De dubieuze migratiemiljarden van Frans Timmermans

Europese Commissie wil massale migratie afkopen

Volgens Frans Timmermans is de migratiecrisis grotendeels onder controle, vooral dankzij zijn geweldige optreden. De ijdele Limburger meent dat de vluchtelingenstroom uit Syrië is opgedroogd dankzij “zijn” EU-Turkije deal, die bekokstoofd werd in de kanselarij van Angela Merkel. Het grootste probleem nu is de toestroom van illegale migranten uit Afrika via illegale bootjes uit Libië.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal Ruptly TV

In een aantal media-optredens en in een ingezonden stuk in de Volkskrant stelt de Eerste Vicepresident van de Europese Commissie voor om zichzelf op pad te sturen met enkele miljarden euro’s richting Afrika en Midden-Oosten. Afkoopgeld voor dubieuze dictators om de migratie naar Europa te stoppen. Daarbij liet Timmermans nu al doorschemeren dat hij niet al te kritisch zal kijken naar de ontvangers. Is dat wel zo’n goed plan?

EU-Turkije deal
Op de eerste plaats is er méér dan reden genoeg om kritisch te kijken naar de EU-Turkije vluchtelingendeal uit 2016. Zoals destijds al scherp werd gesignaleerd door HP/De Tijd columnist Arthur van Amerongen, bezorgde EU-Sinterklaas Frünş Tümmermünş  de Turkse Sultan Erdoğan dat jaar een niet te missen verkiezingsoverwinning met zijn cadeautjes. Dat was o.a. drie miljard euro hulp, afschaffing van de visumplicht, lonkend EU-lidmaatschap en nog meer zoet. Deze deal werd in maart 2016 op een EU-top beklonken door Angela Merkel, Mark Rutte en de toenmalige Turkse premier Davutoglu. Maar niet dan nadat Merkel en Rutte in het geniep de toezegging deden aan Turkije jaarlijks 150.000 tot 200.000 Syrische vluchtelingen op te blijven nemen. Een continent dat niet bereid is de eigen grenzen te verdedigen, is eeuwig chantabel.

Erdogan incasseerde de cadeautjes gretig, won dankzij vriend Früns de verkiezing dat jaar met een nipte meerderheid en vormde vervolgens Turkije in sneltreintempo om tot een islamitische dictatuur. Vindt Frans zoiets nou echt voor herhaling vatbaar?

Syrië
Inderdaad is de vluchtelingenstroom uit Syrië nu behoorlijk afgenomen, maar komt dat door de deal van Timmermans, of door heel andere oorzaken? Volgens de Balkanlanden en Hongarije, waar ze niet zo dol zijn op Frans, is het afsluiten van de Balkanroute (tegen de wil in van de EU) van veel groter belang geweest. Bovendien is het terreurleger van IS nu bijna verslagen en wordt er minder gevochten in Syrië, waardoor veel vluchtelingen al terugkeren. Behalve dan degenen die in het Duitse of Nederlandse El Dorado zijn beland, natuurlijk.

Jugend Rettet
Terwijl Timmermans de afgelopen weken links en rechts oreerde over zijn nieuwe miljardenplannen om de migratiestroom enigszins onder controle te brengen, werd onbedoeld duidelijk hoe simpel het is om gewoon je grens bewaken zoals de Australiërs dat ook doen. De Italiaanse justitie slaagde erin telefoongesprekken af te luisteren van de NGO “Jugend Rettet” en mensenhandelaren ter plaatse. Daarmee werd pijnlijk duidelijk dat de NGO’s deze migratiestroom deels zelf organiseren, met ondersteuning van veerdienst Frontex natuurlijk.

Timmermans is overigens door journalist Arnold Karskens aangeklaagd  vanwege nalatigheid in de vluchtelingencrisis, cq. het uitlokken tot verdrinking. Het zal u niet verbazen dat Justitie tot nu toe zwijgt in alle talen.

Plan Collier
Nu ben ik al heel wat jaren voorstander van het hermetisch afsluiten van de EU-buitengrens (Middellandse Zee plus Balkanroute), maar ik vind niet dat onze verantwoordelijkheid daarmee stopt. Vaak haal ik de Britse ontwikkelingseconoom Paul Collier aan die in september 2015 – de tijd van Merkel’s oerdomme Willkommenspolitiek – zijn plan van aanpak publiceerde. Dit plan komt neer op afsluiting van de buitengrens en veel meer investeren in opvang in de regio, waaronder ook het stimuleren van economische activiteiten in de opvangkampen, met hulp van onder meer multinationals. Op het moment dat het conflict wordt beëindigd kunnen die economische activiteiten mee verhuizen met de naar het eigen land terugkerende bevolking. Win-win.

Gedachtenexperiment
Het is interessant om te bedenken wat er gebeurd zou zijn als de EU de aanpak van Collier had gevolgd en de vele miljarden die Duitsland en Nederland nu kwijt zijn met asielopvang hadden geïnvesteerd in opvang in de regio. Ik denk zelf dat dan meer mensen geholpen waren, het Midden-Oosten stabieler zou zijn, heel veel minder verdrinkingsdoden waren te betreuren en – last but not least – geen Europese slachtoffers waren gevallen vanwege met de migrantenstroom meegekomen terroristen. Wat wereldvreemde types als Judith Sargentini ook mogen beweren.

Migratieplan Soros
Maar Timmermans en de EU willen toch ook investeren in de regio, zal de oplettende lezer opmerken. Dat klopt, maar het verschil is dat de EU bewust de deur open houdt voor asielzoekers uit Midden-Oosten en Afrika, hetzij direct of straks indirect via opvangcentra buiten de EU. Wellicht ontleent de EU inspiratie aan het migratieplan van George Soros, ook van september 2015. Soros wil ruim een miljoen asielzoekers jaarlijks opvangen in de EU naast het bieden van economische hulp. Een totaal ander geluid dus dan Paul Collier die al in 2013 in een interview met het Belgische blad Knack zei: “Ik wil op de eerste plaats landen helpen en niet de mensen die eruit willen ontsnappen.” Timmermans ontkent iedere invloed van Soros op de EU-migratieplannen. 👇🏽

Chantabel
Als we dit cruciale onderscheid nu niet maken en Timmermans wéér op stap sturen met een koffer vol miljarden euro’s zal het gevolg niet alleen zijn dat de migratiestroom gewoon in stand blijft, maar ook dat de EU permanent chantabel wordt gemaakt voor dictators.  Een ontwikkeling waar vooral het weldenkende deel van de bevolking in die landen zélf het slachtoffer van wordt.  We zien dat nu gebeuren in Turkije waar de mensenrechtensituatie drastisch is verslechterd en vrije media en alle critici gemuilkorfd worden. Dat lijkt mij niet voor herhaling vatbaar!

Stuur Frans naar huis
Ik zou daarom de EU en ook de nieuwe Nederlandse coalitie adviseren om Frans Timmermans maar naar huis te sturen. Daar kan hij het verloop van de aanklacht van Arnold Karskens in alle rust afwachten. Op zijn plaats en die van islamknuffelaar Federica Mogherini moeten daadkrachtige hervormers komen in plaats van gebakken-lucht-verkopers. Het plan-Collier lijkt mij een prima basis voor het EU-migratiebeleid in de komende jaren.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.