Iraans regime financiert Palestijnse terreur tegen Israël

Westerse lafheid tegenover ayatollah’s

De raketten die de afgelopen tijd op Israël werden afgeschoten waren grotendeels van Iraanse makelij, maar het Westen maakte zich vooral druk over de Palestijnse slachtoffers, gevallen door de ‘disproportionele’ reactie van Israël. Maar het is niet Israël dat Palestina heeft gekoloniseerd, maar het islamitische regime van Iran. Deze republiek heeft zich mede dankzij het immorele Westen ontpopt tot het nieuwe hoofdkwartier van internationale terroristische groeperingen, gericht op de vernietiging van Israël en het Westen, schrijft Katiana Kayvantash.

Laat ik maar beginnen met de constatering dat ik de ontwikkelingen rond het conflict tussen Israël en Palestina al ruim 43 jaar op de voet volg. Mijn interesse en nieuwsgierigheid voor dit conflict werden vooral gewekt doordat Yasser Arafat, destijds leider van de grootste islamitische terreurorganisatie ter wereld, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) en goede familievriend van onze minister van ontwikkelingshulp Sigrid Kaag, een immens aandeel heeft gehad in de verwezenlijking van de islamitische revolutie in Iran.

 

Islamo-fascisme

Anders dan hedendaagse MSM-druiloren, zoals Rick Nieman en onze immorele MSM beweren, die klaarblijkelijk vooral geïnteresseerd zijn in het propageren van hun eigen deugen en zichzelf vrijwillig voor schut zetten door te insinueren dat Israël als beschaafd sterk land, het geweld en ruim 3000 raketaanvallen op zijn burgers door onbeschaafde barbaarse islamo-fascistische terroristen gewoon moet incasseren. Blijkbaar zijn deze mensen, mede door de islamitische ‘verrijking’ en hun vermogen tot assimilatie aan deze barbaarse cultuur – die onze regering mijns inziens opzettelijk naar Nederland importeert – zo laag gezonken en qua algemene en emotionele ontwikkeling en historisch besef dusdanig achteruit gegaan, dat zij niet in staat zijn om persoonlijke emotie en historische feitelijkheden van elkaar te onderscheiden.

 

Sympathie voor terroristen

Neem bijvoorbeeld zwakzinnige en ongeïnformeerde politici als Sylvana Simons, die het conflict tussen Israël en Palestina ongegeneerd op misleidende wijze wegzetten als meer dan 73 jaar aan illegale annexaties, apartheidsbeleid, etnische zuivering en geweld tegen Palestijnen. Ook de ingehuurde influencers en BN’ers, die de emotionele stabiliteit en het historisch verstand van een bezem vertonen, proberen dankzij de deugstoornis die zij in de afgelopen elf jaar onder het regime van Rutte hebben ontwikkeld, systematisch een vertekende voorstelling van zaken te geven over dit conflict.

 

Dissociatieve stoornis

Zij recenseren een decennia-oude strijd alsof zij, lijdend aan een dissociatieve stoornis, naar een fictieve Hollywood drama-action movie zitten te kijken, waarin zij sympathie en empathie ontwikkelen voor criminelen en terroristen, in plaats van voor  degenen die hen bestrijden. Een attitude van misplaatste emotionele uitbarstingen die de nieuwe norm is geworden, als je ziet hoe hetzelfde arsenaal aan impotente linkse politici, journalisten, deugers en wokers in de afgelopen elf jaar zijn omgegaan met het migratie- en vluchtelingenvraagstuk en hun bereidheid hebben laten zien om Nederland op te offeren en hun ogen te sluiten voor de lange termijn-gevolgen van de import van middeleeuwse hordes uit allerlei streken in het Midden-Oosten en Afrika naar Nederland.

 

Jodenhaat

Dezelfde hordes, die in de afgelopen dagen, samen met de Nederlandse politici van DENK, PvdA, maar ook de intersectionele antisemitische geesteszieken van GroenLinks en Bij1, vrolijk aanwezig waren bij de Jodenhaat-demonstraties en de straten van Nederland hebben vervuild en vergiftigd met hun antisemitische agressieve leuzen. Wat een hypocriete afgang voor Nederland, haar Koning, Koningin, premier, burgemeesters, maar ook zijn burgers, die nog maar twee weken geleden zogenaamd de joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog hebben herdacht.

 

Pietje Bel

Dat zij deze strafbare uitingen überhaupt tolereren, vind ik een blamage voor een land dat jaarlijks op 4 mei “nooit meer, nooit meer” roept. Het zoveelste bewijs dat onze staatshoofden, leiders en politici stiekem niet voldoen aan de norm die zij zelf constant adverteren. En dan hebben we SP-Kamerlid Jasper van Dijk, die Israël met Robo Cop vergelijkt en de verderfelijke Palestijnse terroristen met Pietje Bell, die misschien af en toe loopt te klieren, maar op dit moment bloedend op de grond ligt.

 

Tegen onze huidige antisemitische Kamerleden zou ik willen zeggen, dat ik persoonlijk de vieze handen van die Pietje Bellen om mijn nek heb voelen drukken toen ze mij op klaarlichte dag wilden vermoorden. En het enige bloed dat van hen afdroop was niet dat van henzelf, maar dat van hun talloze onschuldige slachtoffers. Het waren dezelfde soort Pietje Bellen die deel uitmaakten van het vuurpeloton, dat tientallen Iraanse Joden vlak na de islamitische revolutie heeft geëxecuteerd, om de Joodse gemeenschap af te schrikken.

 

Iraanse mollahs

De Islamitische Republiek van Iran heeft zich mede dankzij het Westen echter inmiddels ontpopt tot het nieuwe hoofdkwartier van internationale terroristische groeperingen, van Al-Qaeda tot aan Hamas en sjiitische- en soennitische terroristische militanten in Nigeria, Sudan en alles ertussenin. Het regime is niet alleen de meest invloedrijke bron van spanningen tussen de twee belangrijkste Palestijnse facties, Fatah en Hamas, maar is ook de drijvende kracht die al decennialang een vredesproces tussen Israël en Palestina tegenhoudt.

 

Israëlofobie

Het nieuwe antisemitisme dat we vandaag zien, houdt direct verband met een pathologische vorm van Israëlofobie, ingezet door de Islamitische Republiek en overgenomen door internationale organisaties: de VN, van de Algemene Vergadering tot aan de Commissie voor de Rechten van de Mens en de Europese Unie, die de kreet ‘mensenrechten’ ironisch genoeg onophoudelijk als façade misbruikt, om vijandigheid tegen Israël en Joden te vergoelijken. Maar ook door onze eigen politici, die Israëlieten eindeloos als boosdoeners en Palestijnen als slachtoffers neerzetten.

De ‘twee staten-vrede’, waar het Westen al decennia voor pleit, is een zaak die – tot onwetendheid van velen – verloren ging na de historische ontmoeting tussen Khomeini en Arafat; twee criminelen, twee dieven en terroristen die elkaar in de ogen keken, elkaar omhelsden en elkaar liefdevol op de lippen kusten. Een zaak die wereldwijd alleen maar meer bloedvergieten zal veroorzaken, mede dankzij de aanhoudende misplaatste barmhartigheid van onze politici. En dat nota bene jegens een volk dat zijn eigen kinderen van jongs af aan indoctrineert, op martelaarschap voorbereidt en het een eer vindt om ze als menselijk schild te gebruiken voor het ‘heilige doel’.

 

Geschiedenisles

Wie weigert dit gegeven te accepteren, maakt zich alleen maar schuldig aan het verder verspreiden van antisemitisme wereldwijd en mogelijk een tweede genocide op Joden op de langere termijn. Voor parlementsleden, journalisten en alle andere bevooroordeelde onbenullen met een mening, zoals dhr. Kuzu van DENK, die hamert op het rekening houden met de historische context van het Israël-Palestina conflict, maar erin falen om hun eigen advies op te volgen, hierbij een korte geschiedenisles.

 

Arafat in Iran

Ik zie het nog steeds voor me als de dag van gisteren. Het vliegtuig van Yasser Arafat landde op 18 februari 1979 om 17:00 uur op Mehrabad Airport in Teheran (tegenwoordig Imam Khomeini Airport), met 59 van zijn metgezellen. Zij werden ontvangen door de terroristische marxistische-islamitische Volksmoedjahedien-organisatie (MEK), communistische Fadaian-e Khalq-guerrilla’s en Sharia-guerrilla’s van Khomeini. Arafat was een trotse handlanger van deze gewapende revolutionairen, die ten behoeve van de islamitische revolutie door de PLO in Libanon waren getraind en opgeleid.

Op de straten van Teheran werd Arafat door de aanhang van Khomeini onthaald met de slogan: “Vandaag Iran, morgen Palestina, overmorgen heel de wereld”. Arafat hoopte dat hij, met de hulp van Khomeini, snel op weg zou zijn om een Palestijnse staat te vestigen. Hij bood Khomeini een Palestijns volkslied aan genaamd: “God, hoe geweldig is Khomeini’s werk”.

 

Zwarte Vrijdag

Khomeini bedankte Arafat voor het trainen van terroristen en het helpen bij het doden van Iraniërs tijdens grote demonstraties op 8 september 1978. Deze dag, ook wel de Zwarte Vrijdag genoemd, was bepalend voor het succes van Khomeini, aangezien de Palestijnse huurlingen intentioneel het vuur openden op de vredig-protesterende menigte, om daar vervolgens het leger van de Sjah van te beschuldigen. Zodra Arafats auto de straten van Teheran bereikte, begonnen groepen Palestijnse terroristen, die Iran een paar maanden daarvoor illegaal waren binnengekomen, te juichen. Dit was het moment waarop voor Iraniërs duidelijk werd dat ze waren misleid en de Revolutie een eerste zet was in een groter islamiseringsplan.

 

Terrorisme

Het Israël-Palestina conflict gaat namelijk allang niet meer over de politieke en juridische rechten van de ene partij of de andere, of uithuiszetting van Palestijnen door Israël – door politici en mensenrechtenorganisaties aangehaald als verklaring voor Palestijnse agressie – maar om de naakte ambitie van de ayatollahs om Joden uit te roeien en Israël al zijn bestaansrechten af te pakken. Het conflict is het resultaat van een compromis met een regime, dat met medeweten van Europa en de VS haar eigen dissidenten executeert, andersdenkenden ontvoert op vreemde bodem, vijf bloedige conflicten over de hele wereld financiert en bewapent, wereldwijd terroristische organisaties opleidt, traint en financiert en geheel vastbesloten is om kernwapens te bouwen, ongeacht de pretentieuze deals die Iran ondertekent met de westerse wereld.

 

Qods-dag

Arafat kreeg bij zijn bezoek aan het regime de sleutels van de voormalige Israëlische ambassade, waarna hij door heel het land reisde om PLO-kantoren op te zetten. Kort daarna riep Ayatollah Khomeini de laatste vrijdag van de Ramadan uit als een nieuwe islamitische feestdag: ‘Qods-dag’, een symbool van internationale solidariteit van moslims voor het plan om Israël van de kaart te doen verdwijnen en Joden uit te roeien. Tijdens hun twee uur durende geheime bijeenkomst deed Khomeini een beroep op Arafat om de PLO te hervormen volgens de principes van de islamitische revolutie: het oprichten van een islamitische staat die het uitroeien van de Joodse bevolking en het vernietigen van Israël als heilig doel had – wat door Arafat werd afgewezen. Arafat en Khomeini hebben elkaar daarna nooit meer ontmoet.

 

Breuk

De relatie tussen het islamitische regime en de PLO verslechterde toen de oorlog tussen Iran en Irak (1980-1988) uitbrak en Arafat zich bij de Arabische wereld aansloot. De persoonlijk relatie tussen de twee verzwakte binnen een jaar, maar de ontmoeting tussen hen markeerde het moment waarop de bemoeienis van het islamitische regime bij het Israël-Palestina conflict en de rivaliteit van het regime van ayatollahs jegens Israël begon. Toen Arafat in 1988 het bestaansrecht van Israël erkende, terrorisme afzwoer en opriep tot vredesbesprekingen met Israël en een dialoog met de VS, hekelde ayatollah Khamenei (de opvolger van Khomeini) Arafat en noemde hem een ”verrader en idioot”.

 

Opleiding Hamas

Vanaf dat moment intensiveerden de betrekkingen tussen het regime en Hamas en andere terroristische groeperingen, zoals de Palestijnse-Islamitische Jihad (PIJ). Hamas woonde in 1990 een conferentie bij over steun aan Palestina, georganiseerd door mollahs van het regime die $30 miljoen per jaar aan financiële steun toezegden. Ook werd geavanceerde militaire training voor duizenden Hamas-activisten georganiseerd op de bases van de Revolutionaire Garde in Iran en Libanon. Hamas opende een kantoor in Teheran en verklaarde dat het regime en zijzelf een “identieke visie op de Palestijnse zaak in zijn islamitische dimensie” deelden.

 

Intifada

Onder druk van Khamenei liet Arafat in 2000 de Hamas- en islamitische jihadmilitanten vrij, die door de Palestijnse autoriteit gevangen waren genomen. Het islamitische regime prees Arafat en zijn Fatah-partij voor deze daad. In 2001 organiseerde Iran een tweede “Steun voor de Palestijnse Intifada”-conferentie, die werd bijgewoond door Palestijnse parlementariërs en vertegenwoordigers van Hezbollah, Hamas en de PIJ. Ayatollah Khamenei prees de intifada voor het herstel van de Palestijnse eenheid, waarmee hij doelde op de samensmelting van deze terroristische organisaties.

Een jaar later veroverde Israël het schip Karine A, dat bestemd was voor Gaza, met aan boord 50 ton geavanceerde wapens, waaronder Katyusha-raketten, geweren, mortiergranaten, mijnen en anti-tankschepen, die in Iraanse wateren waren geladen. De wapens waren een duidelijke schending van Palestijns-Israëlische overeenkomsten.

 

Wapenleveranties

Khamenei bleef Hamas steunen gedurende de hele intifada. De hulp nam gestaag toe na de dood van Arafat in 2004 en de terugtrekking van Israël uit Gaza in 2005, wat voor het islamitische regime ontzettend gunstig uitkwam. Na de verrassende overwinning van Hamas bij de Palestijnse verkiezingen in 2006 versterkte hun relatie met het regime drastisch: Khamenei beloofde Hamas $250 miljoen aan hulp. Sindsdien biedt het regime van de ayatollahs militaire hulp en training aan de militaire vleugel van Hamas.

Ook heeft Iran militaire uitrusting geleverd die Hamas tegen Israël gebruikte in de Gaza-oorlog van december 2008. Hamasleider Khaled Mashaal bezocht Teheran een jaar nadat de oorlog was afgelopen om het regime te bedanken voor zijn hulp tijdens het conflict, waarbij hij hen een “partner in de overwinning” noemde. Parlementsvoorzitter Ali Larijani heeft in 2012 met trots toegegeven dat zij Iraanse Fajr-raketten ter beschikking hebben gesteld voor Hamas-militanten, waarvoor het regime kort daarna op grote billboards werd bedankt.

 

Iraanse raketten

In de huidige botsingen tussen Israël en terroristische groeperingen in de Gazastrook zijn verschillende soorten raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd. Volgens verklaringen van de militaire vleugel van Hamas omvatten deze raketten het type Sejjil, evenals SH-85’s, J-80’s, SA-120’s, S-40’s en Q-20’s. Al die raketten en bewapeningen die Hamas tijdens dit conflict gebruikt, zoals de Kornet-antitankraket, Badr-3 raketten afgevuurd op Ashkelon, Sa’ir raketten op Nahal Oz, KH-raketten afgevuurd op vliegbasis Hatzerim, dragen volgens Hamas de handtekening van Qassem Soleimani, de ‘Slager van het Midden-Oosten’. Ramez Al-Halabi, de woordvoerder van de terreurbeweging PIJ, stelde vorige week nog dat “bijna elk huis in Gaza een foto heeft van Qassem Soleimani, een foto van de Islamitische Republiek, evenals een foto van de Imam Khomeini Relief Foundation”.

 

Kolonisatie

Het is niet Israël dat Palestina heeft gekoloniseerd, maar het islamitische regime van Iran. Een regime dat de onbetwistbare oorsprong van Israël als het thuisland van een volk, dat eeuwenlang naar Jeruzalem probeerde terug te keren, niet erkent, maar wegzet als het symbool van onderdrukking en kolonisatie van de Palestijnen. Ondertussen staat het Westen erbij en kijkt ernaar, alsof zij dit niet zien.

Maar feit is dat Hamas noch de Palestijnse autoriteiten zeggenschap hebben in het huidige conflict met Israël. Zij zijn trekpoppen van de ayatollahs die niet zullen rusten, totdat Israël en zijn gehele Joodse bevolking zijn uitgeroeid. En dit allemaal met steun in de rug en financiële bijdragen van laffe corrupte politici, zoals Obama, Biden, Kerry, Mogherini, Merkel, maar ook onze eigen Mark Rutte, die het voor de zoveelste keer toestaat dat Sigrid Kaag met het belastinggeld van hardwerkende Nederlanders ons medeplichtig maakt aan de totstandkoming van de terreuractiviteiten van Hamas.

 

Zoals Winston Churchill stelde: “Er was nooit een oorlog die zo gemakkelijk te stoppen was als die [Tweede Wereldoorlog] […] In de jaren dertig had het Westen talloze kansen om beslissende maatregelen tegen Hitler te nemen. Ze deden het niet. Door slecht westers leiderschap kon de nazi-dreiging uitgroeien tot monsterlijke proporties”.

 

Westerse lafheid

Deze beschamende mislukking van het leiderschap wordt vandaag de dag herhaald en is tekenend voor de manier, waarop westerse politici omgaan met het conflict tussen Israël en de Palestijnen en voor hun gewillige lafheid en sympathie voor een antisemitische islamitische ideologie. Laat je niet misleiden door de krokodillentranen die onze politici op 4 mei voor de camera laten. Net zoals veel westerse leiders en diplomaten al op de hoogte waren van de gewelddadige ziekelijke plannen van Hitlers ideologie ter ‘zuivering van Joden’ toen hij in 1933 aan de macht kwam, zijn westerse leiders ook vandaag de dag even bekend met de gewelddadige antisemitische intenties van moslims wereldwijd om – onder leiding van ayatollahs – Israël te vernietigen en de joden van de aardbodem te doen verdwijnen. Deze leiders hebben, in tegenstelling tot wat ze beweren, helemaal niets geleerd van de lessen uit de Tweede Wereldoorlog.

Zoals Churchill zou zeggen, kiezen ze nog steeds voor “de strategie om een krokodil te voeren in de hoop dat hij je als laatste zal opeten”. Maar ook deze krokodil – het regime van mollahs, de Hitlers van deze eeuw – is onverzadigbaar en elke maaltijd maakt hem alleen maar gevaarlijker.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
19 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Siep
Siep
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Trump had voor stabilisering gezorgd door Iran te isoleren, door Arabische staten betrekkingen met Israël aan te laten knopen – ongetwijfeld zou SA ook volgen – en zodoende de PLO en HAMAS te isoleren. De verkiezing van Biden als president heeft alles weer op zijn kop gezet en terroristenstaat Iran ruikt – samen met Hamas – zijn kans. De rakettenaanval op Israël kon daardoor plaatsvinden.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Siep

Trump was een uitzonderlijk president. Hij heeft in 4 jaar meer bereikt dan de deugers ooit zouden durven toegeven. Zelfs een voorzet voor vrede in het midden Oosten, en eindelijk een aanpak van de terroristische organisaties en hun geldschieters. Biden is een oude gebleekte obama. We gaan nog jarenlang de zure vruchten plukken van zijn levensgevaarlijke buitenlandbeleid.

Kees
Kees
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mevrouw Kaag heeft hier geen herinnering aan.
Ze is net als Rutte onvoorspelbaar gevaarlijk totaal geen verstand .
Geld doneren ons belasting geld naar terroristische organisaties.
En net als Rutte roepen ik heb hier geen herinnering aan en sorry met een grote
S !!!
KAAG moeten ze oppakken wegens steun aan terorisme.

Auke51
Auke51
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Wie duizenden raketten op het democratische Israël afvuurt kan een reactie verwachten. Palestijnen als schild gebruiken is een beproefd concept en wordt gretiggeconsumeerd en misbruikt.
Helaas zal deze terreur doorgaan ondanks positieve initiatieven voor een vredige 2 staten oplossing. En de westerse politici staan erbij en kijken ernaar zonder historisch besef!!?

Rob
Rob
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Verstand heeft Kaag heus wel, ze is een slang 1e klas, even niet opletten en ze bijt in je kuiten

Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob

Yasser Arafat was niet voor niets familie vriend van Sigrid Al-Qaq. Dit bewijst gewoon dat er een palestijnse terroriste in de regering zit.

J.C. Polling
J.C. Polling
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Kees

land en hoogverraad…..

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mevrouw Kayvantash, ik word, als altijd, zeer gelukkig van uw schrijfsel. U weet beter waar deze zaak om draait dan alle westerse landsbestuurders en roeptoeters bij elkaar. Daarnaast is uw schrijfstijl erg prettig. De term deugstoornis had ik overigens nog niet eerder gehoord, treffender had u het niet kunnen omschrijven. Uw mening in dit debat wordt zeer gewaardeerd. Ik hoop dat u een groot publiek bereikt, groot genoeg om de publieke opinie te kunnen beïnvloeden.

H.J
H.J
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alle Nederlandse belastingbetalers betalen via vrouw Kaag mee aan de ondergang van de Joodse bevolking in de wereld.
Bedankt kiezers op de VVD, CDA, D’66, CU, PvdA, Groen Links.

Maar geloof mij, er is in de wereld een vorm van gerechtigheid, het kan lang duren of het kan kort duren, maar eens wordt het kwartje omgedraaid.

Rob
Rob
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Katiana, goed weergegeven in je verhaal hoe het zit, zou je in de 2e kamer moeten kunnen vertellen, maar die kans zul je niet krijgen, de reactie van zo’n bij1 figuur is toch te verschrikkelijk voor woorden, motie die wordt ondersteund door Denk, verlengstuk van Erdogan, betreffende boycot Israël

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Meer dan 4000 raketten afvuren op Israël is volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk ‘klieren van Pietje Bell’.”
Ik zou Jasper wel eens willen horen als die 4000 raketten zouden worden afgevuurd op zijn woonplaats Utrecht, bijvoorbeeld vanaf het naburige overwegend door moslims bewoonde Kanaleneiland.
De Europese staten ontkennen de ware aard van het conflict – namelijk godsdienstig – omdat ze zo een groter conflict en hun eigen plaats daarin uit de weg kunnen gaan.

Agatha boon
Agatha boon
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer informatief, en ondanks de heftigheid en ernst van het verhaal heb ik genoten van het beeldend taalgebruik. Ik deel de visie dat het erop lijkt dat onze overheid erop uit is om hordes mensen binnen te halen uit culturen die nog middeleeuwse principes hebben.. Zich niet realiserend wat dat binnen enkele decennia voor onze samenleving gaat betekenen.
Het doet pijn die dreiging te zien maar er niets tegen te kunnen doen.

Elvi
Elvi
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Agatha boon

Ik ben het met u eens, behalve dat deze regering zich niet realiseert wat ze doen met het binnen halen van middeleeuwse culturen. Ze realiseren zich dat heel goed! Alles om ook onze ondergang te bewerkstelligen en van ons makke schapen te maken die uit pure ellende mee moeten gaan met de door hen bedachte idealen. Zie maar hoe ze hun agenda er door drukken met het gevaarlijke vaccin en de geldstromen naar landen die zich nergens iets aan gelegen laten liggen (Griekenland, Spanje, Italië).

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

5 mei kunnen we wel afschaffen nu,met Kaag in de regering .

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Over disproportioneel gesproken, er wachten 190 000 Iraanse raketten gestationeerd bij de Hezbollah in Libanon
te wachten om afgeschoten te worden op Israël. Wat is disproportioneel als het doel van de Hamas en Hezbollah
de vernietiging van Israël is? Disproportioneel is de absurde kritiek vanuit het Westen die wel de holocaust veroordeelt maar de nieuwe uitroeiing steunt. Ja, mevrouw Kayvantash, het Westen die mensen uit onderdrukte landen moreel zo hoog hebben gehouden is gewoon opnieuw laf.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Nobelprijs voor de vrede werd letterlijk explosief sinds Arafat die kreeg.

J.C. Polling
J.C. Polling
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

trefzeker!!!!
1 aanmerking: zwarte vrijdag was op 08 september 1978…….

Uri van As
Hoofdredactie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  J.C. Polling

Dank. Tikfoutje is hersteld.

Meine
Meine
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel !

19
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x