Nederland moet nieuw evenwicht vinden: internationaal én zelfstandig

Herover het beslissingsrecht als soevereine natie

Titelfoto bij artikel Nederland moet nieuw evenwicht vinden: internationaal én zelfstandig Jan gajentaan opiniez

Foto:

In een steeds verder polariserend publiek debat is het soms lastig het juiste midden te houden. Veel mensen raken gefrustreerd als gevolg van de globalisatie. Sociale regelingen vallen weg. Tegelijkertijd lijkt er geen enkele grip op migratie. Eerder al hebben de bevolkingen van Zweden en Italië hun ongenoegen kenbaar gemaakt door nationaal denkende politici te kiezen, die kritisch kijken naar migratie. Denemarken, met sociaaldemocratische regering, volgt al langer die koers. Wanneer volgt Nederland? vraagt Jan Gajentaan zich af.

In 1995 schreef (inmiddels wijlen) professor Wim Couwenberg een open brief, waarin hij pleitte voor een nationaal reveil. Zijn historische analyse heb ik altijd treffend gevonden. Vandaar dat ik die hier (deels) herhaal:

 “Wanneer na de oorlog (WO2) de traditionele neutraliteitspolitiek niet langer valt te handhaven, en ons koloniale rijk in de Oost ten onder gaat, zoekt Nederland zijn politieke heil in de richting van een verenigd supranationaal Europa.

In samenhang met de Koude Oorlog raakt de nationale gemeenschapsgedachte opnieuw op de achtergrond en de culturele revolutie van de jaren zestig versterkt die tendens nog meer. Zozeer zelfs dat cultivering van nationaal besef en identiteit in veler ogen geldt als volstrekt verouderd. Dat besef staat immers haaks op de toenemende individualisering en internationalisering van onze samenleving.

Als de tekenen niet bedriegen, is aan het eind van de twintigste eeuw opnieuw sprake van een kentering. Zo is opkomen voor de eigen nationale identiteit niet langer taboe. Door een samenspel van factoren zoals de invloed van Europese integratie, internationalisering van economie en cultuur en ontzuiling, groeit er meer behoefte aan het affirmeren van de eigen culturele identiteit, als nieuw houvast in een tijd waarin traditionele ideologieën dit houvast niet meer bieden”.

 

Tegenbeweging

Ik meen dat Couwenberg dat goed had gezien en vrij snel na het publiceren van zijn open brief zagen we de opkomst van min of meer ‘nationaal’ denkende politici. In volgorde van opkomst: Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet. Ook Caroline van der Plas, hoewel in veel opzichten gematigder, zou je kunnen rekenen tot deze tegenbeweging. Ook Caroline vindt dat we eerst eens moeten kijken naar onze eigen noden en belangen, alvorens blindelings het Brusselse dictaat te volgen. Overigens, wat betreft de stikstofcrisis, is het de vraag of het niet onze eigen politici zijn die de bureaucratische strop hebben verzonnen. Waarna Brussel het touw om de nek van de boeren nog even aantrekt…

Hoe het ook zij, er manifesteert zich een zekere onvrede in de samenleving die zich telkens uit in een politieke reactie. Die is echter tot nu toe niet sterk genoeg geweest om het systeem van de heersende partijen en hun vertegenwoordigers in Brussel te doen kantelen. Fortuyn was er het dichtste bij, maar werd gedemoniseerd en vermoord. Baudet werd met FvD de grootste in 2019, maar brandde zichzelf af door radicaal en onvoorspelbaar gedrag. Nu, met BBB, lijkt er opnieuw een kantelmoment aan te breken. Waarbij de gebruikelijke demoniseringstaktieken alweer van stal worden gehaald.

 

Radeloos

Ik denk dat veel burgers er inmiddels radeloos van worden. Terwijl de lasten almaar stijgen, lijkt het wel of de overheid helemaal nergens meer grip op heeft. Maar liefst 13 miljard euro wordt de komende jaren uitgegeven aan asielmigratie, terwijl de burgers wederom lastenverhogingen door de strot krijgen gedrukt. Maar asielzoekers die vanuit het veilige Italië of België hierheen komen terugsturen naar het veilige land waar ze waren lukt niet, omdat de rechter daar een stokje voor steekt. Want het is niet zeker of zij in België of Italië wel goed opgevangen worden…

Politici roepen al veertig jaar om versterking van de Europese buitengrens, maar dat is voorlopig een fata morgana. Moeten we dan niet zélf onze grenzen weer beschermen? En in ieder geval de wet dusdanig veranderen dat niet iedere uitzetting voorkomen kan worden door de rechter? Of denken we dat we dit jaar 77.000 en volgend jaar misschien wel 200.000 of meer asielmigranten kunnen opvangen, omdat de rechter (dan wel de EU) dat vindt? Het is een weg naar zelfvernietiging die gevolgd wordt.

 

Evenwicht is zoek

Zo dreigt Nederland steeds verder verstrikt te raken in het grotendeels zelfgesponnen web van internationalisering en juridisering. Waarbij wij ook nog eens als één van de weinige landen in onze Grondwet hebben gezet (artikel 94) dat de internationale rechtsorde voorrang heeft boven de nationale wet.

Het evenwicht is zoek. We kunnen als natie, in de nuchtere betekenis van een verzameling burgers met gemeenschappelijke belangen en een gezamenlijke historie (lang of kort) op een bepaald grondgebied, geen maatregelen meer nemen zonder bemoeienis van de EU en/of het Europese Hof. Dat voelt niet goed en het is ook niet goed. Historisch gezien is die internationale oriëntatie van Nederland begrijpelijk, indachtig de analyse van Couwenberg. Maar praktisch gezien schiet die al lang zijn doel voorbij.

 

Coronacrisis

Intussen hebben we te maken met een overheid, zowel nationaal als Europees, die de rechten van de burger steeds verder inperkt. We hoeven geen onsmakelijke vergelijkingen te maken met de Holocaust om dat zorgelijk te vinden. De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk hoe makkelijk het voor de overheid is om burgerrechten met voeten te treden.

Ineens hadden we te maken met lockdowns, mondkapjesplicht en avondklok, waar andere landen zoals Zweden een veel nuchterder beleid voerden. De overheid verbood artsen om vroegmedicatie toe te passen: ook kwetsbare ouderen moesten onbehandeld thuis afwachten of de symptomen verergerden. Maar in Marseille boekte het team van prof. Raoult goede resultaten door het testen én vroeg behandelen met een combinatie van antivirale middelen bij ruim 30.000 patiënten.

Over de effectiviteit van vroegmedicatie bij Covid19 kunnen wij van mening verschillen, maar wie of wat geeft de overheid het recht om artsen te dwingen van behandeling af te zien? Zoiets heb ik in mijn hele leven nog niet meegemaakt.

 

Klimaatcrisis

Ook de klimaatcrisis – waarbij de experts van mening van verschillen over hoe acuut die is – blijkt aanleiding voor de overheid om tal van vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen. Terwijl de energierekening – mede als gevolg van politieke besluiten – onbetaalbaar wordt, zijn we straks gedwongen om elektrisch te rijden en warmtepompen aan te leggen in onze huizen. Nostalgisch denken we terug aan de tijd van ‘blij dat ik rij’ en een betaalbare energierekening.

Het debat is dusdanig gepolariseerd dat een normale uitwisseling van argumenten haast ondoenlijk is. Wie consistent pleit voor een betere grip op migratie en asiel  – wat óók in het belang is van de migranten die de afgelopen decennia gearriveerd zijn en waarvan de jongeren het misschien wel extra moeilijk hebben op de woningmarkt – wordt al snel uitgemaakt voor extreemrechts.

 

Doorgeslagen

Toch zullen wij – de verstandige mensen van rechts én links – vol moeten houden. Nederland is zwaar doorgeslagen op het pad van internationaliseren, globaliseren en juridiseren. Natuurlijk willen we niet naar het andere uiterste: eng nationalisme of een utopisch verlangen naar autarkie, wat we aantreffen zowel in extreemlinkse als extreemrechtse kringen. Maar we zullen wel als natiestaat de politieke en juridische ruimte terug moeten veroveren om zélf te gaan over o.a. (asiel)migratie en klimaatmaatregelen. Rationeel, en met behoud van individuele vrijheden. Op zoek naar een nieuw evenwicht, om de Orwelliaanse hel te vermijden.

Wat mij betreft blijft Nederland een internationaal denkende en handelende natie. Maar het recht om zelfstandig te beslissen over zaken als migratie- en klimaatbeleid zal heroverd moeten worden. Net als de individuele vrijheden en de democratische zeggenschap die we kennen van de soevereine natiestaat. Als het kan doen we dat in de EU, en anders maar daarbuiten.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
36 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter109
Peter109
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland heeft het moeilijk met Europese Unie en de Frans Timmermansen die er rondlopen. Dit type EU bestuurder (man/vrouw) wil steeds meer soevereine macht van de lidstaten naar zich toe trekken en iedereen voor schrijven wat het moet doen voor bijvoorbeeld het klimaat, behalve voor zichzelf (denk aan het volkomen zinloze Straatsburg verhuis circus). Nederland is een klein land in een EU waar in de afgelopen decennia een tomeloos imperialisme naar het oosten is bedreven en dat wordt als onzin afgedaan. Het oorspronkelijke idee van de grondleggers van de EU is verkwanselt en horen we nu uit Brussel dat de oorlog in Oekraïne onze oorlog is. Dit zijn maar twee voorbeelden waar we als lid van de huidige EU mee te maken hebben.

Het wordt inderdaad tijd dat Nederland een nieuw evenwicht moet vinden, internationaal en zelfstandig en vooral met zichzelf. In Europa was Nederland altijd de eerste om een ander land met het vingertje te wijzen op begrotingsdiscipline, het strikt volgen van de regels en Nederland wilde zo graag het beste jongetje van de Europese klas zijn.

Nu we in Nederland een disfunctioneel parlement hebben dat zich te pas en onpas verschuilt achter ‘dat het van Europa moet’, zijn onze Europese partners niet te beroerd om Nederland flink de maat te nemen en geef ze eens ongelijk.

Zolang Nederland feitelijk gegijzeld wordt door het D66 van mevrouw Kaag en haar discipelen en types als de heer Vollenbroek is een Europese Orwelliaanse hel niet eens zo heel ver meer weg.

Laatste aanpassing 1 maand geleden door Peter109
Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Peter109

Zeer mee eens, Peter

Kruimel
Kruimel
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Er gaat niets werkelijk veranderen, hooguit wat vage beloften en weer een onderzoek dat na jaren verdwijnt in een lade, mogelijk naast het mh 17 dossier en kosten van migranten.
De kiezer wordt niet gevraagd maar na de verkiezingen geconfronteerd met het beleid, tis niet heel raar dat zoveel burgers de zin van de parlementaire democratie niet meer begrijpen.
Zolang onze eigen regeringen clubjes als urgenda, en milieuorganisaties en de asielindustrie financieel onderhouden, bepaalt een rijke linkse elite welk beleid er wordt gemaakt, en door ambtenaren uitgevoerd.
Het tij zal pas echt keren als de kinderen van de beleidsmakers en uitvoerders zelf geen huis meer kunnen krijgen of de gevolgen van de ideële klimaattafels moeten gaan dragen.
Links is onbetaalbaar geworden voor de gewone mens, maar links bepaald wel wat de gewone mens mag doen en denken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kruimel

Vandaag, dodenherdenking, komt Zelensky naar Nederland. Waarschijnlijk om militaire steun.
Hij gaat een toespraak in Den Haag geven.
Carolien van der Plas heeft aangegeven er niet bij te zullen zijn.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren
Aalt
Aalt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wat doet die gek hier op de dodenherdenking?? Als ik in de politiek zat, ging ik ook niet.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Aalt

Caroline geeft hier in ieder geval mee te kennen niet mee te lopen met de meute.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kruimel

Beleidsmaatregelen hebben doorgaans veel geld en macht. Hun kinderen gaan niet de problemen ondervinden van de kinderen van Jan Modaal en lager.

Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

In de drie belangrijkste problemen van dit land kunnen we het bovenstaande artikel precies terugvinden:
– energietransitie: nu is maar 10 % van alle stroom ‘duurzaam geproduceerd’, maar we moeten wel elektrisch gaan rijden en warmtepompen kopen die draaien op stroom. Zelfs als ‘maar’ de helft van de huishoudens dit uitvoert, dan is er minstens 5 x zoveel elektriciteit nodig, vooral in de winter. Er staan nu 3000 windturbines, er zouden er 12.000 bij gezet moeten worden. Waar? Onuitvoerbaar en bovendien de 55 % reductie CO2 gaat hoe dan ook niet gehaald worden.
– stikstof: het is theoretisch mogelijk om stikstofdepositie zo ver te doen dalen, dat de zuurgraad overal voldoende daalt, maar dan zijn de meeste boeren weg, het verkeer grotendeels stil gelegd, en de industrie vertrokken naar buitenland. Waar moeten we dan van leven? Onhaalbaar.
– Migranten: dit jaar 77.000 nieuwkomers, terwijl de mogelijkheden tot huisvesting zeer gering zijn en dat zal nog jaren zo blijven. Onhaalbaar.
Maar Brussel of internationale verdragen schrijven het voor, dus doen we het toch, ook al vernietigen we onze eigen economie, onze eigen toekomst, onze eigen welvaart, enzovoort. De regering is wel door ons gekozen, maar belangen van anderen wegen toch altijd zwaarder.

Vin1
Vin1
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik begrijp er werkelijk niets van. Internationaal recht zou boven nationaal recht gaan dus het dublin akkoord zou de insteek moeten zijn. Volgens dat akkoord moeten we die asielzoekers terugsturen naar Italië maar kennelijk gaat de d66 agenda weer boven het internationaal recht.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Vin1

Beste Vin1,

Bij alle regels die uit de grote Brusselse worstmachine komen, is het handig te beginnen met je af te vragen welk problemen daar opgelost mee zouden worden.

Bij de zg. Dublin-regelgeving gaat het om een wederzijdse fictie, die bezien van beide kanten nooit bedoeld is geweest om iets op te lossen anders dan een bruikbaar narratief voor de verschillende nationale opinies te bieden.

Zuidelijke EU-landen grensend aan de Middellandse Zee (en daarmee aan Afrika) en/of aan Turkije als landbrug naar het Midden-Oosten en Azië zouden binnen de Dublin systematiek braafjes de influx moeten opnemen, waarbij de landen in Noordwest Europa (by far de favoriete reisdoelen van de immigranten) meerdere veilige landsgrenzen verwijderd liggen. Dat zou er op wijzen dat wij dan hier dan druppelsgewijs wat zouden opnemen.

Echter die grenslanden en de immigranten hebben er geen enkel belang bij het gros in die landen te registreren en/of op te vangen.

Dus wat krijg je: Een fractie van de stroom wordt netjes en wat teleurgesteld opgevangen en de rest wordt feitelijk doorgesluist.

‘Dublin’ kan naar zijn aard nooit een werkende oplossing zijn (en is volgens mij ook nooit zo bedoeld). Het is een doekje voor het bloeden, dat niet zo goed maskeert dat de EU geen idee heeft wat het met ongereguleerde immigratie moet doen.

Kindertjes maken in zowel Afrika als het Midden-Oosten (en verder in Azië) is een enorme successtory, waar je de Novib, Save the Children, etc. nooit zo over hoort. Met een vertraging van zo’n 20 jaar is dat toch de aanjager van het rasante immigratie gebeuren.

Vin1
Vin1
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Ik vrees dat je helemaal gelijk hebt maar ik toon de hypocratie van het kartel (d66) aan. Telkens als ze roepen “het mag niet van Brussel” negeren ze het Dublin akkoord dat zegt “het MOET van Brussel “

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Vin1

Iets lijkt alleen te moeten van BX als het in hert wokelinkse straatje past.

Youp
Youp
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Tsja, als je nu nog niet begrijpt hoe de politieke hazen lopen, dan wordt het een moeizaam verhaal en ga je ten einde raad op BBB stemmen waar weinig tot niets van te verwachten is. Ze begrijpen niet eens dat er geen stikstofprobleem is. Ze willen de stikstofagenda wat langzamer en misschien een beetje anders invoeren. Dat gaat het niet worden hoor.
Globalistische organisaties als de VN, de NAVO, de WHO, de EU en talloze anderen, geholpen door een veelvoud aan NGO’s hebben de macht. Zij bepalen wat er gebeurt en het partijkartel hobbelt daar achteraan. Beleid wordt uitgewerkt in subgroepen van het WEF waar hoge ambtenaren van de betrokken landen elkaar ontmoeten en met elkaar overleggen ook via hun WEF e-mail adres wat niet geWOBt kan worden. De WHO is de facto eigendom van Bill Gates en zijn organisaties. Wie de VN en de EU controleert weten we niet, maar het zijn niet de parlementen. Dat is enkel overbetaald klapvee.
Joe Biden heeft campagne gevoerd met de slogan ‘Build Back Beter’. Mark Rutte en de rest van het partijkartel lopen de deur plat bij het WEF, Bilderberg en andere globalistische samenkomsten. Hoe duidelijk wil je het hebben?
Baudet en Wilders zijn niet radicaal, de globalisten zijn radicaal en in hun kielzog, het partijkartel en de verzamelde ambtenarij; dat is inclusief de media, de wetenschap, de NGO’s, de zogenaamd onafhankelijke rechtspraak en al het andere wat op de loonlijst van de staat staat.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Het feit alleen al dat kritische partijen en personen stelselmatig gedemoniseerd worden, dat spreekt toch al boekdelen: wij willen geen spelbrekers als we Agenda2030 uitvoeren. De soevereine natiestaat kun je dus al op je buik schrijven. Die is er niet meer. In formele zin wel, maar in reële zin niet meer. En al de problemen die je beschrijft, en die al heel lang spelen, die worden allemaal gebruikt om de 17 SDG te implementeren. Er is helemaal geen klimaatcrisis, maar net doen alsof er een klimaatcrisis is maakt het mogelijk om je straks een CO2 budget te geven. Er is evenmin een stikstofcrisis, maar net doen alsof er een stikstofcrisis is maakt het mogelijk de boeren te onteigenen. Ook het eindeloze gesleep met ‘vluchtelingen’ heeft daar mee te maken en meer recent de woke waanzin. Zie je dat niet?

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

https://www.youtube.com/watch?v=hRPQqfwwuhU&t=115s

Hier een filmpje van het Britse koningshuis, Prince Charles om precies te zijn, over wat er moet gebeuren. Merk op dat er gesproken wordt over revolutie, een paradigma wijziging, evolve our economic model, the time to act is now. Merk op hoe radicaal dat is.
Het wordt tijd om dit soort praatjes serieus te nemen en de ouderwetse politieke strijdpunten uit de late vorige eeuw aan de kant te zetten. Met name wanneer we de gevolgen ervan van dichtbij meemaken. Denk je nog steeds dat covid een natuurlijk fenomeen was?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u, treffend verwoord. En ik ben het meer dan 100% met u eens dat we de nodige autonomie moeten heroveren.
De vraag is alleen: hoe dan in hemelsnaam?
Want het is een gegeven dat we als land politiek gegijzeld worden door een slappe premier die in BX overal bij het kruisje tekent en politiek links, met name door D66.
Elk domein is inmiddels geïnfecteerd, van het onderwijs, de media, provinciale en gemeentelijke overheden, tot aan de hoogste topramptenaren.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste NIWHL,

De knikkende knietjes van onze drs. die tot grote meegaandheid zouden leiden als hij meer dan 100 KM van Den Haag verwijderd raakt?

Denk het niet dat dit iets met slappe ledematen en/of ruggegraten te maken heeft. De beste man – behept met ontegenzeggelijke talenten – is een inhoudsloze procesmanager, een zuivere apparatsjik bekleed met de accoutrements van zijn ambt, maar innerlijk leeg. Behalve dan die Wille zur Macht.

De drs. buigt mee met elk narratief zolang het zijn positie maar per saldo borgt.

Met de opbouw met 40 jaar plus Jeugdjournaal is dat een wat progressieverig, niet helemaal uitgesproken verhaal met nogal harde rafelrandjes (Kosto met poekie, Pimmie F. en ook XR scoort goed op de Ulrike Meinhoff Werdegang), waarbij de innerlijke tegenstrijdigheden tegenwoordig wat minder goed onder het kamerbrede tapijt van de vaderlandse maaiveld discussie passen.

Het alternatief – zeker bezien over die 40 jaar – komt wat potsierlijk voor. Ook al omdat het gevoel ‘Nederland’ behoorlijk op de ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ vibe zit. Een leidende invloed voor het oudstrijderslegioen, drie jonge klare en een ronkend verhaal hoe we in de jaren ’50 de gele hordes van de Centurions afschoten?

Zie niet hoe dat ooit had kunnen werken. De padvinderij was al gevaarlijk militaristisch. Waarmee niet gezegd is dat die discussie niet aan te zwengelen is.

Ben bang dat met onze aversie tegen een stevig publiek debat het maatschappelijk maaiveld op kort geschoren zal blijven. Nog even los van de issue dat je twee dimensionalen het concept van een derde dimensie moet gaan uitleggen.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De huidige problemen uitstekend verwoord en samengevat. Echter deze opmerking; ”Baudet werd met FvD de grootste in 2019, maar brandde zichzelf af door radicaal en onvoorspelbaar gedrag.” zie ik iets anders. Net als Fortuijn werd en wordt FvD gedemoniseerd waardoor er in de pers zeer negatieve berichtgeving te vinden is. Wanneer men echter kijkt naar wat er daadwerkelijk gedaan en gezegd is blijkt dat meestal helemaal niet zo extreem te zijn. Waar FvD voor staat is niet extreem rechts, niet racistisch, en ook niet eng nationalistisch. Dat kunnen onze onvolprezen MSM wel herhaaldelijk op papier zetten maar dat maakt het nog niet waar. Wel jammer dat zovelen niet verder kijken dan de standaard berichtgeving en zich een vals beeld van de werkelijkheid laten voorspiegelen (en dat ook geloven).

els
els
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Mee eens. Ik ben een groot aanhanger van zijn ideeën omtrent soevereiniteit, de veel te grote invloed van supranationale organisaties in het algemeen en De EU in het bijzonder en hoe een natiestaat met een eigen identiteit, eruit zou moeten zien.
Wat echter niet zo slim van hem is om in de Tweede Kamer een soort van colleges te geven in plaats van te debatteren, en de soms (naar mijn mening iets te ver gaande) provocaties van hem en zijn partijgenoten. Niet zo slim omdat zijn meeste toehoorders dat niet zijn. Hij mist daardoor zijn doel en bevordert deze averechtse werking.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Redelijke analyse, Jan. Maar je biedt geen remedie. Weliswaar grijp je nog net niet terug op linkse ‘oplossingen’ zoals Paul Scheffer dat doet, maar jouw oproep tot versterking van de natie-staat en een heroveren van ‘politieke en juridische ruimte’ lijkt daar wel een beetje op. Wat ontbreekt is aangeven hoe dit moet gebeuren.

En ‘eng nationalisme’ en ‘rechts-extremisme’ afwijzen (naast die van links) is sterk volgens de lijnen van het politiek-correcte denken. Zo ook jouw woorden over de BBB als een ‘gematigder’ vorm van ‘‘nationaal’ denkende politici’ dan Fortuyn, Wilders en Baudet. Zeg eerlijk, waar zijn de drie laatsten écht radicaal? Door hen zo te noemen sluit je oplossingen langs democratische weg uit.

En als je op zoek gaat naar radicalisme binnen de politiek, zou je die dan niet juist vinden binnen de bestuursmacht, in casu Rutte cum suis? Zo ja, welke wapens ter verdediging van soevereiniteit zijn volgens jou dan de beste? Verkiezingen? We weten inmiddels dat 80% van de bevolking nog steeds in zeer diepe slaap is.

Als je goed leest, merk je dat ik een waarlijk krachtig tegenstander van Rutte zoek. Eentje die hem en zijn soevereiniteit verkwistende kornuiten binnen het bestuur op chirurgische wijze uit het nationale lichaam snijdt, incluis al het internationalistisch weefsel.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn geloof in de Rechtsstaat is anno 2023 volledig NUL komma NUL. Ik vertrouw helemaal niemand meer! Ook als TOA in het onderwijs kreeg ik tijdens de corona-crisis te maken met een zeer ernstige zaken (onder andere een leraar die totaal ten onrechte werd beschuldigd van pedofilie). Natuurlijk hield ik ook nu weer mijn mond niet want ik kan gewoon absoluut niet tegen onrecht. Resultaat pakte wel goed uit voor mij want ik ben vanwege een andere zaak die mijzelf betrof meteen naar een advocaat gestapt. Door deze uitstekende advocaat heb ik er een fors bedrag uit weten te slepen maar dit soort dingen wil je gewoon niet meemaken als integer en eerlijk mens. Soms weet ik het gewoon niet meer, vandaar dat ik schreef misschien stap ik wel op mijn motor en ga tot aan mijn pensioen lekker over de wereld reizen.

Cor
Cor
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Jan, goed artikel maar wanneer je als een helikopter boven jou verhaal gaat hangen is er een groter goed dan Nederland en EU die dit alles organiseert en orkestreert. Ik val hierbij in herhaling maar een kleine groep uit de westerse landen hebben deze snode plannen opgezet om meer macht en geld naar zich toe te trekken. Dit proces loopt al heel lang en is begonnen met de Rockefeller foundation. De laatste 10 jaar heeft het WEF de touwtjes in handen voor de verandering die zij voor ogen hebben. Het boek The Great Reset geeft precies aan hoe de wereld in 2030 er uit moet zien. Middelen daarvoor zijn angst, verdeel en heers, gedragsmanipulatie en censuur met fake nieuws en des informatie. En daarbij is de wetenschap aan de kant geschoven en vervangen door computermodellen die alles bepalen wat vooraf vastgesteld is.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Jan voor deze uiteenzetting. Dit was nodig om BBB, PVV, FvD en JA21 meer op een lijn te krijgen in wat zij voorstaan.
Maar wat er nu met GroenLinks en D66 aan de macht is mag niet onderschat worden m.b.t. de invloed van de WEF, Globalisme, Klimaat agenda asielzoeker maffia, EU regime, oorlog Oekraïne (VS-Rusland), groeiend Brics blok, Iran enz hebben op de elite in Den Haag.
Waar Jan over spreekt is de grandeur van Nederland in het begin van de twintigste eeuw. Maar nu begin 21e eeuw is Nederland een dorp te midden van de internationale machtsblokken.
Alleen met een radicale industriële agenda met kernenergie, robotisering enz kan weer gewerkt worden aan een voornamere Nederlandse rol in de wereld c.q. soevereiniteit.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Heel goed artikel, heer Gajentaan. Evenwichtige analyse, goede voorbeelden, heldere argumenten.
In sommige reacties wordt u verweten dat u niet met een remedie komt. Ik ben het daar niet mee eens, tussen de regels door geeft u wel degelijk oplossingsrichtingen aan. Namelijk wetswijzigingen en (gedeeltelijk) terugtrekken uit internationale verdragen, gebruik maken van ons vetorecht in de EC en opt-out clausules bij nieuwe/gewijzigde verdragen en EU-regels.
Een totale Nexit is m.i. onwenselijk, maar we kunnen samenwerking zoeken met landen en partijen die minder regels en bemoeienis uit Brussel willen. En in Euroland toewerken naar een Neuro i.p.v. (of naast) de Euro.

Daartoe moeten we gaan stemmen op partijen die dat willen. Ik geef toe, dan nog zal alles niet in één klap gebeuren, dan nog wordt het ‘een lange mars door de instituties’, het is niet anders. Pleidooien zoals dat van u zijn daarbij broodnodig, ik hoop dat u een nog breder forum en lezerspubliek krijgt.

Lezers die de oplossing in een ‘sterke man’ zoeken, vergissen zich. Zelfs een rechtse Bundeskanzler (wie weet, over een paar jaar?) of een Franse president Marie le Pen kunnen dat na een (eenmalige) verkiezingsoverwinning niet zomaar bewerkstelligen, daarvoor gaat zo’n ingewikkeld veranderingsproces te langzaam. Als ze maar de gewenste richting inslaan, en het zou mooi zijn als Nederland daarbij een beetje provocerend voorop zou lopen.

De enkele lezer die een ‘sterke man’ buiten de normale democratische wegen om lijkt te suggereren wijs ik er op dat het vandaag 4 mei is.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Nou ja, hij is natuurlijk vermoord, maar Fortuyn zou echt een hele goede zijn geweest. Zeker niet voor maar een regeringsperiode.

Zo’n type dus.

J. de Ruiter
J. de Ruiter
30 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Mee eens. Fortuyn’s dood was niet alleen droevig voor zijn familie, vrienden en allen die hem steunden, het was ook heel jammer -of zo je wilt een terugslag- voor dit land als geheel.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
30 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Inderdaad. Dat betekent niet dat de noodzaak voor iemand als Fortuyn is komen te vervallen, integendeel.

Daarnaast wil ik toch, ten overvloede, aangeven dat de democratie met de verdragen van Maastricht en Lissabon definitief ten grave is gedragen in heel Europa, dus ook hier in Nederland. Zo worden bijvoorbeeld moties die door een meerderheid van de Kamer zijn aangenomen door het kabinet niet alleen niet uitgevoerd, maar handelt het lijnrecht in strijd daarmee. Dit is niet zomaar een enkel feit, het duidt op een definitief uitgeschakeld mechanisme. Het democratisch bestel dat we tot 2007 hadden, bestaat niet meer. Dit maakt dat ons parlement uitsluitend als applausmachine voor Brussel kan functioneren. Dit gegeven wil maar niet tot de bevolking doordringen.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
30 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J. de Ruiter

Je zou Rutte en zijn regime het beste kunnen omschrijven als anti-Fortuynistisch.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb 34 jaar in de Gezondheidszorg gewerkt voor ik Technisch Onderwijs Assistent werd in het Onderwijs. In die 34 jaar heb ik de meest idiote dingen meegemaakt die werkelijk te zot waren voor woorden.
1. 10-tal OK-doden die in de doofpot zijn gestopt.
Oorzaak was een Listeria-bacterie op de huid van een chirurg. Ik heb een melding gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder mijn eigen naam. Het resultaat geloof je gewoon niet, de gehele zaak is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg in de doofpot gestopt. De professor van dit laboratorium werkt nu doodleuk bij het RIVM.
2. Half miljoen euro fraude.
Een patiënt had bezwaar gemaakt bij de rechter betreffende een factuur en de rechter gaaf haar gelijk. Ze hoefde die factuur dus niet te betalen. De directie zei toen tegen alle medewerkers van de medische kliniek waar ik toen werkte dat we onze mond moesten houden als oude patiënten (die nog materiaal in de vloeibare stikstof hadden) zouden vragen waarom die factuur plotseling niet meer kregen. Want eigenlijk moest de medische kliniek aan alle oude patiënten het geld van hun onrechtmatig betaalde facturen terugbetalen en dat was rond de half miljoen euro en dat geld had de directie niet. Tja hoezo fraude en corruptie?
3. Ernstige medische fout
Na een ernstige medische fout besloten twee medisch specialisten glashard te liegen tegen de twee echtparen die getroffen waren. Helaas voor die twee medisch specialisten kwamen die twee echtparen er zelf achter dat er tegen hen was gelogen. Afijn hele grote paniek in de tent dat snappen jullie wel. Uiteindelijk heb ik ook hier weer een melding van gemaakt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en ook nu weer onder mijn eigen naam. Resultaat -> Ook weer in de doofpot gestopt!

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

Trieste zaak, Daan. Het is iets anders, maar als je spreekt over het in de doofpot stoppen van zaken door de Inspectie, dan komt mij onwillekeurig het verhaal over ON! versus NPO voor ogen. Ook hier blijkt de raad van bestuur (volgens Bauke Geersing, Opiniez 28 april) gecorrigeerd te moeten worden door de Raad van Toezicht van de NPO. Maar deugen die lui van de Raad van Toezicht dan wel? Dat blijft afwachten. Die zogenaamde controlemechanismen blijken keer op keer niet te werken.

Uiteindelijk stuiten we opnieuw op de door Baudet gesignaleerde baantjescarrousel, maar nu dan ook buiten de gevestigde politiek, in dit geval in de gezondheidszorg en de wereld van de media.

Peter
Peter
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Radeloos, redeloos, reddeloos, Nederland is (nog steeds) in nood.

– Rutte IV exit
– Nexit
– Verkiezingen

Marien
Marien
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Volledig eens met dhr Gajentaan. En ook ik vind die van de Burg eng lacherig. Hij lijkt te genieten van al die ellende. Bah, dat vrolijke gezicht is zeer ongepast

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Jan,

Jeetje wat een fijn schotschrift, dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid paarlen voor de weldenkende zwientjes gaat zijn.

Ergens is het natuurlijk een volstrekt dolle situatie dat de Nederlandse overheid miljoenen werkende mensen moet subsidiëren om dat werk te laten lonen. De laatste jaren – zeg maar het regnum van de drs. – horen bijzonder weinig over lastenverlaging, beperking tot overheidstaken die effectief uit te voeren zijn en het nadeel van het 50 % + rondpompen van elke verdiende daalder door diverse overheidsmachinerieën.

Maakbaarheid, fijne webbased toestanden (die altijd wat duurder uitpakken dan gedacht en gecombineerd worden met regelgeving, die u minder zekerheden geeft als Nukubu) en – in terugblik – liederlijke financieringen tegen non-existente rentes waren ons deel. Nu ligt dat wat anders, maar geen woord over de feestjes. Neen, nu mag er weer bezuinigd worden op essentiële toestanden die toch al wat te strak in de financiering stonden.

Over de hele breedte hebben we allemaal stinkdossiers, waarbij een eerste stap naar een oplossing toe de erkenning is dat we bij ongewijzigde koers bezig zijn met het roeren in potjes poep. Wat er dan niet bloemeriger op gaat geuren. Dat houdt dan ook in dat betrokkenen zich hier rekenschap van gaan geven. Verantwoordelijkheid, brrr, meneer, dat moeten we niet willen.

Wellicht dat er ergens een issue te bespeuren is, die zich aan deze treurigheid heeft weten te onttrekken, en waarmee we de drs. cs. met alle psychopatisch verantwoorde egards – dubbele rij vetlederen medailles en al – eervol van het toneel af kunnen laten gaan.

Om daarna met aangescherpt tuingereedschap paraat te staan voor een te verwachten terugkeer. Na Stunde 0 waren er toch ook opeens geen nazi’s meer?

Jos
Jos
30 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Gisteren 4 Mei vierden we het einde van 1 groot ondemocratisch Europa onder Duitse leiding.
Vandaag vieren we een groot ondemocratisch Europa onder Duitse leiding.
Leve de vrijheid.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Nieuwe weg is alleen te vinden zonder linkse communistische invloed zoals D66 en GL in de regering. Sociale democraten kunnen een rol nog hebben alleen als zij het voorbeeld van Deense democraten omarmen en kiezen voor het volk en niet de bovengenoemde elitaire partijen. Men moet ook normaal doen en de linkse variatie op de VOC los te laten en geen voorbeeld functie proberen aan te houden. Tegengas geven aan Brussel en de corrupte Verenigde Naties vooral aangevuld door de neomarxistiche WEF ideeën.
De media moeten terug naar hun functie en zich niet lenen voor de linkse propaganda en er moet een open dialoog komen voor heikele kwesties als klimaat en migratie.

36
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x