Impressies van 2020

OpinieZ-auteurs over wat ze van dit jaar zal bijblijven

Foto:

Welke gebeurtenis heeft de meeste indruk op je gemaakt in 2020? Dat was de vraag aan de OpinieZ-columnisten. Geen jaaroverzicht van feitjes en gebeurtenissen, daarvoor verwijzen we u gaarne naar de MSM. Wel een impressie van rond de honderd woorden. Hieronder vindt u het resultaat van de gecondenseerde zieleroerselen van ons OpinieZ-team. Voor elke auteur (behalve de vrijgestelde *kuch* hoofdredacteur) aangevuld met een geruchtmakend artikel uit het afgelopen jaar. Ons Kerststukje.

Asher

“Hare Verheven Majesteit en premierskandidaat Sigrid Al Qaq-Kaag: voor mij het afschrikwekkende symbool van het nieuwe politieke leiderschap. Elitaire grootheidswaanzin, linksdraaiend, dwingend moralistisch, globalistisch en losgezongen van de samenleving. D66 is een gevaar. Woke Verbodsdeugers die met dedain neerkijken op het gepeupel, onze organen inpikken, ons leven totaal willen beheersen, en ons land het liefst vandaag nog opheffen als Kerstcadeau voor Brussel. In Kamerzetels klein, in invloed buitensporig groot. Van de Top 200 meest invloedrijke Nederlanders stemt 31% D66. Een op de drie. We hebben dus nog wat te doen in 2021. Ons land is het waard.”

 

Uri van As

“We leven in de wurggreep van een Chinees virus. Vermijdbaar wanneer de Chinese Communistische Partij (CCP) niet alle energie had gestopt in censuur, WHO-leugens en het laten verdwijnen van wetenschappers, rapporten en onderzoeksmateriaal. Maandenlang vlogen besmette Chinezen de wereld rond. CCP-propaganda veranderde schuld in heldendom. Ondertussen verovert Communisme 2.0 westerse geesten. Wokeness, globalisme en Big Tech gedijen bij totalitaire CCP-techniek. De Trojaanse CCP-paarden staan in ons midden. In de politiek, journalistiek en universiteit. In de EU en de VN. Buiten bedreigt een CCP-leger de Aziatische buren. Met frauduleuze VS-verkiezingen wordt een pro-Chinese regering geïnstalleerd. Het is oorlog. De linies zijn doorbroken. De vijand van de vrije wereld rukt meedogenloos op.”

 

Freek van Beetz

“In deze afsluiting van dit ‘Coronajaar’ had ik het over het ‘diversiteitsgedrein’ en ‘woke-gezever’ kunnen hebben, maar ik kies voor de recente aanslagen op supermarkten voor Poolse arbeidsmigranten die in handen zijn van Irakees-Koerdische familieclans. Die vind ik illustratief voor de onvoorziene gevolgen van globalisering en open grenzen. Net als die ‘steekpartijen’, ‘plofkraken’, ‘mocromaffia’, ‘afrekeningen in het criminele circuit’: effecten van ongebreidelde immigratie. “Nederland mag geen immigratieland zijn”, stelde het kabinet Den Uyl (1973!). Te lang hebben beleidsmakers en politici de effecten van bevolkingsgroei veronachtzaamd. Het is het onderwerp waarover men niet spreekt, maar dat desondanks bepalend is voor al die conflicterende beleidsambities op het gebied van stikstof, klimaat, woningbouw, natuur en infrastructuur.”

 

George van Bergen

“Velen zullen zeggen dat de coronapandemie bepalend was voor 2020. Dat was echter de machtsgreep van de EU, gepleegd onder de dekmantel van de pandemie, met instemming van Rutte, Hoekstra en Kaag. In het museum Thyssen-Bornemisza in Madrid kijkt het portret van Willem van Oranje uit op het schilderij De Ontvoering van Europa. Wanneer de corona-epidemie voorbij is, en hopelijk de economische schade is hersteld (de menselijke is onherstelbaar), zullen de gevolgen van de échte ontvoering van Europa dit jaar, door de EU en haar elite, nog lang (altijd?) gevoeld worden. Willem de Zwijger draait zich om in zijn graf, zoals allen die ook voor de vrijheid en democratie van Nederland en de andere Europese natiestaten hun leven hebben opgeofferd.”

 

Ines van Bokhoven

“Ik mag hier honderd woorden schrijven over het afgelopen jaar, 2020. Dat zijn er niet heel erg veel. Maar hoewel het op zich niet moeilijk is zelfs honderdduizend woorden over dit gestoorde jaar te schrijven, en er redenen genoeg zijn om dat te doen, denk ik toch dat ik dit afgelopen jaar het allerbest kan samenvatten met maar twee woorden die de waanzin, angst, woede en onzekerheid het beste samenvatten; twee woorden die ik al sinds maart in de kop heb zitten als ik denk aan dit absurde jaar. Annus horribilis. Het is bijna voorbij.”

 

Sonja Dahlmans

“2020 was een jaar waarin de christenvervolging weer – zo dat nog mogelijk is – verergerde, zonder veel aandacht ervoor in de media. Nigeria, Pakistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mozambique, Iran en veel andere landen. Van de ontvoering, verkrachting en gedwongen bekering tot de islam van duizenden christelijke meisjes tot geweld en brute moord op diegenen die weigeren Christus te ontkennen. Het continent Afrika is zwaar getroffen; maar liefst vijfentwintig islamitisch-terroristische groeperingen zijn er momenteel actief. Het ene rapport na het andere verscheen, o.a. over de situatie in Afrika en Turkije, maar zonder grote media-aandacht. Ik vrees dat 2021 niet beter zal worden.”

 

Jan Gajentaan

“Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Wat mij betreft is het, naast het spoor van ziekte en ellende dat het virus achterliet, vooral een jaar waarin duidelijk werd hoezeer de politisering is doorgedrongen tot alle gelederen van de maatschappij. Als gevolg daarvan slaat de polarisatie steeds verder door, mede door sociale media. Zelfs de medische wetenschap bleek gepolitiseerd in dit crisisjaar. Over Early Treatment bij #Covid19 met antivirale middelen, waarmee veel levens gered hadden kunnen worden, was geen normaal debat mogelijk. Een buitengewoon treurige constatering. Hopelijk toch een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar voor u allen.”

 

Alma van Hees

“We hadden een prachtige warme zomer, die zo welkom was na het Corona-voorjaar. Maar dansten we toen niet al te overmoedig op de rand van de vulkaan? Het Covid-drama is weer helemaal terug. Waarmee het jaar 2020 onbetwist het jaar van Corona is geworden. Het jaar van een verdeelde, verwarde en gewonde samenleving. Samen staan we sterk en eendracht maakt macht, maar we staan niet samen en vormen geen eenheid. Het lijkt eerder op ‘verdeel en heers’, of ‘ieder voor zich’. De jongeren tegenover de ouderen, de sterken tegenover de zwakken. Dat levert steeds meer slachtoffers op. Een heel triest jaar.”

 

Tanya Hoogwerf

“Mijn woord voor 2020 is puinhoop. In een tijd waarin het gevoel van ontheemding toch al hoogtij viert, zien we een overheid die in plaats van vertrouwen het tegenovergestelde weet te bereiken. Of het nu de gebrekkige informatievoorziening is, de belabberde inkoop, de niet uit te leggen keuzes die bedrijven hard treffen. 2021 vraagt om een overheid die niet bang is verantwoording te nemen en tekst en uitleg te geven. Bestuurders die consequente keuzes maken zonder de rekening bij hen neer te leggen die het puin nu aan het ruimen zijn. Wij moeten zorgen voor een eerlijk vangnet zonder gaten, voor hén zorgen, zoals zij dat voor ons hebben gedaan. De portemonnee van degenen die de beslissingen hebben genomen zal me een zorg zijn.”

 

YorienvdH

“De Nederlandse kritische volksaard was mij lief. Ik had ontzag voor mensen die feilloos doorzagen wat politiek en media voor streken met ze uithaalden. Mensen die de westerse waarden koesterden, altijd naar de waarheid zochten en de publieke omroep wantrouwden. Maar juist hen zag ik in maart van de ene dag op de andere veranderen in willoze wezens, die met grote ogen van angst naar de NOS zaten te staren, geen kritische vraag meer stelden en vooraan stonden om hun eigen grondrechten in te leveren bij ‘de staatsman’. Ook in mijn eigen omgeving. Zo makkelijk gaat dat dus, dacht ik. Een afschuwelijke openbaring.”

 

Katiana Kayvantash

“De gespeelde verontwaardiging van onze zelfbenoemde ‘Emancipatie-iconen’ – dames die hun naam en faam te danken hebben aan het propageren van een niet-bestaande gematigde islam – is voor mij één van de meest tenenkrommende gebeurtenissen van het jaar 2020. Zij menen dat Kauthar Bouchallikht ons met haar politieke islam twintig jaar terug de tijd in werpt, terwijl juist zij degenen zijn die met hun huichelachtige activistische handel en wandel de weg vrij hebben gemaakt voor de inmenging van de islam in onze politiek. Kauthar is niet de kwaal, maar het symptoom, die mede dankzij de geldingsdrang van deze dames voet aan de grond heeft gekregen.”

 

Ernst Lissauer

“Antisemitisme is via de uit Amerika overgewaaide BLM-beweging weer springlevend. Maar het zit traditioneel ook bij de conservatieven, al gaan die niet plunderen en brandstichten. In Amerika hebben de Democraten Het Beest opgewekt om Donald Trump mee te bestrijden en deze Marxisten keren zich nu tegen diens meester, Joe Biden. De Vredespresident heeft in vier jaar laten zien dat een andere benadering – voornamelijk een niet-politieke – werkt. De Abraham-akkoorden en de erkenning van Jeruzalem zullen hem een plek in de geschiedenis opleveren. Hoewel hij klaar is, is de wereld nog niet van hem af.”

 

Rutger van den Noort

“2020 was voor mij een gemixt jaar. Aan het begin van de coronatijd vond ik het heel plezierig dat er een collectief gevoel in de samenleving was, mensen groetten elkaar op straat en zagen naar elkaar om. Ook stopte de rat race in ons gezin, wat best fijn was. Daarna is door de overheid kostbare tijd verloren en wederom is bewezen dat overheden geen problemen kunnen oplossen. Ik mis de ambitie bij het kabinet, waarom zijn Ahoy en de Rai nog geen ziekenhuis, waar bleven de mondkapjes en de testcentra? In 2020 werd vooral duidelijk dat de overheid voortdurend faalt.”

 

Robert Raupach

“Voor velen is 2020 een jaar om snel te vergeten. En dat terwijl dit jaar er juist eentje is waarin ik veel heb geleerd. Ik heb geleerd dat ons land er niet op is ingericht om adequaat en eensgezind een échte crisis te lijf te gaan. Een jaar waarin de toeslagenaffaire mij wederom heeft bevestigd in het vermoeden dat de overheid lang niet altijd het beste met haar burgers voorheeft. Maar wat me echt zal bijblijven is dat het zogenaamde klimaatvraagstuk voor westerse landen niets meer is dan een luxe naïef ideologisch tijdverdrijf, voor tijden waarin het de maatschappij en de economie te goed gaat.”

 

Henk Strating

“Ik ga het niet voor u opsommen. Goed en kwaad van 2020. Het zal niemand moeilijk vallen zijn of haar eigen balans op te maken. Die zal voor iedereen anders zijn. Overhellend naar de ene of de andere kant. Voor mij zijn beide kanten van al die balansen niét goed of kwaad, maar noodzakelijk en onvermijdelijk. Gevolgen van oorzaken die eraan vooraf gingen. Onderdeel van de alles omvattende Natuur waartoe wij ook zélf behoren. Zoals de Stoïcijnen uit de Oudheid en filosofen als Spinoza ons met hun inzichten leren. Voorbij goed en kwaad. Dat geeft mij gemoedsrust, waarmee ik uitkijk naar 2021.”

 

Samira Tarras

“2020: het jaar van het slopen. Horeca, detailhandel, evenementen, bedrijven, theaters, onderwijs. Naar rede werd niet geluisterd. Feiten werden en worden nog steeds van tafel geveegd. Het jaar waarin het opnoemen van feiten en meer weten dan een ander, je een ‘complotwappie’ maakt. En het jaar waarin het gezonde verstand steeds schaarser werd. Laten we hopen dat het gezonde verstand in 2021 weer terugkeert. Er staat namelijk één ding op het spel wat bijna niemand nog schijnt te koesteren en waar werkelijk alles voor moet wijken: vrijheid. Want wanneer vrijheid verdwijnt, verdwijnt ook de menselijke waardigheid. Gezond 2021 gewenst allen.”

 

Hans van Tellingen

“2020 mag er zijn als rampjaar. Qua coronacrisis. Maar ook qua klimaatgekte, stikstofcrisis, censuur op sociale media én de woke rage, de ‘inclusitie’. Gelukkig eindigt elke revolutie in tranen. Omarm diversiteit, maar leg niet de nadruk op identiteit. Beoordeel een persoon op zijn of haar merites. En die zogenaamde Great Reset van het WEF? Nou, er bestaan mensen die dromen van een utopische wereld. ‘Inclusief’, geen grenzen en geen ‘bezit’. Maar The Great Reset komt er niet. Omdat mensen het niet willen. Omdat wij willen blijven consumeren. En elkaar willen blijven ontmoeten. Daarom is 2020 voor mij een jaar van hoop.”

 

Johannes Vervloed

“De coronapandemie bedierf veel. Maar niet alles kan aan de pandemie worden toegeschreven. Wat grotendeels onder de radar bleef, maar mij – en ik vermoed met mij velen die weten hoe de hazen in Brussel lopen – geërgerd heeft is de zogenaamde mission creep. Zonder openheid van zaken werden beslissingen genomen, die de Nederlandse belastingbetaler veel geld kosten. In strijd met de EU-verdragen worden Zuid-Europese lidstaten, die een onverantwoord begrotingsbeleid voeren en weigeren te hervormen, op allerlei wijzen uit de brand geholpen: via het opkoopprogramma van de ECB, het Corona-herstelfonds van de EU-Raad en garantstellingen door de Eurogroep. En onze minister-president doet of z’n neus bloedt. Stoere praat vooraf, maar steeds terugkomend met ‘sorry’. “Ik moest wel water bij de wijn doen, anders was een compromis niet mogelijk.” Mijn hoop is dat een volgend kabinet wel nee durft te zeggen als het Nederlandse belang in het geding is.”

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
17 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Alle bijdragen zijn een reden om OpinieZ te blijven lezen. En hopen dat het aantal lezers blijft groeien zodat het land eindelijk wakker wordt. Laten we hopen dat 2021 beter wordt. Maar het is niet vanzelfsprekend en zonder strijd. Ik wens alle redacteuren veel wijsheid in het volgende jaar wanneer reden tot schrijven zeker niet minder wordt. De verhalen hier brengen hoop en licht in de politieke duisternis. Een betere 2021 gewenst.

Kees Tummers
Kees Tummers
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Heerlijk die lieden met een zelfstandig werkend denkraam i.p.v. al dat hypocriete politiek correcte gewauwel van de gehersenspoelde deugmensenkliek. Moedig voorwaarts!

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit jaar was het jaar van de Corona-kolder. De ziekenhuizen lagen vol met oude mensen met comorbiteit (diabetes, overgewicht, hartkwalen) die gered moesten worden. Het RIVM rekende uit dat er in de rest van de populatie 50.000 levensjaren verloren gaan door uitgestelde behandelingen van kanker enz. Prioriteiten? Kwaliteit van leven?
Erger nog: de Corona-kolder werd opgeblazen tot zelfcensuur en zelfcollectivisering naar goed Noordkoreaans voorbeeld. Eén virusmutatie in Engeland was voldoende om het land plat te leggen – terwijl er duizenden mutaties zijn geconstateerd van ditzelfde virus.
Er zijn twee mogelijkheden: óf de coronakolder verandert ons definitief in onmondige burgers waar we zelf aan meewerken óf we kijken over een paar jaar terug in verwondering en met schaamte.

h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Andre, laat je nooit leiden door angst, maar door gezond verstand te gebruiken.
De meeste ziekten zijn altijd ontstaan in de geest van mens. Of populair gezegd, als je langdurig slecht in je vel zit, dan wordt je ziek. Angst en onzekerheid zijn er een belangrijke oorzaak van. En dat zijn de ingrediënten, die rijkelijk uitgedeeld worden en dat vooral om steeds macht te kunnen uitoefenen. Misschien dat dit kabinet het zelfs niet eens in de gaten heeft dat zij zelf door een grotere macht dan hen zelf gebruikt worden. Kijk eens, dood hoort bij het leven, dat kan geen mens tegenhouden. Uiteraard gun ook ik iedereen een lang leven, maar besef, dat ik het langste stuk achter me heb liggen. Daarom bepaal ik me bij wat wel nog mogelijk is en da’s best veel op m’n 72 ste.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  h.keur

Bedankt voor de bemoedigende woorden.
In Frankrijk echter is nu een wetsontwerp in discussie waarbij vaccinatie verplicht wordt als je wilt reizen of werk zoeken. “sanitaire urgentie” heet dat in het jargon.
En wat in Frankrijk gebeurt, zou zo maar eens een paar weken later bij ons kunnen gebeuren.
Zo zie je maar weer dat de werkelijkheid soms veel erger is dan de fantasie.

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Yip, indien we niet gaan terug duwen gaat het heel erg fout.

Jan Smelik
Jan Smelik
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dames en heren auteurs, hartelijk dank voor al uw opinies dit jaar. In de hoop dat jullie lezerskring verder mag groeien en door jullie bijdragen het gezonde verstand in Nederland mag terugkeren.

h.keur
h.keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al vroeg in het voorjaar gaf ik aan bij mijn kinderen en goede vrienden en kennissen, dat we aan de de vooravond van een reset staan. Ik wist nog niets van de nu bekende kreet ‘great reset’ maar voorzag een verandering van enorme importantie. Daarover ben ik begonnen met schrijven, waarbij ik mij voor ogen hield en nog steeds houd, dat de geschiedenis zich telkens herhaald.. herhaald. En de belangrijkste les is, dat de mens er niets van leert. Eigenlijk wordt het steeds erger, wat betreft, hoe mensen elkaar steeds meer verachten. En het bijzondere eraan is dat hoe meer welvaart en technische vooruit voor de individuele mens, hoe groter de minachting voor de medemens, die minder goed kan meekomen. Natuurlijk is dat niet geldig voor iedereen, maar de groep groeit gestaag en dat vind ik zorgelijk.
Gelukkig is OpinieZ nog een forum met veelal deelnemers, die zich niet laten meeslepen in die neergaande lijn. Met uiteenlopende meningen en overtuigingen, wordt hier veel opbouwends gedeeld en dat is iets om trots op te mogen zijn. Redactie en schrijvers. Bedankt voor wat jullie dit jaar betekend hebben tot opbouw van dit land. Goede feestdagen toegewenst en het beste komende tijd.

edward
edward
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lees de colums op Opiniez nog niet heel lang, maar het feit dat hier de auteurs zelf mogen denken en schrijven in tegenstelling tot in de msm stemt mij optimistisch!
Mijn wens is dan ook dat meer mensen zelf leren denken ipv alles voor zoete koek slikken, maar zolang ik nog mensen tegenkom in de frisse buitenlucht/solitair in een auto met een mondkapje op hebben we nog een enorm lange weg af te leggen.
Ik wens alle weldenkende Nederlanders een beter 2021!

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad ga door op de ingeslagen weg, artikelen zijn goed te lezen en gelukkig lopen niet alle redacteuren aan de zelfde kant van de weg.

Wat mij als oudere Nederlander raakt, is zomaar een kop in de media.
Politie waarschuwt: Bij bedreiging schuwen wij ons dienstwapen niet.

Nederland anno 2020, ca 75 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog.

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dames en heren scribenten. Dank voor jullie bijdragen, die ik altijd met veel plezier lees. Ga zo door in het nieuwe jaar. Hopelijk is dit jaar voor jullie het jaar dat je uit je niche kunt kruipen, op weg naar een (nog) groter lezerspubliek. Ons land verdient dat!

Henk uit Tilburg
Henk uit Tilburg
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Scribenten Lezers reageerders Vanuit het Tilburgse heel fijne feestdagen toegewenst en wat betreft het nieuwe jaar mag Ik hier iedereen toewensen dat het aankomend jaar voor iedereen beter wordt als alle jaren ervoor.
Overigens reageer Ik hier niet echt veel maar Ik denk dat Ik alles samen genomen geen 5 artikelen gemist heb dit jaar dus Ik blijf wel op de hoogte.
Ik zit namelijk meestal bij Bert bron en op regelmatige tijden link Ik daar door naar artikelen die hier geplaatst worden.
Dus nogmaals allemaal fijne feestdagen toegewenst

Henk uit Tilburg
Henk uit Tilburg
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Tilburg

Overigens even toevoegen bij Bert Bron schrijf Ik onder de nick Henk der Niederländer.
Maakt een en ander duidelijker.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dames en heren auteurs, blijf doorgaan met jullie vaak kritische berichtgeving over onze samenleving. Wens alle opinies auteurs en lezers veel wijsheid en hoop dat meer lezers deze site ontdekken.

Demanpieter
Demanpieter
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Van de top 200 meest invloedrijke Nederlanders stemt 31 procent D’66!!! Wat een afschuwelijke gedachte om het nieuwe jaar mee te beginnen.

Bart
Bart
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Veel dank Opiniez voor alle hoogwaardige bijdragen in deze vreemde tijd!

piet12345
piet12345
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Mooie opsomming! Ben het niet altijd eens met de schrijvers, wordt mijn reactie soms niet geplaatst of weer verwijderd en verbaas ik mij regelmatig over het waarom van een artikel (m.i. zou momenteel vrijwel elk artikel moeten gaan over onze vrijheid die nu in een rap tempo verdwijnt en hoe dit te counteren). Maar zeker; thanks voor jullie inspanningen!

17
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen