D66 wil wettelijk partijverbod en ondermijnt daarmee democratie

Machtsmisbruik vanuit bubbel van 'weldenkendheid'

D66 wil graag politieke partijen kunnen verbieden die ‘onze democratie ondermijnen’. Daarmee wordt de democratie zélf afgeschaft. Want alleen ‘weldenkende mensen’, dat wil zeggen mensen die net zo denken als D66, hebben in hun ogen democratische rechten. Dit is niets anders dan ordinair machtsmisbruik, dat uiteindelijk tot een andere staatsvorm leidt die wel erg veel fascistoïde trekken heeft. George Orwell heeft die in zijn roman 1984 al haarscherp beschreven en we zien het voor onze ogen gebeuren, stelt Ines van Bokhoven.

Als er een voordeel zit aan een weekje thuis griepen, dan is het wel dat je eens de tijd hebt om over van alles na te denken, want je kunt toch nergens heen en mensen doen er verstandig aan weg te blijven. Zo dacht ik deze week veel na over de wens van ons kabinet om een nieuwe wet te introduceren: de WWP, Wet Politieke Partijen, waarmee de kaders waarbinnen een politieke partij mag opereren opnieuw worden vastgesteld.

 

Partijverbod

D66 is een fel voorstander van deze nieuwe wet, en dan vooral het onderdeel dat pleit voor een makkelijker verbod voor politieke partijen die de rechtsorde in gevaar brengen. Men creëert er een curieus cirkelprobleem mee: het argument dat men aanvoert, die aantasting van onze rechtsorde, de basis van onze democratie, is nu juist wat er gebeurt als een politieke partij verboden wordt – want als die partij zich verder aan wet en regels houdt, is het enige argument voor een verbod dat je dan nog overhoudt hun gedachtengoed dat je dus ondemocratisch vindt. Dat argument kan dan acuut worden ingezet tegen jouzelf – want het willen verbieden van democratisch verkozen en wettelijk opererende partijen is een niet geringe aantasting en ondermijning van de democratische rechtsorde.

 

Waan van de dag

Dit is precies waarom mensen die Grondwetten schrijven niet over één nacht ijs gaan en geprobeerd hebben dat deel van het fundament van onze samenleving vanuit een zo neutraal mogelijke positie te bedenken en schrijven. Dit waren grote geesten, diepe denkers die verder konden kijken dan hun ‘zuilen’: hun persoonlijke levensvisies, hun politieke voorkeuren en hun eigen religies.

Ik beschuldig een politicus als Jan Paternotte, die het voorstel om er meer vaart achter te zetten een uitstekend idee vond, ervan die wijsheid nog niet bij benadering in pacht te hebben. Het aan dit soort mensen overlaten van dergelijke ingrijpende beslissingen zou een meer dan dom besluit zijn. Ons laten leiden door de waan van de dag om een goed overwogen en tot nu toe prima functionerende Grondwet wat dit onderwerp betreft bij het vuil te zetten is dat ook.

 

Democratisch zwaktebod

Die Grondwet is niet voor niets de ‘grond’ waar al die andere wetten op gebouwd zijn, en heeft niet voor niets zo’n absolute status. Als we op een probleem stuiten dat gemakkelijk op te lossen is middels een Grondwetsaanpassing, maar ook op te lossen is middels veel complexere methoden die om werkelijke inzet vragen, om werkelijk ‘moeite doen’, dan dienen we toch echt die laatste optie te kiezen en moeite te doen voor de democratie die we allemaal zeggen lief te hebben.

En dat doen we omdat het ons iets leert: het dwingt ons een beroep te doen op ons verstand, en niet op onze onderbuik. Om, binnen de spelregels, een antwoord te vinden op welke vraag dan ook. Als het D66 niet lukt om met argumenten hun opponenten te verslaan – het open en eerlijke debat is de geboden oplossing voor politieke geschillen – dan moet D66 terug naar de tekentafel, en niet eisen dat die partij waar men geen antwoord op heeft dan maar van het speelveld verdwijnt. Een groter democratisch zwaktebod kun je niet doen.

 

Fundament

Want die Grondwet is niet geschreven om alledaagse problemen op te lossen – die is geschreven om een fundament onder onze samenleving te leggen. Een fundament dat is gebaseerd op de intellectuele principes die het uitgangspunt vormen van hoe we in dit land met elkaar en onszelf om dienen te gaan. Het doet me afvragen wat er is gebeurd met het Verlichtingsdenken, dat een aantal fundamenten kende die toch echt hebben bijgedragen aan wat wij ‘moderne en democratische beschaving’ noemen. Zoals het ‘ik ben het met u oneens, maar zal vechten voor uw recht het te mogen zeggen’: een man als Paternotte lijkt er niets mee te hebben, met dat soort simpele, eervolle grondbeginselen.

 

Kaag

En als Kaag sommige mensen zo minderwaardig vindt dat ze zich er giechelend en spottend over afvraagt wie dat toch zijn, dan is mijn vraag: hoe kun je zo neerkijken op mensen, ze zien als zo ontzettend dom en marginaal, en tegelijkertijd zo bang voor ze zijn? Is het niet eenvoudig om domheid te verslaan met intelligentie? Om zwakke argumenten te verslaan met sterke – als je die tenminste hebt?

 

Verschanst in de bubbel

Natuurlijk komt het op dat laatste neer, maar niemand bij D66 zal dat ooit toegeven, noch dat hun wereldvreemdheid inmiddels zo groot is geworden dat ze geen idee meer hebben van wat er leeft onder onze bevolking – zie ook de afkalvende zetels in de peilingen. D66, ooit opgericht om democratie te bevorderen, lijkt zich te hebben verschanst in een dikke bubbel en is stiekem de mening toegedaan dat ‘elk volwassen mens een stem’ helemaal niet zo’n goed idee is. Taxation without representation kan prima, wat hen betreft.

Zonder moeite zullen deze mensen, als ze hun zin krijgen, de aanhang van FvD het recht ontnemen democratisch gerepresenteerd te worden, maar hen desondanks hun ‘democratische’ deel van de rekening van de te realiseren idealen doorsturen in de vorm van belastingen en hogere levenskosten. Al roepend dat democratie hen boven alles gaat, natuurlijk – maar dan een democratie waaraan alleen ‘weldenkende’ mensen mogen deelnemen. En ‘weldenkend’ – dat betekent alles wat deze mensen willen dat het betekent.

 

Machtsmisbruik

Dit is geen Verlichtingsdenken, dit is niet intellectueel, het is niet eens democratisch: dit is ordinair machtsmisbruik. Dit is ‘de kans zien je zin door te drijven en er gebruik van maken’. Gelukkig kreeg het idee weinig politieke steun, vrijwel niks, maar het zaadje is gezaaid. Dankzij populistisch D66 zijn er heel wat mensen in ons land die voor het eerst van hun leven serieus overwegen of het verbieden van politieke partijen misschien toch een redelijke mogelijkheid is, eentje die met wat handig woordenspel wellicht nog ‘democratisch’ te noemen is ook.

 

Gevaar

Dat daarin een groot gevaar schuilt, ziet een ware Verlichtingsdenker subiet. Als er draagvlak is voor het idee dat ‘de meeste stemmen gelden’ zodanig uit te leggen valt dat het ‘de winnaars mogen doen wat ze willen’ gaat betekenen, dan komen we in de buurt van een hele andere staatsvorm. Want je kunt wel doorlopend naar anderen wijzen terwijl je het woord ‘fascist’ aan het uitslijten bent, maar de vraag is onder welke categorie je eigen handelen valt, als je een Grondwet opzij schuift en wetten wilt schrijven en installeren die vooral jouw partij bevoordelen en die het verbod betekenen van andere partijen. Niet onder ‘liefde voor democratie’ – niet bij mij thuis, in elk geval.

 

Fascisme

Wat we hebben geleerd over fascisme is iets van uniformen, van grotesk nationalisme, van het haten van minderheden en alles wat ‘anders’ is, van het blind volgen van een (moreel) corrupte overheid. Het lijkt een eenvoudig te duiden begrip, maar zoek het maar eens op: de grote denkers van onze wereld hebben er de meest uiteenlopende ideeën over. Men is het grotendeels eens over het nationalisme en het uitsluiten van alles wat afwijkt (‘onze grote en gevaarlijke vijand’), het haten van alles wat men ziet als ‘minderwaardig’, en dat het gebruik maakt van allerlei indoctrinatietechnieken is ook een vaststaand iets, maar verder is er niet bepaald een eenduidige uitleg te vinden over wat fascisme nou precies is.

 

Orwell

George Orwell zag het scherp in zijn beroemde roman 1984: het is onmiskenbaar een fascistische samenleving die hij beschrijft. Maar sprake van natiestaten is er niet, het gaat om werelddelen die doorlopend met elkaar in oorlog zijn. En de uniformen zijn in zijn verhaal overalls, de werkkleding die de onvrije arbeidersmassa draagt. Veel uniformen zijn ook niet nodig, want het surveillancesysteem is zo uitgebreid dat men tot in de eigen privéruimtes in de gaten wordt gehouden, dag en nacht.

Het is het idee van fascisme dat hij laat zien: de meer dan menselijke trek het eigen gelijk aan anderen op te willen dringen – maar fascisten doen dat grootschalig en met allerlei vormen van geweld, niet in het minst psychologisch. Mensen moeten niet alleen volgen, ze moeten overtuigd volgen. Ze moeten achter het systeem staan en zo, denkend dat ze zichzelf en de samenleving dienen, vrijwillig hun vrijheden opgeven.

 

Methode

En de samenleving in Orwells roman is een welhaast communistische arbeiderswereld, een fundamentalistisch linkse samenleving, waarmee Orwell tot dezelfde conclusie komt als ik: fascisme is niet links, niet rechts, het is geen politieke ideologie – het is een methode. Een methode waar je vrijwel elke ideologie op los kunt laten, zolang je maar dusdanig overtuigd bent van je gelijk dat je meent dat het beter is voor iedereen als ze het zien zoals jij – en overgaat tot dwang.

 

Psychologische druk

Zoals ik al zei: het is een methode die vrijwel altijd gebruik maakt van psychologische druk. En da’s niet zo moeilijk, zoals elke goede reclamemaker weet. Dat het lukt mensen in korte tijd hartstikke nationalistisch te maken (met genoeg herhalende invloed) werd deze zomer aangetoond tijdens de boerenprotesten: op de sociale media werd de Nederlandse vlag, onze nationale driekleur, ineens fanatiek verdedigd door mensen die nationalisme altijd afwezen als onderdeel van fascisme, en de vlag zagen als symbool ervan. Ineens was de vlag een gekoesterd stukje stof dat je absoluut niet ondersteboven mocht ophangen, en deed je dat wel, dan was je een ‘landverrader’ – ook al zo’n woord waarvoor toch echt een zekere mate van vaderlandsliefde nodig is.

 

‘Extreemrechts’ als frame

Maar het grote excuus is: ‘Extreemrechts rukt zo hard op.’ Eh… waar dan? Waar zijn de aanslagen, de demonstraties, de volksmassa’s die woedend van zich laten horen? Ik zie ze niet. Wel zie ik dat een factor van fascisme ‘het bedenken van een gevaarlijke vijand’ is, waarmee je een volk kunt verenigen. Samen oprukken tegen het kwaad – wie wil dat niet?

Ik zie ook dat men simpelweg de meetlat heeft verlegd: waar we ooit een normaal verschil in standpunten hadden, noemt men nu alles wat niet overeenkomt met de opvattingen van de elite ‘extreemrechts’ en voilà, je hoeft er niet meer democratisch over in debat. Herhaal dag in dag uit dat dergelijke opvattingen een gevaar voor de wereld zijn, en genoeg mensen zullen het geloven. Schep een kloof en maak mensen wijs dat ‘de andere kant’ de vijand is. Het gebeurt recht voor onze ogen.

 

Hypocrisie

Fascisme is ook de leer van de hypocrisie: het kent altijd bovenlagen die zich absoluut niet aan de eigen strakke regels houden, en vroeg of laat valt zoiets op. Maakt het mensen kwaad. Fascistische regimes gaan om een reden doorgaans niet zo lang mee: er is altijd wel iemand ergens wakker.

En als er één ding is dat onredelijke elites pas echt danig vrezen, dan is het wel een wakker mens. Dus hou ogen, oren en verstand wijd open.

 

Vond je dit artikel goed? Steun Ines van Bokhoven via inesvanbokhoven.backme.org

Over de auteur

Ines van Bokhoven
Ines van Bokhoven
Schrijfster van historische romans, vrouw met een mening en liefhebber van 'common sense’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
66 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ze zien zelf al de bui hangen. De peilingen laten het zien. Ja, dan komen ze met dit soort ideeën. Dit gaat escaleren en niet zoals wij dat graag zien. Hoe verder de peilingen zakken, des te extremer gaat dit worden. Hoe erg moet het worden?

KeesC
KeesC
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verwoord!
We kunnen de betekenis van de D in D66 beter veranderen van Democraten in Dictatuur.
Echt ongelofelijk wat ze “in naam van de democratie” durven te zeggen. Maar Goebbels had dat al door: “Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, zullen mensen die uiteindelijk toch gaan geloven”

Rico
Rico
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De democratie willen beschermen door er een dictatuur van te maken, daar is vast goed over nagedacht. Ik vermoed dat het meer een persoonlijk feitje van meneer Paternotte is, voor de rest alleen maar meer polarisatie en maar volhouden dat ze het bij D66 graag over de inhoud willen hebben. Het vervelende is dat er mensen in de politiek zitten die het wel een goed idee vinden. Persoonlijk vind ik D66 met haar tentakels gevaarlijker want op een of andere manier zitten ze overal op hoge functies om buiten de politiek om hun zogenaamde idealen en datgene wat zij vinden te verwezenlijken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Rico

Mijnheer Patternotte ziet zichzelf een belangrijke functie uitoefenen in de toekomst die hij voor ons allen uitstippelt.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Rico

D66 is de gevaarlijkste partij die er op dit moment is. Ze willen anderen monddood maken en willen besluiten nemen die niet in het belang zijn van de burgers van dit land. Rare partij.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Heer Paternotte wil democratie beschermen door dictatoriale maatregelen. Democratie heeft alleen een “D” en geen 66.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Contradictio in terminis.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

D66 zit er vol mee.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In een democratie komt alle macht voort uit het volk. Dat betekent dat maar één bron de macht heeft om te bepalen welke partij in de TK komt en welke partij de democratie gezicht geeft of juist ondermijnt: dat is de kiezer.
D66 is de partij van de D66 stemmers, maar niet de partij van de grondwet. Zij hebben niet het monopolie op de enige juiste democratie, D66 is gewoon maar een deelnemer aan iets dat veel groter is dan D66.
De kiezers van D66 hebben niet aan de partijleiding een mandaat gegeven om in het wilde weg, op grond van hun eigen politieke inzichten, te bepalen welke andere partij wel of niet recht heeft op vertegenwoordiging. Dat bepaalt de kiezer – en alleen de kiezer.
Met deze stap heeft D66 nu kenbaar gemaakt dat D66 geen democratische partij is.
Iedereen met een normaal verstand wist dat al lang. D66 is een partij die in elkaar gefabriekt is om van alle kanten wat mee te snoepen: een scheut socialisme, een klodder liberalisme en een klodder ecologie. D66 is bedoeld als de PvI: de Partij voor Iedereen. In werkelijkheid is het alleen maar een trucje om aan de macht te komen.

Jos
Jos
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

D66:
-inmiddels neen tegen de gekozen burgemeester.
-referendum afgeschaft.
-innige samenwerking met NPO.
(Was Shula Ryxman een wethouders post beloofd of was het slechts zwijggeld?)
-liquideren Ongehoord NL.
-Liquideren FVD. en daarna meer, PVV enz?
-Gratis appartement van Canadeese diplomaat nalv handelsverdrag. (privekwestie)
-partijdige kamervoorzitter Vera Bergkamp.
-mes in de rug van oud kamervoorzitter.
-Kaag in geheim getrouwd met PLO topman en vriend van Arrafat., toen ze hoge diplomatieke functie voor NL beklede.
Vul maar aan….

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Jos
Paulien
Paulien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos
Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

“In een democratie komt alle macht voort uit het volk.”

Kletskoek. In een democratie wordt het volk gerepresenteerd door de volksvertegenwoordigers die het beleid van de regering zouden moeten controleren. Allereerst, om bestuurd te worden door de regering en om tegelijkertijd vertegenwoordigd te kunnen worden heeft het volk al haar soevereiniteit weggegeven. Alles wat je hebt, heb je bij de gratie van jouw heersers. en alles kan je met een pennenstreek worden afgenomen. Democratie, of dat nu de representatieve of de directe variant is, is weinig anders dan een lichtere variant van socialisme en daarmee en lichtere vorm van slavernij.

Voight-Kampff
Voight-Kampff
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

“In een democratie wordt het volk gerepresenteerd door de volksvertegenwoordigers die het beleid van de regering zouden moeten controleren.”

Kletskoek, volksgezag is niet geformaliseerd in de Nederlandse rechtstaat. Daarom vormt volksgezag ook niet het hoogste gezag in de rechtstaat.

Met ander woorden; individuele soevereiniteit (individuele zelfbeschikking) is niet getransformeerd tot volkssoevereiniteit (collectieve zelfbeschikking).

Noot: de staat is een juridische omgeving!

Marc Bouwman
Marc Bouwman
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Voight-Kampff

Precies: het gaat om dat zogenaamde ‘recht’ in wetten. Het credo ‘Rule of law’ waar zogenaamde democraten op hameren is per saldo het toekennen of onthouden van specifieke rechten of plichten aan specifieke groepen. Zo houdt ‘recht’ niet alleen het handhaven, maar het volvoeren van ongelijkheid in. Want de een krijgt wat de ander niet krijgt. Daarbij geldt het waterbed-effect: waar ergens een ‘correctie’ plaatsvindt, ontstaat op een andere plaats in de samenleving een nieuwe ongelijkheid. Maar omdat dit dan nog niet bekend staat als maatschappelijk probleem (dat duurt meestal een jaar of tien of twintig) zal die groep de maatschappelijke en/ of financiële lasten voor de kiezen krijgen. En dat is wat Rutte zo goed begrepen heeft: verdeel en heers, ongeacht de rampen die je veroorzaakt.

Recht is de knuppel in handen van machthebbers!
‘Recht’ maakt meer kapot dan u lief is.

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Inkoppertje: de fascisten van nu, noemen zich anti-fascist. Ze zien de balk in eigen ogen niet.

John
John
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kan hier heel kort over zijn.
D’66….Democraten opgericht in 1966. Dat laatste zal wel. Maar een partij die zich democraten noemt, en wiens allereerste wapenfeit is, toen ze in 2017 een regeringscoalitie vormde, het raadgevende referendum op te doeken, door nota bene een minister van D’66 huize, en je dan nog steeds democraat noemen. Dan spoor je echt niet meer. Ik neem in elk geval die partij absoluut niet meer serieus sinds die tijd.

Het is overigens ook te zien aan het geraaskal in de 2 e kamer van onder andere D’66, en aan de prestaties van de D’66 ministers en staatssecretarissen.

Aljosja Seijsener
Aljosja Seijsener
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe langer dat D66 aan de macht is, des te duidelijker wordt het dat het dat deugvolk zelf het grootste schorum is, het meest verantwoordelijk voor de afbraak van de democratie in Nederland.

Yvonne
Yvonne
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zoals altijd een dijk van een artikel waarmee links met de neus op de feiten wordt gedrukt!

Bert Branderhorst
Bert Branderhorst
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Erdoğan verwoordde wat D66 denkt:
Democratie is als het openbaar vervoer, je rijdt er in mee tot dat je op de plaats van bestemming bent en dan stap je uit.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb altijd begrepen dat de basis van fascisme de kongsi van een regering met de grote bedrijven was. Tezamen zijn die oppermachtig. En wat zien we de laatste decennia steeds meer? Dat Big Tech, Big Social, Big Pharma, Big Oil, Big etc, een incestueuze relatie hebben met overheden en, nog enger en gevaarlijker, met ondemocratische supranationale instanties zoals de WHO, EU en VN. Daar kan je als hewoon burger niet tegenop.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

De Biggen: Big Tech, Big Social, Big Pharma, Big Oil, en niet te vergeten Big Warindustries, in een geheime edoch steeds duidelijker zichtbare kongsi met Big VN, ever bigger EU, Big WHO, en alle BIG-bigger NGO’s vreten nietsontziend alle ruiven der wereldbevolking op.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

En natuurlijk het Wereld Economisch Forum, hoe kon ik dat vergeten.
Gezien hoe Schwab zich onder de ‘wereldleiders’ kon scharen? Bij het op alle vlakken meest vervuilende massa-event ooit?
In zijn in mijn ogen beetje futuristische kleding, geënt op heersers in scififilms, zie je al hoe hij zich reeds Master of the Earth waant.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Ines,

Iedereen met een basiscursus Nederlandse staatsinrichting moet toch beseffen dat dit een heel vreemde eend in de bijt is. In de grondwet (waar helaas geen Nederlandse wetten op te toetsen zijn) heeft het concept ‘politieke partij’ geen plek voor zover het niet over generieke verenigen gaat (als in het grondrecht op vereniging).

Buiten blonde Greet, die zijn partij drijft in de vorm van een stichting, is de klassieke verschijningsvorm van een politieke beweging een vereniging. We kunnen dan nog haren splijten of dat nu met of zonder rechtspersoonlijkheid moet zijn.

En van het verenigingsrecht weten we dat als je verenigd stoute dingen wil organiseren of organiseert, dat je dan oom Agent, de Officier van Justitie en de rechter op je pad vindt. Diverse ‘motorclubs’ en de Minor attracted persons (MAPs reuze hip, maar hou ze in de gaten) van ‘Martijn’ zijn op de manier gesneefd.

Dus als er wat al te radicaal gedelibreerd wordt, waarom hebben we dan geen vertrouwen in gewoon functionerende wettelijke voorzieningen en moet de was nog een keer gewassen worden?

Hoe zat dat ook al weer met de jongerentak van onze groene ex-communisten, bij wie allerlei knalvuurwerk in de la gevonden werd? Bij de Harlingse motorvrienden en de voorheen openlijk georganiseerde kindervrienden was er toch ook contrabande aangetroffen …

Dat de radicaal genuanceerden van D66 helemaal in hun wethouder Hekking-rol zitten, en geen gelegenheid voorbij laten gaan om hun versie van de Juinense belangen – naar hun beleving – met kracht te onderschrijven, tsja ….

Misschien eens kijken of dat die vaderlanders op die manier de Nederlandse belangen nou allemaal wel zo lekker dienen. Met ’tribunaal’ valt wel een leuk Sinterklaas gedicht in elkaar te rijmen.

Chris Dirick
Chris Dirick
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Wie was verantwoordelijk voor art.120 in de grondwet?
“Artikel 120 van de geldende Grondwet houdt in de eerste plaats in een verbod van toetsing van de wet aan de Grondwet. Noch de inhoud van een wet, noch de wijze van totstandkoming van een wet mag door de rechter aan de Grondwet worden getoetst.”

Als nieuwe wetten niet aan de grondwet getoetst mogen worden waar hebben wij dan nog een grondwet voor? Welke partijen vonden dit nodig?

Hetzelfde met art.94 van onze grondwet.
“Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.”

Door dit artikel is het mogelijk dat onze wetten niet meer in Nederland gemaakt worden maar in de EU of de VN. Nogmaals wie heeft ons hierin geluisd?

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Chris Dirick

Beste Chris,

Dat laat zich vrij makkelijk teruglezen in elk willekeurig studieboek m.b.t. onze grondwet. Wikipedia heeft ook vast een boel te bieden.

Wat nu volgt is speculatie, maar opvallend is dat de ons omringende landen – en dat heb je het over constitutionele monarchieën en republieken – er allen geen probleem mee hebben hun wetten op hun (ongeschreven) grondwet te toetsen.

Nederlandje is dus ook op dit vlak weer een speciaaltje, wat er waarschijnlijk op terugvoert, dat in het toetsingsverbod een fors stukje ARP-DNA zit. Al het goede komt immers van boven, en ook het boven u gestelde gezag moet in die zin bezien worden.

Juridisch bezien is dat netjes ondervangen, omdat er wel getoetst mag worden aan internationale verdragen – als in: de rangorde van die regelingen is hoger dan ons commuun geflans.

Alleen wat gebeurd er nu als die internationale regeling direct afdoen aan hetgeen op nationaal niveau geregeld kan worden (goed of slecht)? Handhaving op intra- (EU) en internationaal (VN, Nato, etc.) is nogal een wazig dingetje, dus dat schiet niet per se op.

Kortom, het naar boven schoppen van dingen (en ophouden met nadenken omdat daar de zegen vandaan komt) leidt nog wel eens tot rare uitkomsten. Plus natuurlijk zelf broddelwerk leveren qua regelgeving, beleid en zelfoverschatting.

Keep it simple, keep it small.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Geheim beraad fractievoorzitters over Forum Voor Democratie” Kopt de Telegraaf vanmorgen.
Zo democratisch zijn we al. Het moet vooral geheim blijven.

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ook hier weer: lekken heeft maar 1 doel, das onrust veroorzaken en olie op het vuur gooien.
d66 is de botulinetoxine in de democratie en jammer genoeg al op vele plekken geïnfiltreerd.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Maar hebben we al iets gehoord over het toelatings beleid voor asielzoekers?

RFM de Haan
RFM de Haan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het lijkt mij verstandig in deze dat de PVV onder leiding van de heer Wilders de handen ineen gaat slaan samen met FvD van de heer Baudet, want de PVV wordt gegarandeerd het volgende doel van de anti democratische samen spanners die van de week een geheime meeting hielden teneinde FvD verboden te krijgen. Stap over de eigen schaduw heen Geert!
Om te beginnen lijkt het mij ook wijs om in maart ’23 massaal PVV en FvD te stemmen want dat is het minste als protest wat men op legale wijze kan doen.

Verder alle lof voor Ines van Bokhoven voor dit uitstekende artikel.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nou is de ad enquete onder vnml ad lezers maar ik schrik toch wel van 20% voorstanders.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Vind die 20% een zeer onrustbarende ontwikkeling.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De samenlevingen die beschreven worden in 1984 en Brave New World komen mooi overeen met de totalitaire wereldstaat die nodig zal zijn om de 17 SDG uit te voeren. De doelstellingen klinken oppervlakkig beschouwd misschien aantrekkelijk: geen honger en een schone wereld voor mens, plant en dier, maar het leidt onherroepelijk tot een totale biotechnologische dictatuur waar geen politie meer nodig zal zijn omdat je door electronica 24/7 gemonitord zult worden. Drones staan klaar voor een eventuele achtervolging ofschoon dat wel niet nodig zal zijn omdat je eenvoudig het digitale paspoort van de verdachte kunt blokkeren zodat deze nergens meer in- of uit kan.

Alle kartelpartijen, D66 voorop, ambiëren een dergelijke samenleving. Het mag duidelijk zijn dat het een volledig andere, meer totalitaire, of zo je wilt, fascistoïde samenleving zal zijn. Het mag ook duidelijk zijn dat we daar al een tijdje naartoe werken. De hele covid19 en vaccinatie exercitie, wat dus één grote leugen is geweest, maakt daar overduidelijk deel van uit. De leugens over het klimaat, die we nu al decennia moeten aanhoren, maken daar deel van uit. De uitgelokte oorlog in de Oekraïne maakt daar deel van uit. De CBDC, die er nu hard aan lijkt te komen, maakt daar deel van uit.

Nu mag je dat allemaal best willen. Ook D66-ers zijn vrije mensen. Maar mij lijkt dat het zo langzamerhand wel tijd wordt dat de plannen ook door politici en de media uitgesproken worden ipv verborgen in EU documenten en gemaskeerd achter een niet aflatende stroom leugens en verzinsels die allemaal tot ons komen via staatsgecontroleerde organen.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Youp
Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Pas wanneer er geen weg meer terug is en het doel is bereikt, dan worden de burger geconfronteerd met deze EU documenten.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dank weer.
Ik las dat Volt georganiseerd heeft dat er met fractievoorzitters van andere partijen in het geheim overleg is geweest hoe ze hen onwelgevallige partijen, politici, omroepen enz. het zwijgen kunnen laten opleggen.
NL wake up!

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

VOLT D66 light gesponsord door Soros.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Volt is gewoon een actiegroep voor de EU, bedoeld om de ever closer Union te propageren.

WappieSnappie
WappieSnappie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Alles wordt omgeploegd en plat gewalst. Niets is goed behalve kort door de bocht oplossingen, geen tegenspraak, geen rechten ,geen democratie, monddood zonder referendum en het kiezersbedrog of partij bedrog viert hoogtij.
Oh en het wordt de Nederlanders zo duur gemaakt dat er hier geen toekomst is.
De vreemde asielzoekers worden in de watten gelegd en krijgen alles gratis.
Er is een regime change nodig in den haag ,Brussel,Washington, kiev ,peking.

Els Schwencke
Els Schwencke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed geschreven!

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ga volgende zomer op de motor door Afrika rijden. Ik heb nog een duo-plek vrij. Als Jan Paternotte lef heeft stapt hij bij achterop de motor en kan hij met eigen ogen zien dat de wereld zoals hij denkt dat ie is helemaal niet bestaat. Die wereld bestaat alleen in zijn eigen hoofd en is een verzinsel dat gebaseerd is op totale fantasie.
Dit wordt grofweg de route: https://tinyurl.com/ykrvmyf9

Meine
Meine
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Justin Trudeau wil demonstraties kunnen verbieden:
https://swentr.site/news/567204-trudeau-protests-changes-worrisome/

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Meine

Zijn ze hier ook al druk mee hoor. En wordt er toch geprotesteerd, is er altijd nog de harde en zelfs gewelddadige hand.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een ‘verbod voor politieke partijen die de rechtsorde in gevaar brengen’. Dat zal de Tweede Kamer flink opruimen: wég D66, wég VVD, wég alle WEF-steunende partijen.

Ik ben helemaal voor!

Voight-Kampff
Voight-Kampff
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ter aanvulling (2).

Sindsdien zijn de bestuurlijke structuren ontworpen en ingericht om volkssoevereiniteit tegen te gaan.

Het volstrekt overbodige systeem van politiek partijen is daarvan het voorbeeld. Voor alle duidelijkheid; vertegenwoordigende democratie is geen democratie maar particratie (benoeming van partijleden).

Dus, de leden van de politieke partijen wandelen vrij in en uit parlement en regering en beheren bovendien de rechterlijke macht.

Tenslotte, bestuurlijke vernieuwing – en dus deze discussie – is een taak die thuis hoort in een effectief soeverein bestuursmodel.

En dan hebben we slechts de bestuursvorm ‘democratie’ besproken. Ook ‘staatsvorm’ en ‘staatsrol’ zijn onderdeel van het huidige gecorrumpeerde bestuursmodel van de Nederlandse samenleving.

Advies: opnieuw beginnen met ontwerp en inrichting Nederlandse rechtstaat op basis van handvest van grondrechten, opstellen constitutie en lokalisme (bottom-up en decentraal).

Een federale republiek met directe democratie is hiervan het gevolg. De staatsrol hierbij is die van technocratie (drie minimale overheidstaken en bestuur op basis van non-idealisme en a-politiek).

Kritische noot: het volk begrijpt niets van zelfbeschikking en heeft geen enkel besef van lokale economie en gemeenschap.

Voight-Kampff
Voight-Kampff
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ter aanvulling (1).

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1 mei 1798 was de eerste Grondwet van Nederland.

In 1798 leefden de Nederlandse burgers dus in een staat die de volkssoevereiniteit voorop had gesteld, over het actieve kiesrecht. Deze rangorde is met opzet verlaten tijdens de verschillende transformaties van de grondwet.

Bij de overgang van de confederatie van de Bataafse Republiek naar een centraal geleide eenheidstaat in 1801 (Bataafse Gemenebest of Koninkrijk Holland) heeft men ervoor gekozen om een nieuwe grondwet te schrijven, volgens Frans model i.p.v. de bestaande grondwet te herzien, zoals later gebruikelijk.

In september 1801 werd dus de Staatsregeling afgeschaft ná een staatsgreep en in oktober dat jaar vervangen door een nieuwe.

Uiteindelijk is de volkssoevereiniteit in 1814 formeel overgedragen aan de ‘soevereine vorst’ Willem van Oranje die toen nog niet de titel ‘koning’ voerde in het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden.

De Nederlandse koning regeert sinds 1815 het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden volgens de afkondigingsformulieren van Nederlandse wetten ‘bij de gratie Gods’, en niet het volk op basis van volkssoevereiniteit (volksgezag).

Kortom, soevereiniteit heeft dus daadwerkelijk standgehouden tussen 4 mei 1798 en september 1801 in de Bataafse Republiek. Bij de stichting van Nederland in 1801 was het principe van volkssoevereiniteit niet langer verankerd in de grondwet.

Voight-Kampff
Voight-Kampff
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Voor alle duidelijkheid, degene die nog denkt in termen van (het systeem van) politieke partijen hoort niet thuis in een goed functionerende democratie.

Dit om de eenvoudige reden dat vertegenwoordigende democratie niets van doen heeft met volksvertegenwoordiging, maar alles met participatie (benoemingen van partijleden).

Een soevereine samenleving – zoals bijvoorbeeld de eenheid van een gemeente – drijft op lokaal bestuur. Omdat vrijheid in een kleine gemeenschap nu eenmaal moeilijk te verdedigen is, is het logisch om vrijheid te organiseren in het grotere geheel van een federatie.

Naast nationale defensie zijn er nog twee taken die organisatie in federaal verband rechtvaardigen: infrastructuur en internationale handel.

Dus, in een soeverein besturingsmodel vaardigt iedere gemeente een volksvertegenwoordiger af naar het federaal parlement waarin 355 stoelen staan (355 Nederlandse gemeenten).

Dus, het systeem van politieke partijen is volstrekt overbodig in een soevereine samenleving waarin zelfbeschikking de absolute en onaantastbare waarde is.

Hiermee is tevens de macht van de overheid fors teruggebracht met drie primaire taken, en dus drie ministeries, voor het dagelijks bestuur van de federale republiek Nederland.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

‘… maar verder is er niet bepaald een eenduidige uitleg te vinden over wat fascisme nou precies is.’
Dat is nou wat mij zo verbaasd aan de hele tegenwoordige samenleving: in de jaren 1970 wist iedereen heel precies wat fascisme was, en waarom we het niet wilden.

Komt ie:

1. Fascisme is het streven naar ongelijke rechten en plichten voor diverse groepen in de samenleving.
2. Deze worden opgelegd door de leider van het land, en dienen zonder commentaar te worden uitgevoerd.
3. Verzet dient met grof geweld gebroken te worden.

John Zoetebier
John Zoetebier
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De grootste bedreiging voor de Nederlandse rechtstaat is het overhevelen van de soevereiniteit van Nederland naar de EU. Hierdoor wordt de Nederlandse bevolking buiten spel gezet en is dus per definitie antidemocratisch. Bijvoorbeeld Nederland heeft geenenkele zeggenschap meer over de Central Bank Digital Currency (CBDC) dat een enorme bedreiging vorm voor de privacy van iedereen in de EU en dus ook in Nederland. Niet alleen de privacy wordt bedriegt maar ook andere rechten zoals het vrije verkeer van arbeid en vrijheid van beweging. Als de ECB het onwenselijk vindt dat u meer dan 1 keer per jaar op vakantie gaat dan kunnen alle transacties voor een tweede vakantie geblokkeerd worden. Of u kunt plotseling geen biertje meer bestellen omdat de ECB twee biertjes meer dan genoeg vindt. Als we de gedachtegang van de pro EU partij D66 toepassen op hun eigen politiek keuzes dan is de onvermijdelijke conclusie dat D66 de democratie ondermijnt en daarmee ook de rechtstaat. Ik stel dus voor om het OM een onderzoek te laten starten om D66 zo snel mogelijk te verbieden.

Voight-Kampff
Voight-Kampff
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  John Zoetebier

Inhoudelijk eens. Echter, de grootste bedreiging voor de Nederlandse rechtstaat is m.i. het gecorrumpeerde bestuurmodel (staatsinrichting) dat het mogelijk heeft gemaakt om de soevereiniteit van Nederland over te hevelen naar de EU.

John Zoetebier
John Zoetebier
11 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Voight-Kampff

Klopt, Nederland is geen democratie, maar een regenten staat. In landen als Rusland en China is er wel degelijk democratie op lokaal en regionaal niveau, maar in Nederland niet. Ook op landelijk nieveau is er in Nederland geen echte democratie omdat er kadaver discipline is in de Tweede Kamer. Elk kamerlid dat zich niet voegt naar de partij leiding wordt onmiddelijk uit de partij gerwerkt. Verder wordt er met man en macht aan gewerkt om er voor te zorgen dat werkelijk niemand voor iets verantwoordelijk kan worden gehouden door taken over zoveel organisaties te splitsen. Ook ondemocratische bestuurslagen als het “Regionaal Overleg” worden steeds meer taken toegeschoven. Kortom de overheid graaft zich in tegenover de burger die steeds minder te zeggen krijgt. In tegenstelling tot de “volwassen democratie” waar Rutte telkens aan refereert is Nederland steeds meer een totalitaire staat aan het worden.

B B
B B
4 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien is het een idee dat mw. Van Bokhoven eerst de wetten en voorstellen leest waarover ze poogt te schrijven? Misschien kan zij zich dan een gefundeerde mening vormen…

B B
B B
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Is het niet eenvoudig om domheid te verslaan met intelligentie? Om zwakke argumenten te verslaan met sterke?”
Helaas, als dat zo was zouden we in een veel betere wereld leven…

Peter.
Peter.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Stel liever kiesdrempel in dat bij minder dan 10 zetels men niet mag mee regeren ,dan zijn we in een klap van veel puin verlost .

Rien E
Rien E
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter.

Feitelijk is ons parlement een verzameling van volksvertegenwoordigers, dus mensen die gekozen zijn door het volk = de kiezers. Weet de vertegenwoordiger voldoende kiezers achter zich te verzamelen dan zit hij/zij erin. Vervolgens er nergens vastgelegd dat ons parlement moet bestaan uit politieke partijen die je eigenlijk alleen maar kunt zien als een clupje mensen dat min of meer dezelfde ideeen aanhangt. Het is ook daarom dat ik de zgn “fractiediscipline” ten volle afwijs omdat dit de vereiste zonder last of ruggespraak te niet doet. Sterker nog ik zou bijna eerder gaan pleiten voor het afschaffen van politieke partijen dan voor een kiesdrempel.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter.

Feitelijk wil je dus het oprichten van een nieuwe partij verbieden

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Ter aanvulling. Wat mij betreft komen er 150 partijen in de kamer. Zoals het dus ooit bedoeld is door Thorbecke.

Voight-Kampff
Voight-Kampff
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Wat mij betreft 355 partijen (volksvertegenwoordigers) in de kamer, afkomstig uit 355 gemeenten.

Lekker handig, een volksvertegenwoordiger die in dezelfde gemeente woont.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter.

Een goede oplossing is al bedacht: https://alternatiefstaatsbestel.nl.

Voight-Kampff
Voight-Kampff
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Hij komt niet verder dan oplossingen zonder probleemstelling. Hij klapte dicht toen ik hem vroeg naar invulling van: staatsvorm, bestuur vorm en bestuur rol!

els
els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter.

Mee eens, D66 staat momenteel op 12 zetels. Als meneer Paternotte zo nog even door gaat dan wordt de kans groter dat D66 onder de 10 zetels gaat zakken, dan zijn wij inderdaad van puin verlost. Beter zou zijn de wet op politieke partijen inderdaad door te voeren zodat de democratie ondermijnende partij D66 als eerste verboden kan worden, met in zijn kielzog Groenlinks van Jesse Klaver. Beide heren voelen zich nu al een soort van Poetin.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  els

Dit zijn geen Poetins, die is van een heel ander kaliber.
Dit zijn Erdogan`s Er is in de reactie al een heel treffende vergelijking gegeven met Erdogan.
Poetin regeert als een maffia baas.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik denk dat het belangrijk is dat we dit verschil goed zien.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ook denk ik dat we heel goed moeten opletten wat ze met het monetair systeem doen.
Daar beginnen ze ook al aan te sleutelen.

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het zal totale controle worden……het jeukt in brussel al jaren dat de nederlanders veel geld zouden hebben, wel hebben de nederlanders een grote schuld ten aanzien van werkelijk bezit ( o.a huizen).
Als je de schuld weg kunt schrijven naar bezit…kom je bedrogen uit…dat zal men in brussel een worst vinden.

brussel is al jaren bezig om dit feit te doen omslaan……hypotheekrente aftrek, pensioenfondsen (enorme pot is een doorn in het oog van de eu). Waarom heeft dnb de rekenrente zo neergelegd dat er geen indexatie mogelijk was???……en natuurlijk het verbloemen van het allang failliet geldsysteem, daardoor zal en moet er een digimunt komen.

Anders kun je er gif op in nemen dat “wij” weer een bank zullen moeten redden….banken zijn er om winst te maken…niet om het systeem zo goed als mogelijk te laten werken…systeem is al lang naar de kl##en

Dit is al decennia aan de gang en is begonnen (begin jaren 70) bij het loskoppelen van de goudprijs/dollar, dus geen onderliggende waarde meer.

Fiat was vroeger een automerk, nu is het simpel bijgedrukt geld zonder onderliggende waarde.

Kan men “gewoon”doen door de komma te verplaatsen in de computer, veel van dit geld is “verdwenen ” richting grootkapitaal ( zie beurs index ) ipv dat het de economie heeft gesteund…diefstal pur sang.

Het is niet uit te leggen, dat er met een’slechte’ economie een beurs explosie plaats heeft gevonden, hoe is het mogelijk dat men bij een negatieve rente kan spreken over een gezonde economie…manipuleren is dan een toverwoord.

Negatieve rente is never en nooit niet goed geweest voor een pos. marktwerking

Els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Bij nader inzien zien mee eens.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Els

Voor de gelovigen onder ons, Jezus had de pest aan farizeeërs.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter.

In de oppositie mag je helemaal niet ‘mee regeren’. De regering wordt gevormd door een regeerakkoord tussen bepaalde partijen. De rest is volksvertegenwoordiger in de 2e kamer, en dient de regering te controleren.
Dus hoe meer ‘diversiteit’ hoe beter toch?

66
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x