In het hol van De Nederlandse Leeuw

Op weg naar een Town Hall Meeting in Rijswijk

Foto: De Nederlandse Leeuw

“Veertig jaar progressief-liberale politiek heeft de problemen op het gebied van immigratie, integratie en de multiculturele samenleving niet kunnen oplossen. Het moet anders”. Tegen het einde van mijn gesprek met Elisabeth Hunyadi en Rutger van den Noort komt de aap uit de mouw.

Dit is wat de beide bestuursleden van De Nederlandse Leeuw drijft. Politiek maken vanuit de basis, de grassroots. Ophouden met in kringetjes ronddraaien, gewoon de feiten benoemen, constructief denken en met werkbare oplossingen komen.

Nationale Brainstorm
Kort samengevat is dit de formule van de Nationale Brainstorm van de Stichting De Nederlandse Leeuw op 19 januari 2018 in De Broodfabriek in Rijswijk. Hunyadi is verantwoordelijk voor de praktische organisatie, de logistiek van de avond. Van den Noort gaat over de inhoud en heeft de over-all coördinatie. Met penningmeester Martijn Kolenbrander, press officer Anne Adema en tientallen vrijwilligers zijn ze vastbesloten van de avond een succes te maken.

Workstreams
Van den Noort licht toe: “We willen niet in de standaardreflex schieten van de omtrekkende beweging, de partijdiscipline, het uitstellen en afwachten, de cosmetische maatregel en het praten met meel in mond. We gaan de creativiteit aanboren van gewone Nederlanders die hart voor hun land hebben en niet achterover willen leunen. Zet 2000 mensen van allerlei politieke kleuren een paar uur bij elkaar, zorg voor een goede sfeer met muziek, eten en drinken, laat inspirerende sprekers de aftrap geven, verdeel de groep in acht thematische workstreams en kijk wat er uit komt”.

Town Hall Meeting
“Je moet denken aan de Town Hall Meetings die geregeld in de VS worden gehouden”, zegt Van den Noort, ”Betrokken burgers die gewoon een veilig en gezond leven willen. Die samenkomen om met elkaar praten over wat ze echt bezig houdt, waarover ze zich zorgen maken en hoe je dat zou kunnen aanpakken. Niet verschanst in partijstellingen, maar vanuit creativiteit en constructiviteit”.

Hunyadi laat me een plattegrond van de zaal zien.

“Het is een Sudoku-indeling. De zaal kan in negen vakken worden verdeeld, met gordijnen ertussen, het podium staat in het midden, de mensen zitten er omheen. We willen geen klassieke theateropstelling, dat is te passief”.

Ik vraag of de discussie in de workstreams niet erg lastig is omdat er zeker 200 mensen per groep worden verwacht.

“Dat valt mee” reageert Van den Noort “In elke groep komen aanjagers van het debat. De deelnemers kunnen hun mening geven over de problemen en de voorstellen. Ze gaan via hun mobiele telefoon stemmen en dat is allemaal zichtbaar op een groot scherm”. Er is een Litouws IT-bedrijf ingeschakeld die voor deze techniek gaat zorgen.

Sponsors
Als ik vraag hoe het met de financiering van het evenement zit, blijkt dat zich – naast de kaartverkoop – ook aardig wat sponsors hebben aangemeld. Interessant genoeg komt een deel uit het midden- en kleinbedrijf.

Van den Noort: “Bedrijven en particulieren hebben al vrij snel ondersteuning aangeboden, toen ze hoorden van het initiatief. Ze willen vrijwel allemaal anoniem blijven en vinden het een goede zaak dat mensen op een innovatieve manier met politiek bezig willen zijn”.

Hunyadi zegt dat het oprichten van de stichting en het maken van de statuten veel tijd hebben gekost. De stichtingsvorm en het ideële karakter hebben het voordeel dat daarmeede ANBI-status kan worden aangevraagd, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. “We willen het natuurlijk netjes volgens de regels doen en transparant zijn”.

Geschreeuw
Het begon allemaal in april van dit jaar, toen Van den Noort een tweet uitstuurde waarin hij zijn idee voor een innovatief opgezette conferentie over een maatschappelijk onderwerp verwoordde.

“Ik schrijf natuurlijk veel stukjes over politiek. Je ziet dat het debat al snel vastloopt in geschreeuw en dat mensen in hokjes worden geplaatst. Mensen met goede ideeen haken dan af, omdat ze op de sociale media worden verketterd. Ik heb me afgevraagd hoe je dat nou beter kan doen”.

Dan roert de bedrijfskundige in Van den Noort zich: “De conclusie: ga weg van online, ga offline. De zaal in. Creëer massa, haal er prikkelende sprekers bij die wat anders vertellen dan de mainstream. Geen verhalen vol politieke correctheid. En het moet ook leuk zijn. Entertainment, niet in pak, DWDD-snelheid van presenteren, muziek. Dresscode: Hip Hollands. Je mag zelf invullen wat dat is, iets met oranje in ieder geval.”

Geen echt debat
Als ik vraag wat er volgens hen mis is in de hedendaagse politiek, komt Hunyadi echt los.

“Ik ben de eerste 21 jaar van mijn leven opgegroeid in een communistisch systeem. Daar werd alles van bovenaf geregeld. Het gekke is dat in de Nederlandse politieke partijcultuur er ook veel naar de leiding wordt gekeken. De debatten in de TK zijn geen echte debatten. Het gaat meer om de poppetjes, wie wat zegt, dan om de inhoud. Er is geen vrije discussie in het parlement, het is allemaal ingekaderd in het eigen partijprogramma, onder strikt toezicht en het gaat zeker niet over visie. Er wordt op de persoon gespeeld. Partijen zijn niet met landsbelang of de burger bezig, maar met hun eigen belang.”

Out-of-the-box
Van den Noort wil het debat nu eens op een andere manier aangaan.

“We beginnen met onconventionele sprekers. Mensen die niet bang zijn om man en paard te noemen. Dat prikkelt de discussie. We zijn blij dat we sprekers hebben die out-of-the-box kunnen denken en allesbehalve politiek-correct zijn. Zoals Jordan Peterson, Tanya Hoogwerf, Adjiedj Bakas, Jan van de Beek, Amanda Kluveld, Sietske Bergsma, Wim van Rooy en Esther van Fenema, zonder dat ik ze allemaal ga opnoemen. Stuk voor stuk inhoudelijk, feitelijk en visioniair.”

De organisatoren willen dat het politieke debat begint met de feiten, hoe onaangenaam ze ook kunnen zijn. Pas als je de zaken benoemt zoals ze zijn, kan je over oplossingen nadenken. En die oplossingen moeten bij het evenement van De Nederlandse Leeuw uit de basis komen, niet uit de machinerie van een politieke partij.

Links en rechts
Mikken jullie niet teveel op de rechterkant van het politieke spectrum, vraag ik.

“Aanvankelijk werden we op de sociale media door sommigen weggezet als extreemrechtse club”, antwoordt Van den Noort. “Maar dat ging snel over, toen we er achter kwamen dat die geluiden vooral uit een bepaalde hoek kwamen. Inmiddels melden zich bezoekers aan van allerlei politieke voorkeuren. Dat weten we omdat we bij de ticketverkoop ook vragen naar wat mensen de laatste keer hebben gestemd. Links en rechts blijken geïnteresseerd in het evenement. Dat was ook precies onze bedoeling: een debat dwars door de scheidslijnen heen. Van de Nederlanders is 5% extreem links, 5% extreem rechts, 90% zit daar tussen in met wat activistische franje. De meerderheid zit rond het midden en wil gewoon met iedereen praten”.

Nationalistisch
De Nederlandse Leeuw en de kleur oranje: is dat niet wat te nationalistisch toongezet?

Hunyadi vindt nationalisme geen scheldwoord. “In Oost-Europa heeft nationalisme tegenwoordig juist een positieve betekenis: luisteren naar je burgers en trots zijn op je land. Daar is niets mis mee. Ik voel me inmiddels een normale, gemiddelde en gewone ingeburgerde Nederlander. Ik ben gewoon blij met Nederland en de vrijheid. Dat mag je nationalistisch noemen, daar kan ik mee leven. En Oranje heeft in het buitenland een positieve naam”.

Beiden zijn het er roerend over eens dat politici weinig tot geen reflectievermogen hebben. Zeker niet over zichzelf. Ze willen niet luisteren naar deskundigen en slaan geen acht op cijfers die niet gelegen komen. Het politieke debat wordt teveel gedreven door emotie en te weinig door rationaliteit. Terugkomen op een eenmaal ingeslagen koers is een taboe voor een politicus.

Evolutie
Is het dan tijd voor revolutie?

Van den Noort: “Nou, nee. Elk land heeft een bestuur nodig. Wat wij willen doen is juist de evolutie van het politiek stelsel een flinke zet geven door er een alternatieve aanpak naast te zetten. De denkmethode die wij propageren zou meer in partijen moeten gaan leven. Stel eerst eens vast wat de belangrijke maatschappelijk thema’s zijn, wat echt bij de burgers leeft. Leg dat vast in een regeerakkoord. Dat is waar we naar toe moeten”.

“Partijdiscipline werkt niet meer”, vult Hunyadi aan, “de hele weg van afdelingen naar congressen slaat alle initiatieven en goede ideeën dood. Er is geen vernieuwing. Politici wachten tot de leiding iets besluit. De creativiteit is weg. Men maakt geen gebruik van elkaars sterke kanten. Het is meer elkaar te slim af zijn”.

De Nationale Brainstorm op 19 januari 2018 wil het vastzittende politieke debat dus nieuw leven inblazen.

Ik herinner mij een vergelijkbaar evenement uit 2012, De Dag van 100 in De Balie in Amsterdam. Deze door progressief-liberalen georganiseerde discussiemiddag was erg gezellig en vol hemelbestormend elan, maar het enige resultaat was een mooi boekje. Laten we zien of de conservatieven van De Nederlandse Leeuw meer zoden aan de dijk weten te zetten. Er zijn nog tickets te koop.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.