Hypocriete verontwaardiging na uitspraak FvD-senator over Joden

“Makke lammetjes" waren al door iedereen in de steek gelaten

Titelfoto OpinieZ-artikel Freek van Beetz “Hypocriete verontwaardiging na uitspraak FvD-senator over Joden”

Foto: Razzia Amsterdam februari 1941.

 

Er was gisteren veel te doen op de sociale media over het vraaggesprek van De Telegraaf met generaal Beukering, lid van de Eerste Kamer voor Forum voor Democratie en voor die partij kandidaat-voorzitter van die Kamer. Gevraagd naar de achtergrond van zijn ambities vertelt de ex-generaal over zijn grote belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en voor de Shoah, de vernietiging van de Europese Joden door de nazi’s.

Hij zegt altijd geïntrigeerd te zijn geweest “dat de Joden- zo’n dapper en strijdbaar volk – als makke lammetjes gewoon door de gaskamers zijn gejaagd. Dat heeft me altijd gefascineerd (……) Maar een ding voor mij: dat nooit meer. Daarom heb ik 40 jaar een uniform gedragen en ben over de hele wereld gereisd”.

 

De generaal had beter op zijn woorden moeten passen. Alhoewel zijn intentie blijkt uit de rest van het interview: hij ging het leger in om dit nooit meer te laten gebeuren, werd die achtergrond door de critici verdoezeld.

Ik heb zo mijn twijfel bij al die (gespeelde?) verontwaardiging over de – inderdaad slecht gekozen – woorden ‘makke lammetjes’, alsof hier een Holocaust-ontkenner een podium was geboden dat deze met alle gretigheid had aangegrepen. Twijfel ook, omdat die ophef een pijnlijke werkelijkheid verhult: hoeveel ruimte was er eigenlijk voor verzet?

 

Presser

De Joodse bevolking in ons land werd geleidelijk aan geïsoleerd. In zijn beklemmende Ondergang, de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945, beschrijft de historicus Presser minutieus, met nauwelijks verholen woede en verontwaardiging, hoe zich die systematische vernedering, isolering, beroving, deportatie en vernietiging van de Nederlandse Joden voltrok. In zijn inleiding benoemt hij het onomwonden: “Dit boek behelst de geschiedenis van een moord. Een moord, tevens massamoord, op nimmer gekende schaal, met voorbedachten rade en in koelen bloede gepleegd.”

 

Gedienstig

Het overgrote deel van de bevolking zag toe en liet het begaan. De Nederlandse Joden waren door hun regering in de steek gelaten, hun overheid voerde gedienstig en scrupuleus de bevelen van de bezetter uit. Buurtgenoten keken toe hoe hun Joodse buren door Nederlandse politieagenten uit hun huizen werden gehaald, op transport werden gesteld met de trams van de gemeentelijke vervoersbedrijven en met stiptheid door NS-personeel in NS-treinen op weg naar de concentratiekamp werden vervoerd. De spoorwegstaking zou pas worden uitgeroepen nadat de laatste Joden uit Westerbork waren afgevoerd.

Ja, er waren dapperen die verzet pleegden, met grote moed onderduikers hulp en onderdak verleenden, maar de meeste burgers keken, wellicht besmuikt, opzij en zetten hun leven voort. Er bleef in die eerste oorlogsjaren gewoon gevoetbald worden, theater- en bioscoopbezoek ging door, terwijl Joodse medeburgers hun gruwelijke lot tegemoet gingen.

 

Dapperheid

Daarom heb ik wel wat moeite met de gespeelde(?) verontwaardiging: hoezo verzet plegen als de omgeving het hoofd heeft afgewend, gedienstig met de bezetter meewerkt? Zoveel dapperheid werd door de medebewoners niet opgebracht.

Heldendom is een schaars artikel!

In andere reacties op de sociale media werden al vele feiten en omstandigheden genoemd waar Joden wel verzet boden: van de knokploeg rond IJssalon Koco in de Amsterdamse Van Woustraat in januari 1941 tot en met de opstanden in het ghetto van Warschau en concentratiekampen als Sobibor. Ook namen in Nederland tal van Joden actief deel aan het verzet, zoals mijn vader.

 

IJzingwekkend

Een tijdje geleden ben ik eens in het archief van mijn woonplaats Oegstgeest gaan zoeken hoe het voorspel van de Holocaust zich in deze (toen nog) kleine plaats voltrok. Achter de schaarse documenten doemt een ijzingwekkende werkelijkheid op. Joden werden al vanaf eind mei 1941 uit het openbare leven geweerd en buitengesloten. Vanuit het Oegstgeester gemeentehuis werd nauwgezet gevolg gegeven aan de verordeningen en dringende verzoeken vanuit Den Haag. Achter al die koele ambtelijke aanschrijvingen gaan onpeilbare bezorgdheid en angst schuil.

Nadat per 1 september 1941 al vijf Joodse leerlingen de toegang tot de Openbare Lagere School was ontzegd, kreeg de gemeente op 17 oktober van datzelfde jaar vanuit Den Haag de opdracht om nog een leerling van
joodsen bloede ‘onverwijld’ van school te verwijderen. De gemeente gaf – uiteraard – gehoorzaam gevolg aan deze aanwijzing.

 

Plichtsgetrouw

Dat alles gebeurde zonder enig verzet. Wellicht gemopper, boosheid, maar het gebeurde: de lessen gingen door, zonder deze zes leerlingen. De lijst met 68 personen die “geheel of gedeeltelijk van Joodschen bloede zijn” opgesteld op 17 maart 1941, werd op last van Den Haag aangevuld met Joodse patiënten van de psychiatrische inrichtingen Endegeest en Rhijngeest in de gemeente.

Op 1 mei 1942 sloot het net. De gemeente Oegstgeest stuurt – uiteraard zonder morren en plichtsgetrouw – een lijst met 64 namen naar de Zentralstelle für jüdische Auswanderung” te Amsterdam. Vanaf die periode proberen ook Oegstgeester Joden een onderduikadres te vinden. Anderen wachten in vrees en spanning af, hopend op een snel einde van de bezetting. Al kort daarna beginnen de deportaties. Slechts enkelen keerden terug.

“Makke lammetjes”? Nee maar wel een groep die door iedereen in de steek was gelaten. Daarom vind ik al die morele verontwaardiging misplaatst.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Elvi
Elvi
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er was meer, nadat Joden vertrokken werden hun huizen ingenomen en leeggeroofd. Daar wil ook niemand het over hebben. Na de oorlog vond mijn vader de huisraad van zijn ouders bij diverse families terug. Niemand is ook maar bereid geweest dit terug te geven. Niemand!
Nederland past wat meer bescheidenheid. Ze hebben heel goed meegewerkt aan de transporten van hun landgenoten en hoe had de joodse gemeenschap zich daar tegen kunnen verweren? Dus ja, het waren lammeren die onder toezicht van hun eigen land naar de slachtbank werden geleid. Mijn vader en mijn opa doken op tijd onder, gelukkig konden ze dat betalen.
Het interesseerde niemand zolang het ze zelf maar goed ging.

Dat zien we nu opnieuw gebeuren. Echter, nu is het verschil dat Joden niet meer zijn dan de kanarie in de kolenmijn en Nederlanders zich bewust moeten worden dat uiteindelijk niemand aan de hetze, de ideologie van de islam kan ontkomen.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Leden van de FvD laten af en toe een uitspraak los die een regelrechte uitnodiging lijkt voor hun vijanden. In begin dacht ik, beetje onhandig maar steeds meer neig ik om te zeggen, goed zo! Allemaal vragen waar taboe lijkt op te rusten decennia lang al. Waarom zouden dingen onbespreekbaar moeten blijven als zij tegen de opgedragen orde lijken in te gaan. Pas als je die vraag hardop stelt krijg je de antwoorden. En ook verwijten, valse verwijten. Ja, de Joden werden toen door iedereen al afgeschreven en diegene die nu de verwijten plaatsen doen dat zelf nog een keer dunnetjes over. Want het zijn juist die Palestijnen liefhebbers die Israel al hebben laten vallen voor die vredelievende Palestijnen die het Joodse volk willen uitroeien als enige mogelijke optie.

Henny Keur
Henny Keur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Freek,
U kunt hier uiteraard meer objectief iets over zeggen dan ik, die van na de oorlog is, geen joodse roots heeft, maar wel staat voor realiteit.
Mag ik heel voorzichtig opmerken, dat er misschien wel erg veel Nederlanders waren, die als ‘makke lammeren’, de Joodse gemeenschap als een baksteen hebben laten vallen en zonder enig verzet hebben laten afvoeren. Is dat misschien één van de redenen, dat er zo heftif wordt gereageerd, dat men de eigen voorgehouden spiegel herkent? Deugend Nederland vond weer een stok, maar wenst de achterliggende context niet te zien.

Jaak Peeters
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor zover ik deze geschiedenis ken ( en ik zeg er voor de volledigheid en voor mijn eigen veiligheid bij: ik kom uit een Vlaamse verzetsfamilie uit de Kempen), was Nederland inderdaad erg gezagsgetrouw en dat geldt ook voor de houding van de modale Nederlander tegenover de Duitse bezetter. Vergelijk even met een waar gebeurd verhaal: de burgemeester van een Antwerpse randgemeente kreeg bezoek van SS-officieren, op zoek naar joden. Hij veinsde er geen te kennen, terwijl ( en dit schijnt historisch) er een joodse familie in zijn eigen huis ondergedoken zat. Diezelfde burgemeester is na de oorlog door het Belgisch gerecht gestraft: hij was een Vlaamse nationalist. Veel Vlamingen hebben dat nog altijd: ja knikken, neen denken en nog iets anders effectief doen. Nederlanders zijn directer, opener, maar ook… laat me zeggen… wat naïever. Dat heeft vermoedelijk met de nationale geschiedenis te maken. Nederland heeft al enkele eeuwen een eigen, wettige regering als onafhankelijke staat en de Nederlander rekent op “zijn” regering; Vlaanderen leeft nog steeds onder een soort halfslachtige, zachte Belgische bezetting. Voor de modale Vlaming is de overheid de vijand, die men uit de weg moet gaan en als het even kan ook foppen. Ik zeg niet dat het concreet zo is gegaan tegenover de Duitse bezetter, maar dit wijst op een grondhouding. Daarom kan ik de generaal begrijpen en denk ik dat de critici onvoldoende oog hebben voor de grondhouding van de Nederlander.

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jaak Peeters

Heeft ook te maken met het calvinisme. De streng-gelovigen worstelden met de Duitse bezetting: aan de ene kant moet de mens gehoorzaam zijn aan de overheid, aan de andere kant staat deze Duitse overheid wel heel ver af van de christelijke waarden. Veel christenen gaven de voorkeur aan hun geloof en gingen in het verzet. Maar tegelijkertijd hielden ze zich bezig met vragen als: je hebt onderduikers in huis, de SS staat voor je deur en vraagt of je onderduikers in huis hebt. Mag je dan liegen?
Dat worstelen met morele vragen is volgens mij iets wat meer in de Nederlandse volksaard zit dan de Belgische.

Jaak Peeters
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Daar heb je waarschijnlijk gelijk in. Katholieke Vlamingen konden gaan biechten: dan waren ze hun zonden kwijt. Dus konden ze wat makkelijker zondigen… zo zie je maar!

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Geachte Frans B, Een goede, meer dan 2 regelige, genuanceerde reactie. Dank voor het duidelijk en genuanceerd in beeld brengen van de Nederlandse ‘volksaard’. Mijn reactie op uw reactie is voluit positief bedoeld en er zit geen greintje sarcasme in. Zelf half joods, heb ik mezelf meerdere keren afgevraagd hoe ik me in WO II zou hebben opgesteld. Het ‘kleine stemmetje’ antwoord vond ik beangstigend.

Marius
Marius
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

De paus zegende de Duitse wapens ? Geloof ?

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jaak Peeters

Tegenwoordig is links anti-semitisch, vooral de partij van Asscher, de PvdAllochtonen en ook GL, ze boycotten Israel!

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Thijs Hoop

Misschien moet ik het er bij zetten.
Mijn ouders hadden de hele oorlog Joodse onderduikers in huis, met gevaar voor eigen leven!

N.stikvoort
N.stikvoort
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Te vaak hoor je ..mijn opa of mijn vader zat in “het verzet”
De Nederlander deed er alles aan om in de oorlog niet op te vallen.
Geen land in Europa heeft zó weinig gedaan om verzet te plegen dan ..de Nederlander. Uitzonderingen daar gelaten. We waren een laf bokje en we zijn be blijven een laf volkje.
Zelf nu komen we niet in opstand tegen het vorm en van..één groot Europees rijk de EU genaamd

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dank Freek van Beetz voor deze column.
Al het gebeurde in de politiek stemt mij zeer bedroeft.
Het gegeven hoe Wilders behandeld is hoe er ingehakt wordt op Forum.
Je weet wel dat er dingen gebeuren, maar dit!
Ik ben het meer dan zat en zou eigenlijk wel wat wille doen, gele hesjes op de barricade b.v b we smelten de kazen!
Het is schaamte loos wat er gebeurd en je voelt je machteloos en aan dat machteloos voelen heb ik een groot hekel!

Frans B
Frans B
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eindelijk eens iemand die dit hele verhaal in de context plaatst. Helaas is het de tijdgeest om dat vooral niet te doen. Liever gaat men (of het nou aan de linker- of aan de rechterkant van de politiek is) op zoek naar gekke uitspraken om je over op te winden, zodat je jezelf als goed en de ander als fout kunt presenteren.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

@ Frans B.
Ik kan er geheel naast zitten natuurlijk, maar ik heb toch wel zeer sterk de indruk dat het links-denkende deel der natie zich redelijk te buiten gaat in het zoeken naar “gekke” uitspraken gedaan door NIET links-denkenden.
Hield die linkse populisten zich nu maar bij die “gekke” uitspraken, dan zou één en ander nog weggelachen kunnen worden, echter……..zij gaan een mishandeling, zware bedreiging of zélfs een moord niet uit de weg.
Mede door het laatste zal ik niet nalaten om, op wélke manier dan ook, de links-populisten, in de wielen te rijden, hoewel ik zeer goed begrijp dat ik, in ’t geheel bezien, niet erg veel voorstel.
Maar ik voel dat het voor mijn eigen gemoedsrust een zeer “helende” werking heeft.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Geachte Frans B, bij deze reactie zet ik graag een tegen-reactie omdat u hierbij weer een veel te positief beeld van links neerzet. Vanaf 1987 wordt ik door links en moslims weggezet als rascist of zelfs fascist omdat ik een uitgesproken Bolkesteijn VVD’er was, zeer kritisc op de islam, zeer kritisch tegen ‘occupy’.
Tot 2009 heb ik (en vele rechtsen met mij) voor groen links, pvda of sp nooit het woord racist of fascist in de mond genomen.
Inderdaad zijn er ook op/van rechts over de afgelopen tig jaar hele foute dingen gezegd over links.
Echter, zoals heel links plus NRC, Volkskrant, NPO etc, nu tegen FvD tekeer gaan, had u in uw reactie 1 regel aandacht kunnen geven.
En ja, ik begrijp dat u na mijn bijtende eerdere commentaren geen waarde aan mijn reacties zult hechten.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk Albarda

@ Henk Albarda.
Hoewel ongevraagd, wil ik toch ff opmerken dat, als u zéér terecht aangeeft dat van links heel erg veel demoniserende én zelfs bedreigende opmerkingen t.o.v. van anders-denkenden (vooral rechts-denkenden) worden geuit u niet hoeft te verwachten dat daar door links populistisch gepeupel op zal worden gereageerd.
Dat u aldus géén reactie ontvangt van de door u aangesproken persoon, verbaast mij in ’t geheel niet.
Wat zij doen is : schreeuwen, schelden, dreigen enz. daarna zo snel mogelijk terug in hun krochten.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Karton, dank voor de tip. Mijn opmerkingen over geen antwoord krijgen had een 2 ledig doel, waarin ik inderdaad in mijn communicaties volkomen onduidelijk was.
1 doel is sarcastisch te zijn geen reactie meer te krijgen en 2de doel misschien die persoon toch uit de tent te lokken.
1 element had ik over het hoofd gezien, soms blijk ik de reactie volstrekt verkeerd beoordeeld te hebben…….

Eod Hertzdahl
Eod Hertzdahl
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In 1958 zei mijn moeder tegen me : we hebben ons als makke schapen naar de slachtbank laten leiden. Jullie moeten er voor zorgen dat dat nooit meer gebeurt.

Joke
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het heeft niets te maken met de reactie van het Fvd. Maar alles met het neerhalen van rechtse stemmen. Over twee jaar hier verkiezingen, dus laten we vooral rechts framen. Voorzetje dus.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

ja, volledig mee eens. En we kunnen op TPO.nl in het briefje van Jan aan Lodewijk Asscher lezen HOE hypocriet DIE wel niet is met de rol van zijn voorvader. Lees het maar eens en oordeel zelf. Maar Lodewijk Asscher moet helemaal zijn mond houden in deze kwestie.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
De rol van Asscher’s grootvader is niet bij iedereen bekend, dat hoeft ook niet natuurlijk, Lodewijkje kan er niks aan doen dat z’n grootvader zo’n smerige rol speelde in WO-II.
Maar hij zou daarom niet zo’n “grote broek” moeten aantrekken, die gaat hem absoluut nog een keer afzakken.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Freek van Beetz

@ Freek van Beetz.
Neemt u mij niet kwalijk.

Hans
Hans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Van mijn (reeds overleden) moeder weet ik dat de broer van haar Joodse vriendinnen in Meerssen, op de fiets gesprongen is toen de familie een oproep ontving om zich te melden. Hij is naar de Maas gefietst en naar de overkant gezwommen. Niemand van de familie, behalve hij, heeft de oorlog overleefd. In België, zo heb ik begrepen, was men (de Belgen) veel lakser om mee te werken aan het Duitse verzoek iedere Jood op te sporen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hans

@ Hans.
Nederland loopt al sinds jaren (bijna) overal mee voorop in de wereld.
In WO-II was dat dus al zo bij de opsporing van Joden, momenteel is het de Pensioen-voorziening, het onderwijs, de ouderenzorg, zélfs in de sport begint deze rare gewoonte door te dringen : Nederland loopt ermee voorop !! Nog nooit zoiets chauvinistisch meegemaakt, lachwekkend.
Het enige waar dit landje mee voorop loopt is het aantal Voedselbanken !! Schandelijk.

Hans
Hans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Wat ik maar zeggen wil, is dat deze jongeman het lot in eigen hand nam en (succesvol) probeerde om zich niet als mak schaap bij de Duitse autoriteiten te melden, iets wat de rest van zijn familie wel deed.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hans

@ Hans.
Ik had uw reactie goed begrepen !
Maar ik wilde ermee zeggen dat Nederland, volgens de schriftgeleerden, altijd overal mee voorop loopt, behalve als het over negatieve zaken gaat.

Henk Albarda
Henk Albarda
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Inmiddels zowel briefje van Jan op TPO en dit artikel gelezen. Je zou bijna links gaan feliciteren dat ze zo laag kunnen zinken in hun framing. Iedere keer hetzelfde, als het links goed uitkomt wordt 1 woord van rechts volledig uit de context getrokken, het zelf (Links!) met een gullelach een bewezen (huidige tijd) anti-semiet groeten en zeggen dat je van hem wilt leren, is prima. Framing, framing, framing. Links loopt met hard anti-semitische demos mee en beweert glashard niets met de extremen in dezelfde demo te maken te hebben. Een FvD’er gebruikt 1 op dat moment verkeerd woord en anti-semieten vriendje EN joodse wortels Asscher gebruikt meteen grote woorden.
Van de zijde van FvD hebben we 1 x echt foute framing uitgevoerd, inderdaad, de fotos en text die Thierry Baudet retweete. En dat was wel waar, maar al is je bewering waar, je krijgt niet altijd gelijk.

Natuurlijk krijg ik graag commentaar!

Jan van Droffelaar
Jan van Droffelaar
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De verontwaardiging zou zich moeten richten op alle semi-overheden en burgers die in de oorlog massaal hebben meegewerkt aan verraad en deportatie van onze Nederlandse Joden. Je zou er 5 jaar non-stop de kranten mee kunnen vullen.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal mee eens.
Beukering had helemaal gelijk en heeft niks verkeerds gezegd.
Alle media en politici (m.u.v.PVV) zijn tegen FVD en zoeken iets om ze mee kunnen te demoniseren, door uitspraken uit zijn verband te rukken en te verdraaien.
Minister Ollongren is begonnen met het demoniseren van Baudet met louter en alleen leugens.
Alle media en politici namen dit graag over en gaan hier mee verder!
Zo doen ze ook met de PVV en Wilders.
Twee duidelijk, politieke processen!
Met Pim Fortuyn deden ze ook zo.
Die is daardoor vermoord.
Wilders “kaltgestellt”.
Nu Baudet nog.
Links gaat over lijken om zijn doel te bereiken!

trackback

[…] laffe onverschilligheid doet me aan een periode in onze geschiedenis. Hopelijk herhaalt die zich […]

trackback

[…] Hypocriete verontwaardiging na uitspraak FvD-senator over Joden […]

trackback

[…] In zijn column van 9 juni jl. op OpinieZ.com uit de heer Freek van Beetz zijn verontwaardiging over de social media-reacties op de uitspraak van Forum voor Democratie-senator Toine Beukering in de Telegraaf, waarin deze stelt dat de Joden “als makke lammetjes gewoon door de gaskamers zijn gejaagd”. […]

trackback

[…] Lees verder>>> (h/t K.J.A.M. W.) […]

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen