Rutte blundert met vervroeging onafhankelijkheidsdatum Indonesië

Een stuk geschiedvervalsing pur sang

Titelfoto bij artikel Rutte blundert met vervroeging onafhankelijkheidsdatum Indonesië bauke geersing opiniez

Foto: Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, 27 december 1949

Wanneer werd Indonesië onafhankelijk? Tot voor kort gold de datum van de formele soevereiniteitsoverdracht, 27 december 1949. Maar premier Rutte blijkt opeens van mening te zijn dat Indonesië al op 17 augustus 1945 – de datum van de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring – onafhankelijk werd. Dat maakt een groot verschil, want daarmee wordt elke (militaire) actie van Nederland in de periode 1945-1950 alsnog onrechtmatig. Deze geschiedvervalsing brengt flinke schade toe aan Nederland, de (Indische) Nederlanders, de Indiëveteranen en de Molukse gemeenschap, schrijft Bauke Geersing.

Op 27 december 1949 werd in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië door de Nederlandse regering ondertekend. Vanaf dat moment was de onafhankelijkheid van Indonesië een feit. Maar tijdens het debat over de dekolonisatie van Nederlands-Indië 1945-1950 in de Tweede Kamer op 14 juni 2023 verklaarde Rutte namens het kabinet, dat Nederland ‘volledig en zonder voorbehoud erkent dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd’. Hij doelt daarmee op de datum van de Proklamasi, de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring door Soekarno.

 

Tegenstrijdig

De uitspraak van Rutte werd op 15 juni 2023 in het NOS-Journaal van 20.00 uur uitgezonden en bereikte een groot publiek. Het was het antwoord op de vraag van het Kamerlid Ellemeet van Groen Links, die de opvatting van Rutte wilde weten over 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdatum. Het antwoord van Rutte kwam na een pauze in het debat waarin hij zich op zijn reactie heeft voorbereid.

Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Desalniettemin laat hij in hetzelfde NOS-Journaal weten, dat deze verklaring geen juridische betekenis zou hebben, omdat hij alleen de Indonesische feestdag zou hebben erkend. Daarmee zegt Rutte in twee dagen twee juridisch fundamenteel verschillende en tegenstrijdige dingen. Dat kan een premier zich niet permitteren.

 

Onjuiste en misleidende argumenten

Alle argumenten die Rutte daarbij naar voren bracht zijn aantoonbaar feitelijk onjuist of misleidend. Geen enkel Nederlands kabinet heeft eerder dit standpunt ingenomen. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot verklaarde op 15 augustus 2005 dat er in Nederland het besef zou bestaan dat 17 augustus 1945 als de start van het onafhankelijkheidsproces moet worden gezien, een feit dat het kabinet in politieke en morele zin ruimhartig aanvaardt. Niet meer dan een diplomatieke verklaring om de onderlinge relatie te verbeteren, met het oog op het aanstaande bezoek aan Indonesië. Op 17 augustus 2005 sprak Bot in Jakarta, hij zei toen dat Nederland 17 augustus 1945 als proclamatiedatum erkent. In zijn brief van 29 juni 2006 aan de voorzitter van de Tweede Kamer bevestigt hij dat standpunt. Zo staat het letterlijk in de teksten die Bot toen uitsprak.

Dat de koning elk jaar op 17 augustus een felicitatietelegram aan Indonesië stuurt, is een bevestiging van het standpunt dat Bot eerder uitte. Rutte misleidt de Tweede Kamer door te suggereren dat minister Bot in 2005 en de koning door de gelukstelegrammen 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdatum zouden hebben erkend. Het uitgesproken standpunt is bovendien in flagrante strijd met de historische gebeurtenissen tijdens de dekolonisatieperiode Nederlands-Indië 1945-1950.

 

Recht terzijde schuiven

In het akkoord van Lingadjatti (1946/1947), in het akkoord van Renville (1948) en in de Wet soevereiniteitsoverdracht Indonesië, worden de beginselen uit Renville bekrachtigd, inhoudend dat elk landsdeel het recht heeft te bepalen welke relatie het wil met de Verenigde Staten van Indonesië en met Nederland, is geen grondslag te vinden voor 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdatum. Integendeel, het beginsel van zelfbeschikking van elke deelstaat wijst duidelijk op het tegendeel. Daarmee stemde destijds de groep Soekarno & Hatta, die op 17 augustus 1945 de proclamatietekst uitsprak, ook in. Vanaf eind 1946 functioneert de onafhankelijke deelstaat Oost-Indonesië.

De opmerking van Rutte schuift het destijds internationaal van toepassing zijnde recht voor de erkenning van staten, Het Verdrag van Montevideo, terzijde. De verklaring van Rutte is dus ook historisch aantoonbaar volstrekt onjuist. De gevolgen van deze uitspraken van de premier zijn enorm en uitermate schadelijk voor de positie van Nederland, van de Indië-veteranen, hun nabestaanden, de Indische gemeenschap en de Molukse gemeenschap in Nederland.

 

Onrechtmatige Nederlandse acties

Als op 17 augustus 1945 sprake was van een onafhankelijke, soevereine staat, de republiek Indonesië, is Nederland onrechtmatig die staat binnengevallen en is alles wat Nederland destijds heeft gedaan onrechtmatig. Dat geldt dan voor alle militaire acties, voor de schade die destijds is aangericht aan de Indonesische infrastructuur, de slachtoffers die zijn gevallen aan Indonesische en Nederlandse zijde, tijdens de periode 1945-1950. Dan is ook het Soevereiniteitsakkoord onder valse voorwendselen gesloten en onrechtmatig. Dat betekent dat de 4, 5 miljard gulden die Indonesië destijds aan Nederland betaalde, moeten worden teruggestort. Met rente komt dat bedrag dan uit op vele miljarden.

 

Gewapend conflict

Als je Ruttes verklaring volgt, is er destijds sprake geweest van een gewapend conflict tussen twee staten. Het destijds bestaande oorlogsrecht is dan alsnog van toepassing. Daarmee zijn de destijds gepleegde schendingen van het toen toepasselijke oorlogsrecht als oorlogsmisdrijven te classificeren. Rutte bestempelt zo Indië-veteranen tot oorlogsmisdadigers. De berechting door Nederland van de Japanse oorlogsmisdadigers bij veertien Temporaire krijgsraden tot medio december 1949 over de gehele archipel was dan onrechtmatig, Nederland had daartoe dan geen enkele bevoegdheid.

 

Herstelbetalingen

Andere gerechtelijke uitspraken door Nederlands-Indische gerechten tijdens die periode gedaan, zijn juridisch niet langer houdbaar omdat er geen soevereiniteit en bevoegdheid van Nederland was om dat te doen. Dit opent de weg voor talloze herstelbetalingen, waarvan de omvang nu nog niet valt te overzien. Het is duidelijk dat dienst- en bevelweigeraars overtuigende argumenten hebben om alsnog collectieve rehabilitatie voor elkaar te krijgen. De Parlementaire Enquête die na WO II is gehouden over de uitzending van de Nederlandse troepen naar Nederlands – Indië, kan de prullenbak in.

 

Geschiedvervalsing

Rutte werkt – hoewel hij op de hoogte van deze geschiedenis is, hij vond in 2020 de beide Politionele Acties nog verdedigbaar beleid – actief mee aan de verdraaiing en vervalsing van onze geschiedenis, door deze uitspraak over de onafhankelijkheidsdatum te doen. Hij heeft het dekolonisatieonderzoek verdedigd als een onderzoek dat voldoet aan de onderzoeksrandvoorwaarden van het kabinet in de brief d.d. 2 december 2016, terwijl dat aantoonbaar in strijd is met de feiten.

Het betekent dat het kabinet met deze uitspraak over de onafhankelijkheidsdatum van Indonesië bewust onze vaderlandse geschiedenis heeft vervalst. Dat is in een democratische staat een onacceptabele doodzonde. De uitspraak van Rutte heeft veel media-aandacht veroorzaakt in binnen- en buitenland. Het is niet eerder voorgekomen dat het kabinet van een West-Europees land zo de eigen geschiedenis verloochent en de identiteit van het eigen land fundamenteel schade toebrengt. Dat brengt ook schade toe aan onze internationale positie.

 

Falend kabinetsbeleid

De oproep om aan deze opvatting ook in het onderwijs aandacht te besteden is in feite een oproep deze vervalsing van onze geschiedenis aan onze jeugd door te geven. Dat is onaanvaardbare propaganda die het historisch bewustzijn van onze jeugd ernstige schade toebrengt. Na de toeslagencrisis, de gaswinningscrisis, de stikstofcrisis en de immigratiecrisis veroorzaakt het kabinet met deze uitspraak over de onafhankelijkheidsdatum van Indonesië een identiteitscrisis en een in zijn omvang nog niet precies in te schatten omvangrijke financiële crisis.

Hier is sprake van ernstig falend kabinetsbeleid, bewezen onbekwaamheid en toebrenging van grote (im)materiële schade aan Nederland, de (Indische) Nederlanders en hun nabestaanden, de Indiëveteranen en hun nabestaanden, de Molukse gemeenschap en andere Nederlanders.

Mr. Bauke Geersing is samensteller en redacteur van Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel, april 2023.

Over de auteur

Bauke Geersing
Bauke Geersing
Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
30 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u. Als directe nabestaande van een zeer rechtschapen Indië veteraan en familielid van enkele andere Indiëgangers, mensen die in die periode dachten zich voor (Indonesisch) volk en vaderland in te zetten, verfoei ik dit rariteitenkabinet.
Absoluut schande dat die mensen nu, meestal postuum, nog een extra trap na krijgen.
Ik ben niet boos, ik ben woest.

Hkr
Hkr
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De leugen regeert in Nederland en het is niet alleen Rutte maar alle leden van de volledige coalitie. Misschiens enigszins off topic, maar wel hoe deze coalitie in elkaar steekt. Een partij als CU, die zich christelijk noemt en zich op meerdere fronten uitspreekt, dat samenwerking met de PVV in Provinciale Staten nogal wringt met verwijzing naar volkomen uit de context geplaatste en onjuist geciteerde standpunten over godsdienstvrijheid, alsof de PVV elke niet Christelijke overtuiging zou willen verbieden. (nee ik deel niet alle standpunten van de PVV)
Maar dezelfde CU is wel van mening dat zij op vele vlakken uitstekend kan samenwerken met D66, die zeer uitgesproken onchristelijke standpunten uitdraagt.
Zo zit deze coalitie in elkaar. Men poldert niet met verschillende meningen, maar met waarheid en dat op de meest smerige manier, waarbij ze uitsluitend het eigen persoonlijk belang voor ogen heeft. Neem ook een opmerking van minister van de Wal, die zegt, gek te worden van al die boeren-tegenstand. Dat al die boeren en hun gezin gek worden van de vernietiging van hun gezinnen door een minister, die puur eenzijdig en uitsluitend het beleid van Timmermans uitvoert, niet omdat het aantoonbaar beter zou zijn voor de mensheid en wat maakt het haar nu uit, hoeveel slachtoffers dat in werkelijkheid kost.
Het gaat er niet om waarin we soms van mening verschillen, maar er dient gehandeld te worden in het belang van Nederland dat is in een maatschappij een kwestie van geven en nemen, en niet van alles doordrukken met voortdurend liegen en bedriegen zoals deze huidige coalitie van VVD, D66, CDA en CU doet.
Er is een Bijbelse uitspraak die over deze tijd schrijft: Wie heilig, worde heiliger en wie vuil is worde vuiler.

Dino51
Dino51
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hkr

Voor de CU, in Spreuken 29 staat: omdat er geen visie is zal het volk losgeslagen zijn. Er staat ons dus nog wat te wachten met dit rariteiten kabinet (inclusief CU & CDA)

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Alsjeblieft zeg, Mark Rutte. Als de lippen van die man bewegen liegt hij.
en als hij niet liegt is hij het vergeten.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Dat wil dan SG worden bij de NATO. Ik hou mijn hart vast.

Kees
Kees
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte blijkt bereid om allerlei excuses namens Nederland te verzinnen (makkelijk om anderen te blameren). Misschien heeft hij dat nodig voor een nieuwe baan bij het W.E.F.
Maar excuses aanbieden voor zijn grove fouten van de laatste 4 kabinetten, kan hij niet.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Afleiding voor zaken die in NL echt dringend aangepakt moeten worden, en een kans om weer wat zieltjes in zijn kamp te sleuren.

Henk uit Veliko Tarnovo
Henk uit Veliko Tarnovo
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Quote: Dat betekent dat de 4, 5 miljard gulden die Indonesië destijds aan Nederland betaalde, moeten worden teruggestort. Met rente komt dat bedrag dan uit op vele miljarden.
Zou het misschien zijn dat hij een nieuwe bodemloze put gevonden heeft waar het Nederlandse belastinggeld in gedumpt kan worden.
Ik sta bij die gek nergens meer van te kijken

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik begrijp het allemaal niet. Waar komt toch die verbetenheid vandaan om iets waar Indonesiers zich niet druk om maken steeds maar weer aan de orde te stellen. Op zich kan ik het begrijpen als Rutte bedoelt dat voor de Indonesiërs de onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 begon. Voor dat gevoel is begrip op te brengen, maar praktisch gesproken was Indonesië nog geen functionerende staat. Volkenrechtelijk moet je ook erkend worden als onafhankelijke staat en die erkenning vond echt niet plaats in augustus 1945. Normale mensen zien toch het ontstaan van de staat Indonesië in december 1949. Maar ja, als je vindt dat Nederland er moreel honderden jaren niets te zoeken had, heb je andere criteria. Met zulke verschillende uitgangspunten kom je nooit tot elkaar. Maar van een historicus die Minister-President is, had je het wegblijven van die moraliteit verwacht. Heel veel Nederlanders zullen langzamerhand een zucht van opluchting slaken als deze woordkunstenaar opstaat. Maar nogmaals: wie bedient Rutte met zijn uitlatingen in deze?

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Willem Ruitenberg

opstaat=opstapt en opluchting=verlichting

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Willem Ruitenberg

Er moet blijkbaar op elk front benadrukt worden dat de blanke westerling een afschuwwekkende beestachtige is. In het verleden en in het heden. Past weer geheel in het plaatje.

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Het punt is door wie wordt het benadrukt en waarom. Die vraag is onbeantwoord.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Willem Ruitenberg

Supranationale deep state instituten, en schimmige geheime ‘genootschappen’ (Bilderberg) waar de kaders worden bepaald. Vervolgens de uitvoeringsinstanties zoals WEF, WHO, VN…..

Peter.
Peter.
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Blundert,gaan we hier een serie van maken ,wordt het net zo lang als Peyton Place ,met Rutte in de hoofdrol,vraag mij af hoe lang zoiets nog door mag blijven gaan ,zijn trekpoppen blijven de andere kant op kijken ,je moet wel een plaat van een meter voor je kop hebben om dit te blijven doen .

Ni28
Ni28
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Geschiedenis wordt door de zittende macht geschreven dus zijn leugens en verdraaiingen nooit uitgesloten. Rutte heeft toch Indonesische moeder gehad? Hij zou beter moeten weten maar het vergroten van de Nederlandse schuld is kennelijk nog belangrijker voor de calvinisten.

Dino51
Dino51
3 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Hij waait alle richtingen op terwijl hij als iemand die geschiedenis heefr gestudeerd beter moet weten. Anton heeft gelijk, zodra hij iets zegt is het NIET de waarheid!

pascal
pascal
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zelfde verhaal als de afwikkeling van het slavernij disocurs. De boel wordt belazerd. Qua slavernij: Als de NL staat verantwoordelijk is dan betreft dat een periode van ca. 30 jaar!! Van 1830 (na de afscheiding van België tot afschaffing slavernij in 1860). Alle daden uitgevoerd onder bezielende leiding van de elites, die in ieder tijdperk gehoorzaamheid afdwingen; wrang dat de huidige elites het meest schuldig zijn van hun voorgangers op heel Nederland afschuiven.
Nu ook weer qua Indonesië waar vele soldaten gedwongen heen zijn gestuurd en degenen die niet zijn gegaan naast celstraf hun levens in NL moeilijk gemaakt zijn, door de elites en hun zetbaasjes. Opvallend is ook dat de partijen die het meest kolonialisme veroordelen ook de partijen zijn die immigratie naar NL propageren en daarmee alweer de boel belazeren, want: in Nederlands-Indië was 0,6% van de bevolking van westerse komaf; in NL nu reeds ca. 15% van de bevolking van niet-westerse komaf.
Deze 2 discoursen blazen nieuw leven in schuld door associatie, groepsschuld en erfzondes. Wat mij betreft een glijdende schaal want dat is dan altijd legitiem (of nooit). Strafrechterlijk dient dan voor alles vrijspraak gegeven te worden wanneer 1 of meer van de 3 bovenstaande principes bewezen kan worden, en dat lijkt mij niet al te moeilijk.
Deze overheid grossiert in misstanden om andere (vermeende) misstanden ongedaan te maken en/of te herstellen. Postmodernisme ten voeten uit.

J-P
J-P
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dat is net als Rutte heeft gezegd dat wij allemaal een beetje doorgesnoven volk zijn. Je gaat nu steeds meer denken dat hij iets gebruikt, de realiteit is bij hem verzoekende, wordt steeds erger

Juniper
Juniper
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Die man kan niet ademen zonder te liegen.

Rico
Rico
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is bekend dat Rutte een selectief geheugen heeft maar de laatste tijd lijkt het wel of hij is behekst, meestal komen er alleen maar woorden uit zijn mond zonder enige betekenis en ziet hij er verveeld, afstandelijk en ongeïnteresseerd uit. Als hij nog lang zo doorgaat wordt hij helemaal niets meer na zijn roeping. Voor ons land zo het beter zijn al hij zo snel mogelijk met zijn riante pensioen gaat.

Elgoog
Elgoog
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dus de bedrijfsleiding was misdadig, de Nederlandse regering was misdadig, de technocraten van destijds waren misdadig en vervolgens moeten wij de Nederlandse burgers excuses aanbieden en vooral betalen natuurlijk? Dus de kleinkinderen van Al Capone moet de Amerikanen excuses aanbieden voor het onrecht wat overgroot pa heeft veroorzaakt?

Knettergek dus.

Het enige wat je redelijker wijs mag verwachten als slachtoffer is erkenning dat het gebeurd is en een verregaande samenwerking om iets goed te maken, al is dat eigenlijk onmogelijk voor de echte slachtoffers in de meeste gevallen. En ook deels het herschrijven van geschiedenis, alhoewel ik tegenwoordig denk dat geschiedenis in de boekjes alleen maar propaganda is op een paar zaken na dan zoals de Holocaust bijvoorbeeld. (voor dat ik een ontkenner wordt genoemd)

En Rutte excuses aanbieden? Hij weet niet eens wat het is die man is gewetenloos.

J.J.M. Visser
J.J.M. Visser
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekende weergave van wat er feitelijk is gebeurd (en de noodzakelijke conclusies die daaruit getrokken moeten worden) !

Rutte probeert (puur fictief, zonder nieuwe feiten) met terugwerkende kracht de geschiedenis te herschrijven.

In 1945 erkende Nederland niks.
Nederland erkende pas in 1949 de Verenigde Staten van Indonesië, in een Unie (Gemene Best) verenigd met Nederland.
In 1950 voerde de deelstaat ‘Republiek Indonesië’ oorlog tegen de deelstaat ‘Oost Indonesië’ (waarvan de Molukken als daerah (district) deel uitmaakte), en won deze.

De Unie.bleef tot 1956 bestaan, toen Indonesie eenzijdig hieruit trad.
Volgens het Unie-verdrag moesten de Molukken in overleg met de Unie eerst van daerah (district) deelstaat worden, en konden zich dan als deelstaat afscheiden.
Daar had Nederland dus tot 1956 nog steeds een (gedeelde) verantwoordelijkheid voor.

Rutte maakt er nu een puur “narrative” (verhaaltje/sprookje) van, met nu alsnog de Republiek Indonesië in 1945 te erkennen.

Ik heb even geleden een film gemaakt over deze gebeurtenissen. Wellicht interessant om die te bekijken :

Realist1966
Realist1966
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zo lang rutte er zit, zal hij crisis op crisis veroorzaken. Komen er nog wel een paar bij tot de volgende verkiezingen.
Allemaal eigenbelang en om een volgend (realistisch) kabinet te saboteren.
Kortom, wat je van een psychopaat en pathologisch leugenaar kunt verwachten.
En wij staan erbij, kijken ernaar en betalen de rekening.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ach ja Mark Rutte…… schuit de WET opzij als het hem politiek uitkomt.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

In mijn reactie op het OpinieZ artikel van 11 juni jl. over Rawagedeh schreef ik al hetzelfde. Dit artikel van Geersing beschrijft nog veel meer details (en consequenties!), waarvoor dank.

Joost Visser
Joost Visser
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte doet niets buiten de geschetste lijnen van Schwab. Dat mag onderhand wel duidelijk zijn. Dus, wat wil het WEF hiermee?

Peter
Peter
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

“Er is meer domheid in het universum dan er waterstofatomen zijn, en het is langer houdbaar”
– Frank Zappa

Leugen regeert
Leugen regeert
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij het allermeeste stoort is dat onze vaders nu in een daglicht gemanouvreerd zijn waarbij ze eerst werden””vereerd en geeerd” en nu ze er bijna niet meer zijn vanwege hun leeftijden door de huidige regering Rutte worden verguisd en nog een flinke trap nakrijgen. En dat alles met een stuk geschiedvervalsing wat zijn weerga niet kent. Maar er wordt nergens geschreven hoe moeilijk deze jonge mannen het hebben gehad en hoe dat hun verdere leven altijd heeft beinvloed. Veel kinderen van vaders die daar zijn geweest begrijpen precies wat ik bedoel. Velen waren getekend voor de rest van hun leven, konden daar niet over spreken en wilde dat heel vaak ook niet en hebben veel onbesproken gebeurtenissen en zaken mee genomen in hun graf. Maar daar staat meneer Rutte en vooral “gravin” Ellemeet (GL) voor wat u heeft aangericht met de uitvoering van uw absurde hersenspinsels.

Gerrit Kassies de Vries
Gerrit Kassies de Vries
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ach…Mark Rutte, wie neemt hem nu nog serieus? Hij kan zo veel vertellen, maar verdragen kan hij nooit terzijde stellen. Hij werpt weer eens een rookbom naar de Nederlanders, om mevrouw Corinne Ellemeet het naar de Maat te maken.
Laat gaan. Hij weet niet en aanverwanten dat ze zichzelf steeds meer aan het ondergraven zijn. “Bedrijfsblindheid” heet zoiets.

Gerrit Kassies de Vries.
Gerrit Kassies de Vries.
3 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Leugopodie voor politici

30
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen