Eigen EU-leger? Een heel erg slecht idee

Frans-Duits prestigeproject kent alleen bezwaren

Foto:

De Tweede Kamer heeft onlangs gedebatteerd over de initiatiefnota van Salima Belhaj, een D66-pleidooi voor een EU-krijgsmacht. Het drama met de Noord-Syrische Koerden, die zo schaamteloos door Europa in de steek zijn gelaten, heeft haar ideetje weer van nieuwe zuurstof voorzien bij de naar lucht happende praatklasse in ‘geopolitiek’ Den Haag.

Belhaj en haar medestanders gebruiken de niet aflatende klachten over president Trump’s buitenlandpolitiek en in het bijzonder zijn besluit tot terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië, als argumenten voor het vormen van een EU-krijgsmacht. Hun redenatie gaat echter op veel punten mank.

NAVO

Nederland is lid van de NAVO en geniet sinds de oprichting bij het begin van de Koude Oorlog volop van de collectieve veiligheid die deze organisatie biedt. Bescherming die vooral te danken is aan de inzet van de VS. De VS klaagt al vele presidentschappen lang over het free-rider gedrag van de Europese NAVO-landen. Het merendeel van de lidstaten komt de financiële afspraken over de minimale defensie-inspanning in de NAVO met de VS al decennialang niet na.

Zie hoe president Trump NAVO secretaris-generaal Stoltenberg de waarheid voorhoudt tijdens een Brussels ontbijt en na de politiek correcte repliek van Stoltenberg op 3.40 min de ontbijtbordjes laat rammelen met zijn snoeiharde kritiek op de houding en het gedrag van de Europese lidstaten.

 

VS

Of het nu het Midden-Oosten, Libië of ex-Joegoslavië betreft, Europa kijkt altijd naar de VS om in onze achtertuin de kolen uit het vuur te halen. Dat de Europese landen dus meer en beter zullen moeten presteren in NAVO-verband is evident. De vraag is, welk probleem denken de EU-lidstaten op te lossen met een EU-krijgsmacht, een leger dat naast de NAVO moet opereren? En welke nieuwe problemen zal zo’n EU-krijgsmacht gaan veroorzaken?

Soft power

De voorstanders van een EU-troepenmacht suggereren dat door het ‘isolationisme’ van de VS een machtsvacuüm ontstaat waar de EU in moet stappen. Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU, bekend onder de afkorting GBVB, wordt onder verwijzing naar het holle, retorische en machteloze karakter ervan ook wel het Gemeenschappelijk Bedroefd en Verheugd Beleid genoemd’.

De EU heeft tot nu toe met soft power (“doe wat wij zeggen dan krijg je geld of mag je erbij komen”), geprobeerd het gedrag van de ons omringende landen te veranderen. Als dat niet werkte had de EU geen ander instrument dan vermanende verklaringen afgeven. Een EU-krijgsmacht zou dus letterlijk handen en voeten moeten geven aan dat beleid. Dan kan de EU zeggen: “Wie niet horen wil moet voelen”. Pas dan zou de EU écht serieus worden genomen in de internationale arena.

De “geopolitieke experts” in Den Haag, Brussel en andere Europese hoofdsteden klinkt dit als muziek in de oren, alsof het om een spelletje Stratego of Risk gaat!

Dreiging Rusland en China

Een tweede pro EU-leger argument is dat de EU zich dan beter zou kunnen verdedigen tegen de bedreiging van Rusland en China. Vreemd, want de drie kleine Baltische staten zijn door de NAVO tot nu toe prima beschermd tegen Russische opdringerigheid. Behalve verwarring voegt een EU-leger hier dus niets toe. En wat China betreft: zolang wij Huawei onze 5G installaties laten aanleggen (alsof we in de jaren ’70 het Sovjet staats-telecombedrijf onze telefoonkabels hadden laten installeren), vindt kennelijk niemand in Den Haag en andere hoofdsteden dat er een echte dreiging van Beijing uitgaat.

Iran

Ondertussen knijpen de EU-hoofdsteden ook nog eens een oogje dicht voor het kernwapenprogramma van Iran, een land dat binnen een paar jaar wél een Clear and Present Danger voor Europa gaat vormen. Want buitenlandse handel en postmoderne verdwazing over goed en fout gaan in de EU nu eenmaal hand in hand. Voorlopig lijkt de NAVO onder Amerikaanse leiding over een veel beter moreel en politiek kompas te beschikken dat ons kan waarschuwen vanuit welke hoek de bedreiging komt.

Geen noodzaak

Bovendien biedt de NAVO de lidstaten alle ruimte om gezamenlijk op te treden zonder een officiële NAVO-betrokkenheid. Richt een EU-commandocentrum in, wijs dubbele taken toe aan eenheden voor zowel NAVO als EU-gecoördineerde opdrachten (het zgn double hatting), regel de gezamenlijke ontwikkeling, inkoop van en training met materieel en systemen, en klaar. Maar dan moeten ze in Parijs, Berlijn enz. wel betalen en bereid zijn hun nationale defensie-industriepolitiek te poolen.

 

Er is geen enkele noodzaak, in ieder geval niet qua politieke besluitvorming of het ontwikkelen van militaire slagkracht, om naast en buiten de NAVO een aparte EU-strijdkracht op te richten. Tenzij het de voorstanders daar niet om te doen is, maar ze stiekem een volgende stap willen zetten naar een machtige EU-staat met een dito leger…

Politieke verdeeldheid

Want de schoen wringt bij de totstandkoming van de noodzakelijke voorwaarde voor die internationaal politieke slagkracht van de EU. De EU-lidstaten zouden bereid moeten zijn om als een politieke eenheid op te treden. Daarvoor is een gedeelde analyse en perceptie van belangen nodig. Het is precies daar waar het in de praktijk meestal aan ontbreekt. De EU onderhandelt intern oeverloos over diplomatieke nuances in beleidsdocumenten die de verschillen van inzicht over de geopolitieke belangen van de EU moeten maskeren.

Slechts een enkele keer zijn de grote lidstaten, het VK, Frankrijk en Duitsland (om historische redenen een militaire dwerg, maar wel een politiek-economische reus), het eens en hebben Italië, Polen en Spanje ook geen reden om dwars te liggen. Daarna kunnen kleinere lidstaten zich aansluiten, allen met instemming van hun nationale parlementen en met het bijbehorende publieke debat, en kan de EU, of een zgn. Coalition of the Willing uit de EU, optreden.

Globalistische dromers

Dit is de democratische bottom-up manier waarop een intergouvernementele organisatie tot besluiten komt over de inzet van militairen buiten het eigen grondgebied van de lidstaten. Maar D66 en andere globalistische dromers voelen zich niet beperkt door een kleinigheid als democratie en draagkracht onder de bevolking van een lidstaat als Nederland wanneer het aankomt op het in harms way sturen van onze jongens en meiden, zoals de Amerikanen dat zo kernachtig uitdrukken.

Franse en Duitse controle

Efficiëntie in de besluitvorming om snel tot een effectieve inzet van EU-slagkracht te komen gaat voor alles, is hun officiële argument. Dus is een EU-krijgsmacht voor deze EU-denkers de enige uitkomst. Democratische controle moet dan maar van het Europese Parlement en wat interparlementaire commissies komen. Maar zoals het er nu naar uitziet zal het EU-leger vooral onder Franse en Duitse controle komen te staan.

Twee landen die nu al grotendeels de dienst uitmaken in de EU, zoals de recente topbenoemingen hebben uitgewezen. Beide landen zijn ook de grote voortrekkers in de EU van het toekomstige EU-leger. Illusies dat Nederland te zijner tijd daarop nog enige invloed zou kunnen hebben moeten we dan ook snel laten varen.

Ondemocratisch

En zo zien we de interne kant van een ondemocratische EU-krijgsmacht, waardoor inzet-besluiten kunnen worden genomen tegen de zin in van de Nederlandse bevolking, waarbij onze jongens en meiden het gevaar in worden gestuurd zonder dat onze regering daarover kan worden aangesproken of verantwoording kan afleggen in ons parlement.

 

Amerikaanse leiding

Er kleeft ook een extern bezwaar aan de oprichting van een EU-krijgsmacht. De EU-fans herinneren ons er onophoudelijk aan dat de EU vrede heeft gebracht tussen de aartsvijanden Frankrijk en Duitsland. Met evenveel of zelfs meer recht van spreken kan men stellen dat het de NAVO is die daarvoor heeft gezorgd. Dankzij de NAVO, die toch eerst en vooral een politiek bondgenootschap is van Westerse democratieën, zijn de lidstaten onder Amerikaanse leiding samen opgetrokken tijdens de Koude Oorlog en bij de minder overzichtelijke Clash of Civilizations met terreurorganisaties als Al Qaeda, de Taliban en IS.

Het ‘isolationisme’ van de VS, een continentale supermacht die zich een dergelijke opstelling kan permitteren, biedt uiteraard een uitdaging voor de trans-Atlantische gemeenschap. Maar in plaats van alles eraan te doen om ongewenst afdrijven van de VS, weg van Europa, zo veel mogelijk te voorkomen, bepleit D66 de oprichting van een EU-leger!

Verdeeld Europa

Stel je voor wat er zou kunnen gebeuren als de EU eigen strijdkrachten heeft (de facto onder Franse en Duitse controle) bedoeld om de EU smoel te geven op wereldniveau. En er tussen de VS en de EU verschillen van inzicht ontstaan over wie er Westerse steun verdient in een gewapend conflict tussen twee andere partijen. Voorbeelden kunnen nu al makkelijk worden gevonden. Denk aan Iran, Oost-Europa, het Midden-Oosten etc. Tegen wie nemen wij dan de wapens op?

Want wie over een leger beschikt om anderen te intimideren zal dat ook moeten gebruiken, anders heb je er niets aan …

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
21 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
Peter
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eu leger,dan krijg je toestanden zoals in Barcelona,mensen neerknallen die het niet met de vriendenclub in Brussel eens is ,die worden gewoon geruimd .Betalen slaven ,en je kop dicht houden ,Honecker zou er jaloers op worden .

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Ja, D66 wil mensen onderdrukken die het niet met hen eens zijn, lijkt het wel. Linkse mensen demoniseren. Dat zien we aan Leo Lucassen en nu weer aan die Asha ten Broeke en nog zo’n linkse sociologie ‘hoogleraar’. Lees hierover de column van Gerry van der List op Elsevierweekblad. Zeer zorgwekkend, de gedragingen en uitspraken van deze mensen. Die Lucassen wordt nu niet genoemd in dit artikel, maar de man heeft in mijn ogen een meestal abjecte mening.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Daar is het ze inderdaad om te doen.
Als je al niet bereid bent om slechts een deel van de defensie, de volle bijdrage aan de NAVO te betalen. Hoe denk je dan zelf een beter leger op te zetten?

Als Erdogan Griekenland aanvalt. Wat zal de EU dan meer zijn dan een keffend schoothondje?
Maar Franse militairen, die een Nederlandse demonstratie neerslaan -en omgekeerd- dat werkt dan wel weer in de EU.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hmmm, Duitsland is verre van een militaire dwerg, ook al heeft von der Leyen haar uiterste best gedaan de Bundeswehr tot op de grond te slopen.
En waarom is de VS “isolationistisch”?
Omdat Trump inziet dat verdere VS inmenging in Syrië contraproductief is?
De VS zijn nog altijd wereldwijd actief, maar focussen zich onder Trump op de echte gevaren, zoals Noord Korea, Iran, en China, en niet op het aan de macht helpen en houden van van religieuze dictaturen in het midden oosten, zoals Obama.
Dat een domme blaaskaak en oorlogshitser als Verhofstadt de VS, na dertig jaar klaplopen door de Europese NAVO partners, een “onbetrouwbare bondgenoot” durft te noemen is gewoon een grof schandaal, je vraagt je af waar die vent het gore lef vandaan haalt.
Als ik even buiten beschouwing laat of zo’n EU leger nodig dan wel wenselijk is (twee keer nee) dan blijft verder over dat een EU leger dat in staat moet zijn om zonder steun van de VS wereldwijd in het zogenaamde hoogste geweldsspectrum te opereren aanzienlijk meer geld gaat kosten dan hetgeen de Europese NAVO partners momenteel aan defensie uit willen geven.
Dat dit niet gaat gebeuren mag dus duidelijk wezen, waarna dan de vraag rijst wat dan het werkelijke doel gaat wezen van dit leger.
Het enige wat namelijk met de huidige budgettering mogelijk is dat is een EU leger dat is uitgerust om effectief tegen relatief licht bewapende guerilla’s en milities te opereren, en om hardhandig de orde te handhaven.
Of dit dan binnen of buiten de EU voorzien is laat ik aan u eigen fantasie over, maar het is uiteraard wel Macron met zijn gele hesjes probleem die momenteel het hardste schreeuwt om dit EU leger.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

ja, dan gaat men met zo’n leger protesterende boeren en bouwvakkers onderdrukken of eenieder die voor zichzelf wil opkomen.

Theo Prinse
Theo Prinse
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Los van Nato, Trumps irrsinnige Aleingang of een Europees leger (wiens wapens koop men dan ? – zie Turkije S-400 vs F-35) moet Nederland de 2-3 % Nato norm snel invullen met wapensystemen zoals meerdere middelgrote vliegdekschepen, kruisraketten, onderzeeboten, satellieten enz. die enkel en alleen door Nederlanders in Nederland gebouwd worden. Nederland moet de Nato zoals vroeger weer tot een passief defensief kader gaan zien en meer orienteren op Engeland en samen met de VS optrekken.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

@ Theo Prinse.
Met u eens.
Maar……..als Nederland de door u genoemde wapens, satellieten enz. in eigen land door de eigen werknemers wil laten bouwen, zal de EU er als de kippen bij zijn om Nederland te houden aan haar EU-verplichtingen inzake de EU-richtlijnen waarin staat dat er een Europese aanbesteding dient vooraf te gaan aan de bestelling van de goederen. Nederland is, als zelfstandig én onafhankelijk land, reeds opgehouden te bestaan, hoofdzakelijk door het “beleid” van Rutte-and-friends.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ZEER goed stuk. Zeer goede argumentatie dat een EU leger geen enkele zin heeft en ook dat wij slechte NAVO partners zijn en alleen leven zoals we nu leven dank zij de Amerikanen, Canadezen en Britten, en de Australiers (de laatsten bestreden de Nazi’s in Afrika. En NIET dank zij onszelf.
Ik realiseer me ALTIJD welke volksaarden ik dankbaar moet zijn. En schaam me wel eens voor de lafheid van de NL volksaard waarvan D66 ers en Groen Linksers de spreekwoordelijk duidelijkste ondankbare voorbeelden zijn. Linkse mensen zijn arrogant en zelfzuchtig en daar reken ik de VVD ook toe. Mensen van het conservatieve midden, als CDA deel PvdA en partijen als PVV en FvD staan toch meer met de voeten op de grond.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een EU-leger ? Waarom ? Dit geeft de huidige dictators in Frankrijk, Duitsland, Spanje en de andere EU-lidstaten, de kans om binnenlandse onlusten (en die gáán er zéker komen binnen de huidige EU !)bloedig te laten neerslaan door “buitenlandse” strijdkrachten; achteraf kan dat soort “leiders” het naar hún burgers afdoen met : “Het waren Franse militairen, die 32 van ónze burgers in Dresden hebben gedood”. (Of Spaanse militairen doden 28 Groningse Boeren bij Heiligerlee; als voorbeeldje, hè ?!)
De EU-dictatuur wordt steeds grimmiger én gevaarlijker voor de bevolking, maar dát interesseert niemand in de huidige “Torentjes in Brussel”.
En wat Verhofstadt betreft : die man is te minnetjes om verder aandacht c.q. woorden aan te besteden.

Scarface
Scarface
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat EUSSR leger moet er komen voor interne doeleinden. Zodat de EUSSR elk volk dat in opstand komt zelf overhoop kan knallen. Zie Praagse Lente hoe dat dan ongeveer gaat. Dat leger mag er dus echt nooit komen!

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Scarface

Exact, als straks de nationale politiek in een tot de toekomstige federale EU behorend land besluit om de EU te verlaten dan verklaart de EU dit onwettig en stuurt vervolgens het EU leger om het EU gezag te herstellen, wat dan inhoud dat de betreffende politici levenslang de bak in draaien en eventueel opstandig volk met geweld wordt opgeruimd.
Zo werkt dat nu eenmaal in een dictatuur.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De EU bondgenoten leggen de fout bij Trump en willen nu een eigen leger. Met andere worden sinds Trump president is is de NAVO onzekere factor. Makkelijk om de feiten om te draaien, het is de EU die aan schuldig is want die houdt zich niet aan de regels en laten de VS voor alles opdraaien. Trump durft als eerste president hier consequenties aan te verbinden en zegt stop! Als de EU voor de NAVO betaalt wat hoort is het goedkoper en hou je een sterke bondgenoot.Eigen Europees leger is de opmaat naar de Europese staat onder leiding van Frankrijk en Duitsland. Eigen leger die de landen in toom kan houden bij eventuele -exit gedachten. Willen wij met Frankrijk of Duitsland weer een Napoleon of Hitler dan in Europa? Ook zou je met eigen Europees leger in de kwestie van Iran b.v. tegen de VS moeten vechten. Absurd! Europa heeft geen ballen en daar maakt de rest van de wereld handig misbruik door de hier gepropageerde globalisme. Globalisme, de draak in de samenleving heeft al genoeg ellende veroorzaakt. Globalisme is een nieuwe hoofdstuk van de linkse sprookje die alleen mogelijk is als alle neuzen op de wereld een kant opkijken en dus niet mogelijk. Alleen een dictatuur maakt het mogelijk want iedereen met dezelfde mening kan alleen afgedwongen worden. Overigens is de vrede tussen Frankrijk en Duitsland ook maar tijdelijk. Arme Frankrijk verleidt telkens de rijke Duitsland tot concessies voor eigen gewin, zie de euro als redding voor de waardeloze Franse franc. Frankrijk maakt misbruik van de sinds de WO 2 nog steeds aangeslagen Duitsland bang is om op te treden na al de ellende die zij veroorzaakt hebben met de oorlog. Net als de globalisme is de eenheidsstaat Europa gedoemd te mislukken.Een droom met helaas een sterke neiging voor een nachtmerrie.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De EU is in mijn opzicht een dictatoriale regeringsvorm dat ik geen eigen leger toevertrouw. Zij zullen als het zo uitkomt dat inzetten tegen landen die zich verzetten tegen het socialisme van de EU. Daarnaast staat de EU te springen om zaken te doen met China, aangezien de EU zo min mogelijk wil spenderen aan een krijgsmacht zal het mij niet verbazen wanneer ze Chinese wapens, raketsystemen en jachtvliegtuigen gaan kopen. En is het niet China dan worden wapens in navolging van Turkije bij Rusland gekocht.

Piet van Linden
Piet van Linden
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kan Europa niet het Vreemdelingenlegioen van Frankrijk huren?
Want een Europese krijgsmacht wordt ook een soort vreemdelingenlegioen, maar met mensen die elkaar niet verstaan en begrijpen. Leger met ingebakken verliespunten.

Ad de Wit
Ad de Wit
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet van Linden

Wat ook al eerder werd opgemerkt, bekruipt ook mij de angst dat dit leger intern tegen “afvallige” naties kan worden ingezet!

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ad de Wit

@ Ad de Wit.
Dat gevoel wat u heeft, bekruipt mij niet meer, omdat ik zeker weet dat een dergelijk leger zal worden ingezet tegen “afvallige” naties. Hetgeen, zoals nu in Barcelona, óók in bijv. Brussel of Groningen zou plaatsvinden, stuurt de EU-“leiding” meteen duizenden Italiaanse, Duitse of Bulgaarse legereenheden naar die plaatsen om de volksopstand te onderdrukken. De situatie wordt alsdan zoals die was in Boedapest of Praag onder Russische heerschappij; zoals al eerder is opgemerkt.
De EU is rap op weg om een dictatuur te worden, geleid door Macron, Merkel en meer mensen van dat allooi.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Verenigde Staten zijn het enige baken van vrijheid in de wereld dat in staat is tot de noodzakelijk besluitvorming, investeringen, en strategische beleidsontwikkeling om die vrijheid in de wereld te handhaven en verder vorm te geven en uit te bouwen. De NAVO is het instrument om Europa daar aan te laten bijdragen. NAVO landen zouden dat meer en beter kunnen doen. Dat staat grotendeels los van de EU. De EU is voor de handel, de NAVO is voor de geopolitiek. Die twee staan in relatie tot elkaar, kunnen niet zonder elkaar. Ook binnen de NAVO kan er een EU leger komen. De moeilijkheid zit hem in de ‘grandeur’ van de fransen en de totaal gecompromitteerde handelslust van de duitsers. En in de staat van de politiek in beide landen. Als die twee landen in hun huidige staat de leiding moeten gaan vormen voor dat EU leger dan is het westen verder versnipperd en wordt het netto effect wereldwijd kleiner, terwijl het zich juist krachtig zou moeten ontwikkelen om voldoende tegenwicht te vormen voor het groeiende totalitarisme (China, Islam) in de wereld.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

@ BegrensEuropa!
“Als de die twee landen (Frankrijk en Duitsland)in hun huidige staat de leiding moeten gaan vormen voor dat EU-leger enz. enz……” was uw reactie. Wat doen we alsdan met de 10-tallen generaals die in Nederland het “bevel” voeren over óns huidige leger van plm. 25 manschappen ?
FF serieus @ B.E.; in een situatie zoals u die schetst, dus met Frankrijk én Duitsland als legerleiding ontstaat er binnen de kortste keren een onwerkbare situatie door geruzie tussen de Franse en Duitse leidinggevenden w.o. Macron en Frau Merkel c.q. haar opvolger/ster. Beiden zullen de absolute macht willen grijpen : Duitsland uit “gewoonte, met zéér harde hand” en Frankrijk met “de Franse slag”.
Waarom geen EU-referendum over een dergelijk ingrijpende zaak ? De reden is m.i. al bekend : een groot deel van de bevolking wil dit niet, dus moeten er diverse inlegvelletjes gemaakt worden om het tóch te laten doorgaan en dát wil de EU-leiding vast niet meer ná het NL-Oekraïne debacle.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Misschien was ik niet helemaal duidelijk. We hebben de facto een europees leger door de samenwerking en afstemming binnen de NAVO. Dat moet vooral zo blijven. Franse en Duitse leiding zal leiden tot versnippering, dus moeten we vermijden. Dat gezegd hebbende lijkt het erop dat de intra-europese samenwerking wel iets beter kan. Zonder in de EU-val te trappen. Daar zit wel iets van een dilemma. Dat dilemma is waarschijnlijk de reden waarom mijn reactie niet helemaal goed overkwam.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Militaire samenwerking binnen de NAVO is zinvol.
Gemeenschappelijke aanschaf van uitrusting is, tot op zekere hoogte, ook zinvol.
Maar dan loop je wel al meteen stuk op (economische) landsbelangen, het gaat hier namelijk altijd om veel geld en werkgelegenheid, en dat houden landen nu eenmaal liever binnen de eigen grenzen.
En daarbij moet ook maar eens gezegd zijn dat standaardisatie van uitrusting niet enkel voordelen maar ook nadelen heeft.
Als een bepaald wapen in de oorlogspraktijk niet zoals verwacht blijkt te functioneren dan is dat een probleem, is dit echter het “standaardwapen” van het hele leger dan heb je veel meer dan een probleem, dan verlies je daar mogelijk de oorlog door.
Productie processen hebben altijd hoge aanvangskosten, maar boven een bepaald productie aantal loopt het financiële voordeel van nog grotere aantallen hard terug, over die grens heen gaan is, zeker waar het militaire uitrusting betreft, lang niet altijd verstandig.
Wat ook niet verstandig is dat is om een EU leger met de NAVO te combineren, dat is dan namelijk gewoon nog een extra kapitein op de brug, in een “bedrijf” waar het snel beslissingen kunnen nemen, letterlijk, van levensbelang is.
Schieten we niets mee op dus.

Jay
Jay
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De EU is een illegitieme coup van ambtenaren en juristen. Die mensen moet je geen wapen als een leger geven. Dat wapen zullen ze, op termijn, zonder enige scrupules tegen de bevolkingen van dwarsliggende landen gebruiken.
Door soldaten uit een ander deel van de eu in te zetten, zal gewetenswroeging tot een minimum beperkt worden.

Daarnaast betekent het een nog verdere aftakeling van onze autonomie. Momenteel hebben wij geen controle over onze grenzen, met een EU leger zijn we ook nog eens de controle over geweld kwijt.
Reken maar dat dat het einde van Nederland als land betekent.

Mensen kijken standaard naar bedreigingen van buitenaf, maar het gevaar dat de EU kan vormen voor de Europese landen en bevolkingen is immens. Gecentraliseerde macht corrumpeert uiteindelijk. Het is niet verstandig macht te concentreren, en al helemaal niet wanneer er geen rekenschap hoeft worden afgelegd aan de bevolking.

Natuurlijk is D66 voor. D66 is de laatste 18 jaar ontpopt tot “drampartij”. Een partij die besluit wat goed voor je is en je dat vervolgens oplegt. Die “D” zouden ze eerlijkheidshalve moeten weghalen.

21
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x