Vadertje Rutte of toch wethouder Hekking

Wat zit er achter de façade van de crisismanager?

Rutte wordt vaak de man zonder visie genoemd: een behendig en pragmatisch leider zonder eigenschappen. Niets is minder waar. Rutte heeft een hele duidelijke visie als je naar zijn gedrag kijkt. Rutte staat voor grote ondernemingen, en dat betekent KLM, Schiphol en Amsterdam. En Rutte gaat alleen voor zijn eigen achterban. Arjan Hebly vraagt zich af waarom Rutte alle ruimte krijgt.

Je kan wel zeggen dat onze minister-president Mark Rutte zo langzamerhand de status van ‘vadertje Rutte’ heeft bereikt. Hij ontpopt zich ogenschijnlijk als een groot en behendig leider. De gratis driewekelijkse update van de Coronacrisis doet zijn populariteit geen kwaad. Hij laat de vuile klusjes opknappen door Hugo de Jonge en de rest van zijn team bende en straalt zelf de begane, invoelende leider uit die worstelt met de moeilijke keuzes die hij, in het belang van ons allen, met name de zorg (zullen we dat voortaan gewoon de ‘medische sector’ gaan noemen, een sector waar het geld tegen de muren klotst?), moet maken.

 

Etherisch

Hij straalt opgeruimdheid, daadkracht én gevoel uit bij elk probleem dat op hem afkomt. Hij is dan misschien van Teflon, maar wel met een warm hart. Hoewel hij zelf een paar dagen terug aangaf dat de verpleegster/verpleger bij het afnemen van zijn bloed voor zijn eerste Coronatest, geen bloed kon opdiepen. Hij is bijna geen politicus, hij zweeft etherisch boven iedereen en alle partijen uit. Hij is de minister-president van alle Nederlanders.

Critici dragen hem wel eens na dat hij geen visie heeft. Dat hij alleen maar de problemen vanuit zijn joviale, op consensus gerichte attitude oplost en dat daarachter geen dieper idee over Nederland en zijn toekomst schuilgaat. Maar daarom is hij juist de ideale moderne leider! Want vraagt de versplinterde maatschappij niet hoe langer hoe meer juist om dit soort prettige pragmatisten? Een man zonder eigenschappen, een onkreukbare man waar je eigenlijk niets tegen kunt hebben.

 

Vals beeld

Echter, dit bovengeschetste beeld is een vals beeld. Mark Rutte is er wel degelijk eerst en vooral voor zijn eigen achterban en niet voor alle Nederlanders. In die zin is Mark Rutte dus een veel ‘normalere’ politicus dan wat we nu van hem maken. En Mark Rutte staat wel degelijk ook voor een bepaald Nederland. Een idee over Nederland dat met name zijn directe achterban bedient. Mark Rutte is veel minder onschuldig dan het beeld dat hij van zichzelf, en de media in zijn kielzog, creëert. De ideeën van Mark Rutte over Nederland, niet in de laatste plaats bepaald door de positie van Nederland in de wereld, zijn meer vastomlijnd dan ons veelal wordt voorgeschoteld.

Mark Rutte mag dan voor veel mensen van Teflon lijken, ik meen te mogen stellen dat je eigenlijk vrij goed aan Ruttes gedrag, ja, juist niét aan zijn verbale uitingen, die inderdaad van elastiek lijken te zijn, zijn politieke opvattingen kan terugzien. Zijn stem, debat- en taalbeheersing bedwelmen iedereen, maar het is juist in zijn non-verbale optreden dat je de onversneden persoon soms ziet.

 

Kille waarheid

Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan was mijns inziens zijn optreden bij de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslag-affaire. Niet alleen tegenover de gedupeerden, maar ook tijdens de ondervragingen bij de enquêtecommissie straalde hij één ding uit: “het kan dan misschien knap beroerd zijn voor jullie, maar mijn probleem is het niet. Jullie (arme drommels) maakten en zullen ook nooit onderdeel uitmaken van mijn achterban en de wereld waar ik voor sta, dus, jammer, maar voor jullie probleem ben je bij mij aan het verkeerde adres, dan moeten jullie maar ergens anders zijn. Ja, ga daarvoor maar naar de PvdA. Ik laat me hierdoor niet van de wijs brengen, laat staan van mijn troon stoten, wat denk je nou.”

De manier waarop hij eerder onhandig stond te schutteren voor groepen gedupeerden op een plein of in één of andere hal, tot aan het debat met gedupeerde Kirstie Rongen op TV toe, was ontluisterend en schokkend, het was alsof de kleren van de man in één keer van hem afvielen en we zagen toen de naakte waarheid, een, in wezen, kille waarheid die hij, in de zee van intellect en verbaliteit, angstvallig verborgen weet te houden. Hij doet er waarschijnlijk alles aan doen om tot aan de verkiezingen de schade toch enigszins te beperken, maar het moment waarop we de echte Rutte zagen kan niet meer worden weggenomen.

 

Voor de grote bedrijven

Rutte is er voor de grote bedrijven, nog preciezer, voor de vestiging in Nederland van besliscentra van de grote bedrijven en organisaties. Dit is natuurlijk geen nieuwe observatie. Rutte spreekt in zijn vocabulaire niet over ‘werk’, laat staan over ‘arbeid’, maar steevast over ‘banen’. Een baan heb je bij een grote organisatie of onderneming. Het afschaffen van de dividendbelasting in 2017 – vlak na de vorige verkiezingen en zonder daar ook maar met één woord over gerept te hebben tijdens de campagne – was natuurlijk de meest in het oog lopende illustratie van deze slinkse politicus en van waar zijn sympathie lag en nog steeds ligt.

 

Rutte-ideologie

En wie stelt hem de vraag: “Welk konijn tovert u na deze verkiezingen uit de hoge hoed?” Maar ook de subsidiëring van dure elektrische auto’s, een douceurtje voor de rijken, het niet afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, de krokodillentranen bij de ellende die mensen in Groningen meemaken door de aardbevingen, ze passen allemaal in de ideologie, want laten we het zo toch maar noemen, de Rutte-ideologie, naast de Rutte-doctrine die bestaat uit een excuusmomentje en daarna weer snel verder.

 

Wiebes-geblunder

Bij de vorige formatie heeft Rutte een foutje begaan en dat is de bezetting van de post van Economische Zaken door de VVD’er Wiebes. Bij de drie grootste, en meest publiciteitsgevoelige dossiers van dit departement voelde de VVD totaal geen betrokkenheid, te weten: de eerdergenoemde afhandeling van het gas en de ellende van de aardbevingen in Groningen, het energievraagstuk en de boeren. Niet voor niets is de hoogbegaafde Wiebes definitief teruggetreden na het vallen van het kabinet. Ik voorspel dat de VVD bij een volgende formatie het departement van Economische Zaken, traditioneel hun territorium, grootmoedig zal laten schieten. Onder het motto van “Nee, laat iemand anders dat maar opknappen, daar is voor ons op dit moment even geen eer aan te behalen”.

 

Focus

En wat betekent het als de focus van het beleid gericht is op het in Nederland faciliteren van de grote bedrijven en organisaties en hun besliscentra? Dit vertaalt zich naar een focus op drie punten, te weten: KLM, Schiphol en Amsterdam. In ruimtelijk opzicht tellen de regio’s Utrecht en Den Haag met de internationale illusie van ‘Dé stad van Vrede en Recht’. En mogelijk heel in de verte telt de Eindhovense regio  – maar dat is een maak-regio en eigenlijk is dat een beetje een achterhaalde sector in deze tijd, volgens Rutte dan althans – ook nog een beetje mee, maar dan heb je het wel gehad. De rest van het land doet er niet toe, incluis Rotterdam. Kijk hoe Rutte over de zelfverzonnen ‘Energieprovincie Groningen’ redeneert en regeert.

 

Grote onderneming

En wat zit er achter het willen onderbrengen van deze grote bedrijven en organisaties in ons land? Ten eerste is er de fascinatie met het fenomeen ‘grote onderneming’. De grote onderneming is inderdaad voor sommige personen een ideaalbeeld voor de samenleving als geheel. De efficiëntie en doelgerichtheid van ondernemingen hebben voor deze personen iets aantrekkelijks. De hiërarchische, piramidale opbouw van dergelijke organisaties is overzichtelijk en heeft apolitieke en in de verte totalitaire trekjes. Het zijn geoliede menselijke machines gericht op het maximaliseren van productie en winst.

 

Ondernemingen moeten toekomstgericht zijn, want anders leggen ze vroeg of laat het loodje.

Maar het ideaalbeeld van de grote onderneming is natuurlijk een illusie. Het handelen van grote ondernemingen is even laagbijdegronds als elke andere menselijke activiteit. Kijk naar allerhande sectoren waar het de afgelopen tijd gruwelijk is misgegaan, natuurlijk met name in de bankensector. Maar ook gaat het bij de overheid zelf soms danig mis.

 

Calimero-syndroom

De andere drijfveer om zich te beijveren voor het onderbrengen van grote ondernemingen in Nederland is het Calimero-syndroom. Voor Rutte is, zoals hij in 2017 tijdens de dividendbelasting-affaire België afschilderde een schrikbeeld. De opmerkingen van Rutte dat België nog maar één toonaangevend internationaal bedrijf huisvestte en België bestempelde als ‘economische woestijn’ zorgde voor een heuse rel, die we nu natuurlijk allang weer vergeten zijn. Maar het kleine Nederland is als de dood dat het niet wordt gezien door zijn buren Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het wil binnen de enge grenzen van de Europese Unie zijn deuntje in internationaal verband kunnen blijven meespelen.

Het is mogelijk te vergezocht om te zeggen dat dit Calimero-optreden bij Rutte in de verte mogelijk iets te maken heeft met hoe en in welke positie hij is opgegroeid. Maar deze Calimero-strategie heeft natuurlijk iets aandoenlijks. Denk aan zijn boeklees-actie (de biografie van Chopin) bij de begrotingsonderhandelingen in Brussel begin 2020. Het heeft iets sneus, vergelijkbaar met de door Van Kooten en De Bie gecreëerde wethouder Hekking, die almaar zo nodig voor de burgemeester moet gaan staan.

Zelfbedachte grootheid

Maar dit soort optreden is niet alleen aandoenlijk. Door een obsessie met het vergroten van je zelfbedachte eigen grootheid (voor zelfbedachte kleinheid gaat hetzelfde op) ben je niet in staat jezelf goed waar te nemen. Je hebt van jezelf een vertekend beeld. Het is net als met mensen die dat, wat ze heel goed kunnen, in zichzelf minachten en alleen maar geobsedeerd zijn door dat, wat ze nou juist niet zijn of kunnen. In het verlengde van een dergelijk streven ligt ontevredenheid, mislukking en meelijwekkend geschamper achter je rug om.

 

Braller

Bralgedrag heeft onmiskenbaar blinde vlekken dat zich uit in onverschilligheid. En Rutte heeft, mijns inziens, trekken van de ongerichte,blinde braller, maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat er zo massaal op Rutte gestemd wordt. Wil dat zeggen dat grote groepen ook verblind zijn geraakt door het blinde brallen en is dat niet misschien pas een echt verwoestend virus?

Op de recente Corona-briefing had Rutte nagenoeg niets te bieden. Ja, de kinderen mogen weer naar zwemles. Een onversneden fake evenement. Bovendien is het kabinet demissionair. Dat hij de gratis propaganda met medewerking van de NPO en de onkritische pers, zo vlak voor de verkiezingen, met beide handen aangrijpt is eigenlijk ongehoord en van een ongekende brutaliteit. Hij had deze mededelingen ook via een persvoorlichter of via een mededeling in de krant kunnen doen.

 

Ik snap niet dat de pers en de politiek dit zomaar allemaal laten gebeuren. De man misbruikt Corona puur voor eigen gewin en we staan erbij en kijken ernaar.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
38 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Uri van As
Hoofdredactie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Reacties worden gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd. Reacties die de regels schenden worden verwijderd. Bij herhaalde overtredingen of structureel pestgedrag volgt een ban.

Rob Kern
Rob Kern
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldig dat iemand Rutte eindelijk fileert.Uiteindelijk is hij een gevaar voor ons leven.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel, maar gebaseerd op de verkeerde perceptie. “Mark Rutte is er wel degelijk eerst en vooral voor zijn eigen achterban en niet voor alle Nederlanders.”
Mark Rutte is er voor geen enkele Nederlander! De Nederlanders die werkelijk denken dat hij het beste met hen voor heeft zijn de ware dwazen. Hij is er louter en alleen ten faveure van de grote internationale ngo’s. De multinationals zijn er om de economie draaiende te houden, de rest van het bedrijfsleven staat op een tochtig hoekje. Zo kan hij in rijkdom afbreken wat klein is en bevorderen wat groot is. Het geld blijft rollen, wat de kapitalisten tevreden houdt. En ondertussen hebben de ngo’s vrij spel om onze toekomst te bepalen. Dat is de werkelijke globalisering zoals Rutte en Kaag en Hoekstra en Klaver en vele anderen die graag zien. De meeste partijen zijn namelijk hetzelfde, op een paar details na.

Tijd voor een electorale afstraffing!

Foaak
Foaak
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Rutte is er inderdaad niet voor zijn eigen electoraat. Electoraat en achterban moet je als twee verschillende zaken zien in deze. Vanuit deze zienswijze is het voor mij onbegrijpelijk dat mensen op deze man blijven stemmen.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Foaak

U maakt een goed punt, ik vraag me af wie of wat u dan bestempelt als de achterban van rutte.
Ik ben van mening dat rutte geen achterban heeft. Onze politiek is slechts de Nederlandse dochteronderneming en proeftuin van een wereldwijd “bedrijf”, zijnde de ngo’s. Zij zijn de beleidsbepalers en rutte is slechts een vervangbare uitvoerende. Een marionet kan de poppenspeler toch geen achterban noemen? De multinationals leven en verdienen bij gratie van de ngo’s, en worden waar nodig bijgestuurd. De (groene) lobbyisten zou je kunnen bestempelen als achterban, ware het niet dat die lobbyisten gewoon een ander executief orgaan van datzelfde wereldwijde bedrijf zijn.

Ik ben zeer benieuwd naar uw mening.

Asher
Hoofdredactie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Het feit dat de VVD in de peilingen als verreweg de grootste partij staat, met naar verwachting tussen de 30 en 40 zetels, wil toch wel zeggen dat de partij een achterban heeft. Dat zijn de mensen die VVD gaan stemmen. Simple as that. Het zijn geen spookstemmen, maar echte mensen.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Asher

Foaak gaf zeer terecht aan dat er een verschil is tussen electoraat en achterban. De stemmers zijn het electoraat, maar wie is de achterban? Wat ik dan ook van de beweegredenen van het electoraat van de VVD vind, mijns inziens handelt rutte al ruim 10 jaar niet in het belang van zijn electoraat. Als rutte er niet is voor zijn electoraat, voor wie dan wel? Daardoor wordt de vraag belangrijk wie of wat nu eigenlijk zijn achterban is, als die er al is. Is de Nederlandse politiek, en daarmee rutte, wel zo autonoom als zij zich voordoet?

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Asher

Dat is geen achterban mijn beste maar personen die constant een angst krijgen opgediend.
B.V Wilders, Erdogan, Baudet en nu Brexit en Corona.

Jan Smelik
Jan Smelik
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Rutte heeft geen echte achterban en geen visie (daarvoor moet je naar de oogarts). Alleen al het feit dat hij (naar eigen zeggen) toen hij de politiek in wilde twijfelde tussen de PvdA en de VVD zegt genoeg. Een machtspoliticus die desnoods ons hele land de afgrond in stuurt zolang hij maar aan het stuur mag zitten. En wie dan zijn electoraat vormt is mij een raadsel. Kijkt men dan niet nar zijn daden en luistert alleen naar wat hij (aan onzin) uitkraamt? Helaas krijgt ieder volk de regering die het verdient. Toch maar naar Polen emigreren?

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Dat rutte twijfelde tussen VVD en PvdA geeft ook aan dat het verschil tussen die twee partijen minder groot is dan het electoraat denkt. En inderdaad, ieder volk krijgt de regering die het verdient. Spijtig dat ik de komende 4 jaar ook tot dat volk behoor.
Polen zou een optie zijn als ik in NL niet alles zou hebben dat me dierbaar is. Die lijst van dierbare mensen en materiële zaken zeer kort, maar niet transporteerbaar naar Polen.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

De meeste kiezers laten zich informeren door de msm, dag in, dag uit.
we moeten ons geen illusie maken over intelligentie en onafhankelijk denken van de gemiddelde kiezer.
Wie leest er info als Opinie Z ? 0,001 % van de bevolking.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Waarschijnlijk komen de kiezers op Rutte er snel achter, dat Rutte Nederland kapot heeft gemaakt, dat Rutte zoveel gratis geld heeft laten bijdrukken, dat de belastingbetalers er nog heel veel jaren door aan de geeuwhonger lijden.

Rutte de knul die mijn bedrijfspensioen aan de EU heeft geschonken.
Rutte de man die de PVV nu al weer discrimineert, door ze nu al af te serveren.

RUTTUP.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lach me helemaal te pletter om het gemak waarmee de NL-se bevolking zich laat knechten door die totale idioten in de Tweede Kamer. Als ik ondernemer was geweest en kapot gemaakt zou zijn door Rutte & Co dan was hij daar absoluut niet mee weggekomen.

P.
P.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Vertel…

Hans
Hans
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

hr Rutte is zeker geen crisismanager maar een slechte HR manager; kijk maar naar zijn vak K bezetting die volledig bestaat uit mensen die niet geschikt zijn voor hun functie.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Hij zal nooit iemand direct onder zich dulden die beter, intelligenter, noem maar op is dan hij (geschiedenisleraar). Te bang dat die persoon hem overvleugelt. Daarom zitten we met dit waardeloze kabinet, wat nu ineens problemen – overigens ook vele zelf gecreëerd – gaat oplossen waarvoor ze jarenlang de tijd hebben gehad.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Echter, dit bovengeschetste beeld is een vals beeld. Mark Rutte is er wel degelijk eerst en vooral voor zijn eigen achterban en niet voor alle Nederlanders.”
Uiteraard. Even de hoofdpunten langslopen:
1) IMMIGRATIE. Zonder immigranten zou de Nederlandse bevolking elke generatie ongeveer 25 % krimpen, want de levensverwachting kan niet oneindig toenemen. De leeftijd waarop Nederlandse vrouwen hun eerste kind krijgen, ligt dit jaar voor het eerst op 30. Zelfs als je de migratie vanuit EU landen buiten beschouwing laat, zou de Nederlandse bevolking met 10 tot 20.000 personen per jaar krimpen. Dat is slecht voor banken, voor supermarkten, huizenbouw, enz. Migratiepolitiek is dus gewoon Keynesiaanse politiek voortgezet met andere middelen.
2) GLOBALISERING. Alleen schaalvergroting kan verdere economische groei garanderen, dus moeten grote bedrijven begunstigd worden ten koste van klein- en middenbedrijf. Grote bedrijven zijn bovendien supranationaal, leveren viavia geschenken op, terwijl het klein- en middenbedrijf nationalistisch gekneuter is.
3) EU: Rutte kan alleen stroop smeren bij de socialistische demagogen in DTSL en FR als er een pro-EU politiek gevoerd wordt op gebied van energietransitie en klimaatbeleid. Dus doet hij dat, ook al kan iedereen uitrekenen dat zelfs als je de hele Noordzee tot aan Shetland vol zet met windturbines, het nog niet eens genoeg is voor half Nederland. Het gaat niet om klimaat of om elektriciteit, het gaat om perceptie.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik begrijp niet waar al die minnetjes op Andre’s reactie vandaan komen.

Edward
Edward
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Te confronterend voor sommige lezers ben ik bang.

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Die ‘minnetjes’mensen begrijpen niet dat de 3 punten die André noemt geen ‘mening’ zijn maar een weergave van de achterliggende beweegredenen die Rutte heeft om te doen wat hij doet:
1. door onbeperkte immigratie de bevolkingsomvang op peil houden > dat is nodig om het grootkapitaal van (steeds goedkopere) arbeiders te voorzien.
2. het belang van de (wereld-) economie boven het belang van de ‘gewone man’ stellen door internationale belemmeringen weg te nemen en een zo groot mogelijke uniforme (wereld-)markt te creeren. Ook dit is natuurlijk in het belang van het grootkapitaal (en secundair zeer zeker ook voor het ‘wereld-bestuur’).
3. het braafste jongetje van de klas zijn bij de EU om daarmee in beeld te blijven bij diezelfde EU. Je moet mee als Calimero zijnde, anders wordt je over het hoofd gezien.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

kan zijn dat het tellertje niet goed is. Ik klikte net op het duimpje omhoog en het metertje sprong gelijk van 13 naar 16. kan zijn dat ik net samen met 2 anderen geklikt heb, maar nu staat het weer stil, dus dat is wel beetje opvallend.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Marien
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Die minnetjes begrijp ik ook niet zo goed. De drie genoemde punten zijn juist. De oneindig draaiende circus van meer economie en meer mensen en andersom en tegelijk het groener willen worden leidt vanzelf tot een debacle. Bovendien vragen wij met de constante groei om nog meer epidemieën. Je zou bijna zeggen dat het einde van deze civilisatie al begonnen is.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Japan krimpt qua bevolking en kan toch de welvaart behouden. Hoe kan dat dan?

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte, is alleen bezig voor Rutte. De man heeft zo’n bord voor zijn hoofd, dat hij nog steeds verwacht dat de vvd zal winnen. Ik geloof de peilingen niet omdat die in dienst staan van Rutte. Dacht je nu echt dat de ondernemers weer massaal vvd stemmen nadat ze failliet zijn gegaan? Zo hebben boeren al gezegd, niet meer cda te stemmen door het beleid van Schouten. Het hele lsnd is kapot gegaan Dat wordt echt wel onthouden.
Alleen door fraude te plegen, zal er niets veranderen in de samenstelling van dit baggerkabinet.

Edward
Edward
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Inderdaad! Uitermate scherpe observatie.
Echte peilingen zouden de vvd tussen 10 en 14 zetels zetten..onmogelijk dat ze zoveel winst behouden na louter mislukkingen en gelieg.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Edward

Als je slechts de nederlandse propaganda omroep volgt, weet je niet beter dan dat rutte een groot succes is, grote problemen oplost en manmoedig Nederland op de juiste koers houdt. En hij kijkt altijd zo vriendelijk en doet joviaal. Heb je dan ook niet echt veel last van zijn beleid tot nu toe, dan zal hij best een optie lijken.

E. Vreeland
E. Vreeland
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Schouten is van de CU. De boeren waren massaal voor FvD gegaan, als die partij niet zwaar gedemoniseerd was door media. Overigens is dit maar een kleine aantal kiesgerechtigden.

Rienus
Rienus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dhr. Rutte lijkt te bestaan voor multinationals en heeft zelf geen leven. Dat is in en in triest en heeft volgens mij veel invloed op vooral zijn leven. Verder is het belangrijk te weten dat de media een zeer bedenkelijke rol spelen in dit drama. Er is nu op dit moment niet veel meer aan de hand dan een serieus griep virus.
De varianten zijn normaal en hebben te maken met hoe de natuur werkt. De natuur is vooral uit op survival of the fittest.

Waartoe zijn wij op aarde?
Wij zijn op aarde om onszelf voort te planten. Als we daar wel of niet in geslaagd zijn horen we te verdwijnen. Dus iedereen die 41 + is moet zich schamen.
Je hoort hier niet meer, je hebt je rol vervuld en moet verdwijnen.

Dus is de ingreep van Moeder Natuur hard nodig en zo bezien is het volkomen nutteloos om daar vanuit het lab tegen te strijden.

Ik weet het, het is niet het onderwerp, maar heeft wel invloed op ons leven. De mens die de illusie heeft dat de natuur bij te sturen is

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rienus

Ik waardeer uw natuurlijke oogpunt en ben het er geheel mee eens. Alle problemen in de wereld lossen zichzelf op als de mensenpopulatie flink krimpt.

Corona is niet het killer virus dat ons voorgehouden werd, maar het is schadelijk genoeg om indruk te maken op de elite die een kans zien angstcultuur en onderdrukking in te voeren (of uit te breiden). En daarmee houdt Rutte zichzelf in het zadel.

Maar geen zorgen beste Rienus, ooit komt onze killer. Zolang mensen op deze schaal aanwezig zijn is het een kwestie van tijd.

Eddie
Eddie
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Alsjeblieft zeg, je klinkt als Bill Gates

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Eddie

Beste Eddie, ik kan alleen maar hopen dat Bill Gates ooit zo klinkt als ik.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

De killer wordt momenteel massaal ingespoten. Waarom de natuur niet een handje helpen, nietwaar?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte belazerd iedereen om door beloftes op de pluche te mogen blijven zitten. En de kiezer die inmiddels na vier seizoenen Rutte aan Stockholmsyndroom lijdt helpt
deze man nog braaf ook. Want die eeuwige grijns met daaronder de bekende laagje teflon spreekt men aan. De sympathieke schurk uit een misdaad tragikomedie vinden mensen leuk. En zij hebben het nog goed niet te vergeten. Dat het democratische gehalte van de verkiezingen
steeds lager wordt naarmate uitsluiting van partijen geaccepteerd lijkt deert men niet. Met een beetje handige formatie nadat de kiezer weer het zwijgen opgelegd wordt
zal Rutte in zijn vierde kabinet vergezeld worden door
mevrouw Kaag als vicepremier. Samen kunnen zij effectiever de groene agenda uitvoeren en de migratie opvoeren. Mw. Kaag zal de grijns van Rutte temperen door haar verschijning en op den duur Rutte lozen en zelf haar macht spreiden ondanks haar niet winnende partij. Het onlangs gevoerde gesprek tussen deze twee leek een opmaat naar dit plan. De burger zal weer eens paars aanlopen maar met zijn stem op Rutte zal hij dit kennelijk vrijwillig ondergaan.

J-P
J-P
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte heeft een communistische werkwijze. Past goed bij Poutin heeft dezelfde werkwijze. Regeert ook alleen met die partijen die likkend en slijmen met hem willen werken. Is er niet voor de kleine man. In Rusland kon je vroeger ook alleen maar bij grote winkels kopen.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk mijn Vader en Opa van mijn Moederskant, zijn beide bij een razzia eind 1941 opgepakt en te werk gesteld in Duitsland.
Dat oppakken gebeurde tijdens Spertijd, want dan was iedereen thuis.
Ze zijn beide wel met de nodige lichamelijke klachten, in 1945 gelukkig levend wedergekeerd.

Ik vraag mij af heeft Rutte dezelfde ervaring met zijn Vader en Opa’s en met de Spertijd.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ik vond hem gisteravond bij nieuwsuur weer aardig afgaan. Steeds maar over iets anders beginnen om de vragen te ontwijken. Zijn stijve grimas dat er burgers zaten (die HEEL goed konden verwoorden wat er niet deugde aan de VVD beloftes en beleid) en dat die het waagden hem te bekritiseren. Hij gaat dan in een reflex van empathie en vriendelijkheid maar dat voelt hij niet vanbinnen. Daarom is hij ongeschikt. Ik moet zeggen dat Wollaars en Noorlander hem samen met de burgers die er zaten goed in zijn hemd hebben gezet. Ik ben dan ook reuze benieuwd of de hoge peilingen van de VVD wel uit zullen komen.

Joost Visser
Joost Visser
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De ellende met Rutte is dat zijn achterban blijkbaar fluctueert. Rutte I een beetje voor Nederland, dankzij PVV, Rutte II voor de internationals, Rutte III voor de achterban van GL, SP.

Krontjong
Krontjong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

MR toont kenmerken van een onversneden klassieke psychopaat

38
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x