op was, gaf de regering gewoon meer uit – met geleend geld. Wel leidde dit stelselmatig tot inflatie en verlies aan concurrentiekracht, maar dat was geen groot probleem. De nationale munt kon immers gedevalueerd worden en de positie van het eigen bedrijfsleven daarmee beschermd. De overschrijdingscyclus begon daarna van voren af aan.

 

Euro

Met de introductie van de euro was devaluatie echter niet meer mogelijk en moesten deze landen opeens begrotingsdiscipline betrachten. Om de concurrentiekracht te behouden moest er hervormd worden. Beletsels voor een goede marktwerking – nodig voor innovatie en herstel concurrentiekracht – moesten verdwijnen. Dat was echter makkelijker gezegd dan gedaan. Allerlei belangengroepen verzetten zich tegen hervorming. Diverse beroepsgroepen wilden hun métier niet openstellen voor nieuwkomers, vakbonden wilden hun macht niet opgeven en regeringsplannen voor de hervorming van arbeidsrecht en pensioenstelsels stuitten op massaal verzet van de bevolking, zoals in Frankrijk.

Kortom, van hervormingen kwam niets terecht. Met als gevolg dat de concurrentiekracht van de zuidelijke lidstaten ten opzichte van de noordelijke lidstaten als Duitsland en Nederland, die wel hadden hervormd, steeds verder achteruit gaat.

 

Twee keuzes

Om niet de pinautomaat te worden van de EU moeten Nederland en de Hanzeliga vasthouden aan begrotingsdiscipline, aan de regels van het Stabiliteitspact. Gebeurt dit niet, dan zal de rekening gepeperd zijn. Begrotingsdiscipline is de enige manier om de schuldenlanden te dwingen de broodnodige hervormingen door te voeren en via groei van hun economie de schuld geleidelijk af te bouwen.

Lukt ze dit niet, dan zijn er twee keuzes. Of de noordelijke lidstaten trekken grootschalig en permanent de portemonnee, of de schuldenlanden verlaten de eurozone, vrijwillig of gedwongen. Het eerste is niet acceptabel, want betekent een transferunie, een continue stroom van belastinggeld van Noord naar Zuid. Bovendien laat het de kern van het probleem, gebrek aan hervorming, ongemoeid. Het tweede vereist een aanpassing van de verdragen. Uittreden uit de eurozone zonder het lidmaatschap van de Europese Unie te verliezen is thans niet mogelijk, maar kan met voldoende politieke wil wel gerealiseerd worden.

 

Euroholiday

Uittreding hoeft overigens geen ramp te zijn. Zweden en Denemarken bewijzen met hun eigen munt dat lidmaatschap van de eurozone niet per se nodig is om economisch goed te functioneren in de Europese Unie. Aanvankelijk zal het een hard gelag zijn. Vluchtkapitaal zal op gang komen en het uittredende land van deviezen beroven. De schuld van het land zal ook relatief duurder worden. Met een gedevalueerde eigen munt zal de in harde euro’s gedenomineerde schuld moeten worden afbetaald. Wellicht dat als verzachtende maatregel voor uittreding een deel van de schuld wordt kwijtgescholden, maar dan nog.

Op den duur zal de uittreding echter heilzaam werken. De devaluatie zal het nationale bedrijfsleven weer lucht geven en hervormingsprogramma’s zullen minder pijnlijk zijn en derhalve minder weerstand oproepen bij de bevolking. Na hervorming kan de betreffende lidstaat ook weer toetreden tot de eurozone. Over een dergelijk ‘Euroholiday-model’ schreef ik twee jaar geleden samen met prof. Lex Hoogduin en OpinieZ-collega Jan Gajentaan een drieluik.

 

Verdragswijziging

Uittreding is voorlopig echter niet aan de orde. Het wijzigen van de verdragen is ingewikkeld en moeizaam en vereist unanimiteit. Maar wellicht lukt het via het traject van de lopende Conferentie over de Toekomst van de EU. Voor het zover is, is het in ieder geval zaak vast te houden aan de regels van het SGP en eenmaligheid van gemeenschappelijke schulden. Doet Nederland dit niet, dan wordt het lidmaatschap van de eurozone een wel erg kostbare aangelegenheid. De voordelen van het hebben van een gemeenschappelijke munt wegen dan niet meer op tegen de nadelen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als je je creditcard gaat delen met je buurman die vanwege een gat in zijn hand duurzaam in de schuldsanering is beland, weet je hoe dat afloopt.

In de EU blijven, maar uit de Euro?
Dat gaat clubmed nooit accepteren.
En clubmed is de baas in de EU.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Inderdaad Ernie van der Wal, er is door Rutte al een donatie gedaan, van ca 1600 Miljard Euro aan bedrijfspensioenen richting Brussel, ieder EU land mag er van mee snoepen tot het op is.
Bedankt Rutte en Co.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Twee woorden.

RUTTUP , NEXIT .

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het was al toentertijd de Gaulle die zei dat Europa Frankrijk met Duitsland is en de rest versiering. Zo zullen ook de zeven dwergen uiteindelijk zich bij de feiten neerleggen. Maar geluid hebben ze gemaakt, dat wel.

top of flop
top of flop
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We moeten natuurlijk ook niet vergeten, dat de gulle geldstroom richting Europese ambtenarij en derderangs politici, wie wil er niet miljonair worden, ook meewerkt aan voor de burger verkeerde beslissingen. Het belang van de burger staat niet op de eerste plaats. Ikke en de rest kan stikken.

Ben Steijn
Ben Steijn
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Heldere uiteenzetting mijnheer Vervooed. En ik snap niet dat er niemand in Brussel blijkt te zijn die uw visie aanhangt of deelt.
De oplossing lijkt me dan ook om landen als Italië weer terug naar hun eigen valuta te brengen.
De Lire en Drachme zullen dan devalueren en hun export naar EU lidstaten zal toenemen. Landen, zoals Italië met een positieve betalingsbalans zijn in staat om een grote variëteit aan producten te produceren en exporteren en zullen hoogst waarschijnlijk de import (uit, voor hen, duurder geworden EU landen) zien dalen. De overige EU landen zullen daar toch blij mee zijn, want die gaan voordeliger en meer in deze landen aankopen. Kwalitatief veel hoger dan China en prijstechnisch interessant geworden. China e.a. krijgen hierdoor eindelijk weer concurrentie op kostprijs niveau.
Deze “knoflooklanden”, zoals een grote Nederlandse ondernemer hen vaak noemde,
zijn dan weer content om naar de simpele oplossing van devaluatie te kunnen grijpen.
Als gepensioneerd ondernemer heb ik altijd in Italië ingekocht. Nooit die valuta vast gelegd, want tegen de tijd dat de goederen moesten worden betaald, was de kans groot dat de Lire al weer was gedevalueerd.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

citaat: “De oplossing lijkt me dan ook” Dat lijkt niet zo, dat is zo.

Maar daarmee verliest de € ook haar bestaansrecht en dat gaan de Eurocraten dus nooit toestaan. Tot de dag dat het IJzeren Euro-gordijn valt.

Auke51
Auke51
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

Men had Griekenland enkele jaren geleden al uit de Eurozone moeten zetten, 1) om de Grieken te helpen haar eigen economie weer concurerend te maken en 2) om een voorbeeld te stellen dat het Griekse beleid verkeerd was en de Euro zone in gevaar brengt. Helaas spelen andere machten mee waardoor de Euro onhoudbaar wordt.

Ben Steijn
Ben Steijn
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Auke51

Je hebt gelijk Auke. De confrontatie tussen Dijsselbloem en Janis Varoufakis destijds sprak boekdelen. Varoufakis heeft het geprobeerd maar onderschatte de drang en dwang van Brussel, vermoed ik. De Eurobanken liggen aan de beademing maar overleven omdat ook de Dollar gelijksoortige problemen kent en nu nog wordt gered omdat de olie industrie en China de Dollar als handelsvaluta hanteren. Zelf snap ik niet dat de Euro nog bestaat na ESM en A.P.P. (60 miljard p/mnd bijdrukken als opkoopgeld) en de laatste financiële trucs met Covid en klimaat. Hoe kan het dat dit nog niet in elkaar is gedonderd? Rekensommetje? 400.000.000. EU burgers 1.000 Euro aftroggelen maakt nog slechts 400 miljard ( 3 maanden A.P.P. . Ik snap er weinig van.

Hesa
Hesa
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Er is uitgerekend dat de zg coronabonds (bedacht door wobke hoekstra) per huishouden, 1600 euro extra, op jaarbasis, betaald moet worden, bovenop de stijgende belastingen. Dit betekent dat er meer armoede zal ontstaan.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dus de bedoeling is dat Nederlanders weer een verhoging pensioenleeftijd krijgen, zodat de andere landen deze niet hoeven aan te passen.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Daar ga ik dus mooi niet aan meedoen, deze jongen heeft vanaf zijn 23ste pensioen betaald en gaat mooi met vervroegd pensioen! Op de motor de wijde wereld in, ik heb al 57 landen doorkruist en dat moeten er 100+ worden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vrees dat het al het waanzinnige en onbegrijpelijke beleid van tegenwoordig onderdeel is van de nieuwe wereldorde die men nastreeft.
Een zelfbenoemde ‘elite’ die met harde hand de wereld zal regeren, en de onderdanige in armoede gehouden volkeren op de knieën kruipend dankbaar voor elke kruimel die wordt toegeworpen.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dat vat u mooi samen. Het volgende scenario ligt al op tafel. Een vierde kabinet Rutte met Kaag en Klaver als Sinterklaas, terwijl CDA en PvdA als Zwarte Piet Het knechtje zijn die alles klakkeloos uitvoeren met als resultaat, dit eens zo mooie land naar de verdoemenis. Terecht, dat Segers hier niet aan mee wil doen.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Past in jou betoog ook de mededeling, crimineel de baas in gevangenis in Zaanstad, de bewakers zijn bang voor hem.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

H.J.: in verhouding tot het topic: in zoverre dat Brussel ‘angst’ bij iedereen voor alles en iedereen er in blijft rammen. Covid/klimaat/zeespiegel/ijssmelt/drinkwater/overstromingen/bosbrand…
Bange mensen zijn gemakkelijk te manipuleren.
Slimme criminelen en actiegroepen maken daar gebruik van, ook onze roverheid.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Inderdaad abnormaal wordt normaal, vlgs het Linkse Rutte Kartel.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Bijna veertig jaar geleden heeft een wijs man mij voorgehouden: we zijn dicht bij de tijd gekomen dat sociaal asociaal wordt genoemd en asosiaal sociaal is geworden.
En zie we zitten er nu middenin en velen merken het niet op.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Inderdaad h.keur, Jaap de leugenaar heeft het Zwarte garen uitgevonden, niet gevaccineerden kunnen Corona krijgen.
Hij noemt gelijk aantallen, die dan in het ziekenhuis worden opgenomen incl het aantal IC klanten.

Schandalig dat de media hier aandacht aanbesteed, zonder weerwoord.
Gewoon angst en tweedracht zaaien door deze Jaap, niets meer en niets minder.

Dit is gewoon Rutte waardig.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang mensen dit blijven slikken want wij hebben het nog goed, blijft de Malieveld leeg en veranderd er niets. En het is niet alleen de financiële kant maar de ideologische waarin linkse propaganda de burger vanaf de kinderjaren met succes hersenspoelt. De zogenaamde blinde liefde voor je naaste die je uiteindelijk opvreet.

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x