Imam Salam: de personificatie van de islam

Bizar optreden bij parlementair onderzoek moskee-financiering

Titelfoto: Imam Salam tijdens verhoor door parlementaire enquêtecommissie POCOB (19 februari 2020). Screenshot beeld Tweede Kamer. Citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

Heel Nederland heeft afgelopen woensdag gekeken naar het schrijnende optreden van imam Suhayb Salam van de alFitrah-moskee, tijdens de parlementaire ondervraging naar de salafistische financiering van moskeeën in Nederland.

 

Op Twitter reageerden mensen vooral vol ongeloof en afschuw op het respectloze optreden van een onbeschofte imam, die continu de rechtsstaat ondermijnde met zijn oneerbiedige houding tegenover het parlementaire ondervragingspanel.

 

Reacties MSM

In de media waren de reacties van iets andere aard. In de Telegraaf uitten enkele kenners hun zorgen over de invloed van de islam, met de nadruk op de Moslimbroederschap en fundamentalistische salafistische moslims in Nederland, en pleitten voor een verbod van het salafisme. In het Parool kreeg onder andere Jacob van der Blom, de zogenaamde ‘gematigde’ voorzitter van de Blauwe Moskee die meermaals een podium heeft geboden aan omstreden predikers, de kans om zoals gewoonlijk moslims en de islam als slachtoffers van polarisatie door kwaadaardige politici neer te zetten: “Ik ben er bang voor dat die houding uiteindelijk de enige is die moslims moeten aannemen om zich te verdedigen tegen de overheid (…) dan wordt het een soort aanval en verdediging.”

 

Joop

De islam-fetisjistische multiculti-spreekbuis van de islamolinkse Vara – Joop.nl – prees, bij monde van Han van der Horst, imam Salam als iemand die zich op een bewonderenswaardige manier kalm staande heeft weten te houden. En last but not least, de Volkskrant beweerde dat Salam de rollen omdraaide en de enquêtecommissie zwierig sprekend en met een glimlach op de hak had genomen.

 

Confrontatie

Maar ik heb iets heel anders gezien. Ik heb één uur en twintig minuten met cynisme en een bittere glimlach zitten kijken naar een confrontatie tussen een zwakke, incapabele, slecht voorbereide, zoals gewoonlijk politiek-correcte, slecht geïnformeerde, machteloze ondervragingscommissie aan de ene kant, en de personificatie van de islam zelf aan de andere kant, die de kern van de islam volledig blootlegde.

Waar de menigte verontwaardigde twitteraars, journalisten, columnisten en politici de plank misslaan is met de veronderstelling, dat alleen het salafisme de dreiging is die boven onze hoofden hangt. Maar Salam is geen uitzondering op de regel binnen de islam, hij is de regel zelf. Zijn houding is niet alleen typerend voor de salafisten. De sjiitische mollahs in Iran gedragen zich precies op dezelfde manier. Het is dan ook de grootste en gevaarlijkste vergissing die je kunt maken om te denken dat alleen salafisten een gevaar voor Nederland zouden vormen.

 

Haatdragend

Wie ook maar een beetje kritisch kijkt naar de manipulatieve, denigrerende houding van Salam, ziet dat hij de personificatie is van een fascistoïde, dictatoriale, haatdragende islam. Een ideologie die, dankzij de onnozele islamo-linkse en islamo-fascististische politieke partijen, die totaal niets hebben begrepen van het concept van de islam, hier in Nederland voet aan de grond heeft gekregen.

 

De globalistische elite, onder leiding van de zogenaamd liberale Mark Rutte, heeft in opdracht van hun EU-masters de islam een carte blanche gegeven om stelselmatig normen en waarden, democratie, en gezag en respect voor de rechtsstaat te ondermijnen. Politici, die onze wereld permanent hebben verkloot in hun zoektocht naar hun onmogelijke utopie.

 

Tunnelvisie

Vandaar mijn bittere lach: voor de verandering zijn ze zelf eindelijk eens op een gênante manier vernederd en het slachtoffer geworden van hun eigen tunnelvisie en ontkenningsdrang. Want de enige hiërarchie die deze ideologie kent is de islamitische, waarbij niemand het recht heeft om Salam als knecht van Allah en de islam aan te spreken op zijn onfatsoenlijke gedrag. “Gaat u een imam monddood maken?” vroeg hij aan de voorzitter van de commissie.

Dezelfde intelligentsia en elite blijven volhouden dat alle mensen vreedzaam samen kunnen leven, zolang we tolerant zijn tegenover de intolerante krankzinnigheid van de islamitische ideologie en haar middeleeuwse gedachtegoed van provocatie, geweld, dwang, intimidatie en marteling.

 

Schuld

Mensen die vanuit een misplaatste plaatsvervangende schaamte beweren dat ze met geknuffel, geaai, tolerantie en dialoog een Europees imperium kunnen creëren vol diversiteit, waar migranten uit moslimlanden ook per se onderdeel van moeten uitmaken. Debielen die menen dat al dit terrorisme en haat jegens blanken, joden, christenen, andersdenkenden en het Westen de schuld zijn van kolonialisme en imperialisme, maar geen verklaring hebben voor al het intra-islamitische geweld in het Midden-Oosten, dat ook naar Nederland is overgewaaid.

 

Sjiisme

Dagblad Trouw schreef in 2014 over de ​sektarische strijd​ tussen soennitische en sjiitische moskeeën aan de hand van een verkennend onderzoek van de Universiteit van Tilburg. De Haagse as-Soennah moskee en de Utrechtse onderwijsstichting alFitrah zouden iedere lezing en preek beginnen met een veroordeling van het sjiisme. Volgens de NRC noemde imam Abdul Jabbar van de Ven sjiieten ‘de grootste vijand’ voor moslims in Syrië en stelde dat sjiieten ‘honderden’ moslimbroeders en vrouwen verkracht hebben.

Als de twee grootste stromingen, die dezelfde islam en sharia verkondigen, na 1400 jaar nog steeds niet vreedzaam met elkaar kunnen samenleven, hoe durft men dan überhaupt de illusie door onze strot te duwen dat de islam en de beschaafde westerse samenleving op een dag wél een ‘Eureka-moment’ zullen bereiken?

 

Bedrog

De zogenaamde ‘gematigde’ moslims die zich niet aan de regels van de islam houden, omdat zij diep van binnen weten hoe belachelijk, achterhaald, ondemocratisch en gewelddadig het islamitische gedachtegoed is, maar toch blijven volhouden dat de islam een religie van vrede is, maken zich net zo schuldig aan de verloochening, het bedrog en de achteruitgang van Nederland als imam Salam zelf.

 

Keklik Yücel

Mensen zoals Keklik Yücel, ‘integratiedeskundige’ en voormalig Kamerlid voor de PvdA, die in VrijLinks en OP1 zo euforisch haar nietszeggende PvdA-retoriek blijft propageren dat “de overheid de nationalistische, salafistische en andere politiek-islamistische beïnvloeding met anti-democratische waarden uit onvrije landen uit onze wijken wég moet houden”. Alsof Yücel doof is voor haar eigen woorden.

Ik daag haar uit om een islamitisch land aan te wijzen dat überhaupt vrij is, want dat ben ik nog niet tegengekomen. Misschien kan ze ook gelijk uitleggen waarom de PvdA haar handtekening heeft gezet onder het migratiepact en pleit voor de import van moslimmigranten, aangezien ze allemaal uit landen komen met anti-democratische, nationalistische en onvrije overheden.

 

Gruwel

Zolang de islam slechts als religie en cultuur wordt behandeld in plaats van als ideologie, staat de Nederlandse politiek totaal machteloos tegenover deze gruwel-ideologie waar imam Salam de belichaming van is. Terwijl heel Nederland sprak over meineed, zal Salam zich als moslim zijnde dan ook te allen tijde beroepen op zijn vrijheid van religie, die hem toestaat om ​Takkiya te plegen. Want in zijn middeleeuwse wereld is de islam de enige en het hoogste allesbepalende orgaan: “de islam bepaalt“, “de islam zegt”, “de islam beveelt”, “de islam verbiedt” en de “islam laat toe”, zoals hij een paar keer tijdens zijn verhoor heeft aangegeven.

 

Ideologie

Het is een manipulatieve, dominante, sluwe, betuttelende ideologie met twee gezichten: één doet zich voor als een vredelievende, gastvrije, alom knuffelende, warme cultuur (waar de menigte naïeve westerlingen gelijk intrapt) en het andere is een agressief, arrogant opdringerig en gewelddadig gezicht, dat haar volgelingen stiekem aan het voorbereiden is op de grote Jihad tegen het Westen en dat tevoorschijn komt zodra de islam zich op zijn tenen getrapt voelt en zijn zin niet krijgt – zoals wij bij Salam constant hebben gezien.

 

Boodschap

In hun streven om een ​​multicultureel Westen te creëren dat alles tolereert, ontkennen onze islamo-leftisten en linkse politici al jaren dat er aanzienlijke verschillen tussen culturen bestaan en dat niet iedere cultuur een verrijking is en niet iedere verandering positief. Wie door de theatrale, tot in de puntjes voorbereide vertoning van imam Salam heen prikt, ziet dat hij van het begin af aan met zijn verbale en non-verbale houding een duidelijke boodschap aan Nederland geeft, namelijk: “Mijn Allah, de islam en ik als imam staan boven jullie God, regels, omgangsvormen en rechtsstaat.”

 

Dominant

Het verhoor van Salam liet duidelijk zien dat de westerse normen en waarden niet zijn opgewassen tegen de opdringerige en dominante islamitische manier van communiceren. Wanneer de verhoorder zegt: “Dat is geen antwoord op mijn vraag”, beschouwt Salam dit als een poging van de commissie om zijn antwoord te ‘bepalen’ en schiet hij uit zijn slof over zijn rechten.

In die zin was het verhoor van imam Salam niet alleen een gênante vertoning voor hemzelf, maar ook voor de parlementariërs, die blijkbaar nog steeds niet doorhebben dat je sluwe knechten van de islam, zoals Salam, niet op dezelfde manier kunt behandelen en aanspreken zoals wij gewend zijn.

 

Terug in de tijd

Wie slim is ziet dit verhoor niet als een ​isolated case​ die gaat over salafisme, maar als case study om de islam te doorgronden. De vertoning van Salam bewijst keer op keer dat het bijleren over democratie, vrijheid en westerse normen en waarden aan dit soort mensen niet besteed is en geen middel is om saamhorigheid in onze maatschappij te creëren. Terwijl wij onszelf wijsmaken dat wij ze iets aan het bijbrengen zijn om met de tijd mee te gaan, zijn zij juist diegenen die erin slagen om ons terug de tijd in te duwen.

Wij geven ze hiermee alleen een instrument om onze eigen democratie en vrijheden als wapen tegen onszelf te misbruiken. Zolang Nederland zijn ogen hier niet voor opent, blijven we ronddraaien in een vicieuze cirkel waarin we hersenloos dweilen met de kraan open, en als samenleving elke dag een stap verder terug doen naar de middeleeuwen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
28 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jana Hurtado-Panek
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een geweldige column weer! Mevrouw Kayvantash is één van de weinigen die het probleem écht doorgrondt en durft te benoemen. Een verademing om te lezen. Dit geeft hoop.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jana Hurtado-Panek

Het geeft hoop maar lange adem is nog altijd nodig.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En zo is het.
Als mensen mij vervelen met slogans over een “gematigde islam” vraag ik altijd om een concreet voorbeeld.
Welke islamitische leider predikt vrede en vrijheid?
Welke korangeleerde wijst jihad en sharia af?

Ik krijg nooit antwoord, en dat is logisch. De bedenker van de islam was volgens alle islamitische boekjes een plunderaar en een slavenjager. Mohammed leefde precies zoals zijn fans bij isis; en daar is niks positiefs van te maken. Die hele religie draait om het vermoorden van ongewapende mensen om hun vrouwen en kinderen te verkopen.

Ik geloof wel dat er moslims zijn die echt en oprecht gematigd zijn. Veel moslims zijn moslim omdat ze zo zijn opgevoed; religie is een soort van “erfelijk”. Maar gematigden vormen geen tegengeluid. Deels vanwege de sociale druk en intimidatie vanuit zowel linkse als islamitische hoek. Maar ook omdat ze weten dat ze elke theologische discussie met de imam gaan verliezen. De koran predikt nou eenmaal geen tolerantie en mensenrechten.

Naarmate onze samenleving verder islamiseert zal de radicalisering toenemen. Omdat er geen andere islam is.

Walter
Walter
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Gematigde moslims zetten hun leven op het spel ,daar zij op ieder moment door de soldaten van gerechtigheid mogen worden bestraft .
Zij zien echter dat zij niet gesteund en beschermd worden door onze overheid zoals duidelijk bevestigd door deze watjes van onze parlementaire commissie .

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vond het “optreden” van die dikke man in zijn smoezelige jurkje nogal hilarisch ! Wat échte Nederlanders van de islam denkt is gevoeglijk bekend, denk ik. Nu moeten alléén nog onze “volksvertegenwoordigers” hun ogen én oren openen opdat zij over enkele dagen gaan zeggen : “D’ruit met die asociale, onfatsoenlijke, oproer kraaiende, staatsruif leeg vretende en als konijnen fokkende ongeletterde zooi; terug naar hun resp. zandbakken !”
(ik voel me tèveel achter-gestelde échte Nederlander, om een diplomatieke reactie te geven, sorry !)

Hesa
Hesa
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De moeilijkheid is, dat een groot deel van onze regering het islamgevaar niet ziet. Toen Wilders begon te roepen, deden ze hun oren dicht. In plaats van hem te vragen wat hij nu bedoelde. Dit gebeurt nu nog. Maar de vele aanslagen liegen er niet om.
Daarbij geven moslims zelf toe, dat ze hier zijn om ons te gaan overheersen. Via democratie(Denk) en via geweld.
En als dat lukt, zullen de mensjes in Den Haag ook overheerst worden.

emilia
emilia
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad, een helder en ook een beangstigend verhaal. Het zou heel goed zijn om een discussie op hoog niveau te voeren met o.a de schrijver van dit stuk en gematigde moslims die op dit punt eens met de billen bloot moeten.
Duidelijkheid en een boekje openen over de werkelijke plannen van de islam is voor alle naïeve mensen in dit land zeer noodzakelijk.

Fluitje
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  emilia

Inderdaad emilia een sterk artikel van Katania.
Vanaf Joop de Uyl, is de Nederlandse overheid te naïef geweest, aangaande de massale instroom van de Islam.
Met de gezinshereniging en de bouw van de eerste moskee, zijn de eerste stappen gezet op de nu ontstane samenleving.
Voor de goede orde, een gematigde Moslim bestaat niet en als de omvolking doorgaat in het huidige tempo, is Nederland over 20 / 30 jaar een moslimstaat.

De tweestrijd tussen de Autochtone bevolking, die onder Balkenende en nu Rutte is verhevigd, werkt in het voordeel van de omvolking.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

Joop den Uyl was niet naïef. Het was een bewuste strategie. Al in de jaren 1930 werkten socialisten uit Frankrijk (de SFIO) samen met islamisten in Algerije. Uiteraard aangestuurd vanuit Moskou. In de strijd tegen imperialisme en kapitalisme.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Imam Salam van de salafistische en dus omstreden al Fitrah moskee te Utrecht laat zien hoe het werkt. De islam is onderwerping en eist derhalve onderwerping. Onderwerping door indoctrinatie en intolerantie houdt in het opleggen van alle regels van de betreffende stroming, bijv. salafisme. Dit geldt net zo goed voor de inhoud van het onderwijs dat de moskee aanbiedt (waarmee het helpt de wijk en de stad en het land waar het staat tot onderwerping te brengen), maar ook voor bijv. de baarddracht. Als op iemand de term haatbaard van toepassing is dan is het op Imam Salam. Hij zal alles doen om elke normale controle door de Nederlandse overheid te fnuiken. Zo lijkt het erop dat jaarverslagen mondeling worden gecommuniceerd. Het wekt verwondering dat zoiets zoui kunnen en in het geval van de al Fitrah moskee is het een uitermate slecht idee. Dus in plaats van de capaciteit van het OM in te zetten tegen Geert Wilders is het beter die in te zetten om de betreffende moskee te dwingen openheid van zaken te geven. Het aanpassen van de regels ten aanzien van buitenlandse moskeefinanciering is eveneens een absolute vereiste. De bewijslast dat deze financiering uit onverdachte hoek komt dient volledig aan de kant van de moskee te liggen. In het geval van financiering uit Qatar geldt dat zeker omdat het bekend is dat Qatar met Turkije heeft samengespannen om het brute, inhumane, genocidale geweld van Islamitische Staat in stand te houden, direct of indirect. Hiermee ligt ook Turkije en haar vele honderden Diyanet en Milli Gorus moskeeen alleen al in Nederland onder vuur. In Turkije bloeit het gedachtengoed van de Moslimbroederschap onder het leiderschap van Erdogan en zijn kliek. Erdogan haat en minacht het Westen. De vrijheid van godsdienst kan niet op zo’n islam van toepassing zijn.

koersbesef
koersbesef
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Is de beer los?

Katiana is een waarachtig mens met bitterheid in haar ogen. Een oprechte vrouw met een bitter verhaal. En bitter is dat ze gelijk heeft. Inderdaad, de islam-ideologie is de grootste bedreiging voor de mensheid. Mijn ervaring als mentor van honderden moslim- leerlingen is niet anders, moslims zijn gekomen om hier de zaak over te nemen. En links faciliteert ze, gewoon omdat zij zelf kennelijk ook deze intentie delen. Toch blijf ik hopen dat het volstrekte gebrek aan nederigheid deze mensen de das om zal doen.

Hoe ziet die hoop eruit? Is het tijd voor iets anders? In ’Wonen, schemeren, liegen’ beschrijft Botho Strauss: …Nog spreekt de rede kordate taal, in het benoemen van de kwalen en de zorgen wordt haar betoog merkwaardig genoeg steeds vaardiger en behendiger – maar de aardkrachten hoeven maar een weinig in beweging te komen of ze overstemmen haar. We zijn er laat bij, mijn liefste, laat. Wij hebben op een onchristelijk uur het nieuwe begrepen. En nu het nieuwe werkelijk aanbreekt is ons begrip verbruikt. Nu de patronen alle doorgespeeld, de affecten alle uitgewoed zijn, laat de tijd de beer los…

Dus mijn hoop en verwachting is dat we door de islam niet in de tijd teruggedrukt worden. Hoe die beer eruit ziet? Wordt dat ook weer een verhaal waarin hebzucht, macht en hoogmoed centraal staan?

koersbesef
koersbesef
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  koersbesef

Bij ’de aardkracht die een weinig in beweging komt’ kunt u wat mij betreft denken aan het coronavirus…

Paul Schermers
Paul Schermers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

islam = salafisme en salafisme = islam

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met betrekking tot de in ons land verblijvende islamieten, die zich niet wensen te conformeren aan ónze waarden én normen, is maar één optreden door de overheid op z’n plaats en dat is………..zoals bij de treinkaping in Drenthe door de Molukkers, bestrijdt die zooi met dezelfde wapens als in DIE tijd. Dus gedraag je maar onfatsoenlijk én haatdragend jegens de niet-goedwillende islamieten. Stel je naar hen op zoals zij naar óns doen !!
Niet integreren, normen en waarden NIET accepteren ? Dáár is de uitgang van Nederland, dus inpakken die soepjurken van jullie en wegwezen !

Ruud
Ruud
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer helder en duidelijk artikel dat de keiharde waarheid duidt!
Ook het zoveelste signaal! Hoeveel signalen moeten er nog volgen voordat deug-Nederland wakker wordt?

Ina67
Ina67
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Fantastisch maar tegelijk ook heel beangstigend dat onze overheid zo blind is…

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel. Maar toch een opmerking. Het maakt niet uit of islam een geloof of ideologie wordt genoemd. De GW maakt dit onderscheid niet. De reden dat de imam in het bijzonder en moslims in het algemeen met overdreven veel consideratie worden behandeld is dat het links politiek-strategisch goed uitkomt dit zo te doen en bovendien het feit dat er 57 staten zijn die op de achtergrond mee kijken naar wat er met moslims gebeurt.

Andre
Andre
3 jaren geleden

Links is zelf ook een vorm van georganiseerde misdaad. Herverdelen is niets anders dan meer betalen voor te lage productiviteit of te wel gratis geld. Het is het belonen van passiviteit. Als dat op de hele samenleving wordt toegepast, ontstaat stagnatie en tenslotte algemene armoede, zoals in Cuba en Venezuela is gebeurd. Alleen een kleine roofzuchtige narcistische elite die ervan profiteert wil een dergelijk systeem in stand houden.

Richard
Richard
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Salem beheerst het taalspel en het onderzoekscommissie laat zich als makke lammetjes naar de slachtbank leiden. De minachting van Salem en superioriteitsgevoel is natuurlijk wel voorstelbaar. Voor ons is dat slecht nieuws.

Salem: Het islamitisch huwelijk is niet meer dan dat de man, vader, zegt dat hij zijn dochter aan die man gegeven heeft. Dat is niet strafbaar. In de taal blijf je heerlijk aan de oppervlakte, maar het gaat om context. De context van het dit huwelijk. Voor ieder weldenkend mens in Nederland heeft Salem geen betere reden gegeven dat het islamitisch huwelijk geheel te verbieden!

Onderzoekscommissie vraagt of Salem de islamitische wet boven de Nederlandse wet stelt. Salem zegt dat dit geen probleem hoeft te zijn zolang de Nederlandse wet niet conflicteert met de islamitische wet. Weer blijven we aan de oppervlakte.

De wedervraag had moeten zijn, goed Salem, volgende week verbieden we het islamitisch huwelijk, besnijdenis, ritueel slachten, al dat soort zaken meer. Dat conflicteert met de islamitische wet, wat nu meneer Salem?

Het taalspel van het onderzoek heeft geen enkele relatie met de praktijk. Daar ligt het probleem waardoor dit soort moslims misbruik kunnen blijven maken van onze tolerantie. We moeten af van het idee dat vrijheid van religie absoluut is, de grens hield al op bij de formulering van Salem over het islamitisch huwelijk. De uitspraak behoort wel strafbaar te zijn.

Ad van Ekeren
Ad van Ekeren
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een fantastische weergave van de werkelijkheid. U haalt het verdrag van marakesh nog aan. Ik denk daarbij aan de uitspraak van dhr Rutte: het is een win win situatie we kunnen de immigranten nu ook terug sturen. Wat dat inhoud zien we dagelijks om veilige landers terug te sturen, ondanks ondertekening van de Afrikaanse landen gebeurt er niets!!! Terecht haalt u de hypocrise aan van de Pvda. Uw toekomstbeeld is helder: verandert er niets ( daar ziet het niet naar uit) dan wordt te toekomst inderdaad terug in de tijd en onze normen en waarden verloochenen

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Islam is een invasieve uitheemse ideologie. Die hoort hier niet thuis.

Rienus
Rienus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat vaak vergeten wordt is dat de politiek aan de leiband loopt van groot kapitaal en multinationals. Dat is een belangrijke factor die serieus de gehele politiek in de zak heeft. De echte bazen der bazen dus. En die geven niets om het milieu of het welzijn van wie dan ook.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Islam maakt einde aan scheiding van kerk en staat in Europa. De woorden van de ondervraagde imam Salam bekrachtigen deze stelling,”Moslims bepalen mede de normen en waarden. Of u dat nu bevalt of niet.” “Wij laten ons door niemand domineren”. Merkwaardig is dat Links die niets van de religie moet hebben het zo opneemt voor deze imam en dus voor de islam als je opmerkingen op Joop.nl leest. Je zou kunnen stellen b.v. dat Links zich in het bevind in Iran prima kan vinden.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

@ Ni28.
Links gedijt het best én voelt zich ook het meest thuis in landen/gebieden waar grote chaos heerst en arme mensen wonen; om die reden doet dat zootje z’n uiterste best om Nederland tot zo’n gebied om te vormen. Tot heden lukt hen dat aardig. Jammer !

Hans
Hans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

m.i.
Als dit interview… 20 / 30 jaar terug was afgenomen, hadden bepaalde polizieke partijen zich vast nog welderis achter de oren gekrabd… en had Nederland er totaal anders uitgezien.

Frans B
Frans B
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is jammer dat Katiana geen link plaatste naar het stuk van Han van der Horst, maar inmiddels heb ik het gelezen en ik geloof dat ze de strekking van zijn betoog niet helemaal begrepen heeft. Hij heeft geen bewondering voor imam Salam, hij heeft kritiek op de commissie omdat die zich niet goed voorbereid heeft en zich niet genoeg verdiept heeft in de radicale islam. En daarom kwam de imam, zoals Han zegt, als winnaar uit de bus: de commissie kon hem gewoon niet aan. Zo bekeken staat het linkse Joop dichter bij het rechtse OpinieZ dan je zou denken. Hoewel hij erbij had kunnen zeggen dat die imam ook een zelfingenomen leeghoofd is.
Hoe dan ook, oordeel zelf:
https://joop.bnnvara.nl/opinies/imam-suhayb-salam-hield-zich-staande-tegen-een-stelletje-zelfingenomen-leeghoofden

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Mee eens. Een commissielid vraagt telkens aan de imam “doceert u dat…”. Dat toont aan dat de vraagsteller weinig kennis van islam heeft. In de islam zijn alle regels onderworpen aan 5 gradaties, variererend van haram (verboden) tot halal (verplicht), met daartussen afgeraden/neutraal/aanbevolen. Voor alles wat tussen haram en halal zit kun je niet stellen dat he ‘gedoceerd’ wordt in combinatie met ‘moet’ ( het voorbeeld in de vraag betrof ‘moet een moslim zijn hoofd afwenden als hij een christelijke kerk passeert’). Als dit voorbeeld niet valt onder haram of halal, dan is het ‘moet’ in de vraag makkelijk te ontzenuwen door de imam. Een opgeleide moslim haalt dit soort dingen onmiddellijk eruit en kan de vraagsteller misleiden. Het toont tevens weer eens aan hoe weinig besef onze politieke leiders hebben van wat islam nu echt is.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Frans B, u en ik zijn het weer volstrekt oneens. Juist Katiana heeft het hele verhaal goed begrepen. U heeft al helemaal geen idee wat Han van der Horst denkt. Ik ben ervan Overtuigd dat van der Horst een grote bewondering voor de islam heeft.
Daarnaast ben ik ervan Overtuigd dat de kamerleden BEWUST hele brave vragen hebben gesteld. Ze weten van FvD en PVV precies welke vragen ze hadden moeten stellen, en dat ze bikklehard hadden moeten door hebben gevraagd. Dat weigeren ze, de grote meerderheid TK leden wenst vriendjes te blijven met de vrijwel altijd gewelddadige islam. U toont zich wederom een groen linkse wegkijker, met weer hier een poging uw links politiek correcte voorkeur ‘subtiel’ te ‘verkopen’.
Graag lees ik de komende dagen uw erkenning van mijn steling.

28
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x