Oekraïne-conflict: de Russische beweegredenen

Modernisering raketarsenaal met steun NAVO was de druppel

Titelfoto Oekraïne-conflict: de Russische beweegredenen

Foto:

 

De Amerikaanse militair analist Rob Lee voorspelde in januari 2022 vrij exact dat Rusland – na een troepenopbouw van een jaar –  op korte termijn tot militaire actie in Oekraïne zou overgaan. Steen des aanstoots is de modernisering van de krijgsmacht van Oekraïne, die in samenwerking met de NAVO plaatsvindt. In een uitvoerig artikel op de website van de Amerikaanse denktank Foreign Policy Research Institute gaat Lee in op de Russische beweegredenen. OpinieZ brengt een vertaalde, ingekorte versie van zijn artikel.

Hoe ambitieus zijn de doelstellingen van het buitenlandse beleid van Rusland, en hoeveel geweld denkt Moskou te moeten gebruiken om die te bereiken? Moskou heeft verschillende ultimatums gesteld, maar de meest kritieke en dringende kwestie is dat het Kremlin Oekraïne nu beschouwt als een permanent vijandig land dat zijn defensiecapaciteiten blijft opvoeren.

 

Diplomatieke impasse

De Russische hoop op betere betrekkingen met president Volodymyr Zelensky is in 2021 de bodem ingeslagen. Moskou richtte zich op het verminderen van het veiligheidsrisico dat Oekraïne op lange termijn vormt, onder meer door de uitbreiding van de defensiesamenwerking met de NAVO een halt toe te roepen. Dit is echter een van de meest onrealistische en moeilijkst in te willigen eisen voor de NAVO, vooral omdat Oekraïne in eigen land langeafstandsraketten aan het ontwikkelen is. Deze diplomatieke impasse wijst op een aanzienlijk risico van een Russische militaire escalatie in Oekraïne met weinig voor de hand liggende uitwegen.

Het Russische gedrag doet vermoeden dat het gelooft dat de kosten van niet-handelen groter zouden zijn dan de kosten van een aanzienlijke militaire escalatie in Oekraïne, vooral na het evalueren van de gebeurtenissen in Oekraïne in de zomer en de herfst van 2021. De huidige activiteiten van Rusland zijn een voortzetting van de militaire opbouw die het in maart en april 2021 in de buurt van Oekraïne heeft doorgevoerd, en zijn strijdkrachten zijn nu beter gepositioneerd voor een groot offensief.

 

Militaire opbouw

Ik heb eerder betoogd dat de opbouw in het voorjaar van 2021 een demonstratie was om de NAVO en de Verenigde Staten ervan te weerhouden een “anti-Russisch” beleid te voeren, zoals de toetreding van Oekraïne tot de NAVO of verdere samenwerking tussen de NAVO en Oekraïne op defensiegebied, door te dreigen met asymmetrisch militair geweld tegen Oekraïne. Drie factoren hebben waarschijnlijk de timing van de voorjaarsopbouw beïnvloed.

Ten eerste werd Washington erdoor herinnerd aan de militaire macht van Moskou en werd een dialoog met de regering-Biden afgedwongen om de Amerikaans-Russische relatie te verduidelijken.

Ten tweede vond de opbouw plaats net een maand nadat de Oekraïense president Zelenski had besloten drie televisiezenders te sluiten die werden gecontroleerd door Viktor Medvedchuk, een goede vriend van president Vladimir Poetin. Volgens de Russische krant Kommersant is de hoop van Rusland op een diplomatieke overeenkomst met Oekraïne in 2021 ineengestort, en zijn Russische functionarissen begonnen de druk op hun buurman op te voeren.

 

Tegenpool

Na afloop van de voorjaarsopbouw bleef Kiev een beleid voeren dat de Russische functionarissen kwaad maakte. Medvedchuk werd in mei onder huisarrest geplaatst. In reactie daarop wijdde Poetin zijn openingstoespraak op de volgende vergadering van de Russische Veiligheidsraad volledig aan de ontwikkelingen in Oekraïne, inclusief een hartstochtelijke verdediging van Medvedchuk. Hij beschuldigde Kiev van “het zuiveren van hun politieke omgeving” en suggereerde dat Oekraïne “langzaam maar gestaag veranderde in een tegenpool van Rusland, een anti-Rusland”.

Een maand later reageerde Poetin verontwaardigd nadat het Oekraïense parlement een wet over inheemse volkeren had aangenomen, waar Russen niet onder vielen (en Oekraïners evenmin). Hij vergeleek de gevolgen van de wet met die van “een soort massavernietigingswapen“. In augustus sanctioneerde Zelensky verschillende Russische entiteiten en blokkeerde hij verschillende Russische websites, waaronder de digitale dienstverlener Rostelecom en de kranten Moskovsky Komsomolets en Vedomosti.

De derde factor die de timing van de voorjaarsopbouw verklaarde, was de overwinning van Azerbeidzjan in de tweede oorlog om Nagorno-Karabach. Azerbeidzjan won met kritische steun van Turkije, onder meer van Turkse officieren die de onbemande gevechtsvliegtuigen (drones) TB2 bestuurden die zo’n cruciale rol speelden. Moskou zag Oekraïne waarschijnlijk als een plaats waar het de Turkse defensiesamenwerking met de buurlanden van Rusland kon confronteren en koppelde de acties van Ankara aan de bredere kritiek van het Kremlin op de sluipende NAVO-steun aan Kiev.

Als een van de doelstellingen van Rusland met de opbouw in het voorjaar was om verdere steun van de NAVO voor Oekraïne af te schrikken, dan hebben de gebeurtenissen in de zomer en de herfst aangetoond dat dit mislukt is.

 

Turkse drones

Ook de samenwerking tussen Kiev en Ankara op het gebied van defensie werd voortgezet. De twee landen hebben vooruitgang geboekt met een overeenkomst voor de productie in licentie van TB2-drones – de drones die een cruciale rol speelden in de oorlog in Nagorno-Karabach – in Oekraïne. Turkije heeft in juli extra TB2’s geleverd aan de Oekraïense marine, en het Oekraïense ministerie van Defensie heeft plannen aangekondigd om in september nog eens 24 TB2’s aan te schaffen. Eind oktober voerde Oekraïne zijn eerste luchtaanval uit met een TB2-drone op een D-30 houwitser in de door Rusland bezette Donbas. Deze aanval bewees dat Turkije de TB2 exporteert zonder beperkingen op het gebruik ervan in de Donbas.

TB2-drones veranderen de machtsverhoudingen tussen Oekraïne en Rusland niet wezenlijk, maar wel die tussen de Oekraïense strijdkrachten en de door Rusland gesteunde rebellen in de Donbas.

 

Afschrikking faalt

De Russische dwangmaatregelen in het voorjaar van 2021 hebben de modernisering van de Oekraïense defensie, de steun van de NAVO aan Kiev of het “anti-Russische” beleid van president Zelenski niet kunnen afschrikken. Als gevolg daarvan veranderde Moskou zijn aanpak van “afschrikking” naar “afdwingen”.

Rusland heeft ongeveer 32 procent van zijn militaire bataljons tactische groepen ingezet in de buurt van Oekraïne, een cijfer dat volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten kan oplopen tot 60 procent. In vergelijking met het voorjaar heeft Rusland nog meer materieel van het 41e Gecombineerde Wapenleger gestuurd, en een aantal bataljons tactische groepen en materieel van het eerste Tankleger, dat in Moskou is gevestigd, in de buurt van de Oekraïense grenzen.

 

Grondinvasie

Kortom, Rusland heeft de voorwaarden geschapen voor een aanzienlijke militaire escalatie, met inbegrip van een grootschalige grondinvasie, op korte termijn en met weinig waarschuwing, waardoor zijn dreigementen meer gewicht krijgen. Deze opbouw is geen routinematige dreiging met militair geweld en wijkt af van het normale Russische gedrag en de normale Russische retoriek. Bovendien plaatsen de Russische functionarissen zichzelf in een hoek door zich vast te leggen op een krachtige reactie tenzij zij concessies krijgen. Als Moskou sommige van zijn doelstellingen niet bereikt, zal het zijn geloofwaardigheid verliezen als het niet escaleert.

 

Eisen

Rusland gebruikt geweld niet om oorlog te voeren, maar om specifieke politieke doelen te bereiken. Hun eisen omvatten een volledige stopzetting van de NAVO-uitbreiding, beperkingen op de plaatsing van middellange- en korteafstandsraketten, en een einde aan de defensiesamenwerking van de VS en de NAVO-landen met Oekraïne. Hoewel Rusland geïnteresseerd is in een bredere dialoog over de veiligheidsstructuur van Europa, is Oekraïne voor Moskou de meest dringende en belangrijkste kwestie, hetgeen verklaart waarom Rusland eist dat deze kwestie snel wordt opgelost. Geen van de andere Russische eisen, zoals een einde aan de verdere uitbreiding van de NAVO, verklaart waarom Moskou zo vastbesloten is de kwestie nu te forceren, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat andere landen, waaronder Oekraïne, in de nabije toekomst tot de NAVO kunnen toetreden.

 

Retoriek

De retoriek van Russische functionarissen over Oekraïne is in 2021 sterk geëscaleerd. Zowel Poetin als voormalig president Dmitri Medvedev schreven respectievelijk in juli en oktober krachtige verhandelingen over Oekraïne. Poetin schreef onheilspellend: “Ik ben ervan overtuigd dat echte soevereiniteit van Oekraïne alleen mogelijk is in partnerschap met Rusland”, twee weken nadat het wetsvoorstel over de inheemse Oekraïense bevolking was aangenomen. Medvedev noemde de Oekraïense leiders “vazallen” en stelde dat verdere besprekingen met Kiev zinloos waren, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor de opbouw van de herfst en het zwaartepunt van de Russische onderhandelingen met Washington, niet Kiev.

 

Lange-afstandsraketten

Een van de meest specifieke punten van zorg van president Poetin en andere Russische functionarissen is de potentiële dreiging van in Oekraïne gestationeerde lange-afstandsraketten, die Moskou binnen enkele minuten zouden kunnen bereiken. Gezien de impasse in de onderhandelingen over de uitvoering van het akkoord van Minsk, heeft Rusland geconcludeerd dat Oekraïne in de nabije toekomst een vijandig buurland zal blijven, en dat Kiev zijn defensieve capaciteiten blijft versterken. Als Rusland Oekraïne niet tot neutraliteit kan dwingen, zal Moskou proberen te voorkomen dat Oekraïne zijn conventionele afschrikking verbetert.

Wat Oekraïne betreft, beschikt Rusland over weinig andere middelen dan militair geweld om Kiev te beïnvloeden. Daarom denkt Moskou waarschijnlijk dat een aanzienlijke militaire escalatie nu minder kostbaar zou zijn dan in de toekomst, als Oekraïne zijn militaire capaciteiten blijft versterken. Als Oekraïne raketten met een grotere reikwijdte zou hebben, zou het Russische steden of militaire infrastructuur kunnen bedreigen, waardoor Rusland minder mogelijkheden zou hebben om Kiev met militaire middelen te dwingen. Het in beslag nemen en bezetten van grondgebied zou een middel kunnen zijn om de druk op Kiev op te voeren, maar het bezetten van terrein zou niet het uiteindelijke doel zijn.

Door het Oekraïense leger zware verliezen toe te brengen, krijgsgevangenen te maken en de defensiecapaciteit van Kiev aan te tasten, zou Rusland de prikkelstructuur van Zelenski voldoende kunnen veranderen om pijnlijke concessies af te dwingen. Het probleem met beperktere opties is dat zij waarschijnlijk niet het primaire probleem van Rusland zouden oplossen: een vijandig Oekraïne dat zijn conventionele afschrikkingsmogelijkheden uitbreidt. Een agressievere optie ligt dus meer voor de hand. Rusland bevindt zich in een sterke positie om de kwestie nu te forceren.

 

Grondige voorbereiding

Bovendien heeft Rusland zich voorbereid op een confrontatie. De Russische economie staat er nu veel sterker voor – de internationale reserves zijn nog nooit zo hoog geweest – dan toen Moskou in 2014-2015 Oekraïne binnenviel en in Syrië intervenieerde tijdens een ernstige economische recessie. Het harde optreden van Moskou tegen de binnenlandse oppositie heeft ook de dreiging van ernstige protesten verminderd.

Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat Poetin denkt, maar het huidige gedrag van Moskou is verre van routineus. Rusland heeft bijna een heel leger met gecombineerde wapens vanuit Siberië ingezet en stuurt een grote troepenmacht van het Oostelijk Militair District naar Wit-Rusland. De omvang van deze inzet van grondgevechtsmacht is ongekend voor het Rusland van na de Sovjet-Unie.

Ultimatums die vergezeld gaan van Russische functionarissen die zich openlijk verbinden tot een militaire reactie, betekenen dat Rusland geloofwaardigheid zal verliezen als het niet optreedt of geen concessies doet. President Poetin heeft waarschijnlijk aanvaard dat Rusland militair geweld zou moeten gebruiken als de NAVO en Oekraïne zouden weigeren zich terug te trekken, toen hij deze herfst toestemming gaf voor een tweede opbouw van het leger.

Moskou geeft daarmee te kennen dat het de kosten van niet-handelen hoger inschat dan de kosten van geweld nu.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
31 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat deze hele tragedie duidelijk maakt, is dat er een verschrikkelijke bestuurlijke chaos in de Westerse wereld heerst.
De Ruttes in de Westerse wereld, voeren een opdracht uit, die de burgers in de Westerse landen vogelvrij maakt.
Een angstige in twee kampen verdeelde bevolking, is ontstaan door toedoen van de Westerse Ruttes.
De EU kaatst de bal, maar is te dom om te snappen dat die bal terug komt.
RUTTUP en NEXIT is voor Nederland de enige oplossing.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Tjongejonge, wat een ferme reacties op de situatie in de Oekraïne. Is men hier in het westen al vergeten hoe wij Irak zijn binnen gevallen? Afghanistan? Libië? Syrië? Landen die stuk voor stuk naar de Middeleeuwen zijn gebombardeerd. Hoeveel boter kan een mens op zijn hoofd hebben? En dat waren niet eens onze buurlanden, maar landen ver hier vandaan, zeker vanuit de VS gezien.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Staatsrechtelijk zijn die staten nauwelijks de middeleeuwen voorbij daar heb je geen bommen voor nodig.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Er is meer aan een land dan alleen staatsrecht. Libië was een rijk land met een goed watervoorziening via ontziltingsinstallaties, goed onderwijs. Dat dat soort landen een tribale structuur hebben met een sterke leider is in die culturen niks vreemds. Niet democratisch, maar de Libieërs hadden het niet slecht. Pas toen Kadaffi met een eigen Afrikaanse munt wilde komen waren de rapen gaar en werd het land vernietigd. Nu is het een rovershol met slavenmarkten en exporteer het op grote schaal ‘asielzoekers’ naar Europa. Leve de Arabische Lente…

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Hie dan ook het is altijd dezelfde stramien in die landen. Er komt een populaire leider en door de tijd heen wordt hij dictator want al die stammen ruzies vereisen een harde hand. Als islamieten in een democratische land komen kunnen zij de vrijheid niet aan. En, als zij in eigen land zogenaamd bevrijd worden zijn de rapen gaar. Met als vervolg stromen migranten richting Europa. En het Westen is vaak de oorzaak daarvan. Invoeren van democratie in die landen is onmogelijk en dat willen zij hier niet begrijpen.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Kern van de zaak is, dat het westen zich wereldwijd net zo agressief gedraagt als wat jij van Rusland claimt. Sinds 2000 Afghanistan, Irak, Syrië, Libië en Egypte- waar het leger tijdig ingreep, maar o.a. het toerisme als bron van inkomen zich pas in 2019 enigszins herstelde Zo’n beetje de oogst van 20 jaar westerse dominantie. En wat we daarvoor uithaalden. En……., onze bemoeienis in de Oekraine. Timmermans, Verhofstad en Van Balen hebben in 2004 het westerse vuur flink opgestookt.
Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat NAVO en EU de Oekraine een vals gevoel van veiligheid hebben gegeven.

Dus om nu op hoge toon Rusland de maat te nemen is objectief genomen nogal hypocriet.
Het enige wat Rusland mist is onze gladde leugenpraat, waarin we riepen dat de we de democratie zouden herstellen.

In mijn optiek was het beter geweest als we m.b.t. de Oekraine wat terughoudender waren geweest. Waarschijnlijk was het dan niet zover gekomen.

Hoezeer we Rusland veroordelen, wij zijn mede schuldig aan deze situatie.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ernie van de Wal
Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het klopt beslist niet wat Putin heeft gedaan. Deze acties dienen ten sterkste worden afgekeurd. Dit neemt niet weg dat de EU zich dood dient te schamen. Wat deden onze europarlementariërs daar in vredesnaam in 2014? De heer Verhofstadt en consorten hebben aan de basis gestaan van dit conflict. Daarnaast hebben zij kilo’s boter op het hoofd. Hoezo, wij mogen ons niet mengen in binnenlandse aangelegenheden? De NAVO heeft half joegoslavie platgegooid op basis van haar eigen hoogverheven morele geweten. Was dat staatsrechtelijk wel verantwoord? Vele toezeggingen aan Rusland zijn simpelweg niet nagekomen. In 2000 telde dit bondgenootschap slechts 16 leden, nu 30. Veelal in de periferie van Rusland. Het Oekraine pact? Via een referendum stemde de Nederlanders tegen, maar toch kwam het er. Hoe denkt men dat Putin daar naar kijkt? Waarom Rusland niet getracht bij de NATO te betrekken? De Russen krijgen nauwelijks tot geen erkenning voor het enorme offer dat zij hebben gebracht om Hitler te verslaan. Ik vrees, wij zullen het nooit weten, maar dat de landingen in normandie heel wat minder succesvol zouden geweest als de Duitsers meer troepen hadden kunnen vrijmaken. Maar nee hoor op de herdenkingsdag wordt Rusland niet eens uitgenodigd. Nogmaals, het is een afschuwelijke daad van agressie. Volkomen fout, maar de EU moet zich schamen. Het VK met Gibraltar of de Falklands? De grote mond van de Fransen? Ik word heel beroerd van die eenzijdige moraal.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Een vraag op uw reactie: Wat had Rusland dan wel moeten doen? Niets doen en pas wanneer het was aangevallen reageren?
Vergeet ook niet de dreiging van de bio labs die door de VS worden gefinancierd (zie reactie van Don Tessers)

Jos
Jos
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Nou, in ieder geval geen oorlog beginnen. Al die verspilling van mensenlevens. Dat is niet te verdedigen. Neemt niet weg dat ik uw mening deel dat Rusland ernstig te kort is gedaan. De EU en de NAVO, de Biden regering voorop, dragen mijn inziens grote schuld.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Is ook mijn mening de EU, NAVO en de USA regering dragen grote schuld aan dit conflict. Wij worden geconfronteerd met het inlegvelletje van Rutte, die zich weer internationaal aan het profileren is. De problemen in eigen land kunnen wel wachten en daarom neemt hij, ingefluisterd door de EU, sancties die ons land nog een extra duwtje geeft richting ellende.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Door wie zou Rusland aangevallen worden? Dit is precies de psychotische gedachte van Poetin die zich daarmee het recht om te aanvallen toegeëigend. Hij valt een Oekraïne binnen en als zij terug schieten zijn het plotdeling aanvallers. Poetin is geestenziek omdat hem niemand als grote leider erkent dus moet hij het zelf doen.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Niet de steun des aanstoots maar de druppel die de emmer deed overlopen.
Het was Hussein Obama die steun zocht bij Europese reactionairen voor zijn duivelse plan om onder het mom van een afstand-verklarend pact met totale omissie van controle en toezicht Iran aan het atoomwapen te helpen om Israël volledig uit te roeien.
Hiertoe vond hij met zijn minister van buitenlandse zaken en Global warming fanaat John Kerry de mislukte nucleaire ingenieur, Greenpeacer en PvdA partijleider Diederik Samsom met zijn Rutte II minister van Buza Frans Timmermans bereidt.
Timmermans moest het twee jaarlijkse Nuclear summit in 2014 in Den Haag organiseren en in ruil kreeg Timmermans steun van Obama, Kerry, Victoria Nuland, Geoffrey Pyatt etc. om op 4 december 2013 op de stoep van de OVSE in Kiev met de Azov nazi’s te praten en de burgeroorlog van 2014 te instigeren. Hans van Baalen en Guy Verhofstadt volgden Timmermans.
In 2013 had Greenpeace van Diederik Samsom instemming om tijdens het 400 jaar Russisch-Nederlandse betrekkingen en Putin’s bezoek aan Nederland een Russische booreiland te bezetten.
De homobeweging van D66er Sjoerd Sjoerdsma demonstreerde tijdens de Gay parade in Amsterdam tegen Putin over de homo idioten in Rusland. In juni 2014 weigerde minister van Buza Timmermans om in tegenstelling tot Engeland en Frankrijk GEEN negatief reisadvies af te geven voor vluchten over het oorlogsgebied in oost Oekraïne.
Vandaag is John Kerry US minister van buitenlandse zaken onder maffia baas Joe Biden (Obama) Frans Timmermans is eerste vice president van de Europese commissie en Diederik Samsom is zijn kabinetschef.
Het is goed dat Rusland Oost Europa vrijwaart van het cultureel marxisme van Biden en co.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De regering van Oekraïne heeft grote fouten gemaakt in hun politiek.
1) Ze hebben internationaal gezien voortdurend contacten onderhouden met de NATO met het doel aansluiting te verkrijgen, terwijl Oekraïne een grote Russische minderheid kent (30 %) die zich cultureel verbonden voelt met Rusland. Zweden en Finland zijn ook buurlanden van Rusland, maar zijn altijd neutraal gebleven en willen dat blijven doen. Oekraïne had ook bewust een status als neutrale bufferstaat kunnen volgen.
2) Oekraïne heeft de akkoorden van Minks nooit uitgevoerd. De overeengekomen autonomie voor de Donbas is nooit nagestreefd. Er zijn verkiezingen gehouden, maar separatisten uit de Republiekjes Luhansk en Donjetsk mochten niet meedoen. Dat schept geen vertrouwen.
3) In 2020 heeft Oekraïne taalwetten aangenomen die het gebruik van het Oekraïens verplicht stellen in het hele land. Nu gebruiken een groot deel van de Russen nog Russisch in het dagelijks leven. De bedoeling is het gebruik van Russisch geleidelijk ‘weg te faseren’. Dit is een vorm van taalkundige genocide.
4) Er was in Oekraïne een sociaal-nationalistische partij actief, die in zijn vlag een SS symbool gebruikte, de ‘wolfsklem’, die in 2004 werd vervangen door een drietand. Deze partij heet nu Svoboda en heeft vooral steun in het westen van Oekraïne en heel weinig in het deel waar Russisch sprekenden wonen. Deze partij heeft ook in de regering gezeten.
Al deze omstandigheden maken het wel heel moeilijk voor Rusland om in Oekraïne iets anders dan een vijandig land te zien, dat bovendien door Europese staten wordt gesteund in zijn anti-Russische activiteiten.

Boorzalf
Boorzalf
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Er is een film “Wie is Poetin”.deze film/documentaire analyse geeft een goed beeld wie hij is. En daar kunnen de EU EN VS nog een puntje aanzuigen. Deze man heeft heel Rusland opgebouwd nadat Boris yeltzin het land in de uitverkoop deed aan de VS in de jaren negentig.
Zie kla.tv Wie is Poetin.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het verbaast me hoe mensen toch weer klakkeloos het staatsnarratief accepteren als de waarheid en enige waarheid. Hieronder een filmpje van een Duitssprekende dame in Donetsk. Zij legt uit dat de mensen blij zijn dat de Russen eindelijk orde op zaken komen stellen nadat ze 8 jaar lang gebombardeerd zijn door nazistische en extreem nationalistische elementen in de Oekraïense overheid. Zoals Poetin dat ook heeft uitgelegd in de speech die hij heeft gegeven ter verantwoording van de inval. Vanzelfsprekend heeft de Oekraïense overheid dit niet zelf verzonnen, maar wordt gesteund door de EU en de VS die tevens modern wapentuig aan de grens met Rusland plaatsen. Daar krijgen diezelfde Russen op enig moment wel genoeg van. Het is dus weer allemaal gepland, georchestreerd en gewild door de imperialisten van de EU en de VS. De tijd van het vrije westen tegen het dictatoriale oosten is voorbij. Onze overheden zijn de goeden niet meer.

https://odysee.com/@devrijeomroep:6/oorlogsverslag-uit-donetsk:0

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Als Poetin iets uitlegt moet je het vooral niet geloven zoals die Duitsprekende Poetin buikspreekpop.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Meneer Poetin is een van de zeer weinige politieke leiders die verstandig en consistent praat over geopolitieke zaken. Zo kan ik mij een lang interview met Oliver Stone herinneren bv. Natuurlijk moeten alle politici gewantrouwd worden, ook meneer Poetin. Maar hij komt ten minste met een steekhoudend verhaal zoals hier in de vertaling van zijn motiverende speech: https://www.frontnieuws.com/toespraak-van-poetin-24-februari-2022-nederlands-transcript/

Ja, hij staat voor de belangen van Rusland. Dat is zijn werk. Hij moet dat doen. En als er iets is wat je nimmer nooit moet geloven, dan zijn het wel de MSM. Op zijn best krijg je een deel van de waarheid te horen. Je zult dus meerdere bronnen moeten raadplegen. Ook de informatie van ‘de tegenstander’. Weten wij bv dat het westen neonazistische en extreem nationalistische groepen in de Oekraïne ondersteunt om het land te destabiliseren? Dat hoor je niet in de MSM. Denk je dat het daarom niet gebeurt?

Jan
Jan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Je kunt praten tot je een ons weegt, maar het is zeker niet zo dat die voormalige Oostblok landen met wapengeweld zijn gedwongen om lid te worden van de NAVO. Zij weten uit eerste hand hoe het is te leven in een opgelegde Russische ‘democratie’. En verder zijn de VS onder Biden, en de EU al tientallen jaren, zo zwak dat dat gewoon een uitnodiging is voor imperialisten om te pakken wat ze pakken kunnen. Niet de Baltische staten, maar Taiwan is waarschijnlijk het volgende slachtoffer.

charles janssen
charles janssen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Als Moskou sommige van zijn doelstellingen niet bereikt, zal het zijn geloofwaardigheid verliezen als het niet escaleert” Volledig eens. Juist maakt hun militaire operatie zeer riskant. Poetin zal steeds zwaardere middelen moet inzetten om het verzet te breken. Ten koste van de hele lokale bevolking, oorlogsmisdaden liggen op de loer Het volledige grondgebied is niet te bezetten en in de steden zal om elk gebouw en straat worden gevochten. Daarbij zullen de verzetsstrijders over steeds betere wapens beschikken. Aldus zal het steeds moeilijker worden om tot overeenstemming en vriendschappelijke betrekkingen te komen. Neutralisatie is van Oekraïne is de beste oplossing. Inclusief zelfbeschikking voor het Oostelijk deel. Het moeilijkste wordt het vinden van een aanvaardbare oplossing voor de Krim.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  charles janssen

Neutralisatie is een lapmiddel voor kort termijn maar als het de invasie stopt dat moet het maar. En Poetin zal onder deze omstandigheden nooit de Krim teruggeven zoals hij zich ook de Oekraïne toegeëigend. Dat heeft ie toch al ook in zijn speech gezegd. Hij verdraait de historische feiten want eigenlijk zou Rusland in die zin aan de Oekraïne moeten toehoren. Overigens was Oekraïne nooit echt zelfstandig geweest pas na het uiteenvallen van de Sovjet unie. Het hele gebied was altijd Pools-Litouws(tot de grote Pools-Russische oorlog) en een tijd viel die onder de Habsburgers.

richard
richard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Elke dader ziet zichzelf gerechtvaardigd vanuit het slachtofferdenken. Dat zelfs een nucleaire supermacht zich nu als “slachtoffer” opstelt richting een buurland is tekenend voor het tijdsbeeld waarin we momenteel leven. Het slachtofferschap blijkt de grote excuustruus van deze eeuw.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

(Leger)leiders in Rusland willen sinds begin jaren negentig al dat (vooral Oost-)Oekraïne terug bij Rusland komt. Sterker: ze hebben het nooit onafhankelijk gewild. De rest is een kwestie van geduldige timing en gelegenheidsargumenten zoeken. (Die dus aardig worden opgepakt getuige dit artikel).

Reknir
Reknir
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Dit lijkt mij aantoonbaar niet waar. Tot 2014 heeft Rusland zich niet vijandig opgesteld naar Oekraïne. Dit conflict is begonnen bij de illegale afzetting van de Russisch gezinde president Viktor Janoekovytsj. Sindsdien verkeert Oekraïne in een permanente staat van burgeroorlog. Deze afzetting werd fanatiek gesteund door EU/NAVO/VS. Vraagt u zich niet af waarom de EU/NATO/VS zich zo fanatiek met Oekraïne menen te moeten bemoeien? De Europese en Amerikaanse bevolking lopen alvast niet warm voor dit conflict, het Oekraïne-referendum in Nederland en de toeschietelijke houding van Trump naar Poetin hebben dit aangetoond. Nu zijn ze bezig onder de NAVO gezinde Zelensky een een anti Russische troepenmacht op te bouwen in Oekraïne, hoe crimineel is dit wel niet! De ondemocratische EU/NAVO creëren een anti Russische legermacht in Oekraïne, je mag je eveneens afvragen hoe democratisch Biden eigenlijk is verkozen, hier is het laatste woord nog niet over gezegd maar dit terzijde. Waarom willen ze een anti-Russische oorlogsmachine in Oekraïne? Ik denk om Poetin te verslaan en onbeperkte toegang tot de Russische grondstoffen te verschaffen, zoals ze eerder hadden onder de Amerika-marionet Boris Jeltsin.

Gerard
Gerard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat een verhaal vol appelen en peren. Alsof die zielige Rusjes niet anders kunnen. Zeldzame kolder.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gerard

De tragiek is dat de Russen inderdaad niet anders kunnen zolang zij zich als vijand van de rest van de wereld blijven opstellen. Helaas waren Gorbatsjov en Jeltsin te zwak om echte verandering te brengen en grepen de oude communistische krachten de macht. Vergeet niet dat Rusland geen kapitalisme gekend heeft omdat zij direct uit het feodalisme een sprong naar socialisme maakten. Democratie hebben zij nooit gekend.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Rusland heeft zich altijd als de vijand van de NAVO en democratie opgesteld en kies voor autocratische stelsel. Een conflict zal dan nooit afblijven en de vijandschap blijft tenzij het Westen het dictaat uit Moskou wil volgen. Helaas heeft zich het Westen altijd gereserveerd opgesteld om Rusland niet te tarten en dat vertaalt Poetin als zwak. De huidige dreiging van Russische Buitenlandse Zaken aan Finland en Zweden omtrent eventuele NAVO lidmaatschap getuigd van de vijandschap van Rusland. Een aangrenzende soevereine staat moet en zal Rusland gehoorzamen want anders wordt het als anti-Russisch gezien. Er is geen reden voor het Westen om aan de wensen van dictatoriale Rusland te moeten voldoen. Rusland kan veel niet leuk of goed vinden maar een soevereine staat moet zelf uit kunnen maken waar toe deze bij wil horen. Dat dit een reden voor een aanval geldt is barbaars. Dat Oekraïne haar militaire krachten versterkt is een goed recht met een buurland als Rusland. Als je normale betrekkingen op nahoudt hoef je niet bang te zijn voor het gebruik van militaire materiaal.Helaas is de lange ervaring met Rusland voor vele landen slecht uitgevallen. Het streven van Rusland om een grote Slavische rijk te stichten onder de Russische leiding net zoals het onder de Sovjet unie is de droom van Poetin. Deze agressie wordt door de andere Slavische landen niet gedeeld om onder de Russische juk te leven en kiest voor de Westerse democratie. Het Westen zou op dit moment Rusland haar plaats moeten wijzen maar daar is moed voor nodig gepaard met het tijdelijk opbrengen van grote offers. De groot deels onwetende en eeuwenlang lijdende Russen weten niet beter dan offers op te brengen maar voor het Westen is het nog maar een vraag of deze toe bereid is.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Rusland wil wellicht de geschiedenis terugdraaien en de USSR her-oprichten, maar Frankrijk en Duitsland willen samen het derde Rijk in Europa realiseren, heeft u dat ook in de gaten? Bovendien speelde zich na de eerste WO iets soortgelijks af: Duitsland werd vernederd door de winnaars en toen zich een sterke leider presenteerde werd WO-2 geboren. Na de implosie van de USSR werd Rusland vernederd door het westen (door o.a. expansie Oost-Europa), en Poetin is een sterke leider die bovendien 20 jaar aan modernisering van Rusland heeft gewerkt. Ze hadden hem serieus moeten nemen, allemaal, dan hadden we nu niet aan de vooravond van misschien WO-3 gestaan!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Mieke Lubbers

Het zijn allemaal machtsspelletjes en in de EU laat iedereen zich leiden door Duitsland en Frankrijk met andere worden men staat er bij en slikt alles vrijwillig. Maar Rusland met de sterke leider, ik zeg liever psychopaat valt zomaar landen binnen met de leger en dwingt ze om zich aan hem over te geven. Ik leef nu al langer in het Westen dan in het Oosten en begrijp steeds beter dat de slachtoffers van Rusland nooit echt begrepen zullen worden. Wie leiders als Poetin bewonderd als sterke leiders begrijpt er niet veel van. Dat is geen verwijt maar bewijs van onwetendheid over de ware aard van de Russische machthebbers vanaf 1917. Machtsbeluste moordenaars van de linkse stempel. Helaas streeft het Westen paradoxaal naar een eigen Sovjet unie met steeds meer EU. Dat is teleurstellend voor iemand die de Sovjet unie ontvlucht is.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het kleurt goed rood, communistisch rood. Communisme komt tegenwoordig uit het Westen wat een koude douche voor de voormalige slachtoffers van het communisme.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

“Rusland heeft zich altijd als de vijand van de NAVO en democratie opgesteld”

In 1990 meen ik wilde Poetin bij de NAVO. Hij mocht niet. Er zijn wel allerlei andere vriendschappelijke verdragen getekend. U zou zich eens kunnen verdiepen in de zogenaamde Heartland theorie van Halford Mackinder, een Britse geo-politieke strateeg van een goede 100 jaar geleden (Het VK was toen de mondiale supermacht). Hij vroeg zich af of het wel mogelijk is om 23% van de wereld te besturen vanaf een koud en nat eiland wat een beetje aan de zijkant ligt. De vraag stellen is hem beantwoorden en het antwoord is nee. Amerikaanse geo-politieke strategen hebben deze theorie overgenomen, met name Zbigniew Brezinski, en geconcludeerd dat voorkomen moet worden dat groter Duitsland en groter Rusland (the Heartland) met elkaar gaan samenwerken. Immers, als dat gebeurt kunnen zij sterker en machtiger worden dan de VS waardoor deze van de top van de mondiale apenrots geduwd worden. Gevolgmatig is een verdeel-en-heers taktiek van de VS noodzakelijk om te verhinderen dat het Heartland kan ontstaan en het Atlantische Genootschap de ultieme wereldmacht kan blijven. Het is zinvol voor de VS om de NAVO te laten oprukken richting Russische grens en voortdurend te stoken in binnenlandse Oekraïense aangelegenheden. In Rusland weet men dat ook en men heeft er nu genoeg van. Ik kan dat begrijpen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Er valt genoeg aan te merken ook wat de NAVO betreft, iedereen is tenslotte op macht uit en wil die behouden. Dat zij Rusland in 1990 niet als lid wilden kan ik mij voorstellen met hun verleden. Het is begrijpelijk dat de satlietlanden van onder de Sovjet invloed wilden en dus snel leden van de NAVO werden hebben de Russen aan zichzelf te danken. Oekraïne heeft net als de andere landen besloten om dezelfde koers te varen om van de Russen af te komen. Dat zij het niet leuk vinden is begrijpelijk maar de oorzaak zijn zij zelf. Niemand wil een dictator boven zich.

31
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x