Immigratie is nog steeds de olifant in de kamer

Politiek blijft wegkijken van massale instroom

Titelfoto bij artikel Immigratie is nog steeds de olifant in de kamer Wouter roorda opiniez

Titelfoto: Briefhoofd IND door Donald Trung Quoc Dong, gepubliceerd onder CC BY-SA 4.0.

Het doodgezwegen rapport van de demograaf Jan van de Beek c.s. over de kosten van migratie laat zien dat migratie de Nederlandse schatkist alleen maar geld kost. Bij ongewijzigd beleid lopen deze kosten verder op, terwijl velen de omvang van de migratie en de matige integratie al jaren de grootste problemen van ons land vinden. De politiek moet eindelijk eens gaan handelen in overeenstemming met de wensen van de meerderheid van de bevolking, stelt Wouter Roorda.

Begin jaren tachtig was het voor velen duidelijk dat de royale manier, waarop de sociale zekerheid was vorm gegeven in Nederland, onhoudbaar was. Het gebrek aan financiële prikkels en controle zorgden ervoor dat mensen bleven hangen in uitkeringsregelingen met lange looptijden. Gevoegd bij een dramatisch economisch beleid, dat steunde op het steeds verder vergroten van overheidsuitgaven en lastenstijgingen, belandde Nederland in een economisch dal.

Er volgden maatregelen, maar één regeling bleef lang buiten schot: ook in de jaren tachtig konden honderdduizenden nog steeds vrijwel onbelemmerd instromen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. De toegangskeuringen stelden weinig voor, men ontving tachtig procent van het laatstgenoten bruto loon en de uitkering duurde tot het bereiken van het pensioen. Ook werkgevers werkten graag mee, want zo konden ze zonder dat het hen geld kostte van overtollig, vaak ouder personeel afkomen, dat dankzij de riante financiële voorwaarden zonder morren vertrok.

 

Lubbers en de WAO

De WAO was lange tijd de olifant in de kamer. Toen het aantal arbeidsongeschikten de mijlpaal van een miljoen mensen dreigde te bereiken, werd het CDA-premier Ruud Lubbers te gortig. Na zijn statement “Nederland is ziek” ontkwamen ook de arbeidsongeschiktheidsregelingen niet aan hervorming, zij het voorzichtig en bestaande gevallen zoveel mogelijk ontziend.

Het aantal arbeidsongeschikten stabiliseert de laatste jaren op ruim 800.000, na een gestage afname sinds het begin van deze eeuw. Nog steeds hoog voor een land met een gemiddeld genomen gezonde bevolking en uitgebreide beschermende arbeidswetgeving. De versobering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering maakt dat deze nu financieel beter houdbaar is.

 

Sterk opgelopen immigratie

Dat brengt mij bij de huidige olifant in de kamer: immigratie. De parallellen tussen beide zijn opvallend. De migratie naar Nederland is de afgelopen decennia sterk opgelopen. Tussen 2010 en 2020 kwamen er per saldo 550.000 mensen bij. Als dit zo doorgaat, dan zitten we volgens het doodgezwegen rapport van Van de Beek c.s. in 2100 met 23 á 24 miljoen inwoners. In 1950 waren het er nog tien miljoen en dat vond de toenmalige politiek dusdanig veel, dat men een heus emigratiebeleid op touw zette.

Corona heeft de toestroom van migranten getemperd, maar zodra het beleid soepeler wordt nemen ook de migratiestromen toe. Dit heeft ook aangetoond dat nationale grenzen wel degelijk gesloten kunnen worden, zoals eerder Hongarije al liet zien, toen de toestroom uit het Midden-Oosten ondanks de duurbetaalde beloftes van Turkije niet echt wilde afnemen.

 

Asielmigranten

De studie van Van de Beek c.s. laat zien, dat verreweg de meeste migranten die hier naartoe komen economisch niets toevoegen. Sterker nog, ze kosten de schatkist alleen maar geld. De groep die het meeste kost zijn de asielmigranten. Daarvan lopen de kosten op tot 625.000 euro per persoon voor mensen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook de werkende Pool kost netto gezien geld. Alleen arbeidsmigranten uit westerse landen leveren de schatkist per saldo geld op. Die landen kampen zelf met vergrijzing, dus een oplossing voor het vermeende tekort aan arbeidskrachten zal niet van hun kant komen.

Door de economisch negatieve toegevoegde waarde van de meeste migranten heeft migratie de Nederlandse schatkist sinds 1995 zo’n 400 miljard euro gekost, berekenden Van de Beek c.s.. Evenveel als de aardgasbaten opbrachten. Bij ongewijzigd beleid komt daar volgens hen tussen 2020 en 2040 nog eens 600 miljard bij. Ter vergelijking: aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt nu circa 13 miljard euro per jaar uitgekeerd. Het financiële beslag van immigratie komt op jaarbasis dus overeen met ruim twee miljoen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het dubbele van wat Lubbers destijds nog acceptabel vond.

 

Zorg

Recentelijk beweerde weer een wereldvreemde adviescommissie dat asielmigranten hard nodig zouden zijn in de zorg. Dat zij hier niet aan de slag komen, zou komen door de belemmeringen die voor deze mensen worden opgeworpen. Dat hun kennis en vaardigheden volstrekt niet aansluiten bij wat er gevraagd wordt, staat er niet bij. Evenals dat na vele jaren verblijf grote aantallen immigranten nog steeds niet aan het werk zijn en zich dat voortzet in de volgende generatie.

 

 

‘Het is ons overkomen’

Voormalig VVD-minister Henk Kamp verwoordde het politieke sentiment in Den Haag waarschijnlijk goed, toen hij zei dat immigratie iets is dat ‘ons’ is overkomen. Dat geldt niet voor de burger in het land. Die heeft allang door dat het zo niet verder kan en hecht, in tegenstelling tot de meeste politici en de ‘grachtengordel’, wél waarde aan de Nederlandse cultuur en identiteit en ziet de gevolgen voor bijvoorbeeld de woningmarkt.

 

Hulpeloze politici

De politiek maakt echter al jaren een hulpeloze indruk als het om het beteugelen van de toestroom tot ons land gaat. We zouden met handen en voeten gebonden zijn aan Europees beleid en internationale verdragen. Sommige landen nemen hun landgenoten nu eenmaal niet terug, “niemand is illegaal” en ook het maken van vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog zijn veelgebruikte methodes om de discussie te smoren. Dit terwijl een meerderheid van de bevolking de omvang van de migratie en de matige integratie al jaren de grootste problemen van ons land vindt. De meeste mensen (ook ter linkerzijde) vinden dat Nederland met minder inwoners beter af zou zijn. De politiek steekt echter geen poot uit om deze wensen te honoreren.

 

Wegduiken

Dat wegduiken doet weer sterk denken aan de jaren tachtig. Ook toen was het ‘asociaal’ de riante uitkeringsregelingen te versoberen om de instroom te verminderen en om te wijzen op de plichten van mensen met een uitkering. Vergelijk dat eens met de klimaataanpak: vijf jaar geleden vrijwel onbekend en nu is er al meer dan 1000 miljard euro vastgelegd voor rigoureuze maatregelen, zoals alle huizen van het gas af.

Als we nu ingrijpen, dan kunnen we nog een soort WAO-scenario volgen waarin de problemen rond migratie en integratie niet weg zijn, maar wel enigszins hanteerbaar worden. Een groot aantal migranten in ons land zal niet weggaan en dus aangezet moeten worden in het eigen levensonderhoud te voorzien en Nederlandse normen en waarden te respecteren. Dat lukt alleen als de instroom drastisch vermindert en in ieder geval kleiner wordt dan de uitstroom. Op die manier houden we de problemen aangaande betaalbaarheid en integratie enigszins hanteerbaar.

 

Restrictiever immigratiebeleid

Over de contouren van een restrictiever immigratiebeleid is een meerderheid van de Nederlandse bevolking het inmiddels grotendeels wel eens. Dat is een combinatie van instroom fors beperken, uitstroom vergroten en verblijf minder lucratief en activerender maken:

  • Vluchtelingenopvang in de regio. Voor het gros van hen wordt dat al gedaan, dus waarom een relatief klein deel voortrekken door hen hier te laten komen en blijven?
  • Voor degenen die toch hier naartoe komen: vooraf duidelijk maken dat alle opvang tijdelijk is en dat als de situatie in (een deel van) een land is verbeterd mensen weer teruggaan.
  • Voor landen die geen onderdanen willen terugnemen de geldkraan dichtdraaien. Nederland heeft hiertoe zelf mogelijkheden, maar mag ook steun van de EU verwachten.
  • Effectieve grenscontroles, want wat houdt die veelbezongen Europese solidariteit in als de zuidelijke landen vooral bezig zijn met het doorsluizen van migranten in plaats van tegenhouden? Nederland betaalt al flink mee aan Frontex, dat ondanks de beschikbare middelen veelal werkeloos toekijkt of migranten juist helpt om binnen te komen.
  • Van ngo’s die menen migranten te kunnen blijven overzetten de boten in beslag nemen en de opvarenden meteen terugsturen naar het land van herkomst. Nu worden deze activisten door onder andere minister Kaag rijkelijk van fondsen voorzien, wat sowieso mag stoppen.
  • Een vlotte asielprocedure en een consequent uitzettingsbeleid. Als zich net zo snel net zo veel mensen met immigratie zouden bezig houden als nu met klimaat, dan zouden we nooit meer klachten over gebrek aan capaciteit bij de IND horen. De vasthoudendheid die politiek en ambtenaren ten toon spreidden in de toeslagenaffaire zou ook een keer ten goede kunnen worden gebruikt door ongewenste vreemdelingen snel buiten te zetten. Een geloofwaardig uitzettingsbeleid zal zijn weerslag hebben op de instroom. Daar is niet veel meer voor nodig dan af en toe het been stijf houden als heel links Nederland huilt om een ‘humaner’ beleid.
  • Migranten van binnen én buiten de EU niet direct toegang geven tot alle arrangementen van de verzorgingsstaat, waarmee een belangrijke prikkel voor migratie vermindert.

 

Logica

Deze logica wordt toegepast op tal van terreinen, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid. Het maakt deel uit van de bredere logica dat je niet én open grenzen én een uitgebreide verzorgingsstaat én een restrictief klimaat- en milieubeleid tegelijkertijd kunt hebben.

Het voornaamste bestanddeel van een goed immigratiebeleid is echter dat de politiek heenstapt over alle vermeende bezwaren, die alleen maar worden gebruikt om de eigen onwil te camoufleren en eindelijk eens opereert in overeenstemming met de wensen van de meerderheid van de bevolking.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
35 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Klinkt mooi, maar het feit dat u Lubbers aanhaalt (die het toen al genoeg vond) zegt genoeg. Er verandert helemaal niets. Het streven van de ultra-linkse kliek die Nederland bestuurt (ja, ook de VVD!) is universele armoede, te beginnen in Nederland (maar niet voor henzelf natuurlijk, zoals miljonairs Rosenmuller, van Dam etc.).

Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Het enige wat veranderd is meer armoede en afschaffen van de AOW om de gelukzoekers te betalen. Het wordt erger als onze PLO sympathisant (Kaagmens) de Pvda en GL de regering in wil krijgen.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Er verandert wel wat; Lubbers heeft het misbruik van de WAO destijds immers omlaag gebracht. Want waar een wil is, is een weg.

Maar massa-immigratie is een heel ander verhaal. En helaas staat Lubbers in dat verhaal aan de verkeerde kant; Lubbers pleit al jaren voor meer immigratie, onder andere “om de vergrijzing tegen te gaan”. Syp Wynia schreef er in 2017 dit over. https://www.ewmagazine.nl/opinie/blog/2017/08/feitenvrije-onzin-van-ruud-lubbers-vergiftigt-immigratiedebat-529864/

Onze huidige wetgeving biedt genoeg mogelijkheden om massa-immigratie tegen te gaan. In feite kan elke illegaal en elke economische vluchteling terug gestuurd worden. En ook dat promillage echte vluchtelingen kan na het plegen van misdrijven worden terug gestuurd. Maar we doen het niet. Een autochtone Nederlander die iemand uit het buitenland huwt moet aan kunnen tonen dat hij/zij die huwelijkspartner kan onderhouden. Waarom geldt dat principe niet voor werkloze allochtonen die een partner uit hun vaderland kiezen?

Er zijn nauwelijks nieuwe wetten nodig om immigratie onder controle te krijgen. Met handhaving van de huidige wetgeving komen we echt al een heel eind.
De weg ligt er al lang; maar de wil is er niet.
CDA en VVD stemmers moeten dat eens gaan beseffen, en hun stemgedrag aanpassen.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Arie
Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

ik denk ook dat de politieke wil er iets aan te doen, er niet is. En ik kan maar niet begrijpen waarom onze politici (grotendeels) er op uit zijn om ons land te vernietigen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Onder de mom van vooruitgang en progressie zorgt links voor afbraak, chaos en dictatuur. Met hun idealistische doelen bereiken zij armoede onder brede laag van het bevolking. Beoogde vooruitgang wordt achteruitgang. De regering is medeschuldig aan deze acties. In wezen zijn de door de regering gesubsidieerde activisten in dienst van linkse invloeden in de regering. Zij zorgen voor de genomen maatregelen en dat de politiek correcte regering zelf buiten schot blijft.

Piltdown
Piltdown
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een logische analyse. Maar de burger heeft helemaal niet door dat het zo niet langer, kan want die stemt nog steeds op partijen die ongelimiteerde immigratie toestaan.
Verder mis ik het opzeggen van internationale verdragen die absoluut niet meer van deze tijd zijn. Volgens mij zijn die nog in spijkerschrift en hiërogliefen geschreven.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

Partijen die tegen immigratie zijn worden uitgesloten. Daarom stemde ik ook blanco. Tegen dit systeem van enerzijds democratisch stemmen en anderzijds ondemocratisch regering formeren. Men stemde rechts en krijgt superlinks want wat is het rechts nog waard?

Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Links is ook niets meer waard als je alleen gesteund wordt door salon socialisten en grachtengordel deugers, die even vergeten waar Kauthar Bouchallikht voor staat: de moslimbroederschap heeft een wortel in kamer geschoten. GL en Pvda zijn de losers van de verkiezingen en misschien (helaas) winnaars bij de formatie. Links heeft afgedaan toen de laatste Pvda’er die nog voor de gewone burger opkwam, Jan Schaefer oud banketbakker, uit de politiek verdween.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Binzrath

Links zijn salon socialisten en de arbeidersklasse is ook veranderd nadat de vakbonden ook een ander lied zingen dan vroeger. En het polderen heeft de partijen bij elkaar gebracht zodat er een kleurloze politieke massa is ontstaan waar grote verschillen gereduceerd zijn tot een minimum. Zo is rechts links geworden en links ultralinks. Het gaat bergafwaarts.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De frustratie is begrijpelijk, maar “ze” liggen echt niet wakker van een paar blanco stemmen. Die worden gewoon verdeeld.
Alleen een rechts blok dat zo groot is dat niemand er meer omheen kan, kan dit beleid veranderen.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Dat gebeurt nooit Arie, want dan worden er door Links mollen ingezet die deze rechtse partijen van binnenuit laten ontploffen.
En ik weet mij nog te herinneren dat er ook wel met eens met scherp wordt geschoten.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Een blanco stem moet dan ook een andere status krijgen dan het nu heeft. Nu lijkt het of men geen keuze kan maken. Maar je kunt ook oneens zijn met het geheel die maar voor de helft democratisch is dus is de democratie ver zoek. Als wij zo blijven stemmen veranderd er niets in deze oude circusact.

Foaak
Foaak
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Blanco stemmen heeft helemaal geen zin. Technisch gezien wordt bij de toekenning voor de restzetel uw stem anders geteld als iemand die niet stemt maar daar is dan ook alles mee gezegd. En onze bestuurders van de kartel-partijen hebben sowieso geen ene mallemoer interesse in de kiezers. Dus uw blanco stem vind ik niet slim.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Foaak

Als wij zo blijven denken veranderd er niets. Verkiezingen boycotten om de reden van onlogische formatie zou helpen. Wat wij nu zien is het gevolg van schapen gedrag van de kiezer die denkt invloed te hebben. Ik heb in ieder geval niet aan meegewerkt. De vrije verkiezingen hebben aan hun waarde zwaar ingeboet. De kiezer is een numerieke instrument geworden.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal eens, goed verhaal, één kanttekening. Dat de meerderheid van de Nederlanders tegen massa-immigratie is geloof ik meteen, maar is feitelijk niet eens relevant. Zelfs als het volk meer meer meer immigratie wil, dan zou elk weldenkend politicus en beleidsmaker op de rem moeten trappen. Wat niet kan, dat kan niet.

Nederland is fysiek gewoon te klein voor 23 miljoen mensen; Nederland heeft geen geld voor 625.000 euro per immigrant; Nederland vergrijst en heeft te weinig politiemensen om de stijging van criminaliteit en terrorisme aan te kunnen.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De meerderheid van de bevolking zou minder immigratie willen. Daar zien we in de stemhokjes helaas niet veel van terug. Een van de manieren om immigratie tegen te gaan is onaantrekkelijk worden. De reis kan onaantrekkelijk worden gemaakt door de grenzen dicht te gooien, gammele bootjes terug te slepen, verdragen op te zeggen, enz. Verblijf kan onaantrekkelijk worden gemaakt door minder recht op uitkeringen en voorkeursbehandelingen te geven. (Uitzetten is een praktijk die al decennia lang wordt beoefend, echter heeft het nooit de aanzuigende werking van Nederland gestremd. Het heeft een laag slagingspercentage, een hoog prijskaartje, en zelfs een succesvolle uitzetting is regelmatig slechts tijdelijk. Ik heb jarenlang in deze branche gewerkt, de keren dat ik uitgezette illegalen weer in Nederland tegen kwam waren talrijk.)

1 van 2

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

2 van 2
Maar met het nemen van bovenstaande maatregelen nemen we alleen de drijfveren van legale immigratie weg, niet het verlangen om naar Nederland te komen. Illegalen zullen blijven toestromen om als bloedzuigers op onze goed gevulde hoorn des overvloeds te parasiteren. Vooral vanuit landen die migranten niet terug willen hebben, en dat zijn er genoeg om het probleem in stand te houden (vooral nadat ze in Nederland veroordeeld zijn).

Nee, de enige manier om immigratie effectief de nek om te draaien is om een arm land te worden. Zie het zo, een ontrekkelijk maar rijke vrouw of man is nog steeds aantrekkelijk voor mensen met louter economische motieven. Maar als deze onaantrekkelijke persoon ook nog eens arm is, dan blijft iedereen uit de buurt. Ik zou bijna zeggen “hoera voor links”, de bedelstaf is nabij.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik ben er van overtuigd dat wanneer de EU eindelijk een wat aan Middellandse zee bewaking zou gaan doen en men een jaar lang consequent iedere boot met afrikanen terug zou slepen naar de afrikaanse kust, de lust om te proberen Europa te bereiken geminimaliseerd zal zijn.
Goed voorbeeld is het behoorlijk effectieve Hongaars/Oostenrijkse hek na Merkels misdadige uitnodiging.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Allemaal waar wat u schrijft meneer Roorda.
Echter het Nederlandse volk ziet het nog steeds anders, gezien hun recente stemgedrag.
Het probleem migratie en overbevolking gaat alleen maar erger worden, want die extreem linkse regering incl VVD, die zit er aan te komen. Reken maar van wél!!
Het is echter niet alleen de schuld van links. Wat te denken van de partijen ter rechter zijde?
De VVD, dus Mark Rutte, waait visieloos mee met iedere wind.
De rechtse partijen bakken er niks van, omdat de ene afsplitsing na de andere volgt, wannneer men het oneens is. Sommige leiders gedragen zich als ghoeroes bijv bij FvD.
De kiezer heeft duidelijk wél behoefte aan een rechtse partij, zie de overweldigende uitslag van de meest recent Provinciale verkiezingen ten gunste van FvD. Er werd niets mee gedaan!!!
De nog steeds en vaak onterecht omstreden PVV is de enige stabiele rechtse factor , al vinden veel rechtse mensen dat de PVV niet rechts genoeg is.
Dus kom ik terug bij mijn uitgangspunt. De kiezer spreekt links dus vóór ongeremde migratie dus ook ongeremde voortplaning etc.
Dit uit zich ook in bevoorrechting van zgn statushouders ivm woning toewijzing, rechtspraak, rellen etc, terwijl op tv en in de media een ware hype heerst om blanke mensen van alles en vooral racisme en discriminatie te beschuldigen en om de autochtone bevolking op het twee plan te zetten.
Hiermee bereikt links maar één ding. De polarisatie zal nog meer toenemen. De tweedeling zal niet slechts groter worden op financieel en welvaartgebied, maar ook op het gebied van huidskleur en ras!
Pas als de welvaart weg is gaat de doorsnee burger weer nadenken over zaken als eigen cultuur en vaderlandsliefde.
Het is belangrijk dat rechtse partijen daar dan klaar voor zijn!!
Maak de borst maar nat!

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

Waar ik bang voor ben, is dat tegen die tijd de autochtone bevolking dusdanig gehersenspoeld en in de minderheid is, dat zelfs alle stemmen te weinig zijn om nog een meerderheid in het parlement te realiseren. Als we dan nog niet zuchten onder het juk van de sharia en de ‘democratie’ is opgeheven natuurlijk.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het toch zo simpel, de politiek gaat pas de meerderheid volgen, als Nederland omvolkt is.

Nederland heeft nog steeds een opdracht uit te voeren, olie voor moslims.

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niet alleen Rutte is een zeer slappe hap,de rest wat eromhheen hangt is geen haar beter,debat na debat,maar spijkers met koppen worden nooit geslagen,andere wegzetten als racist,en zelf de grote deuger uithangen,hoeveel van de 150 kamerleden hebben een allochtoon opgenomen of ook maar in een straal van 3 km wonen .Een ander voor de kosten op laten draaien is makkelijk,die kunnen niet alles en nog wat declareren ,een zakenkabinet en snel , mooipraters die geen flikker uitvoeren geen verstand van zaken,dan geld vangen ,niet meer in de politiek . ,laat ze maar bewijzen hoe goed ze zijn als ze zelfstandig wat moeten doen ,en de kost moeten verdienen .

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Dit zijn de nadagen van Rutte. Is u opgevallen dat Rutte zelden alleen in beeld is? Altijd wordt hij vergezeld door Kaag die in de startblokken staat om het over te nemen. Rutte heeft qua persoonlijkheid verloren en alleen de grootte van de partij houdt hem bovenop want er is de facto geen opvolger zichtbaar.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Mocht deze scenario werkelijkheid worden weet u wat ons te wachten staat. Stad Nederland met 25 miljoen inwoners veelal van niet Europese origine.

Rob
Rob
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zwitserland doet het gewoon op hun manier, ik wilde in 1976 in Zwitserland stage lopen, toen moest je zelf aantonen dat er door jouw aanwezigheid geen Zwitser werkloos werd, kijk maar hoe de EU nu Zwitserland probeert te dansen naar hun pijpen, geen problemen en een gezonde economie, gemiddeld inkomen ruim 2x zo hoog, er moet een nieuwe partij opstaan, goede en pragmatische erin, Kaag figuren zijn de ondergang van Nederland

Henk Jan
Henk Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verhaal, maar in Den Haag durven ze het niet aan om deze problemen aan te pakken. Zoals bijvoorbeeld een Rob de Wijk die laatst vertelde dat de integratie van opgenomen azielzoekers in Zweden zo succesvol verliep. En dat er heel veel gekwalificeerde beroepen tussen de gelukszoekers zitten, alleen ze kunnen niet aan het werk omdat ze niet de vereiste papieren hebben. En zo blijft men daar in de Haagse stolp maar wegkijken en doormodderen en laf tegen de bevolking liegen en de realiteit verdraaien. Te triest voor woorden.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is en blijft een verdienmodel voor veel mensen deze immigranten. Lobbyisten ten over in Brussel en Den Haag.

Jos
Jos
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En wat krijgen we terug..dankbaarheid en respect?
Of structureel steekincidenten, groepsgeweld, maffia, plofkraken, loverboys, Islamisering, Denk.
En als het lukt geld over te houden met een leven in de uitkering koopt en investeerd men in land van herkomst.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Jos
HPax
HPax
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jos

‘Dankbaarheid’, legt ethnoloog Mannoni uit, ‘is samengesteld uit twee expressies die elkaar schijnbaar tegenspreken. De eerste is dat de individu diep bij zijn weldoener in de schuld staat, de tweede dat hij helemaal niet bij hem in de schuld staat.

Dankbaarheid is een vergelijk dat bijna alleen door Westerlingen wordt gesloten. Daarin wordt de eis van dankbaarheid , ‘a demand for obligation’ , verzoend met de behoefte om de persoonlijke onafhankelijkheid te handhaven.
Niet-Westerlingen kennen geen dankbaarheid. Nederlanders willen dat maar niet inzien en betalen daarvoor een hoge prijs. We vragen erom.

Anecdotisch. In ‘The hill of Devi’ schrijft E. M. Foster over een Indische hofdienaar die hij een fooi geeft. Deze man reageert daarop met: ‘Bahut achha’ = ‘Very good’.
‘There seems to be no Indian word for ’thank you’, merkt Foster op.*

Nyong
Nyong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nieuwjaars toespraak van Willem Drees in december 1949 gericht tot “onze landgenoten overzee”.
Woorden van gelijke strekking na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesia
Waarde landgenoten overzee waarvan velen onder u, die niet hier geboren zijn in het Landje aan de Noordzee , kan ik verzekeren, dat wij ten allen tijde ons met u zeer sterk verbonden zullen voelen,
Vrij vertaald: wij zijn hier al vol vol vol, blijf alsjeblieft maar daar.
Met toen nog geen 10 miljoen inwoners.
Maar weet je nog van toen
Was de vraag wat komen jullie hier doen
Antwoord wij voelen ons ook sterk
Voor de opbouw gaan ook wij aan het werk
Het antwoord. Ok maar dan voor minder poen.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ja, heel goed, die voorstellen. Zo zou het wel moeten, inderdaad.
Ik vind het zelf ONBEGRIJPELIJK dat het geen dagelijks onderwerp van gesprek is. Ook over de ons vijandelijke culturen die hier gewoon mogen binnenkomen en hun mond opentrekken, vind ik niet kunnen.
ook dat gezanik van die BLM figuren vind ik uiterst beledigend. Ik ga toch ook niet staan demonstreren in Duitsland over wat ons land is aangedaan in WO2 ? Wij kunnen nadenken en snappen dat veel Duitsers dit nooit hebben gewild en dat de huidige generatie daar al helemaal niets mee te maken heeft. WAAROM moeten wij dan steeds horen dat voorouders van bepaalde elitaire families ‘iets’ hebben verdiend aan de koloniale periode? MIJN voorouders hadden daar niks mee te maken en ik wil niet dat die schreeuwers op de Dam wel doen alsof ALLE Nederlanders schuldig zijn. Laten ze blij zijn dat ze hier mogen wonen en profiteren van alles wat er hier mogelijk is. En anders gaan ze maar naar Suriname kijken of Bouterse nog hulp nodig heeft om weer aan de macht te komen.

Milo van der Linden
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vind “bijv. de gevolgen voor de woningmarkt” erg suggestief. Als belegger moet u ook op de hoogte zijn van het feit dat vermogenden die voorheen investeerden of geld op de bank hadden massaal in stenen beleggen en daarmee een grote belasting op de betaalbare woningvoorraad leggen waarbij de immigratie impact op de woningmarkt in het niet valt. De politiek is ook hier weer de grote afwezige, het is zeer eenvoudig om beperkingen op het aantal woningen dat een rechtspersoon bezit te leggen zodat de prijzen weer kunnen normaliseren.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Μilo van der Linden
Arie
Arie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Milo van der Linden

Dat beleggen is in theorie inderdaad een probleem. Net als decennialange verstoring van de woningmarkt door overheidssubsidies (huursubsidie, hypotheekrenteaftrek). Daardoor waren de Nederlandse huizenprijzen 30 jaar geleden ook al kunstmatig hoog.

Dat neemt niet weg dat een jaar nauwelijks bouwen (“stikstof”) plus 11.000 asieleisers naturaliseren een zekere invloed heeft op de verhouding van vraag en aanbod. In een klein land als NL heeft grootschalige immigratie ook invloed op de grondprijs. Naast asieleisers importeren we ook arbeidsmigranten (voornamelijk Oost Europa) maar vooral veel “nareizigers”. We halen zelfs isis-oorlogsmisdadigers en hun families op.

De politiek is juist veel te weinig afwezig. Er is nu al een tekort aan technici, maar “we” gaan wel 1.000 miljard uitgeven aan niet-werkende technologieën zoals warmtepompen. Iedereen van het gas af betekent; meer Poolse technici en bouwvakkers importeren. Maar die moeten ook weer ergens wonen.

Rien E
Rien E
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met de vvd op kop blijft het bij grote woorden en nul daden. Wanneer komen de vvd-stemmers (ca 20% vh kiezersvolk) onder hun steen vandaan en kiezen voor een echt ander beleid. En nee d66 en cda zijn geen alternatief. Einstein zei het al, steeds hetzelfde doen en toch een ander resultaat verwachten gaat niet werken.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wegkijken? Werkelijk? Zou het dat zijn?

35
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x