Het “stikstofprobleem” treft de boeren keihard

Kabinet slacht de kip met de gouden eieren

Foto:

Er is nog steeds een stikstofprobleem, dat ‘de natuur’ sterk zou bedreigen. Dus moeten er verdere maatregelen worden genomen, vindt de overheid. Maatregelen die vooral de boeren treffen en waarover vanwege de coronabeperkingen nauwelijks wordt gediscussieerd. Maar slachten we met de boerenstand ook niet de kip met de gouden eieren? Bart Jan van Oplaat over een politieke miskleun.

Vorig jaar noemde premier Rutte de stikstofcrisis nog de zwaarste crisis in zijn carrière. Inmiddels zal hij die mening iets bijgesteld hebben nadat iemand ergens op een wetmarket in China de wereld veranderde. Toch is het stikstofprobleem weer terug, terwijl de bouw weer op gang moet komen om de economie een steuntje in de rug te geven.

 

Maar ja, die stikstof hè. Hoe kwam dat probleem er eigenlijk?

 

Vogel- en Habitatrichtlijn

Twintig jaar geleden bedacht men in de EU dat elk land een deel van zijn oppervlakte moest aanwijzen als beschermd natuurgebied. De doelen daarvan werden omschreven in de Vogel- en Habitat-richtlijn van de EU. Prompt wees Nederland 165 gebieden aan die ongeveer 15% van ons oppervlak beslaan. Volgens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit destijds zouden er verder geen negatieve gevolgen voor de samenleving uit voort kunnen vloeien.

Dat er binnen een paar jaar al wel problemen ontstonden, was aanleiding voor de toenmalige staatssecretaris van Landbouw Henk Bleeker om hier in 2009 een rem op te zetten en geen verdere toename van deze gebieden te willen.

Bij de aanmelding van elk gebied zijn per gebied habitats (natuurlijke leefgebieden van een plant of dier) omschreven die in dat gebied gehandhaafd dienen te worden en zo mogelijk verbeterd. In een flink deel van die gebieden gaat het om plantjes die alleen op arme schrale grond groeien, dus moet dat ook zo blijven.

 

Natuur wordt stopgezet

Hiervoor wordt de Kritische Depositie Waarde (KDW) gebruikt: hoeveel stikstof er maximaal neer mag slaan, om te voorkomen dat een ander plantje harder gaat groeien dan het aangewezen plantje. Nu zegt die KDW niet zo heel veel, alleen dat het onder die waarde uitgesloten is dat het beoogde plantje wordt overwoekerd. Bij een overschrijding van de KDW is het alleen ‘niet meer uitgesloten’ dat dit gebeurt.

Het kromme van deze voorschriften is dat daarmee wordt geprobeerd de natuur stop te zetten.

Normaal gesproken bestaat er een cyclus in de natuur. Als je met stuifzand begint, dan komen er al snel de eerste pioniersgewassen, zoals heide. Deze heide gaat daarna vergrassen, gevolgd door de eerste struiken. In het laatste stadium komen de bomen, tot er een flink bos is. Nadat er een blikseminslag is geweest met een flinke brand, begint de cyclus weer opnieuw.

 

Tegennatuurlijk

Met het handhaven van de natuur in een gebied (natuur uit 1850) proberen we iets tegennatuurlijks te doen en dat je gewoon tuinieren zou moeten noemen. Ondanks het feit dat er volgens rekenmodellen te veel stikstof in de natuur neerslaat, staat de natuur er eigenlijk prima voor. In de periodieke rapportage door de overheid aan de EU staan dan ook mooie rapportcijfers.

Het probleem zit niet zo zeer in de natuur zelf. Het probleem ontstond uit rammelende wetgeving van de overheid, die door een milieufanaat bij de Raad van State onderuit werd gehaald. Hiermee kwam de economie volledig op slot te zitten en een economische ramp dreigde.

In allerijl stelde minister Schouten een commissie in om te zoeken naar oplossingen. De boeren showden ondertussen hun trekkers op het Malieveld, de tweede keer ondersteund door de hard getroffen bouw. Een haastig gemaakte spoedwet kwam met moeite door de Eerste Kamer, mede dankzij Henk Otten die zijn steun gaf voor een PR-momentje en de boeren liet stikken.

 

Brief Schouten

Op dat moment was duidelijk dat de bouw daarmee een half jaartje vooruit kon en de landbouw het kind van de rekening zou worden. Eind april kwam Schouten met een Kamerbrief waarin de beoogde maatregelen staan om de stikstofuitstoot te beperken. Verkeer, industrie en luchtvaart bleven buiten schot, ondanks hun flinke bijdrage aan de uitstoot.

Vanwege de coronamaatregelen waren de boeren niet in de gelegenheid nogmaals grootschalig te demonstreren en ook in de Tweede Kamer is nauwelijks gelegenheid tot een debat hierover vanwege corona. De flinke weerstand van de boeren tegen de eenzijdige maatregelen gaat nog komen.

Toen kwam begin juni het eindrapport van de Commissie Remkes. In dit rapport staat dat de eenzijdige maatregelen nog eens verdubbeld moeten worden, zodat het boeren in Nederland feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Ongetwijfeld gaat minister Schouten dit advies misbruiken als wisselgeld om de boeren te laten zien dat het ook nog veel erger zou kunnen worden.

 

Kip met de gouden eieren

Dat het kabinet met deze slachting onder de boeren ook de kip met de gouden eieren slacht, schijnt niet in de alfa-opgeleide hoofden in Den Haag op te komen. Dat er ruim 600.000 banen van deze sector afhankelijk zijn is blijkbaar ook niet noemenswaardig.

De landbouw wordt gepresenteerd als slechts 1% van het bbp, maar dat betreft echter alleen het inkomen van de boeren. In werkelijkheid is de landbouwsector goed voor 10% van het bbp, ook nog niet direct wereldschokkend te noemen, zie ik u denken. Dat klopt. Maar als we naar ons handelsoverschot van 80 miljard kijken, wordt hiervan met 45 miljard het grootste aandeel door de landbouwsector geleverd. Bijna een miljard per week dat vanuit het buitenland in onze economie terechtkomt.

 

Vernield

Een binnenlandse goede economie is mooi, maar het handelsoverschot is de grondslag van onze welvaart en luxe.
In het blinde streven naar een kennis- en diensteneconomie wordt onze belangrijkste exportkracht vernield, zodat er voldoende huizen kunnen worden gebouwd voor een door het migratiesaldo toenemende bevolking.

En dit allemaal omdat een paar bureau-ecologen de natuur tot stilstand willen brengen in het dichtstbevolkte land van Europa en het kabinet nooit tegen Brussel durft op te staan.

Over de auteur

Bart Jan Oplaat
Bart Jan Oplaat
Geboren en getogen Tukker, kippenboer.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
16 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Sabreur
Sabreur
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien moeten we ons eens gaan realiseren dat er helemaal geen klimaatcrisis is. Ja, het wordt iets warmer, maar dat is in lijn met een klimaatcyclus, die al meer dan een miljard jaar aan de gang is.
Gelukkig, zou je denken, zijn wij als nederlanders uitstekend in staat om met onze kennis van het water en de bescherming ertegen, om met een redelijke investering ons land voor de komende 2-3-4 eeuwen te beschermen. Kost wat verhoogde dijken, uitgebreidere duingebieden en hier en daar een werkende waterkering, maar dan zijn we ook klaar. Die investering staat in schril contrast met het onvoorstelbaar hoge bedrag dat de Nitwits in Den Haag en Brussel willen uitgeven aan niet-werkende maatregelen.

Verder is er ook niet veel aan de hand met onze natuur. De boerenstand is natuurlijk wel mede-schuldig aan bepaalde vormen van vervuiling, maar dat is iedereen. OM het grof te zeggen: Iedereen met een kind draagt bij aan het vergroten van zijn ecologische footprint. Los daarvan, de boeren zijn wel degelijk druk bezig met het behouden van veel natuur. Veel meer dan dat de overheid doet, die steeds meer en steeds vaker bezuinigt op het onderhoud. De wildgroei, die daardoor ontstaat wordt nu opeens gezien als beschadiging van de natuur. Huh?

Het wordt tijd dat de politiek plaats maakt voor verstand. Daarom moet dit kartel gestopt worden. Denk daar aub aan als u in maart ’21 weer mag stemmen.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het EU-plan om de natuur te beschermen heet Natura 2000. Het is een Europees plan maar kijkt toch per land. Met die logica zou Rotterdam en Amsterdam verplicht kunnen worden om meer parken in te richten, vanwege de groeiende bevolking. Natuurlijk wordt het cultuurlandschap in Nederland steeds meer belast door de groeiende bevolking – maar dan vooral door immigratie, zonder dat zou de bevolking krimpen met 50.000 personen per jaar.
Niemand heeft ooit uitgelegd waarom Nederlandse stikstof niet gecompenseerd kan worden elders in Europa, bijvoorbeeld Estland en Roemenië, beide landen met krimpende bevolking en dus natuur zat. Hoezo denken in Europees verband?
Vanwege dit laatste denk ik dat Natura 2000 een indirecte strategie is om immigratie af te dwingen ten koste van boeren. Nederland is een aantrekkelijk immigratieland, geen migrant wil naar het voormalige Oostblok. Heeft iets met geld en mentaliteit en familie te maken.

Youp
Youp
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dit gaat niet over het beschermen van de natuur. Dit gaat over de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie. Je zou denken dat ze hun lesje wel geleerd hebben aangaande de maakbare samenleving. Maar nee hoor, niet in Brussel.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En al helemaal niet wordt gesproken over de overbevolking van Nederland die steeds minder ruimte voor de natuur overhoudt omdat er steeds meer mensen een huis nodig hebben, steeds meer mensen gevoed moeten worden en steeds meer mensen gebruik willen maken van luxe dingen. De economie moet overuren maken terwijl deze afgeremd wordt ten gunste van de natuur door onzinnige maatregelen. Nederland begint te lijken op de D66 droom, een stad van 18 miljoen inwoners in 2030 of misschien nog meer. Ik begin de wolf te begrijpen. Ik dacht eerst wat moet een wolf in een land waar geen wilde natuur is maar ook de wolf denkt anders. Het is een land waar hij nooit weggestuurd zal worden ook als hij voor veel schade zal zorgen. Velen voor hem hebben ook zo al gedacht.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Omdat de grenzen van Nederland drie maanden zijn gesloten (…) en het luchtverkeer sterk afgenomen, is de bevolking van Nederland in deze periode voor het eerst sinds lange tijd afgenomen.
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/21/bevolkingskrimp-in-begin-coronacrisis
We zitten nu op 17,4 ruim en de 18 miljoen kan al in 2027 gehaald worden. En dan op naar de 19 !

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Andre@Tijdelijke redding door corona. Wel een hoge prijs. Nederland moet en zal de grootste stad van de wereld worden.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Vanochtend een interview met viroloog Koopmans gelezen. Een virus doet niet anders, zegt zij, dan evenwicht in de ecosysteem herstellen. De natuur beschermd zichzelf. Overbevolking is een van de redenen voor het virus om in te grijpen. Voor mij is dat de helaas nog steeds onbespreekbare hoofdrede. Steeds nieuwe virussen zullen ons uitdunnen als wij het zelf niet kunnen en daar gaat onze systeem zoals wij die kennen aan kapot. Als de politici straks wel ingrijpen zal dat ten koste van de ouderen zijn en niet van de geboortebeperking in de ontwikkelingslanden. Het einde van weer een civilisatie is op gang gezet. Tenzij men niet alleen groener wil worden maar de overbevolking beperkt. Elke niet gepolitiseerde bioloog zal dit bevestigen.

Hans
Hans
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Alfa-opgeleide hoofden in Den Haag”. Educated beyond intelligence!

henk
henk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Denkt men nou echt dat het helpt om de boeren weg te krijgen vanwege de stikstof?
Als het hier niet word geproduceerd dan word het wel ergens anders gedaan. Dus er word geen stikstof verminderd, alleen verplaatst.!!!!

Peter Huitema
Peter Huitema
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  henk

Maar wel veel minder efficiënt, met waarschijnlijk grotere milieuschade tot gevolg.

H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Baudet noemde een Minister een sluipmoordenaar, terecht of onterecht.?

Vele oudere Nederlanders in de tehuizen zijn aan hun lot overgelaten ( personeel zonder BPM artikelen), door Rutte en Co, vallen deze Rutte en Co ook onder die door Baudet genoemde groepering

Youp
Youp
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vermoed dat dit allemaal onderdeel uitmaakt van de zogenaamde ‘EU Farm-to-Fork Strategy’ wat weer een onderdeel is van de door de EU verlangde circulaire economie: een voorwaarde om de klimaatdoelen te halen.

Vanzelfsprekend gaat dit allemaal gigantisch mislukken. Het is immers verzonnen door een stel wereldvreemde ambtenaren en academici die graag hun groenzoete fantasietjes willen uitleven.

https://www.europa-nu.nl/id/vjxzjv7ta8z1/circulaire_economie
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en#:~:text=The%20Farm%20to%20Fork%20Strategy%20is%20at%20the%20heart%20of,%2C%20healthy%20and%20environmentally%2Dfriendly.&text=The%20Farm%20to%20Fork%20Strategy%20aims%20to%20accelerate%20our%20transition,neutral%20or%20positive%20environmental%20impact

Jan
Jan
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima verhaal. Alleen… In de Telegraaf heeft econoom Lex Hoogduin subtiel gewezen op de overcapaciteit van de agrarische sector in Nederland. Dat neemt niet weg dat agrariërs pesten de grote hobby is van tout ultra-links Nederland (GL, D66, VVD). Die stremmen toch alleen maar CDA.

Sandra
Sandra
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Die overcapaciteit is toch juist het handelsoverschot?

Dawizo
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uit alles blijkt steeds meer dat dit Kabinet onder aanvoering van D66 heeft besloten dat wij ons voedsel uit het buitenland kunnen importeren en dat de Nederlandse boeren geruimd moeten worden.
Wellicht dat wij dit in ons achterhoofd kunnen vasthouden tot het moment dat de verkiezingen komende maart 2021 daar zijn.

Cecchetti
Cecchetti
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de land – en tuinbouw enerzijds en de fok van (pluim)vee anderzijds. Die laatste sector is de grootste vervuiler ter wereld (o.a. grote hoeveelheden methaangas als gevolg van runderen). Als de stank ten gevolge van enorme hoeveelheden vee in Oost-Brabant en Noord-Limburg niet te harden zijn, dan hoef je geen milieutechneut te zijn om te begrijpen dat deze stank (i.e. moleculen in de lucht) ook nog eens zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mens (en dier). Indien men zich dan ook nog eens rekenschap geeft van de industriële massamoord op deze dieren én het feit dat het menselijk lichaam eigenlijk niet goed geschikt is om dierlijke cellen te verteren (de opbouw van dierlijke eiwitten in het lichaam veroorzaakt kleine ontstekingen in het lichaam, die op latere leeftijd allerlei klachten kunnen gaan opleveren; klachten die zich uiten in allerlei vormen zoals gewrichtsklachten maar die in het uiterste – maar niet zelden voorkomend – geval uitmonden in tumoren (kanker), dan is uiterst noodzakelijk om de (pluim)veesector te beëindigen en vol in te zetten op plantaardig voedsel via grootschalige voedselbossen. Deze bossen brengen de gehele biodiversiteit aan flora en fauna weer terug. Het oogsten van deze bossen is wel arbeidsintensief maar er heerst een mensenplaag dus arbeidskrachten genoeg. In het verlengde daarvan zullen de uitkeringen moeten worden verlaagd evenals – héél belangrijk – de belasting op arbeid.

Overigens stoot de kastuinbouwsector ook broeikasgassen uit en – laten we wel wezen – het is natuurlijk waanzin dat groenten zoals tomaten en paprika’s in Nederland massaal in kassen worden geteeld vanwege het gebrek aan zon en warmte.

16
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x