Appeasement is het gevaar van onze tijd

Kop-in-het-zand-mentaliteit bij politici en overheden

Titelfoto bij artikel Jan Gajentaan op OpinieZ.com “Appeasement is het gevaar van onze tijd”

Foto: Britse premier Chamberlain toont trots zijn vredesovereenkomst met Hitler (september 1938)

In deze tijd duiken politici en overheden opnieuw voor de grote bedreigingen voor onze vrijheid. Of het nu om terrorisme gaat, oplevend antisemitisme, de houding tegenover dictatoriale regimes of de relatie met de EU en de VN: de standaard benadering is die van appeasement. We hebben te maken met een kop-in-het-zand-mentaliteit. Jan Gajentaan schetst een beklemmend tijdsbeeld.

Dilemma’s WOII

Veel aandacht is er de laatste tijd – en terecht – voor de dilemma’s van de Tweede Wereldoorlog. Zo verscheen er vorig jaar een boek van de Duitse historica Katja Happe, zelf kleindochter van een SS’er, die een grondige studie deed naar aanleiding van de desastreuze Holocaust-cijfers van Nederland.

Ook het boek en de promotie van Ad van Liempt over Westerbork-baas Gemmeker deed veel stof opwaaien. En bij de onhandige bewoordingen van FvD-senator Beukering onlangs, bleek eveneens dat de wonden van de Holocaust nog altijd niet geheeld zijn. Ten slotte was er een slepend juridisch conflict over het Holocaust Namenmonument in Amsterdam, dat er na de positieve uitspraak van de rechter gelukkig wel zal komen.

Terecht is er hernieuwde aandacht voor de gevolgen van de Holocaust in Nederland. Het is nog altijd moeilijk te verteren wat kille cijfers aantonen: in Nederland werd ca. 75% van de Joodse bevolking tijdens WO2 vermoord na deportatie, veel meer dan in vrijwel welk Europees land dan ook. Het wrange gegeven doet zich voor dat een land als Frankrijk dat aanvankelijk meewerkte met de deportaties terwijl er in Nederland verzet was (Februaristaking), uiteindelijk wél in staat was op de rem te trappen. Terwijl in Nederland de treinen maar bleven rijden, en rijden, en rijden… tot het bittere einde.

Laakbare houding

Overigens heeft dat laatste niet alleen te maken met de laakbare of te weinig betrokken houding van onze regering en vorstin in Londen, of met een te loyale houding van het overheidsapparaat richting de bezetter. Het heeft er ook mee te maken dat de nazi’s in Nederland een aparte wijze van deporteren kozen, juist omdat hier aanvankelijk verzet was. Dit maakt het lastig de verschillende landen te vergelijken, maar is geen excuus voor het labbekakkerige optreden van onze overheid zowel tijdens als na WO2.

Wat te denken van een man als ambtenaar Jacob Lentz van de Rijksinspectie, de bedenker van een nauwelijks te vervalsen identiteitsbewijs met als speciale troef de letter J erin voor Joodse burgers. Lentz liet zich uitgebreid fêteren en belonen door de nazi’s, kreeg snoepreisjes aangeboden naar Berlijn, maar zei na de oorlog dat hij niet wist wat hij verkeerd gedaan had…

Het is te verschrikkelijk voor woorden. Als je zulke dingen leest schaam je je Nederlander zijn. Wetende dat er ook Nederlanders zijn geweest die wél het goede voorbeeld gaven en dapper streden tegen de bezetter. Velen van hen hebben het niet overleefd.

Dilemma’s van WO2

Toch stoort het mij als ik mensen – vaak zijn dat anonieme “helden” op Twitter – voortdurend te keer hoor gaan over bijvoorbeeld de Joodse Raad. Zij werpen het falen van dat orgaan zelfs PvdA-leider Lodewijk Asscher, achterkleinzoon van één van de voorzitters van de Joodse Raad, voor de voeten. Ook de Duitse historica Katja Happe merkte op tijdens een interview, dat het anders had kunnen lopen als de Joodse Raad vanaf het begin het advies had uitgevaardigd aan de Joodse bevolking onder te duiken.

Dit soort wijsheid achteraf vind ik te gemakkelijk. Op de eerste plaats wisten de mensen toen niet, wat wij nu weten: de gruwel van de gaskamers. Daarbij komt dat als de leiding van de Joodse Raad een dergelijk advies had uitgebracht, zij waarschijnlijk meteen waren vermoord met hun gezinnen en daarna vervangen, zoals dit ook gebeurd is in Polen met tegenstribbelende leden van de Joodse Raad.

Het was pure terreur die de nazi’s uitoefenden. Al bij het eerste opstandje onder de Joodse bevolking, de schermutselingen bij ijssalon Koco in de Van Woustraat in Amsterdam, werden willekeurig honderden Joodse jongemannen opgepakt en naar concentratiekamp Mauthausen gestuurd om daar op gruwelijke wijze vermoord te worden.

Terreur

Hoe reageert een mens op terreur? Ben je een held of een lafaard, als het op je afkomt? Ik vind het nogal wat om daarover te tetteren op Twitter (zeker als je daar zit als anoniempje) en voortdurend anderen moreel de maat te nemen. Ik denk dat weinigen van ons zeker weten hoe ze zouden reageren als die terreur zich daadwerkelijk voordoet en je eigen leven of dat van je geliefden bedreigd wordt.

Dat ook in onze tijd niet iedereen een held is in extreme omstandigheden, bleek wel onlangs bij de verschrikkelijke tramaanslag in Utrecht: een jongeman wist deze aanslag te overleven door een oudere man in de tram te gebruiken als levend schild.

Realiteitsontkenning

Terreur maakt een mens amorf, zorgt voor een opleving van de meest basale overlevingsinstincten en leidt ertoe dat mensen zich terugtrekken in de eigen wereld, soms de realiteit ontkennen. De Algerijnse schrijver Boualem Sansal – Algerije is een land dat enorm wordt geteisterd door terreur van islamisten – heeft daarover veel geschreven. “Hoe erger de terreur van de islamisten werd, hoe minder de mensen er nog op reageerden”, schrijft Sansal.

Verwarde mannen

Hoewel de dreiging van aanslagen steeds groter wordt en er het afgelopen jaar in Nederland verschillende aanslagen hebben plaatsgevonden, heeft dit vreemd genoeg niet geleid tot een golf van verontwaardiging. Doet de gewenning al zijn werk? Gelukkig is het nog niet zo erg dat wij acuut worden bedreigd door een nieuwe genocide. Maar dat het kwaad weer groeiende is – of het nu uit islamitische hoek komt of uit extreemrechtse of extreemlinkse hoek – valt moeilijk te ontkennen.

Is er nu sprake wél van een ferme houding, wordt de ideologische achtergrond van de terreur openlijk benoemd en bekritiseerd? Of wordt weer geprobeerd, net als in de jaren dertig van de vorige eeuw, het kwaad met de mantel der liefde te bedekken? Ik vrees het laatste. Het zijn telkens weer zogenaamd “verwarde mannen”, die ons belagen.

Ik ben daarom geneigd onze tijd niet te vergelijken met de verschrikkingen van WO2, maar eerder met de periode die daarvoor lag. De tijd van Appeasement.

Wirtschaftswunder

Waarom werd Hitler niet keihard aangepakt toen het nog mogelijk was, begin jaren dertig? Er is destijds na het aan de macht komen van Hitler in 1933 door de internationale gemeenschap kort gesproken over sancties, maar al snel was het business as usual. Velen deden graag zaken met Nazi-Duitsland waar midden jaren dertig een Wirtschaftswunder plaatsvond: de nazi’s slaagden erin om in enkele jaren miljoenen werkloze Duitsers aan een baan te helpen. Bekend zijn de beelden van de Britse premier Chamberlain, die na terugkomst van een conferentie in München in 1938 wapperde met een papiertje, ondertekend door dictator Hitler: Peace for our time.

Ooit las ik een studie over de Engelse en Amerikaanse geheime dienst tijdens WO2. Hieruit bleek dat eind jaren dertig maar een klein groepje in het Verenigd Koninkrijk bereid was de strijd aan te gaan met Nazi-Duitsland. Onder hen koning George VI, de conservatieve politicus Winston Churchill en de Canadese zakenman en oorlogsheld uit WO1, William “Little Bill” Stephenson. Zij hadden contact met de Amerikaanse president Roosevelt, maar die kon op dat moment weinig doen: ook in Amerika was de publieke opinie pro-Appeasement en tegen deelname aan de oorlog, zeker tot aan december 1941 (Pearl Harbor).

Soumission mentaliteit

Die Appeasement Rot (Soumission zouden we in onze tijd zeggen) in het VK en elders ging ver. Niet alleen sympathiseerden grote delen van de elite en de media met Hitler of wilden het met deze antisemitische brulboei op een akkoordje gooien. Ook voor de geheime dienst zoals MI5 gold dat. Churchill kon zijn eigen diensten niet vertrouwen. Dit was de reden dat hij Stephenson opdracht gaf een geheel nieuwe geheime dienst op te bouwen, BSC (British Security Coordination) die veel werkte met vrijwilligers. Ook Stephenson zelf was een vrijwilliger, die nooit een salaris heeft ontvangen voor zijn werk in WO2.

Het is niet moeilijk de parallel te trekken met onze tijd. De nederige houding van onze regering en de EU ten opzichte van het regime in Iran, dat er openlijk op uit is Israël te vernietigen en de doodstraf uitspreekt tegen homo’s, spreekt boekdelen. Ook nu weer wegen economische belangen zwaarder bij de Europese elite dan het innemen van een ferm standpunt. En dan te bedenken dat ons land voortdurend klaar staat om in de VN en in andere gremia Israël te veroordelen, ja, zelfs ambtenaren opdracht geeft allerlei absurde inspecties uit te voeren op labels van producten uit Israël, zoals laatst bleek in Nijkerk. Schandalig, het lijkt wel een Kauft nicht bei Juden-beleid!

Hedendaags Appeasement

Die houding van hedendaags Appeasement gaat nog veel verder. Het uit zich niet alleen in het beschamende Israël-pesten waaraan Nederland zich telkens schuldig maakt als horige van de EU-elite in Brussel, of de nederige houding van ministers en EU-notabelen als die op bezoek zijn in terreurstaat Iran. Ook als het gaat om hedendaagse straatterreur, massale verkrachtingen (zie de Rotherham affaire in het VK en vele andere vergelijkbare zaken) of de recente zwembadterreur, blijken overheden maar al te graag de kop in het zand te steken. De directie van een zwembad in België verbood zelfs hun personeel om over dergelijke zaken naar buiten te treden.

Voor mij is het daarom duidelijk: Appeasement is het gevaar van onze tijd. Als we het kwaad niet willen zien of wegmoffelen, dan gaat het van kwaad tot erger. De westerse vrijheden zullen wederom verdedigd moeten worden en dat gaat niet zonder strijd.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het niet benoemen van het streven naar islamitische onderwerping – een tautologie – van alles en iedereen voor altijd en in elk opzicht laat zich onmogelijk anders begrijpen dan als een vorm van korte-termijndenken die je ‘appeasement’ zou kunnen noemen, ofwel het bewaren van de lieve vrede in de hoop dat moslims wereldwijd bij zinnen komen. Deze houding onderschat de mate van dwang (van sociale druk tot full-scale war) en indoctrinatie (van schijnbare vriendelijkheid tot ontwijkende, onredelijke, antirationele debatten, dawah en haatprediking) waar dit streven al 1400 jaar afhankelijk van is. Er zijn helaas veel mensen, ook in regeringsfuncties en op universitaire posities, die de kern van de islam ontkennen terwijl die kern minstens zo onloochenbaar is als die van het nazisme, ook voordat bekend was hoe het zat met de gaskamers. Iedereen die even nadenkt snapt dat onmogelijk op rationele gronden kan worden geloofd dat Mohammed de profeet zou zijn van een godsdienst die dat concept waardig is. Om die reden moet er een absolute acceptatie komen van kritiek ten aanzien van de islam en de islamitische geschiedenis alsmede bevordering (en bescherming) van islamitische zelfkritiek en zelfkritiek van appeasers. Daarnaast is het verstandig om elke uiting van islamitisch fundamentalisme te verbieden, met name uit de hoek van de moslimbroederschap en het salafisme alsmede een verbod op buitenlandse inmenging en financiering uit diezelfde hoek. Dat geeft in ieder geval een helder signaal af. De juridische verantwoording van een dergelijk verbod zal niet heel eenvoudig zijn, maar het moet ook niet moeilijker gemaakt worden dan het is.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

ZEER goed verwoord. Helemaal mee eens.

Anna
Anna
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Begrenseuropa : U heeft volkomen gelijk.
De overheid is bang. Zowel ten aanzien van Iran als ten aanzien van hun eigen burgers.
De overheid Durft geen stelling te nemen.
Kent de gevaren van het totalitaire regime , wat onder ons is, totaal niet.
Door deze slappe houding zal het de zittende tijd van de politici wel weer duren en zo wordt er nooit iets opgelost.
We zijn veel te tolerant en zien de gevaren niet.
En de burger is lui en apathisch geworden.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ja, Nederland zit weer op de ZEER laffe koers.
Ik weet dat het misschien niet heldhaftig is te reageren met een nickname, maar als je niet Jan Jansen heet, waar er veel van zijn, kan het wel eens vervelend zijn om naar voren te komen te zijn met je mening. Er zitten veel linkse ‘verraders’ onder bv je collega’s. Van die wegkijk soort en dan wil ik niet altijd het achterste van mijn tong laten zien. Vandaar de nickname.
Echter vind ik het wel interessant te horen dat het bejubelen van het koningshuis en de regering dus niet altijd terecht is geweest en de rol van de regering is op zijn minst dubieus te noemen. Gewoon interessant om te weten. Kennelijk had onze regering en de koningin niet meer capaciteiten.
Echte helden als Stephenson en Churchill (strateeg) waren zeldzaam.
Wellicht zijn er nog zeer veel meer naamloze helden geweest. Degenen die hier in Nederland bewierrookt zijn, zijn vaak toch niet de ‘echte’.
Helaas ziet men hier weer meer heil in het bewierroken van Obama die werkelijk NIETS deed en het bashen van Trump die mij een veel veiliger gevoel geeft. Maar ja, hopelijk wordt men op tijd wakker.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

aanvulling:

je ziet het ook aan de houdingen tov van moslim dictaturen (pamperen, pleasen) en de houding jegens Israel (vijandelijk, boycot van produkten) door de linkse lafaards en kruipers.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland kent het polderen. Polderen is een tactiek waarbij men rust creëert door sussen,pappen en nathouden waarbij een partij tegelijk een stukje van zichzelf offert. Neem nu de Haga school in Amsterdam. De minister wil de leiding wegsturen maar is niet mans genoeg om dit te doen voor de echte reden, het heulen met Salafisten en andere islamitische gevaar. Hij grijpt liever naar foute cijfers, wil tegelijk de leiding van een Hindostaanse school wegsturen voor dezelfde reden en pleit voor een islamitische school in de Westland. Dit allemaal om zichzelf te dekken tegen de moslimwoede en om de eigen christelijk protestantse onderwijs als bijzondere onderwijs niet in gevaar brengen want vrijheid van onderwijs moet dan weer blijven. Tegelijkertijd drinkt de Amsterdamse burgemeester thee met uitsluitend islamitische partijen om de zaak te sussen met uitsluiting van andere leden van de gemeenteraad want die zijn geen moslims. Is Halsema intussen een moslima geworden dat zij discrimineert op basis van geloof?
Wat heeft dit met de Joden in voor de WO2 te maken? Op zich niets maar het doet denken aan de appeasement van die tijd. Kop in de zand steken en vooral de boel bij elkaar houden want het polderen brengt rust voor nu. Op termijn is polderen dodelijk zeker als je met de vijand heult. Prima stuk van Jan Gajentaan.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

ja, mee eens. Zo zijn ze weer zeer laf bezig. maar ja, het paard van Troje is al lang binnen, dus daar valt weinig meer aan te doen. Uitzieken, dan maar. Tot er eens wetten worden gehandhaafd. OOK voor moslims.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

“Polderen” stamt uit de vroege jaren ’80. Onder links bestuur waren werknemersrechten wel heel erg riant geworden, er was een zware economische crisis en een rechtse regering nam maatregelen om de werknemersrechten tot redelijke proporties terug te brengen. Met woedende vakbonden en stakingen tot gevolg. Om tot een werkbare situatie te komen zijn vakbonden, werkgevers en kabinet gaan onderhandelen.

Daarna is dat polderen een eigen leven gaan leiden.

Wat Halalsema deed met het Haga schooltje was geen polderen.
Die is met islamitische belanghebbenden van een islamitische school die duidelijk uit de pas liep gaan praten over hoe het nu verder moet.

Net zoiets als de situatie waarin de burgemeester van Amsterdam met Holleeder en andere leden uit de georganiseerde misdaad zou overleggen hoe Holleeder zich nu moest gedragen, waarbij het OM deelname aan dat gesprek zou worden ontzegd.
Geen polderen dus, maar totale idiotie.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ernie van de Wal

Ernie van de Wal,dat polderen is inderdaad een eigen leven gaan leiden en uitgegroeid tot wat het is, idiotie zoals u zegt, mee eens. Maar wij leven ook in een tijd van uitgebreide idiotie op vele fronten. Hoe dit moet eindigen is de vraag maar dat het niet goed eindigt maakt steeds grotere kans.

Ruud
Ruud
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ja, de satanische ideologie de islam krijgt in dit land alle ruimte van het doldwaze deugvolk! Net zoals met de nazi’s in de jaren dertig vorig eeuw! Een geschiedenis herhaald zich, zo blijkt!

Isabel
Isabel
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Top artikel heer Gajentaan, de vinger op de zwerende wond!
Zachte heelmeesters enz , zelfs geen heelmeesters zijn onze politici, ze doen alles voor het korte termijn resultaat, eigen carriere, kop in het zand en cashen maar, na mij de zondvloed -mentaliteit….
Word wakker Nederland

Fluitje
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Veel Autochtone Nederlanders zijn te apathisch, zolang het hun voordeur voorbij gaat vinden zij het vaak prima.
Daarom kan Links Nederland, ook zolang hun stempel en hun wil aan anders denkenden opleggen.
De omvolking in opdracht uitgevoerd, sluipt als een monster in onze samenleving en is er voor altijd.
Nederland is een verloren natie en is op weg om een moslimstaat te worden.
Het eerst zo trotse Nederland schrompelt ineen tot een bananenrepubliek.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Fluitje

@ Fluitje.
“Het eens zo trotse Nederland schrompelt ineen tot een bananenrepubliek”.
Inmiddels IS Nederland een bananenrepubliek geworden, “geregeerd” door een stelletje paljassen.
Als er iemand in dit landje zou zijn, die hardop zegt : “ik ben trots op Nederland” zal deze persoon ogenblikkelijk door het linkse rapaille worden uitgekreten voor “nationalist, nazi of fascist”.
Bovendien bezit Nederland al decennia lang géén échte politici, mensen met visie én daadkracht. Mocht er een persoon opstaan die, als politicus, z’n hoofd boven het links maaiveld uitsteekt, dan zal hij/zij óf worden vermoord, gedemoniseerd óf in een cordon sanitair worden geplaatst; allemaal veroorzaakt door het linkse gepeupel.
Trots op Nederland ? óóit wás ik dat !
Nú geen enkele reden meer om trots te zijn op een totaal verziekt én geÏslamiseerd landje.

Quercus
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De ogen worden gesloten voor de ontwikkelingen in de moslimwereld. Het is een aantal decennia na ww2 redelijk rustig voort gekabbeld maar men wil niet inzien dat het wereldwijd aan het radicaliseren is. Gouverneur Ahok van Jakarta was zeer geliefd en zou zeker herkozen zijn als hij geen citaat uit de koran had gebruikt (waar hij een terecht punt had)de moslim massa werd gemobiliseerd en honderdduizenden gingen de straat op, gevolg; 2 jaar gevangenisstraf. Ilhan Omar die de vrijheid in de USA misbruikt om Israël zwart te maken en de moslims in de slachtofferrol brengt.Ned. regering die het slappe excuus gebruikt dat het niet veilig is om vrouwen en kinderen terug te halen uit Syrië. Zeg dat ze hun staatsburgerschap kwijt zijn door hun keuze voor Isis en het vervloeken van westerse wereld.
Iraanse geheime agenten die executies uitvoeren in Ned Duitsland en poging in Denemarken met de grootste poging in Frankrijk op een conferentie van de oppositie van Iran. Nu door UN aangetoond sporen van nucleaire activiteiten in de loods die Netanyahu aanwees in Teheran. Grootste sponsor van terrorisme en Europa laat zijn grootste bondgenoot vallen en ondermijnt het beleid om ze op de knieën te krijgen. Enkel en alleen voor de korte termijn om een paar grote bedrijven handel te laten bedrijven. Ons leger is weer in net zón staat als voor ww2. Turkije als NAVO bondgenoot koopt raketsysteem bij de Russen en familie Erdogan heeft dik verdiend aan olie en wapensmokkel met Isis en nog steeds spreekt men met zachte stem tegen dictator Erdogan net als tegen de ayatollahs.
Het zijn onzekere tijden.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

U hebt gelijk.
Hoewel ik niet weet wat Beukering van FVD verkeerd gezegd heeft, het was de waarheid.
Onze linkse politiek en overheden met steun van de linkse Staatsmedia, kijken weg van de echte problemen, ze pakken de boodschappers van de problemen aan.
Pim Fortuyn is vermoord.
Wilders wordt bedreigd, bij gebrek aan argumenten, gedemoniseerd met leugens, roddel en achterklap door media en politici. en krijgt twee politieke processen, wordt voor minder veroordeeld.
Met Baudet doen ze net zo.
Links en allochtonen mogen hier straffeloos alles zeggen en doen.
De rest is vogelvrij.
(Gewelddadige linkse AFA-terroristen en Turken en criminele Marokkanen worden niet aangepakt)!
Vreedzame Pegida-demonstranten worden verboden, Blokkeer Friezen, veroordeeld net als Wilders, enz., enz.
Eigenlijk zijn onze linkse politici en overheden landverraders, zij willen moslimterroristen te vriend houden en degenen die hen (terroristen) streng willen aanpakken, worden door overheid en politiek wel aangepakt!
De wereld op zijn kop!

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

” Thijs Hoop.
U noemde ze landverraders, in WO-II noemde men zulke mensen anders !

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

ja, allemaal waar wat u hier opsomt. Triest, of niet? Enige wat je kan doen is stemmen op FvD en PVV. SGP zou ook kunnen, maar die zijn eigenlijk te klein.

Nenne
Nenne
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor deze uitstekende column.
Wanneer gaat het tot hier en niet verder worden?

Thijs Hoop
Thijs Hoop
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Hopelijk gauw.
Maar ik verwacht dat niet!

Jay
Jay
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

Niet. De generaties na ons zijn al opgegroeid in deze ellende en voor hen is dit normaal. Is dit wat Nederland is.
Hoe erger het ook wordt, de generatie die ermee opgroeit kent niet anders. Die cyclus moet een keer doorbroken worden anders gaat het door tot het uit zichzelf opblaast. Tegen die tijd leeft iedereen, gewillig, in een dictatoriale politiestaat, het enige wat hen nog kan beschermen.

Benedict Broere
Benedict Broere
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn verwachting is dat we een revolutie tegemoet gaan, dat verzorgingsstaat, onderwijs en economie gaan instorten omdat de kosten van de zo destructieve islam onbetaalbaar worden, en dat mensen in een remake van 1989 de verantwoordelijke politici oppakken, berechten en doden. Dit lijkt misschien een onwerkelijk scenario voor het zo polderende Nederland, maar iedereen die een beetje vertrouwd is met geschiedenis, die weet dat ogenschijnlijk vredige en stabiele situaties kunnen omslaan naar plotseling bloeddorstige en destructieve toestanden. Probleem is tegenwoordig Het Grote Wegkijken. De islam is de ‘religie van de vrede’ en dit is de Algemeen Heersende Waarheid. Je kan mensen stapels boeken voorhouden, geschreven door experts, die vooral citeren uit de islamdoctrine en die geduldig uitleggen wat het allemaal betekent voor niet-moslims, maar men weigert het in te zien. Veel liever ligt men aan de voeten van goeroe Karen Armstrong die vertelt dat islam lief is en dat Mohammed moreel en politiek een voorbeeld is voor de mensheid. Verder lijken vooral communisten de islam omhelsd te hebben als instrument voor sloop van het zo gehate kapitalisme. Volksvertegenwoordigers, belangenbehartigers, inspraak, democratie, deze woorden lijken hun inhoud verloren te hebben in een tijd waarin politici lachend maar volhardend niet zien wat de gewone burger verontrust. Diversiteit, culturele verrijking, gezellig naar de iftar, open grenzen, en nog meer islam, worden ons dwingend voorgehouden. Men lijkt bezeten van een waan die zeer wel kan uitmonden in een genocide, maar heel typisch voor waanzinnigen is men immuun voor redelijke argumenten en deugdelijke informatie.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

ja, waanzinnig toch? Ik vind het een doodenge tijd.

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

@ Benedict Broere.
U schetst een angstaanjagend beeld van de toekomst, maar ik ben het helemaal met u eens. Ik heb een dergelijke reactie ook al eens geplaatst en ben er óók van overtuigd dat een dergelijke revolutie komt, kan nog ff duren, maar dát het komt is zeker.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Benedict Broere

Ik heb vroeger altijd gezegd, dat er eens een tijd komt wanneer men nog dankbaar zou denken aan de tijd van mensen type Wilders als zeer milde figuren. Men is nu in Duitsland ongerust met de opkomst van neonazi’s maar wie heeft ze wakker gemaakt? Juist de hedendaagse politici die willens en wetens hun zin wat islamitische migratie betreft doordrijven. Die dragen volledig de schuld ervan. Als zij zelfs gaan roepen dat wie mee niet eens is het land moet verlaten, nou daar worden de ergste mensen van wakker en gaan over tot geweld zoals in de jaren dertig. Het is erg dat die mensen er zijn maar je moet ze ook niet voeren.

peter
peter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Respect heb ik voor Trump,die dwingt het af,de politieke clowns die hier rondlopen bakken er helemaal niks van,iemand die bij de garderobe in Den Haag staat kan ze zo vervangen,en zou het niet veel slechter doen ,klimaat ,mensen op kosten jagen,bezuinigen op verkeerde zaken,interims die kapitalen kosten aanstellen ,vriendjes dikke bonussen en afscheidspremies toeschuiven,dikke mik met Hilversum,mag wat kosten ,het is niet voor niks dat links een grote hekel heeft aan Trump,die niet luistert gooit hij eruit ,en zo moet het ook ,democratie is luisteren naar de wil van het volk ,doen ze hier allang niet meer ,en daarom versplinterd alles ,de onvrede groeit met de dag .Amerika heeft een minister ,wij alleen uilskuikens .

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  peter

@ peter.
Helemaal mee eens !
Hadden wij maar een “leider” met een heel klein beetje de ruggengraat van president Trump.
Wij zitten opgescheept met “regeerders” die nog niet in staat zijn als hopman of akela op te treden bij de padvinderij.
Maar let ff op @ peter; straks gaat ons aller Pinokkio weer op bezoek bij Trump en als hij dan terugkeert in Nederland zal men van z’n heldendaden horen : hij heeft Trump ff luid en duidelijk verteld wát en hoe hij heeft te handelen en zo niet……..dan sturen we gewoon de enige nog vliegende F16 op Amerika af. Voor de rest zal Pinokkio als een held worden ontvangen bij terugkomst want hij heeft er wel ff voor gezorgd dat Trump hem NIET, zoals bij elke andere bezoeker, bij het handen schudden naar zich toe trok, dat was wel ff buitengewoon dapper van ónze Dapper Dodo.
Gutteguttegut, wát een “leider” hebben wij !!!!!

Rob
Rob
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat hebben we nu in de politiek zitten: DENK en B1 en het verdere cluster van linkse partijen, nooit iets gepresteerd maar wel commentaar, qua antisemitisme zijn er behoorlijk wat in Den Haag, niet openlijk maar achterbaks

trackback

[…] Appeasement is het gevaar van onze tijd […]

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De heer Jan Gajentaan legt de vinger op de grote wonde. En dan behoor ik nog bij de relatief naieven omdat ik me pas bij het eerste nieuws over de zaak Wilders notabene bij NPO begon af te vragen welke idioot op het idee van die vervolging kwam.
Minder dan de helft van mijn omgeving kijkt niet weg en benoemt de vraagstukken nog wel, een deel kijkt niet weg maar DURFT vanwege rotopmerkingen in werk-omgeving de vraagstukken niet meer hardop te benoemen en een kwart kijkt weg. Met die kwart heb ik nu harde discussies over mijn ‘negatieve’ houding. (oftewel Kritisch…..)
Ik heb me een jaar geleden voorgenomen hardop te laten horen dat ik kiezer en lid Forum voor Democratie ben.
Lukt het Forum voor Democratie tot aan de TK 2021 zeer gedoseerd de burger te informeren over de leugens van Rutte, dan houd ik goede ‘verwachtingen’ voor een terugkeer naar weldenkende normaliteit tussen 2021 en 2015.
Ging ook Wilders maar op de ‘gedoseerde’ tour, dan zouden FvD en PVV samen een goed resultaat kunnen neerzetten en zo andere deels rechtse partijen aan hun kant krijgen.

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t K.J.A.M. W.) […]

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x