De “dingetjes” waarmee Mark Rutte zich niet bezig wil houden

Open Brief aan de premier

Titelfoto: Screenshot YouTube-video, kanaal VVD. Citaatrecht ex art 15a Auteurswet.

Hallo Mark, kun je het allemaal nog bijbenen? Je imago raakt wel erg gebutst, is het niet? Zelf begrijp je dat blijkbaar ook, want je sprak je er zowaar over uit op je Facebookpagina. Sprak over de “pijn bij de beelden van het Malieveld vol protesten”. En concludeerde: “Dan doe ik wat fout. Daarom moeten wij bezig zijn met dingen. Niet met dingetjes”.

Besef je niet wat een gotspe je daar debiteerde, Mark? De Grieken, de hypotheekrente-aftrek, de duizend euro die nooit kwam, de Teeven-leugens, de wegzakkende Groningers die je liet stikken, de dividendbelasting en dan alles wat er dit jaar gebeurde; allemaal ‘dingetjes’? Blijkbaar ziet de Nederlandse burger dat toch anders. Want Nederland is in oproer op een wijze die zich lang niet heeft voorgedaan. Dat komt door al die ‘dingetjes’.

Mogelijk heb je daar, zoals je altijd zegt, geen actieve herinnering aan. Goedbeschouwd zeg je dan dat je het allemaal wel degelijk weet, maar je er niet meer druk om maakt. Niet zo’n slimme uitspraak dus. Maar ik activeer je herinnering graag, hoor.

Toeslagen

Allereerst: de toeslagenkwestie van de Belastingdienst. Grote emoties op de publieke tribune in de Tweede Kamer. Een man die door de zaal brulde “mijn leven is naar de kloten”. Mensen zijn financieel geruïneerd en ten onrechte als fraudeurs betiteld. Door jouw Belastingdienst, die opgetreden is op een wijze die de Stasi niet misstaan zou hebben.

Dingetje hè.. niet de moeite waard.

Indische kwestie

Kort daarvoor waren in diezelfde Kamerzaal de emoties al zo opgelopen dat mensen en masse de publieke tribune verlieten. Dat ging over een politieke schandvlek: de Indische Kwestie. De weigering van de regering om de Nederlanders uit Nederlands-Indië schadevergoeding toe te kennen voor het verlies van hun bezittingen (andere landen deden dit wel) en de salarissen uit te betalen waar ze recht op hebben: de Backpay-kwestie. Die mensen wachten daar al zeventig (!) jaar op, Mark. Op dertig september j.l. was daar een indrukwekkende hoorzitting over door een Kamercommissie. Maar in de Tweede Kamer werden die mensen wederom met een politieke kluit in het riet gestuurd door een staatssecretaris die stelde vast te houden aan de eerder overeengekomen regeling, die de mensen bij lange na niet geeft waar ze recht op hebben.

Ach, een dingetje.. lost zich vanzelf op als het maar lang genoeg gerekt wordt, nietwaar?

Wachtgeld

Echter, je politieke kroonprins Dijkhoff kreeg toch 37.000 euro wachtgeld per jaar bovenop zijn riante salaris omdat hij één maand minister was? Jij stond “volledig achter” zijn besluit om dit geld te innen. Hij had er recht op. Maar waarom krijgen de Indische mensen, die in Nederlandse dienst gewerkt, gestreden en geleden hebben dan niét waar ze recht op hebben?

Hawija

Ook recent besproken: de burgerdoden bij het bombardement in het Iraakse Hawija. Plotseling lijden alle bewindslieden in den Haag aan partiële of volledige politieke amnesie. Wie Wist Wat, Waar en Wanneer? Zelf sprak je je gebruikelijke bezweringsformule: geen actieve herinnering dat je hierover geïnformeerd zou zijn. Moeten wij jou ook geloven als je ons gaat vertellen dat één plus één geen twee is, maar zesentwintig?

Wat me opviel: tussen al dit gekift heb ik geen woord van medeleven met de slachtoffers gehoord. Noch van jou, noch van de andere kemphanen in de politieke arena. Allemaal te druk met het schoonvegen van hun eigen straatje. Over empathie gesproken.

Jeugdzorg

In het voorwoord van de Troonrede van dit jaar stond te lezen dat de Nederlandse economie er robuust voor staat. En in de Miljoenennota 2019 wordt een begrotingsoverschot van ruim tien miljard euro aangegeven. Maar in mei van dit jaar publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten een open brief, waarin ze aangaf jeugdzorg en psychische hulp terug te moeten geven aan het Rijk als er niet meer geld beschikbaar komt. Ze gaf duidelijk aan de gedecentraliseerde – lees: door Den Haag afgeschoven – taken niet uit te kunnen voeren: de vraag naar zorg neemt toe, maar het beschikbare budget neemt af. Uit vrijwel elke grote gemeente klinkt hetzelfde: “het Rijk zwemt in het geld, maar wij zitten te puzzelen of we het zwembad nog open kunnen houden”. Hoofdoorzaken van de tekorten volgens al die gemeenten: de Jeugdzorg en de WMO, die een paar jaar geleden genadeloos stukbezuinigd zijn door jou.

Daklozen

In oktober deden de vier grootste gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, een dringend beroep op het kabinet om de stijging van het aantal daklozen te beteugelen. Naar opgave van het CBS is het aantal daklozen in de laatste tien jaren verdubbeld van 17.800 in 2009 naar 39.300 in 2019. Daar zitten zelfs mensen bij die ondanks een vaste baan met inkomen geen woning kunnen vinden.

Dit hangt uiteraard samen met de algemene problematiek op de woningmarkt. Het tekort aan betaalbare woningen is in sommige regio’s zo nijpend ( wachttijd volgens Woningnet regio Utrecht bijvoorbeeld 9 tot 11 jaar) dat de Nationale Ombudsman jou op 4 december een brief over de daklozenproblematiek stuurde. Daarin kreeg je een pak op je broek en werd geëist dat je er iets aan gaat doen: “Hopelijk kan zo worden voorkomen dat u zich over een half jaar weer rot schrikt en nog steeds moet schamen over hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen”.

De Nationale Ombudsman die de Premier de les leest. Dat is geen dingetje maar een Ding.

Immigratie

Een van de hoofdoorzaken van die krapte op de woningmarkt is uiteraard de explosieve bevolkingsaanwas in Nederland. En die komt voornamelijk door immigratie. Van 2015 tot en met 2018 zijn er ca. 301.300 migranten binnengekomen. In augustus van dit jaar stond de teller al op 65.000 (opgave CBS). Die moeten wel gehuisvest worden. Vraagje: hoe lang denk je door te gaan met het binnenlaten van tienduizenden mensen in ons overvolle landje? Tot Nederland is volgebouwd van de Waddenzee tot het Geuldal?

Nog een bericht: de Voedselbanken geven aan dat in de eerste helft van 2019 35.500 mensen gebruik maakten van de Voedselbanken. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. De oorzaak is simpel: de kosten voor levensonderhoud stijgen harder dan pensioenen en AOW. Komt uiteraard mede door die asociale verhoging van het lage BTW-tarief waar jij ons dit jaar op trakteerde.

Stakingen

Op 6 november staakte het onderwijs massaal. En op 20 november was Nederland getuige van de grootste staking ooit in de zorg. Meer dan 150.000 zorgwerkers legden in 119 locaties het werk neer. En dan die Mars op Den Haag van zo’n 150 wethouders jeugdzorg op 18 november j.l. die gingen om hun zorgen bij de Tweede Kamer neer te leggen. Nog nooit vertoond. Wanneer Nederland zo massaal in opstand komt, doe je inderdaad wat fout, Mark.

Er kwam zelfs een Klimaatakkoord: het Edict van Ed. Ik geef daar verder geen commentaar op; dat is op Opiniez al besproken door grotere geesten dan ondergetekende. Maar ik heb het vermoeden dat de genoemde mondiale reductie van 0,0003 graden met het nieuwjaarsvuur op het strand van Scheveningen alweer teniet gedaan was.

Stikstof

Klapstuk: de Stikstofcrisis. Daar wreekt zich wederom jouw beleid van verantwoordelijkheid afschuiven; elke provincie kon voor zichzelf beslissen en zo werd de puinhoop compleet. Waar was je, Mark? Je kwam pas in beeld toen je de bijl van de publieke opinie in je nek voelde. Maar in de Tweede Kamer had je niet eens het fatsoen om je telefoon weg te leggen. Je bleef gewoon lezen en mompelde “ik hoor alles”. De boeren witheet, de werkgevers woest, Nederland op slot en de premier zat boven zijn telefoon te grinniken.

Afschuiven

Onder jouw bewind is Nederland stukbezuinigd en uitgebuit. Je hebt je eigen huishoudboekje op orde; je houdt geld over. Dat heb je bereikt door een groot deel van je taken en verantwoordelijkheden af te schuiven naar lagere overheden, die dat met minder geld moesten gaan doen.

Op compassie met burgers die door dit beleid in de ellende komen, heb ik je niet kunnen betrappen. Moreel leiderschap is je vreemd; je brengt het niet verder dan dooddoeners als “pleur op” of “doe normaal” en stelt dat de maatschappij het zelf moet oplossen. De premier doet niet mee.

Met zulk beleid genereer je politieke stikstof, Mark. Daar verzuren je burgers van.

En daarom staat het Malieveld steeds vol.

met groeten, Lettie.

Over de auteur

Lettie Verburg
Lettie Verburg
Altijd dwalend tussen hoop en vrees, zekerheid en twijfel, vreugde en verwondering. Door links betiteld als populiste en beschouwt dit als een erenaam.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Cornelia
Cornelia
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mark Rutte is gewoon een trekpop van de Europese Unie.
De Europese Unie die volledig onder de vlag van de VN staat.
Het doel is een grenzeloos Europa met gemixte “wereld” burgers centraal bestuurd door een ongekozen bestuur.
Het zal Mark Rutte worst wezen wat er met u en ons land gebeurd, het interesseert hem écht geen bal.
De arrogantie die hij ook ten toon spreidt als hij in een debat ongeïnteresseerd op zijn telefoon zit te kijken laat zien dat hij het gewoon weet en dat niemand hem wat kan maken.
Hij is bezig het EU/VN plan uit te voeren, ons rustig te houden en als beloning zal hij een mooi risicoloos baantje krijgen.
Hij heeft absoluut schijt aan Nederland.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelia

Zeer correcte omschrijving.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is dus het resultaat van een regeringsleider die vrijgezel is en derhalve geen idee heeft, hoe het in gezinnen vergaat, zich alleen maar bezig houdt met zijn grote hobby, vergaderen en bespreken, niet gehinderd door enige kennis van de werkelijke wereld. O een aardige man hoor, maar zonder enig emotionele band, of het zou moeten zijn met zijn gemanipuleerde statistieken. Wat in dit stuk niet vermeld wordt is het enorme aantal zelfdodingen door mensen, die het niet meer aankonden en zodanig door dit regeringsbeleid in de problemen zijn gekomen, dat ze het opgegeven hebben. Vele volwassen mannen heb ik gesproken, die me huilend hun relaas vertelden over hun verwanten die het leven niet meer aankonden, omdat ze door deze overheid kapot werden gemaakt. Harde werkers, maar met wat minder capaciteiten. Marc Rutte en zijn volgelingen zullen ook eens verantwoording moeten afleggen en ik zou niet graag in hun schoenen staan.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Geen ‘O een aardige man hoor’, rutte is een teflon-pop die vanaf VZ JOVD al zei dat hij ging doen wat HIJ wilde. Ik doorzag zijn voortdurende leugens pas eind 2016. Wisselde 6 maanden later van partij, en inderdaad, ter rechterzijde van de inmiddels Groen Links VVD.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Henk, ik hoop dat je begrijpt, dat deze opmerking een dubbele bodem heeft. Ik hou niet zo van krachttermen of spottende opmerkingen. Natuurlijk bedoelen we hetzelfde.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

h.keur, excuses. Ik zie echter geen krachtterm in ‘rutte, de teflon pop’….. In het vervolg zal ik beslist voorzichtiger zijn met evt ‘kritische noot’ aan u gericht.

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

Ik kan er wel tegen hoor. Wij weten wat vechten tegen de overheid is. Maar uiteindelijk winnen we.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

h.keur, ‘Maar uiteindelijk winnen we’ DAAR sluit ik me graag bij aan.

Willem Spasns
Willem Spasns
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zomaar wat dingetjes

– BTW tarief hoog 19>21%
– BTW tarief laag 6>9%, ook voor gezond voedsel.
– Verkoop laatse burgereigendom ENECO voor 4,4 miljard aan Japan. Alle parels nu verkwanseld. Den Haag besteedt haar 680 miljoen aan sociale woningbouw voor vooral immigranten en klimaatvriendelijke infrastructuur.
– pensioenen al jaren niet geïndexeerd en dreigen zelfs te worden verlaagd
– Verhoging pensioenleeftijd, opbrengst 14 miljatd
-Tot 2050 zo’n 1,000 miljard naar Klimaatwaanzin om een alleen in modellen bestaande tempetatuurdaling van 0,00003 te verwezenlijken.
– zorgpremies, OZB en heffingen blijfen stijgen

Zo maar wat dingetjes

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Willem Spasns

@ Willem Spasns.
Wij zijn een arm gemaakte bevolking in een “rijk” geworden landje.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dingen en dingetjes, daar over verschilt de mening van mensen. Wat voor de ene een dingetje is is voor de ander een groot ding.
En laat Rutte juist die dingetjes opzij zetten als niet belangrijk. De elite steelt ongestraft in het groot en op andere kant worden eerlijke mensen als boeven behandeld en zwaar financieel benadeeld. En de verantwoordelijke minister komt er makkelijk onderuit want de elite helpt elkaar tot de laatste moment en dan zegt men dat het een leerproces is. Alweer! En over een poosje is de actieve herinnering aan verbonden ook al weg. En al het geld zit veilig bij het Rijk en niemand komt er bij al heeft iedereen steeds een grotere tekort. En als het volk gaat mopperen dan wordt het volk desnoods vervangen. De eerste stappen zijn al genomen maar het moet niet opvallend snel gaan. Met honderdduizend per jaar is het nog te doen. Dat heet pas globalisering. En Rutte(was ie nu wel van de VVD of Groen Links?) verkoopt dat met een grote glimlach aan de burger want wat wij leven toch in zo gaaf land. Waar men geen stikstof nodig heeft om te stikken.

Netty
Netty
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima artikel!! De waarheid mag en moet gezegd worden. Zou graag heel kort nog de ouderen problematiek hier aan toevoegen:
Al tien jaar geen indexering meer. Gesloopte bejaarden te huizen en geen ouderen woningen beschikbaar. Alleen wonen, ongelukken en eenzaamheid. Slecht dingetje Rutte!

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Netty

ja, dat is ook een bizar fenomeen. Er zullen ouderen zijn die lang op zichzelf willen blijven wonen, maar er is GEEN keuze meer…….. Er moeten ook veel met name alleenstaande ouderen zijn die WEL in een senioren apartementje of aanleun woning met voorzieningen om elkaar op te zoeken zouden willen wonen en alles op loopafstand te hebben voor diegenen die alleen met een rollator nog lang voor zichzelf de boodshchapjes zouden kunnen doen in een wooncentrum. Maar dat is wegbezuinigd. Bij ons in het dorp gaat het zorgcentrum OOK voor de vlakte. Komt er nog iets kleins voor terug op een heel mooi nostalgisch plekje in het dorp. Doodzonde. Het zou op de huidige plek in moderne vorm veel beter uitkomen. Dat nostalgische boomgaardje zou men moeten laten zoals het is.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

ik weet zeker dat het gedwongen ’thuis’ wonen met maximaal opgetuigde zorg vele malen duurder is dan een zorgcentrum met voorzieningen centraal. Bovendien zouden er dan weer woningen vrij komen voor gezinnen, want wat moet een eenzame oudere nou met een groot huis.

Netty
Netty
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Dat idee heb ik. Het kost nog al niet veel al die zorgverleners over de vloer.En de eenzaamheid lost het ook niet op, want geen van allen heeft tijd voor een praatje, laatstaan voor een bak koffie.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Hetgeen u bepleit is volkomen juist !
Maar onder enkele voorgaande “regeringen” Rutte moesten héél veel van de toen aanwezige voorzieningen voor ouderen worden gesloopt en/of omgebouwd als AZC (!!!!!!). Maar “den Haag” bezit niet het IQ om zelf op ’t idee te komen om veel meer te bouwen voor ouderen en deze ouderen aanmoedigen om te verhuizen van hun “oude” grote huis naar een kleiner huis, of eventuele andere opnieuw te bouwen voorziening, hierdoor komen grotere woningen vrij voor gezinnen. Men blijft grotere woningen bouwen die tenslotte onbetaalbaar blijken. O.a. de huidige “minister” Blok was één van de pleitbezorgers voor het huidige bouwen/niet-bouwen. “den Haag” heeft er een grote chaos van gemaakt; het ergste is………..ze komen er mee weg !!!!!!

Sabreur
Sabreur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zou heel graag willen zien dat alle media dit artikel voorlezen als Rutte of één van zijn trawanten campagne voeren voor de nieuwe TK verkiezingen.
Ook zou ik graag dit artikel op een poster willen zien en hangend naast de verkiezingsposters van de VVD.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Sabreur

@ Sabreur.
Voor de vele mensen die reeds langere tijd weten dat Rutte totaal nutteloos “bezig” is, is het voorlezen van dit artikel niet meer nodig, lijkt mij.
Voor de mensen die Rutte nog steeds “zien zitten” heeft het helemaal geen zin om dit voor te lezen of in de vorm van een poster op te hangen, deze mensen zijn doof, blind en denken alleen aan zich zelf, egoïsten dus, zoals Rutte.

Anja
Anja
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Fantastisch stuk Lettie, daar is geen woord Chinees bij en i.t.t. de sprookjes van Rutte, geen woord van gelogen.

Joost Visser
Joost Visser
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is niet alleen Rutte. Iedereen weet dat hij bij het kruisje tekent. Het parlement die veel goed moet keuren, tekent op wat Mark´ s toelichting geeft over het EU-voorstel. Geen hond leest de honderden tot duizenden bijlagen bij het voorstel.

Deutsche Bank is technisch failliet en Nederland mag straks meehelpen de bank te redden via het Europees Stabiliteits Mechanisme.

Ook de ´remainers´ in GB zullen over een jaar of wat blij zijn uit het zwarte gat te zijn ontsnapt.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

ja, de collega ministers en staatssecretarissen en de Kamerleden die MEE stemmen zijn net zo schuldig aan de teloorgang van de bevolking in NL als Rutte dat is.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Niet alleen de teloorgang van de bevolking maar de teloorgang van een héél land, waarvan deze charlatan, Rutte dus, blijft zeggen dat het een “rijk én gaaf land” is.
De door u genoemde groepen “politici” zijn i.d.d. nét zo schuldig aan deze teloorgang als Rutte; maar zolang de zittende “elite” zichzelf “onaantastbaar” vindt blijft alles bij ’t oude. Tijd voor een héél grote schoonmaak zodat nietsnutten als Halbe Zijlstra, Segers, Teeven, Weekers, Wiebes, Yasser Feras geen schijn van kans meer maken om dit eens zo mooie landje nóg verder te vernielen. Er blijven dus in feite maar twee partijen over waarop échte Nederlanders zouden moeten gaan stemmen : FvD en PVV.

P.
P.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hulde voor deze brief, waarin ‘onze premier’ aangesproken wordt op de enig juiste toon: als een snotneus die nog staat te liegen ook.
Ik schaam me een dergelijk a-moreel landgenoot te hebben. Bah.

jan
jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk, mee eens.

Nenne
Nenne
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Is het een mogelijkheid dat onze vriendelijke altijd lachende psychopaat Rutte in de tang zit van Soros ?

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Alles is mogelijk. Incompetentie ook. Of egoisme. Raar wel he? Het lijkt hem niks te doen.
En niks lijkt er meer te functioneren. De belastingdienst functioneert slecht, bovendien is die hele subsidie en toeslagen administratie fraude gevoelig en heel bewerkelijk (buiten dat de ambtenaren dus ook onterecht mensen als fraudeur aanmerken) Wellicht is het systeem wel fraude gevoelig, net als bij UWV waar veel oostblokkers dus uitkeringen cashen terwijl ze elders in een ander land of in eigen land aan het werk zijn en wat de overheid ook niet aangepakt krijgt.
En dan dat iedereen hier zomaar binnen kan komen, jarenlang in de opvang en asieltrajecten zit en dat zomaar kan frusteren door jarenlange procedures en onterechte asieltoekenning (die we are here groep maar ook die Howick en Lily met die moeder….. OOK niet terecht dat die hier mochten blijven en alleen door jarenlang rekken nou zogenaamd de sympathie van de burger hebben. Ik snap ze wel, maar het is niet terecht dat WIJ voor dit soort mensen moeten zorgen) Er zijn veel plekken op de wereld waar je het slechter hebt, maar je kan niet de hele wereld in NL proppen.
ook de rijbewijzen verlengen moet je maanden van tevoren al aanvragen en dan hopen dat je het op tijd krijgt, omdat men kennelijk niks zit te doen bij CBR )
De jeugdzorg, ja, wat zal ik daar eens van zeggen. Belachelijk eigenlijk dat er zoveel jongeren met problemen zijn……. ik zou wel eens willen weten hoe dat kan.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Het UWV werkt voor geen meter en is buitengewoon fraudegevoelig. De “hoogste baas” van het UWV was de huidige “minister” Bruins !! Deze minkukel werd bij ’t UWV weggebonjourd wegens incompetentie maar heeft kennelijk voldoende IQ om minister te zijn; zijn IQ kan men afmeten aan z’n handelen c.q. niet-handelen als “minister”.
Geheel “den Haag” is een lachwekkende vertoning.

Frans
Frans
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Meer waarschijnlijk in de zak van Soros.

ko koedijk
ko koedijk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend stuk…!

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend geformuleerd artikel en nog betrekkelijk mild voor rutte. Graag een kanttekening, sinds goed 20 % verdwaalde geesten in Amsterdam voor GL hebben gestemd (tja, als student denk je NIET graag zelf na), dan nog verliezers D66, nog pvda en SP, en met inbegrip van BIJ1 en DENK er een NIET representatief B & W ontstond, overtreedt het college minstens wekelijks diverse wetten. Men smijt met geld aan illegalen, klaagt iedere politie-agent aan die zijn wapen zelf maar trekt en geeft naar mijn overtuiging de MOCROmaffia (die naam staat niets voor niets voor marokkanen) volledige vrijbaan om daarmee de allochtone kiezer te paaien. Amsterdam heeft dus geen enkel recht van spreken.
Weet u hoe iemand die wekelijks de wet overtreedt genoemd mag worden? Een Crimineel. B&W amsterdam zijn feitelijk criminelen. MAAR, ze worden beschermd door onze MP Ollongren met secretaresse rutte.

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x