Kijk niet naar Hamas door een westerse bril

We hebben te maken met een doodscultus

Titelfoto bij artikel Kijk niet naar Hamas door een westerse bril Maaike van charante opiniez

Foto:

Het Westen is gevormd door het christendom. Er wordt wel eens gezegd dat wij een beschaving met joods-christelijke wortels zijn. Dat is ook zo. Het individu, de persoonlijke verantwoordelijkheid en mensenrechten spelen in het Westen een belangrijke rol. Maar te weinig wordt in het Westen onder ogen gezien dat deze principes in de islamitische denkwereld volslagen ondergeschikt zijn aan het belang van de groep. Een column van Maaike van Charante.

De mens als individu

Vanuit die joods-christelijke wortels geloven wij in de mens als individu. Voor degenen die een karikaturaal beeld hebben van de tegenstellingen tussen ‘de kudde van het christendom en de vrije mens van de Verlichting’ zal ik een paar Bijbelteksten aanhalen om dat te onderbouwen.

“De vaders zullen niet om hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.” (Deuteronomium 24:16)

“Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.” (Ezechiël 18:20)

 

Verantwoordelijkheid voor de eigen keuze

Deze teksten gaan over persoonlijke verantwoordelijkheid, en maken duidelijk onderscheid tussen de mens als individu en de mens als lid van een groep. Dit houdt dus in dat mensen hun eigen keus kunnen maken, en daar lopen zowel het Oude als het Nieuwe Testament – het joodse deel en het christelijke deel – van over.

De oproepen tot bekering in het Nieuwe Testament zijn de meeste christenen bekend: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheus 3:2) “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen.” (Handelingen 17:30)

Maar deze oproep tot een persoonlijke keuze vinden we al in het Oude Testament: “Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft.” (Deuteronomium 30:19)

 

Kies voor het leven

Hieruit komt ook voort wat veel Israëli’s momenteel tegen elkaar zeggen: “Am Yisrael Chai”, wat zoveel betekent als: “Het volk van Israël leeft.” Dit is waarom Joden het leven vieren, juist als de dood alomtegenwoordig lijkt. Het verklaart ook de uitbundige vreugde tijdens raketvuur, waar Olaf Koens zich hier zo over verwondert.

 

De wortels van onze beschaving

Natuurlijk zijn er ook Bijbelteksten te vinden die de nadruk leggen op het belang van de groep en zelfs op collectief straffen, maar in bovenstaande teksten zit wel degelijk het zaad waaruit de overtuiging kon groeien dat elk mens als persoon belangrijk is. Niet het collectief, maar het individu.

Wij westerse mensen hebben vaak religie afgezworen, maar onze beschaving is gevormd door deze joods-christelijke wortels. Soms is het individualisme zo doorgeslagen dat we de onderlinge solidariteit vergeten en anderen laten verkommeren, maar deze nadruk op het belang van het individu heeft ons ook veel goeds gebracht.

Onze grondrechten – die we terecht als basis van onze beschaving beschouwen – komen voort uit het besef dat elk mens waarde heeft. Niet omdat die mens nuttig is voor het geheel, maar omdat die mens zelf een intrinsieke waarde heeft. Daarom heeft bij ons elk individu – zoals de universele verklaring van de rechten van de mens stelt – onvervreemdbare rechten.

 

Grondrechten voor moslims

Ook ik ben opgegroeid in die westerse beschaving. In 2019 schreef ik een stuk over moslims in Nederland nadat gebleken was hoe op Nederlandse Koranscholen kinderen leerden haten. De vraag die ik in dat stuk probeerde te beantwoorden, was: Kunnen wij als westerse samenleving moslims dezelfde rechten geven als andere burgers?

Mijn conclusie aan het eind van het stuk was doordrongen van de waarden van onze beschaving, omdat ik werkelijk geloof in een individuele keuze, juist ook voor moslims die hier komen wonen:

“Vaak wordt gezegd dat de islam niet kan hervormen, dat er geen islamitische Verlichting mogelijk is, maar mensen die dit zeggen, zien iets heel belangrijks over het hoofd. Het gaat er niet om of de islam kan hervormen, het gaat erom of moslims kunnen veranderen.
Moslims zijn mensen. En zeker in onze westerse samenleving kunnen mensen hun eigen keuzes maken. Dat kan de keus zijn om de islam te verlaten, de keus om salafist te worden, of de keus om een vrijzinnige moslim te worden.”

 

De keuze van moslims

Maar al geloof ik in een individuele keuze – ook voor moslims – het zou naïef zijn om te denken dat alle moslims kiezen voor mensenrechten en wederzijds respect. De bewijzen van het tegendeel liggen helaas voor het oprapen. De Jodenhaat onder Nederlandse moslims is er een voorbeeld van.

Weliswaar heeft ook de Koran joodse wortels, maar een groot deel van de islamitische wereld is een totaal andere weg ingeslagen. Het individu doet er niet toe, mensenrechten zijn een teken van zwakte, de dood valt te verkiezen boven het leven.

 

De doodscultus van Hamas

Hamas draagt deze ideologie openlijk uit. Deze week zei een Hamasleider in een interview met Russia Today: “De Israëli’s staan erom bekend dat ze van het leven houden. Wij daarentegen offeren onszelf op. Wij beschouwen onze doden als martelaren. De diepste wens van elke Palestijn is om een martelaar voor Allah te worden bij de verdediging van zijn land.”

Dit is de doodscultus waar ik over sprak in reactie op de tweet van Olaf Koens. Het is een onderwerp waar wij als westerlingen niet zo goed raad mee weten, omdat het zo wezensvreemd is aan alles waar wij voor staan. We kunnen eenvoudigweg niet geloven dat mensen werkelijk zo denken, en dat het niet een enkele gek is, maar een grote groep.

Dat verklaart waarom zoveel mensen in het Westen botweg weigeren om serieus te nemen wat deze extremisten ons keer op keer vertellen. Het Handvest van Hamas dateert al uit 1988, maar het wordt in brede kring afgedaan als een formaliteit, in plaats van te erkennen dat dit de weergave is van een diepgevoelde overtuiging.

 

De westerse bril

Zelfs na de beestachtige slachtpartij van 7 oktober – zoals gewoonlijk begeleid door ‘Allahoe akbar’-geroep – stonden westerse media weer massaal klaar om alles door een westerse bril te bekijken. Dit terrorisme kwam niet voort uit genocidale Jodenhaat, nee, dit kwam door onderdrukking van de Palestijnen! Als we nu maar opkomen voor hun rechten, komt alles goed.

Dit is zelfbedrog. Deze haat is niet te bezweren door te blijven hameren op mensenrechten, en te doen alsof de Palestijnen slechts gedreven worden door wanhoop over westers kolonialisme. Dit conflict gaat dieper dan dat. Het is zinloos om oplossingen te zoeken zonder die religieuze dimensie serieus te nemen.

Het Westen moet de monsterlijke waarheid onder ogen zien, en erkennen dat grote delen van de islamitische wereld bezield worden door haat. Niet alleen Jodenhaat – al is die het felst – maar ook haat tegen het Westen. Hoeveel islamitische leiders moeten ons nog vertellen dat zij ons willen vernietigen voordat wij hen op hun woord geloven?

 

Mijn eigen westerse bril

Iedereen tot wie dit besef wel is doorgedrongen, heeft de morele plicht om te waarschuwen. En hier kom ik aan mijn eigen joods-christelijke wortels. Deze week was ik te gast bij de podcast van Peter Vlemmix, en al was het een goed gesprek, naderhand voelde ik dat ik gefaald had.

We bespraken veel zaken die te onbekend zijn bij het grote publiek, we gaven veel achtergrond over de geschiedenis van Israël en de Palestijnen, maar ik heb niet de kans gegrepen om duidelijk te maken hoe bepalend de islamitische wortels van Hamas zijn. Ik heb niet helder benoemd welke rol de islam speelt in deze Jodenhaat.

 

Waarom dit conflict zo hardnekkig is

Het is heel westers om – zoals wij deden in dat gesprek – de nadruk te leggen op de waarde van elk mens, ook van elke moslim. Maar daar had het niet moeten stoppen.

Wij hoeven niet de waarden van Hamas over te nemen en een jihad tegen Gaza uit te roepen, wij mogen ons wel degelijk bekommeren om het leed van Palestijnse kinderen.

Maar ik had in dat gesprek duidelijk moeten maken waarom dit conflict zo hardnekkig is. Dit conflict blijft dooretteren omdat Hamas nooit genoegen zal nemen met minder dan genocide op alle Joden. En die overtuiging ontleent Hamas aan de radicale islam.

 

De andere wang

Veel Nederlanders – zie ook de reacties van veel politieke partijen – blijven koppig proberen om de gruweldaden van de Palestijnen te verklaren vanuit een westers perspectief. Ze zoeken bijna wanhopig naar een slachtoffernarratief omdat ze zich geen voorstelling kunnen (of willen) maken van dit absolute kwaad.

Ze keren deze terroristen heel christelijk de andere wang toe, omdat ze diep van binnen geloven dat haat niet het belangrijkste motief kan zijn. Maar dit is een grote fout. Wie deze mensen de andere wang toekeert, zal niet een tweede klap krijgen, maar een mes in zijn keel.

Laten wij in het Westen beseffen waarmee we te maken hebben.

 

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
40 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het artikel geeft in feite weer dat wij in Europa verscheurd worden door twee wereldbeelden: het antiek-christelijke en het modern-universele.
De antieke en christelijke waarden vormen weliswaar in de verte de uitgangspunten van het modern-universele wereldbeeld, maar zijn daarin ontdaan van de kaders die een voorwaarde vormden voor hun functioneren.
De rationaliteit van het antieke Griekenland en de christelijke waarden, zoals beschreven in het artikel, worden klakkeloos geprojecteerd op culturen en mensen ver weg. Mensen die geen enkele kennis hebben van de antieke kennis, laat staan van christelijke waarden.
Al in de 18de eeuw werd dit klakkeloos projecteren beoefend door denkers als Rousseau en Condorcet, maar in onze tijd heeft het algemeen ingang gevonden. De meest recent gehanteerde versie heet ‘globalisme’. Het centrale uitgangspunt hiervan is dat alle culturen uiteindelijk zullen tenderen naar dezelfde post-moderne samenleving. Het merkwaardige van dit wensdenken is dat het datgene veronderstelt, dat juist bewezen moet worden door wat gebeurt in de werkelijkheid.
Echter: telkens als deze theorie van globalisme weer onderuit wordt gehaald door de feiten – zoals de aanval van Hamas op 7 okt. j.l. – dan wordt ons verteld ‘dat we de dingen anders moeten zien, namelijk in context’.
Mensen die ons haten, verdienen onze tolerantie niet. Ze moeten zelf tot bezinning komen, dat kan niemand anders voor hen doen.

H.J
H.J
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Had Nederland in de jaren 1989-1998 beter naar Janmaat moeten luisteren of waren al zijn ideeën boelshit.

HenryN
HenryN
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  H.J

Nee zijn ideeen waren zeker geen BS. Zoek nog maar dat fragment op waarin hij zei: Zolang deze regering doorgaat met het binnenhalen van deze mensen zal er niets veranderen. Opvangen in de regio en als dat allemaal niet kan die verdragen aanpassen. Let op hij zei toen niet eens verdragen OPZEGGEN. Maar ja he onze christelijke achtergrond: we moeten alle mensen maar helpen!!! Hij werd weggehoond!!

Netty meelen
Netty meelen
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mij maakt u ook een denk fout.
U gaat er vanuit dat moslims mensen zijn die kunnen veranderen. Dat is volgens mij heel Westers gedacht.
Dat kunnen en willen moslims niet omdat de koran het verbiedt.
Volgens mij staat er in de koran dat, na drie generaties na mohamned, er niets meer mag veranderen aan de islamitische leer.
Uiteraard zou je verwachten dat , wonend in het Westen met de geheel andere cultuur, moslims ‘mee zouden gaan veranderen. Het tegendeel is echter gebeurd.
Ik denk dat het in het Westen niet eerder is gebeurd, dat de derde en vierde generatie moslimmigranten kinderen , strakker in de leer zijn en vele malen agressiever, dan de eerste generatie.

Westerse leiders hebben leen enorme fout begaan door de islam zo royaal en zonder noemenswaardige beperkingen en voorwaarden binnen te halen. En het binnen halen gaat nog steeds massaal door. Nederland is daar kampioen in.
De Nl bevolking, althans een deel daarvan meestal Deugers genoemd, heeft nog steeds niet in de gaten dat de cultuurverschillen onoverbrugbaar zijn en blijven, omdat zij de islam halstarrig met hun Westerse culturele waarden blijven beoordelen
Dat gaat dus fout, want het zal de ander een zorg zijn wat voor normen en waarden hier heersen.
De meeste moslims erkennen onze normen en waarden eenvoudigweg niet.

Ik durf bovenstaande te beweren omdat het op beroepsmatige en privé ervaringen berust.

Anna
Anna
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Netty meelen

Ook de angst door wraak is zo ingeslepen dat deze mensen niet veranderen kunnen.
Kijk naar “ eerwraak” bij meisjes. Als docent mbo school jaren geleden kwam een meisje niet terug van vakantie. Later bleek ze omgebracht door haar eigen familie

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Netty meelen

“Uiteraard zou je verwachten dat , wonend in het Westen met de geheel andere cultuur, moslims ‘mee zouden gaan veranderen. Het tegendeel is echter gebeurd.”
Dit is niet alleen waarneembaar beroepsmatig en privé, er zijn meerdere keren rapporten uitgebracht waarin dit door sociologen uitvoerig werd onderbouwd.
Bijv. “Werelden van Verschil” van Huijnk. (pdf op internet)
De conclusie was steeds dat moslims hun moslim identiteit als centraal beschouwen, belangrijker dan Nederlandse identiteit, dat ze bovendien vinden dat die onvoldoende wordt gewaardeerd door de niet-moslim omgeving en dat ze daardoor zich niet verbonden voelen met die niet-moslim omgeving. Opmerkelijk is dat dit sterker geldt voor de 3de generatie dan voor de 1ste generatie, omdat de 3de generatie zich meer via internet oriënteert op de ‘echte’ islam en minder op de ’traditionele’ islam van hun ouders. De algemeen aangenomen theorie dat migranten geleidelijk ‘vanzelf’ assimileren in het land van vestiging, gaat dus niet op voor moslims. Dit geldt bovendien voor een flinke meerderheid van hen. Met deze informatie uit onderzoek doet de politiek echter helemaal niets.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Netty meelen

Moslims zijn mensen die, in het algemeen, misschien als individu wel zouden kunnen veranderen, maar de ideologie waarin zij geboren worden verandert niet (de gehele wereld islamitisch) en staat ook niet toe dat mensen zich er aan onttrekken. Van extreme ‘sociale’ controle tot en met eerwraak/moord aan toe. Inmiddels wijd verbreid ook in alle westerse landen. Weinigen hebben de moed om alle (familie-)schepen achter zich te verbranden, zich een westerse levensstijl (en carrière) aan te meten en de toorn van de gewelddadige doctrine te weerstaan.
Onder het mom van religieuze vereisten dwingen ze allerlei speciale rechten af, terwijl dat plukje religie slechts een voorwendsel is om de overheersingsdoctrine steeds verder te incorporeren in westerse samenlevingen.
Onze rechtspraak is hier niet op berekend, evenmin als ons democratisch bestel, ons onderwijs, ga zo maar door.
En daar wordt volop misbruik van gemaakt.

Bert van Heemst
Bert van Heemst
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Netty meelen

“En die overtuiging ontleent Hamas aan de radicale islam.” Moet zijn “En die overtuiging ontleent Hamas aan de islam.”

Bert van Heemst
Bert van Heemst
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

Duimpje omlaag mag altijd woordelijk reageren. Wordt het inhoudelijker van.

Fransje Spiljard
Fransje Spiljard
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u voor dit artikel.
Onlangs las ik op X via @frans1960 dit Hamas handvest. Ik denk dat iedere journalist zoals hij zelf zegt en politici dit eens moeten lezen. Ik gruwelde ervan en kon het niet eens uitlezen. Het zegt genoeg en alle gevoelens van mededogen of alle “maren” verdwijnen als sneeuw voor de zon. Keiharde realiteit die u beschrijft. Ik hoop dat meer mensen dit gaan inzien.

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Fransje Spiljard

lees de koran , Fransje , en je begrijpt waar het hamas handvest als oorsprong op gebaseerd is , en schrijf politici aan om de koran te gaan lezen.

Fransje Spiljard
Fransje Spiljard
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  s.f.hoekstra

Dank voor de tip. Wie weet doe ik dat eens. De bijbel heb ik echter ook nog nooit gelezen. Misschien de literatuur voor mijn pensioen.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Val jezelf niet te hard, Maaike. Je doet al meer dan genoeg. De intense haat van veel moslims is overal en linkse idioten willen het al 40 jaar niet zien. Mede door de propaganda van de MSM. Tot een geweer en een mes aan hun deur kloppen. In het IDF dienen ook Druzen, christenen, atheisten en Israelische Arabieren. Trots op hun land. Amen.

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Bij mij zijn de schellen van mijn ogen gevallen nadat ik enkele jaren in de tropen had gewerkt. Door voor langere tijd ondergedompeld te zijn geweest in een andere cultuur ontdek je dat een andere cultuur wezenlijk anders is. Dus ik kan nu snel begrijpen dat Hamas werkelijk die voor ons onbegrijpelijke haat heeft. Had ik mijn hele leven in Nederland gewoond, dan had ik dat niet kunnen leren. Dat zelfde geldt voor mijn inzicht dat een groep Surinamers gewoon een hekel aan blanken heeft, met hen is ook geen redelijk gesprek te voeren. Er komt een moment dat je moet zeggen de dialoog is zinloos. Dat moment is nu met moslims die Hamas steunen wel aangebroken.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Willem Ruitenberg

Ik merk dat al gewoon zonder dat ik ergens anders of in andere cultuur heb gewerkt of ben verbleven. Je merkt het al gewoon door b.v een Sylvana Simons of andere mensen van ‘kleur’ die ons, de blanken minstens zo hard discrimineren als zij zeggen dat wij hen doen. Op individueel niveau van mens tot mens heb je er geen last van en valt kleur weg, maar zodra het om groepen gaat, en om mensen die zeggen groepen te vertegenwoordigen, is het al snel duidelijk dat bepaalde groepen andere groepen beoordelen op kleur en vermeende discriminatie.

Laatste aanpassing 1 maand geleden door Marien
Anna
Anna
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor dit artikel het is duidelijk en beargumenteerd.
Dit is inderdaad de kern van het probleem. ‼️
Deze haat is niet te stoppen want het is tegelijkertijd hun eer. ❗️

Elon Musk had afgelopen week een treffende tweet; “ Het westen gaat ten onder aan hun eigen beleid “ treffend, maar het begint al…..
We zien de onrust nu alweer in heel Europa ontstaan.
Deze geest komt nooit in de fles terug. Helaas.

Zelf heb ik sterk het gevoel dat de media deze problematiek ook niet begrijpt.
Zij proberen ons continu te laten denken dat humaniteit “de weg” is, maar Helaas hier gaat het om “eer en vergelding. “
De discussie en de berichtgeving wordt wel erg vertroebeld door het steeds vasthouden aan de westerse normen en waarden….
Jammer; zo moeten we wel naar alternatieven….

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Christelijk-Joodse beschaving heeft honderden jaren nodig gehad om zich te ontwikkelen tot de hedendaagse democratie terwijl de islam is blijven steken in middeleeuwse praktijken. Men dacht hier dat er een West-Europese islam zou ontstaan maar dat was een naive veronderstelling.

audio1958
audio1958
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

We zijn anders aardig op weg.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  audio1958

U bedoelt dat een west-europese islam het hier al aardig voor het zeggen heeft? Die islam die zich op alle domeinen binnen wringt, niet goedschiks dan kwaadschiks? Die islam die zelfs in de westerse parlementen zit, niet om een normaal samenleven te propageren, maar juist om verdeeldheid te zaaien?

AAA
AAA
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

“En die overtuiging ontleent Hamas aan de radicale islam”.

Niet radicaal, maar regulier;
Er staan veel opdrachten tot barbaars moorden in de koran.

(Moedwillige) politieke blindheid voor deze geestelijke dimensie heeft veel vervreemding gebracht, voorzichtig gezegd.
Goed om mohammedanisme op inhoud en uitwerking te beoordelen. Bedankt voor het artikel.

P.
P.
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Het is idd niet de ‘radicale’ islam. Het is ‘gewoon’ de islam. Islam betekent ‘onderwerping’. En zo niet? Dan moet je dood.
That’s it…
Om dit met een bijbels spreekwoord te onderstrepen: “Aan de vruchten herken je de boom.” Lucas 6:43-45

Joop Spronk
Joop Spronk
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer goed en helder geschreven artikel wat goed weergeeft wat de ware ideologie is van de Islam.

Wim Beerman
Wim Beerman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Maaike je legt de vinger op juiste plek.
Maar de mensen in het westen zijn horende doof en ziende blind.
Zij bedoelen het goed, maar er komt een dag. Helaas.

Marc
Marc
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Zo is het precies. Islam is het volstrekte tegendeel van jodendom en christendom: beide zijn elkaars negatieven. Wat bij de een goed is, is bij de ander slecht en andersom. Islam is monistisch, eenrichtingsverkeer, top-down. Christendom en jodendom duaal, tweerichtingsverkeer, vraag en antwoord, communicatie met daarin zowel de mogelijkheid tot bevestiging dan wel ontkenning, eigen verantwoordelijkheid. Ook: niet altijd krijgen wat je wilt en dit accepteren.

Jodendom en christendom enerzijds, islam anderzijds sluiten als moraalsystemen elkaar wederzijds uit. Jodendom en christendom zijn kwetsbaar voor aanvallen vanuit de islam omdat jodendom en christendom de ander in principe het woord gunnen als voorwaarde tot communicatie.

Jodendom en christendom worden gehandicapt door de bereidheid, en daarmee de verwachting, dat de ander altijd antwoord in taal waarin de persoon zijn keuze kenbaar maakt.

Dit alles maakt dat volgelingen van beide geloofssystemen elkaar nooit zullen verstaan, ook al gebruiken ze dezelfde woorden.

Jos
Jos
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het is wel ons goed recht (of dat zou het moeten zijn) dat wij met een Nederlandse, seculiere bril naar de in ons land residerende Hamas aanhangers, pro Palestine en Islamisten kijken.
En dan bedoel ik zeker niet de naïeve bril van ‘kom maar bij mij’ !

Cees van Herpen
Cees van Herpen
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Maaike, chapeau voor dit artikel. Eindelijk een journalist/schrijver, die niet Westers denkt, maar ook aandacht schenkt aan de filosofie achter bepaalde denkbeelden. Als christen ben ik bekend met “de zegen en de vloek” uit de Thora. Waar de Thora het leven beoordeelt als het meest veelbelovende, is de tragiek van de Islam dat het de dood verheerlijkt. Terwijl de God van de Bijbel de God van de levenden is. En zonder die God mis je dat perspectief, en hou je alleen een doodswens over, zoals we dat bij Hamas vinden. En wat hun handvest betreft, zeiden we niet hetzelfde over “Mein Kampf”, van een zekere Adolf, 90 jaar geleden. Dat moest men ook niet serieus nemen. Welnu, Israël neemt dit handvest nu wel serieus.

Hannah
Hannah
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u voor de heldere uiteenzetting.
Veel mensen maken zich druk om de klimaatverandering. Terecht!
Maar veel mensen beseffen niet dat het klimaat in onze samenleving ook op het spel staat. De ongebreidelde toelating van mensen uit andere culturen zal op den duur voor grote problemen zorgen.
Deze week zagen we al een voorbode van wat onze in de toekomst te wachten staat. En daar word ik niet blij van.

BosscheBol
BosscheBol
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed artikel! Ik hoop dat het invloed heeft hoewel ik daar aan twijfel als ik zie hoe de totale westerse pers alweer in de propagandamodus is geschoten: de blanken zijn schuldige daders en de Palestijnen zijn onschuldige slachtoffers. En dat gaan ze verdedigen tot de laatste blanke.

Realist1966
Realist1966
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Tja, dit is het land van ‘zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’. De gemiddelde autochtoon kan zich gewoon niet voorstellen of geloven hoe islamitische zeloten over ons denken, laat staan dat zij daadwerkelijk tot gruwelijke daden richting ons overgaan. Tot ze er direct mee worden geconfronteerd. En dan nog wordt verwoed gezocht naar een excuus of ‘context’, om maar niet te hoeven erkennen hoe fout we het zien, laat staan daar ‘onvriendelijke acties’ tegenover durven zetten. En dus delven we het onderspit, terwijl we wanhopig proberen de moslims dusdanig te pamperen en plezieren opdat zij het in onze ogen normale gedrag gaan vertonen wat je van immigranten zou mogen verwachten als ze ons land als vluchtelingen zonder have en goed binnenkomen.
Lief maar naïef en dus evolutionair gedoemd.

HenryN
HenryN
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Wij beschouwen onze doden als martelaren. De diepste wens van elke Palestijn is om een martelaar van Allah te worden . Nou daar denken de Palestijnse leiders in hun luxueuze villa’s in andere midden-oosten landen toch even anders over. Die houden graag vast aan het leven en de aardse geneugten. Die zitten veilig en ver weg van het gedonder. Hypocrieten zijn het!!

Trinco
Trinco
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De anti-israélische media in dit land, baalden verschrikkelijk van die bloedige aanslag: dit viel, behalve door beroeps-zeurkous Johan Derksen, op geen enkele manier goed te praten.
En dus begonnen ze maar onderscheid te maken tussen Hamas en ‘onschuldige Palestijnse burgers’ die vooral slachtoffer waren.
Toen de bombardementen op Gaza begonnen kregen we heel veel beelden van gewonde kinderen en kinderen met aandoenlijke snoetjes en mooie donkere ogen, een soort charme-offensief dus, alles om vooral Israël maar in een kwaad daglicht te stellen.
Over de vermoorde Israëlische kinderen hoor je niet zo bar veel.
En hoe erg het ook is voor die kinderen, ook die beesten die onschuldige vrouwen, kinderen en baby’s hebben afgeslacht, waren 10 of 15 jaar geleden nog kinderen met aandoenlijke snoetjes.
De Joden-haat wordt er al vanaf de kleuterschool ingestampt.
Dat neemt niet weg dat ik het ook verschrikkelijk vind dat er zoveel kinderen omkomen maar daar zijn hun ouders, die Hamas in het zadel hebben geholpen in de eerste plaats verantwoordelijk voor.

johan
johan
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Trinco

ven wat cynisch, zijn er niet wat teveel kinderen op deze wereld. Bouw van condomn fabrieken zou de hoogste prioriteit moet hebben,

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Trinco

https://mailchi.mp/tichyseinblick/16102023-so-schnell-geht-es?e=e663367b95
De kunst om onmiddellijk slachtoffer tot dader te bombarderen.

H.Nijhuis
H.Nijhuis
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De islam dwingt een externe ethisch besef af. Mensen zijn niet persoonlijk verandtwoordelijk maarvoegen zich naar de extrene mores. Terwijl het christendom de persoonlijke relatie met God benadrukt waarvoor een intern ethisch besef nodig is. Het verschil is dat in het eerste geval mensen niet door buitenstaanders te corrigeren zijn. en dus geen louterende staf kunnen ondergaan teneinde een nieuw begin te kunnen maken.

Ruud
Ruud
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Waar de moslim verschijnt is het de vrijheid, de veiligheid, de vrede, het welzijn dat verdwijnt!!

Dat mag inmiddels toch wel overduidelijk zijn! Alleen het naïeve, het ziende blind en doof zijnde wegkijkende deugvolk c.q. -media wil dat niet erkennen, tegen beter weten in!!

Leo
Leo
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Spot on. De gebeurtenissen van afgelopen weekend zullen zich tot het einde der tijden herhalen, zie bv de posts van Pat Condell op YouTube van een jaar of 9 geleden. Je zou denken dat het afgelopen week was. Moraal van het verhaal, totale vernietiging met ongenadig geweld is het enige wat deze ellende kan stoppen en de enige reactie die respect af zal dwingen. Niets anders helpt.

Marien
Marien
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

We laten niet ‘anderen verkommeren’, maar voor een deel voel ik mij juist misbruikt door mensen die bewust b.v het solidariteitssysteem misbruiken omdat ze te lui zijn om te werken. En dan gaat de motivatis om ‘zomaar solidair’ te zijn er echt wel van af. Iedereen kent zulke mensen in z’n omgeving. Ik ben op z’n tijd best solidair, maar ik kijk wel heel goed of diegene het in mijn ogen ook waard is. Want andersom merk ik er maar heel af en toe iets van. En voor mensen die duidelijk iets voor mij over hebben, heb ik ook veel over. Zo werkt dat.

Laatste aanpassing 1 maand geleden door Marien
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zou er nog aan willen toevoegen: kijk niet naar de hier geïmporteerde islam door een westerse bril. Steeds opnieuw moeten we vaststellen dat, ondanks de voorbeelden van hoe een moslim wel degelijk succesvol geïntegreerd kán zijn zonder het stukje religie af te zweren, dit niet massaal navolging krijgt.
We maken de slachtofferrol veel te gemakkelijk, en behandelen deze mensen alsof zij wél de Nederlandse cultuur respecteren. Dat zie je in de misdaad, waar zonder scrupules gemoord wordt. Dat zie je op scholen, waar vaak de moslimkinderen/jongeren bepalen hoe en wat er onderwezen wordt. En anders…..
Dat zie je in de rechtspraak…..’Kinderen’ heet het dan, terwijl in die culturen een gastje een ‘man’ is als hij de baard in de keel krijgt.

Elgoog
Elgoog
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mij is ook de vraag in hoeverre HAMAS echt de gekozen leiders zijn van de Palestijnen. Er zit zoals bij elke politieke partij of geestelijk leiderschap een heel marketing apparaat achter. Neem de Bijbel, een boek vol verhalen geschreven door de meest onbetrouwbare bron die er bestaat op deze planeet, de mens! Als je de verhalen in de Bijbel lees, kan je dat grotendeels zo plakken over wat er nu om ons heen gebeurd. Het is een Soap van onderdrukking en wraak. Primair wordt angst gebruikt in de religies om de mensen te onderwerpen en altijd, altijd zijn er slechts een paar (gewetenloze) mensen die vertellen hoe je de Bijbel of Koran enz. moet begrijpen, toevallig altijd handig voor het bevestigen van hun macht. Dat HAMAS staat voor haat en wraak onderkent iedereen wel, denk ik. Volgens mij is het des te sterker het geloof, des te groter het onrecht. Wat zou de wereld een paradijs kunnen zijn als de mens primair naar zijn geweten zou luisteren. Het geweten is Gods geschenk (of van de natuur) om zijn doelstelling te begrijpen en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Religies schakelen het geweten uit. Kijk naar HAMAS kijk naar kindermisbruik enz.. Wat precies de echte bedoeling is van al die heilige geschriften lijkt mij wel duidelijk. Ik zeg dus niet dat die Goden of God niet bestaat (voor mij niet) maar dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van de goedgelovigheid van de mensen.

40
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x