We moeten weer dijkenbouwers worden met ambitie en visie

Tijd om op te houden met elkaar de schuld te geven

Oosterscheldekering

Titelfoto: Oosterscheldekering. Screenshot YouTube-video, kanaal XL Creations

 

2018 was een jaar van navelstaren en vliegen afvangen. En van een ieders eigen gelijk. Met stijgende verbazing kijk ik naar de steeds zwakker wordende Nederlandse mentaliteit. Het is nog niet zo lang geleden dat we op ongekende schaal zee in land omtoverden, ’s werelds beste infrastructuur aanlegden en in de polder zorgden voor misschien wel de beste sociale voorzieningen ter wereld. Enorme ambities die we konden realiseren, omdat er urgentie was en er mensen waren met een visie.

Schuld

Sinds Mark Rutte visie dood verklaard heeft (“de Olifant die het zicht bederft”) wordt er in de Tweede Kamer niet meer over ambities gesproken, maar probeert men elkaar vliegen af te vangen. Er wordt niet gesproken over “hoe” we gaan zorgen voor meer huizen, maar slechts alleen over wiens schuld het is dat er te weinig woningen zijn. Het is overigens de schuld van vluchtelingen, want hoewel deze maar een klein percentage van de woningen bezitten is het wel het meest gemakkelijk om hen de schuld te geven.

Ieder zijn eigen dogma

Debatten in de Tweede Kamer gaan ook niet over oplossingen. De afgelopen drie maanden heb ik enkele tientallen debatten gezien en ik heb geen enkele keer gezien dat er ook maar één Kamerlid een ander standpunt had na het debat dan voor het debat.  GEEN ENKEL. Hoe kan dat? Hoe kun je nu in godsnaam niet openstaan voor argumenten?  Hoe kun je nu niet streven naar het beste antwoord?

Is er ooit een Kamerdebat geweest waar een kamerlid op het betoog van iemand anders reageerde met: “Verdraaid, daar heb ik nooit aan gedacht. Geniaal. Ik verander mijn mening”.  Of “Hey! Geestig, deze feiten kende ik nog niet, maar inderdaad als dat zo is dan herzie ik mijn mening onmiddellijk! Dank!”.

De vraag is misschien wat retorisch, ik ken de voorbeelden in ieder geval niet. En nog erger is misschien wel dat achteraf ook nooit fouten worden toegeven. Veel keuzes zijn complex en vaak weten we het antwoord ook niet, maar iedereen maakt fouten. Ook als je wel goede bedoelingen hebt (en ik ben er van overtuigd dan bijna elke politicus die heeft). In de cultuur van de Nederlandse politiek is het bijna niet mogelijk om te leren, fouten toe te geven en bij te sturen. Iedereen zit in zijn eigen dogma, lijkt het.

Beroepsbozen

In de Boardroom van bedrijven of thuis aan de keukentafel: stemmen doe je alleen als alle argumenten op zijn, omdat je je graag laat overtuigen door goede argumenten. Dat komt vermoedelijk omdat we op ons werk of thuis geïnteresseerd zijn in oplossingen of argumenten. Voor Kamerleden speelt dat blijkbaar niet.

Er wordt slechts gesproken over wiens schuld het is dat zorg steeds duurder wordt. Er wordt alleen gesproken over of er wel een energietransitie nodig is en niet hoe we dat gaan organiseren. Vliegen afvangen is het nieuwe normaal.  In de zijlijn van het gebrek aan leiderschap en oplossend vermogen probeert een aantal beroepsbozen met gele hesjes nog olie op het vuur te gooien door het kabinet de schuld te geven van de wereldproblematiek.

Oplossingen niet interessant

Zelfs met steun van de twee grootste kranten van Nederland (de Telegraaf en Metro) lukt het boze brievenschrijver Jan Dijkgraaf niet om meer mensen in gele hesjes te activeren dan dat er op de gemiddelde verjaardag komen, maar ondertussen wordt in de media gesproken van een volksopstand. Burgers doen evenzeer vrolijk mee aan de dynamiek van de Tweede Kamer: oplossingen zijn niet interessant. De laatste poging daartoe was het initiatief van De Nederlandse Leeuw, dat in andere vorm wat mij betreft navolging verdient (met geleerde lessen), maar wat in ieder geval nog de ambitie had om met een oplossing te komen.

Tijd voor plannen

Het is tijd voor 2019. Het is tijd voor verkiezingen waar grote maatschappelijke verbouwingsplannen onderwerp van gesprek zijn.

Plannen waar 500.000 huizen gebouwd worden binnen 5 jaar. Plannen waar zorg geherstructureerd wordt en waar meer voor minder kan. Plannen waar we eindelijk het belastingsysteem eenvoudiger maken en werken minder belasten. Plannen waar we in 30 jaar naar duurzame energie gaan en waar Thorium en kernfusie een belangrijke rol gaan krijgen. Plannen waar op grote schaal democratische hervormingen worden doorgevoerd met besluitvorming op een zo laag en direct mogelijk niveau. Plannen waarin we zorgen dat we koploper worden op het gebied van digitale economie en overheid. Plannen waarin we zorgen dat Nederlanders welvarender worden.

We durven niet te kiezen

Technologie is op dit moment eigenlijk voor niets een probleem. Het probleem is dat we niet durven te kiezen.  Natuurlijk kunnen we energie uit Thorium gaan halen en we weten dat kernfusie mogelijk is. Natuurlijk kunnen we 500.000 huizen per jaar gaan bouwen. En natuurlijk kunnen we overheden effectiever laten werken. En zorgen dat belastingontduiking niet meer mogelijk is. Al we deze onderwerpen nu niet politiek maken (maar zien als rationele oplossingen), kunnen we politiek weer laten gaan over zaken waar politici het over moeten hebben.

De tijd van incrementeel gelul zou voorbij moeten zijn. Het antwoord op de huidige problematiek is niet “de EU is stom”, “moslims zijn stom” of  “duurzame energie is duur en dus stom”, het antwoord ligt in het formuleren van een ambitie. Wij zijn verdorie Nederlanders. Nadat God de wereld bouwde in zes dagen maakten wij Nederland op de zevende dag.

Voor dát Nederland is het nu weer tijd. En dat begint toch met visie. Hopelijk mag dat weer in 2019.

Over de auteur

Ger Baron
Ger Baron
Vraagt zich vooral dingen af en verwondert zich over technologie, innovatie en samenleving. Werkt bij een overheid.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
16 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Eerst even een puntje van orde: is het 500.000 huizen per jaar of in vijf jaar? Ik neem aan het laatste. Visie is inderdaad belangrijk. Visie kan niet zonder feiten. Feit is dat de EU de vluchtelingenstroom niet tegenhoudt en dat Nederland een aantrekkelijk vestigingsland is terwijl Nederland ook behoorlijk vol zit. We kunnen niet om de 10 jaar de hele infrastructuur op zijn kop gooien om 2 miljoen extra mensen op te vangen. Daarbij komt dat meer mensen meer uitstoot hebben, dus meer milieuproblemen, waardoor Nederland minder aantrekkelijk wordt voor de mensen die hier vanouds wonen. De ambitie moet zijn om met de mensen die er nu zijn, voor zover mogelijk tijdelijk aangevuld met Polen, Bulgaren en Roemenen, de boel zo goed mogelijk op orde te krijgen. De EU helpt hier niet bij. Die sloopt het democratisch draagvlak, hevelt de beschikbare middelen naar corrupte potverteerders op basis van in onveranderlijke verdragen vastgelegde verdeelsleutels, terwijl hier de verzorgingssstaat steeds verder onder druk komt te staan. Het is geen technologische kwestie, zoals Baron suggereert, maar een bestuurlijke. Dat geldt ook voor belastingontduiking en wereldhandel. Overigens ben ik van mening dat de islam inderdaad een verwerpelijke politiek-theologische beweging is die streeft naar werelddominantie door een politiek van islamisering, onderdrukking, voortplanting, migratie, terreur, verachterlijking door een waan van superioriteit te propageren, maar ook met militaire middelen (zie geschiedenis). In dit verband is een kritische visie op de islam noodzakelijk. Zo’n visie kan niet ontstaan in een klimaat waarin social justice warriors de boventoon voeren. Dus moet er meer vrijheid komen om de islam te bekritiseren. Een mooie, visionaire opdracht voor Nederland.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Juist. volledig mee eens. De auteur van het stuk heeft wel voor een deel gelijk, maar om nou Jan Dijkgraaf af te z..ken omdat hij probeert het ongenoegen van de burgers tot den Haag te laten doordringen vind ik ook niet chique.
En de auteur van het stuk valt kennelijk ook niet over de ongebreidelde immigratie en steeds dat gezanik over kinderpardon op kinderpardon en het feit dat statushouders inderdaad werden voorgetrokken op autochtone burgers en dat de criminaliteit van die groepen niet besproken noch benoemd mag worden. Dus voor een deel vind ik het stuk van Ger Baron wel een wegkijk stuk.

marjo012
marjo012
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Helemaal mee eens, maar de vrijheid om dit openlijk uit te spreken hebben wij Nederlanders niet meer, dan zijn wij racisten en discrimineren we gelijk dus,om moedeloos van te worden dat import hier wel alle vrijheid heeft om te doen en te laten wat ze willen.

Robina Vogel
Redacteur
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ambitie! Dat zou echt leuk zijn maar het klinkt in de huidige situatie een beetje als ‘Nederland is een gaaf land!’ Als je gezamenlijk positieve actie wilt ondernemen moet er een gemeenschappelijke noemer zijn, en juist die ontbreekt. Ook bij jou, want de gele hesjes noem je beroepsbozen dus die tellen alvast niet mee.. Hetzelfde geldt voor het focussen op oplossingen. Heel mooi, maar dan moet je het eerst eens zijn over het probleem en dat is niet zo. Je stelt dat er alleen gesproken wordt over of er wel of niet een energietransitie nodig is, en niet over hoe we dit gaan organiseren, en juist daarover zou het moeten gaan, vind je. Maar er is met de klimaatwet en -akkoord echter al besloten tot die transitie, zonder dat daarover met burgers is overlegd, het in partijprogramma’s stond of wat dan ook. Blijkbaar vind jij die transitie desondanks prima want je wil graag de stap nemen naar het organiseren daarvan. Je toont je daarmee als een anti-democraat, en dat is het probleem van vandaag. Dat er van alles besloten en vastgesteld wordt zonder dat daarover een discussie plaatsvindt met de burgers, onze democratie is verdwenen. Misschien is daardoor ook onze ambitie verdwenen..

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“We moeten weer dijkenbouwers worden met ambitie en visie”.
Dat zouden wij inderdaad moeten worden, de goede voorbeelden ontbreken al járen, we worden “geregeerd” door figuurtjes zónder enige visie, wél hebben ze ambities, n.l. om héél goed voor zichzelf te zorgen.
Dijkenbouwers wáren het óóit; de laatste 10-tallen jaren zijn de dijken alleen maar afgebroken.
Was allemaal voorspelbaar indien de leiders van 10-tallen jaren geleden ook maar enige visie hadden gehad en niet ons land hadden laten bezetten door 100-duizenden z.g. “vluchtelingen”, die nog nóót van “dijkenbouwers” hebben gehoord.
Enkelen van hen zullen idd. enige ambitie hebben om hier te slagen, het overgrote deel wordt door ons onderhouden en dat zal nog jáááááren duren.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

zo is dat wel.

Jubbe Feenstra
Jubbe Feenstra
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

M.i is het beginnen mis te gaan ergens aan het eind van de jaren zeventig.Veertig jaar geleden dus. Die crisis heeft vijftien of meer jaren geduurd. Daarna kwam het groter worden van de EU, invoering Euro en forse instroom van mensen die hier niets te zoeken hebben. Nu hebben ze het onzalige plan over energie verzonnen en bij elkaar zorgt dit dat we steeds minder te besteden hebben omdat we al de hobby’s van politici en belangengroepen via veel te hoge belastingen moeten financieren.
Het ZZP gebeuren wordt bewierookt als ei van Columbus maar dit is natuurlijk niet zo. Het is een weg naar permanente armoede waar mensen worden ingejaagd. Volgens gegevens is Nederland vergeleken met andere landen blijven stilstaan of zelfs achteruit gegaan. De elite van dit land doet het dus niet goed.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Nederlanders worden onzeker gemaakt door ze te uit te sluiten om mee te denken.
Democratie is niet alleen voor de elite maar ook voor de gewone man/ vrouw.
Mensen stemmen op een partij maar zien niks meer terug waarom zij op die partij stemde.
Of op een partij hebben gestemd die totaal genegeerd wordt.
Het referendum weg, partij programma’s weg/of anders!
Het volk wordt neer geslagen om te wennen aan de overheersing van Brussel.
De uit voerder is Rutte met de rest van zijn kabinet.
Dus zelfvertrouwen van WIJ kunnen het wel, wordt niet gewaardeerd het wordt er uit geslagen, dat is er aan de hand!
Een somber verhaal.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Nenne

@ Nenne.
“Uitvoerder Rutte” probeert met inlegvelletjes en kranten-artikeltjes te “regeren”; de man denkt kennelijk nog steeds dat er één weldenkende Nederlander zal zijn die hem nog serieus neemt. Deze Rutte, die geheel Nederland heeft verkwanseld aan Zuipschuit Juncker en z’n slippendragers, zou wegens het verspreiden van leugens, het bedriegen van de bevolking, het onder valse voorwendselen verkrijgen van het ambt van “min.president”, vervolgd moeten worden.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nederland, waar ben je? Sinds maar een mening toegestaan wordt verliest Nederland aan kracht en wordt onderdeel van een enige linkse mal die de heersende elite toestaat en die ook door rechts ondersteund wordt voor eigen behoud. Dat allemaal binnen de EU. Nederland? als land verder onbelangrijk want de EU verbindt de landen niet, de EU wil ze juist opheffen. De globalisten willen alle kleurtjes gezellig bij elkaar in een happy wereld zonder problemen. De oeroude linkse sprookje. De spookbeelden van de grote steden zien zij liever niet want de multiculturele samenleving bestaat alleen uit een LAT relatie. De aandacht op deze mislukking wordt afgeleid door het klimaatbevel van linkse activisten waarmee Nederland de aarde moet gaan redden. Het einde is nabij, roepen zij. Nederland, zoek je verstand weer op en ga de dijken verhogen in plaats van de wilde groene plannen die nergens toe gaan leiden. Met hogere dijken houden wij tenminste droge voeten tenzij wij straks met 20 miljoen voor die tijd elkaar onze hersens niet inslaan. Met de groene plannen verzuipen wij. Wij zijn een onderdeel van de natuur en het is heus niet andersom.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik snap de redenering van Ger Baron. Ik ben het met hem eens.

Er zijn echter een paar punten. Gele hesjes in Frankrijk kwamen in opstand omdat het water teveel mensen werkelijk aan de lippen kwam te staan. Zover zijn we in Nederland nog niet. Dus die gele hesjes gaan hier voorlopig niet aanslaan.
Op dat moment, dat 30% van de Nederlanders zich serieus afvraagt hoe ze in ‘s-hemelsnaam naar hun werk kunnen pendelen en daarnaast ook nog voldoende geld over kunnen houden voor hun levensonderhoud, wordt dat een ander verhaal.

Als je de samenstelling van de 2e kamer ziet, kan je slechts vaststellen dat Nederlanders tot op het bot verdeeld zijn. En decadent. Als je op een Partij van de Dieren stemt, heb je wel stemrecht, maar mis je zelfs het minste greintje maatschappelijke visie.
Los van het feit dat het welzijn van dieren er degelijk wel toe doet en dat er veel misstanden zijn; daarvoor speciaal een partij oprichten is een toonbeeld van maatschappelijke debilisering. In de opiniepeiling goed voor 8 zetels. De Hond, dec 2018 volgens TPO.

En we hebben een partij (Denk) die zich ondubbelzinnig tegen onze samenleving afzet. Volgens de voornoemde peilingen goed voor 7 zetels.

Verder zie je vooral versnippering van het politieke landschap. Waardoor er geen coalitie mogelijk is, die daadwerkelijk dijken kan bouwen.

Onder deze omstandigheden hebben allerhande dubieuze partijen als EU, multinationals en VN vrij spel in Den Haag.
De huidige coalitie is niets anders dan een roedel honden, die alle eigen principes lieten varen om slechts als roedel te kunnen voorbestaan.

Vooralsnog kunnen we slechts lijdzaam toekijken hoe het land verder in verval raakt, tot realistische partijen zo sterk worden, dat ze het roer kunnen overnemen.

Ahava
Ahava
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ger, ga een geel hesje dragen in plaats van deze volksbeweging (die het in het lauwe NL niet zo gauw zal worden) te ridiculiseren.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Ook als je wel goede bedoelingen hebt (en ik ben er van overtuigd dat bijna elke politicus die heeft).“
Nou Ger, dat je, net als het overgrote deel van de goegemeente, de ware aard en omvang van het Islam en floegtelingen probleem blijkbaar niet kunt bevatten is nog tot daar aan toe, maar met deze opmerking plaats je jezelf wel helemaal in het kamp der onnozelen.
Als je inmiddels nog steeds niet duidelijk is dat de ene helft van het partij kartel zuiver op zelfverrijking uit is, en de andere helft op het slopen van de welvaartsstaat ten behoeve van de Marxistische idealen, dan leef je echt in teletubbie land.
En dan zijn de gele hesjes vervolgens “beroepsbozen”, en minder in aantal dan het aantal bezoekers op de gemiddelde verjaardag, dus sowieso niet relevant.
Bagatelliseren noemen we dat.
Visie komt voort uit een correct situatie bewustzijn, en daar ontbreekt het jou duidelijk nogal aan.
Welterusten Ger, slaap lekker.

amf smit
amf smit
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lees: …. en we weten dat kernfusie mogelijk is.

Nou, zo zeker is dat niet, althans of het economisch en technisch ook haalbaar en uitvoerbaar is. Ik was laatst op werkbezoek bij het ITER in het Franse Caradache. Duidelijk is dat zelfs de bouw van een energieproducerende test-installatie nog tientallen jaren gaat duren.

En “thorium” klink hoopvol maar bevindt zich ook nog in een uiterst experimenteel stadium.
Niet de huid verkopen voor de beer geschoten is.

Leo Schouten
Leo Schouten
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Kom nou toch. Ambitie. Leg eens een spoorlijn aan over de afsluitdijk. Die ambitie ligt er ook al meer dan 50 jaar.

"Buurman Bazarov"
"Buurman Bazarov"
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte “zegt” dat hij niets met visie heeft, maar is dat ook zo?
Zeggen dat je geen visie hebt heeft grote voordelen – niemand kan je erop bevragen en je hoeft het er niet over te hebben. Volgens mij heeft hij wel visie, maar wil hij die niet delen.

Pluspunt van het artikel – de houding om dingen aan te pakken, ergens je schouders onder te zetten.

Minpunt van het artikel – ik denk niet dat de dijkenbouwers nou zozeer visie moeten hebben. Ik zou willen dat er NL-se leiders waren die kunnen inspireren en het durven te hebben over visie. Dan is het vervolgens aan de politiek om waar ze kunnen mogelijkheden te creeëren, en dan pas aan de dijkenbouwers om aan de slag te gaan.

Die dijkenbouwers die zijn er nog wel: maar de leiders, het niveau van de dames en heren in Den Haag. Ach en wee – denk ik dan soms…

16
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen