Windpark op Noordzee is niet rendabel en vol risico

Open brief aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Titelfoto bij artikel Windpark op Noordzee is niet rendabel en vol risico guus berkhout opiniez

Foto:


 
Minister Jetten heeft besloten dat er op de Noordzee vanwege ‘klimaatneutraal’ een groot windpark komt. Met de gewonnen windstroom wordt in een aldaar te bouwen fabriek waterstof gemaakt, dat in ammoniakvorm ook per trein wordt vervoerd. Niet alleen is dat laatste gevaarlijk, dus al in 2010 stopgezet, ook het rendement van dit project zal ruim onder de maat blijven. De emeritus-hoogleraren Guus Berkhout en Fred Udo uiten hun zorgen in een open brief aan de minister en roepen op tot het inschakelen van energiedeskundigen.

 

Geachte minister Jetten,

U heeft een moedig besluit genomen: op de Noordzee komt een groot windpark dat wordt voorzien van een fabriek om waterstof te maken met behulp van de geproduceerde windstroom. De waterstof gaat vervolgens vervoerd worden naar de gebruikers in de vorm van ammoniak. Dit alles is bedoeld als inspanning om Nederland al vóór 2030 ‘klimaatneutraal’ te maken en daarmee de wereld te redden.

Dit klinkt allemaal heel ambitieus en daadkrachtig, maar is uw moedige besluit ook een verstandig besluit? Voordat u zoveel belastinggeld gaat uitgeven, weet u eigenlijk wel hoeveel u daadwerkelijk gaat bijdragen aan het redden van de wereld? Eist uw ministeriële verantwoordelijkheid niet om eerst duidelijk te krijgen of de baten van uw project wel opwegen tegen de immense kosten?

 

Energy Return on Energy Investment

Van fundamenteel belang daarbij is de Energy Return on Energy Investment (EROI) analyse. Wij hebben daar in het verleden al vele malen op gewezen. Hoeveel energie is er nodig om een bepaalde hoeveelheid bruikbare energie op te wekken? Om onze levensstandaard te handhaven moet een toekomstig energiesysteem minstens zevenmaal zoveel bruikbare energie kunnen leveren als nodig is om deze energie op te wekken.

Minder dan zeven betekent meer armoede. Waarom laat u deze fundamentele EROI-analyse niet zien aan de financiers van uw project, zijnde de burgers van Nederland?

Volgens onze berekeningen voldoet uw hybride systeem van windmolens plus waterstof plus ammoniak bij lange na niet aan die voorwaarde. Basiskennis uit de natuurkunde vertelt ons luid en duidelijk dat daarvoor de fundamentele verliezen in uw systeem véél te groot zijn.

 

Gevaarlijk ammoniak-vervoer

Net als uw andere energieprojecten zal ook dit nieuwe project leiden tot een verdere verarming van ons land (laat uw ambtenaren ook een EROI-berekening maken!). Nog zorgelijker, met dit project zijn er ook nog griezelige veiligheidsrisico’s.

Een kleine herinnering. In 2010 betaalde de staat een vergoeding van €48 miljoen aan DSM, omdat de overheid een einde eiste aan ammoniak-treinen tussen Geleen en IJmuiden. Vorige week legde u uit dat uw plannen voor meer waterstofenergie inhouden dat straks niet nul – zoals toen beoogd – maar honderden treinen met ammoniak door het land gaan rijden. Met alle respect minister Jetten, waar bent u mee bezig?

 

CO2-emissie Nederland

Nog even terug naar uw ambitie om de wereld te redden. De CO2-emissie van Nederland is minder dan 0.4% van de totale wereldemissie. Als wij vanaf vandaag helemaal geen CO2 meer zouden uitstoten, dan zou dat binnen drie maanden teniet worden gedaan door de toename van de wereldemissie.

Overigens, wist u dat ondanks die toenemende wereldemissie van CO2 de gemiddelde wereldtemperatuur al jaren daalt? Nogmaals minister, waar bent u mee bezig?

 

Kerncentrales

Als u – ondanks alle nieuwe feiten – een verdere afname van de Nederlandse CO2-emissie toch nog zo belangrijk blijft vinden, waarom wilt u dan enerzijds met de grootste spoed het uiterst risicovolle en onveilige ammoniakproject realiseren en heeft u anderzijds geen enkele haast bij de bouw van zero-emissie kerncentrales? De uiterst betrouwbare en veilige kerncentrale in Borssele levert al vijftig jaar betaalbare en schone energie (zowel elektriciteit als restwarmte).

Sinds Borssele is de technologie om betaalbare en veilige kerncentrales te bouwen aanzienlijk verbeterd. Als we het écht willen is de bouwtijd nu korter dan tien jaar, dus waar is het wachten op?

 

Energiedeskundigen

Tot slot, minister Jetten, wij hebben het al vele malen voorgesteld, maar hierbij nogmaals. Laten we als de bliksem een open debat met energiedeskundigen voeren, met als doel de burgers het verschil te laten zien tussen uw windmolen-waterstof-ammoniakprogramma en het alternatieve programma van moderne kerncentrales in termen van baten, kosten en veiligheid.

PS. Minister Jetten, wij zien zojuist dat u recent leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad hebt benoemd. Onze grote zorg is dat u hier dezelfde fout maakt als eerder bij de eenzijdige samenstelling van de Klimaattafels.
De Klimaatraad bestaat voornamelijk uit sociale, economische en bestuurlijke academici, maar wij misen wetenschappers die inhoudelijke kennis van zaken hebben over de IPCC-klimaatmodellen – waar uw beleid op is gebaseerd – en die ook de zwakke punten in die modellen grondig bestudeerd hebben. Voor de tweede maal een gemiste kans, des te meer omdat deze wetenschappers wel degelijk in Nederland aanwezig zijn.
Wij verzoeken u daarom om uw Klimaatraad alsnog aan te vullen met wetenschappers die vanuit de fysica hun kennis over het complexe klimaatsysteem kunnen inbrengen.

 

Uw reactie tegemoetziend,

Hoogachtend
Fred Udo,
Emeritus-hoogleraar Hoge Energie Fysica, VU Brussel

Guus Berkhout
Emeritus-hoogleraar Geofysica, TU Delft
Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
President Climate Intelligence Foundation (Clintel)

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jack van Soest
Jack van Soest
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De heer Jetten is een alfa-man. Niet gehinderd door enige kennis neemt hij de domste beslissingen die de belastingbetaler veel geld kosten. En dat alles vanwege ‘klimaatneutraal’? Wat een gotspe, dat wij het klimaat zouden kunnen beïnvloeden met onze maatregeltjes. Het klimaat is een chaos systeem, hebben we nauwelijks invloed op.
Overheden willen ons bang maken. Volgens het IPCC is het al 5 over 12, maar dat zeiden ze 30 jaar geleden ook al! De klimaatcrisis is een gedachtenspinsel, een geloof en niet gebaseerd op feiten / data.

Esther
Esther
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jack van Soest

Waarschijnlijk denkt Jetten dat er straks in Brussel een soort thermostaat knop komt, waarmee het klimaat te regelen is.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Jack van Soest

In de huidige politiek zien we keer op keer dat ‘feiten’ en uitspraken van de ‘wetenschap’ voornamelijk zijn gefabriceerd naar wens van de machthebbers. Die hun ziel hebben verkocht aan de dystopische toekomstplannen voor de aarde van VN, WEF, EU, WHO, NAVO enz.
Daar het onderwijs aan heftige inflatie onderhevig is, komt er vanuit de nieuwe lichting ‘afgestudeerden’ steeds meer meelopergedrag op door de media gehypete, door de politiek aangedragen, íssues’.

Sjef
Sjef
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Waarom laten we economen en ecologen steeds weer de dienst uitmaken over zaken waar ze geen zak verstand van hebben. Heb het als ondernemer ook meegemaakt, om te janken het huidig belabberde niveau van bestuurders en managers is te danken aan onze arrogantie dat we de beste opleiding hebben van Europa. De vele projecten bij de overheid tonen juist aan dat het met de kennis belabberd is.

ANT
ANT
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Sjef

@Sjef
Overheid: politieke loyaliteit is belangrijker dan kennis. En komen ze tekort, belastingen omhoog!

Sjef
Sjef
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  ANT

Hoi Ant, raadslid geweest ooit. Je hebt volkomen gelijk. Echter als het moeilijk wordt dan huur je een expert in die voorheen ambtenaar was, zo gaat dat. Snap niets maar dan ook niets meer van deze maatschappij. Blij 71 te zijn, dan hoef je niet meer zo lang. Treurig dat ik er zo insta, maar ik hoor dit bij een te groot deel van mijn generatie. Die omarmen bijna de dood. Zijn het zo beu.

Kruimeltje
Kruimeltje
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Niet te weerleggen inhoud van deze brief, ware het niet dat het klimaat en energiebeleid een politieke keuze is geworden en een verdienmodel voor veelal buitenlandse industrie.
Om de natuur te redden offeren de dames en heren politici het enige echte stukje Nederlandse natuurgebied op, namelijk de Noordzee. Het uitkopen van boeren wordt geeist voor het milieu, om er woningen op te kunnen bouwen, weg pesten van onze visserij want windmolens en visserij gaat niet samen.
Je kan ieder relevant feit tegen de politieke kolder in brengen, wat men bereikt is maatschappelijk gecanceld te worden en in de Haagse en Brusselse burelen gaan de hakken nog verder in het zand.
Het is waanzin maar helaas niet meer te stoppen.

Dino51
Dino51
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Kruimeltje

Laat Jetten en zijn ambtenaren eerst eens een Return on Investment (ROI) maken zoals elk bedrijf dat doet bij grote investeringen en dan acties starten als het terugverdienen positief is en vastgesteld. Ook natuurkundigen in de werkgroep ipv nog meer alfa’s.

Piltdown
Piltdown
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Kruimeltje

De keuze is niet politiek maar religieus ingegeven. De klimaatwaanzin is een nieuwe religie geworden die de westelijke beschaving tot verval zal brengen.

Esther
Esther
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een stuk onbenul is die Jetten toch. Kent hij inmiddels het verschil tussen co2 en stikstof? Die ammoniaktanks moeten goed schoongemaakt worden, Robbie! Gooi er maar een emmertje chloor in. Goed opletten wat er dan gebeurt.
Even serieus: moet die man niet bijgeschoold worden? Hij weet echt niks van de materie waarmee hij zich bezig houdt. Het is dieptreurig.

Realist1966
Realist1966
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Esther

Bijscholen kan alleen bij voldoende hersencellen en opnemend vermogen.

Winnie
Winnie
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Hij Is gewoon een marionetje. Deze hebben geen hersens nodig.Plan moet van bovenaf gewoon uitgevoerd worden. Gaan we weer.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vraag mij af waarvoor de wetenschap nog voor dient nu de politiek de wetenschap zich heeft toegeëigend en deze selectief gebruikt.
De schade van windmolens wat betreft duizenden dode vogels door de wieken en de resonanties die windturbines in zee veroorzaken zullen de zeedieren verjagen of desorienteren zodat ze doodgaan. Deze plannen zullen de leefbaarheid van mens en dier eerder schaden dan helpen. Als dan nog de mensheid in de toekomst bestaat zal deze straks leren hoe de mens zich bijna om zeep heeft geholpen toen omstreeks 2023.

Winnie
Winnie
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Arme dieren!! Wat een treurigheid. Ik vind het!!!!!! Verschrikkelijk.!!!!!!

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Winnie

En geen politicus die zich daar over opwindt.

Winnie
Winnie
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Is mij ook opgevallen. Wonderlijk.Ze denken dat ze boven de natuur staan.Geloof me, als een boemerang zal het bij hun terug komen. Kwestie van tijd en geduld.

Hans
Hans
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldige brief, slaat de spijker op zijn kop,. Maar het is toch te triest voor woorden dat iemand met zo weinig kennis van zaken minister van energie is?! Deze jongeman heeft een veel te hoge eigendunk: hij denkt blijkbaar dat hij, zonder de input en adviezen van experts, zelf de juiste beslissingen wel kan nemen. Hij is totaal blind voor zijn wan projecten die niet alleen onze economie ten gronde zullen richten, maar ook de natuur grote schade berokkenen. Kijk wat er momenteel met de Noordzee gebeurt!

Kees
Kees
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Er zijn ook andere ministers zonder kennis van zaken van hun departement. Zo is Kajsa Ollongren is sinds 10 januari 2022 de minister van Defensie, maar ze wist bij aantreden niet het verschil tussen een majoor en een sergeant. Buitenland specialist Kaag (ook D66) werd minister van Financiën en Financieel specialist Hoekstra (CDA) werd minister van Buitenlandse zaken. In Nederland kan dat allemaal.

Andre
Andre
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De windparken op zee zijn speeltjes die hooguit een paar procent van de totale energiebehoefte van Nederland gaan leveren.
Deze speeltjes zijn ook speeltjes omdat ze niet energetisch rendabel genoeg zijn. Het verschil in energierendement met fossiele energiebronnen wordt ‘bijgelegd’ door mensen die vervolgens iets minder geld overhouden voor leuke dingen als reizen, uitgaan, horeca, sportclub, lekker eten, enzovoort.
Voorlopig merken mensen dat nog niet zo erg.
De regering kan net zo lang door gaan met het installeren van speeltjes tot er zoveel wordt weggenomen van die andere leuke dingen dat mensen het wel gaan merken.
Als ze steeds meer leuke dingen moeten laten liggen, zou de stemming wel eens heel erg kunnen omslaan.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Kijk naar Frankrijk met zijn pensioen hervormingen. Het lijkt wel burgeroorlog.
Niet voor niets dat NOS ons daar niet mee wil confronteren.

Hkr
Hkr
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Reeds bijna tweeduizend jaar geleden werd al geschreven: willens en wetens hebben zij hun verstand verduisterd en lopen een dwaasheid na, omdat ze denken de wereld naar hun hand te kunnen zetten, vergetende, dat er er een Schepper is, in wiens hand de tijden zijn, over alles wat Hij gemaakt heeft.

Hans
Hans
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hkr

Mooie text, komt uit e Bijbel? Waar?

Hkr
Hkr
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Het is een omschrijving uit he Bijbelboek Efeze hoofdstuk 4 en verwijst naar vers 18.

Eric
Eric
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De windmolen parken die we al hebben zorgen voor heel veel natuur schade! De visstand is de weg kwijt door veranderende stromingen rondom het park. Vogels vliegen massaal tegen de windmolen wieken aan en bekopen dat met hun leven. Waterstof is een oplossing, maar dat geeft met duizenden transporten over het spoor ook enorme risico’s, dus daarvoor moet je dan leidingen leggen of als dat kan de nu niet meer gebruikte gasleidingen. Windmolen parken moet een No Go zijn voor de natuur waar Jetten zo’n voorvechter van is, echter vliegt hij wel over onze wereldbol, en mag je als burger eigenlijk niet vliegen want klimaat!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Heel veel dank voor uw poging wat gezond verstand in te varen.
Echter, de ‘minister’ zal zich er niets van aantrekken. In Davos, Brussel, VN, WHO e.d. is een koers uitgezet die gewoon rucksichtslos doorgaat met het omverwerpen van de huidige wereldorde.
NL is daarbij m.b.v. Rutte een proeftuin voor volksvijandigheid geworden.

jan2
jan2
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Je kunt Nederland vol zetten met windmolens en zonnepanelen maar waarom. Kolencentrales lopen altijd mee voor back-up, als er geen zon en wind is.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  jan2

Beste Jan2,

En zie hier het antwoord op de vraag waarom alle Eneco’s, Essents en Vattenfalls van deze wereld ook zo enthousiast zijn.

Die hebben al lang doorgerekend, dat ze heel erg lekker kunnen verdienen aan het borgen – of niet zo heel erg borgen, want de infrastructuur Tennet e.d. is niet hun verantwoordelijkheid en de noodzaak moet wel gevoeld worden door de goegemeente – van netstabiliteit wanneer de renewables het even niet doen (winter en randen van de dag).

Dan mogen ze als de k’bois met witte hoed in volle galop arriveren om toch een goed einde aan de spannende avonturenfilm te breien.

Gaat wat kosten, want ze hebben natuurlijk eerst enthousiast meegedaan aan de transitie en de hopen gratis geld die daarbij beschikbaar zijn gesteld om uit hun eigenste heul eerlijk verdiende centjes, die ze voor hun aandeelhouders hebben weten te verdonkeremanen, toch bestemd te hebben voor behoud van conventionele opwekkingscapaciteit.

Gaat met kolen lastiger dan met gas, maar wil is is een weg.

Helaas gaan we daar niets van terug zien qua afgedragen ‘energiebelasting’ maar wel alles in de vorm van extreem variabele stroomprijzen. Ook al zo blij met uw slimme meter, of moet u dan nog even navragen bij Lexa of hoe heten al die digitale huiselijke assistenten?

Rob Esveldt
Rob Esveldt
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Zelfs ik weet dat het produceren van waterstof met enorme energieverliezen te maken heeft. Blijkbaar leest Jetten geen enkel wetenschappelijk artikel of laat zich juist informeren. Jetten is een Minister met tunnelvisie.

Daarnaast is waterstof alleen goed te gebruiken bij de hoogovens om zeer hoge temperaturen te kunnen bereiken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is echt heel erg gesteld met onze geestelijke gezondheid.
https://www.klimaatpsychologie.com/

Paul de Wid
Paul de Wid
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Met interesse heb ik de brief gelezen, maar net als in de hele stikstofdiscussie, die niet over stikstof maar over stikstofverbindingen gaat, is het mij niet duidelijk waarom waterstof gebruikt word om ammoniak te maken.
De chemische formule van ammoniak is:
NH3 het bevat dus zowel stikstof als waterstof, maar waarom word er ammoniak gemaakt als de uitstoot van ammoniak door veeteeltbedrijven verminderd moet worden? wat word er gedaan met deze ammoniak? word er nog steeds kunstmest van gemaakt?

Andre
Andre
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Paul de Wid

Het is andersom: de ammoniak wordt gebruikt om de waterstof vervoerbaar te maken. Omdat na vervoer de N weer daar belandt waar hij vandaan komt (de atmosfeer bestaat voor 78 % uit stikstof) is het dus een kringloop die verder geen effecten op het milieu met zich mee brengt.

Laatste aanpassing 2 maanden geleden door Andre
ANT
ANT
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Windmolens zijn puur het nieuwe, alles vernietigende gif!

Ze stoten onzon-schadelijk gas uit,
de wieken bezitten een zwaar giftige stof die uiteindelijk ook in de zee en in de grond belandt,
het omhulsel van de molens brokkelen na verloop van tijd af waardoor on-recyclebaar (een soort hard plastic) afval in het milieu komt dat nimmer zal vergaan en ook nog een gevaar oplevert voor de vissen en vogels,
de wieken van de molens veroorzaken grote, onverantwoordelijke slachtingen onder de vogels,
de trillingen van de molens ontregelen het zeeleven,
ze verpesten de vergezichten c.q. de landschappen,

Dus Jetten, hoezo milieuvriendelijk die windmolens?

Ja, ‘financieel vriendelijk’ voor een geselecteerd groepje bedenkers, investeerders, bouwers en wellicht ook (ex-)politicy, hé!

ANT
ANT
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Windmolens zijn puur het nieuwe gif!

Ze stoten een gas af dat de ozonlaag aantast!

In de wieken zit een zwaar giftige stof die ook in het milieu terechtkomt.
De wieken zijn niet recyclebaar.

Het omhulsel van de molens brokkelt na verloop van tijd af, wat gevaarlijk niet-recyclebaar stukjes afval oplevert voor vissen, vogels e.d.

De molens in zee veroorzaken trillingen waardoor het zeeleven wordt ontregeld.

Vergezichten c.q. landschappen worden door de aanwezigheid van die molens verziekt.

Maar vooral doorgaan met het land en zee volplempen van die molens hoor,
vooral doorgaan! Ook in het belang van onze (klein)kinderen …….!

Henk Beumers.
Henk Beumers.
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Allemaal leuk en aardig. Maar hier op deze plek huilen met de wolven is niet bepaald productief. Als dit echt klopt, en iemand kan dit met rapporten hardmaken. Waarom zorgt diegene, of de club van aanhangers, er niet voor dat dit een keer bij een opinieprogramma terecht komt zodat niet lezend Nederland daar ook van op de hoogte raakt. Als het bij Jinek dan maar bij Jinek. Ik denk dat daar de doelgroep naar kijkt.

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x