Mannenrechten doen er niet toe voor feministisch Nederland

Man-zijn zit haast in verdachtenbankje

Foto:

Menig feministische vrouw (en man) in Nederland heeft de mond vol van vrouwenrechten. Vrouwen zouden worden onderdrukt, achtergesteld, gediscrimineerd en nog lang niet gelijk zijn aan hun mannelijke equivalenten. Een gelijkheid die je mijns inziens niet eens moet willen en praktisch gezien onuitvoerbaar is.

Omdat in verhitte discussies over vrouwenrechten deze thematiek voortdurend de boventoon voert, zijn in het publieke debat mannen en hun rechten het ondergeschoven kind geworden.

Echtscheiding

Een van de belangrijkste onderwerpen waaraan nauwelijks aandacht geschonken wordt, is de positie van de man na een echtscheiding. Uit cijfers van het CBS blijkt dat na een scheiding de meeste kinderen bij hun moeder blijven wonen (70%) en slechts een klein gedeelte bij de vader (3%). De overige 27% kiest voor co-ouderschap, waarbij de kinderen dus bij beide ouders ongeveer evenveel woonachtig zijn.

Niet enkel het woonadres pakt na een echtscheiding bijna altijd nadelig uit voor de vader, ook houden vrouwen na een echtscheiding het kind veel vaker weg bij de vader dan andersom. Zogeheten ouderverstoting is lastig in cijfers uit te drukken, omdat dit leed zich vaak achter de deur afspeelt en niet zichtbaar is welke omvang dit heeft. Maar duidelijk is wel dat vaders veel vaker slachtoffer zijn in dergelijke situaties dan moeders.

Het opgroeien zonder één van de ouders is voor een kind niet goed.

Verdriet

Maar ook de ouder die geen contact met het kind heeft kan hier psychologisch behoorlijk wat schade van ondervinden. Ondanks dat landelijk bekend is dat mannen veel vaker slachtoffer zijn komt dit verborgen verdriet vrijwel nooit ter sprake. Onterecht, wat mij betreft, dit onderwerp verdient veel meer aandacht, helemaal in vergelijking met onderwerpen die nu wél volop in de belangstelling staan.

Want zeg nou zelf, wat is belangrijker? Een baantje ergens in een Raad van Bestuur, of het al dan niet mogen zien van je kinderen?

Hogere straffen

Een ander zorgwekkend verschijnsel is dat mannen voor hetzelfde vergrijp vaker zwaarder gestraft worden dan vrouwen. Forensisch psycholoog Vivienne de Vogel stelde dit aan de kaak in Trouw. EenVandaag zocht het verder uit en sprak onder andere met strafrechtadvocate Bénédicte Ficq. Zij acht het zeer waarschijnlijk: “Als vrouwen al voor de rechter komen, zijn er vaak verzachtende omstandigheden”. Criminologe Sigrid van Wingerden deed onderzoek naar hetzelfde verschijnsel en ze bevestigt grotendeels de stelling van Ficq: mannen komen er slechter van af.

Niet alleen in Nederland komt dit voor. Het tekent zich ook duidelijk af bij het aantal doodstraffen in Amerika. Er bestaat zelfs een zogeheten “gender gap” bij het opleggen, maar ook bij de uitvoering van de doodstraf.

Zelfmoord

Mannen plegen daarnaast twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen. De hulplijn 113 Zelfmoord-preventie meldt dat in 2018 in Nederland 1176 mannen zelfmoord pleegden tegenover 653 vrouwen. In 2017 was de verhouding 1304 mannen tegenover 613 vrouwen. Wereldwijd is de verhouding nog een stuk schever dan in Nederland. Zo is de kans op zelfmoord voor een man in Australië drie keer groter en in de Verenigde Staten zelfs drie en een half keer.

Misandrie

Naast de ondergeschoven mannenrechten is er nog een ander probleem dat mannen aantast in hun man zijn: de opkomst van extreme vormen van hedendaags feminisme.

Hoewel het grondidee van feminisme is dat er wordt gestreden voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen, lijkt in de manifestatie van het hedendaagse feminisme steeds vaker misandrie (haat tegen mannen) naar boven te komen. Mannen zouden de schuld van alle problemen van de vrouw zijn. De man wordt gezien als onderdrukker. De kwaliteiten van mannen worden steeds vaker niet meer gewaardeerd of zelfs genegeerd omdat “positieve discriminatie” aan de orde van de dag is.

”Stem op een vrouw”

Deze ontwikkeling heeft zich ook vertaald naar de politiek en is zichtbaar bij verkiezingscampagnes met de oproep #stemopeenvrouw. De kwaliteiten van de mannen op de lijst doen er niet meer toe. Er wordt blind op de eerste verkiesbare vrouw gestemd.

Uiteraard heeft mannenhaat effect op mannen: ze zullen zich beperkt voelen in het man-zijn, het idee krijgen dat hun geslacht in het beklaagdenbankje staat en bang zijn om bepaalde mannelijke eigenschappen te tonen. Een oprecht gevaar van het hedendaagse feminisme, dat zo gefocust is op de belangen van de vrouw, is dat de man steeds meer wordt achtergesteld en extreem gehaat.

Conclusie

Natuurlijk zijn er nog een heleboel andere mannenrechten waar te weinig aandacht voor is. Mannen beoefenen vaker risicovolle beroepen, zijn vaker dakloos en overlijden eerder dan vrouwen. Bovendien levert het hedendaagse feminisme nog veel meer gevaren op voor de positie van de man.

Voor nu is deze korte schets van de mannenproblemen wel even genoeg. Mannenrechten zouden niet langer een ondergeschoven kindje moeten zijn. In het belang van gezonde man-vrouw relaties, opgroeiende kinderen en de sociale cohesie in ons land verdienen mannenrechten juist volop onze (vrouwelijke) aandacht.

Over de auteur

Kim Boon
Financieel en fiscaal jurist

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelia
Cornelia
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De titel had beter kunnen zijn “Mannenrechten blanke man doen er niet toe voor feministisch Nederland”

Want alle culturen opvattingen en religieuze misstanden hebben voorrang op het wel en wee van de blanke man.

De man waar de feministen het opver hebben is geen man maar een druiloor, zo’n sukkelige ontmannelijkte man met pluizig baardje en een veel te hoog stemmetje.
De man die je tegenwoordig in folders van huishoudelijke apparaten ziet stofzuigen en poetsen, terwijl de boormachines dan weer vastgehouden worden door vrouwen.
Omgekeerde wereld.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit krijg je van een kunstmatig omgebouwde maatschappij.
Het krijgen en opvoeden van een kind, het runnen van een gezin. Het is waarachtig geen sinecure.
Een vrouw mag geen vrouw met vrouwelijke eigenschappen en vrouwelijke kwaliteiten meer zijn en een man evenzo niet.
Natuurlijk pleit ik niet voor een moeder als uitsloofje van een man, die haar mag vernederen en onderdrukken, maar het inzicht van gemiddelde moeders, die weten wat hun kinderen nodig hebben is beter dan 100 zogenaamde professionals samen.
Wie niet voor het opvoeden en runnen van een gezin kiest is daar volkomen vrij in, dat gaat niemand wat aan.
Mocht de tegenwerping zijn, dat zij dan geen economische bijdrage levert, die wil ik uitnodigen om uit te rekenen wat nu de kinderopvang en extra jeugdzorg kost door dit beleid.
O ja, wie kiest om de man-vrouw rol om te draaien is daar ook vrij in.
Dit alles zou enorm veel besparen op kosten vanwege burn-out en stress uitval, school- en criminaliteit problemen enzovoort.
Dat er ook op ander gebied nog heel veel winst is te behalen, mag duidelijk zijn.
Extreme clubs hebben nooit iets anders bereikt dan wanorde, door misstanden volledig uit de context te trekken.
Dit artikel getuigt slechts van een deel uit het totaal.
Ik besef heel goed dat er in het verleden heel veel leed aan vrouwen is aangedaan door mannen en wel uit ALLE achtergronden en het is terecht dat dit aangepakt is, maar wat nu gebeurt, heeft misschien nog wel veel grotere gevolgen. Immers elke vrijheidsbeperkende maatregel is slecht, maar dat is wat anders dan losbandigheid, dat met hetzelfde resultaat eindigt. Zie de huidige ontwikkelingen.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het wordt tijd dat de linkse kerk de evolutie gaat erkennen. Creationisme is in de linkse kerk helaas net zo dogmatisch als de erfzonde van de blanke man.

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, niet gelijk.
Net als in de rest van de natuur zijn er bepaalde verschillen, en die gaan veel verder dan uiterlijke geslachtskenmerken. Al in de baarmoeder worden jongens en meisjes met andere hormonen bestookt.
Ook bij pasgeboren chimpansees is te zien dat jongens en meisjes anders reageren op speeltjes, gezichten, etc.

Dus ja, we zijn anders en we gedragen ons anders. Iets dat zo diep in onze genen en ons wezen zit kan je niet zomaar “uitzetten”, omdat de nep-feministische kerk dat eist. Nep ja, omdat er nauwelijks linkse feministen zijn die èchte problemen zoals eerwraak, vrouwenbesnijdenis en gedwongen huwelijken durven aanpakken. Jezelf opwinden over een niet-bestaand glazen plafond is inderdaad makkelijker, veiliger maar vooral Politiek Corrupter.

Maar goed, we zijn gelijkwaardig; en moeten dus in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Dat dat niet gebeurt is een groot probleem, deels veroorzaakt door doorgedraaid nepfeminisme.

Daar staat tegenover dat bepaalde verschillen zoals in zelfmoordcijfers ook goed verklaarbaar zijn door die evolutie. Als man wil je presteren, en falen kan leiden tot stress, verslavingen of zelfmoord. Mannen zijn sowieso vatbaarder voor verslavingen, en die leiden nogal eens tot lagere levensverwachting of dakloosheid.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@arie
Kunt u mij uitleggen, hoe creationisme vrouwenondrukking zou propageren en op welke bron baseert u zich, dat de erfzonde op de man rust? Mocht u een hater zijn van de christelijke kerk op basis van ervaringen met dat instituut, dan begrijp ik dat wel. Vrijwel alle kerken achten hun eigen verzonnen regels en afgedwongen bijbeluitleg belangrijker, dan de Waarheid zelf. Dat is heel erg kwalijk, maar zou toch geen reden moeten zijn, om uw conclusies daar zelf ook op te baseren, waarmee u eigenlijk uw gekwetstheid alleen maar bevestigt, zonder oplossing te zoeken, naar wat de Waarheid wel is.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

@h.keur,

Ik had het over de linkse kerk, niet over de christelijke kerk. De column gaat over het eenzijdige linkse feminisme dat zich wel druk maakt om een denkbeeldig glazen plafond, maar niet over vaders die door rechters van hun kinderen weggehouden worden.

Gelijke rechten zou moeten betekenen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Niet dat iedereen tegen zijn 50e precies hetzelfde heeft bereikt in het leven; want dat is onmogelijk.
Maar dat onmogelijke is wel waar links naar streeft. En om dat te bereiken roept links op om (blanke) mannen actief te discrimineren, en tegen te werken. Terwijl vrouwen hier gewoon overal voor mogen studeren en op solliciteren. Maar vrouwen kiezen zelf voor “vrouwenberoepen”, liefst part time.
Links weigert dat aspect van de evolutie te erkennen, dus noem ik dat links creationisme.

Ik heb als atheïst weinig moeite met het christendom.
Mijn verwijzing naar creationisme en erfzonde is vooral bedoeld om het dogmatisch “denken” van links aan te tonen. Blanken doen alles altijd fout, zelfs als ze het goed doen. Maar owee als je kritisch bent over het kolonialisme van de Ottomanen, de mensenoffers van de Inca’s of islamitisch terrorisme. Dat is de “blanke erfzonde”.

De transatlantische slavernij wordt door iedereen veroordeeld, terecht. Maar dat “wij” die slaven van Afrikaanse en Arabische slavenhandelaren kochten mag niet gezegd worden. Dat slavernij in veel Afrikaanse en Arabische landen nog steeds gedoogd wordt evenmin.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@arie,dank voor uw reactie. Ik begrijp dat u dat, waaraan ik in het commentaar refereerde, overdrachtelijk bedoelde. Dan begrijpen we elkaar nu beter. Uw beide commentaren zijn zeker aanvullend. Dat wij verschillende levensbeschouwelijke uitgangspunten hanteren is voor deze discussie niet relevant. In mijn eerste reactie had ik ook dat bewust achterwege gelaten. Het gaat ons inderdaad om het blindelings volgen van extremistische groeperingen. Ook @Cornelia noemt een duidelijk gevolg van al die feministische idioterie.

Jos
Jos
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heel erg waar. Overigens betekent dit niet dat er onrecht bestaat aan de kant van de vrouw. Het punt is alleen dat hierover niet meer objectief wordt gediscussieerd. Het is alleen nog maar geklaag. Bijvoorbeeld hoor ik nooit een vrouw over de ongelijke beloning bij tennis. Vrouwen verdienen daar net zo veel en spelen bij de grand slams maar over 2 gewonnen sets. Scheelt nogal, zou ik zeggen. Ook hoor ik nooit over weinig vrouwen bij de vuilverwerking. Of de vele vrouwelijke rechters. Zo maar een paar voorbeelden. Juist dit soort van eenzijdige benadering, helaas niet alleen bij vrouwen rechten, maakt dat ik er behoorlijk kriegelig van word. Vandaar dat ik dit artikel zo sterk vind.

kees tummers
kees tummers
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jos

terwijl de marathon voor vrouwen ook heel gewoon 42,2 km is en vrouwen dat prima verteren, wordt bij ander sporten hun optreden ingekort, zou iets te maken kunnen hebben met het inmiddels achterhaalde idee dat ze -bijv bij tennis- die zwaardere belasting niet aankunnen, aan de ander kant; een 10km schaatsen zou bij vrouwen wel heeeeeel erg lang duren.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De natuur heeft voor gezorgd dat er bij elke soort mannen en vrouwen zijn met al hun verschillen die elkaar aanvullen en elkaar nodig hebben in eerste instantie voor de voorplanting. Daar heeft de evolutie tot nu toe niets aan veranderd.
Een(feministische)revolutie wil dat wel maar elke revolutie betekent maar een tijdelijke verstoring van de evolutieproces die nooit ophoudt.

kees tummers
kees tummers
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

bij vroegere feministische golven werd platte humor door de dames neergezet als iets dat alleen in het neanderthaler-brein een man kon ontstaan, vrouwen stonden daarboven, nu kan het niet grof genoeg zijn, een trend die door een aantal Amerikaanse stand-up comedians zoals Sarah Silverman is gezet, en die in Nederland wordt gekopieerd door bijvoorbeeld Soundos El Ahmadi -een trieste weggooier met het IQ van een paraplubak, maar multuculti dus volgens de deugkliek alleen daarom al verplicht opzitten en applaus- en ook terug te vinden in de songteksten van zangeres Merol (Hou je bek en bef me). Moet allemaal kunnen natuurlijk, maar lachwekkend hoe geweldig de dames zichzelf vinden.

Hesa
Hesa
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Moslimmannen krijgen alle eer omdat de vrouwen minder zijn. Kunnen feministen niet gaan strijden voor de moslimvrouw.
En als we een andere samenstelling van onze regering krijgen, krijgt de man zijn plek eeer terug: naast de vrouw. Zoals het hoort.

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Met name opgroeiende jongetjes zullen zichzelf drastisch anders ontwikkelen in een omgeving die gesatureerd is met anti-mannelijk sentiment.

Wat mensen zich moeten realiseren is dat feminisme identiteitspolitiek is, dus activisme om voor feministen meer te regelen, ook en misschien zelfs juist, wanneer dat ten koste van anderen gaat.
Feminisme is NIET (meer) een beweging om vrouwen en mannen als gelijkwaardig te zien. Dat is het al sinds de jaren 90 niet meer, toen de radicale feministen het roer overnamen.

En mannelijke feministen… hoedt je daarvoor.

Tarik
Tarik
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Tot zover genoeg”
Met de tijd zijn me meerdere dingen opgevallen. Zoals dat er in hogescholen en Universiteiten de vrouw over vertegenwoordigd is en als vrouwen net zo slim kunnen zijn als mannen en Anderson reflecteerd zich dit niet in het onderwijs. Hoe komt dat? Als je het mij vraagt is dat net als omschreven staat in alinea hogere straffen. In het onderwijs maar tegenwoordig ook bij justitie is de vrouw oververtegenwoordigd. Ze kijken vaak met een andere blik met wat ze goed en afkeuren. Ik was geen lievertje op school. Maar heb er soms onbegrip gehad dat je naam met andere jongens al op het bord stond als je binnen kwam. Je tijd uit moest zitten op de gang en nablijven. School was voor mij ook saai omdat we weinig praktisch deden juffen hebben niet de kwaliteit van leering gezien omdat dat niet hun vakgebied is. Ik deed mbo waar dus meer praktijkonderwijs werd gegeven. Inmiddels studeer ik aan de tu delft electro techniek.
Mijn advies in het onderwijs, geef naast lezen, spelling gramatica rekenen en schrijven. Practicsh onderwijs vanaf 8 a 9 jarige leeftijd. Dit geeft een beter beeld in waar leerlingen echt goed in zijn en hey zal er waarschijnlijk voor zorgen dat meer mannelijke docenten in het onderwijs les geven. Dit leidt uiteraard ook naar een voorbeeld figuur en eerlijkere kansen. Waar high-school dropouts voorkomen kan worden. Wat waarschijnlijk ook zal leiden tot suicide.

Na werk komt pensioen en omdat mannen over het algemeen kortere levensverwachting en vrouwen rekening wordt gehouden met zwanger en moederschap verlof. Zou er gekeken moeten worden naar eerder pensioenrecht voor zware beroepen. Zowel voor mannen als vrouwen. Echter kun je natuurlijk wel concluderen dat het voornamelijk mannenberoepen zijn.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Tarik
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mannen redden zich nog best aardig, ondanks het hypocriete, steeds verder ontsporende anti-mannennarratief. Ga zo door dames.

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x