Het Linkse Verhaal is terug van nooit weggeweest

Overal ineffectieve en kostbare overheidsbemoeienis

Foto: Klimaatmars in Den Haag (27 september 2019)

In het uitbreiden van de macht van de staat ligt vaak het falen al besloten, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Het Linkse Verhaal is terug van nooit weggeweest. De klimaatapocalyps is een nieuwe poging om de overheid steeds meer ons dagelijks leven te laten bepalen. Een verhaal waar niemand tegen mag zijn, want de aarde moet gered.

Eerst probeerden linkse partijen de overheid via het steeds verder optuigen van de verzorgingsstaat een grotere greep te laten krijgen op ieders leven. Ondanks de vaak goede intenties werden deze ideeën te ver doorgedreven. De staat ging het leven van de burgers steeds meer overnemen en de eigen verantwoordelijkheid van mensen verdween. Dat die verzorgingsstaat daardoor zowel economisch als moreel hopeloos vastliep, willen velen nu graag vergeten.

Overheidsingrijpen

Ondanks die eerdere fiasco’s is de staat, zelfs in het economische domein, weer helemaal terug en wordt overheidsingrijpen als de remedie voor vele problemen gezien. Het prijskaartje dat daaraan hangt, wordt graag over het hoofd gezien of doorgeschoven naar “anderen”.

De Nederlandse overheid gaat de komende jaren 1000 miljard “investeren” in het afremmen van de klimaatverandering met 0,00007 graden. Europees komt daar nog eens een bedrag van 11.500 miljard bovenop. Alles wat een verondersteld positief effect heeft en het doel dichterbij brengt, is goed. Nergens is sprake van een kosten-batenanalyse.

Ook hier vaak goedbedoelde intenties. Echter ook hier dreigt het volledig door te schieten en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen goede en slechte maatregelen: Duitsland vervangt kernenergie door bruinkool, Nederland aardgas door biomassa. “Slecht” energieverbruik wordt steeds zwaarder belast en “schone” vormen zwaar gesubsidieerd. Dat daardoor de inkomensverschillen toenemen, is voor linkse partijen plotseling bijzaak. Er zijn echter weinig mensen met een laag inkomen met een Tesla voor de deur die zonnepanelen, warmtepompen of windmolens aanschaffen.

 

Enorme kosten

Waar de uitkomst van al deze projecten op het tegengaan van klimaatverandering niet vaststaat, is wel zeker dat het erg duur gaat worden. Dat is een constante in het overheidsbeleid en de voorbeelden daarvan liggen voor het oprapen.

Bijna elk door de overheid geïnitieerd ict-project leidt tot grote kostenoverschrijdingen en levert zelden het gewenste resultaat op. Sprekend voorbeeld is de Belastingdienst. Een instelling waarmee het niet alleen moeilijk communiceren is, maar waar ook alle ict-projecten al jaren in het honderd lopen. Daarnaast is het de laatste maanden zonneklaar geworden dat de dienst geen benul heeft van het gecontroleerd verstrekken van toeslagen.

Ook het UWV kampt al heel lang met gebrekkige ict. De dienst verstrekt uitkeringen, maar laat controles en sancties bij niet naleven meestal achterwege. Laat staan dat ten onrechte verstrekte bedragen worden teruggevorderd. Dezelfde handelwijze is zichtbaar bij veel gemeenten bij het verstrekken van bijstand.

Soortgelijke verhalen als over de Belastingdienst en het UWV komen naar buiten over het CBR. Ook ProRail en de NS functioneren al jaren moeizaam.

 

Machteloos migratiebeleid

Het afhandelen van asielprocedures verloopt traag en gebrekkig. Tal van mensen uit veilige landen als Marokko, Albanië en Moldavië komen (soms per touringcar) hier hun geluk beproeven, vertrekken (als ze dat zelf tenminste willen) op staatskosten en met een premie huiswaarts om het vervolgens (elders) opnieuw te proberen. In de tijd dat ze hier zijn, zorgen velen van hen voor veel overlast. Anderen blijven met hulp van linkse advocaten hun kansloze aanvraag eindeloos rekken in de hoop uiteindelijk toch, net als Khalid, te worden toegelaten. Dat de procedure door oplopende wachtlijsten vastloopt en handen vol geld kost, wil de Nederlandse overheid maar niet aanzetten tot verbeteringen.

Het uitzetten van mensen die zijn afgewezen gebeurt slechts mondjesmaat. De Dienst Terugkeer en Vertrek faalt en krijgt geen politieke rugdekking.

De bevolking vindt het beteugelen van migratie net zo belangrijk als het tegengaan van klimaatverandering, maar hier zegt de overheid machteloos te zijn. Intussen gaan we volgens het CBS door migratie richting 20 miljoen inwoners in 2060.

 

Handhaving faalt

Handhaving wordt steeds problematischer in Nederland. De politie denkt een vuurwerkverbod er echter nog wel bij te kunnen doen. Dit terwijl bureaus dichtgaan wegens personeelsgebrek. Ook bij de politie is de ict een ramp en men komt niet toe aan het aanpakken van zware criminaliteit. De politie drukt misdaadcijfers door aangiftes zoveel mogelijk te ontmoedigen en te negeren dat veel misdaad computercriminaliteit is geworden. Ook van de gerapporteerde misdaad lost de politie slechts een fractie op.

Justitie is goed in het seponeren van de zaken die wel voorbij de politie komen; slechts een fractie van de misdaad resulteert in een straf voor de dader. Door alle sepots lijkt het zelfs dat rechters strenger zijn gaan straffen. De vele taakstraffen zorgen ervoor dat gevangenissen leeg staan. Veel burgers zien af van juridische procedures, omdat je recht halen te veel tijd en geld kost.

Overheid als probleemoplosser

En toch is de oplossing waarmee politici komen steeds dezelfde: meer overheidsbudget en meer bevoegdheden en wordt de overheid gezien als de meest aangewezen oplosser van het probleem (behalve die waarvoor de politieke wil ontbreekt). Sterker nog, de invoering van financiële prikkels of andere economische principes om de kosten in de hand te houden, worden meteen afgedaan als neoliberaal en omhelsd als oorzaak van de juist door bureaucratie en wet- en regelgeving veroorzaakte problemen. Zoals bij ProRail en de NS. De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de allerduurste ter wereld, maar de partij die nog enigszins op de rem staat (de zorgverzekeraars met hun vermeende marktwerking) wordt door velen gezien als de oorzaak van alle problemen.

De bevolking is al zodanig geïndoctrineerd dat Maurice de Hond peilt dat mensen menen dat het marktdenken voor het overheidsbeleid bepalend is geweest. Slechts 21 procent van de kiezers vindt “het marktdenken” een goede ontwikkeling. Liever ziet men dus de kosten ongecontroleerd oplopen en nog meer bureaucratie. Dit terwijl vrijwel niemand vindt dat hij of zij te weinig belasting betaalt.

 

Linkse proefballonnetjes

Alsof dat nog niet genoeg is: voortdurend is links op zoek naar nieuwe terreinen voor overheidsingrijpen en laten linkse partijen proefballonnetjes op. Intussen blijkt het met veel van de vraagstukken die links als erg problematisch signaleert nogal mee te vallen. Zo wordt volgens het FD de omvang van belastingontwijking door multinationals zwaar overschat. De inkomensongelijkheid neemt niet toe en de vermogensongelijkheid daalt.

Intussen soupeert de overheid bijna de helft van het nationaal inkomen op en geeft zij jaar in jaar uit (veel) meer geld uit. Daar bovenop gaat de staat nu ook nog eens flink lenen voor het optuigen van een “investeringsfonds”, omdat het toch niets kost. Waartoe het dient is geen vraag, want de overheid vindt vast wel een goede bestemming.

Heropvoeding

Links waant zich zo superieur dat we op het punt zijn beland dat ook bepaalde meningen en woorden door de overheid verbannen moeten worden uit het publieke domein. De publieke omroep wil graag daarbij helpen en ons heropvoeden. Via o.a. de NPO zet de overheid in op het bestrijden van nepnieuws en het tegengaan van beïnvloeding vanuit Rusland, terwijl voor beide geen bewijs is. Het jaarlijkse budget van 850 miljoen euro is te weinig om de forse salarissen te betalen van linkse deugpresentatoren, die ons dagelijks inprenten hoe slecht het hier gesteld is met het klimaat, “vluchtelingen”, discriminatie en islamofobie. Ook de spotjes van SIRE willen ons opvoeden. Daarnaast stuurt het Rijk 700 fte aan voorlichters op ons af.

Bureaucratie

Vooral als er iets misgaat, komen er meer regels, procedures en bureaucratie, die echter krachtdadig optreden beletten. Mensen in de zorg moeten eindeloos veel rapporteren. Elk politieoptreden eindigt met een enorme bureaucratie. Elke rechtszaak produceert dikke pakken papier. “Toezichtautoriteiten” lopen mensen voor de voeten met rapportageverplichtingen, maar treden alleen op in geval van pietluttigheden.

 

Rol rechters

Vage internationale afspraken worden op nationaal niveau specifiek uitgewerkt, waardoor we er later aan kunnen worden opgehangen. En als dat niet voortvloeit uit de letter van het verdrag, dan worden de regels op een specifieke manier geïnterpreteerd door de rechter, zodat we er alsnog aan kunnen worden opgehangen.

Opvallend: Het kwartje rolt altijd naar links. Zie de stikstofcrisis, Urgenda, het terughalen van IS-vrouwen. Geen rechter die zich uitspreekt over b.v. tekortkomingen in de toepassing van vluchtelingenverdragen of misbruik van asielprocedures. En de rechter heeft aan een half woord genoeg, wat een heel verschil is met voorheen, toen kraken pas kon worden aangepakt nadat het expliciet wettelijk was verboden.

Woningmarkt

Op de woningmarkt komen veel van de hiervoor genoemde problemen samen. We gaan nog meer sociale huurwoningen bouwen, vooral in Amsterdam waar al bijna 60 procent van de woningvoorraad uit sociale huur bestaat. Uit cijfers uit 2010 blijkt dat er landelijk circa 2,3 miljoen huizen met een lage huur zijn, terwijl de doelgroep 1,3 miljoen huishoudens omvat. Er zijn dus genoeg sociale huurwoningen, alleen wonen de “verkeerde” mensen erin, n.l. die met een (veel) te hoog inkomen.

Meer regulering

Desondanks gaan we de regulering van de overheid ook uitbreiden naar de hogere huursegmenten om woningen “betaalbaar” te houden, zo vinden vrijwel alle politieke partijen. Prijsregulering door gemeenten houdt het aanbod schaars, terwijl die gemeenten juist het probleem zijn. Zij wijzen te weinig bouwgrond aan en willen teveel het heft in eigen handen nemen, samen met collectivistische woningbouwverenigingen.

Dat gaat gepaard met bureaucratie en stroperige procedures, waarin milieuactivisten en een handjevol buurtbewoners hun zin vaak weten door te drukken. Doorgeslagen rechtsbescherming voor huurders en prijsregulering maken dat particulieren niet willen investeren of bestaande ruimte niet ter beschikking stellen.

Milieuactivisten

En dan zijn er nog de door de Nederlandse overheid zelf verzonnen normen m.b.t. stikstof en PFAS, waarvan de rechter vervolgens tot verbazing van bestuurders zegt dat de overheid zich daaraan moet houden. De instroom van migranten moet wel doorgaan, maar de schaarse grond in de Randstad mag niet bebouwd worden en ook inpolderen van stukken Markermeer of Noordzee wordt furieus bestreden door milieuactivisten. Windmolens die een slachting aanrichten onder het dieren- en plantenleven te water mogen dan weer wel.

Het enige wat de overheid goed afgaat, is het ongeconditioneerd verstrekken van uitkeringen, subsidies en verblijfsvergunningen. Dat voorspelt weinig goeds voor de klimaatplannen.

Eigenaren van elektrische auto’s weten er inmiddels al alles van: klimaatverandering wordt zakken vullen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
23 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als oudere rasechte Nederland, is mijn geloof in deze Nederlandse samenleving, tot een minimum geslonken,

De overheid is er alleen nog maar, voor een kleine groep in Nederland aanwezige personen.

Het is net als met voedingsmiddelen, ook die hebben vaak een houdbaarheid’s datum en de overheid anno 2020, is al jaren over die datum heen.

Ik denk wel eens, is het niet te lang vrede in West Europa.

Neem als voorbeeld de omvolking, zonder slag of stoot is die bijna voltooid.

Jan
Jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De hele opsomming zou de lezers eindelijk moeten overtuigen van de enorme corruptie in Nederland. Er is geen einde, Dit is alleen maar het begin. Dankzij internet en internetsites als Opiniez raken we steeds meer geinformeerd.

Overigens: …En dan zijn er nog de door de Nederlandse overheid zelf verzonnen normen m.b.t. stikstof en PFAS, waarvan de rechter vervolgens tot verbazing van bestuurders zegt dat de overheid zich daaraan moet houden….

Niks verbazing van bestuurders. Alles wijst erop dat hier sprake is van een vooropgezet plan tussen regering (of Rutte maffia, wat je wil) en Raadsheren van de Hoge Raad (met hun vele nauwelijks te achterhalen bijbaantjes, belangenverstrengeling en corruptie).

P.
P.
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

En stuitend gebrek aan karakter, intelligentie, en visie. Prutsers.

Enrico
Enrico
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Einsteins quote “gonst”steeds vaker door mijn gedachten.
“Je kunt problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken waarmee ze gecreëerd zijn”. Ik acht onze huidige parlementariërs niet bij machte hun manier van denken, praten en doen te veranderen.
Wij zijn toe aan een andere vorm van besturen. Maar hoe doorbreek je in “godsnaam” een politieke vicieuze circel?

Peter
Peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alles en iedereen die geen cent heeft te makken loopt te protesteren,schoolkinderen,ze kunnen er geen genoeg van krijgen,alles voor het genot van links,die de boel regisseert. Verstand komt met de jaren,,zodoende moeten we de jeugd negeren ,en links in zijn sop gaar laten koken .

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

De jeugd neem het altijd graag tegen de ouderen door de bekende generatie conflict. Wij vonden de jaren zestig ook geweldig en toch zijn daar achteraf heleboel dingen fout gegaan wat wij niet ingezien hebben. Dus zo vreemd is het niet dat de jeugd misbruikt wordt door de op dat moment sterkste stromingen. Het is hier nu de activistische links die haar gang kan gaan omdat de politiek loopt liever achter een autistische op hol geslagen tiener dan dat zij het verstand probeert te vinden. Dat lukt duidelijk niet.

Realist1966
Realist1966
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Kinderen geloven nog in sprookjes. Sommigen blijven er ook nog in geloven als ze volwassen zijn.

Enrico
Enrico
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Het grote verschil met het jeugd afzetten tegen de orde was dat het niet zo (extreem) georchestreerd was.
Op school leren ze niet meer zelf denken en kritisch zijn. Ze nemen maar aan wat ze daar en MsM gevoerd krijgen en daarnaast kennen de meesten totaal geen ontberingen. Helemaal verlinkst praten en deugen maar wel rechts zakken vullen.
Het bekende “in de voet schieten” is al begonnen zonder dat ze dat weten, alleen als dadelijk de pijn komt wordt het een al gejammer.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De verzorgingsstaat is mooi maar als de verzorging doorschiet is het slecht. Het is de linkse beeld waar iedereen gelijk is en iedereen hetzelfde heeft maar zo werkt het ook in die ideale staat niet. Bovendien als niemand meer dan een ander zou mogen hebben werkt het averechts want waarom zou je beter of meer werken als het niets meer opbrengt? Het eindigt zoals toen in de Oostbloklanden. En als de verzorgingsstaat klapt ben je niet meer in staat om jezelf te onderhouden omdat je vergeten bent hoe het moet. Links zet op moment ook de jongeren tegen de ouderen op via groen-linkse propaganda ondersteund door die andere misbaksel D66 genaamd door de geschapen klimaathysterie. De jeugd die generaties lang al profiteert met hun makkelijke leventje dankzij alles wat de ouderen hebben opgebouwd, roept nu, opgehitst door activisten
schande over hun ouders, die het klimaat zouden hebben verziekt. Ook de massamigratie zorgt voor een onleefbare wereld in tegenstelling tot de beloofde linkse paradijs vol met aanwinsten. Onze cultuur moet verdwijnen om de nieuwkomers het naar de zin maken. Hun cultuur wordt geprezen als een verrijking. De enige realiteit is dat de brandhaard waar deze mensen vandaan komen naar hier wordt verplaatst. De voorverkiezing machine draait inmiddels weer en loze beloftes worden ons naar de hoofd geslingerd. De politici hopen dat de burger weer in trapt en het is een gewoonte geworden omdat het ook zo is. In het parlement is er ook al geen oppositie en de Eerste kamer is het verlengde van de Tweede geworden. Politieke correctheid heeft de vrije baan en maakt daar gretig gebruik/misbruik van. Er zijn al eerder beschavingen verdwenen en wij maken nu mee hoe het ongeveer in zijn werk is toen gegaan. Verkeerde beslissingen genomen door verkeerde mensen.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

ja, heel goed verword.Als aanvulling aan het uitstekende artikel. En ik kan het alleen maar met u eens zijn, helaas.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De overheid kan alleen eenvoudige problemen oplossen, dus zal die overheid altijd moeten streven naar een stabiele samenleving van zelfredzame burgers en zich moeten beperken tot straatverlichting, riolering, wegennet, dijkverzwaring, simpel sociaal vangnet (AOW, WAO), politieaganten betalen, een beetje ruimtelijke ordening, een beetje strategisch denken, een beetje ondernemerschap bevorderen, dat soort dingen. Boven een bepaald niveau vertilt de overheid zich. Kabinet Rutte III is bezig zich op allerlei vlakken enorm te vertillen. Er is geen enkel besef van hoe weinig een overheid vermag. Zeker als er allerlei ankers worden of reeds zijn weggeslagen onder het motto van privatisering. De EU is daar weer een uitvergrote vorm van. Zonder ingebouwde democratische correctie. Dus het moet wel heel erg fout gaan.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Met fout bedoel ik dat de enorme kosten en de niet noemenswaardige opbrengsten totaal verkeerd verdeeld zijn en zullen blijven. De oplossing is eenvoudig: de kosten moeten met de opbrengsten in overeenstemming gebracht worden. De enige zekere manier om dat te doen is de kosten, nu en in de toekomst, drastisch te verminderen en wel daar waar de netto bijdragen het hoogst zijn.

DPmar
DPmar
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hier worden duidelijk talloze spijkers met koppen geslagen! Kort samengevat: Alleen de linkse waarheid mag waarheid heten, dus méér en méér overheid. Dacht even dat Fransje Timmermans aangenomen was voor minder regeltjes maar niets bleek minder waar, het was gewoon een drogreden zoals vrijwel alles van de overheid. Hoe had ik zo naïef kunnen zijn? Zo is ook het milieu een drogreden (inmiddels al talloze malen ontkracht), honderden of duizenden miljarden gaat het kosten. Ja, dat alles gaat via de overheid die dat geld gaat spenderen aan nog meer politieke spelletjes met als resultaat, nog meer overheid, nog meer regels, nog meer management, nog meer bureaucratie die nu al frustrerend en verstikkend is. Nooit zal het minder worden, altijd méér. En of dat allemaal niet genoeg is kan onze pensioenpot een aderlating ven 10 tot 30% tegemoet zien zoals reeds in juni 2014 ‘geventileerd’ via een Duitse krant door madame Lagarde nu hoofd ECB! Staatssecretaris Kleinsma zal ongetwijfeld het pad hier naar toe geëffend hebben toen al haar pensioenplannen, enkele uren voor de deadline (buiten de Kamer om??), naar Brussel gingen. Wie weet hier iets van? Geen enkele krant berichtte erover, voor zover ik weet. Zelfs mijn pensioenfonds wilde er niets over kwijt! Wacht al jaren tevergeefs op Kamervragen! Ik hoop dat ik iets heb gemist maar vrees het ergste. Vooral de heer Dijsselbloem schijnt een cruciale rol te zijn toebedeeld, getuige ook afgelopen jaar de zoveelste verlaging van de rekenrente. Mogelijk weet hij wel meer.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niks aan toe te voegen.
Alles dat onze overheid oppakt wordt een ramp. Letterlijk alles. Antwoord van de overheid op dat falen is steevast; “er is meer geld nodig om het falen in goede banen te leiden”.

En terwijl de kosten van de reeds falende overheidsprojecten alsmaar blijven stijgen, zegt de overheid met nieuwe faalprojecten te willen beginnen. Daartoe aangezet door ongekozen en ongecontroleerde en puur van subsidie levende lobbygroepen. Die stellen dat er per 100 miljard euro waarschijnlijk vele tientallen euro’s goed besteed zullen worden. Een garantie voor die stelling is er helaas niet.

Maar we gaan wel weer dokken. Komende verkiezingen zullen de meeste NPO-kijkers de omvang van de ramp nog niet beseffen. Misschien over 4 jaar?

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Interessant. Steeds 3 minnen. Drie ambtenaren die per ongeluk op deze site terecht kwamen?

Fluitje
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

Joost.

Mijn gedachte gaan uit naar.

Rutte , Klaver en Jetten.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ook een negatieve reactie is reactie. Het betekent dat er aandacht is en dat de commentaar raak was. Het is minder erg dan doodzwijgen. Jammer alleen dat er geen motivatie bijgevoegd is. Dat maakt het waardeloos.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nou, een uitstekende opsomming van de hele basis die super verkeerd is gaan lopen dank zij de overheid en dank zij links.
Hier lezen we ALLES en ALLE redenen waarom de mensen massaal op PVV en FvD zouden moeten stemmen.
Linkse partijen en allerhande activisten zullen de nagel aan de doodskist zijn van de Nederlandse bevolking. Over 10=15 jaar zullen migrantengroepen hier domineren en de dienst uitmaken en zullen er steeds meer etnische conflicten zijn omdat de noordelijke redelijkheid dan is gedecimeerd.
Onze volksaard die zorgde voor balans is dan verdwenen en vervangen door agressieve culturen met korte lontjesvolk.

Remco Wirken
Remco Wirken
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gisteren nog mijn reumatoloog proberen te overtuigen van het feit dat ik niet aan de goedkope namaak medicatie (in dit geval ‘biosimilars’ als ‘alternatief’ voor biologicals) wil omdat ik A. wel uit-geëxperimenteerd ben (met niet zelden desastreuze gevolgen), B. een ‘similar’ soortgelijk is en niet hetzelfde, en C. omdat het onder veel minder strenge omstandigheden en vereisten produceren van namaak medicatie juist prijsopdrijvend werkt en op termijn de nekslag is voor farmaceuten die, o.a. door de door de overheid kunstmatig beperkt gehouden afzetmarkt en extreem korte patent periodes en daardoor noodzakelijke hogere prijzen voor medicatie, er straks geen brood meer in zien om tientallen miljoenen en soms zelfs een miljard euro of meer te steken in de ontwikkeling van nieuwe medicatie als of voorhand al vaststaat dat men er geen droog brood mee kan verdienen door alle beperkende maatregelen.

Maar goed, was natuurlijk tegen dovemansoren gezegd. Arme mens zat me aan te kijken of ze water zag branden. De indoctrinatie en het anti-markt denken heeft zijn vruchten afgeworpen.

Ondertussen heb ik begrepen dat inmiddels al zo’n 750 soorten medicatie niet meer voorhanden zijn door dezelfde overheidsbemoeienis. Zelfs zoiets basaal al de anticonceptiepil is vaak nog maar moeilijk te krijgen doordat hele partijen ‘generieke medicatie’ (lees: goedkope namaak troep, niet zelden uit Azië) massaal afgekeurd worden omdat ze zelfs niet voldoen aan de extreem naar beneden bijgestelde normen.

De patiënten slikken ondertussen de bittere pil, die om de kosten te drukken geen coating hebben zodat ze in je mond al uiteenvallen.

Joost mag 't weten
Joost mag 't weten
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De klimaatcrisis is in de late jaren ’60 bedacht tbv kapitaaloverdracht van arm naar rijk en voor het uitbreiden van controle over de bevolking middels het beproefde en vaak toegepaste problem-reaction-solution model.
De belastingontduiking door multinationals is natuurlijk wel degelijk een probleem. Arbeid wordt vele malen hoger belast dan kapitaal waardoor de veschillen tussen arm en rijk almaar groter worden.
Verder slaat dit artikel de spijker op z’n kop.

Bosgeus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En terwijl al die bureaucratie en onveiligheid toeneemt, omdat onze staat werd overgenomen door Napoleon Bonaparte, waar voorheen in de republiek richtlijnen voor beleid op basis van ervaring werden opgesteld, in plaats van wettenmakerij vanuit gewapende bunkers, verdelen publicisten het volk. Een traditioneel rooms verdeel en heers, voor de verscholen betonnen bunkers der macht. In links en rechts. Links voor de mensen die alle propaganda geloven, vanuit eucumenisch staatsonderwijs en eucumenische media. Rechts voor de communisten die gaarne extra centraal aangestuurde politie ambtenaren benoemt, alsof dat vrije markt en ondernemen betreft.

Goed artikel verder, met veel uitstekend uitgezochte feiten, al ben ik het fundamenteel oneens met zowat alle meningen die de auteur aan reikt.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bosgeus

Tjonge, interessant. In Nederland hebben 3 miljoen ECHTE Nederlanders op de echt rechtse partijen (dus niet groenlinks rutte VVD, CDA, Groen Links, PvdA, D66, CU, en zo nog een enkeling) gestemd. Na de conclusie in 2015 dat rutte zijn zoveelste leugen truc had uitgehaald, vertrokken uit de VVD. Opnieuw partijprogrammas gelezen. Slechts 1 partijprogramma had EN specifieke aandacht voor klein MKB, harde kritiek op de Klimaat hysterie, streven naar vrijwel grenzen dicht. Met mij zijn er velen die op basis partijprogramma die partijen kiezen. Ja, ik mis ‘aanpakken OVERbevolking’ maar dat heeft geen partij.
Linkse hysterische publicisten demoniseren alweer 2 jaar iedere beweging van de echte rechtse partijen. Rechtse publicisten brengen EIGEN verhaal EN moeten helaas dagelijks de feitelijke fouten van linkse publicisten corrigeren.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

ja, Toch blijf ik bij FvD omdat zij de enige partij zijn die duidelijk standpunt heeft over ‘klimaat’ en de hysterie en ENORME kostenpost die in het verschiet ligt. PVV kan ook, maar ik wil nu nog even de grootste partij steunen die dit desastreuze beleid van de overheid wil ombuigen tot normaal denken en normale maatregelen die overzichtelijk, haalbaar en betaalbaar zijn.
We zagen gisteren weer de idioterie van Parijs Dakar in Saudi Arabie, maakt niks wat de uitlaten van die auto’s de lucht in laten gaan en we hoorden van Allard Kalff hoe weinig de brandstof in Saudi Arabie kost. Maar een fractie van hetgeen WIJ moeten dokken voor woon werk verkeer en ook Zandvoort circuit lijkt geen probleem. Maar de gewone burger MOET uitgeknepen en geknecht worden.

23
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen