OpinieZ-auteurs over de verkiezingsuitslag

Beschouwingen in helikopterview

Verkiezingsuitslag verkiezingen 2021 opiniez

Foto:

Het stof van de verkiezingsuitslag is nog nauwelijks neergedaald, maar het is al weer tijd voor een terugblik en een vooruitblik. Elk van de auteurs van OpinieZ-team geeft in helikopterview kort en krachtig weer wat we de komende tijd van de dames en heren politici kunnen verwachten. 

Uri van As – Globalisme Galore

“Dankzij schaamteloze mediasteun kan koningin Kaag haar troon naast Rutte bestijgen. Ondanks de propaganda overheerst het gezond verstand en stemt Nederland in meerderheid rechts. Door de uitgekiende verdeel-en-heers politiek van Rutte c.s. en het prima donna gedrag van neo-rechtse politici, wordt deze meerderheidsstem gesmoord en een rechtse regering onmogelijk gemaakt. Onze supra-nationale elites bepalen het beleid.

In tegenstelling tot andere landen kennen wij geen diepgewortelde rechts-conservatieve tradities. Links is goed, rechts is fout luidt het onverbiddelijke Neder-mantra. Voor de egomanen in neo-rechtse kringen gaat eigenbelang boven kiezersbelang. Amateurisme en avonturisme zetten er de toon. Een kakofonie van onmacht en onbenul. Nederland ontbeert getalenteerde en bepalende rechts-conservatieve strategen.

Rutte en Kaag racen plankgas richting EU en VN, waar het links-liberale duo ongestoord onomkeerbare besluiten gaat nemen. Nederland wacht globalisme galore. Het laatste restje soevereiniteit in de uitverkoop. Ons Binnenhof een provinciaals theater gevuld met grenzeloze opportunisten en blaaskaken. Het overheidsapparaat een bureaucratische volksvijand. Hoelang het hautain terzijde geschoven Nederland de vernedering nog accepteert?”

 

Freek van Beetz – Kiezer als vijgenblad

“In mijn laatste column schreef ik: ‘We kunnen stemmen tot we een ons wegen, maar onze stem legt alleen maar gewicht in de schaal bij de machtsverdeling aan de formatietafel: voor de verdeling van de poppetjes en het handjeklap over de inhoud van het regeerakkoord.’ En dat zien we weer gebeuren na die enorme mediacampagne: in elke talkshow op de TV, in elk praatprogramma op de radio, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Het kwam me de keel uit.

We hoorden eigenlijk alleen maar algemeenheden: nieuw leiderschap, meer ambitie, beter klimaat, beter onderwijs, meer woningen, minder ongelijkheid. Er zijn zetels gewonnen en verloren en er is meer versplintering, maar in grote lijnen gaan we door op dezelfde weg. Zoals ik eerder schreef: ‘de kiezer dient slechts als een vijgenblad: eenmaal in de vier jaar stemmen legitimeert het doen en laten van de coterie van die ‘diploma-elite’: de boven ons gestelden.’”

 

George van Bergen – Coronaverkiezingen

“Voor de korte termijn waren dit Coronaverkiezingen. Rutte kon door de pandemie de inhoud nog meer dan anders omzeilen, sluw gebruik makend van zijn positie als premier, geholpen door slaafse media. Die falen steeds meer als versterkers van de democratie en controleurs van de macht, door zich eenzijdig en kritiekloos te gedragen.
Voor de lange termijn waren deze verkiezingen een volgende stap naar een mediacratie, waarin de MSM een knuffel-kandidaat kiezen, in 2017 Klaver, dit jaar Kaag. Daarbij kwam de gift van €1 miljoen die D66 hielp disproportioneel veel reclame te kopen. Linksige kiezers hebben D66 aan een bescheiden winst geholpen, omdat Kaag een vrouw is en klimaathysterie en identiteitspolitiek omarmt, ten koste van GroenLinks, SP en PvdA.

Door de opportunistische houding van de VVD en de overname door D66 van het gedachtengoed van GroenLinks zal de komende regering ons land linksom besturen. Met een programma dat tegen de wensen van de meerderheid van de bevolking ingaat.”

 

Ines van Bokhoven – Meer leugens

“En dat waren dan weer de verkiezingen van 2021. Wat kun je er over zeggen? Dat de echte winnaar wordt genegeerd: de opkomst voor FvD toont toch wel aan dat een steeds groter deel van Nederlanders een ruk naar rechts wil. En we weten nu al dat daar weinig kans op is, dat de meerderheid gewoon weer in de hoek mag gaan zitten.

En wat nog meer? Nou, dat netwerken en warme banden met de media dit systeem in leven houden. Dat er meer van hetzelfde gaat komen. Dat veel Nederlanders de Toeslagenaffaire blijkbaar niet zo’n punt vonden. Dat we nog harder zullen bloeden voor de droomwereld van de 20% hoogopgeleiden. Dat er weer veel frustrerende Ruttedoctrine op ons afkomt. Meer leugens, meer geweld, meer onvrijheid en onredelijke wetten. Meer ‘samen’ wat niks betekent, terwijl de boel verder aan flarden gaat.

Ik heb er, eerlijk gezegd, niet zoveel zin in.”

 

Sonja Dahlmans – Blijvende tweedeling

”’Wie zijn toch die mensen?’ vroeg Kaag, doelend op de groei van FvD. Deze verkiezingen gingen niet over verschil van inzicht over de aanpak van maatschappelijke problemen. Er is een kloof tussen mensen die willen benoemen wat zij zien en een haalbare oplossing verwachten van politici en zij die een goed gevoel willen hebben zonder concrete probleemstelling of oplossing. ‘Woorden doen ertoe’,  zei Kaag na de uitslag. Maar die woorden – racisme, seksisme, feminisme – hebben hun betekenis verloren. ‘Waarden doen er toe’, aldus Kaag. De elite die haar moraal wil opleggen, verwachtend dat het volk volgt, maar noblesse oblige zelf al lang vergeten is. Zie de #MeToo binnen D66, de Moslimbroederschap bij GroenLinks etc.

En het resultaat van deze patstelling? De bedrijfsleider Rutte die de tweedeling niet opmerkt noch kan beslechten. Dat verwachten zijn kiezers ook niet. Die willen, net als hij, deze kloof negeren en hun eigen leven leiden. ‘We moeten het samen doen’, volgens de premier, maar Kaag vindt soevereiniteit ouderwets, Rutte volgt protocollen en regels. De kiezer die dat onbehagelijk vindt, wordt naar de flanken geduwd. Sociale cohesie was nog nooit zo ver weg.”

 

Jan Gajentaan – Minder EU nog ver weg

“De verkiezingen zijn teleurstellend afgelopen voor partijen die streven naar minder EU en meer nationale soevereiniteit. Ze nemen weliswaar in zetels toe (PVV -3, FvD +6, JA21 +3, samen +6) maar dat geldt ook voor de pro-EU partijen: D66 +4, Volt +3, samen +7. Omdat de VVD (+2) het verlies van CDA (-4) weet te compenseren verandert er weinig, behalve dat D66 een belangrijker rol krijgt en Kaag het vicepremierschap kan claimen in een nieuwe coalitie, die inzet op een ambitieus klimaatplan.

Sigrid Kaag zal proberen de PvdA bij de formatie te betrekken. Als deze zichzelf buitenspel zet door aan te dringen op een tweede linkse partij, zal er met CU worden gesproken en met JA21. Deze laatste partij kan inzetten op minder immigratie en in ieder geval proberen het onzalige plan om alle huizen van het gas te halen te verijdelen. Iets mooiers kan ik er niet van maken.”

 

Alma van Hees – Sirenenzang Rutte en Kaag

“The day after bleek dat veel kiezers zich hadden laten bedwelmen door de sirenenzang van Rutte (altijd glimlachend en zo energiek!) en die van Kaag (zo’n rustige en beschaafde vrouw). Dat de NOS & Co steeds de volumeknop voor hun hypnotiserende boodschap voluit open hebben gezet, heeft vast ook bijgedragen.

Wie is er nu bestand tegen twee van zulke overtuigende en positieve mensen, die ons allerlei prachtige beloften doen en een geweldige toekomst schetsen onder hun bezielende leiding? Dan moet je echt een zwartkijker zijn. En zo was het enorme schandaal van de kinderopvangtoeslag opeens verdwenen. Alle leugens en loze beloften vergeten.

Odysseus werd vastgebonden aan de mast van zijn schip om te verhinderen dat hij koers zette naar die aantrekkelijke sirenen, wat zijn schip op de rotsen zou doen lopen. Maar wij hebben ons laten verleiden. Het is nu afwachten totdat de onvermijdelijke schipbreuk zich voltrekt, zegt Homerus. Wijze man.”

 

YorienvdH – Zelfhaat

“Ik herinner me het nog goed van 2017. Er was zoveel onrust in Nederland. Zoveel boze burgers over asielzoekerscentra die plompverloren in rustige woonwijken werden neergezet. Weet u nog? Het dorp Oranje, waar een vrouw werd aangereden door een ‘dikke BMW’ van de minister? Het volk pikte het niet meer! En het Brexit-referendum dat een half jaar daarvoor voor een enorme verrassing had gezorgd? En de komst van Donald Trump als president? Hongarije? Polen? Er hing echt iets in de lucht waardoor je ook in Nederland hoopte op een landslide. Afscheid van de globalistische macht! De komst van gezond verstand! Ik herinner het me precies.

Maar ik herinner me nu ook weer die enorme teleurstelling na de uitslag. Dat gevoel dat mijn landgenoten me in de steek hadden gelaten. Dat zij zich willens en wetens uitleverden aan EU en globalisten. Nederland háát zichzelf. Nu weer. Waarom vergeet ik dat toch steeds?”

 

Katiana Kayvantash – Geïndoctrineerd volk

“Terwijl de natie zich als een soort uitgeputte verlorene in de woestijn, op zoek naar een onbereikbare oase, de weg naar de verkiezingsdag baande, kon ik Nederland al wekenlang alleen nog maar aanschouwen langs de woorden van Abraham Lincoln: “I laugh because I must not cry. That’s all – that’s all”. Met de slogan “Woorden doen ertoe” en een Arabisch Islamitische groet bevestigt Kaag wat ik al heel lang bepleit: Nederland zit in de wurggreep van symbolisme. Het is een onvolwassen, verwend en een door holle woorden succesvol gedemoraliseerd en geïndoctrineerd volk geworden, dat niet meer tot autonoom denken in staat is. Zij wordt overtuigd door schoonschijnende woorden, niet feitelijkheden. Terwijl haar lakeien bij de NPO zijn verzadigd door de dansende Al-Qaq en voldaan omdat hun propagandacampagne haar vruchten heeft afgeworpen, denk ik alleen nog aan de cartoon van Walt Kelly en zijn peinzende Pogo, die tot het besef kwam: ‘We have met the enemy, and he is us’.”

 

Ernst Lissauer- Nederland kiest voor spruitjeslucht

“De verkiezingen laten zien dat inbeuken op het Nederlandse maaiveld via de gecontroleerde media nog altijd werkt. Maar de angst zit er desondanks goed in. De meest innovatieve campagne – recht tegen de mainstream spruitjeslucht in – leverde de meeste zetelwinst op. FvD wist zichzelf te verviervoudigen met een geoliede en gewaagde innovatieve campagne, waarbij alle talenten werden benut. Naast alle stunts had die partij een tour georganiseerd waarbij men de toeschouwers het tegengeluid tegen ‘de maatregelen’ liet beleven door overal een strakke show met opbouw tot climax te organiseren, die de toeschouwers in extatische sferen achterliet.

Ze waren niet op een politieke bijeenkomst geweest, maar in een tijdmachine geplaatst naar de tijd waarin men vrij was en feest vierde wanneer en waar mogelijk. Baudet en Van Haga waren de DJ’s. Daarnaast nutte FvD haar talenten in beeld, presentatie en montage uit via haar Tv-kanaal. Niet iedere politieke partij heeft zoveel mediatalent als FvD voorhanden, maar er zal op worden gestudeerd.”

 

Rutger van den Noort – Vier jaar doormodderen

“Deze verkiezingsuitslag past in het beeld van de Nederlandse politiek. Er is nauwelijks inhoudelijk verschil tussen de kartelpartijen, waardoor een groot deel van de kiezers tot het laatste moment zweefde. De stemwijzers focusten hierdoor op randzaken en niet op de kernvragen over hoe het Nederland van de toekomst er uit zou moeten zien. Dit resulteerde in een beauty contest, waarbij uiteindelijk de trendmatig dalende progressieve stem uitkwam op het naar links afdrijvende midden. D66 groeide hierdoor, samen met de VVD, het confessionele en conservatieve CDA was het slachtoffer. Links als totaal kreeg een dreun, rechts steeg opnieuw.

We gaan opnieuw vier jaar doormodderen, problemen zullen worden doorgeschoven, de neoliberale globalistische agenda zal verder uitgerold worden en de maatschappij zal verder verschralen. Kortom: een dramatische uitslag voor het soevereine Nederland. FvD boekte de meeste zetelwinst, voor hen een felicitatie. Voor de rest van Nederland een condoleance.”

 

Robert Raupach – Holle solidariteit

“Zelden is het woord solidariteit vaker gevallen dan tijdens de coronacrisis. We zitten er met z’n allen in en we komen er met z’n allen uit wordt ons voorgehouden. Gelijke behandeling voor iedereen, of je nou kwetsbaar en ouder of jong en vitaal bent. Maar waar was die zo gepredikte solidariteit afgelopen woensdag? Wie was er toen solidair met de duizenden slachtoffers – ouders en hun kinderen, in vele gevallen met een migratieachtergrond – wier leven geruïneerd is door onze overheid? De toeslagenaffaire was geen ongeluk, geen incident. Jarenlang terroriseerde onze overheid de betreffende weerloze burgers en laat hun tot de dag van vandaag in de kou staan. Het aangerichte ongekende onrecht was van methodische aard, bewust en doordacht uitgevoerd. Afgelopen woensdag heeft een meerderheid van onze landgenoten de verantwoordelijken voor dat schandaal terug in het pluche gestemd. Alsof er nooit iets gebeurd is. Schaam jullie.”

 

Wouter Roorda – Meer van hetzelfde

De VVD-kiezer kan geen kant op en maakte deze partij weer de grootste. Dit terwijl de partij afdrijft naar links en velen misschien van boord willen. Aan bakboord bevinden zich de overige kartelpartijen, die alleen maar meer van hetzelfde bieden. Aan stuurboord de gammele scheepjes van de rechtse oppositie, die geen geloofwaardig alternatief vormen om naar over te stappen. Voor de boeg, te veraf, het slagschip van de PVV.

FvD heeft een aansprekend verhaal, zo bleek uit de 27 virtuele Kamerzetels bij de statenverkiezingen, maar is qua leiderschap onvoldoende gebleken. JA21! heeft teveel met modder gegooid, met als dieptepunt de Elsevier-appjes.

Alleen een geloofwaardig alternatief op rechts kan de spilpositie van de VVD ondermijnen. Dan moet het algemeen belang een keer voorgaan op het persoonlijke belang en zullen de mastodonten een stap terug moeten zetten. Rechts moet de fout bij zichzelf zoeken en daaruit de conclusie trekken. Alleen dan krijgt de kiezer twintig jaar te laat het centrumrechtse kabinet dat hij wil.

 

Henk Strating – Geen ruk naar links

“Je kunt veel van de verkiezingsuitslag zeggen. Wéér Rutte. Ja. Maar willen we dan liever een zelfbenoemde Kaag, Hoekstra, Ploumen of Klaver als premier? Ik niet. De ruk naar links is uitgebleven. Wat heet… Oude tijden voor het CDA gaan niét herleven. Forum/JA is de 10 zetels gepasseerd en kan niet genegeerd worden. Zonder dat het hen aanleiding geeft voor misplaatste euforie. Nieuwkomer VOLT zal die andere EU-forie stimuleren, maar tegenkrachten óók! Al met al: het kon beter, maar ook veel slechter. Of in de woorden van mijn Belgische vriend: ‘Bij ons in België zeggen ze: ach, het is maar politiek…’”

 

Hans van Tellingen – Vals liberalisme

“Nu de liberalen de grootste winnaars zijn en het kabinet een liberaal motorblok krijgt, hoop ik dat men het woord ‘liberaal’ weer serieus neemt. Als in ‘zelfbeschikkingsrecht’, ‘vrijheid’, ‘einde opsluiting’ en ‘vrijheid van meningsuiting’. Juist de zichzelf liberaal noemende partijen D66 en de naar links opgeschoven VVD zijn de grootste pleitbezorgers van de lockdownmaatregelen geweest. Terwijl de onderbouwing van het RIVM daarvoor gebaseerd is op niet-kloppende data. Dat meldden Maurice de Hond en ikzelf, maar dat meldt nu ook ‘Follow The Money’. Hoop dat JA21, een partij met ook veel senaatzetels, nog kan aanschuiven bij het te vormen kabinet. En verder: ik spreek D66/VVD aan op hun liberale waarden. Zij waren afgelopen tijd niet meer liberaal, maar juist antiliberaal. Dit is een moreel appèl.”

 

Johannes Vervloed – Het wordt rekenen

“De twee grote winnaars VVD en D66 zijn tot elkaar veroordeeld om een kabinet te vormen. Zij hebben daarvoor echter niet voldoende (58) zetels in de nieuwe TK. Rutte wil graag verder met het CDA. Maar komt dan nog 3 zetels te kort (en 10 in de EK). Twee partijen kunnen die leemte vullen, partijen die zowel in de TK als in de EK de beoogde coalitie van VVD, D66 en CDA aan een meerderheid kunnen helpen. Het zijn de PvdA en JA21. De keuze zal lastig zijn. De VVD zal de voorkeur geven aan JA21 (eigenlijk de klassiek liberale ‘Bolkestein’-vleugel van de VVD), maar D66 zal liever met de PvdA in zee gaan. Overigens komt men in de EK dan nog steeds zetels tekort, met de PvdA 4 en met JA21 2. Rutte lost dat echter wel op met zijn bekende ‘achterbank’ gesprekken, bijvoorbeeld met de nestor van de TK, Kees van der Staaij (2 zetels).”

 

Asher – Al haast aan gewend

“Ik raak er al aan gewend. Elke verkiezing hoop ik dat het inzicht doorbreekt bij de kiezers dat er een echte verandering nodig is in het politieke landschap. Dat er een eind komt aan het streven van de politieke elites om ons land steeds verder af te breken en weg te geven ten behoeve van hoogdravende en meestal idiote idealen. Een hoop die ik – eigenlijk tegen beter weten in – blijf koesteren sinds de opkomst en gewelddadige ondergang van Pim Fortuyn in 2002. En elke keer overheerst de teleurstelling. Een enkel positief punt: ‘links’ is nog nooit zo klein geweest als nu. Maar de volgende regeringscoalitie neemt ongetwijfeld weer grote delen van de linkse agenda over.”

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
36 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
nanko55
nanko55
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Johan Cruijff wist het al: als je het ziet, dan snap je het.
De enige die het wat mij betreft goed ziet is Uri van As.
Rutte en Kaag gaan samen op pad om ons op onnavolgbare en onomkeerbare wijze de SDG’s van VN Agenda 2030 en de reset van Schwab door onze strot te persen.
Zonder dat het domme volk dat in de gaten heeft.
Zie de gevolgen van de Corona maatregelen, geen massale volksopstand omdat onze samenleving al jaar op zijn gat ligt, nee die paar demonstranten die het aandurven en de moeite nemen om de straat op te gaan worden door de Linkse Burgemeesters keihard aangepakt als waren het eerzamer bezorgde burgers, want dat moeten niet willen.
Ze bedoelen het immers zo goed, de boven ons gestelden, op weg naar een nieuwe betere, schonere, eerlijker wereld, zonder privé bezit.
Dat is wat wij met z’n allen voor gekozen hebben toch, deze week?
Maak uw borst maar bat.
We krijgen een vaccinatie paspoort!
Wat, geen paspoort?
Kwijt, gestolen, in de wasmachine?
Wacht, we geven u een onderhuidse chip!
Kunt u nooit verliezen!
Zonder chip doet u niet meer mee.
Lees Openbaring 14 maar eens rustig na.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  nanko55

Om precies te zijn is het: Je snapt het pas als je het ziet.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We leven in een land waarin een turks-origine vrouw moet onderduiken omdat zij in een boek aangeeft waarom zij de islam verlaten heeft. In Frankrijk is na de onthoofding van Samuel Paty de stemming omgeslagen, mede ook vanwege de vele autobranden en de straatterreur van bendes jonge jihadies. Ook in Denemarken schijnt inmiddels het kwartje gevallen te zijn: teveel islam betekent het einde van het moderne democratische Denemarken. Maar hoe is het gesteld in Nederland? Met deze verkiezingen krijg ik de indruk dat de islam niet gestopt wordt maar integendeel gefaciliteerd wordt in haar toewerken naar de macht. Het nauwelijks verhulde erdo-fascisme van DENK, Kaag met een verleden vol contacten met islamterrorisme, plus een door Moslim Broederschap getrainde moslima in Groen Links, stap voor stap kruipt de islam naar de macht, de macht die bepaalt wat aandacht krijgt, en geld, subsidies en vergunningen; en dat zal niet Nederland zijn, niet het moderne Nederland, niet het Nederland van moderne rechtsstaat, openheid voor wetenschap en naleven van mensenrechten. Opvallend is verder het zeer ondemocratische uitsluiten van de PVV. Het is net alsof Nederland via via wordt aangestuurd vanuit de ultrarijke oliestaten. Althans, dat hun enorme rijkdom van invloed is op de politiek in de westerse wereld. En dat dat maakt dat de islamkritische PVV zorgvuldig buiten de macht wordt gehouden.

Kees
Kees
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Één remedie op het verhaal
Ieder gaat zijn eigen leven leiden en laat de politiek wat ze ook willen links leggen.
Gewoon lekker een rebel zijn .
Dat doe ik al mijn hele leven.
Ik doe wat ik wil en laat me niks op leggen door politiek en overheid.
Als mensen dit nu doen valt de politiek en overheid uit elkaar .
Alles op gelost .

Helaas de meeste lopen als makke lammetjes achter beide aan vol van vertrouwen.
Dat is nu wel weer gebleken met de verkiezingen.
Één belofte en ze volgen ongelofelijk wat een volk

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Rutte vond zichzelf een herdershond, op een vraag bij het jeugdjournaal. Een betere illustratie van hoe hij het volk ziet – als blatende domme schapen die zijn leiding nodig hebben – is er niet.
Zou wel eens willen weten wie in dit verhaal dan de herder is.

Cas H.Millens
Cas H.Millens
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Uw reactie is verwijderd. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd. Gebruik een bestaand e-mailadres. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kaag was afgelopen weken zo vaak aan op de NPO te zien dat die NPO geen tijd meer had om het te hebben over dat immigratie-rapport. Je weet wel, dat immigratie ons afgelopen 25 jaar 400 miljard euro kostte; en dat immigratie de komende 20 jaar zelfs 600 miljard gaat kosten. We hebben de NPO ook niet gehoord over de “energietransitie” die ons minimaal 1.000 miljard gaat kosten. Die echter in de praktijk niet alleen technisch onmogelijk is maar vooral extreem vervuilend.

Maar goed, NPO’66 heeft de verkiezingen gewonnen, zoals verwacht. Dat Kaag moest winnen bleek al uit die 76 minuten durende NPO-advertorial voor Kaag.
Echt duidelijk werd het toen zelfs voormalig NPO-lieverdje Jesse Klaver door de NPO met een kritische vraag om zijn oren werd geslagen. Hij was zo verbaasd dat hij de draad kwijtraakte.

Blijft toch interessant te zien hoe 80% van de Nederlanders tegen overbevolking, tegen criminaliteit, tegen islamisering, tegen kozp, tegen extremisme en terrorisme is; maar toch op de partijen blijft stemmen die dat allemaal gedogen, goedpraten, bejubelen of zelfs subsidiëren.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

De “oplossing” van de vergrijzing is duurder dan de vergrijzing. Vond ik wel een aardig element.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De grote winnaar van de verkiezingen 2021 zijn de npo en msm. Wie de media meeheeft, zal heersen. Ook de media zijn verantwoordelijk voor het sprookje dat rechts de meeste zendtijd/aandacht heeft gehad in diezelfde media. Als je buiten beschouwing laat dat vvd en d66 tegenwoordig links zijn maar nog steeds het stempel rechts hebben, plus het feit dat links steeds wordt gekoesterd en opgehemeld, en rechts continu (persoonlijk)wordt aangevallen en afgebrand, dan klopt dat. Helaas is er vrijwel niemand die dat opmerkt.
Gelukkig is het tegenwoordig geaccepteerd dat wat en hoe je je voelt, belangrijker is dan de realiteit. Ik heb aldus besloten dat ik geen nederlander meer ben en dat ik mij niet meer aan de nederlandse (inmiddels eu-wetten) hoef te houden.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Zoals Willem Middelkoop twitterde: NPO 27 zetels…

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

27 26 25 24 23

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het linkse debacle lijkt positief maar de vraag is of echt links nog nodig is met het rechts die wij nu hebben.

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Jullie zouden de verkiezingen moeten onderzoeken, dan zal je zien dat veel niet klopt.

Kees
Kees
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Dat klopt ik denk dat er flink met de uitkomst is gesjoemeld
Want het is heel toevallig dat de D66 die ons graag verraad aan Brussel nu met de vvd de grootste zijn.
De verkiezingen zijn gemanipuleerd.
Van uit Brussel
D66 wil graag onze zielen verkopen aan Brussel met de vvd

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Zoals Vicki van Lommel in een mooi essay constateerde: vvd haalde in vrijwel geheel groningen de meeste stemmen. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Tenzij er daar in het water iets zit wat het stockholm-syndroom veroorzaakt.
Het gaat niet om wie er stemmen, maar wie de stemmen tellen en verder verwerken…

Eddie
Eddie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Prestatie van formaat idd, wat de VVD in Groningen bereikt heeft

Jan Smelik
Jan Smelik
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Uw reactie is verwijderd. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd. Gebruik een bestaand e-mailadres. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Hoe kan het dat Groningers, die al jaren door de VVD worden belazerd met de aardbeving ellende, massaal op de VVD hebben gestemd?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Door het oplopen van een variatie op het Stockholm syndroom.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoorde mijn neefje vanochtend nog een mooie opmerking maken over mensen in de top van bedrijven en overheidsinstellingen dus zeg maar directeuren, managers, politici, topambtenaren.
Hij werkt sinds een jaar bij een grote zorgverzekeraar en schuurt na meerdere studies + masters tegen die top aan maar hij liet al merken dat hij dat absoluut niet wil nadat hij erachter kwam wat de ambities zijn van dergelijke mensen in de top.
Hij zei: “Ze zijn gesetteld en hebben niets meer te bereiken en dus gaan ze machtsspelletjes spelen. Ze doen er alles voor om een beetje meer macht in handen te krijgen en gedragen zich daarbij als de allerkleinste kleuters die je maar kunt verzinnen.” Hij kon gewoon niet geloven dat dat je leven dan is voor de rest van je leven. Hij was zo gedesillusioneerd dat hij er nu zo snel mogelijk weg wil.
Nog een ander leuk dingetje bij die Zorgverzekeraar. Mijn neefje is erg goed in wiskunde, hij was zelfs beter dan zijn 1ste graads wiskundeleraar op de middelbare school. Bij die zorgverzekeraar raakte hij via een zijspoor bij fraudeopsporing betrokken en door zijn wiskundige inzicht, goed verbanden kunnen leggen pikte hij als geen ander precies de echte en vaak ook grote fraudeurs eruit. Dat leverde die zorgverzekeraar miljoenen op maar wat denk je dat er gebeurde? Om nog meer en beter zorgfraude te kunnen opsporen had hij meer bevoegdheden nodig maar wat denk je??? Jep die kreeg hij niet omdat hij te jong was en net kwam kijken als net afgestudeerde. Dat is Nederland mensen en misschien begrijpen jullie nu ook de ongelofelijk bende in politiek Den Haag wat beter want het er daar net zo aan toe. Fijn hè al die aapjes op hun apenrotsjes. Man, man, man wat een zielenpoten zijn het.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Daan van der Keur
H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is toch zo simpel, na de verplichte ophokplicht, het kapot maken van vele (kleine) zelfstandige, het herinvoeren na ca 75 / 80 jaar van de spertijd, volgt de (verplichte) vaccinatie, alles bekokstoofd door het Linkse Rutte Kartel.

Als u de (verplichte) vaccinatie tot u neemt, ff het volgende, het RIVM stelt op hun informatieblad, voor gevaccineerde personen gelden de zelfde maatregelen, als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Ook nadat u de tweede prik heeft gehad.

Dus niets is waar, van het terug krijgen van je VRIJHEID.

Rutte gaat gewoon verder met liegen, bedankt kiezers op de VVD.

cor van dijk
cor van dijk
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb enorm veel medelijden met de mensen die op de VVD en D66 hebben gestemd, waarom? Deze mensen hebben geen eigen wil meer geen eigen denkvermogen en kunnen en willen niet onderzoeken of de MSM de waarheid verkondigd of dat er ook nog andere geluiden zijn. Deze mensen zijn dusdanig lui geworden dat ze als makke schapen naar het slachthuis worden gedreven alwaar ze dan massaal in hokken worden geplaatst en 1 voor 1 geofferd worden voor het grote doel. En het mooiste is dat deze mensen zelf betalen aan hun ondergang door hun zuur verdiende geld naar de belasting te brengen. En de overheid dit geld inzet in de MSM om hun nog meer te promoten en hun wil op te leggen door manipulatie en indoctrinatie. Ik zie deze mensen in een hele grote hot tub zitten die langzamerhand dusdanig heet wordt dat ze worden gekookt, net de kikker die niet voelt dat het water waarin hij zit in een pan op een kookplaat steeds heter wordt en langzaam aan zijn einde komt. Mensen doe je ogen open en kijk verder dan wat je voor waarheid aanneemt en leg verbanden dan pas zie je wat er gebeurt op deze aardkloot.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  cor van dijk

“… dat deze mensen zelf betalen aan hun ondergang door hun zuur verdiende geld naar de belasting te brengen.” Helaas zorgen ze er ook voor dat ook u en ik ons geld moeten afdragen voor plannen waar wij niet op zitten te wachten. Deze democratie is een farce. Een rechtse meerderheid leidt tot een links en ultraglobalisch beleid.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  cor van dijk

Je zou ook kunnen zeggen dat propaganda werkt, dat indoctrinatie effect heeft, dat de grote media in Nederland een dusdanige informatiestroom verzorgen, dat het te verwachten is dat mensen nauwelijks besef hebben van wat er speelt, en dat zij zeker weten bijvoorbeeld dat PVV en FVD racist en fascist zijn, en dat het ‘Deugen’ enkel verbonden is met VVD t/m GL. Het betreft een soort van Leugenmuur waar moeilijk doorheen is te breken, en het zijn enkel de kritische en zelfstandig denkende geesten die dat voor elkaar krijgen.

jan
jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De reacties geven goed weer waar opiniez staat in het politieke spectrum. Alleen jammer dat steeds weer teruggrijpen op het oversimplistische links/rechts frame. Nederland kent geen ‘rechts’ meer zoals bijvoorbeeld de republiekeinen in de VS. Alleen links, linkser en linkst. Dat leidt er ook toe dat de meeste reacties in dit stuk een verkeerde, in ieder geval deels onjuiste, analyse weergeven.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door jan
Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

Zit wel wat in. Baudet nu is ongeveer net zo rechts als Drees uit mijn jeugd.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jan

Ik ben het grotendeels met u eens. Ik denk zelf dat het vrijwel onmogelijk is om het huidige versplinterde landschap te kunnen onderverdelen in 2 termen. Rechts is niet meer het rechts van vroeger, en links niet meer het links van vroeger. Wel is het jammer dat u niet met een alternatief komt. Kan er beter worden gedacht in termen van globalisme en nationalisme? Alleen dan wel nationalisme zonder de vervelende connotaties uit het verleden. Dus wereldbelangpartijen en landsbelangpartijen? Of idealistenpartijen en realistenpartijen? Weggeefpartijen en behoudpartijen? Of heeft u zelf nog voorstellen?

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Heb even een bookmark teruggezocht – een Pools interview met Hans-Herman Hoppe: https://mises.org/wire/put-your-hope-radical-decentralization
Misschien zijn decentralisme en decentralisten nuttige woorden?

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Zeker! Slecht interview (meer een ik-laat-u-aan-het-woord-gesprek) maar meneer Hoppe zegt ontegenzeggelijk ware dingen.

jan
jan
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Uw reactie is verwijderd. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd. Gebruik een bestaand e-mailadres. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik ben voor realisten en wensdenkers.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer goede reacties van OpinieZ schrijvers. Men demonstreert alleen tegen de vrijheid ontnemende avondklok maar niet tegen de regering die alle vrijheid alleen voor zichzelf eist en nooit verantwoording neemt voor ergere dingen dan een avondklok die binnen vier weken ophoudt maar een regering die je vier jaar lang gaat treiteren. Als je uit een dictatuur komt in een vrije land zijn je verwachtingen hoog. Maar zelfs een klein beetje vrijheid oogt groots. Naarmate je verblijf langer wordt en met de tijd veranderingen in de samenleving komen zie je alles in andere perspectief. Katiana Kayvantash heeft het heel goed weergegeven in haar reactie. Het bevolking is slaafs geworden voor de macht die steeds minder voor dezelfde bevolking betekent. Men verliest zich in mooi praat en loze leuzen als brave schapen. De indoctrinatie wierp haar vruchten precies zoals het gewenst was. Men kreeg mee zelfs een dansende ijspegel op tafel. Onder de invloed van een soort Stockholm syndroom koos de slachtoffer voor de oude meester en een nog strengere meesteres die zeker niet garant staat voor het vrije woord laat staan voor enige inspraak. De redenering van als wij die stem niet zouden geven wordt het nog erger maakt het geheel niet vrolijker. Links is niet meer nodig want recht heeft het overgenomen. Van de regen in de drup of van drup in de regen? Er is kennelijk veel nare ervaring nodig om zich echt te verzetten. De democratie die ik nooit gekend heb kan ik ook hier niet meer leren kennen, lijkt het. Het dictatoriale beeld die ik gekend heb komt wel steeds dichterbij.

theoprinse
theoprinse
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik stemde vanuit Zeeuws-Vlaanderen altijd PVV maar deze keer op Baudet vanwege zijn onvoorwaardelijke 2 % BNP Nato norm defensie.
Baudet’s 8 zetels is mooi want met PVV en JA21 samen 28.
Aanvankelijk 34+ maar het was Wilders die in 2018 ineens met Gabriëlle Popken tegen de Vlissingse marinierskazerne uitsprak en de PVV van Rotterdam van de oud CDA’er Eerdmans in 2019 volstrekt onbegrijpelijk kapot maakte.
De linkse media ziet dat en stookte Eerdmans om op zijn beurt op Baudet zijn gram te halen.
Nederland onder Rutte is economisch weer fors achteruit gegaan met meer export en financiële sector en minder industrie.
CDA’er Hoekstra blijkt weerloos tegen de wurggreep van een pro Zuid-Europees machtsoverwicht in de Europese Centrale bank.
Kaag wilde niet in het blok GL, PvdA en SP dat 9 zetels verloor.
Groen-rechtse Rutte moet de Kerncentrale door zetten.
In Duitsland hebben de groenen flink van de CDU gewonnen.
Parijs ziet dat ook.
Senile duce Biden brak bijna zijn nek maar nu moet Kamala Harris wat anders vinden.
De ex maîtresse van SanFran mayor Willie Brown, Kamala Harris wordt door de democratische achterban gezien als de evenzo gehate Hillary Clinton.
China, Noord-Korea, Iran, Turkije, Pakistan maken Biden, Harris, Blinken in de hele door China beheerste wereld belachelijk.

Trinco
Trinco
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De linkse media en allerlei linkse politici hebben met hun propaganda bereikt dat het merendeel van de Nederlanders zichzelf te fatsoenlijk vind om PVV of FVD te stemmen: dat zijn immers, als je de media mag geloven extreem-rechtse partijen waar alleen maar neo-Nazi’s en laag opgeleide Tokkies uit achterstandswijken op stemmen.
En dan blijft er maar één partij over voor de wat rechtsere kiezer: wegens enorm succes geprolongeerd, de VVD.

Eddie
Eddie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat Ines zegt: ik heb er ook weinig zin in

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Tja met deze collega’s heb je geen vijanden meer nodig: https://www.geenstijl.nl/5158312/en-die-smiecht-van-een-de-winther-deugt-ook-van-geen-kanten/#more Pieter doet er goed aan Lijst Omtzigt te beginnen dan kan het CDA meteen ophouden te bestaan want die krijgen dan geen stemmen meer.

36
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x