Klimaattop Bonn: waar blijft de rationele energietoekomst?

Ondeskundige politici negeren de enige echte oplossing

Titelfoto: Klimaattop Bonn. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Go News

Politici en lobbyisten zijn weer eens bijeen, ditmaal in Bonn, om te spreken over de zogenaamde akkoorden van Parijs. Zoals altijd ontbreken natuurwetenschappers. Zoals altijd gaat de discussie over bijzaken. De akkoorden van Parijs zijn onrealistisch, onhaalbaar en vanwege de zinloze besteding van gigantische kapitalen ook ongewenst.

Curieus is ook dat de klimaatproblemen waar men zo de mond vol van heeft volkomen los gezien worden van elke vorm van bevolkingspolitiek. Curieus, omdat het energieverbruik op onze planeet minimaal lineair en waarschijnlijk sterker toeneemt met de bevolkingsgroei. Irrationele godsdiensten staan een discussie over dit gevoelige sleutelpunt echter in de weg.

Doemscenario CO2
Hoewel kennis van de natuur- en scheikunde schaarser dan ooit lijkt, heeft iedereen de mond vol van CO2. Dat verschrikkelijke gas zou het toppunt van giftigheid zijn en de toenemende concentratie in de atmosfeer zou de aarde binnen een paar jaar onomkeerbaar de snelweg naar onbewoonbaarheid ten gevolge van extreme opwarming opdrijven. Dat de klimaatmodellen die dergelijke doemscenario’s ‘’voorspellen’’ de confrontatie met de waarnemingen niet overleven is voor politici en lobbyisten geen enkel probleem. Het redden van de wereld, en niet te vergeten het eigenbelang, heeft uiteraard een hogere prioriteit dan nuchtere natuurwetenschap. Dat een hoger CO2-gehalte een aantoonbaar positief effect heeft op de vergroening van de planeet, wordt het liefst verzwegen.

Hype
Rond de CO2-hype is een geweldige industrie rond wind en zon gebouwd waarvan de kosten gierend uit de hand lopen en de belastingbetaler de oplopende rekeningen voldoet. Dat het opwekken van elektriciteit met behulp van wind en zon onmogelijk is zonder de back-up van fossiele centrales wordt ieder jaar duidelijker.

Dat deze duurzaamheidsmanie de CO2 uitstoot niet of nauwelijks vermindert, is nog niet meer dan een inconvenient truth die men bij voorkeur negeert. Intussen wrijft de lobbyist in zijn handen, want een riant verdienmodel dat door de belastingbetaler gegarandeerd wordt is een zegen uit de politieke hemel.

Polarisatie
Natuurlijk worden er vanuit de natuurwetenschap in toenemende mate kritische geluiden geventileerd, die toenemend gehoord worden en tot vragen leiden. In plaats van rationele oplossingen voor het energieprobleem is het resultaat vooral een ongekende polarisatie, waarbij critici om hun wetenschappelijk onderbouwde mening zelfs voor de rechter gesleept worden.

Tot schade van alles en iedereen – en zeker ten detrimente van een rationele toekomst – wordt serieuze natuurwetenschap door velen gezien als ook maar een mening. Dat men daarbij weinig besef heeft van de bijdragen gedurende de laatste 400 jaar van diezelfde natuurwetenschap aan intellectuele verlichting en aan onze gezondheid en welvaart wordt voor het gemak maar vergeten. Kennis van zaken is een belemmering voor politieke meningsvorming geworden.

Lees Thorium: de oplossing voor onze energie- voorziening (1) door Kees de Lange

Thorium: de oplossing
Er valt over dit gepolariseerde debat heel veel te zeggen en dat gebeurt natuurlijk ook. Het cynische is dat dat debat feitelijk totaal overbodig is. Of we nu wel of niet CO2-haters zouden moeten zijn, is eigenlijk totaal oninteressant. De enige echte oplossing voor een betrouwbare, veilige en betaalbare energievoorziening op aarde is namelijk voor de komende tijd gelegen in kernenergie op basis van thorium. Dat op langere termijn wellicht kernfusie een nog aantrekkelijker oplossing kan zijn, is daarbij niet uitgesloten.

Lees Thorium: de oplossing voor onze energievoorziening (2) door Kees de Lange

Vooralsnog is het operationeel maken van de reeds beschikbare thoriumtechnologie de oplossing voor alle vermeende problemen waar de politiek zo hardnekkig de mond van vol heeft. Overbodig is het debat over fossiele brandstoffen, verdwenen is de noodzaak om het over de al dan niet nefaste rol van CO2 eens te worden. Overbodig is het volplempen van de beschikbare leefruimte met te duur betaalde zwaaipalen en zonnefarms.

Ondeskundige politici
Wat houdt ons tegen? Een belangrijke reden is dat traditioneel onze volksvertegenwoordiging in grote meerderheid bestaat uit mensen die geen flauw idee hebben van natuurwetenschap en technologie. In het huidige Nederland zullen zaken als theologie, politicologie, sociologie, sociale psychologie, genderwetenschap en wat er meer aan “wetenschappelijke”’ opleidingen momenteel de ronde doet op sommige punten misschien het voordeel van de aanzienlijke twijfel verdienen.

Zeker is echter dat voor een rationele oplossing van ons energieprobleem van deze disciplines geen zinvolle rationele bijdrage te verwachten valt. Voor de noodzakelijke doorbraken op het gebied van thorium-kernenergie moeten we dus voorbij onze eigen grenzen kijken, met name naar landen als China, India en de USA. Tot thorium-kernenergie daar over enige tientallen jaren breed zal worden toegepast, betaalt hier de belastingbetaler door zijn neus en bazelen onwetende politici over CO2. Wat een perspectief…

Kees de Lange – Twitter: @Infocadl2015

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Over de auteur

Kees de Lange
Kees de Lange
Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de UvA en promoveerde in de Theoretische Chemie in Bristol, UK. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.