Media praten elkaar na in kritiek op Basiswet Israël

Oppervlakkige en onjuiste, vooringenomen analyses

Café in Tel Aviv

Titelfoto: Café in Tel Aviv – CC0

Onlangs nam het Israëlische parlement, de Knesset, een nieuwe Basiswet aan, die Israel als natiestaat van het joodse volk definieert. De media raken er maar niet over uitgepraat. De gretigheid waarmee krantenredacteuren en correspondenten de wet als discriminatoir afschilderen, Israël zien afglijden naar een apartheidsstaat, of op z’n minst naar een illiberale dictatuur, is op z’n zachtst gezegd opvallend en roept veel vragen op.

Ook in Israel zelf en vooraanstaande joden in de diaspora aarzelden niet om de nieuwe wet als contraproductief en schadelijk af te schilderen.

Maar hebben ze gelijk?

Gebrek aan kennis

Wat bij al die commentaren en schimpscheuten opvalt is het gebrek aan kennis: uit de teksten blijkt dat zelden moeite gedaan is om van de inhoud van de wet kennis te nemen; nergens heb ik ook maar enig inzicht aangetroffen in de betekenis van deze Basiswet en die van andere basiswetten. Sterker nog: het enkele feit dat deze basiswet er één is in een reeks en dus niet de voorgaande wetten vervangt, is menig commentator ontgaan. Ik heb geen artikel gelezen waar ook maar één vooraanstaand rechtsgeleerde aan het woord komt. Het heeft er weer veel van weg dat al die commentatoren, die zich zo gaarne op het katheder van de moraliteit laten hijsen, elkaar napraten en overschrijven, zoals onlangs in de NRC.

Dit commentaar getuigt niet alleen van onkunde, het is te kwader trouw en de gebezigde kwalificaties raken kant noch wal. De verhouding en betekenis van deze Basiswet, ook in verhouding tot de andere wetten is de commentator in zijn fiolen van toorn ontgaan.

Basiswetten

Israel kent geen geschreven grondwet, maar heeft na de Onafhankelijkheidsverklaring, die elementen van een constitutie bevat, de belangrijkste staatsrechtelijke bouwstenen van een democratische rechtsstaat vastgelegd in een aantal Basiswetten. Zoals: de Basiswet op de Knesset( volkvertegenwoordiging) en de Basiswet die de individuele rechten van de burgers beschermt: de Basiswet Human dignity and Freedom.

Lacune opheffen

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de rechtsbescherming die deze Basiswet de Israëlische burger biedt, opzij wordt geschoven door de nieuwe wet. Die beoogt in feite een lacune in de ‘constitutie’ op te heffen, namelijk een wet waarin doel en betekenis van de staat wordt vastgelegd, zoals dat in talrijke constituties het geval is. Dat neemt niet weg dat er kennelijk aan getwijfeld wordt of de in de Onafhankelijkheidsverklaring en in de Basiswet Human Dignity and Freedom verankerde wettelijke gelijkheid van alle Israëlische staatsburgers wel gewaarborgd is. President Rivlin verklaarde afgelopen zondag tegenover leiders van de Druzische gemeenschap: “I have no doubt that you are legally equal, and we should make sure that you also feel equal.” Ik zie niet in waarom dat nog niet expliciet bevestigd kan worden.

Vooringenomenheid

In een paginagrote ‘reportage ‘ in de NRC van vrijdag 3 augustus, laat correspondent Jannie Schipper enkele geïnterviewden aan het woord, maar een staatsrechtjurist ontbreekt en dat tekent de vooringenomenheid van de auteur van het stuk. Terecht laat ze critici aan het woord en schetst ze het debat dat nu in Israel in alle hevigheid wordt gevoerd. Over de status van het Arabisch zal zeker het laatste woord nog niet gesproken zijn, want weliswaar lijkt het Arabisch te worden ‘gedegradeerd’ naar een nog nader te formuleren ‘speciale status’, maar de volgende subbepaling van de wet luidt: “c) This clause does not change the status given to the Arabic language before the basic law was created”. Het Israëlische Hooggerechtshof, befaamd om haar activisme, zal zeker niet schromen om hier duidelijkheid te scheppen.

Plank misgeslagen

“Behalve de status van het Arabisch is ook een bepaling over ‘bevorderen van joodse nederzettingen’ een heikel punt,” schrijft Schipper. Ze slaat de plank mis, want dat staat er helemaal niet! Leest u even mee in de Engelse tekst: “7. The state views Jewish settlement as a national value and will labor to encourage and promote its establishment and development”.Settlement ‘, enkelvoud: dat slaat terug op het (her-)vestigen van het joodse volk in het land van herkomst en heeft dus niets met ‘nederzettingenpolitiek’ van doen, zoals de oppervlakkige critici (en dus ook de NRC-correspondent) ons willen doen geloven. De Amerikaanse staatsrechtgeleerde Eugene Kontorovich pareert de onterechte kritiek in de Wall Street Journal, waarin hij de nieuwe wet vergelijkt met constituties van andere landen.

Je kunt je afvragen waar de overtrokken reacties op deze wet vandaan komen. Vanwaar deze bijna hysterische commentaren?

Joden als symbool van het kwaad

De voormalige correspondent van Asociated Press, Matti Friedman, legde dit mechanisme bloot in een lang, maar onthullend artikel in The Atlantic van 30 november 2014: “The Jews are a symbol of the evils that civilized people are taught from an early age to abhor. International press coverage has become a morality play starring a familiar villain.”

Tijdens zijn jarenlange verblijf op de redactie van AP in o.a. Jeruzalem (toen 40 personen, meer dan in Rusland, China of India, of in de 50 landen van Afrika beneden de Sahara bij elkaar!), werd hem duidelijk dat in het subcultuurtje van activisten, journalisten, medewerkers van NGO’s , VN, diplomaten “a distaste for Israel has come to be something between an acceptable prejudice and a prerequisite for entry.” En daarmee doelt hij niet op een kritische benadering van de Israëlische politiek of van de regering die nu aan het bewind is, maar op een vast idee dat de joden in Israel het symbool zijn van alles wat er mis is in de wereld. En in deze groep, deze subcultuur, “this sentiment is translated into editorial decisions made by individual reporters and editors covering Israel, and this, in turn, gives such thinking the means of mass self-replication.”

Ik denk dat dit ingesleten, maar tegelijkertijd gevaarlijk mechanisme rond de berichtgeving over Israel, ook nu weer bij de commentatoren heeft toegeslagen: je hebt een mening en daar zoek je de argumenten bij, of je schrijft ze over, omdat die zo goed bij je beeld passen. De standaardaanpak van het leeuwendeel van de Nederlandse media.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
13 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

Wat een onkunde weer. Of anti-Israel activisme. Las ergens dat Druzen en Arabieren nu derderangs burgers zijn geworden. Man man man, wat een nonsens. Derderangs? Toe maar, geen vierderangs? Burgers hebben in Israel meer rechten dan in alle Arabische shitholes er omheen.

ni28
ni28
4 jaren geleden

De MSM zijn de instrumenten van de linkse dictatuur geworden. Het is weliswaar een softe dictatuur maar tegenspraak wordt niet geduld. Het kan zelfs je carrière schaden. En zo glijd het westen naar een maatschappij die zowat communistisch lijkt. De raakpunten worden steeds duidelijker.

karton
karton
4 jaren geleden

@ Piet Karbiet.
Ik weet wel haast zeker dat het Israëlische volk meer rechten heeft als de gehele Arabische bevolking in hún resp. landen.
Bovendien wordt de Isr. bevolking niet door hun regering bedrogen, voorgelogen en uitgeknepen in de mate als waarin dat met de NL-bevolking gebeurt , door de NL-“regering”.
Hiervoor houden de linkse media hun ogen stijf gesloten.

Piet van Linden
Piet van Linden
4 jaren geleden

De “kwaliteitskranten” zijn inmiddels in het papagaaienlaantjes veranderd. En als je lang genoeg naar ze luistert ga je zo ook nog napraten en mag je op de televisie als deskundige hun verhaal eindeloos herhalen. Samen met Tweebekken.

Martin Jobse
Martin Jobse
4 jaren geleden

“Joden als symbool van het Kwaad” , zie hier de essentie van de gehele anti-Israël beweging. De herinnering aan de Holocaust ebt weg, Europa pakt de oude draad van de Jodenhaat weer op. Nee, niet in de oude religieuze zin (de Joden als Godsmoordenaars), noch in de raciale zin (Joden zijn een minderwaardig ras, met Hitler als dieptepunt), maar politiek en links-moreel georiënteerd. In die zin neemt Israël , zo las ik ergens, de rol van Zuid-Afrika tijdens de apartheid over. Racisme werd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw als het ultieme kwaad van de mensheid gezien (en een kwaad is dat zeker). De bedrijvers ervan plaatsten zich buiten de normen van humaniteit. En als bedrijvers golden vooral de blanken, meer specifiek die in Zuid-Afrika. De blanken in Zuid-Afrika vallen nog steeds buiten de grenzen van de menselijkheid, zie hiervoor het gebrek aan belangstelling en gevoel voor de slachtoffers van de plaasmoorde. Dit lot zal Israël en de Joden in toenemende mate beschoren worden. De algehele verachting van de Arabieren jegens de Joden zal op den duur ook In Europa gemeengoed worden. Laten wij met z’n allen trachten steeds zo veel mogelijk tegengas te geven. Voor de Joodse lezers: hou de mogelijkheid om naar Israël te emigreren open.

karton
karton
4 jaren geleden

“Druzen en Arabieren zijn derderangs burgers geworden” las ik.
Nederlanders zijn óók derderangs burgers geworden, maar dan………in eigen land !!
Laat dat linkse gepeupel eens ophouden met dat gezwam over, in het buitenland, aangenomen wetten.
In NL is nog genoeg te verbeteren/veranderen, schrijf daar maar over !!

Piet Karbiet
Piet Karbiet
4 jaren geleden

@karton: Samuel Francis noemt dat de anarcho-tyranny; de burgers worden door de staat niet meer tegen criminelen en terroristen beschermd maar wel volkomen uitgebuit en gecontroleerd. We zijn verworden tot een taxfarm in een narcostaat.

Henk Tieben
Henk Tieben
4 jaren geleden

Complimenten heer van Beetz. Eindelijk eens verfrissende woorden in de media over het thema Israël die een klein stukje laat zien van de lichtende waarheid die onder die grote modderberg van onwetendheid, vooroordelen en ongefundeerde nieuwskoppen bedolven is. En waar veel onrecht door word gesuggereerd. Ik ben het helemaal met u eens dat het nieuws, wat klakkeloos word overgenomen, veel onheil aanricht. Dit tot verdriet van de mensen zelf die in Israël wonen. Of de mensen die zich wel verdiept hebben in de zaak en die weten wat er werkelijk aan de hand is. Er zou een rode kaart systeem ingevoerd moeten worden voor journalisten om weer eens objectief nieuws tot ons te kunnen nemen zodat de nietsvermoedend lezer zijn mening kan vormen op de feiten. In het geval van Israël kan ik alleen maar hopen dat er meer mensen zoals u een klein tipje van de sluier oplichten die er over dit thema ligt en dat het op die manier mensen stimuleert meerdere bronnen te raadplegen. Een interessant artikel in de jüdische Rundschau van juli 2018 bijvoorbeeld, ” Schluss mit dem Palästina blödsinn” heet het, van Gerd Buurmann. Met een uitspraak van een destijds hoge plo ambtenaar Zuheir Mohsen. Dat geeft voor menig geïnteresseerde tevens een verfrissende kijk op de zaak. En dat is wat de waarheid minnende lezer nodig heeft. Vooral in de zaak Israël.
Met vriendelijke groet. Henk Tieben.

Sola Scriptura
Sola Scriptura
4 jaren geleden

Ik wil onderstaande reacties graag met 7 miljard likes ondersteunen. Eénmaal zal het zover komen, nog even wachten maar het komt gewis zover, zelfs Tweebeke zal daar bij zijn. (Leuk gevonden die twee kaaaas).

Cool Pete
Cool Pete
4 jaren geleden

Leerzaam, en nodig, artikel.

Het Westen moet Israel steunen.

karton
karton
4 jaren geleden

Het buitenland, incl. Nederland, maakt zich druk om de z.g. Basiswet in Israël !! Nederland bemoeit zich met álles in andere landen !
Wij kregen de z.g. Sleepwet door onze strot gedouwd , het referendum werd afgeschaft !
Oguttegut , wat is Nederland toch democratisch !
De NL-“regering” is niet eens in staat om haar eigen bevolking, de échte Nederlanders dus , te beschermen/beveiligen tegen horden criminelen, geïmporteerd uit moslimlanden.
Een deel van de NL-bevolking draagt wapens bij zich opdat zij zichzelf én/óf hun gezinnen kunnen beschermen. Dat is een zeer kwalijke ontwikkeling , maar niet meer tegen te houden.

Michael Jacobs
Michael Jacobs
4 jaren geleden

Zowel christenen als islamieten hanteren een vervangingsleer – zij geloven dat de Joden door de komst van Jezus resp. Mohammed niet meer meetellen. Die ontkennende dwaalgedachte is funest – we moeten haar benoemen, openlijk bespreken, en daardoor onschadelijk maken, want niet Israël maar zij staat de (wereld) vrede in toenemende mate in de weg. Denk bijvoorbeeld aan de dreiging van Iran, welke berust op de onopgeloste strijd tussen de twee kampen van de islam: levensgevaarlijk!

karton
karton
4 jaren geleden

@ Piet Karbiet.
Nederland = het Noord-Korea van Europa.

13
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x