Het veelkoppige Deugmonster teistert het debat

Elk woord kan leiden tot uitstoting en verbanning

Links gelijkheidsdenken teistert ons land en knevelt het openbare debat. Het is een veelkoppig, gulzig Deugmonster, dat in staat is tot vele gedaanteverwisselingen. Daarom is er zo moeilijk vat op te krijgen.

Verheffing
Oorspronkelijk in de negentiende eeuw begonnen als klassenstrijd en arbeidersemancipatie, manifesteerde het linkse gelijkheidsstreven zich in de jaren ’70 van de vorige eeuw nog als biefstuksocialisme en inkomensnivellering. Verheffing van de werkende klasse tot een eenvormige, welvarende monocultuur was het ideaal. Elke arbeider een auto en tweemaal per jaar op vakantie.

Multicultureel
De gelijkheid moest ook gelden voor gastarbeiders en immigranten. Die hadden met een achterstandssituatie te kampen. Het multicultureel beleid moest daar vanaf de jaren ‘80 de oplossing voor bieden. Elke cultuur werd een eigen door de overheid gesteunde sector met eigen subsidies en eigen voorzieningen. Alle culturen zijn in de linkse denkwereld immers gelijkwaardig en hebben dus recht om op een gelijk welvaarts- en welzijnsniveau te worden gebracht.

Diversiteit
Multiculturalisme is nog steeds een wezenskenmerk van het gelijkheidsdenken. In combinatie met een verlammend cultuurrelativisme en opkomende zelfhaat bij de autochtone Nederlander is inmiddels een giftig mengsel ontstaan. De eigenheid van een cultuur en de diversiteit van culturen dient in deze visie te worden gerespecteerd. Gelijkheid in diversiteit is het motto geworden. En met diversiteit kun je alle kanten op, behalve de goede.

Omslag
Niet alleen culturen zijn divers, mensen ook. Gelijkheid kan dan ook niet meer eenvormig zijn. Elke intermenselijke diversiteit in de zin van kleur, ras, religie, geslacht, sexuele geaardheid heeft recht op een gelijke behandeling. Het gelijkheidsdenken is diversiteitsdenken geworden, op groepsniveau en op individueel niveau. Dan ontstaat onvermijdelijk de omslag: diversiteit mag niet betekenen dat daardoor verschillen ontstaan, nieuwe ongelijkheid waardoor mensen gekwetst kunnen worden. Onderscheidende kenmerken moeten daarom worden weggepoetst.

Zuivering
Alle unieke kenmerken van mensen zijn in het linkse gelijkheidsdenken gelijkwaardig – en daarom gelijk – en verdienen een neutraal vocabulaire. De genderneutraliteitsbeweging springt in het nieuwe gat in de markt. De mens als een zo neutraal mogelijk wezen. We zijn immers allemaal gelijk en divers en van dezelfde waarde. De ultieme consequentie van deze houding is dat ieder onderscheidend criterium tussen mensen een teken van discriminatie wordt. Maar het gaat verder: ook de taal moet politiek-correct worden gezuiverd van discrimerende elementen.

Dictatuur
Linkse gelijkheidsdenkers manifesteren zich inmiddels als morele dictators die met harde hand de nieuwe mens willen modelleren. De nieuwe mens zal in alle opzichten moeten deugen. Dat gaat niet vanzelf. Het vergt een repressieve aanpak gericht op omvorming van denken, taal en gedrag. De gedachtenpolitie, de taalpolitie, de genderpolitie, de diversiteitspolitie en de deugpolitie laten zich in de media, de cultuur en de politiek luidruchtig gelden. De persoon die woorden en opvattingen uit die niet in de nieuwe deugmal passen, wordt meedogenloos aan de schandpaal genageld.

Deuggemeenschap
Elk verkeerd opgevat woord, elke uitspraak kan leiden tot uitstoting uit de nieuwe deuggemeenschap. Een leger aan deugcontroleurs ziet het als zijn taak om afwijkers van de gelijkheidsnorm tot de orde te roepen. Originele gedachten en doorbreken van taboes kunnen permanente morele veroordeling en uitstoting tot gevolg hebben. Publiek debat is geen discussie meer, geen uitwisseling en verkenning van standpunten, maar is verworden tot het aan de kaak stellen, tot de orde roepen en demoniseren van de niet-deuger.

Robot
Het ooit als sociaal-economische verheffing en verzet tegen de dictatuur van geld en traditie begonnen gelijkheidsideaal is het veelkoppige Deugmonster geworden van vandaag. Individualiteit, vrijheid en oorspronkelijkheid staan voor hem aan de verkeerde kant van de morele grens. Het monster hanteert niet de dialoog als wapen, maar de totalitaire, geestelijke terreur tegen de andersdenkende. Het monster wil een voorgeprogrammeerde, uniforme deugrobot, geen zelfdenkend, taboedoorbrekend, onvoorspelbaar individu.

Strijd
De individualiteit en de uniciteit van de mens, de vrije gedachte en het vrije woord zijn echter de moeite van de strijd waard. Want het veelkoppige monster is kwetsbaar in zijn rigiditeit en fantasieloosheid. Zijn denken wordt beheerst door de duistere onderwereld van het taboe.

Het monster kan, moet en zal ten onder gaan aan zijn eigen verkrampte onmogelijkheid. Want mensen zijn uiteindelijk alleen gelijk in de dood.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.