Het voortwoekerende gezwel dat identiteitspolitiek heet

‘Racisme’ als label voor alles en iedereen

Foto:

Afkomst en kleur schijnen te moeten bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde positie. Dat zagen we bij de aanstelling van voetbal-bondscoach Frank de Boer. Identiteitspolitiek maakt meer kapot dan je lief is, praat mensen racisme aan, maar is zelf racistisch met het gescheld op ‘witte mensen’ en kolonisators. Samira Tarrass lucht haar hart.

Onlangs verscheen het volgende bericht in de media:

De Commissie-Mijnals, die door de KNVB en de overheid in het leven werd geroepen om diversiteit binnen de voetbalbond te bevorderen, is boos over de selectieprocedure waarmee de nieuwe bondscoach Frank de Boer werd gekozen. “De KNVB gaat niet eens het gesprek aan met iemand met een migratieachtergrond”, zegt voorzitter Humberto Tan.

We zijn dus met z’n allen in dit land serieus beland in een fase waarin de kleur, gender en/of seksuele voorkeur nu moet gaan bepalen of iemand wel of niet geschikt is voor een bepaalde positie. En wanneer het niet loopt zoals men wil, trekt men de racismekaart. De uitvoerders van de identiteitspolitiek en haar activisten kennen werkelijk geen schaamte of grenzen.

 

Aangepraat racisme

Me ergeren aan de identiteitspolitiek doe ik al lang. We worden al tijden door de media om de oren geslagen met stukken vol anti-blank sentiment die geschreven zijn door gekleurde vrouwen. Artikelen met titels als ‘Waarom ik niet met witte mannen date’, teksten waarin staat hoe en waarom dit land ‘gedekoloniseerd moet worden’. Er zijn zelfs programma’s die testen ‘hoe racistisch men wel niet is’. Want wanneer u niet racistisch bent, dan zorgen we er wel voor dat u dat wordt.

Waarom ik mij er met mijn afkomst aan erger? Omdat het hier over (aangepraat) racisme gaat. En ik spreek me uit over alle vormen van racisme. Ook over racisme jegens blanken, dat kennelijk nog een taboe is in dit land. Blijkbaar is racisme alleen iets wat van de kant van blanken komt richting minderheden. Het zogenaamde ‘anti-blanke’ sentiment zou niet bestaan. Wie dit beweert is goed in slaap gesust. En slaapt u dan ook rustig verder. Er zal in de komende tijd ongetwijfeld weer iets opspelen in de media omtrent het anti-blanke sentiment, dus ik spaar mijn zinnen voor dat toekomstige stuk.

 

Diversiteitsschreeuwers

Er wordt autochtonen momenteel stelselmatig racisme aangepraat. Een buitengewoon zieke en verontrustende ontwikkeling die maar blijft doorgaan en door niemand wordt gestoptGek genoeg hebben blanke mensen die dit aanmoedigen, motiveren en vol lof zijn over deze ‘diversiteitsschreeuwers’ tot op heden zelf nog geen enkele keer plaats gemaakt voor ‘iemand met een kleur’. U kent ze ongetwijfeld: de ‘wat is er mis met de benaming witte mensen’- mensen. Dus wel idealisme uitdragen, maar men maakt geen plaats voor de ander die zij zo prijzen.

Helder.

Om nog zo’n feitje te benoemen: wanneer we kijken op de site van Nieuw Wij – u weet wel, dat opinieplatform dat schrijft over diversiteit, inclusiviteit en verbinden‘ – dan valt het op dat er nagenoeg alleen maar blanke mensen in de redactie zittenDeze mensen staan op de loonlijst van een platform dat ons vertelt wat er leeft onder de allochtone gemeenschap, tegen welke problemen allochtonen aanlopen en wat ze doen om deze maatschappij ook vorm te geven door middel van hun eigen diversiteit. Is het niet aan allochtonen zelf om daar over te schrijven of vorm aan te geven? Het gaat immers toch over ‘ons’?

In hoeverre kan een blanke vrouw zich in mijn belevingswereld verplaatsen? Weten hoe ik leef, zaken beleef, tegen welke drempels ik wellicht aanloop en hoe ik zaken zie? Amper dus. En dat geeft dan weer duidelijk aan in hoeverre allochtonen zelf vertegenwoordigd zijn bij de NPO/NOS en bij dit soort ‘diversiteitsplatforms’. 

Het verklaart dan ook waarom er zoveel onwaarheden verkondigd worden, zaken eenzijdig worden gebracht en een alternatief geluid nooit gehoord wordt als het om allochtonen gaat: er.werken.amper.allochtonen.bij.de.media.

 

Kopstukken

Nu is er een aantal kopstukken actief bezig met de identiteitspolitiek. Met miljoenen aan subsidies die ze elk jaar opstrijken, pleiten ze voor ‘diversiteit en verbinding’. Ze hebben allemaal ook een kleurtje uiteraard. De ‘verbinders’. We kennen ze allemaal wel zo’n beetje. Veelvuldig komen ze langs op sociale media. Typetjes die klagen over ‘geen kansen hebben gehad’, dit land willen ‘dekoloniseren’, genoeg hebben van ‘de onderdrukking van witte mensen’ en inmiddels miljoenen bezitten of op een andere manier succesvol zijnEr is geen enkele stamboom in Nederland aanwezig van hun voorouders waardoor ze eventueel een claim op Nederlandse grond en rijkdom kunnen leggen. Intussen wel beweren dat alles afkomstig is van ‘hun voorvaderen over zee’. Hoe dan?

En alles wordt gebracht met ‘vrede’. Zo liefdevol en met vrede dat er tijdens een toespraak op de Dam gedreigd werd met ‘in het gezicht trappen’ van mensen tijdens een volksfeest waar kinderen en gezinnen op afkomen.

 

Rol overheid

Omdat het gros van weldenkend Nederland zich totaal niet kan vinden in de aantijgingen van racisme, wordt er veelvuldig op deze zogenaamde ‘verbinders‘ afgegeven. Maar waarom geven mensen eigenlijk op ze af?

Is het niet de overheid die deze mensen, hoe fout en polariserend hun gedrag en uitingen ook zijn, alle platformen biedt om hun identiteitspolitiek te verspreiden en zo te zorgen voor sociale onrustMoet men dan niet bij de overheid zijn in plaats van bij deze gesubsidieerde poppetjes? Zij worden rijk door deze subsidies en de overheid staat het toe. Richt u zich dan ook tot de overheid die deze mogelijkheden biedt en dit faciliteert en niet op de mensen die hun kansen grijpen en hier gretig gebruik van maken.

 

Racistische naamgeving

‘Witte mensen’, ‘witmang’, ‘kolonisators’, ‘minder gepigmenteerden’. Deze termen kom ik veelvuldig tegen in opinieartikelen en in stukken in kranten en dagbladen. Om even aan te geven om wie het gaat: deze benamingen worden gebruikt om blanke mensen mee aan te duiden. Deze uiterst racistische naamgeving wordt te pas en te onpas gebruikt en veelvuldig vermeld in teksten.

Denkt men nu werkelijk racisme en discriminatie te kunnen bestrijden door daarvoor zelf racisme in te zetten?

Denkt men nu echt te kunnen gaan ‘verbinden’ door de oorspronkelijke bewoners van dit land opzij te schuiven en minderheden op basis van hun afkomst en kleur te gaan bevoordelen? Werkelijk?

Hoe bestrijd je racisme? Door anderen aan de kant te schuiven omdat ze ‘minder gepigmenteerd’ zijn? Op welke planeet leven deze mensen?

 

Greep naar de macht

Wat ook apart is, is dat ondanks de miljoenen subsidies die al jarenlang verstrekt worden, deze clubje geen enkel concreet positief resultaat te melden hebben. Sterker nog: de overheid monitort hier niet eens op. Er wordt niet jaarlijks tegen het licht gehouden wat de uitkomsten zijn van het activisme, op welke manier men een positieve invloed heeft gehad op het verbeteren van de achterstandspositie van minderheden of anderszins. Niemand stelt vragen, maar ‘we’ schreeuwen wel mee met de activisten op de Dam en Malieveld en maken zo anderen erg rijk. De waanzin regeert.

Wat hebben zij inmiddels concreet gerealiseerd met al die miljoenen? Wat is er met het geld nu precies gebeurd?Wat hebben zij gedaan voor de minderheden en hun ‘achtergestelde positie’? Daar moeten toch inmiddels concrete voorbeelden van op te noemen zijn? Waarom blijft het hierover stil? Ik kan dan ook niet anders concluderen dan dit alles niets van doen heeft met ‘de strijd voor gelijkheid’. Nee, dit gaat over zelfverrijking en een greep naar de macht.

 

Verschillen

Waarom kunnen we niet gewoon accepteren dat bepaalde groepen (volkeren) anders zijn? Waarom kunnen we dit niet accepteren zonder daarbij als racist te worden weggezet? Waarom kunnen we niet accepteren dat bepaalde bevolkingsgroepen nu eenmaal succesvoller zijn op bepaalde terreinen en dat andere bevolkingsgroepen dat weer zijn op andere vlakken?

We zien bijvoorbeeld met eigen ogen dat Marokkaanse meisjes het veel beter doen op universiteiten dan Marokkaanse jongens. Dat heeft te maken met sociale factoren, opvoedkundige factoren en andere factoren die niemand ontkent. Zo staan mensen met een Turkse afkomst ook bekend om hun ondernemersgeest, veel meer dan bij andere minderheden het geval is. Maar bij beide voorbeelden kan niemand het gooien op kleur, het zijn succesverhalen die gaan over eigen kracht, dus we praten er niet over. Stel je voor dat je het moet hebben over minderheden die door hard werken en doorzetten ergens gekomen zijn. Alsjeblieft zeg.

 

Saamhorigheid

Ik merk dat ik voor het eerst in mijn leven een stuk schrijf waarin ik meerdere malen duidelijk afkomst en ‘kleuren’ benoem. En ik heb daar een verre van fijn gevoel van gekregen. In deze tijden waarin je gebombardeerd wordt met uiterlijke schijn en het eerder over de inhoud moet gaan dan over het uiterlijke vertoon, kan je dan ook helaas niet anders. Waar we het voorheen met z’n allen over mensen hadden, dwingt men je nu om het over kleuren en verschillen te hebben. Daar moet de focus op liggen. Wat een treurigheid toch.

Ik denk dan ook regelmatig met weemoed terug aan mijn jeugd en aan de buurt in Haarlem waar ik opgegroeid ben. We zagen alleen maar kinderen/mensen. Niemand had het over elkaars afkomst en als je een etter was, was je gewoon een etter.

Nu woekert het gezwel identiteitspolitiek overal voort en maakt meer kapot dan ons lief is. Overgewaaid vanuit de VS. Een land dat maar een paar honderd jaar oud is. Europa kent een duizenden jaren oude verzameling aan beschavingen. En dan echt denken dat je identiteitspolitiek ‘succesvol’ hier kan laten landen en het door iedereen geaccepteerd zal worden.

We moeten geen samenleving willen waarin we doorslaan en alles maar labelen met racisme. Want alle levens doen er toe. Altijd en overal.

Over de auteur

Samira Tarrass
Geboren en getogen Nederlandse Marokkaanse. Bevlogen in alles wat mij aanspreekt. Hekel aan slachtofferschap.
Geef nooit op!

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
46 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Jan van Dijk
Jan van Dijk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goede analyse Samira. Vooral de kwalijke rol van de overheid. En die rol wordt bepaald door de media. Er zijn maar weinig politici, die een standpunt durven in nemen dat afwijkt van het standpunt van Hilversum en Bussum. Niet de mening van de bevolking telt, maar de mening van de opiniemakers. En zo praat de elastieke Rutte intussen wel met KOPZ en BLM, terwijl hij eerder, de kat uit de boom kijkend, verkondigde dat Zwarte Piet nou eenmaal zwart is.
Ja, er zijn blanke Nederlanders die racistisch zijn. Ja, als ik bij een benoeming twee gelijkwaardige kandidaten had, waarvan een autochtoon en een allochtoon, dan zou ik om rationele redenen, nl. kansberekening, kiezen voor de autochtoon. Daarom ben ik nog geen racist.
Maar ik ben bang, dat door het diversiteitsgedram heel veel Nederlanders weer racistisch worden.
En wie zit nou op deze polarisatie te wachten?

logisch_denken
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Dijk

quote En zo praat de elastieke Rutte intussen wel met KOPZ en BLM, terwijl hij eerder, de kat uit de boom kijkend, verkondigde dat Zwarte Piet nou eenmaal zwart is. end

Onze MP is van het beste elastiek met de langst mogelijke neus gemaakt. Een aanfluiting voor onze democratie.

Hopelijk komt 2021 wel de onderste steen boven en wordt de thuiswerkvergoeding voor ambtenarren teruggedraaid

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Dijk

“Vooral de kwalijke rol van de overheid. En die rol wordt bepaald door de media.”
Bijna alle politieke partijen zijn al heel lang voorstander van immigratie, opgaan in EU, internationale samenwerking, kortom een politieke doctrine waarbij Nederlandse belangen ondergeschikt worden gemaakt aan humanitaire en internationale idealen. Kortom socialisme. De media volgden in de jaren 60, want die werden soms wel tot 50 % gesubsidieerd door de overheid, met name Volkskrant en Trouw draaiden elk jaar verlies. De media zijn een verlengstuk van de politiek en niet andersom, want de media zijn voor hun inkomen volledig afhankelijk van de regering. Opiniemakers zijn de doorgeefluiken die politieke ideeën vertalen voor alledaags gebruik, zonder daar zelf iets aan de inhoud bij te dragen, wel aan de vorm.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Dijk

“En wie zit nou op deze polarisatie te wachten”…
Was er geen oud gezegde “divide et impera”? Verdeel en heers?

Veluweman
Veluweman
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Dijk

Beste van Dijk, u ‘slaat-de-spijker-op-de-kop’ . Het diversiteitsgedram, het hele identiteitsverhaal is in zichzelf racistisch. Ik denk dat het zelfs het ‘nieuwe fascisme’ genoemd kan worden. En dat heb ik niet geschreven, en dat inzicht had de schrijver van dit artikel óók niet. Maar de conclusie wijst wel lijnrecht naar dit inzicht !

Mijnheer van de Horst probeert te bewijzen dat fascisme niet “links” is maar rechts…

Echter hij bewijst dat de huidige “identiteitspolitiek” het ‘nieuwe fascisme’ is !

“…Dit alles, lieve mensen, is NIET links en heeft GEEN BAL met socialisme te maken. Integendeel, het is extreemrechts. Waarom is het extreemrechts? Omdat de kern van de ideologie racistisch is en de eigenheid van het individu ontkent. Du bist nichts, dein Volk ist alles….” .

De groepsidentiteit(en) dus…
https://joop.bnnvara.nl/opinies/de-nazis-waren-geen-socialisten-en-evenmin-links

Jay
Jay
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Neomarxisme bedient zich van mooie woorden die meestal het tegenovergestelde betekenen.

“Diversititeit en inclusiviteit” zijn termen uit het intersectioneel feminisme. Iedere keer wanneer je die woorden ziet, weet je dat je te maken hebt met een gedemoraliseerd instituut wat is overgenomen door radicale ideologie.

Marketeers verleiden bedrijven hiertoe, vanwege de praktische overweging dat je in een samenleving die uit allerlei ethnische groeperingen bestaat, al die doelgroepen wilt aanspreken. Zo komen we aan een onevenredig aantal reclames met gemengde gezinnen bijvoorbeeld.

Dat de overheid intersectionalisme heeft ingevoerd, gaat rechtstreeks tegen de grondwet in. Waarom niemand daarvoor de overheid op het matje roept begrijp ik niet.

De enige die er wat aan doet is Trump, met het terugdringen van Critical Race Theory, een universitaire stroming die mensen opleidt tot raciaal activist. Dat is niet voldoende, je moet Critical Theory volledig uitschakelen. Geen subsidie meer naar trainingen die erop gebaseerd zijn en geen subsidie meer voor scholen en universiteiten die die deconstructieve nonsens doceren.
Als Trump herkozen is, zie ik hem er wel voor aan dat ie doorpakt, maar of wij in Nederland wakker genoeg zijn om te zien hoe destructief dit is, ik betwijfel het.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jay

Juist. Veel mensen denken dat artikel 1 van onze grondwet ons verbiedt te discrimineren. Maar dat is niet zo; de grondwet beschermt de burger tegen de overheid. Dus artikel 1 van onze grondwet verbiedt discriminatie door de overheid. Onze overheid mag de burger niet discrimineren, maar doet dat wel op twee manieren:
– Door zelf “positieve discriminatie” toe te passen.
– Door bedrijven te verplichten “positieve discriminatie” toe te passen.

Er zijn nauwelijks politici, journalisten of rechtsgeleerden die deze schending van de grondwet bekritiseren. Integendeel; met dit grondwetsartikel in de hand schendt de overheid ook grondwetsartikel 7, dat onze Vrijheid van Meningsuiting garandeert. Burgers worden aangeklaagd omdat ze artikel 1 zouden hebben overtreden… Er is zelfs een subsidiespons met de naam “art1” die zich richt tegen autochtonen met een dissidente mening. Sylvana had haar racistische partij bij1 trouwens ook bijna art1 genoemd, maar die naam bleek dus al bezet.

En de op racisme en stalinisme gebaseerde “critical race theory” moet hier ook gestopt worden Er is niks wetenschappelijks aan deze linkse religie die eeuwige bloedwraak predikt. De meest vrije en tolerante samenleving in de menselijke geschiedenis wordt van binnenuit vernietigd door extremisten die hele bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend verwoord, mw Tarrass. Misschien kunt uw column sturen aan de fractievoorzitters en aan de burgemeesters in NL. Met name die van de grote Randstadsteden.

Oei Tiong Koen
Oei Tiong Koen
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Richt u zich dan ook tot de overheid die deze mogelijkheden biedt en dit faciliteert”

Mevrouw Tarrass, U kunt erop rekenen dat ik dat doe. Op 17 maart 2021, of zoveel eerder als ik de kans krijgt.

Goed stuk. U neemt me de woorden en de bitterheid uit de mond. Deze dingen móeten gezegd, en U doet het met verve.

Oei Tiong Koen
Oei Tiong Koen
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Oei Tiong Koen

‘krijg’ natuurlijk, excuus

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De moedeloosheid in optima forma, waar eindigt dit? Ik ben 72 en heb andere tijden meegemaakt…de gezelligheid thuis, de veilige stap avonden en de geweldige muziek die toen geschreven is. Waarom kunnen we niet blij zijn met wat het leven ons te bieden heeft. Geniet daar in Godsnaam met volle teugen van, want na het aardse leven komt er niets meer. Geweldig geschreven stuk overigens…Chapeau!

Trinco
Trinco
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Droffelaar

Na het aardse leven komt er niets meer… en ondertussen schrijft u “in Godsnaam” wel heel respectvol met een hoofdletter G.
Interessant.

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Trinco

Geleerd op school

h.keur
h.keur
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Droffelaar

Je moet niet alles geloven wat je op school geleerd wordt, zeker niet als het over geloof gaat. Daar is een heel ander boek over geschreven, bestaande uit 66 delen. Jammer dat zo weinigen weigeren te geloven, dat het zo’n wijze bundel is. Men weigert er zelfs maar kennis van te nemen. Toch staan werkelijk alle huidige maatschappelijke ontwikkelingen erin opgetekend: kinderen zullen tegen de ouders opstaan, mensen en volken worden tegen elkaar opgezet, de wetteloosheid en geweld zullen toenemen, evenals oorlogen en natuurrampen. Epidemieën, angst enzovoort. Men loopt achter allerlei dwaasheden aan, onbetrouwbare overheden.
Maar zeer welbewust wordt dit Boek, dat dit lang geleden allemaal al voorzag, door het overgrote deel van de mensen genegeerd. Ja, want op school leer je dat de Bijbel een sprookjesboek is. Wat er nu allemaal gebeurt, moet dus wel verzonnen zijn…
Ik neem dat Boek wel serieus, maar goed, dat is mijn keuze.
Samira, dank voor dit artikel met een juiste constatering.

Jan van Faassen
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Droffelaar

Ik ben van mening dat er na dit aardse leven nog een leven komt.Een leven door God belooft aan allen die in Hem geloven. Dus er is nog hoop.

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan van Faassen

Het spijt mij ten zeerste maar ik geloof niet.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ook de apartheid is een Nederlands begrip. Identiteitspolitiek is dus hier welkom en nu met een andere inval. Nederland is inderdaad racistisch land maar niet zoals de BML met hun sympathisanten het voorstellen. Alles wat blank is wordt gediscrimineerd om de kleurenvolk te pleasen. Zo bewijs je alleen dat multiculturele samenleving een LAT relatie is die ten koste gaat van eigen cultuur nog ook. Rutte beweerde dat cultuur met volksfeesten als Sinterklaas met zwarte Piet niet door de politiek veranderd maar door inwoners van het land zelf. Maar het zijn
allemaal instanties zoals scholen en bedrijven die door de regering geïnstrueerd de gang van zaken bepalen zonder het volk zelf. Deze propaganda gaat maar door in de media. Zelfs de TV reclames ontgaan het racisme niet. Tel dagelijks het aantal blanke en gekleurden die te pas en te onpas de revue passeren. Praatprogramma’s vergeten het ook nooit te benadrukken hoe de kleurlingen lijden in Nederland. De false solidariteit wordt uitgedragen door witte mensen die hoog op de ladder staan die de minder bedeelden hiervoor laten opdraaien. Zij zelf zullen nooit voor iemand zorgen dat laten zij aan anderen graag over. Wel staan zij in de schijnwerpers als de brave inwoners die voor de arme stakkers hebben gezorgd. Zodat deze systematisch bevoordeeld worden boven de inheemse volk. Menselijk succes schuilt niet inde kleur van de huid maar in de wil om de taal te leren, inburgeren, mee doen met je gastland zodat deze de jouwe kan worden. Maar politieke vluchtelingen zijn er bijna niet meer alleen de economische en die willen dat allemaal niet. Die willen alles op een presenteerblaadje krijgen desnoods via rebellerende rappers. En dat “gekke volk” hier doet het ook nog.
Het paradijs voor parasieten ontdekt, kom allemaal!

Gussel
Gussel
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Uitstekend artikel van Samira en ook uw bijdrage is volkomen juist.
Begrijp niet dat deze onzin als zoete koek geslikt wordt en dat onze regering hier geen paal en perk aan stelt. De verloedering van onze samenleving gaat in rasse schreden en niet alleen de onze. Zwarte Piet moest als eerste eraan geloven of dit het grootste probleem is/was. Wij als “witte” (heb zo’n hekel aan dit woord) blanke dus, moeten ons verantwoorden en door het stof. Waarom zijn blanken de schuld van al het onrecht?

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Het klinkt inderdaad als een grote complot en misschien moet het ook zo genoemd worden hoe men zich slaafs neerlegt bij elke riep van elke groep die zich niet goed in de vel voelt. Deze identiteit waanzin splijt de samenleving en compleet en misschien is het een doel van een groep mensen, daar lijkt het op. Ik zou beginnen bij de Verenigde Naties, de meest mogelijke bron van de meeste hedendaagse kwaad waar vele schurken landen hoge woord voeren. Macht is het toverwoord.

Plonia
Plonia
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Samira, ik merk dat dit je continue bezighoudt, zo jammer dat hier zoveel energie in gestopt moet worden. Je kunt de wereld niet alleen verbeteren maar dit uitstekende artikel helpt wel. Hoop dat je veel mensen bereikt en wakker kunt schudden.
Negatieve discriminatie is mensen achterstellen en
Positieve discriminatie is mensen voortrekken en beiden zijn fout.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Plonia

Precies. Als je de een voortrekt stel je de ander achter.

DPmar
DPmar
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Samira, wat een geweldig stuk! Inderdaad, ons land is, in navolging op de VS, helemaal geschift, met vooral onze overheid voorop!! En waarom? Heel simpel omdat het altijd zo gaat in landen waar overheden helemaal niets meer te bieden hebben. Er zijn hier enorme problemen zoals een veel te grote staatsschuld, een compleet geruïneerde economie door de Corona, het Corona-probleem zelf dat steeds meer weerstand oplevert omdat onze overheid ‘echte specialisten uit de zorg’ weigert een podium te geven en denkt alles zelf beter te weten. Wat gebeurde er met de brief uit de medische sector met 2.000 handtekeningen in augustus? Niets! Waar blijft de reactie op de bevindingen van M. de Hond, die door de Duitsers en vele anderen wel worden onderkend. Doodse stilten en vooral weigeren!
Nee, men leutert liever over gendertoestanden, BLM en al dat gedoe dat nergens over gaat, lekker simpel en ‘het gepeupel is zoet’!
Zag onlangs de film ‘Back to Eden’ van Marijn Poels en hoorde voor het eerst dat er bij de VN een ‘AGENDA 21’ bestond en schrok me te pletter! Alle puzzelstukjes vielen op z’n plaats waarom de boeren weg moeten uit ons land en waarom heel Noord Afrika hier naartoe moet komen. De VN, die in eerste instantie ons land regeert, gevolgd door de EU! Wanneer doet de overheid daarover eens een boekje open? Veel nuttiger dan het huidige gebazel want dan weten wij tenminste ook waar we aan toe zijn!

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

” dan valt het op dat er nagenoeg alleen maar blanke mensen in de redactie zitten. ”
Ja dat zijn die linkse mensen die van anti-autoritaire politiek hun broodwinning hebben gemaakt.
Juist deze mensen die altijd de mond vol hebben van gelijkheid en dialoog en empathie zijn er systematisch op uit om blanken te denigreren, ze monddood te maken en hun gevoelens te schofferen. Het telkens weer benadrukken van racisme en andere al of niet vermeende maatschappelijke kwalen is niets anders dan een vorm van afpersing. Dit gedrag zou niet beloond moeten worden.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Het ergste is misschien nog wel dat deze activisten zich presenteren als ‘burgerinitiatief’ of ‘spontaan verzet’ en dergelijke. In werkelijkheid zijn het geen willekeurige burgers, maar groepen anarcho-communisten die elkaar al jaren kennen via het circuit. Soms ook worden ze gesponsord door miljardairs als Soros, Bill Gates en de Oak Foundation. Soros schijnt de afgelopen jaren een 150 stichtingen over de hele wereld te hebben gesteund met giften. De activisten zijn geen ‘bezorgde burgers’ en ze worden in veel gevallen betaald voor het ondernemen van ondermijnende actie. Ze verdienen dan ook geen aandacht van de overheid, die gekozen is in een democratisch proces, en niet gekozen door activisten die de democratie juist willen ondermijnen.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Eens, maar wat veel erger is, is dat al die extremisten zwaar gesubsidieerd worden door de overheid. Wat Soros met zijn geld doet is kwalijk, maar het is wel zijn geld.

Wij betalen echter ook veel geld aan de mensen die ons openlijk haten. De afgelopen weken haalde diverse extremisten het nieuws vanwege oproepen tot geweld en moord; Akwasi, Afriyie, Insayno, Esajas, etc. Ze gingen allemaal vrijuit, en mochten huilie huilie doen op TV en in de krant.

Maar die huilie huilies hebben dus stuk voor stuk meerdere functies in meerdere overgesubsidieerde clubjes, platforms, stichtingen, etc. Ze krijgen Fun X prijzen of worden stadsdichter. Maar blanken zouden een privilege hebben? De tot etnische zuiveringen oproepende rapper en “verbinder” Akwasi heeft 5 miljoen euro aan vastgoed, hoewel hij nooit een dag van zijn leven gewerkt heeft. Wij betalen dat.

P.
P.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat ik zelf het meest verbazend vind aan de houding van sommigen – zoals Dhr. Tan – in dit soort ‘discussies’: hebben ze niet door dat hun stupide houding een aantal vooroordelen waartegen ze (terecht) te hoop lopen nogal stevig bevestigd? Dit geld uiteraard navenant voor de houding van sommige vrouwen mbt discriminatie van hun geslacht.
Te dom? Nee toch hoop ik?

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.

Nee, Umberto Tan is een intelligent man, afgestudeerd als Meester in de Rechten. Een jaar of 10, 12 geleden zag ik hem op TV vertellen dat hij nooit wat van racisme had gemerkt. Sylvana Simons (wel vrij dom overigens) zei rond 2007 iets soortgelijks, volgens mij in de Libelle of zo.

Ze zijn bijgedraaid onder invloed van de racistische “critical race theory”, en het racistische dogma van “institutioneel racisme” (= elke blanke is een racist). Dat is niet zo moeilijk, zo’n beetje iedereen in de MSM herhaalt voortdurend die “Nederland is racistisch” slogans. En zo gaan mensen die leugen geloven. Het is het oud-linkse principe van “de vaak herhaalde leugen wordt een waarheid”.

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het artikel van Samira is geweigerd en verwijderd door Facebook….censuur kent geen grenzen als het om de waarheid gaat in dit land.

Vee
Vee
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Illustratief voor de polarisatie is wat ik op social media meemaakte.

Ik like-te een leuk uitziende zwarte ‘dame’ uit Amsterdam. Direct kreeg ik de volgende reactie, quote : “Weer zo’n vuile racist. Ik praat alleen met zwarte mannen.”

Wie is hier nou de racist?

HansFrancken
HansFrancken
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Haarscherpe en ragfijne analyse van dit polariserende virus dat racisme heet . Zoals we dat van Samira kennen.

Chris wielders
Chris wielders
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je je gram niet kan halen gooi je het op racisme!

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

BLM heeft alle krediet verspeeld. Al was het alleen maar door de keuze van George Floyd als zogenaamd slachtoffer van zogenaamd politiegeweld. Sinds eind augustus weten dat Floyd is gestorven aan een overdosis fentanyl. De nekklem is correct toegepast. De vraag is waarom het zolang geduurd heeft voor dit bekend werd. En waarom de agenten nog steeds aangeklaagd worden voor moord. Welke rol speelt het Openbaar Ministerie?

Maarten Vasbinder
Maarten Vasbinder
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helaas zijn het de slechtsten onder ons van all kleuren, die de leiding hebben genomen bij deze zakkenvullerij over de ruggen van alle kleuren heen.
En de overheid? Die is bezig met de onderdrukking van allen.

Willemijn
Willemijn
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wát een goed artikel! Toen ik nog werkte dacht ik nooit in kleuren wanneer het mensen betrof. Ik werkte in het centrum van Rotterdam en daar liepen zóveel mensen dat je alleen maar naar ménsen keek. En nu voel ik de dwang dat ik in zwart -wit – geel- pimpelpaars en weet-ik-wat móet denken! Ik word er doodmoe van en wil niet meer meedoen. Ik ben blank en bezaaid met sproeten en mijn schoonzusje is bruin, nou èn??!! Laat iedereen nou eens onthouden: ANDERS = ANDERS maar NIET MEER of MINDER!!!!!!!

C ollette
C ollette
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zouden ze ook even naar de samenstelling vd spelers v alle elftallen in Europa willen kijken. Geloof dat de autochtone spelers t onderspit delven en niet zo klein beetje ook. Over discriminatie gesproken

Wolverine
Wolverine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zo grappig,

Als ik dit zelfde op mijn werk benoem, kijken blanke mensen mij aan alsof ik racistisch ben…. Geen deugpunten (lol) als ik zeg dat ik niet racistisch ben en alle mensen gelijk behandel, kijk naar gedrag…En dat vervolgens ook doe… (sector onderwijs)

HansFrancken
HansFrancken
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De hele (non) discussie en gestuurde polarisering haarfijn uitgelegd. Zoals we van Samira gewent zijn.

Peter V.
Peter V.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uit haar tenen…

Richard
Richard
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

‘Waarom kunnen we niet accepteren dat bepaalde groepen (volkeren) anders zijn?’

Friedrich Nietzsche had daar het antwoord op, namelijk dat we kuddedieren zijn. Wie na dit jaar nog de illusie heeft dat rationaliteit enige rol speelt in onze beoordeling en beslissingen die moet hoognodig naar de oogarts voor een gehoorapparaat, die heeft nog niet met zijn ogen leren luisteren.

Ik ben niet links en niet rechts omdat het voor mij om het even is of ik nu door de hond of de kat gebeten word. Een Partij voor het Individu hebben we in de politiek niet kunnen realiseren, dat zal volgens diezelfde Nietzsche nog een 80 tot 100 jaar duren, dat maak ik dus niet meer mee.

Het enige wat ik kan doen is de kuddedier zover van mij afhouden en terecht is opgemerkt dat ik niet voorbestemd voor vliegenmepper, kuddedieren planten zich voort als vlooien.

Lachen, leren lachen, dat is het enige wat het leven nog draaglijk maakt, en zelfs dat probeert de socialist je nog af te leren.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk, bedankt.

Links zet hele bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Dat is kwalijk, maar vooral gevaarlijk. Haat kun je niet zomaar even terugdraaien als je dat op een dag weer zat bent. Mensen die al decennialang horen dat elke blanke een racist is, breng je daar niet zomaar van af.

Neem Humberto Tan, geen domme jongen maar Meester in de Rechten. Een jaar of 10, 12 geleden vertelde hij op TV dat hij nooit wat van racisme had gemerkt. Sylvana Simons zei rond 2007 iets soortgelijks in een of ander weekblad.
Nu zitten ze dus allebei op de racismetrein richting raciale afgrond.

Ze geloven nu heilig in de racistische “critical race theory”, en het dogma van “institutioneel racisme” (= elke blanke is een racist). Logisch, omdat dat dogma dag in dag uit op de MSM herhaald wordt. En zo gaan mensen die leugen geloven. Het is het oud-linkse principe van “de vaak herhaalde leugen wordt een waarheid”.

En als die waarheid eenmaal is vastgeroest dan is elke tegenvaller die je hebt “racisme”.
Een buurman die vergeet je te groeten? Racisme!
Je TV-programma wat minder populair? Racisme!
Een kinderfeest? Racisme!
Autosleuteltjes kwijt? Racisme!
Zo werkt dat. Elke ervaring kan dan verklaard worden met “racisme”.

Laatste aanpassing 3 jaren geleden door Arie
Anna
Anna
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een mens ( alle mensen ) heeft enerzijds een onaantastbare waardigheid met aanspraak op gelijke grond rechten.
Als men zich als groep gaat organiseren en bovenstaande rechten inwisselt en jezelf het recht toe-eigend om voor zichzelf te beslissen wat zijn eigen waardigheid is dan ontspoort een maatschappij.
Deze geclaimde waarden MOETEN vervolgens door iedereen worden geaccepteerd. Wie niet mee gaat in deze IDENTITTEITS POLITIEK Wordt weggezet als xenofoob racistisch homofoob islamofoob rechts extremistisch en deplorabel.

Zo wordt onder de dekmantel van “ sociale gerechtigheid” “ voor allen “ onvrijheid opgelegd
Dit is een kantelende cultuur waarbij het hele systeem moet worden ontmanteld en er een eind moet komen aan de veronderstelde “ withe supremacy”
Een gevaarlijke ontwikkeling❗️

Echter het probleem zit NIET IN HET SYSTEEM MAAR IN DE MENS. De mens is imperfect en geneigd tot kwaad en het misbruiken van de macht.

jaak Peeters
jaak Peeters
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Over “identiteit” heb ik in mijn boek “Vlamingen zijn fatsoenlijke mensen” ( bij Bol.com verkrijgbaar) een heel hoofdstuk gewijd aan “identiteit”. Dat ziet er helemaal anders uit dan ook hier weer wordt voorgesteld. En met mijn analyse kun je perfect aan de slag. identiteit, volksbesef, autochtonie en allochtonie kunnen m.i. op die grond samenwerken.

P.Visser
P.Visser
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jaak Peeters

Is een korte en bondige samenvatting te veel gevraagd? Ik zou zo’n kans niet voorbij laten gaan!

jaak Peeters
jaak Peeters
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.Visser

Dat is inderdaad nogal veel gevraagd: een tekst van 40 blz. samenvatten in twee of drie zinnen is zowat onmogelijk, want laat noodzakelijke nuances wegvallen. Maar als u dan toch wil: Identiteit is de verzameling bewuste en vooral onbewuste betekenissen ( ‘cognities’) die we allemaal in ons hoofd hebben. Sommige van die betekenissen zijn heel intiem of strikt individueel, andere zijn mundiaal, nog andere zijn religieus, een belangrijk deel is nationaal enz. enz. Zo zijn we allemaal a.h.w. kameleons. Maar wie tot een taalgroep behoort en vooral, wie zich daarmee identificeert, deelt de betekenissen die in die taalgroep veel voorkomen, simpelweg omdat ze makkelijk gecommuniceerd worden. Daarom is voor vele mensen de nationale identiteit dominant. Geschiedenis, politieke omstandigheden, de rol die de media spelen, agitatie door machtsgroepen cs. maken dat sommige betekenissen een meer centrale betekenis krijgen, dit is: makkelijker geactiveerd worden. Dit is tegenwoordig het geval met alles wat Europa betreft. Meer wil ik daar hier niet over zeggen en nog minder over de psychologische processen die bij dit alles van belang zijn.
Ik hoop dat dit enig licht werpt. (Overigens zou ik dat hoofdstuk moeten herschrijven. En nog dit: ik verdien daar niets aan!)

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jaak Peeters

U mag van mij best geld verdienen aan een boek, u hebt daar tijd en onderzoek in gestopt.

Wat ik jammer vind is dat u heel stellig schrijft dat “identiteit er helemaal anders uitziet dan ook hier wordt voorgesteld”. Licht dat dan toe. Want zowel de column als de meeste reacties gaan over een heel specifiek probleem, namelijk de racistische “identiteitspolitiek”. Dat is de linkse religie die in de VS al leidde tot tientallen moorden op agenten. Daarnaast waren er talloze plunderingen en rassenrellen die ook aan vele tientallen mensen het leven kostten. Ondertussen trekt de partij van Biden in diverse Amerikaanse steden de politie terug (“defund the police”), wat in al die gebieden leidde tot +/- 30% meer (gewelddadige) criminaliteit.

Dat is allemaal best heftig, en de “critical race theory” daarachter is inmiddels diep geworteld in alle Westerse landen. Aanvankelijk alleen in linkse media en politieke partijen, maar inmiddels lopen Telegraaf, CDA en VVD hier ook achteraan. Daarover hebben we het nu.

Natuurlijk is iedereen een beetje een kameleon. Onder familie of vrienden ben je anders dan onder collegae of op een begrafenis. Men kan in diverse subcultuurtjes hangen, en zowel allochtonen als autochtonen doen dat, meestal gemengd. Maar dat maakt de feiten uit de column niet ongedaan.

Thomas
Thomas
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  jaak Peeters

Ik kan me heel goed iets voorstellen bij Vlaamse (of Nederlandse) identiteit. Er bestaat b.v. zo iets als een gemeenschappelijk verleden, een gemeenschappelijke cultuur in de ruimste zin, een gemeenschappelijke taal. Met de gekkigheid die ons momenteel overspoelt en een schuldgevoel probeert aan te praten heeft het weinig te maken.

46
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x