Het bizarre offensief van D66 tegen het christendom

De christelijke partijen CDA, SGP en CU gaven onlangs te kennen dat ze de “liberale kruistocht” van D66 tegen bijbelse tradities zat zijn. Iedere maand komt er wel een D66’er in het nieuws met de wens om een wet te veranderen, puur omdat het woord God erin voor komt.

De Democraten leven nog steeds met het idee “Sterf, Gij oude vormen en gedachten”. Zo modern als ze zich voelen, zo achterhaald is deze opvatting.

De achterdeur
De gedachte achter de seculiere samenleving is dat als er maar genoeg vrijheid, welvaart en rationaliteit zou zijn, religie vanzelf wel verdwijnt. Dat is tot dusver niet gebeurd. Zoals de filosoof Ger Groot in 1996 al schreef: “Met pijn in het hart moet de moderniteit toezien hoe alle ondeugden die zij de Europese mensheid in de loop van haar verlichtingsgeschiedenis had ontwend, weer stuk voor stuk door de achterdeur binnenkomen, precies op het ogenblik waarop haar klus bijna geklaard leek.”

Postseculier
Met de Duitse filosoof Habermas ben ik van mening dat we in een postseculiere samenleving leven. De postseculiere samenleving is een samenleving waarin het (al dan niet door de achterdeur) opnieuw binnenkomen van religie gewoon wordt erkend en aanvaard. Er wordt niet meer tegen gestreden, zodat die gedroomde, mooie nieuwe wereld eindelijk eens kan aanvangen. Religie krijgt in deze samenleving juist een volwaardige plek in haar zelfbeeld. Burgers beseffen dat religie nog steeds een belangrijke rol speelt, op individueel en publiek niveau en dat dit ook zo zal blijven. We voldoen immers aan de voorwaarden die religie zouden moeten laten verdwijnen. Religie verdwijnt echter niet.

Dissensus
Dit leidt er toe dat in een pluralistische samenleving, zowel van religie als van de liberale politieke cultuur mag worden verwacht dat zij beiden rekening houden met het voortbestaan van een gebrek aan consensus, een dissensus. Dit betekent acceptatie van het inzicht dat de liberale rechtsstaat er belang bij heeft om zuinig om te gaan met de tradities waarop zij gebouwd is.

We leven in een postseculiere samenleving in zoverre de maatschappij bovenstaand inzicht ter harte neemt, middels openheid voor tradities en openheid naar het andere, het religieuze. Het gaat niet alleen om openheid van religieuzen jegens seculieren, maar ook – en dit geval misschien bovenal – omgekeerd. Habermas vindt dit een geenszins triviale eis.

Progressieve moraal
Dit lijkt lastig te zijn voor D66. Zij probeert de in ons land van oudsher bestaande, in het christendom gewortelde cultuur nog steeds om te vormen naar haar eigen progressieve moraal. Hiermee ontkent ze de verworteling die ze heeft met die cultuur en daarmee eigenlijk ook een fundamenteel aspect van haar eigen wortels. Op deze wijze raakt die politieke cultuur vervreemd van zichzelf.

Extra opvallend hierin is dat de liberale kruistocht van D66 slechts één richting opgaat, namelijk, die van de christelijke cultuur. De postseculiere samenleving vraagt een openheid van alle religieuze stromingen. Juist de stroming die in het huidige tijdsgewricht sympathiek staat tegenover de liberale seculiere cultuur, het christendom, wordt door D66 aangevallen. Dat is opmerkelijk.

Islam
Nou net de religie die sensibiliteit voor de seculiere cultuur mist, de islam, wordt door D66 met rust gelaten. Dit lijkt een cognitieve dissonantie te zijn in de houding van D66. Om de postseculiere samenleving te kunnen laten werken, is juist een verandering van houding nodig onder D66 en de aanhangers van de islam zelf. Tussen die twee wereldbeelden is op zijn minst een gelijkwaardige buiging nodig. Maar voorlopig buigt slechts D66. Terwijl de Islam fier met de schouders naar achteren blijft staan.

Debat of dialoog
In het ideaal van een gezonde liberale politieke cultuur is er een gelijkwaardige plaats van al die geluiden en tradities die elkaar via dialoog of debat tegemoet kunnen treden. Wanneer de ene traditie de andere continu afdoet als achterhaald of zich baserend op een sprookjesboek, maakt ze de traditie onschadelijk zonder te onderzoeken welke waarde ze verkondigt en hoe die misschien ook kan bijdragen als gezond kritisch geluid op de weg die is ingeslagen.

Vastgeroest
D66 is vastgeroest geraakt in het eigen progressieve denken, dat inmiddels tot een conservatief denken is verworden omdat de wereld verder is gegaan sinds ’66. Of ze het willen of niet, onze huidige samenleving lijkt een postseculiere samenleving te zijn geworden. Dit vraagt om een andere houding van haar liberale partijen. En als ze zo nodig een kruistocht willen voeren, is het juist nièt het christendom waar zij hun pijlen op moeten richten.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
WillemT
WillemT
6 jaren geleden

Ja Annemijn, in Alblasserdam is zelfs de AH dicht, daar kunnen ze daar in vrijheid voor kiezen. Kennelijk wil de meerderheid daar (op zondag niet open). die enkeling die zo nodig op zondag boodschappen wil doen kan naar Rotterdam of zo. Maar mensen gaan echt niet meer aardappels of biefstukken halen als de AH 24×7 open is, dus dat er meer werkgelegenheid komt is onzin. Ik heb maatschappelijke redenen tegen ” altijd open” Jij woont in Adam dus je kan je Latte overhaal halen en je zou t zelf kunnen maken. Waar maak je je druk over?
Elke regio en elk land heeft gewoontes en daar past de rest zich dan maar een keer bij aan. Als er iets in NL ontbreekt is het wel aanpassingsvermogen en accepteren dat dingen zo zijn als ze zijn. De discussie over 4 mei is daar ook een mooi voorbeeld van. Hoewel die vooral uit de hoek van de vermeend gediscrimineerden komt.Ben benieuwd of die vanavond op de dam weer zo’n zielig toneelstukje doen als in 2015.
leven en laten leven zou voor de 17 miljoen inwoners van dit kleine landje een mooi leidraad zijn.

TheHumanCrayon
TheHumanCrayon
6 jaren geleden

Wat een onzin dit. Seculariteit is juist ook voor de religieuzen wenselijk. Alleen door geen enkele religie wet te laten dicteren kan er volledige religieuze vrijheid zijn. Er wordt over cognitieve dissonantie gesproken, maar ik ben bang dat de pot de ketel zwart aan het noemen is. Voor iemand die privilege gewent is kan gelijkheid op onderdrukking lijken, zo blijkt maar weer.

Cool Pete
Cool Pete
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  TheHumanCrayon

@The HumanCrayon,
Ik ga geen zgn. “gelijkheid” bieden, aan een massale, gewelddadige stroming / sekte,
die alle anderen haat en wil uitroeien.

Nog een fijne avond.

jjvanderkolk4213
6 jaren geleden

2017 verkiezingen! Dat wordt nog wat! Ajuu EU en Rutte!

Cool Pete
Cool Pete
6 jaren geleden

@Annemijn,
Godsdienst-vrijheid is een PASSIEVE vrijheid: vrijheid van vervolging; en NIET een actieve vrijheid tot van alles.
Zie: I. Berlin, ‘Twee opvattingen van vrijheid’, 1958.
De meerderheid van de mensen in Westelijk Europa, wil de westerse tradities behouden – zo gaat dat met tradities.
Het christendom is overigens een van de bronnen van de Westerse democratie.

Het Arabische mohammedanisme erkent geen enkele andere godsdienst en geen enkele seculiere wetgeving; het bestrijdt ALLES dat niet-mohammedaans is; het bestrijdt de democratische rechtstaat, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, enz. En het zal deze Westerse verworvenheden bestrijden tot dat het ze vernietigd heeft.
In plaats van het ongewenst afbreken van onschuldige tradities, lijkt het mij veel meer prioriteit hebben en zelfs
van grote noodzaak, deze destructieve mohammedaanse oorlogs-leer terug te dringen.

Wiel Curvers
Wiel Curvers
6 jaren geleden

Ik dacht dat het christendom meer was dan een aanhef boven een wetstekst en een wet waar al decennia vrijwel geen enkele gemeente zich nog aan houdt. Maar blijkbaar vergis ik me en wordt het christendom nu door D66 in zijn bestaan bedreigd.

Interessant ook dat je als je voorstelt verouderde zooi te verwijderen uit het wetboek tegelijk ook iets afkeurends over de islam moet roepen. Is dat om de politiek-correcte goegemeente te pleasen?

Vermoeiend, dit.

Asher
Hoofdredactie
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Wiel Curvers

Nee. Als D66 zich uitsluitend drukmaakt over de invloed van de religie christendom op de maatschappij en niet over de invloed van de religie islam, is dat op zijn minst inconsequent. Een andere kwalificatie is laf en hypocriet. Dat oordeel heeft niets te maken met politieke correctheid, eerder met het tegenovergestelde.

Annemijn
Annemijn
6 jaren geleden

Als je rechterlijke uitspraken en adviezen van het CGB inzake de vrijheid van religie op de werkvloer wil zien, kun je je wenden tot de beschikbare juridische databanken. Er is veel over te vinden. Juist om diversiteit en effectiviteit van werknemers te bevorderen zouden werkgevers zich meer open kunnen stellen voor de religie van werknemers. In de VS zijn zelfs bedrijven waar werknemers kunnen praten met een geestelijke op de werkvloer of een verdiepingsslag in hun religie maken door een cursus onder lunchtijd. Een trend die nog niet helemaal is overgewaaid naar Nederland. Wel is mindfulness in het Nederlandse bedrijfsleven in opmars. Ook mooi natuurlijk als hiermee de geest ontspant en het de arbeidsproductiviteit verhoogt.

In de praktijk heb ik geen ervaring met seksegescheiden zitplaatsen in theaters, bioscopen en bij evenementen. Volgens mij loop je hiermee ook een beetje hard van stapel. En als een bepaalde groep in onze samenleving dat zou willen, zou dat alleen op die groep van toepassing moeten zijn, zonder dat jij of ik daar hinder van ondervinden. En biddende moslims op straat? Ik woon in multicultureel Amsterdam, maar heb nog nooit te maken gehad met biddende moslims op straat.

Bedenk dat de vrijheid van meningsuiting teveel misbruikt kan worden, enkel om elkaar te beledigen. Daarvoor is het niet bedoeld.

Cool Pete
Cool Pete
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Annemijn

De vrijheid van menings-uiting is ABSOLUUT.
De grenzen er van, worden uitsluitend door de wet bepaald.

[ Onnodig te zeggen, dat welk subjectief oordeel dan ook,
volkomen ONGELDIG – ja: ONWETTIG – is ].
[ Niemand heeft dan ook maar iets met uw smaak van
“misbruik” of “niet bedoeld” te maken ].

Annemijn
Annemijn
6 jaren geleden

Een werkgever zal in het kader van goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen, samen met een werknemer naar een oplossing moeten zoeken. Hier zijn diverse uitspraken over van de CGB en jurisprudentie. En oplossing zoals ‘…ga maar bidden op de gang of het toilet…’ volstaat daarbij niet. Dat religie dus een privé zaak is, is jouw persoonlijke mening. In Nederland heb je te maken met wetten die burgers beschermen en gelukkig regelen dat zij hun religie mogen uitdragen en dus hun leven mogen inrichten zoals zij dat willen. Dat uitdragen mag, thuis, op het werk en in het openbaar. Wel zijn er ‘vrijheidsgrenzen’ aan het beoefenen van de religie als dit bijvoorbeeld de openbare veiligheid in gevaar brengt of botst met rechten en vrijheden van anderen.

Asher
Hoofdredactie
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Annemijn

Ik wil niet lastiggevallen worden door hun religie uitdragende moslims. Niet prive, niet in de openbare ruimte, niet op het werk. Ik hoef dat ook helemaal niet. Een werkgever hoeft dat ook helemaal niet. Laat me de jurisprudentie maar zien die het tegendeel bewijst. Je bent blijkbaar blind voor de systematische politisering van religie door moslims. Stukje bij beetje steeds meer rechten claimen onder het mom van hun religieuze vrijheid. Daar mag de overheid best paal en perk aan stellen. Ik wil geen op de openbare weg biddende moslims. Ik wil geen seksegescheiden zitplaatsen in theaters, bioscopen en bij evenementen. Ik wil geen gescheiden zwemmen voor mannen en vrouwen. Ik wil geen beperking van het recht op vrije meningsuiting als moslims claimen dat ze beledigd zijn. Onze vrijheden zijn eeuwenlang moeizaam bevochten. Religie heeft geen bevoorrechte positie meer. Dat wil ik zo houden. En met mij velen.

jjvanderkolk4213
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Asher

Helemaal goed! En paspoort inleveren van je land van oorsprong. En als je Erdogan als je leider ziet moet je gewoon oprotten.

Annemijn
Annemijn
6 jaren geleden

De essentie van de scheiding is, dat de overheid religieuze instellingen geen regels voorschrijft en andersom. Iedere burger heeft het recht een religie te beoefenen volgens onze grondwet zolang er geen andere wetten en regels overtreden worden. Ook in de openbare ruimten en op de werkplek mag een religie beoefend worden. Iemand verbieden een religie uit te dragen, is discriminatoir, want druist rechtstreeks tegen artikel 6 van onze grondwet in.

Asher
Hoofdredactie
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Annemijn

Het gaat niet om een verbod of niet, het gaat om beleid. Er bestaat geen verplichting voor ziekenhuizen, bedrijven en scholen tot het inrichten van “gebedsruimtes”. Niemand kan ze daartoe verplichten, ook niet de wens van gelovigen. Er bestaat geen vanzelfsprekend recht op religiebeoefening waar en wanneer men maar wil en op kosten en tijd van anderen. Religie is een persoonlijke aangelegenheid voor thuis en ergens achter een deur.

Johan
Johan
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Annemijn

“Iedere burger heeft het recht een religie te beoefenen volgens onze grondwet zolang er geen andere wetten en regels overtreden worden”.
Annemijn, verklaar mij dan even waarom een iman welke riep dat homo’s minder dan varkens zijn die van een hoge toren afgegooid dienden te worden (=groepsbelediging, haatzaaien en oproepen tot dodelijk geweld) door het Gerechtshof werd vrijgesproken?!

Annemijn
Annemijn
6 jaren geleden

Het stoort mij niet als:
-Een werkgever besluit een gebedsruimte in te richten voor werknemers waar zij religie kunnen beoefenen – in overleg – zolang dit het arbeidsproces niet stoort.
-Werkgevers die halal maaltijden aanbieden aan werknemers.
-Scholen bidmomenten bieden aan religieuze scholieren die hier behoefte aan hebben.
-Burgers of werknemers een hoofddoek, christenkruisje of keppel dragen.
Deze zaken leveren ook geen schade op. Een winkelverbod op zondag, omdat een kleine groep in onze samenleving dit als rustdag beschouwt op grond van religie, stoort mij wel. Het zou mij ook niet hinderen als examens worden afgenomen in een periode buiten de ramadan. Per slot van rekening worden er ook geen examens afgenomen tijdens Pasen.

Asher
Hoofdredactie
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Annemijn

De essentie is dat religie niet in de openbare ruimte en niet op de werkplek hoort te worden beleden en uitgedragen. Dat doe je maar thuis of in je eigen gebedshuis. Dat is nu juist de scheiding van kerk en staat die ook D66 zegt voor te staan. En waarom ze tegen christelijke sporen in de wetgeving ageert. Behalve als het om de islam gaat, dan is D66 niet thuis en wordt de scheiding Kerk-Staat even niet van toepassing geacht.

WillemT
WillemT
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Annemijn

Snap je punt niet Annemijn, de AH is bij op allerlei dorpen in de buurt gewoon open, op zondag of wat dan ook. winkeltijden zijn er ook om werknemers te beschermen tegen graaierige werkgevers. let eens op hoe de sociale structuren in elkaar donderen omdat er steeds minder vrijwilligers zijn of uberhaupt deelnemers aan verenigingen, Werk wordt 24×7 en DAT is het echte gevaar. tegelijkertijd heeft de westerse maatschappij steeds meer depressieve mensen, hyperactieven etc. Hoe zou dat komen?

Annemijn
Annemijn
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  WillemT

Probeert u eens, bijvoorbeeld in Alblasserdam, een supermarkt te vinden die op zondag open is. Of de omringende dorpen aldaar. Een 24-uurseconomie crëeert werkgelegenheid. Hebben wij juist nodig in Nederland met bijna 600.000 werklozen. Ik wil ’s nachts wel een lekkere latte scoren!

Hoogendoorn
Hoogendoorn
6 jaren geleden

D66 kan tegen het christelijk geloof blazen hoeveel ze wil, maar de kracht van het Evangelie kan deze partij niet tegenhouden. In Europa lopen de kerken weliswaar leeg, maar in andere delen van de wereld komen miljoenen mensen tot geloof. In 1980 waren in het atheïstische China ca. 3 miljoen christenen; in 2015 ca. 100 miljoen.

Annemijn
Annemijn
6 jaren geleden

Het christendom heeft nog teveel overwicht. De winkeltijdenwet voor de zondag, verplichte vrije dagen op o.a. 25 en 26 december vanwege de geboorte van Jezus de verlosser. Prima hoor dat religieuze vieringen bestaan, maar waarom ben ik daar als seculier ook aan gebonden, of een moslim of een jood? Mag een moslim deze dagen gebruiken voor de viering van ramadan of een jood voor pesach? Ho maar.
Het zijn alleen de geldende regels voortvloeiend uit het christendom die effect hebben op alle burgers in Nederland. De kritiek van D66 is daarom ook begrijpelijk.
Religie heeft door de loop van de jaren, een geheel andere betekenis gekregen. De houding van burgers t.o.v. tradities veranderd ook. Het gaat langzaam, maar een steeds striktere scheiding tussen kerk en staat is in het vooruitzicht. Uiteraard kunnen christelijke tradities blijven bestaan, voor zij die daar waarde aan hechten.

Asher
Hoofdredactie
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Annemijn

Dit is de typische naieve, D66-flauwekulredenering. Als men zo voor de scheiding van Kerk en Staat is, zou men vooral tekeer moeten gaan tegen het continue claimen door moslims van het openbare leven en de openbare ruimte. Gebedsruimtes eisen in openbare gebouwen, claimen van werk- en schooltijd om te bidden, eisen dat gezichtsbedekkende kleding in communicatieve functies en het onderwijs wordt toegestaan, halalisering van overheids- en bedrijfsrestaurants, eisen van examenvrijstellingen tijdens Ramadan etc. Dat is nou precies de sluipende verovering van het openbare leven door een religie, waar D66 zich tegen zou moeten verzetten. Dat doet de partij niet, ze negeert het. En WEL tekeergaan tegen onschadelijk christelijke tradities. Dat is op zijn best eenzijdig en op zijn slechtst pure laffe hypocrisie.

Wim
Wim
6 jaren geleden

D66 is gewoon een flut partij, zelfs de naam klopt niet meer, Democratisch gehalte nul zodra er iemand een andere mening erop na houd. Ze hebben zelf de referendum wet er door gejast, en nu het” volk” een andere mening erop na houdt zijn de mensen te dom om de beslissing te kunnen nemen. Hetzelfde egoisme zie met de kruistocht tegen de zondagsrust etc, Onnodig gemeenschappen tegen het zere been schoppen. En de opmerking van het verkopen van zijn eigen moeder deel ik ook.

Johan
Johan
6 jaren geleden

Het gaat D66 niet om religie maar om stemmen, Pechtold zou z’n moeder nog verkopen voor een stem. Zie de D66-kandidaat voor de TK die ooit gehandhaafd bleef na het weigeren om de Armeense Genocide te veroordelen (leidend tot een vanaf Turkse overheidscomputers verzonden stemadvies aan NederTurken om D66 te stemmen), daar waar de PvdA en het CDA zulke NederTurkse kandidaten van de kandidatenlijst haalden.
Het bovenstaande verhaal gaat overigens ook op voor de PvdA en GL: 50 jaar geleden opkomen voor homo- en vrouwenrechten, is hun eigen moslim-stemvee nu de onderdrukker van diezelfde rechten, en zijn homo’s en Joden ruim 70 jaar na WO2 hun leven niet meer zeker in Islamsterdam. En maar roepen dat Wilders het gevaar is….

Johan
Johan
6 jaren geleden

Van alles aanhalen en naar refereren, maar de (onterechte) uitspraak “Religie verdwijnt echter niet” niet. Terwijl dit wel het geval is, kijk bijv. maar eens naar het onderzoek ‘God in Nederland 2017’. http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/nederland-is-god-kwijt-geraakt/
Het streven staat en religie volledig te scheiden vind ik nog altijd waardevol en het streven waard. Daarbij zou D66 de pijlen niet op 1 religie moeten richten, maar dit in een zo breed mogelijke context moeten doen. En -dat ben ik met je eens- het christendom zal minder hard aangepakt hoeven worden dan andere religies.

Aicha Markouch
Aicha Markouch
6 jaren geleden

De keelgeluiden die ‘Bilderberg’ Pechtold maakt houden geen steek. Bovendien is wat hij doet racistisch, antidemocratisch en strafbaar. De man steun volop het onderdrukken en juridisch vervolgen van kritiek cq. weerstand tegen de maatschappij ontwrichtende import van islamitische nep-vluchtelingen. Racisme dus.
Wel steunen van deze genocide op de (blanke) Europeanen. Zelfverdediging daartegen juridisch laten vervolgen. Het ziekelijke enthousiasme van m.n. Bilderberg Pechtold en zijn volgers voor de EU – voortgekomen uit het 3de Rijk – en vehikel voor uitvoeren van de agenda van de globalisten, het 4de Rijk, getuigt van diepgaande afkeer van autochtone Europeanen, hun cultuur, beschaving; zelfs van de mensheid.

Ivy
Ivy
6 jaren geleden

Ja D’66 wil graag de christelijke aspecten uit de samenleving weren maar hoofddoekjes bij een overheid die seculier zegt te zijn is geen probleem.

TheHumanCrayon
TheHumanCrayon
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ivy

Er is een verschil tussen een persoonlijke uiting van geloof en godsdienstigheid in de wet. Het is het tweede dat niet wenselijk is, wat voor religie het ook betreft.

Eric
Eric
6 jaren geleden

D66 bestrijdt het christendom maar omarmt de islam. Hiermee profileren zij zich direct als marionetten van een oppermachtige occulte minderheid die de aanval heeft geopend op het welzijn en de veiligheid van de burger. Niets ‘D’ van democraten maar de aloude fabiaans socialistische hetze tegen de vrije wil van de mens en de vorming van een supra-nationaal onderdrukkend Orwelliaans overheidsapparaat. Ik kan die kop van Pechtold niet meer zien zonder te kokhalzen. Bilderbergslaafje. Wat een walgelijke lieden. Wanneer de remmen los zijn, dan grijp ik hem het eerste en werp hem voor de haatbaarden.

jjvanderkolk4213
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Eric

God en Mohammed? Die hebben nooit bestaan! Daar kun je niet op bouwen.. wel komt daar alle ellende vandaan.

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x