Meneer Rutte ging naar Brussel

Analyse van een mislukte missie

Titelfoto: Premier Rutte in gesprek met de voorzitter van de Europese Raad Michel (18 juli 2020).Foto: copyright Europese Unie.

Vanochtend vroeg hebben de regeringsleiders van de EU-landen een akkoord bereikt over het zogenaamde Corona-herstelfonds van de Europese Unie. Het Corona-herstelfonds bedraagt een oorverdovende € 750 miljard. Dat is meer dan tweemaal de hele Nederlandse begroting per jaar.

Onderhandeld werd over de voorwaarden waaronder (zuidelijke) lidstaten van de EU geld zullen krijgen om de economische schade, die zogenaamd het gevolg is van de Coronacrisis, te bestrijden. En over de EU-begroting voor de komende zeven jaar. Totaal zit in de pot € 1.820.000.000.000!

 

De Spin

De MSM in Nederland echoën braaf de spin van de regering: “Rutte onderhandelde keihard en kreeg belangrijke concessie voor een goed compromis.” Rutte tweet dat de Nederlandse belangen geborgd (sic) zijn.

 

Er zal u de komende tijd een grote overwinning van Nederland worden aangepraat, totdat u ervan overtuigd bent dat Nederland een goede deal heeft gesloten in Brussel en u met een gerust hart in maart weer op Mark Rutte kunt stemmen. De waarheid is echter een andere. Wat zijn namelijk de grote tekortkomingen aan dit zogenaamde compromis?

 

Inzet

De inzet van de onderhandelingen betrof drie punten:

  1. Of er een Corona-herstelfonds moet komen, hoeveel geld daarin moet en welk deel daarvan als giften en welk deel als leningen beschikbaar komt.
  2. Hoe gegarandeerd kan worden dat het geld van het Corona-herstelfonds ook goed wordt ingezet.
  3. Hoe groot de begroting van de EU wordt voor de periode 2021-2027 en hoeveel contributie iedere lidstaat moet betalen.

Allereerst is het goed in herinnering te roepen dat de EU in mei al € 540 miljard beschikbaar heeft gesteld voor de lidstaten die door de Coronacrisis zijn getroffen. Volgens een berekening van de Nexit Denktank staat Nederland hierbij voor € 22,7 miljard op de lat. Het nieuwe geld komt hier dus nog bovenop!

 

Mr No, No, No

Het voorstel van de Europese Commissie, gebaseerd op een afspraak tussen Frankrijk en Duitsland, is een Corona-herstelfonds van € 750 miljard, waarvan € 500 miljard schenkingen zouden zijn en € 250 miljard leningen. Overigens, de schenkingen worden om het minder schandalig te laten klinken nu eufemistisch ‘subsidies’ genoemd (zie o.a. het NOS Journaal!), volgens Van Dale een financiële ondersteuning door de overheid van een particuliere activiteit! Een fraai voorbeeld van newspeak!

Rutte ging naar Brussel met een duidelijke opdracht van de Tweede Kamer, gesteund door driekwart van de Nederlanders: Nee, geen Corona-herstelfonds waarmee geld wordt weggegeven. En als er al een fonds komt (wat dus al een kolossale concessie van Nederland zou zijn), dan alleen voor leningen waarvan eerst duidelijk is welke problemen er precies mee moeten worden opgelost en waarom daar extra EU-geld voor nodig is. Alle EU-lidstaten kunnen immers gewoon terecht op de kapitaalmarkt om geld te lenen, dankzij de (overigens voor Nederlandse pensioenfondsen zeer nadelige) 0% rente-politiek van de Europese Centrale Bank, dus tegen zeer gunstige voorwaarden.

 

Rubberen Rutte

De eerste ‘concessie’ die Nederland heeft verkregen (!) is volgens Rutte dat in plaats van 500 ‘maar’ 390 miljard aan schenkingen zal worden gegeven en juist 360 miljard voor leningen. Maar let op! We zijn gekomen met de positie: geen fonds en € 0 schenkingen. Binnen twee dagen is Rutte opgeschoven naar wèl een fonds, van € 750 miljard, waarvan € 390 miljard schenkingen!

Dus dit compromis is geen concessie van de EU aan Nederland, maar juist andersom! Er was immers geen fonds en de EU vroeg Nederland om toestemming om er een op te richten. De EU gaat geld lenen, ten koste van Nederland dat hierin meedoet in plaats van ten minste een Opt out te hebben bedongen, om dat geld te schenken of, waarschijnlijk voor eeuwig, te lenen aan andere lidstaten die verzuimd hebben hun huiswerk te doen. U weet zelf maar al te goed hoe u de broekriem heeft moeten aanhalen tijdens de eerste kabinetten Rutte.

Deze uitkomst is een grote nederlaag. Wie iets anders beweert, snapt niets van onderhandelen.

 

Wassen neus

De tweede concessie gaat over de juiste aanwending van het geld. Alle MSM toeteren Rutte na dat dit een belangrijk winstpunt is. Zie Spraakmakers van Radio1: “Aan één van de belangrijkste eisen van Nederland is voldaan: landen die subsidies (sic) krijgen, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen“. Dit zal in de praktijk een wassen neus blijken.

Officieel moet de Europese Commissie toezien op de naleving van de verdragen en optreden tegen lidstaten die de afspraken niet nakomen. Voor met name begrotingstekorten en staatsschulden is echter gebleken dat veel lidstaten zich daar niets van kunnen aantrekken, zonder dat de Commissie ingrijpt. Italië en Frankrijk zijn de grootste zondaars wat dat betreft.

 

Geen hervormingen

Het uitblijven van hervormingen in de economie is namelijk de oorzaak van de problemen in het Zuiden, niet de Coronacrisis. Die heeft de onderliggende ernstige economische problemen van die landen alleen maar extra blootgelegd. Allerlei afspraken in de EU uit het verleden zijn niet nagekomen, waardoor er geen vertrouwen is dat ze zich nu wel netjes aan de regels zouden houden. De Nederlandse bevolking heeft dit onderhand maar al te goed door.

 

Geitenpaadjes

Juist daarom bestaat er een driekwart meerderheid tegen het aanvaarden van dit zogenaamde herstelplan. Rutte is echter stiekem ervan overtuigd dat hij moet doen wat goed is voor de EU, ook als dat slecht is voor Nederland. Maar omdat hij dat niet hardop wil zeggen, heeft hij een van zijn beroemde geitenpaadjes verzonnen. Elke lidstaat krijgt het recht uitbetaling aan een lidstaat te doen stoppen als die onvoldoende hervormt. Echter, de procedure is zo opgezet, dat de kans dat Nederland met succes betalingen kan tegenhouden eigenlijk nul is. Zelfs met steun van haar Verstandige Vijf-bondgenoten.

 

Noodrem

Het is te verwachten dat die lidstaten, die tot nu toe nooit bereid zijn geweest te hervormen, mede omdat hun bevolkingen er niets in zien, hervormingsplannen bij hun aanvragen voor giften indienen met de nodige gebakken lucht. De Europese Commissie keuren hun plannen echter goed en gaat tientallen miljarden overmaken naar Rome, Parijs en Madrid. Nederlandse ambtenaren zien dat het onvoldoende resultaten garandeert. Nederland trekt aan de noodrem (een politiek en diplomatiek zeer zwaar middel waartoe je niet snel overgaat) en de regeringsleiders moeten dan in EU-verband samen deze situatie zien op te lossen.

 

Vage compromissen

Als er aan de noodrem is getrokken, zie ik drie grote nadelen.

Zelfs als Nederland in zo’n overleg nog een paar aanscherpingen van zo’n plan kan krijgen, het zal nooit zijn wat écht nodig is om de schenking verantwoord te maken. In de EU wordt altijd naar een compromis gestreefd waarbij iedereen bepaalde wensen moet opgeven. In een diplomatieke en politieke context is dat vaak mogelijk zonder dat er brokken van komen. Het zijn maar woorden op papier. Maar vage of voor meerdere uitleg vatbare compromissen over de harde financieel-economische werkelijkheid hebben échte consequenties.

Alsof de belangentegenstellingen, openlijke ruzies en verwijten, en het wantrouwen jegens elkaar tot nu toe nog niet voldoende waren, bereidt deze ‘oplossing’ als het ware nog meer confrontaties tussen de EU-lidstaten voor. Stelt u zich de reactie voor van de Italiaanse (of Franse!) premier of president die van Nederland te horen krijgt dat hij zijn werk niet goed doet!

 

Geen vertrouwen

Bij dit alles ga ik voorbij aan de vraag of wij andere landen moeten willen dwingen hun arbeidsmarkt en pensioenstelsel te hervormen. Dit soort maatregelen zijn het gevolg van het feit dat we samen in de EU de One Size Fits None-euro delen en politici niet de conclusie willen trekken dat zonder vrijwillig (!) hetzelfde sociaal-fiscale en macro-economische beleid te voeren, landen geen gezamenlijke munt kunnen hebben.

Kortom, een afspraak om het schenden van een afspraak tegen te gaan, die nodig was vanwege het schenden van eerdere afspraken, kan geen vertrouwen bieden.

Dat Rutte ons toch wijs wil maken dat het nog steeds een voldoende garantie vormt dat Nederlands geld goed besteed wordt is een gotspe. Dat Nederlanders daarin zouden trappen is ongelofelijk.

 

Sigaar uit eigen doos

Ten derde speelt tegelijkertijd de discussie over de EU-begroting. Nederland vindt dat die moet krimpen omdat de Europese Unie door Brexit kleiner is geworden. De Europese Commissie wil juist extra geld krijgen, want meer geld betekent meer macht. De Commissie heeft flink wat onderhandelingswisselgeld ingebouwd in haar openingsbod, door Nederland voor extra veel contributie in te boeken. Nederland is qua hoofd van de bevolking zeker niet het rijkste land van de Europese Unie, maar betaalt wel de meeste contributie aan de EU.

Het was daarom volkomen terecht dat toenmalig premier Balkenende korting eiste en kreeg; jaarlijks € 1,5 miljard. De Commissie had die korting afgeschaft in haar oorspronkelijke voorstel. Nu houden we die toch, als ‘concessie’. Zelden werd het gezegde ‘een sigaar uit eigen doos’ zo goed geïllustreerd.

 

Douanerechten

Iets dergelijks speelt ook met de douanerechten. Omdat de lidstaten samen een douane-unie vormen worden de invoerrechten op goederen die de EU binnenkomen eigendom van de EU en niet van de lidstaat waar dat plaatsvindt. Dit is bijzonder nadelig voor handelsland Nederland. Lidstaten mogen wel een deel van de invoerrechten houden, als fictieve ‘vergoeding’ van de kosten van het innen daarvan. Die vergoeding is verhoogd naar 25%, ter waarde van € 500 à 600 miljoen. Al met al wordt nogal cynisch met geld geschoven om de kosten van instemmen met dit pakket voor Nederland, ten minste € 2500 en als we de leningen nooit terugzien € 4000 per gezin, wat te verlagen, zonder aan het hoofdbezwaar tegemoet te komen.

 

Precedent

Want nog erger dan het extra geld dat we de komende jaren aan Brussel en het Zuiden gaan afdragen, is het precedent dat met dit herstelfonds wordt geschapen. Alle lidstaten, ook Nederland, hebben nu formeel aanvaard dat het aangaan van omvangrijke leningen een acceptabele vorm is om uitgaven van de EU te financieren. De ervaring heeft uitgewezen dat macht die aan de Europese Unie wordt overgedragen nooit meer terugkomt, ook niet als het om een tijdelijk instrument zoals dit Corona-herstelfonds gaat.

 

Met Rutte’s handtekening onder dit pakket zal Nederland voortaan schatplichtig blijven aan de EU. Het budgetrecht van onze Staten-Generaal zal steeds verder uitgehold worden. Democratie is ook dat alleen je eigen parlement, dat jouw volk zelf heeft gekozen, mag besluiten een deel van jouw inkomen als belasting af te nemen. Met dit besluit zetten we een volgende belangrijke stap richting een EU-staat, met Nederland als onbetekenende provincie.

Rutte heeft voor Nederland gefaald.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
44 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Meneer Rutte ging naar Brussel en kwam terug met wat wisselgeld en een enorme schuld.
Hij deed moeilijk en haalde de Pyrrhus overwinning en een handrem zonder gebruiksaanwijzing. Wij kennen het al jaren deze kunstjes voor de bühne. Tegelijkertijd horen de ouderen thuis dat zij gekort worden op
hun pensioenen. De Italianen krijgen een grote zak met geld en mogen net als de Fransen vroeg met pensioen. Het Zuiden heeft gewonnen, het Noorden gaat dokken.
En Merkel kan straks tevreden de politiek verlaten met het gevoel dat zij een grote stempel op Europa heeft gedrukt met haar wandaden. En, de Corona pakket heeft niets met met Corona te maken maar de oeroude problemen van de Zuidelijke staten. En met Rutte kunnen zij zeker zijn van een blijvende stroom geld.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wat ik onbegrijpelijk vind is dat Brussel het Coronafonds noemt maar waar het minst geld naar toe gaat is juist de gezondheidszorg.
???

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Daar zal het dan wel niet om gaan, gezondheidszorg. En de economie hoef je niet plat te leggen voor een virus waaraan voornamelijk hoogbejaarden sterven. Als burger moet je je altijd weer hetzelfde afvragen: zijn het echt zulke uilskuikens of wordt er een spelletje gespeeld? Dat laatste waarschijnlijk.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ik ben geen christen maar ik heb wel met de hoogbejaarde te doen. Niet iedereen wil de pil van Pia ook op hoge leeftijd niet. De clash tussen jong en oud begint drastische vormen aan te nemen.

pascal
pascal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Als men het had gepresenteerd als steun aan het bankwezen dat tot hun nek vol zit met “belangen” in die zuidelijke landen, en anders om zouden kunnen vallen, alweer, hoe had men dit dan kunnen “verkopen” aan ons, de armzalige burgers?

Anders
Anders
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dat het gebeurt is een ding. Wat gaan wij eraan doen om dit te keren? Stilzitten, klagen, nog meer klagen, weer op een mainstream partij stemmen?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anders

De meeste mensen gaan doen wat u schrijft. Zij beklagen zich soms over hun mainstream partij maar als het zo ver is geven zij die braaf hun stem. Nu zitten wij in een gekweekte situatie waar de partijen die wat anders willen uitgesloten worden. Er valt in die zin niets te stemmen tenzij een van de twee partijen alleen of samen meer dan 50% krijgen. Dus dat is de enige hoop maar niet erg realistisch zoals het nu gaat.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Spanje gaat naar een basisinkomen, Frankrijk stelt de pensioenleeftijd verhoging 1 jaar uit, Italië geeft 500 Euro aan het volk die Max 35.000 pj verdienen. Duitsland heeft de BTW verlaagd.
De pensioenuitkeringen in Nederland zijn 10 jaar niet verhoogd, door de rekenrente, die voor bovengenoemde landen laag wordt gehouden ivm staatsschuld.
Wat krijgen de Nederlanders, de pensioenen worden gekort en de lasten stijgen.
Het cadeautje van Rutte moet toch ergens van betaald worden.
De stoom komt uit mijn oren, NEXIT

pascal
pascal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Klein stukje offtopic, even naar de situatie een jaar of 80 terug: Vind U het niet opvallend dat juist Duitsland (nazi’s), Italie (fascisten), Spanje (falangisten) en Frankrijk (vichy) de grootste aanjagers zijn van een transferunie en derhalve een federaal Europa? Maar ik zal wel spoken zien…..

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

De VN roept om een basis inkomen voor alle arme landen. Ra-ra, wie gaat het betalen? Weer een nieuwe corona pakket?

Youp
Youp
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zorg dat je niet veel geld hebt. Koop goud, zilver en bitcoin. Niet alleen is de transferunie een feit, ook gaat de EU belasting heffen. Het hek is nu van de dam. Naast het feit dat er een schuldenberg is die nooit afgelost gaat worden, liggen er een hele riedel peperdure klimaatplannen klaar. Bovendien gaan ze de economie circulair maken wat een experiment is waarvan niemand weet of en in welke mate het gaat werken. Verder zal het gelddrukken doorgaan om de economische klappen op te vangen agv het platleggen van de wereldeconomie gedurende een paar maanden. Ook de rente zal meer negatief worden waarvan ook niemand weet wat dat zal betekenen.

Mogelijk is dit allemaal gepland. Zo ernstig had de coronacrisis niet hoeven zijn. Ze hebben hem misschien wel ernstiger gemaakt juist om deze maatregelen er doorheen te kunnen drukken.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nieuwsgierig heb ik de afgelopen EU top gevolgd. Rutte moest enerzijds het opkomend NEXIT (rechts) in eigen land de loef afsteken door met harde eisen te scoren en anderzijds bevriend links Nederland tevreden te stellen door zoals hun hobby minder bedeelden andermans geld te schenken. Tevens was er voor Rutte de blik in de toekomst gericht op een topfunctie binnen de EU.

Mijn oordeel over resultaat is dat Rutte (en wij ook dus) uiteindelijk met lege handen staat. De rem of de regie is er niet en het volk moet weer dokken. Misschien heeft zijn optreden in Brussel binnen EU naast gespeelde irritatie wel bewondering gebracht en ligt een baan daar in het verschiet.

Deze top laat weer zien waarom Nederland beter af is los van EU dus met een NEXIT. De komende verkiezingen mag de burger dit bepalen.

DPmar
DPmar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Waarom verbaast mij deze uitslag totaal niet? Het gaat al jaren zo, de acteerstukjes van Rutte zijn inmiddels legio. Hoe lang kan hij hiermee nog doorgaan voordat de kiezer eindelijk eens dóór heeft wat ALLE KARTELPARTIJEN (Van GL t/m VVD en alles daartussen, dus inclusief CU en CDA) werkelijk met ons voor hebben. Ons hele land wordt verkwanseld, tot speeltje gemaakt van L’Empereur Macron.
Alles dat onze voorouders en verre voorouders hebben moeten doen om dit land op te bouwen en tot bloei te brengen wordt nu in enkele decennia volledig vernietigd en de meest kiezers halen hun schouders op, snappen het niet, en blijven het onbetrouwbare KARTEL trouw? De EU hervormen, vergeet het maar!! Het hervormt maar één kant op en dat is in het voordeel van de Fransen en de rest van Zuid-Europa, en wij mogen krom liggen!
Het zou te wensen zijn dat onze bevolking nu eindelijk eens wakker zou worden, alhoewel ik mij afvraag of er ooit nog wel verkiezingen zullen komen en dat we niet voor eeuwig zitten opgescheept met dit stelletje ….. (vult u zelf maar in). Onze D’66 ster Ollongren liet al eerder een dergelijk ballonnetje op.
NEDERLAND: kies eieren voor uw geld!

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  DPmar

De sheeple hier liggen in coma. Wakker worden is er niet bij helaas.

Hesa
Hesa
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alles voor de buhne. Hij zou “vechten tot hij er bij neer zou vallen”. De leugenaar. Het stond allang vast dat nederland voor luie mensen moet gaan betalen. Nexit is daarom de enige optie. Anders raken duizenden aan de bedelstaf.

Ad van Ekeren
Ad van Ekeren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We kunnen met elkaar vaststellen dat we de transferunie binnengeloodst zijn.
Eurobonds,gezamenlijke schulden. De wil van de bevolking die in grote meerderheid tegen deze gang van zaken is en erger: een grote meerderheid van her oarlement was tegen,! Wat stelt de 2e kamer nog voor. Wat is de rede nog om te gaan dtemmen? Alles wordt in beton gegoten voor de toekomst. Het meest hypocritie vind ik steeds dat bij alles wordt vermeld: voor de toekomst van onze kinderen. Wat voor toekomst? Een toekomst om krom te liggen voor de gemaakte schulden door wereldvreemde machtswellustelingen die totaal geen oog hebben voor de burger en niets snappen van de dagelijkse zorgen.
Hoe ver de afstand inmiddels is: Sven Kockelmn vroeg aan de opsteller van een initiatiefwet over de multinwtionals een Groen Links 2e kamerlid: heeft u ervaring met het bedrijfsleven of er in gewerkt? Ja was het antwoord. Waar dan vroeg Sven. Als ambtenaar op het ministerie van financien, dit zegt toch genoeg.
We staan alleen en machteloos alles is dichtgetimmerd
Hoe verder.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

750 miljard euro; bovenop een coronasteunfonds van 540 miljard; bovenop de “gewone” jaarlijkse EU-afdrachten.

En dan ter vergelijking.
Na de tweede wereldoorlog kreeg West Europa zo’n 12,4 miljard dollar aan Marshall hulp. Dat komt nu neer op zo’n 148 miljard dollar; oftewel 128,5 miljard euro.

Europa lag destijds grotendeels in puin, na 5 jaar wereldoorlog.
En nu staat Europa er dus ruim 10 keer zo zo slecht voor als destijds?

Dan moeten we ons echt heel serieus afvragen of die EU en die euro wel zo’n goed idee waren.
Vergeet niet dat NL ook jaarlijks nog eens miljarden misloopt door het ECB-wanbeleid van extreem lage rentes en hoge inflatie. Terwijl spaargelden en pensioenen verdampen, stijgen de schulden van huishoudens en zitten we qua koopkracht onderaan.

En alle fictieve bedragen die de EU tussen banken heen en weer schuift hebben geen enkele relatie met de werkelijkheid. Er zijn geen goudvoorraden of productiecijfers die de waarde van de euro bevestigen.
De euro is een piramidespel geworden.

Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Inderdaad, dat “geld” bestaat uit 1-nen + 0-len op een computerscherm…

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte is gewoon een grote leugenaar en hij naait al jaren de Nederlanders een oor aan.
Niemand kan mij als oudere Nederlander, een positief punt noemen, wat hij voor de oudere Nederlanders heeft bewerkstelligd.
Rutte is gewoon de loopjongen, van de club van Opa Bernhard.
Rutte is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.
Zijn Cordon Sanitair, is mede schuldig aan de afbraak van de Nederlandse democratie.
RUTTUP.

Kees Rooke
Kees Rooke
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede analyse. Pacten, afspraken en garanties zijn de afgelopen decennia niets waard gebleken. Belangrijkste voorbeelden: de toetreding tot de euro van Italië en Griekenland door middel van sjoemelen met cijfers en het Stabiliteitsfonds, geschonden door de Duitsers die het zo ongeveer zelf hebben uitgevonden. Het is te hopen dat de Duitsers, die NOG zwaarder worden getroffen, het op een gegeven moment zat zijn. Dat Deutschland niet meer staat voor “Grundlichkeit” is de directe oorzaak van dit debacle.

Netty
Netty
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je zou natuurlijk dom zijn om te geloven dat Rutte dit keer eens niet zou liegen en écht zijn poot voor Nederlands belang stijf zou houden.
Het ging dus ook zoals ik had voorspeld, want ik ben niet dom. Ik leer van ervaringen zowel goede als slechte ervaringen.
Bij Rutte zijn het altijd slechte ervaringen, al weet hij ze altijd als succes te presenteren.
Maar ook dat heb ik door . Ik ben dus écht niet dom!
Helaas veel Nederlanders en regeringleden wel! Zij geloven Rutte nog steeds en prijzen hem al weer de hemel in.
Maakt niet uit. Hun macht en invloed wordt door Rutte’s gegoochel steeds minder en die van de EU blijft maar groeien.
Vandaag boog Rutte weer en gaat ons belasting geld gratis naar het Zuiden.
Vandaag las ik zoals bijna ieder jaar, dat de pensioenen misschien toch gekort gaan worden.
En dat terwijl de heer Koolmees juist had beweerd, dat dit niet meer aan de orde zou zijn met het nieuwe pensioen akkoord. Ook al een leugenaar dus.
De Italianen gaan 9 jaar eerder met pensioen dan de Nederlanders. Dat mogen wij Nederlanders dus betalen
Prima overwining meneer Rutte.
Het klootjesvolk zal toch wel weer massaal op hem gaan stemmen.

Met dank voor het waardevolle artikel

P.
P.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kan niet op dit artikel reageren zonder gearresteerd te worden.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.

Dat gebeurd pas in de volgende fase, P.

Rienus
Rienus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De missie is niet mislukt, de EU is vanaf de euro gedoemd. Om dat onder de mat te schuiven is er de manipulatie en het krampachtig net doen of er niks aan de hand is.
De jaren dertig van de vorige eeuw 2.0

Peter
Peter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Crimesite ,daar staat een lijst waar je de grootste crimineel van Nederland kan kiezen,Rutte staat er niet bij,dus kan de hele lijst zo in de prullenbak,hij had met vlag en wimpel gewonnen

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De communistische leuzen van weleer aangepast terug in onze theater.
“Met de Europese Unie voor altijd en nooit meer anders” !!!
“Voorwaarts naar een stralende morgen en geen stap terug” !!!
Oftewel “Met scheve solidariteit versneld naar de verdoemenis”.
Met de gezamenlijke schuld kan geen land meer de EU verlaten, besliste Frankrijk met Duitsland. Zo heeft het de vroegere Sovjet unie ook geregeld met haar satellietlanden. Geen een land kon onafhankelijk en zelfstandig draaien omdat de productie werd verdeeld tussen de landen zodat geen land een product zelfstandig kon maken. En zo verbind de EU alle landen met een de collectieve schuld.
Zo snel mogelijk zullen de belastingen en pensioenen door Brussel beheerd worden met onze eigen instanties als
landelijke bijkantoren.
Kortom, voorwaarts naar een stralende morgen, de weg terug is er niet meer. Frankrijk en Duitsland hebben
na twee eerdere pogingen toch nog Europa binnen.
Met dank aan de heer Rutte en zijn glorieuze partij.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gezien de virtuele vvd-zetelvermeerdering door het funeste coronabeleid, zal rutte door dit ‘succes’ wel een absolute meerderheid aan stemmen krijgen volgend jaar.

audio1958
audio1958
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kan niet wachten tot de volgende verkiezingen. Trappen de Nederlanders er weer in of gaan de ogen nu een keer echt hopen? Ik vrees het eerste.

Damoos
Damoos
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk heeft Rutte ook bedongen dat zowel subsidie als geleend moet worden?
Bijvoorbeeld 70% lenen dan is 30% subsidie, of gaat hij dadelijk wat vreemd kijken als de subsidie pot leeg is en de harde voorwaarde pot nog vol zit?
Dat is nu ook het geval met de eerder opgerichte fondsen waar voorwaarden aan zitten, daar brandt ook geen land zijn vingers aan, zelfs niet het verwoestend getroffen Italie haalt hier steun uit.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Damoos
Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ONZE Nederland B.V. wordt eerst leeggeroofd en zal dan, op een gegeven moment in de nabije toekomst, als soevereine staat opgedoekt worden en in de annalen van het Groot-Europese Rijk verdwijnen…

We komen nu toch wel erg kort in de buurt van dat punt… veel te kort bij naar mijn zin.

Demens vincit ratio…

Meine
Meine
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inlegvelletje ????

Iemand ?

Eric
Eric
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte komt terug uit Brussel met niks! Dat is gewoon voor de buhne en amper een dag na het accoord komt er al een partij die Italie uit de EU wil hebben. Wat wat iedereen wel weet als je beetje nadenkt wel weet is er dus gewoon getekend bij het kruisje na het dinner!

logisch_denken
logisch_denken
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

rutte is een landverrader. Geen cent extra naar brussel , geen verhoging van het EU budget , geen leningen meer en zeker geen giften.

In alle onderwerpen is het nee veranderd in een ja. Hoe kunnen mensen deze gifslang nog vertrouwen ? Hoe kunnen mensen stemmen op dit sujet ?

Dolpin
Dolpin
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik begrijp dat niemand er van uit gaat dat de 2e kamer tegen gaat stemmen.
Toch even het stemgedrag van de partijen in de gaten houden.

Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Dolpin

Dat laatste moet men eigenlijk altijd doen… dan ziet men nog eens wat… dan komt de waarheid boven drijven… wat de partijen verkondigen en beloven én wat de partijen na de verkiezingen daarmee doen.

K.Neppérus
K.Neppérus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zie het meelijwekkende zooitje staan met een mondkapje. Ze willen hun smoelwerk zeker verbergen zodat niet iedereen kan zien dat ze zich een bult staan te lachen om het gewone volk. Maar ja, het janhagel zal wel weer op de vvd gaan stemmen, die masochisten staan graag onder het bewind van moffen.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En bedankt, he Rutte? NOG meer schulden. En die 1000 euro OOK nooit gehad en nou als zorgmedewerker die 1000 euro van de Jonge OOK niet. Zelf wel een lekker salaris he?

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t K.J.A.M. W.) […]

Theo van der Schaaf
Theo van der Schaaf
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb de grootst mogelijke bewondering voor onze minister president, Zou voor geen geld met hem willen ruilen. De schrijver van bovenstaand is zoveel bevooroordeeld dat het hem nooit zal lukken een objectief oordeel te vellen over zoiets gecompliceerd als dit onderwerp.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo van der Schaaf

Wees zeker van dat de minister president ook niet met u zou willen ruilen.

Theo van der Schaaf
Theo van der Schaaf
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

En gelijk heeft ie

Daniel Rose
Daniel Rose
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo van der Schaaf

Een ieder mag vrijelijk zijn mening geven. Maar zou u dan alstublieft mijn portie willen betalen? Dat is niet zo gecompliceerd hoor. Ik bezie het objectief. Graag. Dank u.

Jabkees
Jabkees
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo van der Schaaf

Er zijn teveel kiezers die alleen begrijpen dat bepaalde onderwerpen erg complex zijn. De strekking en gevolgen kunnen zij niet overzien. Op de dag van de verkiezingen zijn zij ‘t dan ook die een nieuwe onbezonnen periode van 4 jaar inluiden. Ik zie als berg op tegen de uitkomsten in maart 2021. Pijnlijk.

George van Bergen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo van der Schaaf

De schrijver dezes heeft bijna 20 jaar voor het Ministerie v BuiZa gewerkt, waarbij hij diepgaande kennis heeft opgebouwd over de werking vd EU en hoe de NLse overheid daarin opereert, vanuit verschillende beleidsfuncties op NLse ambassades in de EU en op het Ministerie en in Brussel. Het is eerder uw mogelijke gebrek aan kennis en aan objectiviteit dat u verhindert een gedegen oordeel te vellen over dit artikel.

44
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x