Laat de trekkers maar komen!

Kabinet en MSM negeren alternatieven voor stikstofbeleid

Het onwetenschappelijke, ondemocratische en zelfs illegale stikstofbeleid van dit kabinet heeft geleid tot een boerenopstand. Het parlement vond vakantie belangrijker en ging met reces, maar de boeren hebben nieuwe acties beloofd. En als deze week de trekkers weer door het land rijden, laat dan iedereen beseffen wie de schuld dragen van de overlast: Den Haag heeft deze protesten zelf veroorzaakt, schrijft Maaike van Charante.

28.800 boeren kapot door schandalig beleid

Afgelopen week kwam NRC met verpletterend nieuws. Achter de schermen is al lang berekend wat de gevolgen van het stikstofbeleid van deze regering zullen zijn. Zo’n 11.200 boeren zullen sowieso moeten stoppen, en nog eens 17.600 boeren zullen zoveel moeten krimpen – een derde tot de helft – dat velen van hen waarschijnlijk ook zullen moeten stoppen. Dat zijn dus 28.800 boeren die zwaar getroffen worden door schandalig beleid.

Waarom is dit beleid schandalig? Ten eerste natuurlijk omdat het meedogenloos is, maar dat is niet het enige. Het is schandalig omdat er geen democratisch mandaat voor is, omdat het illegaal is, en omdat het inhoudelijk niet deugt. Dit beleid is niet ‘goed voor de natuur’ of ‘goed voor Nederland’, en het zorgt al helemaal niet voor een ‘sterke agrarische sector’ zoals gebakkenluchtverkoper Mark Rutte de boeren al jaren verzekert.

Een kleine toelichting om even wat misverstanden uit de wereld te helpen.

 

Tekeer gaan tegen de boeren

Dat een flink deel van de columnisten en talkshowgasten bij elke gelegenheid tekeer gaat tegen de boeren, wil niet zeggen dat de meerderheid van Nederland democratisch besloten heeft dat de boeren kapot moeten. Dit nog even los van het feit dat in een gezonde democratie ook minderheden rechten hebben.

Opiniërend Nederland wordt gedomineerd door een klein scheldend kliekje dat overloopt van vooroordelen. Van zogenaamd linkse Zihni Özdil tot zogenaamd intelligente Sander Schimmelpenninck, van zogenaamd grappige Marcel van Roosmalen tot zogenaamd empathische Harriet Duurvoort: allemaal vallen ze de boeren keihard aan vanuit een bekrompen wereldbeeld en opzichtige geestelijke luiheid.

Want in hun wereldje zijn boeren domme, lompe, vervuilende dierenbeulen, en deze ‘denkers’ zijn te gemakzuchtig om zich werkelijk op de hoogte te stellen. Of misschien missen ze de integriteit om een afwijkende mening te durven uiten, zijn ze te bang om buiten de groep te vallen.

 

Kwaadaardig groepsdenken

Soms weet ik niet wat ik erger vind: deze zelfingenomen opiniemakers en hun eenzijdige meninkjes, of de luidruchtige kudde die het automatisch met hen eens is, omdat men dan blijkbaar denkt ‘erbij’ te horen. Wat vervolgens weer uitingen oplevert die nog extremistischer zijn en een nog giftiger groepsdynamiek op gang brengen.

Deze mensen roepen elk jaar vroom: “Nooit meer Auschwitz,” maar ze hebben blijkbaar niet door hoe ze hun medeburgers ontmenselijken. Ze lijken niet te beseffen dat alle dwang en censuur waar ze zo gretig naar streven de oerkenmerken van een totalitaire samenleving zijn. Ze blijven koud bij de ondergang van hun landgenoten, en vinden zichzelf ruimdenkend. Ze zien overal monsters, maar het echte monster zien ze niet. Omdat ze weigeren om ooit werkelijk in de spiegel te kijken.

 

Democratisch mandaat

Deze lieden denken dat zij de meerderheid vertegenwoordigen, en ze schermen graag met een democratisch mandaat dat de behandeling van de boeren zou rechtvaardigen. Maar dat mandaat is er niet.

Het is al tot vervelens toe gezegd, maar blijkbaar dringt het niet tot iedereen door. Dit hele idiote stikstofbeleid is gebaseerd op het behoud van kwetsbare Natura 2000-gebieden. Dit zijn onnatuurlijk verarmde gebieden die alleen behouden kunnen worden door roofbouw, afplaggen, boskap of andere vernietigingswerkzaamheden. En ja, het is echt waar: een hondendrol per jaar per hectare is al te veel voedsel voor deze gebieden, dus bedenk zelf maar wat het effect van een vlucht ganzen is.

Over die Natura 2000-lijst is nooit een verkiezing, referendum of Kamerdebat geweest. Hij is samengesteld door ambtenaren die hem hebben ingediend bij de EU, nog zo’n wonder van democratie. Nederland heeft zich daar verplicht om deze gebieden te ‘beschermen’, dus nu zitten we om bureaucratische redenen vast aan een onhaalbare stikstofnorm.

Het meest wrange is nog wel dat de onwrikbaarheid van het kabinet op dit punt het resultaat is van de dram-agenda van D66, dat zich een machtspositie verworven heeft dankzij het geknoei van de coalitiepartners. De achterban van VVD en CDA komt niet voor niets in opstand tegen deze gekte, en ook leden van de ChristenUnie zijn zeer kritisch. Wie dit geheel democratisch noemt, mag zijn mond gaan spoelen.

 

Informatieplicht parlement

En omdat zelfs onze gemankeerde democratie nog te veel kans op tegenstand biedt, vond onze regering het beter om alles zoveel mogelijk aan de parlementaire controle te onttrekken. Want de onthullingen in NRC zijn natuurlijk niet de eerste onthullingen van zaken die aan het parlement hadden moeten worden voorgelegd.

Als bewindslieden opzettelijk informatie achterhouden, zodat het parlement niet weet wat aan het beleid ten grondslag ligt en wat de gevolgen zullen zijn, dan is dat een schending van de grondwet. Volgens artikel 68 is de regering verplicht om het parlement goed te informeren, en die verplichting is er niet voor niets. Het parlement kan de regering alleen controleren – zie de scheiding der machten, zoals die officieel geregeld is in Nederland – als het parlement alle informatie krijgt waar het recht op heeft.

Bij het stikstofdebat van 23 juni werd een motie weggestemd om de Natura 2000 lijst te gaan heronderhandelen, en ook een motie om in kaart te brengen wat de gevolgen voor het platteland zouden zijn als daar duizenden boerenbedrijven zouden verdwijnen. Maar aan het parlement was niet verteld dat er alternatieve oplossingen waren, en ook niet dat het om tienduizenden bedrijven zou gaan. Pieter Omtzigt schiet Caroline van der Plas inmiddels te hulp met Kamervragen, en wat een gekonkel komt er boven…

 

Dit is illegaal

De manier waarop het parlement voortdurend niet (goed) geïnformeerd wordt, is al een schending van de grondwet, maar ook op andere punten gaat het fout. Op 11 juli legde hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert in het NRC uit dat het kabinet het stikstofbeleid wil uitvoeren voordat het bij wet geregeld is. Het wetsvoorstel moet in de loop van 2023 bij de Tweede Kamer worden ingediend, dus voor die tijd is dit simpelweg onwettig.

 

‘Wetenschappelijk bewezen’

Voor wie nog denkt te kunnen wapperen met ‘wetenschappelijk bewezen’: dit beleid is ook uit wetenschappelijk oogpunt niet te verdedigen. In de eerste plaats omdat politici, ministeries en andere overheidsorganen wetenschappers met de ‘juiste mening’ selecteren. De onthulling hoe D66 omging met dissidente wetenschappers in de eigen partij gaf een schokkend inkijkje.

Verder is er terechte kritiek op de modellen van het RIVM, en met name op de selectiviteit van de wegingen. Het is bizar dat bijvoorbeeld de uitstoot van boerenbedrijven wel op vele kilometers meetelt, en die van snelwegen niet, en dat uitstoot van vliegtuigen magisch verdwijnt boven een bepaalde hoogte. En dan heb ik het nog niet eens over het verplichte gebruik van kunstmest – en de daaraan gekoppelde verplichte afvoer van natuurlijke mest – waarmee boeren ook weer eens dubbel gepakt worden.

En tenslotte is deze regering volkomen doof voor alternatieve oplossingen. Dat blijkt ook weer uit het laatste stuk van NRC, maar het bleek al meerdere malen. Geen enkele oplossing die de boeren – of anderen – aandragen voldoet; er is maar één route. De boeren moeten weg. Dat heeft niets meer te maken met het oplossen van het stikstofprobleem, dat is doelbewust een bedrijfstak kapot maken.

 

Het vertrouwen is weg

Vorige week schreef Constanteyn Roelofs in Elsevier Weekblad: “Er is iets geknapt op het platteland.” En zo voelt het. De bubbeldenkers in de Randstad kunnen het heerlijk met elkaar eens zijn, maar onrecht blijft onrecht. Al is er nog zo behendig gemanipuleerd om ‘democratische’ meerderheden te regelen, dat verandert niets aan alle vuile spelletjes die hier gespeeld zijn.

Ik geloof in democratie. Ik geloof in respect voor elkaar, in inhoudelijk debat en in zoeken naar compromissen. Maar wat we nu al jaren voorgeschoteld krijgen, heeft niets meer met democratie te maken. Dit is een kleine kliek in Den Haag die aan de juiste touwtjes weet te trekken, en de media goed genoeg naar haar hand weet te zetten om elke keer weer voldoende kiezers te kunnen manipuleren om een schijn van legitimiteit op te kunnen houden.

 

Het is klaar

De boeren hebben aangekondigd dat er deze week weer grote acties komen. En terecht. Als alle democratische wegen doodlopen, en het establishment het systeem verwringt en verbuigt tot het alleen nog maar de kortetermijnbelangen van een kleine kliek dient, dan houdt het op. Dan zijn massale protesten de enige weg. En dan is de overlast niet de schuld van de boeren, maar van de corrupte regering.

Het is goed dat Kamerleden als Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt proberen met Kamervragen het kabinet ter verantwoording te roepen, maar we weten allemaal hoe dat in het verleden is afgelopen. Mark Rutte en zijn kompanen gaan niet luisteren omdat parlementsleden terechte vragen stellen; ze luisteren pas als ze bang worden voor zetelverlies.

Ik hoop dat de boeren voor elkaar zullen krijgen wat de slachtoffers van het toeslagenschandaal niet lukte, wat zoveel slachtoffers van deze kwalijke kliek niet lukte. Ik hoop dat Den Haag zo grondig door elkaar wordt gerammeld dat er eindelijk eens iets verandert.

Laat de trekkers maar komen.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
71 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het eens met de stelling, geen boeren geen eten.
Weinig mensen realiseren zich hoe afhankelijk we zijn van de boeren. De boeren zijn altijd de leveranciers van ons voedsel geweest, ook als die boeren in Canada hun bedrijf hebben. Als ik me Nederland voorstel, denk ik aan weidse groene vlakten met koeien.
Ik heb mijn roots in de levensmiddelenindustrie, dus ik denk dat ik me er wel een mening over kan veroorloven. Weinig mensen beseffen waar de supermarkt zijn producten vandaan haalt. Die haalt ze bij de producent en waar haalt die ze weer vandaan? Uiteindelijk kom je altijd bij de boer terecht.
Dus geen boeren geen eten.
Als die 12000 boeren verdwijnen haal je meerdere bedrijfstakken uit Nederland weg, waar ik weet niet hoeveel mensen werken. De impact gaat veel groter worden dan we denken.
Hoe moeten wij ons Nederland voorstellen over 20 jaar? Wat zijn de alternatieven als ons boerenbestand verdwenen is? Geen weidse groene vlakten meer.
Wat zal er voor in de plaats komen? Daar heb Mark nog niet over gehoord.

Antoinette
Antoinette
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

50% van het landbouwareaal in de wereld bestaat uit graslanden. Ervaring heeft geleerd dat het niet mogelijk is om daar iets anders op te telen. Vanwege de bodemsamenstelling onder het gras.
Dus al het voedsel dat ter vervanging van vlees geteeld moet worden, moet op die andere 50% erbij. Hoe dan?

Over de impact op de werkgelegenheid/economie: één boer verschaft werk aan 10 personen. Dus reken maar uit wat er gebeurt als je 12.000 boeren laat stoppen.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ja, Mark heeft laten weten dat er meer huizen (voor ‘asielzoekers’) moeten komen. Dat gaat er met onze weidse groene vlaktes gebeuren.

Ed S
Ed S
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Wat ik gelezen heb worden er geen huizen gebouwd op de weilanden en landbouwgrond die vrijkomen.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ed S

Laten we die geplande 25.000 woningen in Stroe even buiten beschouwing.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Niet voor niets kopen multimiljardairs heel veel agrarische gronden op. Zij gaan straks, als TriStateCity en 35 miljoen afhankelijken een feit is, de voedseldistributie bepalen, inclusief rantsoenering. Totale afhankelijkheid, totale controle.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

De landbouwhervormingen tijdens de grote sprong voorwaarts onder voorzitter Mao kostte 50 miljoen hongerdoden.

Martha
Martha
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Meneer van Haasteren, Mark Rutte weet heel goed wat daarvoor in de plaats moet komen.
Op een vraag van een journalist zei Rutte ,,,”weilanden leegtrekken en woningen op bouwen, dat gaat makkelijker dan in de stad”.
Open en bloot op tv!

Martha
Martha
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Martha

Nee, het was niet op tv te zien.
Ik zag het op een filmpje, waarschijnlijk van een andere journalist.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Martha

Dat kan best, maar volgens mij is hij het alweer vergeten.

Martha
Martha
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik denk het niet. Het behoort bij het plan.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Martha

Op een gegeven moment zijn ook de groene weiden volgebouwd.

En dan?

Martha
Martha
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Daar durf ik niet over na te denken!

Ed S
Ed S
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

En ze willen meer natuur. Diegene die goed voor de natuur zorgen zijn de boeren wel. Ze willen ook minder steen in de burger tuintjes. Zodat niet al het regenwater zo maar het riool verdwijnt. Er is eens overgesproken om een belasting in te voeren voor als je teveel bestrating op je perceel heb liggen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Denk dat ze een boel groene weiden zullen moeten overhouden. Niet voor koeien en schapen, maar voor hun golfresorts en paardenweilanden.
Wel eens een kaart gezien van de golfresorts in NL? Laat ze die maar volbouwen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Hoe dan ook, de partijleden hebben er destijds onder voorzitter Mao geen boterham minder om gegeten.

Bob Fleumer
Bob Fleumer
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nergens ter wereld is sprake van een stikstofprobleen, alleen Nederland stikt er in omdat wij een totaal van de pot gerukte regering hebben. Dit kabinet met aanhang is een gevaar voor de Nederland staat.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bob Fleumer

Inderdaad dit Rutte Kartel is een gevaar voor mijn kinderen , kleinkinderen en achterkleinkind.
Zonder de 12 uit 12-10-18 groeit er niets meer.

Martha
Martha
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Ja..H.J. een heel groot gevaar, ook voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Ik heb WO2 meegemaakt in Den Haag, mijn geboortestad en heb daarna nooit kunnen bevroeden ooit nog eens in een dergelijke angstige tijd te moeten leven met alles wat nu en komende tijd op ons afkomt.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bob Fleumer

Een regering is een immuunsysteem dat een land moet beschermen tegen kwaadaardige invloeden van buiten. Ons kabinet is een defect immuunsysteem, dat haar eigen lichaam (land) aanvalt.

V.w.b. stikstof, een Eurofiel kan dit niet op nationaal niveau beoordelen. Nederland is als Parijs, of het Ruhrgebied een grote agglomeratie. Daarin is geen ruimte voor natuurgebieden, die gebieden moet je elders in de EU hebben.

Of je behandelt Nederland als EU regio en dan moet de ruimte voor stikstofuitstoot elders zijn. Net zoals met Co2 rechten schijnt te kunnen.
Of je behandelt Nederland als een zelfstandig gebied, maar dan ook buiten de Europese richtlijnen.

Piltdown
Piltdown
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel is het zoveelste dat een opsomming van de misstanden van het stikstofbeleid geeft.
Uiteindelijk bestaat de Tweede Kamer voornamelijk uit ordinair chinees klapvee dat zijn taak niet uitvoert. Het volk machteloos en gehersenspoeld. De regering kan de grondwet schenden zoveel zij wil want er is toch niets of niemand die ze daarvoor afstraft.
In plaats van stikstof kun je hiervoor elke actuele (en virtuele) crisis invullen. Het komt allemaal op hetzelfde neer.
Dit komt niet meer vanzelf goed. Wat Carolien al zei: de meeste revoluties begonnen bij de boeren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

De 2e Kamer is niet voornamelijk klapvee imho. Wel is door Rutte met zijn afgedwongen rigide partijdiscipline en uitsluitingstactieken het parlement effectief buitenspel gezet. Hij doet wat hij (of inmiddels Kaag) wil.
Er zijn inderdaad goed betaalde, nutteloze backbenchers. Maar veel 2e kamer leden doen gewoon hun stinkende best de betonnen muur te slechten.
We zullen ze moeten helpen als volk, door met miljoenen de straat op te gaan.

Marcel
Marcel
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

100% voor de boeren. Liever 150 boeren, dan 1 kamerlid.
Boeren zorgen voor ons eten.
Voor het eerst sinds het bestaan van de mensenheid, heeft men het voor elkaar gekregen dat er sinds de jaren 50 genoeg te eten is.
Zolang veel te goed betaalde politici, zelf het slechte voorbeeld geven, vertrouw ik dat tuig voor geen cent. Inderdaad, het is tuig, met veel te veel macht.
Ze gooien onze welvaart weg, want er zijn zat andere landen die het stokje graag zullen overnemen, maar dan is er wel VEEL MEER stikstof uitstoot, omdat zij zich niet van die idioot strenge regels aanmeten.

Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marcel

Het gaat ook niet om stikstof, co2 of wat dan ook. De overheid wil de grond.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

35 miljoen afhankelijke inwoners in TriStateCity, akkerland in handen van de roverheid die dan dus de voedseldistributie en rantsoenering kan doen.
Totale controle.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Niet alleen negeren de politici de alternatieven voor stikstof maar ook negeren zij de acties van de boeren door met vakantie te gaan. Dat is de doorzichtige planning van de regering omdat zij geen alternatieven wensen als het hier om grond gaat die zij willen bemachtigen om te bouwen voor de migranten. Alleen een naiveling mag denken dat deze grond terug naar de natuur gaat. Het wordt stedelijke natuur als onderdeel van de waanzinnige Tri state city plan. In wezen doet men alles tegen de echte natuur en de aangelegde postzegels die de natuur moeten vervangen stellen echt niets voor. De overbevolking kan nooit ook de natuur behouden. De media doen het voorkomen dat de boeren nu de boeven zijn en proberen zij ze in slechte daglicht te stellen of belachelijk maken. Dat is echter de linkse propaganda machine die op volle toeren draait zodat het lijkt dat zij gelijk hebben. Helaas gelooft een deel van de zwijgende meerderheid ze omdat zij geen moeite nemen om achter de waarheid te komen of zijn echt zo onverschillig dat alleen een directe ingreep in hun portemonnee hun raakt. Die komt ook wel maar dan is te laat om te klagen. Bovendien speelt de regering een vieze spel ook in het parlement die min of meer buiten spel lijkt gezet door weigeren van informatie of pas te laat aankomen met bewerkte en niet belastende info. Zou dat niet eerst tot de val van het kabinet moeten leiden?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ome Klaus, die in een interview trouwens beaamde dat het WEF met zijn young global leaders in regeringen is geïnfiltreerd, maakt blijkbaar inmiddels overal op de wereld de dienst uit. En omdat er in NL vergaande banden en links zijn met dit WEF rollen ze gewoon zijn plannen uit en gaan op vakantie. Wie doet ze wat?

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dus toch al een jarenlange complot. Rutte e. a. gehersenspoeld door de WEF sekte.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik hoop dat er een stuk grond gereserveerd wordt voor een behandel centrum voor politieke misbaksels. Wel een vrij grote stuk.

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Onwillekeurig moet ik bij het lezen van dit artikel denken aan het corona beleid. Geen enkel alternatief was mogelijk en iedere afwijkende mening was wappie gedrag. Wetenschappelijk onderbouwd of niet, niets brengt onze regering af van hun eigen methodiek. En voor die methodiek hoeft men alleen maar naar onderbouwing te zoeken. Niet of het wel of niet klopt, maar uitsluitend en alleen argumenten om te verdedigen. Exact het zelfde in deze stikstofdiscussie.
De oorsprong is te vinden in de Franse revolutie, die weer de voedingsbodem was voor het socialisme en communisme.
Democratie? Een papieren werkelijkheid, die in theorie heel mooie vooruitzichten biedt, maar geef het in handen van de machthebbers, en wat een gedrocht gaat worden in de praktijk.
We lopen heel erg hard naar het einde van ons beschavingsmodel en waar in het verleden het verenigingsbesef kwade krachten nog kon keren, hebben we nu individualisme, het systeem van de eenlingen. Hun religie is oneigenlijk en misbruik makend van Macht, Geld en Sex.
Dit voorspelde ik vijfentwintig jaar geleden al.
De machthebbers pompen de samenleving vol met angstgevoelens en de raad die daaruit volgt is redeloosheid, radeloosheid en reddeloosheid. Dat waren de uitgangspunten van de Franse revolutie.
Onze arme, arme kinderen en kleinkinderen. Wat de toekomst brengen moge, is een bekend Christelijk lied, maar slechts weinigen weten nog nog op wie zij hun hoop mogen vestigen.

Wim
Wim
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Mark Rutte en zijn kompanen gaan niet luisteren omdat parlementsleden terechte vragen stellen; ze luisteren pas als ze bang worden voor zetelverlies.” om dat te bereiken zijn “…. massale protesten de enige weg. En dan is de overlast niet de schuld van de boeren, maar van de corrupte regering.”
Maar vergeet de belangrijkste schakel niet: de media. Zolang deze niet de omslag maken niet langer de macht te bedienen, kunnen de machthebbers hun misdadige arrogantie volhouden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Wim

Er is geen enkele parlementariër die een flauw benul heeft hoe de voedselketen in elkaar steekt. Theorie en praktijk zijn hier twee aparte planeten.
Ons kabinet denkt bij voedsel aan CETA. Ik denk dat ze van een koude kermis thuis gaan komen.
Er zit al een voedseltekort aan te komen door de situatie in Oekraïne en wij maken onszelf afhankelijk van het buitenland door onze boeren weg te sturen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Men wil de voedselketen met name beheersen en controleren, om te kunnen distribueren en rantsoeneren zoals het hen past.
Ik vrees ook dat CETA een zeperd zal blijken, vanwege lagere standaarden.
En die afhankelijkheid? Precies wat ze willen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Bedenk wat de gevolgen zijn van ieder kreukeltje in de voedselketen. Mensen zijn daar volslagen afhankelijk van.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

In een moderne samenleving als de onze? En dan met honger dreigen?

Theo
Theo
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Wim

Daarom zijn mediastations vaak de eerste doelwitten in een revolutie,daar spreekt de liegende macht.

Henri Ghysen
Henri Ghysen
1 jaar geleden

Pek en veren voor deze politieke criminelen zijn voor mij voldoende. Voor het overige hartgrondig eens met dit commentaar.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens hoogleraar Staatsrecht wil het kabinet de stikstofplannen uitvoeren VOORdat het bij wet geregeld is.
Ik begrijp dat wel. De stroom ‘asielzoekers’ zwelt weer aan, het afwijzen en terugsturen gaat nog even waardeloos als voorheen want de politieke wil ontbreekt en regelgeving kan alleen maar vertragend werken. Zelfs al wordt de wet afgezwakt aangenomen, dan heeft het kabinet toch al een aantal boeren weggepest, waarna de grond van hun bedrijven beschikbaar komt voor andere doeleinden.
Stikstofbeleid dient alleen maar de internationale agenda, belangen van Nederland zijn volledig ondergeschikt.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Andre
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

NL (TriStateCity) moet nog zeker zo’n 15 tot 20 miljoen immigranten huisvesten, vandaar de benoeming van v.d. Burg die de instroom gewoon onder onze ogen maximaal laat oplopen.
Verder heeft u een punt met dat ‘afzwakken’. Rutte doet dit al vele jaren. Op heel veel dossiers. Hoog spelen voor b.v. 150%, afzwakken (compromis noemen ze dat dan), manipuleren en traineren en uiteindelijk zijn gewenste 100% erdoorheenrammen. Wat uiteraard van begin af aan de bedoeling was.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het hier hartgrondig mee eens. Op één zinnetje na: “Ik geloof in democratie.” Dat geloof heb ik verloren. De gekozen leiders laten de oren hangen naar de ongekozen leiders van de verschillende internationale verbonden en “praatclubjes”. En dankzij staatspropaganda via de bevriende media kunnen ze lekker doorgaan met het doordrijven van de hun opgelegde agenda. Dus als de huidige situatie een uitwas is van democratie, dan kan het niet anders dan dat het systeem gemankeerd is.

Johan P
Johan P
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik geloof wel in democratie.
Het probleem is dat Nederland helemaal geen democratie is, maar een wingewest van ‘Brussel’ dat zelf niets in te brengen heeft.
Helaas zien de meeste mensen het nog steeds niet, maar dit is niet meer te veranderen door te stemmen. Dit verandert langzaamaan in een volledige onderwerping doordat men steeds weer wat opgeeft. En dat kan helaas alleen met geweld worden gestopt. Iedereen die nog steeds hoopt iets veranderen door anders te stemmen leeft in een droomwereld, waarin hij of langzaam opgaat in een meute slaven die volledig gecontroleerd wordt en volledig afhankelijk is van wat hun bezitters hen aan overblijfselen toewerpen, of zal wakker worden en beseffen dat hij niks meer heeft en dus ook niks meer te verliezen heeft en dus kan vechten zonder angst. Andere smaken zijn er niet

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

En het blijft niet alleen bij de boeren. Wie dit stukje op GS leest, ziet dat de ECB weer een streek uithaalt die de de noordelijke lidstaten financieel benadelen. https://www.geenstijl.nl/5166078/geldblog-the-empire-strikes-back/

Daarnaast wil het kartel de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen en het eigenwoningforfait fors verhogen. Wat Nederlandse burgers elke maand dus –letterlijk– weer honderden Euro’s van hun besteedbaar inkomen kost. Naast de stijgende energieprijzen en de stijgende zorgkosten. zie: https://www.dagelijksestandaard.nl/politiek/huiseigenaren-het-volgende-slachtoffer-van-rutte-iv-plan-vermogensbelasting-gaat-duizenden-euros-kosten

En dan speelt op de achtergrond de Wet verplaatsing bevolking. Wat de overheid met die wet beoogt is nog niet helemaal duidelijk. Maar als er nu al een miljoen woningen moeten worden bijgebouwd, wat voorlopig niet gaat, en de migranten blijven ons land massaal binnenstromen kan die wet wel eens een heel nadelige uitwerking op burgers hebben. Nu worden ouderen al gedemoniseerd omdat ze “te groot” wonen.

Dus ja, er hangt ons allen nogal wat ellende boven het hoofd.

En ondanks deze extreme ontwikkelingen is de rechterflank nog steeds niet op het idee gekomen om de krachten de bundelen. Deze groep politici is nog liever bereid om in een van Kaag’s concentratiekampen te creperen, dan dat ze ook maar ietsje van hun identiteit opofferen om zodoende een andere wending aan ons landsbestuur te geven.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat lees je hierover in de kranten, die zouden toch elke dag grote koppen moeten hebben over de miserabele besluiten die de regering keer op keer neemt over wat dan ook voor onderwerp, nee ze zitten vuistdiep in het systeem van Den haag gebakken ,of het over Corona gaat of stikstof, toeslagen schandaal, asielinstroom ,het is hun alles om het even ,kranten komen allemaal uit een koker ,en dat is uit België, de eigenaar hiervan besluit van wat er in komt ,en men zou werkelijk nooit meer zo’n pulpkrant moeten kopen .Het zijn zij die Nederland om zeep helpen ,en daar moeten we niet aan willen bijdrage.
Ook een nationale vlaggendag iedereen omgekeerd ophangen ,zou geen gek idee zijn .

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

”Dat heeft niets meer te maken met het oplossen van het stikstofprobleem, dat is doelbewust een bedrijfstak kapot maken.”

Dat is de agenda van het WEF dat onze regering blindelings uitvoert.

nanko55
nanko55
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nou heeft Trump ook al openlijk steun betuigd aan onze boeren, dit maakt Links helemaal razend.
Hilarisch!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  nanko55

En de media sprongen er direct vol op (Op1).
Mw. vd Plas pareerde vakkundig en rustig, geen schermgezicht aan die tafel durfde mee te praten.

Tim
Tim
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het gaat gewoon NIET om stikstof. Zo veel is duidelijk. Want het beleid klopt van geen kant en is gewoon niet te verdedigen.
Stikstof in deze is de “Red Herring” in de hele discussie. Het leidt lekker af van waarover het écht gaat. Namelijk dat ze (de politiek en hun corporate investeerders) het land voor een habbekrats kunnen overkopen en er huizen en industrie kunnen neerzetten.
Immers, elke vierkante centimeter in Nederland is al in bezit/gebruik/opgekocht, dus dient deze ruimte op een andere manier vrij te komen. Iemand zonder reden onteigenen is natuurlijk “not done” en levert vooral in deze tijd van internet en de snelheid waar mee informatie tot de mens komt, alleen maar nare consequenties op voor de overheid en hun companen. (Zie alleen al hoe Romeo’s steeds vaker terugtrekken wanneer er 10 man met 4K filmende mobieltjes op hun gericht staan als ze weer gesnapt worden).
Al gok ik dat de overheid wel zo incompetent en stupide genoeg is om gewoon zometeen met een hoop bulldozers voor iemand z’n land te staan en de boer en z’n gezin er uit te gooien met een ME macht. Gefilmd? Ach, we laten het de NOS wel spinnen dat ze het zelf uitdaagden en iedereen die t niet geleuft is een “complotdenker”. Al dan niet met wat plots “gevonden illegale waar” op de zolderkamer. Onze grote ‘democratische’ voorbeeld aan de overkant van de plas heeft dat handboek namelijk geschreven en geperfectioneerd in de tussentijd.

Antoinette
Antoinette
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het voedselgebrek dat zal ontstaan als er zoveel boeren verdwijnen.
Een zeer interessant gesprek daarover op De Nieuwe Wereld:

https://www.youtube.com/watch?v=37Y_irWXtcg

En is het toeval dat Frankrijk en Canada ook opeens besluiten nemen over maximale stikstofuitstoot?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Antoinette

Geen toeval. Agenda ome Klaus.

Josefa
Josefa
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vanuit Vlaanderen ; veel waardering voor de schrijfster van dit artikel . Het is ongekende corruptie in het kabinet Rutte . Ik hoop dat Vlaanderen wakker wordt . Geen boeren = Honger .

Simon Stevin
Simon Stevin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Josefa

Josefa, volkomen eens. Denk echter niet dat het in Vlaanderen ook maar iets beter is. Jambon en Demir zitten op precies dezelfde lijn en zijn ook onze Vlaamse agrarische ondernemingen in de grond aan het boren.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk met rake opmerkingen en gewoon right to the point.
Dit hele stuk toont eens te meer aan hoe keiverrot de Nederlandse overheid/regering is.
De opstand van de boeren is terecht, alhoewel mijn buren zijn nu aan het maaidorsen / combine en de wind staat verkeerd, maar vlgs mijn vrouw waait het meeste langs onze stulp.
Nedergraan is het eindproduct en stro voor de bollenboeren.

Persoonlijk vindt ik dat de acties/opstand wat ruimer van opzet en wat steviger mogen.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prachtige column. Helemaal mee eens. Ik hoop dat de boeren in staat zullen zijn de normaliteit er in te krijgen in de Randstad en m.n in den Haag en Amsterdam. Dat stadse zooitje elite in m.n de steden of die het goed voor elkaar hebben, buiten wonend, moet eens nadenken waar ze mee bezig zijn.

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Mensen uit het westen komen hier het platteland bevuilen en klagen dan over de tractor of de mestlucht

Martha
Martha
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uw artikel is uit mijn hart gegrepen, Maaike van Charante!

Ik ben net zo kwaad als U!

Simon
Simon
1 jaar geleden

Vergeet de ambtenaren niet. Als die politici weg zijn zitten die ambtenaren die dit allemaal uitdenken en uitvoeren er nog.

pedro dos
pedro dos
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Simon

…die was ik toch niet vergeten…? Lees het nog maar eens na…;-)

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Simon

Dat is juist het grote probleem….is er een kink in de kabel moet de leugenachtige minister vertrekken, met wachtgeld natuurlijk (waarom deze luilakken/leugenaars geen ww uitkering, die krijg ik namelijk ook als ik mijn werk niet goed doe… en dan bijstand ?) of 1 of andere functie (burgemeester)…….de liegende en bedriegende ambtenaar gaat gewoon door.
Zou een regeling bij wet moeten komen voor mensen die zich bezighouden met een agenda die duidelijk lijkt op iets van het wef……lijkt een klaus schwalbe.
Als je een filmpje opzoekt op yoeptroep……..rare mening heeft deze man.
pinokkio (rutte) loopt zelfs met een tassie rond van een praatclubje…..waarschijnlijk gekregen voor de leugens die hij uitspreekt

Henk uit Veliko Tarnovo
Henk uit Veliko Tarnovo
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat als de ene criminele organisatie de andere criminele organisatie het gereedschap geeft om de bevolking te onderdrukken.
Ik noem bewust de twee criminele organisaties namelijk het RIVM die altijd de juiste data weet te geven om de regering het handvat te geven om de bevolking kort te houden en arm te houden.
Kijk maar eens even naar een filmpje van 3 jaar oud waar het RIVM bedrog uitgelegd wordt.
https://hetanderenieuws.nl/de-trukendoos-van-het-rivm/
Daarbij komt zoals bekend het feit dat de regering weigert om de eerste kamer te informeren over een aantal zaken en het bewust liegen vanuit de tweede kamer om mensen op het verkeerde been te zetten.
Het is ook niet zo dat er echte oppositie is in de regering maar eerder gecontroleerde oppositie om zaken door te kunnen drukken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Veliko Tarnovo

Er is m.i. wel oppositie, maar m.n. de PvdA en vaak GL gaan uiteindelijk meestal toch voor de belofte van toekomstige voordeeltjes.

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Veliko Tarnovo

Mogen met elkaar hopen dat de provinciale verkiezingen, de coalitie en meelopers de wind uit de zeilen kan halen.
Het is al te gek voor woorden dat de kamervoorzitster alles wegdrukt wat mevrouwtje niet aanstaat, op die positie zou niemand moeten zitten uit de coalitie…..kan nooit onpartijdig zijn.
rivm wordt betaald door de overheid…u vraagt wij draaien.

Jan
Jan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Er wordt een anti-vlees beleid uitgerold onder het mom van klimaat en milieu. Maar ik wil helemaal geen gekweekte uit een printer gerolde biefstuk. Die vleesvervangers verkopen hier op het dorp nauwelijks maar ze willen je het door de strot rammen die havermelk zeikerds.
De menselijke maat is compleet zoek een Eikenboom is opeens belangrijker dan een Boer die al vier generaties keihard werkt zeven dagen per week twaalf uur per dag.
En als je zoveel om natuur geeft waarom dan de Noordzee (het enige echte Natuurgebied van NL) en de rest van Nederland volplempen met windturbines? (Klimaat! Milieu!).

Wil
Wil
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan

tja…. daarom is de Noordzee zo schoon zodat je op wel 1 meter diepte alles nog mooi kunt zien

Ed S
Ed S
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben zelf van boeren kom af.
Wij zijn thuis in de eind jaren ’60 ook onteigend, dus weet goed hoe dat gaat.
Nu doe ik veel dingen op zoeken en deel ook voor clubs op FB en Twitter, o.a. FDF.
Ik ga niet naar demo’s toe, dat laat mijn gezondheid niet toe.
Dit artikel heb ik ook gedeeld op FB en Twitter.
we moeten net zo lang door blijven strijden tot dit kabinet aftreed of de boeren het probleem( stikstof, wat er niet is) op laten lossen.

Henk Oonk
Henk Oonk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het gaat deze week gebeuren de stekker er uit

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Radicale tijden vragen om radicale oplossingen schreeuwen partijen in Amsterdam om statushouders voorrang te verlenen voor huisvesting.
Hetzelfde geld en het is de hoogste tijd voor onze regering en al die linkse gemeenten. Het is de hoogste tijd het veld te ruimen voor realistische politiek en stoppen met de afbraak van de Nederlandse staat.

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

aardig artikel , bekende stof , waar ik steeds naar ‘loer’ is : kom met harde voorbeelden in plaats van container beweringen . Bijvoorbeeld :
alhier was een geflipte wethouder zonder tegenspraak uitt de Raad een gangmaker. Projecten : vistrappen met Belgische Maas keien om ??? hadden daar nooit gelegen. Project 2 waren verbindingszones tussen 2 natuurgebieden , stroken land gekocht , (landschap opgeofferd ) , helaas zouden de kruidenzaden en dieren 2 flinke beken moeten overzwemmen wegen passeren en spoorlijnen kruisen. ( binnen het dorp ook megalomaan gedoe ).
Verder Natuurmonumenten alhier aan het ‘werk’ : kopen 3 stukken grond en laten de natuur zijn werk doen , zoals dat heet . Oppervlaktes met bramen, brandnetels, zuring, veldbies, distels en veldbies. Zwijmelen mensen : biodiversiteit. Wil je een soortenrijk grasland hebben dan moeten er eerst 2 seizoenen cultuurmaatregelen ( bv. aardappels en wintertarwe ) dienen te volgen om de grond te verarmen en daarna een passend mengsel van grassoorten en kruiden inzaaien.

karton
karton
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uw verzoek is gehonoreerd, vannacht/vanmorgen diverse snelwegen afgesloten vanwege acties van de Boeren. Hoe vervelend één en ander ook zal zijn voor de mensen die er last door ondervinden (waaronder ikzelf) ……….ik blijf achter hen staan en sluit glimlachend aan in een dootr. het Boerenbedrijf en/of stikstofgebeurenr hen veroorzaakte file, indien ik niet tijdig een andere route kan vinden.
Je zal maar slachtoffer zijn van dat gehannes in “Den Haag” door een stelletje nietsnutten die van toeten noch blazen weten betr. het Boerenbedrijf en/of het stikstofgebeuren. Vraag de slachtoffers van de Toeslagenaffaire, vraag de Groningers enz. enz. Alles wat “Den Haag” aanpakt verloopt desastreus door hun eigen onkunde.

karton
karton
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  karton

In mijn reactie is iets niet goed gegaan.
……..glimlachend aan in een door hen veroorzaakte file, indien ik niet tijdig……..

Milo van der Linden
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Alweer geen woord aan toe te voegen.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

….”onrecht blijft onrecht”…precies.
….”Het is klaar”…inpolderen maar.

Laat het Koninkrijk komen.

71
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x