‘Kwaliteitspers’ snapt weinig van Oost-Europa

Visegrad-landen varen terecht onafhankelijke koers binnen EU

Het is een beetje een open deur: de redactionele artikelen in de kranten krijgen steeds meer het karakter van een column: persoonlijke impressies en politieke voorkeuren van redacteuren kleuren bijdragen waarin je analyse en duiding verwacht.

Titelfoto: Premiers Visegrad-landen juni 2017 by Ministerie van BZ Polen is licensed under CC-BY-NC 2.0

Voor een weloverwogen oordeelsvorming ben je als geïnteresseerde lezer ook aangewezen op andere bronnen en moet je je zo een weg banen door een overwoekerd pad vol distels en valkuilen. ‘Kwaliteitsmedia’ is een hevig geërodeerd uithangbord geworden.

Trump in Polen
Op 6 juli schreef Janne Chaudron in Trouw een voorbeschouwing op het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Polen. Het dédain spat weer eens van de pagina:

“(…) het bezoek van Trump aan de regio wordt in Brussel met Argusogen gevolgd. Allereerst omdat hij nota bene Polen heeft uitverkoren om voorafgaand aan de G20 morgen in Hamburg een speech te houden waar hij naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zal refereren aan de te lage Europese defensie-uitgaven.”

Westerse waarden
Inmiddels is duidelijk dat Trump’s toespraak vooral in het teken stond van wat hij de ‘strijd voor de westerse waarden’ noemde:

“The fundamental question of our time is whether the West has the will to survive. Do we have the confidence in our values to defend them at any costs? Do we have enough respect for our citizens to protect our borders? Do we have the desire and courage to preserve our civilisation in the face of those who would subvert and destroy it?”

Toonzetting
In de NRC was de toespraak verbannen naar pagina 13 en met koppen als “Trump laaft zich aan lof Poolse geestverwanten”, “Het bezoek aan Polen was een egostrelende opwarmer voor de G20 top”, “Trump schetste een duister wereldbeeld”, blijkt maar weer eens de toonzetting. Het kan ook anders: de bekende Engelse columniste Melanie Phillips noemde de toespraak “magnificent, de Wall Street Journal en – met zichtbare tegenzin – The Washington Post onderkenden het belang wel: “Trump’s Defining Speech”.

Janne Chaudron schreef verder: “Polen ligt binnen de Europese Commissie onder vuur omdat het de rechtsstaat aan zijn laars lapt en niet bereid is de vluchtelingenafspraken na te leven. Opvattingen waar Trump zich overigens goed in kan vinden, denk aan het Amerikaanse inreisverbod dat onlangs van kracht werd.”

Klok en klepel
Dit is een ‘klok- en – klepel’-verhaal waar een zichzelf respecterend journalist zich voor moet schamen: er zijn terechte zorgen over maatregelen van het rechtse bewind in Polen. Maar deze volstrekt democratisch gekozen regering voert uit wat het de kiezers heeft beloofd. Politieke benoemingen in het Constitutionele Hof mogen we verwerpelijk vinden, maar is niet uniek voor Polen. Ik ken maar weinig landen binnen de EU waar het verschijnsel van politieke benoemingen volstrekt afwezig is en er zijn ook respectabele democratieën die het zonder een Constitutioneel Hof prima kunnen rooien (Nederland, bijvoorbeeld).

Dat Chaudron de Europese vluchtelingenafspraken gelijk stelt met de Amerikaanse inreisbeperkingen voor bezoekers uit bepaalde (moslim-) landen getuigt van onkunde of op z’n minst van vooringenomenheid.

Afspraken
Europese afspraken worden trouwens niet alleen door Polen aan de laars gelapt. Macron heeft ongelijk toen hij de Oost-Europese lidstaten daarover meende te moeten kapittelen: “De EU is geen supermarkt”. Frankrijk lapt immers de afgesproken begrotingsnormen al jaren aan zijn laars en hetzelfde Frankrijk verlaagde de pensioengerechtigde leeftijd naar 62, terwijl Nederland die tot 67 verhoogde. Hoezo Europese solidariteit en harmonisatie? En dan zwijg ik maar over de charade van de Griekse toetreding, de falende Schengenafspraken en het fiasco van de bewaking van de gezamenlijke buitengrens. Het Brusselse ‘Politburo’ past wel enige bescheidenheid.

Visegrad
Die zogenaamde ‘vluchtelingenafspraken’ zijn van meet af aan door de Oost-Europese lidstaten bestreden. Ook de Poolse regering maakt er geen geheim van dat ze die afspraken niet erkent. Net als de andere Visegradlanden Tsjechië, Slowakije en Hongarije heeft ze genoeg van de bemoeienis van Brussel met het toelatingsbeleid van vreemdelingen. En geef ze eens ongelijk: “Einwanderungspolitik ist ein elementarer Bestandteil eines souveränen Staates, der die Pflicht und Schuldigkeit hat, über seine Grenzen zu wachen.” (Rudiger Safranski in de Neue Zürcher Zeitung ,8 november 2015).

Inbreukprocedure
Daags nadat de Europese Commissie besloot tot toepassing van de inbreukprocedure om de Visegradlanden te dwingen tot nakoming van de ‘afspraken‘ over de verdeling van de vluchtelingen, nam de voormalige Tsjechische president (2003 – 2013) Vaclav Klaus scherp en principieel stelling: “Tsjechië mag niet gedwongen worden een multiculturele samenleving te vormen. De tijd is gekomen om de uittreding van ons land uit de Europese Unie voor te bereiden“.

Soevereiniteit
De regeringen van de andere Visegradlanden hadden zich al eerder in soortgelijke bewoordingen uitgelaten. Deze landen hechten, na lange tijden van vreemde overheersing en meedogenloze onderdrukking, sterk aan hun herwonnen soevereiniteit. Het geeft te denken dat correspondenten en beleidsmakers er telkens blijk van geven niets te begrijpen van de beladen geschiedenis, de gedeelde waarden en cultuur van deze landen. De Brusselse aandrang om die landen via meerderheidsbesluiten te dwingen tot ‘solidariteit’ riekt naar dictaten. Een daarmee hebben die landen leergeld betaald. Niet voor niets is “München 1938” in Tsjechië en Slowakije nog steeds een trauma (“Over ons, zonder ons”).

En met de banlieus van Parijs, Molenbeek, Rotherham, e.a. biedt het multiculturele West-Europa nauwelijks een wenkend perspectief voor de bestuurders van de Visegradlanden.

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties 👇🏽.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.