Minister Kaag doet vaag over subsidiëren terroristenleider

Ontkenningen en duikgedrag

 

Voor de zoveelste keer blijkt onze overheid terroristische groeperingen te subsidiëren, ondanks allerlei waarschuwingen vooraf. Volgens het Parool van vandaag is zelfs de subsidie aan de Syrische terroristenleider Labib al-Nahhas nog altijd niet stopgezet. Dus staan we voor de zoveelste keer in ons hemd omdat ons geld niet naar vrijheidsstrijders, maar naar radicale islamisten is gegaan. Sonja Dahlmans zet de zaken op een rijtje en roept op tot een ideologische confrontatie.

Vandaag moest D’66-minister Sigrid Kaag in het Vragenuurtje van de Tweede Kamer uitleggen waarom de subsidie aan de Syrische terroristenleider Labib al-Nahhas nog altijd niet is stopgezet. Ze zei dat er wordt gewacht op antwoord van het Europese Vredesinstituut (EVI) dat met Nederlands geld een ‘adviseur’ aanstelde die jarenlang betrokken was bij een jihadistische terreurbeweging. Kaag wil ‘opheldering’ van het EVI alvorens zij zelf een besluit neemt.

 

Daadkrachtig

Sigrid Kaag, u weet wel, de beoogd lijsttrekker van D66 die zichzelf zo daadkrachtig vindt en uit het juiste hout gesneden om niet alleen haar eigen partij, maar ons hele land te leiden. Zij zei vandaag, volgens het Parool, dat: “bekend is dat de strijdgroep ‘een salafistische en jihadistische achtergrond’ heeft. En er zijn berichten over mensenrechtenschendingen. Wij willen dan ook weten: wie heeft er van dit geld geprofiteerd?” 

Dat laatste lijkt mij nogal wiedes: de organisatie aan wie het geld verstrekt is en die dus een nogal dubieus persoon in de gelederen heeft die ook nog ‘adviseur’ genoemd wordt van het EVI. Een vredesinstituut dat een jihadist om advies vraagt, kan het nog gekker?

 

Ontkenningen

Vervolgens komt er een heel rijtje ontkenningen van de D66-bewindsvrouwe: de verantwoordelijkheid ligt niet bij haar ministerie, maar bij het EVI. Weliswaar is Nederlands geld gebruikt voor het inhuren van deze man, maar het ministerie, zo zegt Kaag, financiert deze groep niet, het ministerie werd niet ingelicht door het EVI en zo verder. Pas veel later ‘daagde’ het, volgens Kaag, dat het om deze Labib al-Nahhas ging. Dat vindt zij zelf kennelijk een afdoende antwoord, ik niet.

Het lijkt mij dat het, gezien de ernst van de situatie in Syrië en de grote, grove mensenrechtenschendingen aldaar en de verschillende jihadistische groeperingen die daar actief zijn (en niet alleen IS), zaak is dat je heel goed weet waar je geld naartoe gaat en dat je dat nauwlettend zelf in de gaten houdt. Wel geeft Kaag aan dat zij het ‘zorgelijk’ vindt.

Daar kopen we wat voor! De man heeft volgens Kaag ook nog eens een Spaans paspoort en staat op geen enkele lijst die hem de toegang tot Europa, en dus ook Nederland, zou kunnen ontzeggen. Dát vind ik pas zorgelijk.

 

Gevechtsgroep

Op 10 oktober kwam aan het licht dat ons Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken jarenlang subsidie heeft verstrekt aan de burgerrechtenbeweging SACD (Syrian Association for Citizens’ Dignity). Aan het hoofd van deze beweging staat Labib al-Nahhas, alias Abu Ezzeddine al-Ansari. Deze man was betrokken bij Ahrar al-Sham: een islamistische gevechtsgroep die samenwerkte met Nusra Front, de Syrische tak van al-Qaida.

In de VS, waar Al-Nahhas werd toegelaten voor een kort bezoek (in mei 2016) door de regering-Obama, werden destijds al vraagtekens bij deze gang van zaken gezet. Hoe was het toch mogelijk dat deze man het land werd binnengelaten en een paar maanden later de toegang tot de VS werd geweigerd aan Raed Saleh, van wie gezegd wordt dat hij meer dan 40.000 mensen het leven redde? Saleh wilde naar de VS om een award op te halen voor zijn werk, in samenwerking met de Witte Helmen, die werd toegekend door InterAction, een Amerikaanse NGO. Deze man, een mensenrechtenactivist, was niet welkom in de VS, maar Al-Nahhas, leider van een organisatie met banden met terroristische organisaties, dus wel.

 

Al-Nusra

Goed, terug naar Al-Nahhas en zijn Ahrar al-Sham. Deze groep werkte samen met Jabhat al-Nusra, ook bekend als Jabhat Fateh al-Sham, een salafistische groepering in Syrië. Dit alles is al jaren bekend en kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet hebben verrast. Noch kunnen zij blijven volhouden dit niet te hebben geweten, wanneer zij terdege onderzoek doen (en daar mogen wij toch vanuit gaan) naar organisaties of groepen, nota bene in oorlogsgebied, alvorens aan hen subsidie te verstrekken.

 

Nederlandse steun

Al eerder, in 2018, werd bijvoorbeeld bekend dat de Nederlandse overheid pickup trucks en mobiele telefoons leverde aan terroristen die daar vervolgens mee pronkten op beeldmateriaal. Vragen van Kamerleden aangaande geld aan 22 rebellengroepen in Syrië werden niet of niet afdoende beantwoord. Het gaat onder andere om Jabhat al-Shamiya, een – volgens onze eigen overheid – salafistische en jihadistische groepering. Toch kreeg deze dus in de vorm van goederen steun van onze overheid.

 

In dit artikel van september 2018 staat bijvoorbeeld: “Moreover, the Dutch government supported 22 armed groups in Syria between May 2015 and March 2018, despite knowledge of grave human rights violations by these groups.”

De Nederlandse intentie was, volgens SP-Tweede Kamerlid Karabulut om de zogenoemde oppositie in Syrië te ondersteunen als een alternatief voor Assad (nog altijd de zittende president van het land, ondanks alle westerse en andere bemoeienissen) en jihadisten. Maar het resultaat was dat: “ (…) islamistische en jihadistische milities werden versterkt en dat mensenrechten werden geschonden”, aldus Karabulut.

Volgens een artikel in Trouw uit september 2018 heeft de Nederlandse regering bij haar besluit om Syrische strijdgroepen te steunen via het zogenaamde non-lethal assistance programma (NLA-programma), geen advies ingewonnen bij haar eigen volkenrechtelijk adviseur, prof. Nollkaemper. Deze verklaarde later dat Nederland daarmee wellicht zelfs in strijd met het internationale recht had gehandeld.

 

Moord op Rina Schnerb

Nog verser in het geheugen ligt de moord op het 17-jarige Joodse meisje Rina Schnerb, in augustus 2019. Zij kwam om het leven door een bermbom; haar vader en broer raakten ernstig gewond. De daders waren leden van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat gelieerd is aan de Palestijnse Union of Agricultural Work Committees (UAWC). Ook het UAWC wordt door Nederlands belastinggeld ondersteund. En ook hier was Nederland al gewaarschuwd (mei 2019), maar besloot dit te negeren.

Er werden Kamervragen gesteld door onder meer PVV, CU en SGP, maar ministers Blok en Kaag, hielden vol dat er geen Nederlands geld ging naar de PFLP:  Volgens minister Kaag zijn er nooit aanwijzingen geweest dat de UAWC banden heeft met terreurorganisaties. Uit brieven van drie pro-Israëlische instellingen blijkt echter dat de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse gebieden in 2012, 2018 en 2019 is gewaarschuwd voor banden tussen de UAWC en de Palestijnse terreurgroep PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina).

 

Waarschuwingen genegeerd

Aldus de verslaggeving in het Parool, waarin tevens werd aangegeven dat het ook nog eens bijna een jaar duurde voordat Buitenlandse Zaken een extern onderzoek naar deze zaak aankondigde, terwijl al in 2019 bij de Nederlandse regering werd gemeld dat twee UAWC-medewerkers betrokken waren bij de dood van Rina Schnerb, dochter van rabbijn Eitan Schnerb. Toegegeven, Kaag schortte later tijdelijk de donaties aan deze organisatie op, maar dat maakt niet goed dat, niet voor het eerst, adviezen en waarschuwingen werden genegeerd en jihadisten hun gang konden gaan, met dodelijke gevolgen.

 

Wat betreft subsidieverstrekking aan deze groeperingen – er zullen meer van dergelijke blunders volgen, mark my words – zal er wel weer een onderzoek komen, Kamervragen etc. over dit specifieke geval. Maar voor het grotere geheel citeer ik graag professor Peter Riddell: “There is an international network of radical Muslims, committed to terrorism that must be stopped. They pose a legitimate threat which cannot be ignored, but confronted, and immediately.” (2014)

 

Ideologische confrontatie

Die confrontatie zit niet alleen in het, achteraf, onderzoeken waarom je voor de zoveelste keer in je hemd gezet bent omdat je geld naar terroristen in plaats van naar vrijheidsstrijders is gegaan. Ik bedoel er ook geen militaire of politionele interventie mee, noch een politieke, maar een ideologische confrontatie.

Te vaak worden gemakkelijke antwoorden gegeven. De geopolitieke situatie in bijvoorbeeld Israël-Palestina, de burgeroorlog in Syrië of de inmenging in Afghanistan en Irak dienen dan als voornaamste bron van grieven, waardoor ‘strijders’ niets anders te doen staat dan de wapens oppakken. Ik ontken ook niet dat dit van invloed zal zijn, maar het is niet de enige motivatie die deze – en het zijn er talloze – terreurorganisaties hebben.

Al zo vaak, denk aan de zogenaamde Arabische lente, bleek in het kielzog van vrijheidsstrijders de radicale islam mee te komen, wat de situatie telkens weer complex en onoverzichtelijk heeft gemaakt. Die kennis alleen al zou Buitenlandse Zaken en de rest van de regering duidelijk moeten maken wel heel voorzichtig te zijn met wie men geld geld toe wil schuiven of via andere middelen wil ondersteunen. Vreemd is ook dat de slachtoffers van al deze terroristische organisaties eerder hun hulp moeten zoeken en vinden bij particuliere initiatieven dan dat zij steun krijgen van onze of andere regeringen. Te denken valt aan de Yezidi’s en de christenen in landen als Irak, Nigeria, Syrië, Turkije enzovoort. Als we hun leed al zien en erkennen.

 

Kopjes thee

Het verbannen, het opstellen van zogenaamde lijsten met verboden organisaties, het via militair ingrijpen de kop in willen drukken, het negeren (door de main stream media), het hopen op een reformatie of een, van binnenuit gevoerde, heruitvinding van de islam: al deze oplossingen hebben tot nu toe niets opgeleverd. Al-Nahass zelf nota bene schreef eens: “… the misguided way that Syrian revolutionaries are labeled as either ‘moderate’ or ‘extremist…. Benamingen die met name in het Westen onder niet-moslims populair zijn.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat organisaties die zich gesteund voelen door een – in hun ogen – goddelijke openbaring juist extremer reageren wanneer zij zich onderdrukt voelen of naar de flanken gedrukt worden naar eigen zeggen. Dat los je niet op door militair ingrijpen of verbieden, want dat zal alleen het beeld dat men onderdrukt wordt, versterken. Er zal een ideologische confrontatie plaats moeten vinden. Dit moet verder gaan dan de ‘dialoog aangaan’ (ook wel kopjes thee drinken genoemd) en een publiekelijk debat is hoognodig. Niet alleen binnen de politiek, maar maatschappij-breed, zoals in de academia, de media en de kerken. Weet wat je niet wilt ondersteunen, niet financieel, niet materieel, niet ideologisch en weet waarom je dat niet wilt.

 

Import van conflicten

De vraag ‘waarom haten ze ons’ is alleen relevant wanneer je er vanuit gaat dat er een soort rechtvaardiging zit in aanslagen, donaties misbruiken enzovoort en je daar, omdat je er debet aan bent, invloed op kunt uitoefenen. Luister en kijk goed naar wat deze terroristische organisaties zelf zeggen en doen en reageer op hun ideologische wereldbeeld, niet op de gewelddadige uitbarstingen van tijd tot tijd. Het enige dat daarmee bereikt wordt is dat meer en meer de conflicten van elders naar hier worden gehaald, wat de situatie voor de hele wereld alleen maar erger maakt.

Immers: de verspreiding van onrust, chaos en geweld is voor niemand goed maar biedt, wanneer het in dit tempo doorgroeit, straks ook geen veilige haven meer voor diegenen die eraan proberen te ontsnappen. Kijk maar in eigen land waar in de AZC’s , maar ook in sommige kerken, al onderdrukking en geweld jegens homoseksuelen en christenen plaatsvindt.

 

Lees de teksten

Houd niet elke moslim verantwoordelijk voor gewelddadige acties van anderen, reageer niet op de waan van de dag om je punt te maken. Het heeft geen zin iemand een ‘haatimam’ of ‘haatprediker’ te noemen, op de man te spelen, zonder kennis te hebben van de teksten waarop hij zich baseert en hem daarmee te confronteren. Laat islamcritici zich uitspreken en neem hun analyse serieus. Geef ruimte aan mensen die angst hebben voor aanslagen en andere zaken, zonder hen weg te zetten als onmensen waar je niets mee hoeft of wilt.

Zie de ander, elke ‘Ander’, als mens, niet als een wappie, racist, nazi, xenofoob, islamofoob en alle andere superlatieven die het gesprek dat we echt dringend moeten voeren alleen maar in de weg staan en met de dag onmogelijker maken.

Stop met de grenzeloze naïviteit waar het subsidies betreft aan dergelijke ‘adviseurs’, ‘vredesgroepen’ of ‘vrijheidsstrijders’. Nu is de tijd het door Kaag zo hoog opgegeven leiderschap en daadkracht te tonen en je niet te verschuilen achter anderen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
40 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Hesa
Hesa
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een lichtpuntje dat deze waanzinlockdown gebracht heeft is: het exposen van kabinetsleden. Er komt zoveel bagger naar boven, dat de bevolking zowat stikt.
Kaag is ook corrupt, ze zit in comités en strooit met belastinggeld alsof het gratis is. Ze is levensgevaarlijk. Gelukkig zakt d66 naar een niveau van nul in de peilingen.

H.J.
H.J.
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Zij sponsort simpelweg een partij, die leeft naar andere normen dan de westerse normen en waarden.
Is dit niet gewoon strafbaar, het met belastinggeld sponsoren van een soort moordbrigade.?

DPmar
DPmar
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Kaag is een griezel van de ergste soort. Strafbaar? Ongetwijfeld dat zij rijp is om voor het hekje te komen, zal echter nooit gebeuren. Vrijwel alle rechters hier staan/stonden al onder curatele van diverse ministers van justitie en ook hier wordt niets tegen gedaan. Gewoon: druk het maar de doofpot in met een paar ‘one liners’ en iedereen vergeet het. en zo geschiedde.

Daniel Rose
Daniel Rose
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hesa

Touche, in de roos. Hun circusmaskers zijn afgevallen en we zien nu hun lelijke doodskoppen zoals in de film ‘They live’. Het is een walgelijke, corrupte maffiakliek. Wat mij betreft linea recta naar de galg.

Willemijn
Willemijn
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik wist dat het erg was met mevrouw al qaq-kaag, maar dit artikel laat zien dat het nog veel erger is dan ik had gedacht. Die vrouw bezorgt niet alleen alle Nederlanders een slechte naam, ze is tevens een handlanger van moordenaars. Als je zonder blikken of blozen miljarden weggeeft aan terroristische moordenaars, dan ben je nèt zo erg en kleeft het bloed van onschuldige mensen ook aan jouw handen. En dat mens wil premier van Nederland worden!!!!! Het is al een grof schandaal dat zij minister is, direct ontslag zonder wachtgeld plus een gevangenisstraf wegens ondersteunen van terroristen, dát is m.i. het enige wat rechtvaardig is. En dat een club als d66 haar kiest als lijsttrekker, zegt alles over de morele kwaliteit van die club. Door zo’n landverrader als al qaq-kaag wordt het wel heel moeilijk om nog trots te kunnen zijn op je Nederlanderschap.

Trinco
Trinco
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gewoon helemaal stoppen met subsidies naar die landen.
Het geld smijten moet maar eens stoppen, wat hebben wij met Syrië te maken?
Sta ik daarvoor de hele dag te sappelen, zodat mijn belastinggeld overal maar rond gestrooid wordt?
Ik ben er helemaal klaar mee.

Elvi
Elvi
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als Kaag zou kunnen, had ze de 118 miljard overgemaakt naar Iran. Om Trump te helpen verslaan, hun nucleaire technologie in versneld tempo uit te voeren. Om de ‘Palestijnen’ materiaal te geven om Israël af te leiden.

Het ligt ook niet aan die mensen die binnenkomen. Het ligt aan onze regering die onze waarden en normen niet willen afdwingen bij nieuwkomers. Wij moeten ons voegen. Kaag heeft daar specifieke ideeën over, zo blijkt uit haar handelen.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Elvi

Het is m.i. niet alleen de taak van de regering om toe te zien op geschiktheid voor integratie. Ook alle burgers horen niet te accepteren wanneer mensen hier niet integreren. Wij kijken te veel naar de overheid. Daardoor heeft ‘de cultuur’ (ie. links) de ruimte om het onderdeel te maken van onze fatsoensnormen dat wij burgers geen kritiek geven op migranten.
Ons volk en cultuur staan of vallen op basis van ons eigen gedrag.
Als wij alles alleen maar uitbesteden aan de overheid, leveren we onszelf over aan willekeur.

Hans Holtrop
Hans Holtrop
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

D66-Minister Sigrid Al Qaq-Kaag is gehuwd met de rechterhand van wijlen aartsterrorist Yasser Arafat, waarvan nog steeds een foto prominent in de woonkamer van de familie Al Qaq staat. Kennelijk heeft deze D66-Minister het gedachtengoed van aartsterrorist Yasser Arafat overgenomen, waardoor ze nu met afgedragen belastinggeld van Nederlanders, is-lamitische terreurgroepen steunt.
Niet met goedkeuring van voornoemde Nederlanders.
Sigrid hoort eerder thuis bij de communistische partij van Yasser Feras (Jesse Klaver).

Neef Jansen
Neef Jansen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Waar is het mee te vergelijken? Steun aan de gestapo? Steun aan de mafia? Zoiets?

Kaag. Studeren: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123.

Gussel
Gussel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helaas waren deze “geschenken” aan dubieuze groeperingen mij bekend. Het verbaasde mij, dat Kaag door D66 als lijsttrekker naar voren wordt gebracht.
Hopelijk blijft er niks van deze partij over, ze vertegenwoordigen alles waar van Mierlo op tegen was.

Martine
Martine
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Dat vind ik ook raar dat dat überhaupt kan. De reden waarom er altijd conflict is geweest in het Midden-Oosten, is omdat Palestijnse leiders gewoon door en door corrupt zijn en deze situatie in stand willen houden. Logisch met een moslim geloof. Het is toch wederom naïef van Europa om te denken dat je bijdraagt met geld aan een goede zaak. Kaag is een wolf in schaapskleren. Saudi-Arabië zegt genoeg te hebben van de Palestijnen, dus toch ook lichtpuntjes, mede dankzij Trump. Over 50 jaar zijn we ik vrees een moslim continent.

H.J.
H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kaag is onderdeel van het Linkse Rutte Kartel.
Dit Linkse Rutte Kartel, maakt Nederland kapot.
Wel of niet in opdracht, is aan u zelf om te bevestigen.
Op naar de 1 Miljoen werklozen.
Voedselbanken die zich geen raad meer weten.

Deze Rutte is het slechtste wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

DPmar
DPmar
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

1 Miljoen werkelozen, maar daar zitten alle bijstandstrekkers nog niet eens bij, plus wat er verder nog op straat rondloopt. Voor de goede orde: Mensen die echt problemen hebben daarvoor moet een vangnet zijn! Maar wat Rutte/de Jonge ons land nu aandoen is weergaloos buiten alle proporties. Opzet? Waarom vindt er geen personenwissel plaats in het OMT want gezien alle berichten buiten de MSM, gaat er zo immens veel mis! De leden zijn allemaal politici of staan onder controle van de staat. Daar gaat het fout! Meer leden uit de zorg, onafhankelijke wetenschapper zoals o.a. Pierre Cartel en Maurice de Hond zou een enorme positieve impact kunnen hebben want momenteel stinkt het aan alle kanten. Politici als Van Haga, WiIders en Baudet worden de mond gesnoerd en weggezet voor van alles en nog wat en de politiek gaat, als een blinde kip, op de ingeslagen heilloze weg door en wil zich zelfs niet eens beraden. Deze gang van zaken riekt onmiskenbaar naar een andere agenda dan Corona! Hoop dat hier heel snel een einde aan komt en dat echte deskundigen, ontdaan van overheidsinvloed, eens wat mogen laten horen maar ik vrees het ergste!

Els
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

“Kaag is onderdeel van het Linkse Rutte Kartel.” Of is het omgekeerde het geval: Rutte is onderdeel (geworden) van het linkse (o.a. Kaag) Kartel.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Iemand die samenwerkt met terroristen is zélf een terrorist. Kijk hoe de echtgenotes van IS-“strijders” werden genoemd én behandeld, overigens…………..geheel terecht !
Als je terroristen in staat stelt, met geld en/of goederen, om hun handelingen uit te voeren en/of voort te zetten, dan ben je medeplichtig aan terrorisme.
Deze vrouw, ik kan haar naam bijna niet meer uit m’n laptop krijgen, voldoet aan bovengenoemde criteria en valt dus, m.i. in de categorie “TERRORISTEN”.

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is een ding duidelijk , Als Kaag door moet pakken ,laat ze het aan andere over,en dat wil minister worden ,van dit soort figuren zit de hele kamer bijna vol,en daar zit geen mens op te wachten .Stopzetten onmiddelijk ,maar dan zouden ze Geert in de kaart spelen ,die wederom gelijk heeft ,en dat voor geen prijs .

Els
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

“…van dit soort figuren zit de hele kamer bijna vol….” inclusief Rutte.

Ad van Schilt
Ad van Schilt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een buitengewoon helder artikel. De schrijver is goed geïnformeerd en snapt de kern. Waarom zitten zulke mensen niet aan de praattafels als het over zulke zaken gaat, als het er al over gaat.

Nenne
Nenne
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

10 jaar Rutte heeft het voor elkaar gekregen dat De Nederlandse belasting betaler de Melkkoe is geworden van de hele wereld!

Hans Varkevisser
Hans Varkevisser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Overal waar dat duivelse islamitische terrorisme bestaat duikt regelmatig weer die naam van dat vreselijke mens van Kaag op, altijd in relatie tot het duistere en het kwade, iedere keer weer!

Meest ten hemel schrijnende citaat gaat over terreurclubjes die zij via de welbekende stiekeme weg van de linkse achterbaksheid steunt en de echte slachtoffers systematisch terechte hulp ontzegt: “Vreemd is ook dat de slachtoffers van al deze terroristische organisaties eerder hun hulp moeten zoeken en vinden bij particuliere initiatieven dan dat zij steun krijgen van onze of andere regeringen. Te denken valt aan de Yezidi’s en de christenen in landen als Irak, Nigeria, Syrië, Turkije enzovoort. Als we hun leed al zien en erkennen.”

Wanneer gaat deze duivelin een keer voor een Tribunaal voor de Menselijkheid komen?

Laatste aanpassing 3 jaren geleden door Hans Varkevisser
Youp
Youp
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Even los van de ideologische achtergrond van de subsidie ontvanger, wil ik betogen dat er geen enkele subsidie dient uit te gaan naar welke groepering dan ook. Zeker niet naar het buitenland en al helemaal niet naar de slangenkuil die het Midden Oosten heet. Wat andere landen uitspoken zijn hun zaken. Daar heb je domweg niks mee te maken. Echter, ministeries moeten hun budget altijd uitgeven anders krijgen ze de volgende keer minder. Dan vat er altijd wel een clubje te vinden dat gesubsidieerd kan worden. Het is kortom nog niet zo makkelijk om hier paal en perk aan te stellen omdat je eigenlijk het complete ministerie als bezuinigingstegenstander hebt. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat budgetten alleen maar omhoog gaan. Er moet altijd meer bestuurd worden, nooit minder. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wat voor 14 miljard per jaar op de begroting staat, kan dus beter afgeschaft worden. Internationale bemoeienissen zijn nergens voor nodig en Nederlanders die zo nodig in het buitenland willen wonen en werken, als ook Nederlandse bedrijven die graag buitenlandse privileges willen, die regelen dat maar op een andere manier. Daar hoeven burgers niet voor te betalen.

Laatste aanpassing 3 jaren geleden door Youp
Auke51
Auke51
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Subsidies zijn altijd een bron van corruptie en oneigelijk gebruik.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alle zogenaamde ‘democratische bewegingen’, alsmede Daech-Islamitische Staat, in de islamitische wereld zijn bewegingen die zich verzetten tegen de bestaande orde, omdat ze die beschouwen als niet-islamitisch. In het geval van Syrië is Assad en zijn elite alawitisch, dus ook nog eens niet soennitisch. Democratie betekent voor deze bewegingen: salafisme, het onverkort invoeren van de sharia. Als ze overwinnen dan veranderen deze landen in een soennitische variant van Iran.
Mensen in het westen maken bijna altijd de denkfout dat democratie maar op een manier werkt, namelijk zoals hier in Europa. Iran en Noord-Korea zijn voorbeelden van het tegendeel.
Hoeveel IC-bedden hadden er gekocht kunnen worden van al die miljoenen die zijn verdwenen naar Syrische islamisten en Palestijnse terroristen?

Bennie
Bennie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

D66 is een partij, die oorlogmisdadigers steunt.
Kaag, als facilitator, moet opstappen.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hopelijk betekent het verkiezing van Kaag als leider het einde van D66. Het is de hoogste tijd dat deze partij verdwijnt.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Laten we er maar mee beginnen dat bewindslieden een Nederlands paspoort hebben. Wat is dat voor idioterie om een halve Palestijnse en een halve Zweeds/Finse dame ons land te laten leiden? Hun affiniteit ligt duidelijk niet bij ons land.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het verkwanselen van miljoenen euro’s kan je niet eens meer een naïviteit noemen maar bewuste verspilling van belastinggeld. In hoeverre mw. Kaag een diender van Hamas is zullen wij nooit horen maar zij is geworteld in het Palestijnse gedoe door haar huwelijk met een ex-minister van Arafat. Dat Arafat de Nobelprijs voor de vrede kreeg betekent alleen dat die prijs inhoudelijk niets meer waard is. Alle geld die naar de Palestijnen gaat wordt in ieder geval niet voor een goed doel gebruikt alleen voor het vergroten van haat jegens de Joden. Dat zij zelf niet in staat is om te beslissen maar laat dit over aan de EVI laat zien
dat niet wij maar het buitenland beslist over ons geld. Welke mensen zitten in deze organisatie eigenlijk? Als het op niveau van de VN werkt weten wij al dat het niet pluis is. Nederland hoort te gaan over ons geld en trouwens onze wetten moeten niet onder gaan voor de beslissingen van de VN. De Arabische lente bleek een grote misvatting van de EU. De Arabische staten hebben uiteindelijk altijd een dictatuur nodig voor de eindeloze aantal groeperingen die elkaar bevechten. De vloek van Khadaffi zoals hij voorspelde maken wij nu mee als de grote verhuizing. Arabische landen pikken onze democratie niet daar zijn zij nog lang niet aan toe. En dat moeten wij ook niet verwachten als zij hier naar toe verhuizen. En de hele houding van Nederland inzake de Israël-Palestijnse verhoudingen beschouw ik als een grote fout. Gelukkig normaliseert de VS de verhouding tussen Arabieren en de Joden door hun economische plan. Steeds meer Arabische staten veranderen hun houding tegenover Israël, al is het alleen voor eigen gewin. Israël is een land waar zij iets aan hebben in tegenstelling tot de Palestijnen. Wakker worden duurt soms lang.

Don Tessers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

17 maart 2021 gaat er een dikke vette streep door dit sloopkartel. U mag mij aan deze woorden herinneren als dit niet mocht blijken. Genoeg is genoeg.

HPax
HPax
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Don Tessers

Ik wil u ontmoedigen noch kwetsen, maar uw ‘’dikke vette streep door dit sloopkartel’. gaat er niet komen. De huidige politieke prognoses doen dat inzien.
En ook leert de Nederlandse Geschiedenis dat noodzakelijke structurele hervormingen in ons land van buiten-af moeten komen. Putin, of weer Frankrijk? Het is dus afwachten geblazen. Daar zijn wij goed in.

Richard
Richard
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Ander, de oneindige ander, een Ander dat oneindig anders wil zijn dan jijzelf waarin we allemaal het dierlijke instinct in ons dragen om de ander te totaliseren. Er is maar één oplossing, dat is de ander als totaal Ander te accepteren, hoe verwerpelijk de moraal van de ander ook is.

Ooit wel eens opgevallen dat mensen met een islamitische achtergrond oververtegenwoordigd zijn in de politiek en de Chinezen niet? Ik las een artikel waarin gemeld werd dat culturen in Nederland aan het verdwijnen zijn, de Molukse, Indonesische, de Surinaamse, Sylvana Simons is misschien donker maar haar hart is een blanke pit. De Chinese cultuur zal in Nederland nog bestaan. Ze zijn naar binnen gericht, houden zich met zichzelf bezig. Wat het Westen met moslims gemeen hebben is een wereldmissie. De wereld zal onder onze leiderschap komen te staan. Het handelen van Siegfried Kaag laat zien hoe antagonistische wij zijn.

Nieuwe ideeën krijgen hier in Nederland evenmin kans als bijvoorbeeld in Iran, gezegd dient te worden dat onze regering evenmin veel anders functioneert als in Noord Korea, ook hier zijn politici luizen in de pels van de imaginaire orde Nederland. Siegfried Kaag laat zien geen moeite te hebben met bloed aan haar handen.

Nationalisme heeft de grenzen tot stilstand gebracht, socialisten proberen hun christelijke missie te volbrengen en beide dragen niet bij aan het oplossen van de problemen van vandaag.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Richard

“” Er is maar één oplossing, dat is de ander als totaal Ander te accepteren, hoe verwerpelijk de moraal van de ander ook is.”
Als die ander – in dit geval de moslim – het overheersen en eventueel doden van de Ander als centrale missie heeft, en de Ander in zijn ogen dat ben jij, en wij christelijke en atheïstische Europeanen, dan vind ik dit een levensgevaarlijk voorstel.
Zou het niet verstandiger zijn om de toepassing van deze ‘oplossing’ te beperken tot Anderen die de seculiere staat erkennen en ook echt in praktijk brengen?

johanna janssen
johanna janssen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het wordt tijd dat het beestje eens bij de naam genoemd moet worden:
Mej.KAAG is een misdadigster van de ergste soort. Zij is niet alleen een dievegge van onze belasting centen om hiermede terroristische organisaties te betalen en zodoende moord en doodslag van veel onschuldige mensen te doen bevorderen, hetgeen haar ook een oorloghitser maakt. Deze demonische vreselijke vrouw moet met onmiddellijke ingang Nederland uit gezet worden.

Meine
Meine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Each one hopes that if he feeds the crocodile enough, the crocodile will eat him last. All of them hope that the storm will pass before their turn comes to be devoured. But I fear greatly that the storm will not pass. It will rage and it will roar ever more loudly, ever more widely…….

Gussel
Gussel
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Meine

Wij schrijven in het Nederlands op deze site. Waarom doet u het in het Engels?

Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Meine

Dit is inderdaad nu het geval, Meine.
Ik vraag me af of die 3 rode duimpjes de Engelse taal beheersen. Maar deze Engelse zin van, (wie was het? George Bernard Shaw?) toont exact waar Kaag mee bezig is.

Gussel
Gussel
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ben Steijn

Mijn Engels is goed genoeg om zijn bijdrage te lezen en te begrijpen.
Wat mij stoort is dat we steeds meer Engelse woorden gebruiken ipv Nederlandse.

Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Dat stoort mij ook. We mogen en moeten zelfs onze eigen taal koesteren.
Maar Meine herhaalt hier de historische woorden van Churchill. En het lijkt me gepast dat Churchill dan in zijn moeder’ s taal wordt gequoteerd.

johan
johan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik sta versteld dat het prototype van robots al zo vergevorderd is. Toch wel gender neutraal ?

40
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x