Hoge inflatie lost heel wat eurozone-problemen op

ECB wijzigt beleid vooralsnog niet

Titelfoto bij artikel Hoge inflatie lost heel wat eurozone-problemen op Maarten spil opiniez

Foto:

Het zal niemand zijn ontgaan dat de inflatie in de EU en de VS sterk oploopt. Sommigen zien daardoor het einde van de euro opdoemen. Maar verzwakt hoge inflatie de euro echt of wordt de munt daardoor juist versterkt? Een langdurige periode van hoge inflatie en lage rente kan heel wat eurozone-problemen oplossen die al vanaf het begin bestonden. Zo betoogt Maarten Spil, die dan ook geen beleidswijziging bij de ECB verwacht.

Door een aantal factoren – die ik hier niet zal uitwerken – stijgt de afgelopen maanden de inflatie in de eurozone en de VS snel. Wanneer centrale banken een sterk accomoderend beleid voeren bij snel oplopende inflatie neemt die inflatiedruk verder toe. In de VS is de FED dan ook begonnen met heel voorzichtig de rente wat te verhogen. Daarbij moet worden opgemerkt dat financiële markten, middels de nauwelijks stijgende lange rente en daaruit voortvloeiende afvlakking van de rentecurve, de duidelijke verwachting uitspreken dat de FED hier spoedig van zal terugkomen.

In de eurozone is de ECB niet begonnen met renteverhoging en wordt nog enkel gesproken van enige normalisering van het beleid door het afbouwen van obligatie-opkoopprogramma’s en het verminderen van de NIRP, het beleid van negatieve rentes.

 

Einde van de euro?

In de oplopende inflatie wordt door heel wat schrijvers het einde van de euro gezien. Een goed voorbeeld hiervan is het recente artikel van OpinieZ-auteur Johannes Vervloed. Ik meen echter dat degenen die het einde van de euro voorspellen er naast zitten en dat de inflatiegolf, die jaren kan aanhouden, de euro niet verzwakt maar aanzienlijk zal versterken. Daarbij is van groot belang dat de schrijvers in het “euro-einde genre” veronderstellen, dat de ECB de rente zeer drastisch zal verhogen om in de buurt van een neutrale reële rente te komen. Bij 10-12% inflatie zou de rente dan ook 10-12% op jaarbasis moeten worden, een recept voor een economische crisis zonder weerga, gegeven de schuldenbergen van staten en van private entiteiten binnen de eurozone. Geen van die schulden zou nog betaalbaar zijn. Dat is overigens evenzeer waar voor Nederland en Duitsland als voor Italië.

 

Politiek project

Allereerst wil ik opmerken dat ik de euro, net als iedere valuta, als een politiek project zie. De euro is een uiting van politieke wil en van macht. Zolang die wil er is en de door die wil beheerste macht voldoende is, blijft de euro stabiel. Alleen een wegvallen van de politieke wil, of te vergaande vermindering van de eraan verbonden macht, kan het einde van de euro inluiden.

De politieke wil die de euro schraagt wordt momenteel juist versterkt, aangezien velen in de Russisch-Oekraïense oorlog een dringende noodzaak zien om de EU, waar de euro de facto de valuta van is, te versterken en strategisch autonoom te maken. Geen van de Europese staten heeft het gewicht om zelfstandig strategische autonomie te bereiken. Zonder strategische autonomie zijn de Europese staten afhankelijk van grootmachten buiten Europa, grootmachten die niet noodzakelijkerwijs Europa goed gezind zijn.

 

Inflatie helpt

Niet alleen vervalt de politieke wil die de euro schraagt niet, een periode van hoge inflatie is niet ondermijnend voor de euro maar juist behulpzaam om veel problemen in de eurozone op te lossen. Eigenlijk vanaf het begin, en veel intensiever na de financiële crisis van 2008-2009, is de eurozone geplaagd door een aantal problemen:

  1. Schuldenbergen die in reële termen nooit betaald kunnen worden, zoals de Italiaanse en Griekse staatsschuld, maar ook de Nederlandse private (hypotheek)schuld.
  2. Pensioentoezeggingen en andere verplichtingen tot het verschaffen van inkomen, die eveneens in reële termen nooit betaald kunnen worden.
  3. De structuur van vooral Zuid-Europese economieën die hun kosten steeds uit de hand doet lopen, in het verleden altijd opgelost door inflatie en devaluatie, onder de euro alleen oplosbaar door “interne devaluatie”, met andere woorden het verlagen van lonen en prijzen in nominale termen. Interne devaluatie is zeer moeilijk en het resultaat is hoge werkloosheid en het uitblijven van economische groei.

 

Effecten

Voor al deze problemen biedt een periode van hoge inflatie, 10-12% per jaar gedurende tien jaar of zo, een oplossing. Dit is temeer het geval wanneer de reële rente diep negatief is, bijvoorbeeld 2% per jaar bij genoemde inflatie van 10-12% per jaar. Wat gebeurt er immers met voornoemde problemen bij een periode van hoge inflatie?

  1. De reële waarde van de schuldenbergen smelt weg. Neem Italië. De staatsschuld is ca 155% van het BNP. Wanneer nu het Italiaanse BNP in nominale termen verdubbelt terwijl de schuld in nominale termen gelijk blijft, halveert die ratio naar ca 77% van het BNP. Hoe meer het nominale BNP groeit, hoe groter dit effect. Indien het Italiaanse BNP in nominale termen verdrievoudigt hoeft er geen eurocent te worden afgelost om de ratio van staatschuld tot BNP een overzichtelijke 50% te laten bereiken.
  2. Met pensioentoezeggingen en andere inkomensverschaffingen gebeurt in wezen hetzelfde. Niet of slechts gedeeltelijk indexeren van deze verplichtingen doet de reële waarde wegsmelten en maakt het restant van de verplichting draagbaar.
  3. Economieën, die altijd vlot getrokken moesten worden door hoge inflatie en devaluatie en dat binnen de eurozone niet meer konden, worden vlot getrokken door hoge inflatie binnen de eurozone. In die economieën zullen prijzen en lonen slechts zeer gedeeltelijk indexeren en zo wordt dan de devaluatie ten opzichte van andere landen in de eurozone bereikt, zonder dat iemand in nominale termen hoeft in te leveren.

 

ECB wacht met renteverhoging

De ECB staat voor een keuze: ofwel de rente zeer fors verhogen om de inflatie te breken, dan wel de rente laag houden en de inflatie laten gaan. De ECB weet heel goed dat de eerste optie zal resulteren in een zeer diepe recessie en een ongekende schuldencrisis, vermoedelijk gevolgd door zware schulddeflatie en een daaruit volgende serie politieke crises. De ECB weet ook heel goed dat een periode van hoge inflatie en sterk negatieve reële rente de hiervoor geschetste voordelen heeft.

Uit de besluiten van de ECB van 14 april 2022 en de door ECB-voorzitter Lagarde gegeven toelichting daarbij, valt allicht het een en ander op te maken over welke keuze de ECB gaat maken. De ECB heeft de belangrijkste rentetarieven vooralsnog op -0,5% en 0% gelaten. In de toelichting werd gesteld dat er in juli, maar niet eerder, mogelijk een verhoging komt, en mogelijk ook niet. Het opkoopprogramma voor obligaties, waarmee de ECB de lange rente omlaag drukt, gaat in ieder geval nog tot en met het derde kwartaal van 2022 door.

 

Beleid ongewijzigd

Lagarde benadrukte in haar toelichting dat verandering van het monetaire beleid door de ECB zeer geleidelijk zal zijn en dat de ECB in beslissingen zwaar zal meewegen of de omstandigheden een beperking van de monetaire accommodatie rechtvaardigen. Ook benadrukte zij dat de ECB al heeft aanvaard dat de inflatie in de eurozone de komende maanden hoog zal zijn. Daarin wordt dus geen reden voor aanpassing van het beleid gezien.

Voorlopig resulteert het ECB-beleid van negatieve rente bij sterk oplopende inflatie in steeds extremere negatieve reële rentes in de eurozone. Dat gaat in ieder geval niet dit jaar veranderen.

 

Precedent

Het bewust in stand houden van sterk negatieve reële rentes en het daarmee aanwakkeren van een langdurige periode van hoge inflatie is niet zonder precedent. In de jaren ‘70 voerde de FED onder Arthur Burns en daarna onder George Miller een dergelijk beleid. Na inflatoire schokken vanaf 1970 werd de rente laag gehouden en de inflatie zou hoog blijven bij negatieve reële rentes tot in 1982. De FED onder Volcker forceerde van 1980 tot 1982 een diepe recessie en hoge werkloosheid om de inflatie onder controle te krijgen.

Dus, wat zal de ECB kiezen? Een ongekende crisis die inderdaad het einde van de euro kan betekenen en in ieder geval heel slecht zal zijn voor de carrière van ECB-beleidsmakers, of een zachte oplossing voor problemen waar de eurozone al vanaf haar vorming mee worstelt?

 

Inleveren

Ik heb niet de illusie dat een herbalancering van de eurozone middels hoge inflatie pijnloos zal zijn. Ik denk ook niet dat iemand bij de ECB die illusie heeft. Iemand gaat fors moeten inleveren in reële termen. Dat is onvermijdelijk, het kan via een schuldencrisis en recessie of het kan via hoge inflatie en uithollen van nominale betaalverplichtingen. Het eerste maakt de euro onhoudbaar, het tweede versterkt de euro. De ECB bestaat ten behoeve van de euro, dus wat zal de ECB kiezen?

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
39 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Piltdown
Piltdown
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Door de hoge inflatie zullen de staatsschulden wellicht procentueel dalen. Maar het betekent ook minder koopkracht en dus minder staatsinkomsten. Dat terwijl de uitgaven gewoon met de inflatie meestijgen.
En leer mij de knoflooklanden kennen: zij gaan de dalende staatschuld aangrijpen om nog meer te gaan lenen. Dit bij elkaar denk ik dat de problemen in de Eurozone alleen maar groter worden.

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piltdown

Helemaal correct Piltdown!!!!! en dan wordt er straks weer een EU top (lees EU Flop) georganiseerd voor weer opnieuw een steunpakket naar Zuid Europa. En kunnen de netto betalende landen zich weer in de schulden steken. Om de schulden van Zuid Europa te gaan betalen. De EU en de Euro is een gebed zonder end. Frits Bolkestein zei al eens dat Euro mislukt is. En Geert Wilders zei al eens : de Euro is geen geld, maar kost ons geld. Ze hebben allebei achteraf groot gelijk gekregen. En dat wordt nog eens versterkt in de aflevering van vorige week dinsdag van ON. Zwitserland en Noorwegen hebben een inflatie van respectievelijk 2.2 en 3,7%. Maar die hebben ook hun eigen munt behouden. Met andere woorden Zwitserland en Noorwegen lachen ons nu dubbel uit. 1 : Ze zijn nooit toe getreden tot de EU. en 2 : ze hebben hun eigen munteenheid behouden. En daar plukken zij nu de voordelen van. Wat heeft de Zwitsers en Noren wat de Nederlanders niet hebben : de regering en de bevolking zijn slimmer. Zelf ben ik nooit voorstander geweest van de Euro en zal het nooit worden ook. Ik bereken alles nog in guldens en dan kom je tot de schrikbarende conclusie dat alles veel duurder is geworden. En niet 2x zo duur maar inmiddels al meer dan 2x.
De EU en de Euro is een illusie, hoop op termijn back to normal. Want dit wordt alleen nog maar erger, dit gaat gigantisch uit de klauwen lopen. Nog veel meer armoede in Nederland.

Frank
Frank
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Voor al deze problemen biedt een periode van hoge inflatie, 10-12% per jaar gedurende tien jaar of zo, een oplossing.”

Schrijver dezes ziet over het hoofd dat dit in de gehele eurozone een verarming van de gehele bevolking zou brengen die nooit eerder is vertoond. Vergelijkbaar met Weimar exact een eeuw geleden. Dergelijke inflatie-percentages gedurende de genoemde periode zijn volledig onrealistisch.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frank

Kijk Frank, hoeveel % van de Nederlanders snapt echt, wat het WEF als vervanger van de club van Opa Bernhard van plan is.
Het is vlgs mij gewoon een simpel stappenplan, zaai angst en tweedracht, ziekte, oorlog, armoede, creëer schaarste.
Ontneem de bevolking van Nederland hun zekerheden, woning, zorg, spaargeld, pensioen, auto, Nuts voorzieningen enz.
Sluit ze weer op in konijnenhokken, zoals Hugo de Jonge het wil.
Laat het land volstromen met andere culturen en schaf alle normale Nederlandse dingen af.

krijnnl
krijnnl
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Daar zit geen woord Spaans bij. Kort en bondig verwoord wat er (hoogst waarschijnlijk) echt aan de hand is.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

ja, ik voel ook dat dit de bedoeling is van de regering.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frank

Iemand die dit allemaal zegt over inflatie, moet vast een zeer goed betaalde baan hebben.

Schimanski
Schimanski
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Precies Anton. Mensen die al hun leven nauwelijks of moeizaam konden betalen raken zo nog armer. Het is een D’66/VVD-manier van denken, wij hebben het toch goed! Waar dat toe geleid heeft hebben we in de jaren ’30 gezien bij de Nederlandse oosterburen en in de jaren ’20 al in Italië.
Een hele tijd eerder was dat te zien in Frankrijk, toen koningin Marie-Antoinette toen ze hoorde dat de bevolking niets meer te eten had iets gezegd zou hebben in de geest van: “dan eten ze toch gebak”.
Een paar jaar later verloren dat soort types letterlijk hun hoofd in de bloedigste burgeropstand die we in Europa gezien hebben. Hoe kun je zulke waanzin bedenken?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Schimanski

Eigenlijk exact hetzelfde principe. mensen aan de bovenkant hebben geen flauw benul hoe het aan de onderkant is.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Schimanski

Kijk Schimanski 77 zetels (51,3%) is in de tweede kamer voor de VVD, D’66, CDA en de CU.
Dus zijn 73 zetels (48,7%) van een andere kleur.
In de eerste kamer heeft dit Rutte Kartel maar de steun van 32 zetels (42,7%).
Dus zijn 43 zetels (57,3%) voor een andere kleur.
Het ligt dus gewoon aan de MEELOPERS die de toon zetten.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Er lijkt een impliciete aanname te zijn in dit stuk dat de schulden niet verder zullen oplopen als ze middels inflatoir beleid verzacht worden. Daar ben ik nog niet zo zeker van. Verder kan ik mij van Lex Hoogduin de vergelijking herinneren dat inflatiebeleid net zoiets is als ketchup uit een fles slaan: er komt nooit precies de verwachte hoeveelheid uit en als er opeens een halve fles uitklotst, krijg je het er niet meer in. Bovendien gaan de mensen op fixed income: uitkeringstrekkers en pensionado’s, in de problemen komen als hun toch al weinig riante budget verder wordt uitgehold.

Nee, dit financiele systeem is failliet en ze weten het. Dus naast de twee mogelijkheden door de auteur genoemd, bestaat er een derde optie: een reset. Willem Middelkoop praat daar al jaren over. We weten inmiddels hoe die eruit gaat zien; de euro zal vervangen worden door een digitale euro: een CBDC. Uiteraard is ook dat een experiment waarvan niemand met zekerheid het succes kan voorspellen. Maar goed, we experimenteren al sinds we afscheid hebben genomen van de goudstandaard in 1944 Bretton Woods.

Rusland heeft de roebel weer aan goud gekoppeld (of is dat een grondstoffenmandje?). Anderen voeren bitcoin in als wettelijk betaalmiddel. Bij China, de VS en de EU zijn de voorbereidingen voor een CBDC in volle gang. Tot die tijd zal het wel monetair balanceren blijven als een koorddanser op de inflatielijn.

Helena Berger
Helena Berger
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

niet alleen de Euro, ook de USA en de Canadadeze dollars. Wij hier in Canada noemen we deze system CBDC.. Gelukkig of te laat beginnen de onafhankelijk journalisten inzien dat het een hele fout boel is. Kan je nu al vertellen dat Trudeau de onafhankelijk journalisten al heel erg moeilijk maken om daarover te hebben.”Desinformation” zoals de heer Trudeau zegt. Na dat hij de Truckers convooi overwonnen heeft. Is hij helemaal los geslagen!!! Dus we zitten met het hele Westen in hetzelfde schuitje. Wij hebben ook een hoge inflatie en de huizen zijn hier in Canada ook schrikbarend hoog. Dus een heleboel mensen hebben een huis boven hun budget gekocht!!!

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Zie niet hoe die digitale euro een verschil kan maken. Feitelijk is de huidige euro toch ook digitaal. Je kan nog een papieren bewijs je uit de atm halen dat je ze bezit maar als ze cash afschaffen heb je de digitale euro al

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Het verschil is dat iedereen een rekening dan wel direct, dan wel indirect bij de centrale bank heeft waar algoritmes al je uitgaven bijhouden en kunnen blokkeren als je te veel alcohol, vlees, sigaretten, onwelgevallige boeken of wat dan ook hebt gekocht. Ook kunnen ze meer gericht stimuleren. Bv alleen de horeca rekeningen bij een volgende lockdown. Het is de volgende stap richting het Chinese sociale krediet systeem.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Net als nu dus

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Nee

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Er is geen enkel verschil zodra cash wordt afgeschaft.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

De huidige euro is giraal en deels contant. Dus twee betalingscircuits die wettelijk toegestaan zijn.
In het geval dat de contante euro wordt afgeschaft, wettelijk, bestaat alleen nog de digitale euro. Dan is er geen wettelijk toegestane ontsnapping mogelijk van giraal naar contant. Zolang contant geld nog bestaat, is het niet goed mogelijk in alle gevallen de aard van de bestedingen te traceren. Met een uitsluitend digitale euro is dat wel mogelijk.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Inderdaad. Bovendien moeten de bestaande schulden verdwijnen, die zijn te groot en zullen nooit afgelost worden. Dit geldt voor andere westerse munten. Als je de schulden niet kunt aflossen en als weginflateren te lang duurt en risicovol is, dan moeten ze op een of andere manier kwijtgescholden worden. Ook daarvoor heb je een reset nodig.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Inflatie is de taktiek die Clubmed toepaste voor invoering van de Euro. De Franse Franc verloor jaarlijks 10%, midden in mei. De Italiaanse Lire was zo weinig waard dat een briefje van 1000 lire gelijk stond aan één gulden. Dat was ook hard nodig met economieën, die enkel door afwaardering van hun munt overeind konden blijven. Dat is ook het idee van de Eurocraten. De Euro straks net zo zwak als de Italiaanse Lire.
Probleem is namelijk dat het uitgavencircus van de moreel zwakke landen explodeert zodra hun staatsschuld krimpt t.o.v. het BNP.

Dat mediterrane model staat haaks op de succesvolle modellen van Duitsland en Nederland.

Sparen wordt een vorm van geldverspilling, dus men moet op de beurs beleggen waarmee daar windhandel ontstaat, voor zover dat al niet het geval is.

Het door de auteur geschetste scenario lost niets op, maar levert alleen enig uitstel op, voor een nog veel grotere ramp. Laat Knoflooklanden failliet gaan Dat is een harde oplossing maar op termijn de minst schadelijke.

Dolphin
Dolphin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoge rente kan niet, want dan gaan veel landen en bedrijven failliet. Een kettingreactie tot gevolg hebbende. Een lage rente kan beperkt, maar dan holt de inflatie omhoog. De eurokoers daalt dus geimporteerde goederen worden duurder en de lonen moeten deels volgen, want er is volop werk. We moeten steeds meer exporteren om deze import te betalen. Een verarming van iedereen, maar vooral het oudere publiek is het gevolg.
Om dit een versterking van de euro te noemen is erg discutabel. Sociale onrust lijkt me onvermijdelijk, waardoor de euro-exit druk toeneemt. Bij een euro-split kunnen landen weer hun eigen rentebeleid gaan volgen. Het is echter zeer discutabel of politici het belang van hun eigen bevolking gaan volgen.
Staatsleningen zullen echt door iemand gekocht moeten worden. Bij een hoge inflatie en lage rente is de spaarzin echt niet groot. Dus als de ECB ze niet meer koopt, wie wel?
Conclusie: De inflatie route is een oncontroleerbare route naar nul. Dus geen oplossing maar een wilde gok.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dolphin

Dat is nu ook de grootste zorg van de overheid. Hoe houdt ik mijn bevolking rustig?
Zo moet je in dit licht ook alle publicaties over inflatie, energie en belastingen lezen.
Ze weten dat ze op het randje lopen.

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dolphin

De pensioenfondsen zullen gedwongen worden de staatsleningen te kopen. Dat is nu al voor een deel het geval want de pensioenfondsen zijn verplicht een bepaald percentage van hun beleggingen in staatsobligaties te steken, zogenaamde “veilige” beleggingen heet dat. De EU is bezig met het opstellen van regels rond beleggen in groene fondsen en dat geneuzel. Reken er maar op dat via de EU regels onze pensioenfondsen gedwongen gaat worden bepaalde beleggingen te doen. We worden gewoon dubbel genaaid: via de inflatie en via beleggingsregels van de EU!

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Mieke Lubbers

Ooit waren staatsobligaties veilige beleggingen. Nu staat het gelijk aan je geld verbranden. Buiten de lage rente zijn de risico’s enorm. Niemand gaat vrijwillig in staatsobligaties. Daarom koopt de ecb ze ook op.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoge inflatie, nog hogere inflatie = nog meer armoede = honger = volksopstand kortom 1 klein vonkje kan zomaar ineens de vlam in de pan doen slaan. Ken uw geschiedenis zou ik zeggen. Ik voorspel weinig goeds!

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Interessante reactie op Vervloeds artikel. Maar eigenlijk zegt Maarten Spil dat de lagere koopkracht door hoge inflatie dus zeg maar 10 jaar armoede de Zuid Europeanen hun eigen staatsschuld doen betalen.
Als b.v de Italiaanse staatsschuld van 155 % met 10 % naar 145 % zou dalen gaat de Italiaanse regering onder politieke druk van vakbonden en electoraat die begrotingsruimte direct weer belenen.
Maar het is waar dat verhogen van de rente om de inflatie te verlagen niet werkt omdat die inflatie fundamenteel wordt veroorzaakt door Biden’s groene anti US energy independence beleid maar wel door Vervloeds terechte probleem stelling de Zuid Europese staatsschuld zou laten ontploffen.
Overigens wordt er na het aanspreken van de US olie reserves door Biden al weer van Federaal (staats) land shale gas / olie vrij gegeven. Maar dat kost electorale steun van de milieu anarchisten in Biden’s regering.
Overigens gebruikt de VS relatief weinig van Russisch gas en US shale gas moet voor export naar Europa vloeibaar – dus duur – gemaakt worden.
Rusland is na de ‘Power of Siberia’ pijpleiding die met bijbehorende fabrieken zo’n 55 miljard dollar (50 miljard euro) kosten alweer bezig met de 50 miljard kubieke meter Soyuz Vostok gasleiding.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben het helemaal eens met het artikel. Het zou echter alleen zo werken indien de economieën van Europa min of meer gesloten vaten waren, die in hoge mate in staat zijn om zichzelf te sturen.
En dat is nu juist niet zo.
In werkelijkheid worden de economieën van Europa ontwricht door twee factoren:
– aan de kostenkant: de opname van steeds meer niet-Europese migranten die weinig of niets bijdragen, maar wel heel veel kosten. Reden: hun arbeidsparticipatie ligt lager dan die van de autochtone bevolking. Van de Somaliërs zit 60 % in de bijstand.
– aan de opbrengstenkant: door automatisering verdwijnen banen sneller dan ze er bijkomen in de dienstensector. Diensten zijn bovendien zeer conjunctuurgevoelig.
De eerste factor is politiek gestuurd, valt buiten de economie.
De tweede factor is techniek gestuurd, valt buiten de economie.
Maar deze twee factoren bepalen wel degelijk onze welvaart over 10 of 20 of 30 jaar. Echter: de politiek weigert dit in te zien. Inflatie verandert niets aan deze twee factoren.
We hebben eerder periodes gehad met hoge inflatie, rond 1982 en in 2010. Heeft dat de schulden van de Europese landen vergroot of juist kleiner gemaakt?
Juist.

Frank
Frank
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Er zijn voldoende praktijkgevallen in de afgelopen tweehonderd jaar waar overheden de geldhoeveelheid en daardoor inflatie niet onder controle hielden. Weimar honderd jaar geleden is een van de meest afschrikwekkende voorbeelden. Dit op grote schaal bijdrukken van geld gebeurt ook op dit moment en er lijkt geen rem op te komen. het is gewoon duidelijk waar het toe zal leiden, een ongelooflijke verarming van de bevolking, een totaal vastlopende eurozone in termen van economie en voorspoed en er zal sociale onrust ontstaan. In de US lijken ze het iets beter begrepen te hebben, de ECB is ziende blind. Fasten your seatbelts voor de komende 5 jaar.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frank

Precies wat ik al schreef, ken uw geschiedenis dit kan eigenlijk alleen maar verschrikkelijk FOUT gaan!

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Je mist het cruciale punt. Die inflatie wordt nodig geacht om de schuldenbergen van Clubmed te laten smelten. Maar omdat de mentaliteit in die landen niet verandert zullen die schuldenbergen ook met hyperinflatie niet smelten.

EU en ECB hebben sinds de crisis met Griekenland hoegenaamd niets gedaan om dit probleem op te lossen. Daardoor zitten we nu in de ellende. EU/ECB = mismanagment, dus dat probleem zal zich pas oplossen als de € uit elkaar knalt. Clubmed failliet, 10 a 15 kl”tejaren en dan krabbelt het spul wel weer op. De noordelijke helft zal er na dit avontuur weinig beter voorstaan, maar kan zich sneller herstellen. En de bankmannetjes, die krijgen eindelijk de straf voor hun onverantwoordelijke uitleengedrag.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Inflatie is diefstal, want inderdaad, zoals gezegd, je hoeft minder terug te betalen. Dit is vooral interessant voor degenen met de meeste schulden; de overheden.
En wanneer de luchtbel knapt, dan stap je over op een andere munteenheid (en betaal je je schulden af met vers gedrukte ‘oude’ valuta).
Dit laat je door de media aan de massa uitleggen als zijnde gunstig. Als de massa dit slikt en pas daarna ontdekt dat dit ongezond is,… boeiuh.

John Zoetebier
John Zoetebier
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Voor al deze problemen biedt een periode van hoge inflatie, 10-12% per jaar gedurende tien jaar of zo, een oplossing.”
In een gesloten systeem klinkt dit logisch, maar Europa is geen gesloten systeem. Wie gaat er nog geld lenen aan de EU als je vervolgens je geld letterlijk in rook ziet opgaan vanwege de inflatie. De EU kan ook kiezen voor nog meer geld printen boven op de huidige biljoenen Euros , maar dat zal leiden tot hyperinflatie. Verder wordt vergeten, zoals ook in andere reacties al is vermeld, dat de bevolking door hoge inflatie aan de bedelstaf komt omdat ook de laatste spaarcentjes verdampen als sneeuw voor de zon. De sociale onrust die dit zal creëren betekent de ondergang van de ECB. De ECB vergeet namelijk haar primaire doelstelling van inflatiebestrijding ten gunste van politieke doelstellingen, namelijk het op de been houden van hoge schuldenlanden. Het huidige beleid zal falen daarvan ben ik rotsvast overtuigd.

Helena Berger
Helena Berger
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  John Zoetebier

ik vind dat de schrijver nogal simpel is. Wat hij schrijft is theoritsch, in de praktijk werkt dat een beetje anders. Je moet altijd met neven en tegenslagen incalculeren! En ik kreeg ook een beetje idee dat hij totaal geen idee heeft wat nu echt aan de hand is. Deze probleem is niet zoamaar uit de lucht gevallen. Dit is al jaren aan de gang en we hebben met zijn allen gewoon onze hoofden in de zand gestoken. Net het idee morgen is weer een nieuwe dag!!! Dan kijken we wel weer!! Teveel lap middelen zijn de laaste 10 jaar gebruikt om deze probleem baas te blijven. Je kan geen geld uitgeven die je niet hebt.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed voor de regeringen maar bijzonder slecht voor de burgers (pensioenen en spaargeld). En ik heb zo’n vermoeden dat die schuldverdamping voor de knoflooklanden aanleiding zal zijn nog ruimer te gaan spenderen

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het zijn allemaal prachtige financiële kunstjes maar voor een gewone mens telt alleen wat in de portemonnee komt, wat er uitgaat en wat resteert om te leven. Voorlopig merken wij alleen dat het laatste deel steeds kleiner wordt niet in het minst door de gemeenschappelijke munt die een eenheid moet vormen voor sterke en zwakke economieën tezamen wat eigenlijk niet kan.

Joost
Joost
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Iedereen verhongert, maar gelukkig de eurozoneproblemen zijn opgelost.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit klinkt als hopen en bidden. De lange termijn effecten zijn deels niet te overzien en deels desastreus. Zoals medereageerder meneer van der Keur al zei, honger wordt een dingetje. Als er een miljoen hongerige burgers aan het Binnenhof staan om te vragen waar alle boeren zijn gebleven is het snel over met het monetaire gegoochel. Tijd om waardevaste materialen als goud te kopen.

Edzbb
Edzbb
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De rente laag houden kan natuurlijk alleen als de rest van de wereld dat ook doet. Als daar de rente opgehoogd wordt en de EU doet niet mee komt er te veel kapitaalvlucht en devalueert de Euro te veel. Het hangt op korte termijn van door de EU/VS economisch bestrafte landen zoals Rusland, China e.d. af of dit plan werkelijk kan worden toegepast en al helemaal of die m.b.v. hun economisch gewicht een werkend alternatief voor de SWIFT kunnen opzetten. Dan gaat op wat langere termijn ook de USD onderuit, wat dan wel ook China hard treft, maar veel harder aankomt bij de westerse SWIFT-leden en VS-obligatiehouders zoals Japan.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Edzbb
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mij probeert de schrijver van het artikel de ernst van de situatie te downplayen. Daar is reden genoeg voor. Hoe gaat de wereld er uitzien als het echt kritisch gaat worden?
Het is niet vreemd dat in deze tijden de media gebruikt worden om mensen weg te laten kijken van niet welgevallig nieuws. Het nadeel is dat mensen mensen
onvoorbereid op een nieuwe situatie losgelaten worden. Het maakt het alleen maar erger.

39
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x