Nederlandse prominenten gaan op Jodenjacht

Dubieus Wob-verzoek van The Rights Forum

Opnieuw is de jacht op Joden geopend. Ditmaal door The Rights Forum, een organisatie die opkomt voor ‘de rechten van Palestijnen’. Zij stuurden een Wob-verzoek aan alle universiteiten om hun contacten met Israëlische en Joodse instellingen en bedrijven openbaar te maken. Een actie die onmiskenbaar antisemitische trekken heeft. Zijn de lessen uit het verleden nog steeds niet geleerd, vraagt Freek van Beetz zich af.

Vorige week heeft The Rights Forum via een uitgebreid Wob-verzoek de Nederlandse universiteiten gevraagd om een overzicht van alle contacten met Israëlische en Joodse instellingen en bedrijven. The Rights Forum is een organisatie, opgericht door oud-premier Dries van Agt, die zegt zich in te zetten “voor een rechtvaardige uitkomst van de kwestie Palestina/Israël en opkomt voor de rechten van de Palestijnen”. Maar daarover straks meer.

 

Opwinding

Het Wob-verzoek en de berichtgeving daarover hebben voor opwinding in joodse kringen gezorgd. In De Telegraaf (10 februari) spreekt voorzitter Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg (CJO) van “puur antisemitisme”. Hij roept de universiteiten op om medewerking aan dit Wob-verzoek te weigeren. Het CJO heeft al aangekondigd een gesprek met onderwijsminister Robbert Dijkgraaf te willen.

 

Kamervragen

Inmiddels hebben de Kamerleden Ellian (VVD) en Segers (CU) scherpe Kamervragen gesteld over deze actie van The Rights Forum. Zo luidt vraag 6: “Vindt u dit soort Wob-verzoeken met dit intimiderende karakter en deze antisemitische connotatie toelaatbaar?” Opperrabbijn Jacobs verklaarde in De Telegraaf: “Dit herinnert mij aan de grondige zorgvuldigheid en snelheid waarmee tijdens de bezetting de meeste burgemeesters meewerkten om de namen van hun joodse burgers aan de Nazi’s door te geven.”

 

Duitse bezetting

Even een kort, persoonlijk intermezzo. In het begin van de Duitse bezetting van Nederland wilde mijn vader, die als veertienjarige na twee jaar ambachtsschool de bouw inging als marmerzetter en steenhouwer, hogerop: hij had artistieke ambities en had zich ingeschreven op de opleiding voor tekenleraar. Bij brief van 12 augustus 1942 kreeg hij de mededeling dat hij, samen met zes andere joodse medeleerlingen, werd uitgesloten van het afleggen van het (eind-) examen Handtekenen 1942. De opleiding had op verzoek van Den Haag de namen van de joodse kandidaten aan het departement van Opvoeding doorgegeven. En daarmee vervlogen de ambities van deze nog jonge joodse bouwvakker/steenhouwer. Hem stond nog veel meer te wachten.

 

Godwins

Ik probeer ‘Godwins’ in mijn columns te vermijden. Maar nu ontkom ik er niet meer aan. Directeur Gerard Jonkman van The Rights Forum, een pro-Palestijnse – en – moet je wel zeggen – dus anti-Israëlische organisatie, verzoekt de universiteiten om alle contacten met Israëlische instellingen en bedrijven en Joodse instellingen openbaar te maken. Het gaat om “alle documenten aangaande formele samenwerking, samenwerkingsprojecten en/of correspondentie met de volgende Nederlandse organisaties en hun vertegenwoordigers in hun capaciteit als vertegenwoordigers”.

Er volgt een lange lijst met Nederlandse en buitenlandse joodse organisaties, waarvan de meeste zich met antisemitismebestrijding bezighouden (!), waaronder het CIDI, Christenen voor Israël, Centraal Joods Overleg, Federatief Joods Nederland en zelfs de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding ontkomt niet aan het wakend oog van The Rights Forum.

 

Intimiderend

Terecht noemt Esther Voet in het Nieuw Israëlitisch Weekblad dit intimiderend: niet alleen worden Joodse instellingen en organisaties die antisemitisme bestrijden in het Wob-verzoek impliciet in verband gebracht met – en beschuldigd van – de “stelselmatige onderdrukking, discriminatie, onteigening en uitsluiting van Palestijnen”, maar aan de universiteiten – en dus hun medewerkers – wordt vanwege deze beschuldiging ook verzocht om alle correspondentie met Joodse organisaties aan te leveren. “Dat is uiteraard intimiderend, met name voor Joodse medewerkers. Terecht merkt een universitair medewerker op: “Wat is de volgende stap? Dat Joden op universiteiten allemaal een gele ster moeten gaan dragen?””

 

Vervolging

Een paar jaar geleden ging ik in het archief van mijn woonplaats op zoek naar ambtelijke documenten over de Jodenvervolging in de gemeente. Het was schokkend te lezen hoe in die oorlogsjaren volgzaam en nauwgezet vanuit het gemeentehuis gevolg werd gegeven aan de verordeningen en verzoeken vanuit Den Haag: de lijst met vijf(!) leerlingen “van Joodsen bloede die onverwijld van school verwijderd dienden te worden” werd snel opgesteld en verzonden.

Niet lang daarna, ook weer onverwijld dus, werd de lijst opgesteld met “personen die geheel of gedeeltelijk van Joodsen bloede zijn”, ten behoeve van de “Zentralstelle für Jüdische Auswanderung” te Amsterdam. De overijverige ambtenaren vulden kort daarna de lijst ook nog aan met joodse patiënten van de psychiatrische inrichting in de gemeente. Het zal geen verwondering wekken dat slechts enkelingen de oorlog overleefden.

De eerste berichten uit de universitaire wereld geven mij onvoldoende vertrouwen dat de lessen uit het verleden geleerd zijn. Zullen ambtenaren en bestuurders weer de richtlijnen volgen omdat dat volgens de wet moet en niet bij zichzelf te rade gaan of hier geen normen van fatsoen worden overschreden?

 

Schijnheilig

Ik heb weinig vertrouwen in een veilige toekomst voor de joden in Europa, schreef ik in mei 2021, naar aanleiding van de demonstraties in de West-Europese steden ten tijde van de oorlog tussen Israël en Hamas: toen schalde “Dood de Joden!” door de straten, ook in Nederland. Voor het eerst sinds de bezettingsjaren! De media kookten over van schijnheilige en selectieve verontwaardiging, maar lieten – uiteraard zou ik bijna schrijven – het antisemitisme nagenoeg onbenoemd. Integendeel: in veel rapportages werden demonstranten met anti-joodse banieren en spreekkoren begripvol en met instemming bejegend.

 

Antisemitische actie

Met dit Wob-verzoek van The Rights Forum scharen tal van Nederlands prominenten, bestuursleden van deze club – te weten: Theo van Boven, Laurens Jan Brinkhorst , Hedy ‘d Ancona, Koos van Dam, Cees Flinterman, André Nollkaemper, Tineke Lodders, Liesbeth Zegveld, Egbert Myer, Klaas de Vries, Jan Pronk en Bert de Vries – zich achter een puur antisemitische actie. Ik wil deze ondersteuners van de jacht op joden niet onbenoemd laten. En dan ben ik nog niet eens volledig.

Ze roepen op joden aan te geven. Waar kennen we dit nog van?? Mogen ze zich in een hoekje zitten te schamen!

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Thomas
Thomas
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zogenaamde anti-zionisten roepen altijd dat er een groot verschil bestaat tussen anti-Joods en anti-Israel. Het WOB-verzoek van het Rights Forum maakt dat onderscheid duidelijk niet en is daarom onversneden antisemitisch. Maar wie had van Dries van Agt iets anders verwacht?
Het is belangrijk dat onze universiteiten stelling nemen tegen deze anti-Joodse actie. Doen ze dat niet, dan heb ik mijn vertrouwen in academisch Nederland (dat toch al tanende was) verloren. Leer van de geschiedenis!

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien kunnen we het eens omdraaien.
Een Wob verzoek aan alle ministeries en universiteiten om hun contacten met en financiële steun aan extremistische groeperingen zoals daar zijn: Hamas, Hezbollah, PLO, Al Qaida, Moslimbroederschap, Antifa etc etc.
Benieuwd wat daar uitkomt.

Svalbard
Svalbard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Altijd weer dat gezeur over “Palestijnen”!
Maar liefst 4 eeuwen was het Midden-Oosten bezet gebied, bezet door de Ottomanen uit Turkije.
Er was toen geen onafhankelijke Palestijnse staat. En die is er ook nooit geweest. Wat men Palestijnen pleegt te noemen zijn voor het meerendeel Arabieren, die in de eerste helft van de vorige eeuw op de toenemende werkgelegenheid afkwamen. Die werkgelegenheid ontstond toen Joodse immigranten, die de vele pogroms in Oost-Europa waren ontvlucht, en het dorre land begonnen te ontwikkelen.
De beroemde Amerikaanse schrijver Mark Twain die het land omstreeks 1864 had bezocht, beschreef het als een kaal, dor en troosteloos land waar bijna niemand woonde!
Het land was vrijwel verlaten, op een paar Joodse nederzettingen na. Hij noemde o.a. Hebron, Tiberias, Gaza, Jeruzalem, Akko en nog een aantal andere plaatsen.
De Joden die hij daar aantrof waren de nakomelingen van de kleine aantallen Joden die zich aan de deportaties door de Romeinen hadden weten te onttrekken.
De Romeinen wilden de naam van Israël uit de geschiedenis uitwissen, en om de Joden extra te vernederen hernoemden de Romeinen het land in Syria-Paelastina, verwijzend naar de vroegere doodsvijanden van Israël, de Filistijnen.
Aan de achternamen van de tegenwoordige “Palestijnen” kan men hun herkomst herleiden.
Wie de moeite neemt om dit te onderzoeken kan op het internet deze achternamen naspeuren, en zal dan ontdekken dat de “Palestijnen uit veel verschillende landen afkomstig zijn tot zelfs Yemen, Irak, Bosnië en Tsjetchenië. Ook Arafat was een geïmporteerde “Palestijn”, want zijn wieg stond in Caïro.
Iedereen die dus voor de Palestijnen is loopt de leugen na, ook van Agt dus!

Jeannet
Jeannet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb zojuist geprobeerd bovenstaand artikel te delen op Facebook. Echter ik kreeg meteen een pop-up scherm in beeld dat er in dit artikel melding zou zijn opgenomen over vaccins !
Ik heb het artikel nog eens door gelezen maar ik lees niets over corona-vaccins !
M.a.w. er wordt nu al meteen geprobeerd om dit artikel te weren van Facebook.
Uiteraard heb ik dit artikel toch gedeeld.

Claudia Kamergorodski
Claudia Kamergorodski
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed om te weten!!! “Met dit Wob-verzoek van The Rights Forum scharen tal van Nederlands prominenten, bestuursleden van deze club – te weten: Theo van Boven, Laurens Jan Brinkhorst , Hedy ‘d Ancona, Koos van Dam, Cees Flinterman, André Nollkaemper, Tineke Lodders, Liesbeth Zegveld, Egbert Myer, Klaas de Vries, Jan Pronk en Bert de Vries – zich achter een puur antisemitische actie. Ik wil deze ondersteuners van de jacht op joden niet onbenoemd laten.”

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Deze vrijheidstroepen schitteren vooral in dictatoriaal gedrag met het motto:
Onze vrijheid is gelijk aan uw onderwerping!
Oude politici hebben last van hersenschimmen tijdens hun aftakeling.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat bezielt zo’n Hedy d’Ancona? Ze is toch zelf joods? En iemand als Klaas de Vries. Deugen? Alzheimer?

Kanaloa01
Kanaloa01
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

Hedy d’Ancona was vroeger als lerares van de 2 drie jarige HBS in de Zocherstraat te Amsterdam al een dubieus PvdA geval. Hoe ze sindsdien zo heeft kunnen opklimmen is niet zo moeilijk voor te stellen want dat komt bij veel vrouwen voor die opklimmen.
MeToo hoor je daar dan weer niet over.

Martha
Martha
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dit bericht maakt mij intens verdrietig!

Altijd weer de jacht op onze Joden.
Wat een in- en in slechte mensen van The Rights Forum.
Mag hopen dat geen enkele universiteit gevolg zal geven aan deze
anti-semitische oproep!!

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Martha

Als ik mijn 2 kleindochters mag geloven (en waarom niet), spelen dit soort onderwerpen al in Amsterdam op de VU.
Vergis je er niet in, aan wat zo’n subsidie club, aan propoganda kan en mag verspreiden, op deze studie bolwerken.

Martha
Martha
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Onze oudste kleindochter heeft rechten gestudeerd aan de VU.
Niet afgemaakt.
Voordat zij zich aanmeldde bij de VU hebben wij haar wel gewaarschuwd voor het extreem-linkse bolwerk dat de VU in feite is.

Ronald
Ronald
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het kan zijn dat Van Agt ze niet meer allemaal op een rijtje heeft. Of dat hij behoefte heeft aan aandacht, dat is niet nieuw bij deze ijdeltuit. Wat mij zeker ook aan de hand lijkt is ouderwets katholiek anti-semitisme, verpakt als een diepe compassie met het lot van Palestijnen. Al eerder had de man het CDA verruild voor Groen Links. Dit past dus precies binnen deze club waarin dit gedachtengoed welig tiert.

Rudy
Rudy
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ronald

“Het kan zijn dat Van Agt ze niet meer allemaal op een rijtje heeft”
Hij voert al meer dan 25 jaar actie tegen de joden.Hij is al heel lang bekend als een rasechte antisemiet.

scherpschutter1943
scherpschutter1943
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Voor degenen die dit artikell ezen, noteer de namen van de bestuursleden van deze antisemtische club. We weten nu wie de vijanden van de de joden zijn. Laten de vrienden van de joden ervoor zorg dragen dat deze nieuwe nazi’s geen invloed hebben.

J. Spronk
J. Spronk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb dit artikel gedeeld op facebook. Uitermate goed artikel Ik weet dat Opiniez niet uitgaat van de Bijbel maar de woorden uit Genesis 12:3 aan Abraham gegeven zijn nog altijd van toepassing en zullen dat ook blijven. Ik zal zegenen wie u zegent en ik zal vervloeken wie u vervloekt.

Els Schwencke
Els Schwencke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Niets aan toe te voegen!

P. Puk
P. Puk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Van Agt is een walgelijke antisemiet met een duivelse gezichtsuitdrukking.

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Theo van Boven, Laurens Jan Brinkhorst , Hedy ‘d Ancona, Koos van Dam, Cees Flinterman, André Nollkaemper, Tineke Lodders, Liesbeth Zegveld, Egbert Myer, Klaas de Vries, Jan Pronk en Bert de Vries.

De fascisten van de toekomst zullen zich anti fascist noemen.

Hans
Hans
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Prima artikel, helder en duidelijk.
Ik wil attenderen op het commentaar van Nausicaa Marbe vandaag, 12 FEB, in De Telegraaf getiteld: MINISTERS, VOORKOM HETZE TEGEN JODEN.
Zij vraagt zich af: Wat wil TRF? Permanente druk op universiteiten om schuld te bekennen, processen, ‘defunding’ , het persoonlijk besmeuren van hoogleraren, medewerkers? Ze schrijft verder: Veelzeggend is ook dat de ‘diversity officers’ [aanhalingstekens zijn van mij] geen alarm slaan over deze schoffering door TRF van Joodse en Israëlische studenten en medewerkers. Ze zijn direct bedreigd en gediscrimineerd. Hoeveel haat moet er in je kolken om kleinkinderen van overlevenden van de Holocaust dit onrecht aan te doen? Bij Nieuw Israelietisch Weekblad komen nu meldingen van intimidatie van Joden op universiteiten . Blijven de ‘diversity officers’ zwijgen?

Verder wijs ik nog
1. op een toespraak van Mosab Hassan Yousef voor de VN na de zoveelste veroordeling van Israël door de wereld en met name Arabische en islamitische landen en Palestijnse vertegenwoordigers. Toespraak op 25 SEP 2017, alweer even geleden maar interessant (vind ik althans).
2. op een andere toespraak door Miss Irak, Sarah Idan, ook voor de UNHCR tijdens de 41st Session, namens UNWATCH op 3 JULI 2019. Ook hier na de nodige veroordelingen van Israël door corrupte regimes een toespraak door een onafhankelijk persoon.

Hans
Hans
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Opvallend dat iedereen die hier geschreven heeft 1 negatief commentaar heeft gekregen. Het betekent dat er goede commentaren geschreven zijn door iedereen. Zo doorgaan.

Jan
Jan
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben pro-Israël maar niet tegen de Wob-verzoeken van deze in mijn ogen foute club. Gewoon een tegen actie doen. Laat maar eens zien welke banden de Universiteiten hebben. Het is immers wel duidelijk dat de universiteiten eerder anti-Israël zijn. Laat dat maar naar buiten komen door Wob-verzoeken van Joodse organisaties.

Friesecanadees
Friesecanadees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Excellent article, Freek Van Beetz

Meer dan SCHANDalig dat zoiets mogelijk is
Dit is het HOLLE land van nu
(Intens blij dat we dat zinkende schip verlaten hebben)

Die vanagt is een jesuit, een gevaarlijke oude zak; ik ken hem van de treinkaping Wijster

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x