De onderdrukking van christenen in de Palestijnse gebieden

Gedoogd en misbruikt voor propaganda

Titelfoto bij artikel De onderdrukking van christenen in de Palestijnse gebieden Sonja dahlmans opiniez

Israël ‘onderdrukt’ de Palestijnen en de Palestijnse gebieden moeten zo snel mogelijk worden ‘bevrijd’, zo heet het dezer dagen. Maar hoe staat het daar met religieuze minderheden, zoals de christenen? Niet best en hun aantal daar neemt gestadig af. Sonja Dahlmans doet verslag van hun zorgelijke situatie, waarvoor het Westen de ogen blijft sluiten.

Al dagen houdt het geweld tussen Israël en de terroristen van Hamas, Islamitische Jihad en aanverwanten de gemoederen bezig. Niet alleen in het Midden-Oosten zelf, maar ook in Europa. In onder meer Oostenrijk, Engeland en België werd maar weer eens gescandeerd dat de Joden zich Khaibar moesten herinneren, omdat het leger van Mohammed eraan komt. Een verwijzing naar (en een verheerlijking van!) de slag bij Khaibar uit 629 AD, waar tussen de 700 en 900 Joden werden onthoofd door Mohammed en zijn volgelingen.

 

Khaibar stond bekend als een oase, een rijke, welvarende stad (Al-Wāqidī’s Kitāb al-Maghāzī p. 312). Interessant is dat de Joden van Khaibar hun vrouwen en kinderen hadden beschermd door hen naar al-Katibā en het fort van al-Nizār te sturen (p. 329). Deze konden volgens de overlevering niet gevangen genomen worden, op een handjevol na.

 

Waarschuwen

Vandaag waarschuwen Israëliërs de Palestijnen bij een aanval, zodat die hun vrouwen en kinderen in veiligheid kunnen brengen. Waarvoor zijzelf niet zorgen: vrouwen worden zelfs kil en berekenend ingezet voor bomaanslagen. Ook schuwen terroristische organisaties het niet in de buurt van scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven hun hoofdkwartier te bouwen. Het is aan Israël om dan zo min mogelijk burgerdoden te maken.

 

Na de slag bij Khaibar begon de kharaj, de landbelasting die niet-moslims moesten betalen. De opbrengst van het land was een goede inkomensbron voor moslims, later kwam daar de jizya bij. Een belasting per hoofd van de bevolking, die gold voor alle Joodse en christelijke mannelijke inwoners onder islamitische heerschappij. Zeker theologisch gezien is de jizya (en de kharaj) belangrijk. Het is een convenant, zoals God bijvoorbeeld een convenant sloot met Abraham en Noah in de Bijbel.

 

Onderwerping

Het eerste mogelijke convenant binnen de islam is de onderwerping als islamitische gelovige, als moslim (hij die zich onderwerpt). Het tweede convenant is de onderwerping aan een maatschappij onder islamitische overheersing. Aan dit tweede verbond kleeft echter een hoog prijskaartje: telkens je loyaliteit moeten bewijzen, maar nooit echt deel mogen uitmaken van de islamitische gemeenschap. Immers, je hoort niet tot de groep die het eerste verbond sloot, maar slechts tot hen die het tweede noodgedwongen aanvaarden. De jizya werd met name geboden aan Joden en christenen, hoewel er ook andere groepen (de Sabbanen, Hindoes e.a.) die mogelijkheid werd gegeven. Jizya werd in april 2019 geëist van christenen in Jifna, nabij Ramallah.

 

Dhimmi’s

Het uitroepen van de staat Israël brak dit convenant. Joden hebben nu zelf de heerschappij over een heel klein stukje land en leven niet meer als dhimmi’s onder islamitische heerschappij. En dat is waar de echte pijn zit in dit ‘conflict’, vergis u niet. Het gaat hier om een riddah staat: een afvallige staat. Dat wil zeggen land of grond ooit toebehorend aan de islam. Precies dit kunnen Hamas, Fatah etc. niet verdragen en zullen zij nooit accepteren.

We zien ditzelfde gebeuren vandaag de dag in bijvoorbeeld Nigeria en Soedan, waar de christelijke inwoners niet willen leven onder dat islamitische verbond. Het biedt namelijk geen gelijkwaardigheid, maar slechts een acceptatie van overheersing door de islamitische wetten en regels. Ook in het verleden werd de zeer broze ‘vrede’ veelvuldig verbroken; in Hebron bijvoorbeeld zijn er bloedbaden geweest in 1517, 1834 en 1929. Het is slechts een kleine opsomming van veel pogroms en een leven in de wetenschap dat het geweld altijd weer kan oplaaien.

 

Christelijke Palestijnen

Interessant in de huidige situatie is de opstelling van de christenen. In de Times of Israël las ik een artikel waarin de secretaris-generaal van Fatah, Rajoub zegt: “Dit is een islamitisch-christelijke strijd die jullie waardigheid verdedigt…”. Ik moest even bijkomen van deze uitspraak. De situatie van christenen in de zogenaamde Palestijnse gebieden wordt namelijk niet bepaald gekenmerkt door gezamenlijkheid met de islamitische bevolking en dan druk ik mij zeer voorzichtig uit. Die Palestijnse eenheid is er slechts wanneer het uitkomt in de strijd tegen de gezamenlijke vijand: Israël.

De christelijke bevolking in Gaza, maar ook in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, wordt steeds kleiner, velen zijn het gebied al ontvlucht op zoek naar betere kansen elders. De christelijke minderheid zegt zich ‘Palestijn’ te voelen, maar wordt niet gelijkwaardig behandeld. Zo zei een katholieke priester in 2018: “Wanneer je werk zoekt, is het eerste wat er gevraagd wordt of je moslim bent. Als dat zo is, is de volgende vraag of je Fatah of Hamas support. Wanneer je geen van beide groepen steunt, willen ze weten naar welke moskee je gaat om te zien aan wie je loyaal bent. Maar als je christen bent, worden deze vragen niet gesteld, want je gaat die baan toch niet krijgen.”

 

Onder druk gezet

Volgens de priester worden christenen in het gebied door Israël wel erkend als Palestijn, maar van Palestijnse kant niet. Open Doors, die al jaren christenvervolging overal ter wereld bijhoudt, heeft de Palestijnse gebieden op de negenenveertigste plaats van de ranglijst van landen met christenvervolging staan. Christenen zijn doelwit van radicale islamitische groepen, maar ook individuen kunnen hen aanvallen, wetende dat er van de autoriteiten geen enkele represaille zal volgen. Daarnaast kan het zeer gevaarlijk zijn je steun uit te spreken voor Israël. Het is een zeer precaire situatie, niet in het minst voor religieuze minderheden die geen kant op kunnen. Er staat enorm veel druk op christenen om zelfs mee te doen aan anti-Israël bewegingen of demonstraties.

Groepen als Fatah en Hamas maken hier dankbaar misbruik van en spelen dit politiek uit. Daarom zie je online veel oproepen van christelijke pastors bijvoorbeeld die ‘pro’ Palestina zijn. Zo is er de oproep van een Palestijnse priester aan christenen om mee te helpen de al-Aqsa moskee te verdedigen. Ja, er is een zogenaamde Verklaring van Goede Wil van Hamas, maar tegelijkertijd worden christenen ook onder druk gezet zich te bekeren tot de islam.

 

Acties in Bethlehem

Er zijn extremistische groeperingen als The Righteous Swords of Islam en de Army of Islam, die aanslagen op christelijke bedrijven, zoals internetcafé’s, boekhandels en videoshops, hebben gepleegd. Rami Ayyad (31) van de Holy Bible Society werd ontvoerd en vermoord in 2007. Een andere voorganger van een kerk in Bethlehem verklaarde dat hij meerdere malen beschoten is, de kerk is gebombardeerd en dat zijn broer werd vermoord vanwege zijn geloof. Dit terwijl de kerk van deze voorganger hulp biedt aan zowel moslims als christenen die het moeilijk hebben.

Volgens dr. Edy Cohen zet Fatah christenen onder druk dergelijke incidenten niet met de media te delen, want dat zou hun imago in Europa en elders kunnen schaden. Kerken in Bethlehem en Aboud werden ontheiligd, vernield en beroofd. Niemand werd gearresteerd. In 2002 vluchtten 250 jihadisten zelfs de Geboortekerk in Bethlehem in om zich daar te verschuilen voor de IDF na terroristische aanslagen. Volgens een Duitse journalist die in de kerk vastzat: “De Palestijnen gebruiken ons als menselijk schild.” Maar vermeende ontheiliging van islamitische gebedshuizen of het beledigen van Mohammed is bijna altijd reden voor vergeldingsacties, denkt u maar aan Samuel Paty.

 

Fout

De fout die het Westen al jaren maakt, is denken dat de christenen in die gebieden het beter zullen weten, omdat ze daar wonen en de situatie kennen. We willen niet voor onze beurt spreken en gaan er vanuit dat het is zoals het ons wordt verteld. Immers, we hebben de informatie van mensen uit het gebied zelf. Dit gaat volkomen voorbij aan de druk die christenen ondervinden, die hun optreden naar buiten toe kleurt. Bestraffing zonder bescherming van de autoriteiten ligt dagelijks op de loer en voorzichtigheid is dus altijd geboden. Je hoeft maar naar de eindeloze reeks aanslagen gericht tegen Israël te kijken om te weten waartoe men in staat is. Je zal wel gek zijn olie op het vuur te gooien onder zulke omstandigheden.

 

‘Abrahamitische religie’

Naarstig op zoek naar religieuze tolerantie in de hoop daarmee jihadisme te stoppen, werd Abraham geïntroduceerd als een symbool van continuïteit of chronologische opvolging van vergelijkbare religieuze geschriften. Het idee dat er zoiets bestaat als een verbindend narratief in de figuur van Abraham voor de drie monotheïstische godsdiensten is echter oppervlakkig en onnozel.

De drie religies kijken volstrekt verschillend naar Abraham en bovendien komt de term ‘Abrahamitische religie’ uit de Koran, niet uit de andere boeken. Wat mij hierbij het meeste stoort is dat Abraham in de Koran juist wordt beschreven om positie tegen christenen en Joden in te nemen (soera 2:131-135, soera 16:121-125). In soera zestig wordt zelfs verband gelegd tussen Abraham en haat richting ongelovigen. Tot zover de verbindende factor.

 

Nauwelijks media-aandacht

Wereldwijd worden christenen vervolgd, waarvoor nauwelijks aandacht is in de media. Juist die stilte zorgt ervoor dat christenen in de Palestijnse gebieden tussen wal en schip vallen. De dreigende situatie in Israël en het voortdurende geweld zijn niet alleen een bedreiging voor de staat Israël en haar eigen inwoners. Het zijn zeker ook bedreigingen voor de religieuze minderheden in de Palestijnse gebieden. Onder dominantie van Hamas, Fatah of welke islamitische terreurbeweging dan ook zullen zij nooit vrijheid of gelijkwaardigheid krijgen. Natuurlijk is leven in de Palestijnse gebieden moeilijk voor alle Palestijnen, moslim en christen. Maar voor de christelijke gemeenschap is de situatie veel gecompliceerder en het is naïef alleen de staat Israël en de ‘bezetting’ hiervoor verantwoordelijk te houden.

 

Israël

Er is maar één land in de regio waar christenen vrij zijn hun geloof te belijden zoals zij willen en dat is Israël. Het vertrappen of verbranden van de vlag van het land waar minderheden veilig zijn en niet hoeven te vrezen voor straffeloos geweld tegen hen gericht, is daarom een gotspe. Islamitische minderheden zoals de sjiieten en de ahmadiyya zijn niet veilig in islamitische landen zelf, maar die vlaggen worden intact gehouden. Het is lachwekkend en beschamend tegelijk, die agressie gericht op het enige land dat vrijheid biedt aan religieuze minderheden, terwijl dat in de regio bijna nergens anders het geval is.

 

Slachtofferschap

In Europa verklaart men zich graag solidair met de ondemocratische, gewelddadige terroristische groepen die zichzelf altijd als slachtoffer portretteren. Zij zijn echter slachtoffer van hun eigen politieke wanbeleid en zoeken afleiding daarvan, de blik op Israël gericht. Want daar heeft men het wel voor elkaar gezamenlijk te leven in harmonie, om maar niet te spreken van de uitstekende scholing, medische zorg en goede infrastructuur. Daar moet een zionistisch complot achter zitten. Allah belooft falah (succes) en wat men zelf niet voor elkaar krijgt, moet daarom de schuld van anderen zijn. Dit decennialange slachtofferschap schuift keiharde pingels: kassa!

Geweld en de groeiende instabiliteit zijn slecht nieuws voor de christenen die in de Palestijnse gebieden leven. Hoe hard zij ook schreeuwen dat zij Palestijn zijn: ze zullen nooit zo worden gezien tot ze zich bekeren tot de islam. Christenen worden er slechts gedoogd en misbruikt voor propagandistische doeleinden als het de agenda van Hamas, Fatah en consorten uitkomt. Samenleven in goede harmonie? Het maakt niet uit hoe loyaal zij zich opstellen, christenen zullen altijd worden gewantrouwd en slechts overleven tot de volgende gewelddadige aanslag.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Tinus
Tinus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is een verademing om dit artikel te lezen in tegenstelling tot de berichtgeving van de NPO en de meeste dagbladen. Het is te belachelijk voor woorden dat in pro Palestijnse demonstraties in NL haat gepropageerd en getolereerd wordt tegen de joodse gemeenschap. Het zou een waarschuwing moeten zijn, om onze vrije waarden te verdedigen, maar in plaats daarvan gaan veel politici en hun aanhang achter een groep mensen staan die onvrijheid prediken.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Tinus

Voor je eigen geestelijke gezondheid kun je beter niet meer naar de NPO kijken, kranten of dagbladen lezen. Ik doe dat al 15 jaar niet meer en het bevalt uitstekend.

Ben Steijn
Ben Steijn
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Mee eens, Waldemar. Mijn laatste abonnement was in 2014. Ook ging de NPO op zwart.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat de moslims meer met de dood hebben dan met het leven hebben zij al genoeg laten zien. Hun haat tegen Joden en christenen is enorm. Maar onze politiek en MSM geven daar nauwelijks aandacht aan. Maar als je een moslim scheef aankijk zijn de straten vol. En dat zij even tussendoor een kalifaat willen stichten en dat openlijk bekend maken, dat mag allemaal hier. De nadagen van Europa zijn nabij met deze opstelling.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Inderdaad Ni28, als Opa ga ik wel eens in gesprek met mijn kleinkinderen, over vroeger, heden en de toekomst.
Ik merk dat de info die zij tot zich nemen, een bepaalde vorm van omschakeling in Nederland niet pertinent af wijst.
Voor hun zijn bv de studiegenoten uit andere culturen nog geen bedreiging.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Jongeren groeien erin en vinden het gewoon. Zij stemmen zelfs Groen Links. De propaganda doet wonderen en het begint al met de lagere school. Geen wonder. Ervaringen van ouderen zijn bijna onmogelijk om door te geven aan jonge generaties. Zij moeten er zelf achter komen.

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prachtig artikel: kan ik helemaal onderschrijven. Want het gaat nooit over de verdrukking van joden en christenen door moslims.
Volgens ons kabinet ‘discrimineert’ Europa en Israël altijd de moslims, en andere groeperingen. En deze leugens wil hamas en de pa in stand houden, zodat ze geld blijven ontvangen van Europa. Had kaag niet vorig jaar nog zoveel miljoenen overgemaakt aan palestijnen? Waar is al dat geld voor gebruikt?

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al in de eerste alinea’s constateert mevrouw Dahlmans correct dat de moslims permanent in oorlog zijn met alle niet-moslims. En bovendien dat voor moslims de niet-moslims geen mensen zijn, maar ongelovigen, die bestreden en onderworpen moeten worden.
De strijd van Hamas tegen Israël is geen strijd om een stukje land, maar is een strijd tussen goed en kwaad, God en de ongelovigen, precies zoals in de koran staat beschreven.
Christenen beoefenen ‘shirk’ omdat ze geloven in Jezus, naast God. Maar linkse mensen, atheïsten, beoefenen wat moslims ‘kufr’ noemen, ongeloof, dat is nog erger.
Moslims zullen deze mensen voor de vorm voorstellen zich te bekeren tot islam en daarna maar wat graag naar de andere wereld helpen.
Wat maar weer eens aantoont hoe realistisch het beeld is dat linkse mensen hebben van de islam.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik maar niet snap is dat Gaza toch allang een welvarende staat had moeten zijn met al die miljarden die ze ontvangen van de EU, SA, Qatar, Dubai etc. Maar nee er heerst nog steeds extreme armoede en de miljonairs van Hamas leven in weelde en het enige waar ze zich mee bezig houden is het vernietigen van de staat Israël. Huh? Waarom ziet geen enkele journalist van de MSM dit. Iets met hoernalisten die gewoon hun werk niet WILLEN doen?

Job
Job
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel, wat voor vele opiniemakers in politiek en pers een eye-opener zou moeten zijn en een brede verspreiding verdient. Hopelijk wordt een dergelijke boodschap door de mainstream media opgepikt, en worden ook christenen meer en meer wakker geschud voor het toenemende gevaar van de (radicale) islam.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Job

Voor Rutte zijn alle andersdenkenden wappie’s en rijp voor het waterkanon.
Voor de moslim zijn andersdenkenden, ongelovige die moeten worden bestreden, er bestaat namelijk maar één islam.

Walter
Walter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Sonja ,vandaar dat Hamas tegen het welvaartsplan voor ALLE Palestijnen in de regio was en de geld stromen niet meer rechtstreeks naar hun kas vloeiden.

Echad
Echad
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt, inhoudelijk adequaat stuk.

Meine
Meine
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verhaal, in de vorige eeuw in Jerusalem geweest, en alle kerken en de tempelberg bezocht. De haat tussen verschillende soorten monniken en hun territoria en andere onzin geobserveerd zoals de eeuwige ladder. De beste omschrijving van hun gedrag is een valse hond met baknijd… Bescheidenheid bij die monniken was ver te zoeken, dure horloges en Mont-Blanc pennen waren zichtbaar. Die figuren waren ook bijna middeleeuws volgevreten.

De sleutels van de kerk waren in beheer bij een moslim-familie, omdat de verschillende soorten “gristenen” elkaar er niet mee vertrouwden. Wat een poppenkast !!

Mijn laatste twijfels die ik nog had over het nut van religie zijn daar weggenomen. Ik heb geen fantasievriendje nodig om te kunnen functioneren. “…Laat er een licht schijnen in duistere plaatsen..”

Terug naar onderwerp; vrijwel alle media is opgekocht door socialisten en/of moslims. daarom komt het niet in het nieuws.

Sigrid Kaag is ook zo’n moslim-vriendje, ze is er zelfs mee getrouwd. Het eerste wat ze deed was 20 miljoen Euro overmaken aan een terroristische organisatie, die er raketten van gekocht heeft. Denk maar niet dat een krant die negatief over D66 praat, uitgenodigd wordt voor persconferenties, die worden buitengesloten. Er is slechts 1 waarheid.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig en broodnodig betoog. De complete onwetendheid over de geschiedenis van de staat Israel en de absurde propaganda zijn stuitend. Jongeren zouden daar eens een boek over moeten lezen, wel een van voor 1990.

P.
P.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ach, vroeger zou een krant als het ND een dergelijk artikel nog plaatsen – maar dat is lang, erg lang geleden. Tegenwoordig hopen ze daar wat abonnees bij Trouw weg te kapen – en ondertussen lopen hun conservatieve abonnees weg.

Frank
Frank
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Net deze website ontdekt. Goed werk! Alleen 1 klein dingetje. Waarom ‘palestijnen’ noemen als de arabieren die naam niet eens kunnen zeggen? Arabieren daar kunnen de P niet eens uitspreken..
Wie waren de Palestijnen?
Wanneer was het land Palestina gesticht?
Wat was de hoofdstad van Palestia?
Wat waren de belangrijkste steden in Palestina?
Wat was de hoofd religie van Palestina?
Noem tenminste een palestijnse leider/koning voor Arafat.
Wat was de gangbare taal van het land Palestina?
Hoe heette de palestijnse munteenheid?
Waar waren de palestijnen in 1869, toen Mark Twain het land bezocht?
moet u toch eens gaan googlen. U komt niets tegen. Geen feiten tenminste.
Helemaal niets van voor 1964.
Het land Judea en Samaria staat vol met historische joodse bouwwerken,
graftombes van aartsvaders, boekrollen in het hebreeuws…
Waar zijn de historische palestijnse geschriften?
Waar zijn de historische palestijnse gebouwen, of graftomben
van beroemde historische palestijnse leiders?

Jugo de Honge
Jugo de Honge
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frank

Uw reactie is verwijderd. U gebruikt een ongeldig of foutief ingevuld e-mail-account. Log uit en maak een nieuw account aan met een bestaand e-mailadres. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

Frank
Frank
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jugo de Honge

Jawel, alle literatuur van geschiedschrijvers, van Flavius Josephus tot Mark Twain, en een boek van Een Luitenant Te Velde, die rondreisde van 1850 tot 1852, tot en met ikzelf, die vijf jaar daar onderzoek deed, en last but not least: de Bijbel. Maar de Bijbel zegt u waarschijnlijk niet zoveel.
Toch vreemd dat uitgerekend de gebieden Judea en Samaria door de zogenaamde ‘palestijnen’worden geclaimd, terwijl Judea toch heel erg duidelijk met joden te maken heeft. Het zit al in de naam. Ik kan nog wel een uurtje doorgaan zo.. de romeinse keizer Hadrianus heeft het gebied Palestina genoemd om alle herinnering aand de Joden uit te wissen nadat Jerusalem was platgebrand. Nogmaals, de geschiedenis staat er vol van.
Er is echter geen enkel spoor, of opgraving gevonden van enig ‘palestijnse’ aanwezigheid of ook maar een munteenheid of iets dergelijks. Elke centimeter grond die je daar omkeert vind je munten voorwerpen met hebreeuwse letters erop. Ik heb goed contact met archeologen die daar gewerkt hebben.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer verhelderend. In dat kader vind ik het onbegrijpelijk dat hier pro Palestijnse demonstraties worden toegestaan.
Je krijgt hier wel op de simpelste reactie een ‘wacht op goedkeuring’.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Marien
R.L. Blok
R.L. Blok
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Weer een Uitstekend stuk, beknopt maar helder.
Opiniez.com verdient een veel groter publiek.

Jugo de Honge
Jugo de Honge
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uw reactie is verwijderd. U gebruikt een ongeldig of foutief ingevuld e-mail-account. Log uit en maak een nieuw account aan met een bestaand e-mailadres. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x