Bezopen overheidshetze tegen Israëlische wijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bedrijft geopolitiek

Boycot Desinvest Sanction (BDS) is een wereldwijd opererende Palestijnse organisatie (gezeteld in Ramallah) die langs economische, culturele en educatieve weg tracht de Joodse staat Israël te delegitimeren. De organisatie staat op de achterste benen wanneer een artiest in Israël optreedt, Israëlische producten worden verkocht of Israëlische technische of medische innovaties geïmplementeerd worden.

 

Men zegt dan ook dat je een BDS-aanhanger herkent aan zijn slechte gezondheid en het ontbreken van een GSM of computer. De organisatie is in veel landen verboden vanwege haar antisemitische grondslag. In Nederland is BDS nog wel toegestaan omdat minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) in 2016 besloot dat het delegitimeren en boycotten van Israëlische producten onder de vrijheid van meningsuiting valt.

GroenLinks nam op haar laatste partijcongres zelfs een motie aan waarin BDS als geoorloofd middel tegen de ‘illegale bezetting van Palestina’ wordt beschouwd. Al deze gekkigheid heeft inmiddels tot een Gordiaanse knoop geleid. Iets wat ons buitenlandbeleid en de diplomatieke betrekkingen met Israël en de VS bemoeilijkt, maar ook tot slapstick leidt wanneer er maatregelen uit voortvloeien. Een parallelle wereld die de realiteit geweld aandoet.

 

Geografisch namenspel

In deze politieke parallelle realiteit ziet Israël er geografisch heel anders uit dan in de praktijk. Dat betekent onder meer dat Judea en Samaria – de officiële naam van de Israëlische landstreek grenzend aan Jordanië – in onze atlas verschillende niet-Israëlische namen draagt. ‘Jordaanvallei‘, ‘Westoever‘, ‘Westbank‘ tot zelfs ‘Palestina‘ waarbij dat laatste niet doelt op haar pre-1948 status (West-Palestina onder Brits mandaat), maar op een gewenste toekomstige Jodenvrije Arabische staat.

Deze geografische politieke verwarring leverde de Israëlische provincie buitenlandse namen op die zelfs sommige Israëlische kranten van de weeromstuit overnemen. Zo werd Jezus niet geboren in de plaats Bethlehem (Hebreeuws voor ‘broodhuis’) dat in Judea ligt, maar volgens de EU in het Arabische stadje Bayt Lahm in (de Israëlische landstreek) Galilea.

 

Joodse geschiedenis

Dit alles vindt haar oorsprong in de door Jordanië verloren Zesdaagse Oorlog (1967) en het delegitimeren van de Joodse geschiedenis. Het Joodse volk ontstond ruim drieduizend jaar geleden in Judea met haar hoofdstad Jeruzalem, maar dat wordt tot op de dag van vandaag door de PLO en haar BDS-vriendjes hartgrondig ontkend. De geschiedenis en geografie is door oliebelangen totaal verhaspeld, zodat alleen goed opgeleide archeologen, historici en geografen er nog zicht op hebben. Feit is dat Judea en Samaria korte tijd door Jordanië werden bezet (1948-1967) en in navolging van de Romeinen van hun oorspronkelijke naam werden ontdaan.

 

Neokoloniale EU-politiek

Nu heeft de EU besloten dat daar de staat ‘Palestina’ moet komen te liggen waarin alleen Arabieren welkom zullen zijn. De zogenaamde Tweestatenoplossing. Om dat te bewerkstelligen sorteert men daarop voor door alle Israëlische activiteiten in dat gebied ‘illegaal’ te verklaren. Dat is puur politiek wensdenken, want op de grond heeft het geen enkel effect. Illegale EU-bouwwerken voor de Arabieren van de toekomstige gedroomde Palestijnse staat worden door de overheid gesloopt. Een neo-koloniaal ‘spelletje’ waar Israël heel geduldig mee lijkt om te gaan maar dat omgekeerd tot enorme woede zou leiden.

Uw Sodastream-apparaat komt tegenwoordig uit een andere Israëlische provincie, omdat de EU het lot van diezelfde Arabieren, die daar werkten, verder een zorg zal zijn. Deze neokoloniale EU-politiek gaat niet over het lot van de nazaten van Arabische inwoners van voormalig Palestina, maar om het inperken van het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk. De fabriek verhuisde binnen Israël onder politieke buitenlandse druk.

Het dwangmatig neurotisch verlangen om de Christelijke en Joodse wortels te vernietigen stuit echter op de Israëlische realiteit. Israël bouwt daar tegen de zin van de EU huizen, legt wegen aan en richt industrieterreinen in, eigenlijk precies zoals je van een overheid mag verwachten. Maar de EU houdt vast aan haar eigen anti-Israël beleid en vindt dus dat sommige delen niet van Israël mogen zijn, ook al wijst de praktijk en de geschiedenis anders uit. De realiteit is dat er soevereine PLO-gebieden in Judea en Samaria zijn waar Arabieren hun eigen shariawetgeving hanteren en zelfbestuur hebben en waar Joden niet mogen komen. Daarbuiten is het gewoon Israël, maar dat mag dus niet van de EU.

 

Dwangneurose NVWA

Producten die men daar maakt mogen dus niet ‘Israël’ als land van herkomst vermelden en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet daar op toe. Maar hier wordt dit etiketteren door de NVWA – bedoeld om de voedselkwaliteit te controleren – dus politiek ingezet om een dwangneurose tegen Israëlische soevereiniteit te bevredigen. De aanduiding Product uit Israël zou als het uit Judea en Samaria, Jeruzalem of de Golan komt ‘onjuist’ en ‘misleidend’ zijn terwijl het omgekeerde het geval is.

 

Het jongste slachtoffer hiervan is het Veluwse Israël Centrum waar de organisatie Christenen voor Israël een winkel met Israëlische producten runt. Een NVWA-ambtenaar ontdekte daar een wijnetiket uit ‘bezet gebied’ en niet uit Israël. De wijnen komen uit Judea en Samaria of Jeruzalem. Het etiket had volgens de EU en Nederland moeten melden dat het uit een ‘nederzetting’ komt. De wijn die door Jezus in bloed werd veranderd tijdens het Laatste Avondmaal blijkt dus niet uit Judea te komen. Het was in de ogen van EU-afgevaardigden en de NVWA een Arabisch wijntje uit het voortreffelijke wijnjaar ‘-1.’

 

Foto: Christenen voor Israël, Nijkerk

Absurdistisch theater

Maar ondertussen zitten de eigenaren van de Israël-winkel met een waarschuwing van de droogstoppel van de NVWA omdat hun wijntje uit Israël komt. Een ernstige brief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ligt daar op de keukentafel. Voor het echtpaar uit Nijkerk toch minder amusant dan voor de lezer van deze parabel. Niet Israël, maar de EU bepaalt hier wat Israëlisch grondgebied is en wat niet. Die politiek leidt tot dit absurdistische theater waarin wijnen, zelfs uit Jeruzalem, hier alleen mogen worden verkocht als er op het etiket wordt vermeld dat het absoluut niet uit Israël komt. ‘Onjuist en misleidend’ want het komt uit ‘Israëlische nederzettingen’ (sic).

Jeruzalem is gesticht door Koning David, nooit van enig ander land dan Israël de hoofdstad geweest en onlangs door de VS erkend als zodanig. De Golan Hoogvlakte die tijdens de Zesdaagse oorlog op Syrië werd veroverd is eveneens onlangs door de VS erkend als Israëlisch grondgebied. Maar zelfs dat gebied wordt door de EU liever aan dictator Bashar Assad gegund, waarmee ook de EU in oorlog is, dan aan Israël dat het in 1981 annexeerde.

 

Kafka

Foto: Christenen voor Israël, Nijkerk

Wijn uit Golan moet worden aangeduid als ‘product uit de Golanhoogvlakte‘ en er dient aan te worden toegevoegd: ‘Israëlische nederzetting‘ (sic) Dit bepaalde de EU allemaal op 12 november 2015 en – hoewel de realiteit inmiddels is veranderd – vindt de NVWA het van belang het etiket van een fles wijn in een winkel op de Veluwe onder dwang te laten aanpassen. Anders maakt de verkoper zich schuldig aan ‘misleiding’. Bovendien is de aanduiding volgens hen ‘onjuist’. (sic) Kafka.

De coalitiepartij ChristenUnie heeft gezegd dit Kafkaverhaal voor de gedupeerde eigenaren te zullen oplossen en u hoort er natuurlijk nooit meer over. Maar te lang hebben we ons anti-Israëlische wensdenken in beleid en financiële steun aan haar vijanden vertaald. De rechtsgeldigheid van de EU-etikettering wordt via het Europese Hof betwist. Vanzelfsprekend want het discrimineert. De zaak is dus onder de rechter, maar wordt gewoon tot beleid gemaakt door onze overijverige droogstoppelige NVWA. Zelfs nu de geopolitieke feiten zijn veranderd sinds de invoering van de richtlijn.

 

Stampvoetend moralisme

Het stampvoetende moralisme waarmee een Arabisch sprookje in stand wordt gehouden dat is opgezet om Joden hun zelfbeschikkingsrecht te ontnemen, is zelfs in de regio zelf al verdampt  Het Midden-Oosten is veranderd en de Arabische oppositie tegen de aanwezigheid van het Joodse volk op hun oorspronkelijke plek is inmiddels omgeslagen in erkenning. Een grote coalitie met o.a. de VS en Israël tegen het terreur verspreidende Iraanse regime wordt door de EU genegeerd. Nederland staat aan de verkeerde kant.

 

EU kiest kant Iran

Maar aan het geopolitieke onbenul van de EU en Nederland dient toch een keer een eind te komen. Je kunt niet langer vrijblijvend je eigen morele sprookjes blijven toepassen op keiharde geopolitieke feiten zonder meegetrokken te worden in een realiteit waarop we niet zijn voorbereid.  De VS-coalitie die het levensgevaarlijke Iran, dat over Noord-Koreaanse raketten beschikt die ons continent kunnen bereiken, aan de ketting houdt verdient onze steun. De bedoelingen van de mollah’s spreken ze openlijk uit en het verrijkte uranium kan binnenkort al een bedreiging vormen.

Het zijn Israëlische inlichtingen die veel aanslagen door Iraanse proxies in Europa hebben voorkomen. Die proxies bevinden zich al binnen de EU en krijgen wanneer ze operationeel worden ongetwijfeld steun uit de hoek van moreel verontwaardigde immigranten met een koloniaal trauma. De EU wordt links en rechts gepasseerd, overgeslagen, vergeten, als er deals worden gesloten, beslissingen worden genomen over de Midden-Oosten politiek, omdat zij blijft hangen in dezelfde groef. De EU kiest de kant van Iran tegen de VS, omdat het zich niet neerlegt bij de uitslag van democratisch gehouden verkiezingen met een hen onwelgevallige uitkomst. Ondertussen schroeft Iran de verrijking van uranium op zodat het binnenkort kernkoppen op hun Noord-Koreaanse raketten kan plaatsen.

 

Delegitimering Israël

Nederland zit in het verkeerde verhaal en zakt voor haar geopolitieke eindexamen. Het gedraagt zich als een geopolitieke bananenrepubliek. Het stuurt slechts een ambtenaar naar Bahrein waar het MO-vredesplan wordt gepresenteerd (50 miljard dollar voor Palestijnen), maar zonder uitzicht op een Palestijnse staat in Israël, dus hen onwelgevallig. Het gaat de EU niet om ‘het lot van Palestijnen’ zoals meesmuilend wordt beweerd, maar om het delegitimeren van Israël en nu ook de VS nu ze EU-sprookjes over Palestijnen doorprikt.

 

De minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein sprak zich tijdens die top uit over het bestaansrecht van de Joodse staat Israël, terwijl Nederland zich buigt over meer steun aan de PLO. De organisatie die het Vredesplan categorisch afwijst, want dat biedt geen uitzicht op het verkrijgen van heel Israël.

Nederland dat nog steeds geen excuses heeft gemaakt voor het deporteren van haar Joodse onderdanen naar Duitse vernietigingskampen moet niks hebben van Joodse soevereiniteit over haar geboortegrond Judea en Samaria. Nederland hanteert en verordonneert de naam die de bezetter, Jordanië, aan dat gebied gaf op etiketten van daar geproduceerde wijn. De Jordaanse bezetter die gedurende die 19 jaar bezetting pogroms op Joden uitvoerde, synagoges in Jeruzalem opblies en de Joodse wereldhoofdstad Jeruzalem Judenfrei maakte.

 

Droogstoppel-mentaliteit

Dezelfde wijn die de christelijke messias dronk moet nu de naam die de Jodenhatende bezetter aan Judea en Samaria gaf op haar wijnetiket vermelden. Nederland prefereert de naam van de Hasjemitische grafschenners van de oudste begraafplaats ter wereld, de Olijfberg, en de etnische zuiveraars op het wijnetiket boven de geografische herkomst. Het is het door de strot duwen van de waanwerkelijkheid louter gebaseerd op Arabische sprookjes en delegitimatiewens van de Joodse staat uit een geopolitiek verleden waarin Nederland is blijven hangen. Deze typische Nederlandse Droogstoppel-mentaliteit is niet vrijblijvend. Die heeft vele Joden destijds het leven gekost.

De Veluwse parabel illustreert op kenmerkende wijze een onveranderde Hollandse instelling die niet alleen door Multatuli werd beschreven, maar ook door Jacques Presser en Loe de Jong. L’Chaim!

 

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
17 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Rob
Rob
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als zelfs een antisemiet wordt bemoemd in het kabinet voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, haar Palestijnse naam vermeldt ze niet, dan krijg je toch dit soort ontwikkelingen, opvallend weinig in het nieuws, laatste keer weigerde ze tekst uit uitleg te geven aan het kabinet

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob

ja, schaamteloos, eigenlijk.

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Palestijnen maken zich druk en steken enige energie in het “demoniseren” van een Israëlisch wijntje. Hoe triest.
In plaats van hun energie in de opbouw van hun eigen land te steken gaat dat totaal verziekte volk zich “te buiten” aan dergelijke onzin.
Maar ze hebben een machtige bondgenoot in hun strijd………..
Groen Links. Dan heb je geen vijanden meer nodig !

Ed Philipse sr.
Ed Philipse sr.
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

ZE MOETEN ZICH ZELF KAPOT SCHAMEN EN HOOBGNODIG NAAR DE PSYCHIATER.

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ed Philipse sr.

Ed Philipse sr. Op welke reactie reageert u, en wie moet zich kapot schamen, naar de psychiater en waarvoor?

Frans
Frans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je de geschiedenis van Jordanië opzoekt dan kom je er al snel achter dat dit land van oorsprong Transjordanië heet, oftewel het land aan de overzijde van de Jordaan.
Uit het feit dat het vroeger niet het land aan beide zijde van de Jordaan genoemd is zou je al moeten kunnen afleiden dat de zogenaamde “Westbank”, oftewel de westelijke oever, niet bij het ten oosten van de Jordaan gelegen Jordanië thuishoort.
En gezien Palestina ooit verdeeld is in Transjordanië en het Joodse thuisland betekend dat vervolgens vanzelf dat het dan bij dat Joodse thuisland, het tegenwoordige Israël, hoort.
De “Westbank” is dus gewoon Israëlisch gebied, net als de zogenaamde Gaza strook overigens.

En over boycotten gesproken; de Nederlandse winkels liggen vol met uit moslim landen afkomstige producten.
En ze liggen ook vol met “halal” producten.
Wat de Islam in het algemeen, en organisaties als BDS in het bijzonder, bereikt hebben is dat al deze producten in huize Frans de deur NIET meer inkomen.
Dit soort spelletjes kun je namelijk van twee kanten spelen.
En laten we wel wezen; wie gaat er nu nog Marokkaanse bonen op tafel zetten nadat onze dochters naar het zwembad zijn geweest.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Mooie reactie, Frans.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Bij mij ook niet meer eet geen kebab meer van die gasten hoef er helemaal niets meer van, ga geen zaak meer binnen die door niet Nederlanders gerund worden, dat is mijn persoonlijke manier van boycotten op alles wat met Islam te maken heeft. Ik ga die wijn uit Israel wel kopen. Ze moeten zich wel schamen in de Nederlandse regering hoe ze vanuit de tweede kamer met de Joodse gemeenschap in dit land om gaan.Ze beginnen in mijn ogen de zelfde trekken te vertonen zoals Duitsland in 40-45 deed.

Henny Keur
Henny Keur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Deze regering, die meent dat zij de normen van de wereld bezit en haar mening dwingend meent te kunnen opleggen aan eenieder die het gedachtegoed van deze overheid niet deelt, vergist zich zeer. Het moreel verval in Nederland zal niet zonder gevolgen blijven, is mijn vaste overtuiging.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland wedt op de verkeerde paard die de enige democratie in het M.O. onder zijn hoeven wil vertrappen. Geen wonder met een Palestijnse minister en onder zware invloed van GL en D66 en andere activisten die Rutte helemaal om hebben gekregen. De VVD is een linkse partij geworden zeker onder Rutte maar eigenlijk al sinds Dijkstal. De verkeerde keuze zal Nederland nog eens bittere druiven opleveren.

ni28
ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  ni28

Ik bedoel eigenlijk zure druiven als een bittere pil.

Ben Steijn
Ben Steijn
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank, heer Lissauer. Weer een degelijke uitleg van de huidige situatie. Deze schande wordt al eeuwen gekopieerd. Telkens weer was er slechts één volk de dupe: het Joodse volk. Hoever wil je teruggaan in de historie om aan te tonen wat de oorspronkelijke bewoners van een regio in de wereld zijn? Kennis van de geschiedenis zou politici sieren. Deze politieke domheid wordt ingegeven door belangenverstrengeling en egoïsme. Lees de boeken van historicus Tom Holland (het 4e beest) en Anthony Everitt (Augustus en Cicero) en kom tot de conclusie dat de meeste rechten voor die regio tot een volk behoorden die als eersten het éénGod geloof aanhingen (meer dan 1000 jaar vóór Christus). En ja, dat waren allemaal Arabische mensen. Volgens Everitt is het niet ondenkbaar dat de naam Palestina oorspronkelijk afgeleid kan zijn van de Paladijn in Rome. Emperor Pompeus veroverde +/- 50 jaar voor Christus Judea en liet zijn tempel bouwen op een heuvel die hij Paladijn (naar Rome) noemde.
Ken de geschiedenis en je weet: dit komt nooit meer goed.
En voor de duidelijheid: ik heb een agnostische levensstijl. Een geloof is aan mij niet besteed.
Ben Steijn

Henk Albarda
Henk Albarda
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel van Ernst Lissauer. Het was van het begin af aan verbijsterend te merken hoe anti-semitisch zowel de partij D66 als kaag is / zijn.
De toewijzing aan Israel van een strookje land rand MO in 1948 was voor alle betrokken partijen de beste oplossing. Vervolgens bewees de staat Israel binnen enkele jaren hoe terecht de toewijzing was geweest. Een groot deel van het strookje land was binnen een decennium vruchtbare grond. De palestijnen hadden er al hun hele leven een zooitje van gemaakt en zich toen al afhankelijk gemaakt van aalmoezen van terroristen groepen.
Vervolgens blijkt de EU volledig te vergeten hoe het verloop van de 6 daagse oorlog was. De arabische landen vielen zonder waarschuwing Israel binnen met als enig doel het joodse volk de zee in te jagen. Wat een verrassing dat zon klein volk binnen enkele dagen een grote overmacht aan arabieren versloeg. Als ik Isael was, behield ik Gaza, Golan en de west bank voor vele eeuwen.
En, laf anoniem minnetje, ongetwijfeld anti-semiet en links populistisch racist, slaan we weer toe?

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Delegitimatie door naamsveranderingen is een oude truc die wereldwijd veel wordt toegepast. Ernstig wordt het als er sprake is van betwist gebied en er eenzijdig steun wordt verleend aan een godsdienst, de islam, met wereldwijde aspiraties die worden nagejaagd door middel van terreur, leugens en geweld op grond van in de grondteksten van die godsdienst vastgelegde vijandschap van hele bevolkingsgroepen, in dit geval Joden en Christenen, terwijl de staat Israel gewoon de wetgeving volgt als ook de klassieke, bijbelse namen. Het verhaal toont aan dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit etiketteert volgens de sharia zoals voorgeschreven door de islamitische Boycot Desinvest Sanction organisatie. Men kan zich verschuilen achter EU regels om te verhullen dat men islamitische veroveringen hoger acht dan historische joodse rechten, maar men zou er beter aan doen marokkaanse en turkse shoarma tentjes met hun notoire kakkerlakkenprobleem goed te controleren. Daarbij komt: zonder jodendom (en hellenisme), geen christendom, en zonder christendom (en renaissance) geen europa. Dus de NVWA schiet in eigen voet. Dat is onverstandig, tenzij men misschien een overtrokken deugsignaal wil afgeven. Als dat zo is, zeg dat dan. Maar dan komt wel de onafhankelijkheid van de NVWA in het geding. Conclusie: stop met klooien in Nijkerk en elders.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

goed gezegd. mee eens.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk zeg. Eigenlijk moeten we ons schamen om Nederlander te zijn.
Echter is de Nederlandse ‘gewone’ burger iets heel anders dan de Nederlandse overheidsambtenaar. Dat blijkt wel weer. Maar toch, die overheids bobo’s lijken de toon te zetten in het buitenland en wij, de burgers, worden er soms ook nog op aangekeken…….. Om je rot te schamen.
Als Israel niet zou bestaan, zag het er in de wereld en zeker in de Arabische wereld NOG rotter uit dan nu. We mogen blij zijn met zo’n goed functionerende Israelische inlichtingendienst.

De Geuzen
De Geuzen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Gelukkig zijn het vooral de Arabische arbeiders die in die wijngaarden werken, die de dupe worden.

17
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x