Nederland is een klassenmaatschappij

Kritiek op establishment geframed als anti-democratisch

Titelfoto bij artikel Nederland is een klassenmaatschappij maaike van charante opiniez

Foto:

In theorie is Nederland een democratie, waarin alle burgers gelijke rechten hebben. Wie hier openlijk kanttekeningen bij zet, kan rekenen op felle kritiek. We leven toch in een vrij land? We zijn toch gelijk voor de wet? Ons parlement wordt toch democratisch gekozen? En het definitieve argument: we hebben het hier zoveel beter dan in <land naar keuze>. Wees blij dat je in Nederland woont! Maar is dit waar of is het alleen maar een droombeeld waar velen zich aan vastklampen? Maaike van Charante over onze klassenmaatschappij.

Lage inkomens en hoge inkomens

Deze week kwam ik een artikel tegen in Trouw, waarin Jan Kleinnijenhuis een nieuw puzzelstukje opgroef uit de beerput van de toeslagenaffaire. De belastingdienst ging vooral achter de lage inkomens aan terwijl de hoge inkomens werden ontzien. Hoe dit kwam? De dienst gebruikte een ‘zelflerend algoritme, dat zelfstandig bepaalt welke indicatoren erop zouden kunnen wijzen dat bepaalde aanvragen voor toeslagen een verhoogde kans op fouten of fraude kennen.’

Zelflerend? Dan denken wij al snel dat mensen met een laag inkomen ‘dus’ vaker fraudeerden waardoor het algoritme leerde om juist deze groep extra te wantrouwen. Computers kunnen immers niet zelfstandig denken, ze kunnen alleen maar opdrachten uitvoeren. Maar dat was precies het punt. Het algoritme kreeg uitgangspunten om mee te werken, en één van die uitgangspunten was dat lagere inkomens een hogere risicoscore kregen. Hierdoor werd deze groep vaker gecontroleerd. Wie vaker gecontroleerd wordt, wordt eerder op een fout betrapt en zo leerde het algoritme bij. Het resultaat was dat steeds verder werd ingezoomd op de lage inkomens.

 

Dubieuze beslissingen

Waarom hebben ambtenaren deze beginwaarde ingevoerd? Dit lijkt mij volslagen onlogisch. Toeslagen zijn inkomensafhankelijk, dus de kans dat mensen met een laag inkomen recht hebben op toeslagen is groter dan bij mensen met een hoger inkomen. Je zou denken dat dit de kans op fraude bij de lage inkomens verkleint, niet vergroot. Dit nog even los van de belachelijke eisen die gesteld werden, waardoor een vergeten handtekening al als fraude kon worden gezien. Maar hoe dubieus dit ook allemaal was, de ambtenaren bleven domweg het systeem toepassen en sloegen geen alarm toen de resultaten steeds schever werden.

Je kunt je afvragen waarom deze ambtenaren geen alarm sloegen en hopelijk zal dit grondig worden uitgezocht, maar het resultaat is duidelijk. Mensen met lage inkomens werden vaker hard aangepakt door de belastingdienst. En natuurlijk hebben niet alleen slachtoffers van de toeslagenaffaire te maken met een dergelijke benadering. Het is algemeen bekend hoe streng de overheid is voor bijstandsgerechtigden, terwijl ook algemeen bekend is hoe makkelijk graaiende politici wegkomen met een beroep op ‘administratieve fouten’. Dit is een ongelijkheid die dieper zit dan dat ene zelflerende algoritme.

 

Wij zijn Nederland

Er was nog een artikel dat me opviel deze week. Volgens Ben Knapen – de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken – is Nederland ‘groot voorstander’ van autonome militaire eenheden onder EU-vlag. Werkelijk? Is Nederland hier ooit over geraadpleegd? Natuurlijk niet. Ben Knapen is de vertegenwoordiger van de bevoorrechte klasse, die zichzelf als Nederland ziet. Wat zij met elkaar uitdenken = de mening van Nederland. Wat gewone burgers hiervan vinden, doet niet ter zake. Zij zijn niet Nederland, zij kunnen maar beter luisteren naar degenen die het beter weten.

Ik heb al eerder geschreven over de wens van de EU-elites om een Europees leger te hebben. De voorbereidingen hiervoor zijn al decennia bezig en al die jaren roepen politici om het hardst dat er heus geen Europees leger komt, ook in het Volkskrantartikel van deze week. Waarom ze dat roepen? Omdat ze heus wel weten dat de gewone Europeanen – ook Nederlanders – hier niet op zitten te wachten. Met transparantie en echte democratie zal dat leger er niet komen, dus zijn rookgordijnen nodig. Al jaren zijn veel van onze politici eurosceptisch voor de verkiezingen en eurofiel erna. Argeloze burgers stemmen voor een terughoudend EU-beleid, maar zodra het ‘mandaat’ binnen is, kan de EU weer verder versterkt worden ten koste van ons eigen land.

 

De onderklasse heeft het nakijken

Deze arrogante houding over de EU is helaas geen uitzondering. De bevoorrechte klasse bepaalt welke koers wij als land varen, en neemt daarbij een loopje met de democratie. In juni 2020 verscheen een artikel van politiek onderzoeker Wouter Schakel. Hij onderzocht wat hoger en lager opgeleiden eigenlijk wilden en hoe vaak hun wensen in beleid werden omgezet. Hij kwam tot de schokkende conclusie dat de wensen van hoger opgeleiden – vooral als ze ook nog een hoog inkomen hadden – altijd de doorslag gaven.

De onderklasse heeft geen schijn van kans als de bovenklasse er anders over denkt. Schakel schreef wat de gevolgen zouden zijn als alle groepen werkelijk gelijk zouden worden vertegenwoordigd: ‘Om een paar voorbeelden te noemen: sociale voorzieningen zouden worden uitgebreid, de verschillen tussen rijk en arm zouden kleiner zijn, immigratie zou meer worden beperkt, criminaliteit zou harder worden bestraft en Europese integratie zou worden teruggeschroefd.’ Dit rijtje zal u misschien bekend voorkomen… het wordt ook wel populisme genoemd.

 

Oligarchie

In feite heeft het grootste deel van Nederland al lang geen inspraak meer. We leven in een maatschappij waarin een bevoorrechte groep de macht in handen heeft en de eigen belangen voorop stelt. Maar dit is een werkelijkheid die het natuurlijk niet zo lekker doet bij de kiezers. En dus werpen de leden van het establishment zich op als verdedigers van de democratie. Ze hebben de mond vol van democratische waarden en zetten uitverkoren groepjes op een voetstuk om maar te bewijzen hoe tolerant en ruimdenkend ze zijn.

Tegelijkertijd zijn ze helemaal niet zo ruimdenkend als het over gewone Nederlanders gaat. Ze kijken neer op mensen die anders denken over zaken als immigratie, criminaliteit of de EU. Ze willen hier niet eens over in discussie, want hun gelijk is boven elke discussie verheven. Een rapport over de kosten van immigratie vinden ze xenofoob. Maatregelen tegen criminaliteit zijn al snel racistisch en zorgen over de EU zijn natuurlijk bekrompen. Burgers die kritiek op hen hebben zijn dan ‘populisten’ of zelfs ‘extreemrechts’.

 

De ander is een nazi

De laatste tijd is er veel verontwaardiging over de vergelijkingen die sommigen maken tussen de maatregelen tegen ongevaccineerden en de Jodenvervolging. Persoonlijk vind ik die vergelijkingen ook onsmakelijk, maar ik zou er heel wat bozer over zijn als Holocaustvergelijkingen niet al jaren schering en inslag waren. Al decennia worden andersdenkenden uitgemaakt voor bruinhemden en fascisten – en worden moslims ‘de nieuwe Joden’ genoemd – dus laten we niet doen alsof hier iets nieuws gebeurt. De verontwaardiging over deze vergelijkingen klinkt als de boosheid van een kleuter wiens lievelingsspeeltje is afgepakt en nu ineens aan een ander is gegeven.

Wat eenlingen roepen op Twitter, in de media of zelfs in het parlement kunnen we nog afdoen als incidenten. Erger is het als het establishment deze vergelijkingen langdurig als wapen inzet tegen een groot deel van de bevolking. Met het establishment bedoel ik hier de gevestigde orde: politiek, media, wetenschappers, de top van het bedrijfsleven en van de overheid. Deze groep heeft de macht in Nederland en al zitten er natuurlijk ook andersdenkenden bij, de tendens is duidelijk. Niet allemaal zullen ze het hardop zeggen, maar velen voelen zich verheven boven de gewone burgers. Zij zijn verstandiger, ruimdenkender, hoogstaander; zij zijn de echte democraten.

 

Democratie tegenover extreemrechts

Deze zomer las ik het proefschrift van Nikki Sterkenburg over extreemrechts in Nederland. Op bladzijde 35 stond een definitie van extreemrechts, die voortbouwde op het werk van andere politicologen. “Voor dit proefschrift is ervoor gekozen om dicht bij de definitie van McGowan te blijven, verrijkt met de door Mudde en Carter genoemde kenmerken en elementen. De definitie luidt dan ook als volgt: Individuen zijn extreemrechts wanneer zij een uitgesproken ideologie hebben die wordt gekenmerkt door nationalisme, racisme, xenofobie, een antidemocratische houding en/of de roep om een sterke staat.”

Deze definitie lijkt heel redelijk, tot we gaan kijken hoe de termen gedefinieerd worden. Voor dit stuk licht ik er maar één uit: antidemocratisch. Op bladzijde 29 staat namelijk: “In de helft van de onderzochte studies kwamen vijf elementen steevast naar voren: nationalisme, racisme, xenofobie, antidemocratische houding (ook wel: anti-establishment) en de roep om een sterke staat (ook wel: ‘law and order’- standpunten).”

Komt dat even mooi van pas voor de gevestigde orde! Het establishment wordt hier gelijk gesteld aan de democratie, en kritiek op het establishment is dan antidemocratisch en een kenmerk van extreemrechts. We kunnen onze schouders ophalen over een definitie in een of ander proefschrift, maar heeft u hier brede verontwaardiging over gezien? Welnee. Dit is een denkwijze die keurig aansluit bij de onderbuikgevoelens van de bevoorrechte klasse, al mogen we dat vast geen onderbuikgevoelens noemen. Dat is een term die gereserveerd is voor de onderklasse.

 

Het kernprobleem

In Nederland kunnen gewone burgers de staat niet vertrouwen. Ze weten dat zij hard gepakt zullen worden als zij een foutje maken, terwijl leden van het establishment straffeloos wegkomen met veel ergere zaken. In Nederland bepaalt datzelfde establishment op alle terreinen wat er gebeurt, ook als de gevolgen vooral terecht komen bij de gewone burgers. Als die gewone burgers dan kritiek uiten worden zij weggezet als populisten of extreemrechts. De macht heeft alle troefkaarten in handen. Is Nederland werkelijk nog een democratie?

Het kernprobleem dat aan de basis van alle andere problemen ligt, is de kortzichtige arrogantie van grote delen van ons establishment. De opportunistische machtsgreep van onze huidige politici in de coronacrisis is daar slechts het laatste voorbeeld van. Verstandig beleid was te veel gevraagd, liever gebruikte men de crisis voor politiek gewin en nu het finaal uit de hand loopt, is de bevolking de schuldige. Nu ook in de bovenklasse de kritiek aanzwelt zal er wel een koerswijziging volgen, maar dat is lapwerk. De echte koerswijziging zou veel dieper moeten gaan.

Nederland kan een prachtig land zijn. Maar daarvoor is het hard nodig dat onze bovenklasse eens grondig in de spiegel gaat kijken. Want op dit moment is Nederland geen democratie waarin alle burgers gelijke rechten hebben. Het is een klassenmaatschappij.

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat betreft de toeslagen, dit systeem is al fraudegevoelig. Bovendien zoals gezegd, hoeveel mensen zijn afhankelijk van toeslagen.? Daarom wordt er uiteraard gemiddeld vaker op gecontroleerd. Ook in die controles worden fouten gemaakt. Zoals gezien, worden fouten in het systeem met de mantel der liefde bedekt en kan het gewoon doorgaan. Merk op hoe Omtzigt tegengewerkt is.
Ik vraag me af hoeveel fraude er verhoudingsgewijs, of in geld, tussen de groepen er werkelijk is. De hogere inkomens hebben meer kansen om belasting te ontduiken, BV`tjes, aftrekkoste, belastingparadijzen, waarbij het per geval om heel veel meer geld gaat.
Oh ja, staat Nederland niet bekend als belastingparadijs? En voor wie zijn belastingparadijzen gemaakt?

Dan dat Europese leger. Ben ik helemaal met je eens, maar je vergeet een ding. Wie neemt de beslissing hoe en waar dit leger ingezet gaat worden? Alleen al het intimideren met een militaire macht vereist een sterke achterliggende organisatie. Dat is de EU niet. Kijk naar het grensconflict in Polen met Belarus. Polen staat hier anders in dan de EU leiders, die het overigens in hun broek doen voor Poetin.

Wat jij beschrijft, de arrogante houding van de EU, lijkt een naar binnen draaiende spiraal te zijn. Dit gaat vroeg of laat ernstige problemen geven. Die problemen zijn er al en worden nu al onder het vloerkleed geveegd. Maar reken maar dat die problemen ernstiger gaan worden. Kijk maar naar de onrust.
Het vertrouwen in de staat is al behoorlijk afgekalfd. We kunnen ons alleen maar voorbereiden op wat er gaat komen

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wij zijn afhankelijk geworden van mensen en organisaties die niet betrouwbaar zijn.

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wijs me aub de mensen die dat wel zijn… en blíjven als ze eenmaal macht hebben over anderen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Maaike van Charante

Ik kan een voorbeeld geven hoe fout het zou kunnen gaan als we de leiding van militaire acties uit handen van het nationale land gaan geven.
Een half jaar geleden was er onrust tussen Poetin en Biden over Oekraïne.
Biden had Poetin gezegd dat er Amerikaanse marineschepen de Zwarte zee zouden patrouilleren. Poetin verteld Biden dat er dan geschoten zou worden. Vervolgens werden er een Engels schip, HMS Defender en een Nederlands schip de Everts richting de Krim gestuurd.
Dit is op een confrontatie met waarschuwingsschoten door de Russen gelopen. met een beschamende aftocht van de NATO schepen.

Er staan ook filmopnames vanaf de Russische schepen op youtube
Dat had heel anders kunnen aflopen. en dat door buitenlandse politiek.
Anke Bijleveld, onze minister van defensie toen, was ernstig geschokt, zei ze in het AD.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Grensconflict in Polen goed verwoord.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het punt is dat vertrouwen in de staat geen staatsrechtelijke status heeft en in geen enkel politiek programma is opgenomen.
Elke politicus die na de TK verkiezingen in een kabinet komt, weet van te voren dat het meeste op hoofdlijnen en soms al in detail is beslist in Brussel. Deze politicus heeft 4 jaar lang niets te maken met de kiezer, maar heel veel met Brussel, VN, NATO en de Raad voor Europa en al die transnationale instellingen.
Dat een klein land compromissen en samenwerking moet zoeken is op zich begrijpelijk en onvermijdelijk.
Echter de EU wordt niet bestuurd door de lidstaten, niet door gekozen parlementariërs (want het EU parlement heeft geen werkelijke invloed op het bestuur, is klapvee) maar door een elite die zijn eigen regels en normen hanteert.
De EEG was min of meer democratisch, maar de EU is een transnationale ondemocratische structuur. Wie in de EU aan de top komt, wordt automatisch onderdeel van een klasse-orgaan dat geen boodschap heeft aan democratie. De structuur van de EU dwingt dat af.
Nederland is een klassenmaatschappij omdat de EU dat is, omdat Nederland een provincie is van de EU-staat en het belastingregiem is slechts een radertje in deze machinerie.

r.maassen
r.maassen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb steeds minder vertrouwen in deze regering en in de meeste parlementsleden. En niet te vergeten de EU.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sigrid Kaag twittert:
“Op Baudet reageren of niet? Dat is steeds het dilemma. Voor de nare oogst van dit weekend wil ik niet wegkijken.”
Deze tekst is opmerkelijk omdat ze duidelijk maakt dat Kaag in een omgekeerde wereld leeft. Ze doet net alsof ze Baudet ‘ontmaskert’ (“niet wegkijken”), ze gebruikt nog net niet het woord ‘fascist’ (“nare oogst”), maar suggereert iets in die richting. Het woord ‘dilemma’ moet de lezer geruststellen dat ze een afweging heeft gemaakt en liever niet Baudet zou willen zwartmaken – waarna ze het toch doet:
“Hij verwondt mensen met zijn woorden. En hij brengt het gezag en de waardigheid van de Kamer ernstige schade toe. Ik voel daar schaamte bij.”
Allemaal indirecte aanvallen op de persoon, zonder in te gaan op beweringen en de juistheid van beweringen. Puur demonisering.
Zij doet precies datgene waar ze Baudet op aanvalt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

We hebben allemaal veel geleerd sinds de moord op Fortuyn.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Niet reageren is de linkse tactiek om iemand moreel alsnog te veroordelen en tegelijk inhoudelijke discussie vermijden om zich niet in eigen kuil te storten.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In het genoemde proefschrift van Sterkenburg vallen twee elementen op in de definitie van extreem-rechts: nationalisme en anti-democratisch. Verder valt op dat 4 van de 5 kenmerken politieke theorieën zijn (nationalisme, racisme, xenofobie, roep om sterke staat) en slechts 1 een politiek stelsel betreft (democratie).
Een politieke theorie is een min of meer diffuus geheel van opvattingen van mensen, democratie is een organisatievorm om die opvattingen van mensen te vertalen in politiek bestuur. Twee zeer verschillende zaken.
De zogenaamde definitie roept vragen op. De natie/staat is niets anders dan het niveau waarop de democratie (stelsel) wordt georganiseerd. Wetgevende verkiezingen zijn landelijk, politici in de TK vertegenwoordigen het land/natie/staat.
Deze definitie suggereert dat nationalisme als politieke theorie niet samengaat met het stelsel democratie. Daaruit volgt dat alles wat wél past binnen de democratie (stelsel) het tegendeel van de 4 genoemde kenmerken moet zijn. Het is duidelijk wat er dan uitkomt: een transnationale ideologie zoals socialisme of globalisme.
Het is niet duidelijk waarom nationalisme als politieke theorie niet zou kunnen samengaan met democratie, zonder xenofobie, racisme of roep om sterke staat?
Het lijkt mij duidelijk dat deze ‘definitie’ de uitkomst is van een bepaalde politieke doctrine.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wees blij dat je in Nederland woont!
En met bakken worden de nieuwe bewoners geïmporteerd omdat ook zij willen blij zijn. De Belastingdienst blijkt minder blij te zijn met deze nieuwkomers dan de regering zelf om de twijfel
aan hun oprechtheid met de centen. Om zich werk te besparen wordt een vaste algoritme ingesteld want het zal wel voor de
meeste gelden en het per persoon uitzoeken is niet te doen. Mooier kunnen wij het niet maken wel makkelijker. De belasting in tegenstelling tot onze regering houdt dus niet zo van immigranten
met name uit niet Europese landen. Ook de echte criminelen wonen graag in Nederland want eindelijk een land die hun bestaan niet zo erg dwarszit. Er komt praktisch geen dag voorbij dat er iemand neergestoken of afgeknald wordt. Meestal door achteraf gesteld personen in de war die Nederland steeds ruimer Nederland ontdekken als een veilige oord waar zij uiteindelijk meer aandacht krijgen dan de slachtoffers zelf. En ware erkenning
van minderheden boven de meerderheden zoals meer gebeurd hier. En de overheid ziet dat de burgers heel gelukkig zijn en dus met hun overheid hetgeen altijd door op gunstige momenten verschenen statistieken bewijst de overbodigheid van de referenda gewoon omdat de leiders weten dat wij niet anders willen. Wij zijn ruim denkende democraten die zelfs geen andere denkbeelden toestaan. Mogelijke gevallen lossen wij op door ze middels een morele oproep buiten de maatschappij te zetten. En massaal met luide stem veroordelen in de media.
Het komt mij bekend voor maar gelukkig is hier o.a. het woord ’tribunaal’ verboden.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ja, eens. De ‘elite’ maakt van ons land een crimineel land en de gewone burgers betalen het gelag op meerdere manieren.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

De strijd tegen Zwarte Piet is belangrijker dan echte problemen. Er is geen gedurfde leiderschap maar het zwakke polderen wat eenheid uitstraalt maar problemen stapelt en niet oplost in tegendeel. Een samenleving waar zelfs een sterke persoon tot zwakte wordt getransformeerd.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik persoonlijk, draai al heel wat jaartjes mee in Nederland, maar zo slecht als nu is, het is voor mij steeds meer een vraag, waardoor is het in Nederland zo verkeerd gegaan.

Voor mij wordt het steeds duidelijker, er is een groepering die als een soort kwaadaardig gezwel, naar de bovenlaag in onze maatschappij is door gewoekerd.

Een tweede visie is voor deze groep een vijand en moet kost wat kost worden bestreden, desnoods met geweld (Pim Fortuyn).

De laatste jaren is door de druk uit deze groep, het openbaar demoniseren de gewoonste zaak van de wereld geworden.

Het kweken van angst en tweedracht, is door de laatste MP tot topsport verheven.
Verschrikkelijk wat is Nederland een …land geworden, onder aanvoering van het Rutte Kartel.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

ja tot een paar jaar geleden voelde ik me best redelijk veilig in NL. Nu al een groot aantal jaren niet meer, met NU toch wel als negatief hoogtepunt. Sinds de massa immigratie in 2015 is dat gevoel erger geworden en ook de vorming van de EU vind ik een ernstige bedreiging. Dat hele klimaat gedoe en dwinggedrag met uitspraken als ‘van het gas af’ vind ik ZEER bedreigend in economische zin, want er wordt nergens uitgelegd wat je dat als individu zal kosten en wie dat betaalt. Want dat zijn in een bestaand huis geen goedkope ingrepen als je je huis noodgedwongen moet aanpassen. Dat voelt als een enorme bedreiging voor mij als bijna pensionado.
En ook hoe het pensioenstelsel niet mag indexeren omdat de overheid daar in dwarsligt. Vind ik OOK een enorme bedreiging. Tegen elkaar uitspelen van generaties.
m.i allemaal voorbeelden van hoe het niet zou moeten.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Marien
vlierbloesem
vlierbloesem
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland is niet nu ineens een klassenmaatschappij geworden. Ze is het altijd geweest. Algemeen stemrecht is afgedwongen maar voor de rest is democratie en rechtsgelijkheid nooit echt gerealiseerd.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  vlierbloesem

Klopt. Er bestaat geen organisatie vorm die de klassenmaatschappij echt in praktijk uit zou kunnen sluiten omdat mensen (gelukkig) niet gelijk zijn. De socialisten die dit nastreven en aan de man willen verkopen liegen bewust.

Jan
Jan
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  vlierbloesem

Een moderne vertaling van de stelling van Daudt (politicologie UvA 70’er jaren): Nederland is altijd een regentocratie gebleven. Mooi om te lezen!

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang de Nederlandse media, het Rutte Kartel (hun sponsors) niet durft tegen te spreken, blijft dit Nederland anno 2020-2021 bestaan en blijft het Rutte Kartel Nederland volplempen, met leugens, bedrog en blijven ze angst kweken en tweedracht zaaien.
Dit is het lot van Nederland, onder het bewind van het Rutte Kartel.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als ik als oudere Nederlander naar de aanpak kijk van deze nieuwe Corona variant in Nederland dan denk wat een ontzettende minkukels zijn de Rutte en de Jonge.
Passagiers uit het land wat de haard is van deze variant lopen gewoon zonder een controle in Nederland naar huis.
Terwijl een ………… in Nijmegen, de Marechaussee misbruikt om deelnemers aan een demonstratie tegen te houden, op de openbare weg.

Ronald
Ronald
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Complimenten voor dit betoog. Hieruit blijkt hoe belangrijk de rol van de media is om toe te lichten wat werkelijk speelt. des te treuriger is dat deze zo eenzijdig belichten vanuit de visie van het kabinet ( in zoverre aanwezig). Gezonde tegenkrachten zijn broodnodig.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het was Peter Turchin die voor het eerst het probleem van de overproductie van elites heeft benoemd. Als je bestuurd wilt worden – en de meeste mensen willen dat in de een of andere vorm, hoe vreemd ik dat zelf ook vind – dan heb je een elite nodig die zulks uitvoert. Als er te veel elite is, dan gaan deze elkaar beconcurreren. Kenmerk van elke elite is dat het geïnflateerde ego’s zijn die allen beter weten hoe er bestuurd moet worden. Hoe meer er bestuurd moet worden, hoe meer kans er is op onenigheid. Zie hier het conflict van het FvD versus de globalistische lakeien over zo ongeveer alles, van immigratie tot coronabeleid tot architectuur. Meestal is de overproductie van elites een teken van naderend onheil in de vorm van maatschappelijk en cultureel verval.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kan het beste zo verwoorden, dat de EU een staat is in Europa met andere staten zoals Nederland, België en Spanje, maar dan bewoond door ambtenaren i.p.v. burgers die bovenmodaal betaald worden door de andere staten in Europa.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

HEEL goede column.
Zo voel ik het ook al heel lang. De overheid is al jaren niet te vertrouwen en luistert zeker niet naar de gewone burgers. Het kostte Pim Fortujn zijn leven dat hij opkwam voor de redelijkheid. De elite heeft er vast niet om getreurd.
En inderdaad, zijn mensen als Wilders en Baudet al per direct vergeleken met ‘bruinhemden’ refererend aan de N@zi periode en WO 2 met alle vreselijkheden. DAT doet de NL elite die OOK in de aanloop naar de oorlog in retrospectief nogal eens ‘dubieuze’ rollen te spelen uit eigenbelang.

Arminius
Arminius
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sluit naadloos op jouw verhaal aan!
https://www.visionair.nl/ideeen/filosofie/waarom-hebben-laagopgeleiden-vaak-gelijk/

vlierbloesem
vlierbloesem
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arminius

Geert Wilders is helemaal niet laag opgeleid.

Johan Cramer
Johan Cramer
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Winston Churchill zei: “Het beste argument tegen democratie is een vijf minuten durende gesprek met de gemiddelde kiezer.”

Pieter
Pieter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Tsja. Ik ben lid van de enige partij in Nederland die een referendum wil. Hoe democratisch wil je het hebben. Dat partijen als ’66 dat een bedreiging vinden voor de democratie is bijna duidelijk. Het is een bedreiging voor hún democratie. Een beetje zoals Hillary Clinton Trump een gevaar vond voor ‘our freedom and democracy’. Waarmee ze de manier en de vrijheid van verdeling van macht en geld van (om, door en met) zichzelf en haar bevriende klassegenoten bedoelde.

Milo
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed onderbouwd, goed geschreven, gewoon goed. Weer een top artikel van Maaike.

p.
p.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is van alle tijden dat mensen macht willen verkrijgen en / of behouden. Ons ‘establishment’ bestaat al ruim 100 jaar uit mensen die beweren het beste met ‘het volk’ voor te hebben. Ze zijn er ook van overtuigd dat zij weten wat goed is voor dat volk – eigenlijk wel beter dan dat volk zelf.
In dit soort nobele ‘hulpvaardigheid’. zit de neerbuigendheid van de superioriteit al ingebakken Het is dan ook niet vreemd dat allerlei ‘sociale’ oplossingen bedacht en ontwikkeld werden door de welgestelden, bijv. de (vrouwen van) industriëlen die er ook alle tijd voor hadden om zich over de problemen van de arbeiders te buigen. Dit begon al eind 19e eeuw. Woningbouwstichtingen werden niet zelden opgericht door rijke individuen. Zij hebben tijd om zich hiermee bezig te houden – en hun eigen belangen veilig te stellen.
Noem eens 10 prominenten uit de afgelopen 100 jaar die zich vol bekommernis op het lot van de armen, de onderdrukten, de arbeiders, de boeren etc. wierpen – en kijk dan eens uit welke klasse ze afkomstig waren…

Er is gewoon geen betere truc om de macht die je hebt te behouden of te vergroten dan je over de machtelozen heen te buigen en ze wijs te maken dat je het beste met ze voor hebt. (“The shepherd always tries to persuade the sheep that their interests and his own are the same.” – Stendhal)

Echt respect voor de ander betekent niet neerbuigende en afhankelijk makende hulpverlening (we zien in de huidige snowflake-cultuur incl. het gendergedram waar dat uitelndelijk toe leidt), maar mensen hun eigen verantwoordelijkheid laten nemen. Die hele socialistische deken moet eraf: je bent zélf verantwoordelijk voor je leven, tenzij… Vandaag de dag is het echter eerder andersom: de staat is verantwoordelijk en jij niet, tenzij… dat is een recept voor ellende.

mies
mies
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Nikki Sterkenburg.
Definitie van extreemrechts, die voortbouwde op het werk van anderen:
“Voor dit proefschrift is ervoor gekozen om dicht bij de definitie van McGowan te blijven, verrijkt met de door Mudde en Carter genoemde kenmerken en elementen….”

‘Verrijkt’ met Cas Mudde…..

De ‘specialist extremisme’ , extreem-linkse activist en Antifa-supporter,
die eerder o.a. tweette:
“Hunting season is officially open! #Rittenhouse”,
n.a.v. de vrijlating van Kyle Rittehouse…..

AAA
AAA
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Klassenmaatschappij? Onrecht zit ook bij klassenloze (consumenten)rechtspraak. Particulier vs. (Groot)bedrijf… De uitspraak is vaker in het voordeel van het bedrijf.

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x