Klimaatdebat gekenmerkt door gebrek aan inzicht en spraakverwarring

Meerdere begrippen door elkaar heen gebruikt

ijsschotsen bij IJsland

Titelfoto: ijsschotsen bij IJsland (CC0)

 

Er wordt al jaren lang overal gesproken over “klimaatverandering”, alsof dat een duidelijk en goed bepaald begrip is en of iedereen weet wat dat betekent. En als iemand je bij het uitspreken van dat woord ernstig aankijkt, dan wordt bedoeld een door de mens veroorzaakte wereldwijde klimaatverandering, die zou leiden tot een ongewenste opwarming van de aarde.

In de eerste plaats gaat het nu om de vraag wat we met het begrip “klimaat” bedoelen. Dit begrip wordt minstens in drie betekenissen gebruikt en dat kan verwarrend zijn. En die drie soorten klimaat kunnen elk op hun eigen manier veranderen.

Klimaatzones

Oorspronkelijk bedoelde men met “klimaat“ het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een bepaalde periode. Dat gebied kan men kiezen, de periode wordt meestal gesteld op minstens 30 jaar. Maar die gebieden waar een uniform klimaat heerst zijn betrekkelijk klein. Over het totale landoppervlak van de aarde kunnen we zeker meer dan honderd klimaatzones herkennen. En wij weten allemaal dat er grote verschillen te bestaan tussen al die plaatselijke klimaten.

Al die lokale klimaten veranderen voortdurend. Klimaatverandering is er overal en altijd. Dat komt omdat temperaturen, windsnelheden enz. in elke klimaatzone voortdurend op en neer gaan. Als het hier warmer wordt, wordt het elders kouder.

“Wereldklimaat”

Er bestaat een tweede definitie van het begrip “klimaat”, dat is een gemiddeld wereldklimaat. Dat is een rekengrootheid, dat klimaat komt nergens voor, het bestaat dus niet in werkelijkheid. Het betreft het gemiddelde van de klimaatcijfers van alle weerstations over de gehele wereld. Het gaat dan over gemiddelden over de tijd (een jaar, 365 x 24 u) en gemiddeld over de gehele aardbol.

Het is helemaal niet zo gemakkelijk die gemiddelden te bepalen. Weerstations zijn erg ongelijk over het aardoppervlak verdeeld, dus een berekend rekenkundig gemiddelde zegt niet genoeg. En er kunnen enorme temperatuurverschillen bestaan tussen die zones. We moeten voor de gebieden waar geen weerstations zijn waarden schatten, gebaseerd op gegevens van de omliggende gebieden. Er zitten niet alleen onnauwkeurigheden in de metingen zelf, maar ook in de technieken die men gebruikt voor het middelen.

Satellietmetingen

Beter is het om gebruik te maken van metingen met satellieten die de hele aardbol omcirkelen. Ook al kunnen wij plaatselijke temperaturen meten met een nauwkeurigheid van 0,1 graad Celsius, dan nog heeft een zo bepaald wereldgemiddelde een onnauwkeurigheid van verscheidene tienden van een graad, misschien zelfs wel van 0,5 of 1,0 graad Celsius. En dat komt vooral door de grote plaatselijke verschillen.

Wat betekent het nu als de wereldgemiddelde temperatuur verandert, als die bijvoorbeeld 0,4 graden stijgt, zoals is gebeurd in de periode 1979-1998? Is dan de hele aarde 0,4 graad warmer geworden? Nee, beslist niet. Zo’n gemiddelde temperatuurstijging betekent alleen dat er iets meer zones zijn waar het warmer is geworden dan waar het kouder is geworden.

Verwarring

Dit is ongeveer wat er in feite gebeurt. Het woord “klimaatverandering” betekent eigenlijk de resultante van alle plaatselijke klimaatveranderingen. En die veranderingen van het berekende gemiddelde zijn meestal veel kleiner dan de plaatselijke veranderingen. Men merkt dus in het algemeen veel meer van de lokale dan van de wereldwijde klimaatveranderingen.

Je ziet vaak dat deze twee soorten klimaatverandering worden verward. Er doet zich plaatselijk een zekere opwarming voor en men gebruikt dit als voorbeeld voor wereldwijde opwarming. Het lijkt of men graag de opwarming benadrukt. Maar daarbij wil men lokale afkoeling liever negeren.

Klimaatzone

Ander voorbeeld: het afsmelten van drijvend noordpoolijs wordt gezien als het gevolg van klimaatverandering. Maar het blijkt samen te gaan met het aangroeien van drijvend zuidpoolijs. De totale hoeveelheid drijfijs blijft ongeveer gelijk. Dit heeft niet te maken met klimaatverandering, maar met veranderingen in de oceaanstromingen.

Toch is het zo dat er over de hele wereld miljoenen mensen praten over klimaatverandering alsof het zou gaan over een acute opwarming over de hele aarde. En die is er in feite nauwelijks.

Lange termijn wereldklimaat

Een derde definitie van “klimaat” is het lange termijn-gemiddelde wereldklimaat, waarbij men dan moet denken aan tijdschalen van de orde van 10.000 jaar of nog veel langer. Een bekend voorbeeld daarvan zijn de ijstijden. Daarbij daalde de gemiddelde temperatuur over het gehele aardoppervlak voor een periode van ongeveer 100.000 jaar. Het herstel na elke ijstijd kan men dan met recht een voorbeeld van Global Warming noemen. In de geologische historie zien we klimaatveranderingen met periodes van tientallen miljoenen jaren.

De hedendaagse klimaatdiscussies gaan over een gemiddeld wereldklimaat. Er zijn er de laatste halve eeuw nooit grotere klimaatveranderingen gemeten dan 0,4 graad. Die zogenaamde klimaatverandering waarover men zich zorgen maakt, is eigenlijk niet meer dan een speculatie, iets dat in de toekomst misschien zou kunnen  gebeuren. Hoewel er geen aanwijzingen zijn in die richting.

 

Geen invloed CO2 op temperatuur

Dan zijn er ideeën over de mogelijke invloed van CO2 op klimaatverandering. En die CO2 wordt voor een deel door de mens veroorzaakt. Dit is een theoretisch idee, het effect is in feite nooit in de atmosfeer waargenomen. Dat is ook erg moeilijk, gezien de ingewikkeldheid van het klimaat. Maar het idee dat wij mensen schuldig zouden zijn aan klimaatverandering spreekt veel mensen aan.

Hoewel de uitstoot van CO2 plaatselijk varieert (is het hoogste in de tropen), zijn de concentraties in de atmosfeer over de hele wereld ongeveer gelijk. Men zou een invloed op de temperatuur van de atmosfeer kunnen verwachten, maar die zou dan dus over de hele wereld ongeveer gelijk moeten zijn. Dat is niet wat wij meten. Ook zou zich dan, vanwege de grote stijging in gemiddelde CO2-concentraties sinds het midden van de vorige eeuw, de temperatuur voortdurend hebben moeten stijgen. Daarvan is niets gebleken.

Er is dus geen verband gevonden tussen klimaatveranderingen en CO2-concentraties.

Het klimaat is veel ingewikkelder dan men denkt en het is duidelijk dat de gemiddelde temperatuur door veel meer factoren wordt bepaald dan het CO2-gehalte. Ik vrees dat er in de klimaatdiscussies een grote verwarring is ontstaan door een gebrek aan inzicht betreffende het wereldklimaat. Het is nodig dat we er met z’n allen eens over nadenken waar we het eigenlijk over hebben.

Over de auteur

Dick Thoenes
Dick Thoenes
Emeritus hoogleraar Scheikundige Technologie

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
47 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een debat is een discussie tussen individuen en/of groepen met afwijkende meningen over een onderwerp.
Als enkel individuen en/of groepen met vergelijkbare meningen aan een “debat” (mogen) deelnemen dan is dit geen debat meer.
En als dit non-debat dan in de publieke ruimte plaatsvind dan is het gewoon ordinaire propaganda voor een standpunt.
Dan heb ik het dus met name over de inmiddels beruchte “klimaattafels” die feitelijk niets anders zijn als de kansels van het nieuwe groene geloof, vanwaar de klimaat goeroes hun foute milieu ideologie onder de onwetende massa verspreiden.
Die ideologie is dan vervolgens enerzijds gebaseerd op door bewezen malafide wetenschappers (Climategate) gemaakte computermodellen waarvan inmiddels bewezen is dat ze niet werken, en anderzijds op de bewezen onjuiste aanname dat (door de mens geproduceerd) CO2 het broeikas effect dermate vergroot dat rampzalige temperatuurstijgingen daar het gevolg van gaan wezen.
Vervolgens worden dan ook nog alle andersdenkenden geridiculiseerd en als ketters weggezet, en blijft men maar roepen dat het hete einde nabij is terwijl echte wetenschap keihard aantoont dat de aarde inmiddels al twee jaar stevig aan het afkoelen is.
Normaal zou je gewoon eens hard kunnen lachen om zoveel achterlijkheid, maar in dit geval gaat onze hele welvaart er aan opgeofferd worden, PVV of FvD stemmen dus…

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

En ook al zou CO2 de grote boosdoener zijn dan nog zouden de peperdure speelgoedjes van windmolens, zonnepanelen, biomassa, EV, warmtepompen etc. niets oplossen.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Andersdenkenden worden geridiculiseerd en monddood gemaakt… Goh, dat doet me ineens aan een tiental andere discussies denken; immigratie, islam, EU, Trump, zwarte Piet, etc. “Toevallig” allemaal d̶i̶s̶c̶u̶s̶s̶i̶e̶s̶ dogma’s waar de linkse kerk de Enige Ware Religie zegt te verkondigen.

Wetenschappers die elk debat afwijzen zijn geen wetenschappers. Het is bovendien veelzeggend dat er zelfs met bewijsmateriaal gerommeld moet worden om het klimaatalarmistische “gelijk” te halen. Lees onderstaande serie, over hoe het KNMI 16 van de 23 hittegolven tussen 1901 en 1951 liet verdwijnen.
https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/07/27/het-raadsel-van-de-verdwenen-hittegolven/

p. d.
p. d.
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstékend artikel om eens vóor de opstart van een discussie met een klimaatERkenner (ik gebruik die volslagen belachelijke term maar even in zijn ‘omgekeerde’ variant om scheldwoordachtige termen te vermijden). Ik zou het graag een paar mensen toesturen met een mild ‘hier, lees dit eens’ erbij. Maar – de ervaring leert dat het óf niet gelezen zal worden (die kans is verreweg het grootst) óf slechts gedeeltelijk, waarna allerlei tegenwerpingen komen die stuk voor stuk niet inhoudelijk van aard zullen zijn.
Immers, het probleem dat ten grondslag ligt aan deze spraakverwarring is dat men
– niet heeft geleerd helder, logisch, en consistent te denken (en dus óók niet zodanig te redeneren).
– dit inmiddels ook niet meer WIL, deels omdat men het niet kán, deels omdat het niet goed ‘voelt’. Het veroorzaakt nl. onrust, en dat voelt niet fijn voor ‘gevoelsmensen’.
– diep in zijn hart grip wil hebben op de eigen werkelijkheid teneinde basale existentiele angsten te onderdrukken. Het klimaat beheersen is daarvoor nodig. Net als bijv. de eigen gezondheid. Dat gaat ook nog wat worden. Alhoewel D666 dat natuurlijk al voor een groot deel ‘geregeld’ heeft.

Rob
Rob
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je hoort niets over kappen en verbranden van regenwouden in zuid Amerika en Indonesie, tbv palmolie, wat overigens gemakkelijk te vervangen is dmv alternatieven, die een enorme impact hebben op de CO2 uitstoot , corruptie ten top in deze landen , en als slot gaat onze minister Sigrid Kaag miljoenen € storten aan Costa Rica om de klimaatdoeletellingen te halen, zotte wereld, maar kan ook niet anders met de huidige zotte politici

Rob Esveldt
Rob Esveldt
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Veel mensen denken dat we de handleiding al hebben van de planeet aarde. En hebben ze een CO2-knop gevonden waaraan ze willen draaien zonder echt te weten wat dat kan veroorzaken als men te ver draait. Met te weinig CO2 geen groen en daarmee ook geen natuurlijk afkoeling door de planten en bomen. Minder planten betekend meer woestijn en meer hitte. Draai te ver aan de CO2-knop en je hebt een oven gemaakt van je planeet.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Minder groen betekend ook minder voedsel, foute boel in een wereld met een explosief groeiende bevolking.
Ik heb de een of andere bioloog eens horen vertellen dat hij hoopte dat de aarde inderdaad aan het opwarmen was, omdat we de daarmee verbonden stijgende productiviteit van de landbouw hard nodig gingen hebben om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen blijven voorzien.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het kindje Krakatau en de Etna mengen zich op goed moment in de krankzinnige CO2 debat. Gaat men ook de natuurkrachten bestrijden? Wat er nu in de atmosfeer gaat kan de wereldlijke industrie nooit halen. Alleen linkse mensen denken over de kracht te beschikken om de natuur naar hun hand te zetten. Hun geroep is een holle leuzen die elke element van verstand mist. Niemand is tegen een schonere milieu maar stop het geroep over het einde van de wereld. Laat dat aan religieuze sektes over, die hebben het al vaker geroepen. En dat einde komt er heus eens wel. Ook dat heb je niet in de hand. Overleven is kwestie van aanpassing. Als je deze en toekomstige generatie financieel kapot maakt komen er geen “onze kinderen” meer behalve in Afrika en Midden Oosten. Dat wordt een leuke wereld dan, terug naar de Stenen tijdperk.

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lees hier diverse “zéér interessante” verhandelingen over het klimaat.
Wat echter géén der “deskundigen” mij heeft kunnen verklaren, en waarnaar ik al diverse malen heb gevraagd is : hoe heeft het toch kunnen bestaan dat er in ons landje óóit een tropisch klimaat heeft geheerst maar óók ooit een ijstijd. Terwijl in die betreffende perioden er, bijna, geen mensen op deze planeet rondliepen.
Mogelijk kan één der “deskundigen”, of misschien zelfs wel twee, mij uitleg geven ?
(zou kunnen zijn dat ik iets over ’t hoofd zie, maar ook dat hoor ik graag)

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Tot mijn verbazing zie ik geen enkele uitleg betreffende de hier ooit heersende tropische- en ijstijd klimaten; uitleg waarnaar ik vroeg.
Ik vermoed, weet wel haast zeker, dat de zeer vele zich op deze site als “deskundig” voordoende personen, in werkelijkheid proberen om met een paar “moeilijke” woorden, quasi-intellectueel over te komen. Voor mij zijn ze “door de mand gevallen”.
Het hele gewauwel over klimaat, milieu enz. is een wassen neus en enkel bedoeld om ons, de bevolking, te laten betalen voor de hobby van de z.g. “geleerden”.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Er is niemand door de mand gevallen, en ik zie ook geen overdreven dure woorden staan. Het antwoord op je vraag is indirect al gegeven in zowel de column als diverse reacties, en komt vaak terug bij klimaatdiscussies.

Punt is dat co2 slechts één mogelijke factor is; dat is onderwerp van de discussie. Factoren waar alle wetenschappers het wel over eens zijn, zijn oa veranderende zonneactiviteit en veranderende lucht- en zee- stromen. Op de langere termijn komen daar verandering van het aardmagnetisch veld en cyclische veranderingen in de afstand tussen aarde en zon bij. Daarnaast is er de veranderende plaattektoniek; het stukje aarde dat we nu Nederland noemen lag ooit zuidelijker en dichter bij de evenaar.

Dit zijn stuk voor stuk zaken die algemeen bekend worden verondersteld, en waar weinig discussie over is. Uitleg in een paar zinnetjes is echter lastig, daarom geeft niemand antwoord. Als het je echt interesseert kun je er beter eens op googelen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
Toen Nederland dus nog veel zuidelijker lag, dichter bij de evenaar, las ik zelfs, in die tijd heerste hier dus een tropisch klimaat, neem ik aan.
De IJstijd moet dan zijn geweest toen Nederland véél noordelijker lag, zo t.h.v. Spitsbergen bijv. ?
Als uw redenatie klopt heeft dit kleine landje toch wel vrij lange “reizen” gemaakt, maar ik twijfel aan uw uitleg, eerlijk gezegd : ik geloof er helemaal niks van.
Wij worden al jaren besodemieterd door die z.g. milieu-“geleerden” die jaarlijks met z’n allen naar weer een ander land vliegen om aldaar vast te stellen : “Oh oh oh, nu is de wereld toch weer verder vervuild en de temperatuur blijft stijgen”. Hierna stapt het hele gezelschap, vaak 1000-den mensen, weer in het vliegtuig en vliegen naar hun eigen land terug, tot de volgende keer. Dát zijn de grootste milieu-criminelen die mede zorgen voor opwarming van de aarde door hun gereis.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Arie heeft de feiten prima op een rij.
En het is dus nooit één factor, het is altijd een combinatie van factoren.
Dat we al jaren besodemietert worden door zogenaamde milieu geleerden daar heb je wel helemaal gelijk in.
Het klimaat debat gaat al heel lang niet meer over klimaat en wetenschap, het gaat enkel nog maar om de belangen van diverse zich achter pseudowetenschap verschuilende individuen en groeperingen.
Het is de tot nog toe grootste zwendel in de wereldgeschiedenis.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Of @ Arie de feiten prima op een rijtje heeft ? Dat zal best wel; ik vind trouwens z’n redenatie over het feit dat NL ooit t.h.v. de evenaar zou hebben gelegen en dat dát de reden zou zijn geweest voor ’t tropisch klimaat alhier, wel iets geheel nieuws, dít heb ik nog nooit gehoord/gelezen. Mijn, volgens mij logische, vraag daarop was : dan heeft NL zeker óóit t.h.v. Spitsbergen gelegen waardoor er alhier een IJstijd heerste.
Dan lijkt mij deze laatste vraag niet moeilijk door @ Arie te beantwoorden. Maar ik begrijp dat ú @ Arie niet bent en dientengevolge geen antwoord kunt geven.
Als @ Arie de feiten prima op een rijtje zou hebben, dan acht ik dat rijtje niet erg lang.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

In een ver verleden kende de aarde slechts één heel groot continent Pangaea genaamd. De huidige continenten zijn ontstaan toen Pangaea door platen tektoniek in de huidige continenten uiteenviel.
Maar ten tijde van Pangaea was wat tegenwoordig Nederland is veel zuidelijker gelokaliseerd, niet echt op de evenaar, maar er wel een heel eind dichter naar toe. Dichtbij genoeg om zich ten tijde van een warmer klimaat in de tropische zone te bevinden.
Later hebben de nieuw gevormde continenten een beetje over het aardoppervlak gezworven zo gezegd, maar of wat nu Nederland is daarbij ooit de geografische hoogte van het huidige Spitsbergen bereikt heeft weet ik niet. Maar dat is ook niet nodig omdat tijdens een koele klimaat periode het ijs tot tegen de subtropische zone aan op kan rukken.
Daarom is global cooling ook zo heel veel gevaarlijker als global warming, en daarom is het dus ook zo stompzinnig om nu al onze middelen te verspillen aan het bestrijden van een niet bestaand “man made global warming” probleem, daardoor mogelijk zelfs de komst van een volgende ijstijd te versnellen, en als het dan zover is geen middelen meer over te hebben om eventueel nog iets aan het echte probleem te kunnen doen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Ik waardeer uw geduld en de wijze van uitleg in mijn richting.
Ik begrijp uw uitleg betreffende het tropische- en daarna de IJstijd in ons landje. Dat was dus niet de schuld van de bewoners van toen, toch ?
Ik blijf zitten met alleen maar vragen : de meest basale is toch wel : Denken de z.g. “geleerden c.q. deskundigen” nu echt dat het verminderen van bijv. de Co2-uitstoot een klimaatverandering kan voorkomen ? Ik weet dat ú daar ook geen antwoord op kunt geven, temeer daar uit uw laatste verhandeling duidelijk werd dat de IJstijd te wijten was aan het uiteenvallen van Pangaea in de huidige continenten, en dát kan nu niet meer gebeuren natuurlijk want ’t is al gebeurd.
Vindt u ’t héél erg, als ik rustig ga zitten afwachten welk weer ons morgen te wachten staat, zónder mij verder op te winden om wat de “deskundigen” nu weer te wauwelen hebben ?
Ik wens u een zonnige zondag.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

De meest recente ijstijd is 115.000 jaar geleden begonnen, en ik denk dat je er gerust van uit kunt gaan dat deze destijds niet door auto rijdende Neanderthalers of zo veroorzaakt is…
Verder wegen de voordelen van een wat hoger CO2 niveau in de atmosfeer, en een wat hogere gemiddelde temperatuur op aarde, ruimschoots op tegen de nadelen.
Maar waar het met het klimaat ook heen gaat, de sleutelfactor is aanpassingsvermogen, en niet dwaas het oncontroleerbare pogen te controleren.
Het enige waar je jezelf zorgen over moet maken is over hoe het mogelijk is dat momenteel een zooitje groen linkse activisten en op geld beluste opportunisten er in slagen om schaamteloos misbruik te maken van de onwetendheid, en aangeboren angsten, van een hele bevolking.
Ook een zonnige zondag gewenst…

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@Karton,

Nederland heeft nooit noordelijker gelegen dan nu. Sterker nog, ook Spitsbergen heeft ooit bij de evenaar gelegen; vandaar dat daar ook prehistorische resten van tropische planten zijn gevonden. Dat de continenten “drijven” op de vloeibare aardkern en al honderden miljoenen jaren langzaam schuiven is echt algemeen bekend.
IJstijden hebben hele andere oorzaken, die ik ook noemde.

Met alle respect, ik heb liever dat je even googlet op woorden als “ijstijd”, “plaattektoniek”, “Pangea”, etc. Frans legt het goed uit, maar je mist gewoon basiskennis; en dit is niet in 300 woordjes uit te leggen.

Dat een kleine groep activisten de wetenschap misbruikt is geen reden om alle wetenschap maar overboord te gooien. Ik merk bovendien dat het aantal wetenschappers dat afstand neemt van de klimaathysterie gestaag toeneemt; ondanks de druk van de extremisten.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
Dat u “liever hebt dat ik ga googlen”, begrijp ik wel, dat ik kennis zal missen, dat zal wel.
Resten van tropische planten op Spitsbergen ? Zal best, maar geen ijsbeerbotjes in Kenia, Gabon of Mozambique.
De enige oplossing voor álle ellende die ons te wachten staat, volgens de “deskundigen”, is dus eigenlijk het terugduwen van de verschoven aardlagen.
Uiteraard bedoel ik e.e.a. “plagend”, maar ik weiger te geloven dat de klimaat-verandering zou zijn te stoppen door vermindering van de C02-uitstoot en/of de bevolking met onbetaalbare kosten op te zadelen, zónder enige “garantie”.
Wat ik eerder zei : nu gaat aardwarmte gebruikt worden om huizen te verwarmen en over -tig jaren moeten we betalen omdat de aardwarmte teveel is afgenomen.
We worden bedonderd @ Arie OP EEN ONBEHOORLIJKE SCHAAL !

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik ben het eens dat we belazerd worden met de huidige klimaathype. In discussies hierover met mijn omgeving helpt het wel dat ik weet waarover ik praat.

Anders gezegd, stel dat jouw auto morgen niet start. Je hebt geen idee wat hem mankeert en je hebt geen geld voor de garage. Je buurman links weet niks van auto’s, jij hebt hem wel eens moeten helpen met het bijvullen van motorolie. En je buurman rechts sleutelt ieder weekend aan auto’s, vorige week zag je hem nog een versnellingsbak vervangen.
Wiens raad neem jij ter harte?
Precies.

Als je niet weet hoe een ijstijd ontstaat moet je daar ook niet over beginnen. Dan ondermijn je namelijk je eigen geloofwaardigheid. En dat is niet nodig, want zoals ik al zei kun je tegenwoordig alles opzoeken op internet. Pagina’s van bijvoorbeeld Wikipedia gelden als zeer betrouwbaar, en daar wordt alles vaak ook vrij duidelijk uitgelegd (niet teveel jargon).

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wat me steeds weer verbaast, is dat ook de sceptici de bevindingen van Nikolov en Zeller volstrekt negeren.
Het in 2014 verschenen artikel over de grootte van het Atmosferische Thermisch effect, het z.g. broeikaseffect dat geen 33K maar 90K bedraagt, is nog nooit weerlegd. Dit artikel is gebaseerd op nieuwe planetaire gegevens van NASA die in elk geval in 2011 nog niet toegankelijk waren. Dus heren sceptici van welk “broeikas effect” gaat U uit, 33K of 90K en waarom?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Der Ganzumsonst

Nikolov en Zeller of Volokin en ReLlez?
Nogal een discutabel duo…
Dat het klimaat gewoon veel te complex is om te kunnen herleiden naar een rekenmodel is iets waar alle echte wetenschappers het over eens zijn.
Alle pogingen daartoe zijn dan ook pseudowetenschap, in dienst van de klimaatalarmisten.
Het enige dat werkelijk betrouwbaar is zijn wetenschappelijk gestaafde waarnemingen, en die waarnemingen tonen aan dat het CO2 niveau in de atmosfeer een gevolg is en geen oorzaak (data afkomstig uit, onder meer, ijskernboringen), en dat de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde niet bestaat (satellietwaarnemingen).
Door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is geen wetenschap, het is een geloof waar een hele riks discutabele personen en groeperingen, over de rug van de goegemeente, beter van denken te worden.

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Nikolov en Zeller baseren zich op wetenschappelijk gestaafde waarnemingen, gedaan door NASA.
Ik lees in Uw reactie een ad hominem, een autoriteitsargument en samenzweringstheorie.
U zet zich hiermee aardig te kijk.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Der Ganzumsonst

Als je als wetenschapper de bevindingen van een andere wetenschapper ter onderbouwing gebruikt zonder even te vermelden dat jij tevens die andere wetenschapper bent dan moet je niet raar opkijken als critici dat verdacht vinden en er een “ad hominem” reactie komt.
Degenen die zichzelf te kijk zetten zijn Den Nikolev / Ned Velokin en Karl Zeller / Lark ReLlez.
Maar het gaat er feitelijk ook helemaal niet om of het huidige theoretische klimaatmodel wel of niet klopt, waar het om gaat is dat de praktijk sowieso veel te complex is om in een theoretisch model gevangen te worden.
Daarom falen alle computer modellen, en daarom is het waanzin om wereldwijd biljoenen kostend milieu beleid te gaan realiseren zuiver gebaseerd op prognoses van computer modellen die niet kunnen werken (en ook al bewezen hebben niet te werken), en al helemaal als alle daadwerkelijke waarnemingen je vertellen dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat door de mens geproduceerd CO2 een factor van invloed is.
Zelfs als er al een klimaat probleem zou zijn is het dom om aan de knoppen te gaan zitten draaien zonder dat je weet waar deze voor dienen. En nog dommer is het om daar je hele economie voor op te offeren, zodat je als er straks inderdaad een probleem blijkt te zijn, en je tegen die tijd mogelijk wel weet waar de knoppen voor dienen, je de middelen niet meer hebt om er aan te draaien.

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Dus, omdat verwezen wordt naar een vorig artikel dat uitgekomen is onder een pseudoniem, verwerpt U de bevindingen van Nikolov en Zeller.
Trouwens, die pseudoniemen zijn bepaald niet geheim daar is al lang en breed over gebakkeleid. Welk een gezocht argument.
Die complexiteit ligt voornamelijk in het meteorologische vlak. De meerjarige atmosferische en oceanische cycli zou men klimatologisch kunnen noemen, maar dat zijn spelers van de tweede orde, die verdelen energie zonder het totaal te bepalen. Op de omhullende vraag wat de totale energie binnen het systeem bepaald, geven Nikolov en Zeller een plausibel en falsifieerbaar antwoord.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Der Ganzumsonst

Ik verwerp helemaal niets, ik geef enkel aan dat dergelijke gedragingen je geloofwaardigheid als wetenschapper niet ten goede komen. Wat verder in ieder geval meer dan duidelijk is geworden dankzij de discussie omtrent hun “Unified Theory of Climate” versus de “Anthropogenic Global Warming” en “Greenhouse Gas Effect” theorieën is dat er in de klimaatwetenschap zelfs over de meest fundamentele zaken geen werkelijke wetenschappelijke consensus bestaat. En dat is nogal lastig als je dan vervolgens computermodellen moet gaan bouwen die zoiets uitermate complex als het klimaat moeten gaan voorspellen. Waar ik dan zelf nog de kanttekening bij plaats dat zelfs als je de basis principes die tezamen het klimaat bepalen daadwerkelijk zou kennen en begrijpen het klimaat vervolgens een dermate groot en complex mechanisme is, met zo ontstellend veel continu wijzigende variabelen, dat je met een hoge graad van waarschijnlijkheid alsnog geen werkelijk betrouwbare voorspellingen zult kunnen genereren.
Je staat in de garage te luisteren naar de diagnose van de chef monteur, op de achtergrond staan nog twee monteurs stevig bij je eigenlijk nog prima rijdende auto te ruziën, en het afgelopen half uur zijn drie andere monteurs reeds kwaad weggelopen, “Het is de CO2 meneer, voor honderd miljard fiksen we het wel even.” Tijd om in te stappen en stilletjes weg te rijden.

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Misschien is de nu door het FvD geadopteerde lijn van mythe bestrijding en het ontmaskeren van bedrog op dit moment wel de beste aanpak om de huidige waanzin te bestrijden. Ik verwacht niet van de heer Baudet dat hij in de Tweede Kamer een betoog houdt tegen het bestaan van het radiatieve broeikaseffect.
Maar van de heren sceptici, die al 20 jaar hetzelfde zeggen, verwacht ik dat ze inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Nikolov en Zeller hebben voorspellingen gedaan over hemellichamen die bij NASA nog op de rol staan.
De tijd zal het leren, maar hebben we die nog?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Der Ganzumsonst

Toen deze hele hoax eind afgelopen millennium, in een periode van daadwerkelijke opwarming, op touw gezet is hebben wetenschappers reeds aangegeven dat andere planeten binnen het zonnestelsel ook aan het opwarmen waren en de oorzaak dus logischerwijs niet op aarde gezocht moest worden.
Die bevindingen zijn destijds haastig onder het milieu tapijt geveegd omdat deze de diverse belanghebbenden niet goed uitkwamen. En dat is daarna dus schering en inslag geworden, alles wat het “man made global warming” rampscenario ontkrachte werd vlot onder het milieu tapijt geveegd, en de wetenschappers die er mee op de proppen kwamen werd elk mogelijk platform ontnomen.
De bevindingen van Nikolov en Zeller zijn interessant, maar klimaat wetenschap leunt op dermate veel wetenschappelijke disciplines dat het zelfs voor veel wetenschappers lastig te bevatten is, en dus een veel te complexe materie om aan de leek uit te kunnen leggen.
Veel beter is daarom de vraag te stellen waarom de NOS nog altijd verkondigt dat de opwarming van de aarde in rap tempo doorzet terwijl daadwerkelijke meetgegevens laten zien dat de aarde, na een decennium redelijk stabiel te zijn gebleven, inmiddels al twee jaar in werkelijk dramatisch tempo aan het afkoelen is (http://sta-pal.nl/2018/12/de-afkoeling-van-de-atmosfeer-zonder-dat-het-een-cent-kost/).
Dat zijn namelijk zaken die de leek wel kan begrijpen, en die de leek in kan laten zien dat hij/zij al jaren lang door de klimaat alarmisten belazerd wordt.

Der Ganzumsonst
Der Ganzumsonst
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

De mainstream van al deze wetenschappelijke disciplines, zoals atmosferologie, oceanologie, paleontologie, biologie zitten allemaal binnen het foute paradigma van het radiatieve broeikaseffect en dus het CO2 verhaal.
Daarom is het van het grootste belang om dat paradigma aan de kant te schuiven. Verkeerde paradigma’s zijn nu juist de grootste aanjagers van complexiteit.
De ware gelovigen, waaronder de NOS en vele andere media, zijn niet te overtuigen. De leken echter snappen het broeikaseffect ook niet en zullen dit graag inruilen voor iets anders onbegrijpelijks dat hun niet zo in de weg zit.
Het probleem zit hem natuurlijk bij de media maar ook bij lieden wier ego vele malen groter is dan hun intellect.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Der Ganzumsonst

Omdat de politici samen met activisten zich zoveel mee bemoeien kan binnen de wetenschap geen echte discussie ontstaan want de zogenoemde sceptici monddood zijn gemaakt of ontslagen. Op deze wijze zal het wetenschap maar een mening worden. Depolitiseer de wetenschap en laat die objectief aan het werk gaan. In het wetenschap telt elke resultaat ook als die niet passend is voor de politieke doelen.

Marc Bekkers
Marc Bekkers
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geachte Dick Thoenes,
Uw uitleg, zoals beschreven, volg ik met grote vreugde ware het dat de regeringen/parlementen het met hand en tand zullen bagataliseren. Dit om één simpele reden. Geld, geld en nog eens geld. Ik volg de discussie en de wetenschap al jaren en wat is de uitkomst? Eénduidig nl uw betoog. Er is geen woord Spaans bij maar den Haag hoort u brommen. Publiceren op elke niveau blijft noodzakelijk. Over 50 jaar zullen we zien hoe ver Nederland onder water staat.
Met welgemeende groet,
Marc

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Er is sprake van klimaatdiscussies, klimaatmodellen, en gevolgen van klimaatverandering. Er zijn zeker 100 klimaatmodellen, die elkaar veel of weinig tegenspreken. Een bijzondere moeilijkheid is dat de uitgangspunten en aannames bepalen hoe men met de meetgegevens omgaat. Als al het ijs smelt dan stijgt de zeespiegel met 65 m. Dan is Nederland ‘verdronken land’, evenals een groot deel van de Chinese laagvlakte (600 miljoen klimaatvluchtelingen), Bangladesh, Florida en Denemarken. Klimaatdiscussies zijn er in alle vormen en maten, van VN conferenties zoals die in Polen pas geleden tot klimaattafels en klimaatakkoorden (bijv. Parijs). De discussies worden verstoord door landen als china en turkije die doen alsof ze ontwikkelingslanden zijn om er een (extreem bovenproportioneel) slaatje uit te slaan, andere grote industrielanden als de VS, die ondertussen wel voor de grootste technologische vooruitgang zorgen, bevolkingsgroei en migratie, de kernenergiediscussie, en de realistische voorspellingen voor de komende decennia van het internationaal energieagentschap, waardoor een nederlandse klimaatwet zoals die nu op tafel ligt volslagen belachelijk wordt, en natuurlijke factoren (zonkracht) die ook een rol spelen, om nog maar te zwijgen van de draagkracht op middellange en lange termijn van het Westen, die bepalend is voor het verandervermogen van de wereld.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Jammer dat je pas na de pensionering open mag spreken. Wat dat betreft zijn wij met de vergrijzende wereld niet slecht af. Alles heeft een functie.

Autisme Storm
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Interessante stellingen en kijk op het klimaat. Maar anderzijds kan je niet ontkennen dat de huidige fossiele brandstoffen en zeker steen- en bruinkool erg nadelig zijn voor mens, dier en milieu. Dus het is belangrijk dat we daarvan afstappen en minder fossiele brandstoffen nuttigen, zeker in de steden om ze leefbaar te houden. Stofdeeltjes van fossiele brandstoffen komen in onze longen terecht, waar ze zicht ophopen en kanker en longziekten kunnen veroorzaken.

Cinderelle
Cinderelle
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel.

U schrijft:
“Dan zijn er ideeën over de mogelijke invloed van CO2 op klimaatverandering. En die CO2 wordt voor een deel door de mens veroorzaakt. Dit is een theoretisch idee, het effect is in feite nooit in de atmosfeer waargenomen. Dat is ook erg moeilijk, gezien de ingewikkeldheid van het klimaat.”

Is het een theoretisch idee dat de toename van CO2 wordt veroorzaakt door de mens?

Hoe zit het dan met de isotopen-verhouding van koolstof? Koolstof kent 15 isotopen, waarvan er 3 in de natuur voorkomen. Daarvan is er één (C14) radioactief, met een halfwaardetijd van 5700 jaar. De andere twee (C12 en C13) zijn stabiel. Planten nemen CO2 op en stoten het gedeeltelijk weer uit. Het is aangetoond dat daarbij naar verhouding meer C13 uitgestoten wordt (en meer C12 omgezet wordt in plantenvoedsel). Dit is een indicator, want als de verhouding C13/C12 in de atmosfeer afneemt, dan betekent dit dat er naar verhouding meer CO2 afkomstig van planten in de atmosfeer is gekomen.

Volgens het IPCC betekent dit dat fossiele brandstoffen de veroorzakers zijn van de CO2-toename. Benzine en kerosine zijn immers olie-producten en olie is afkomstig van fossiel plantmateriaal, dat dus voornamelijk uit C12 bestaat. Volgens deze gedachtengang is de mens dus inderdaad verantwoordelijk voor de extra CO2 in de atmosfeer.

Wat kunt u ons daarover vertellen? Heeft u wellicht een andere verklaring hiervoor?

Cinderelle
Cinderelle
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cinderelle

Ik begrijp de downvotes niet zo goed. Misschien had ik duidelijk moeten maken dat ik het grotendeels eens ben met het artikel? Er staat alleen een opmerking in die ik niet helemaal kan plaatsen. En daarom vraag ik gewoon om een beetje meer uitleg.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cinderelle

Het theoretische idee waar de auteur het over heeft relateert aan de mogelijke invloed van CO2 op klimaatveranderingen, niet aan het feit dat de mens ook CO2 produceert.
Dat even terzijde, als een plant sterft dan komt de in deze plant opgeslagen CO2 vrij, tenzij de dode plant in een zuurstofloze omgeving terecht is gekomen, waarna deze dan kan fossiliseren, en de er in opgeslagen CO2 pas weer vrij komt als de fossiele resten van deze plant in een later stadium verbrand worden.
Daar trekt het IPCC dan blijkbaar de conclusie uit dat een wijziging in de C12/C13 verhouding bewijst dat de mens schuldig is aan het licht gestegen CO2 niveau in de atmosfeer, en dat is nogal kort door de bocht.
Om al eens mee te beginnen is de mens niet de enige die fossiele resten van planten verbrand, dat doet de natuur namelijk ook (ondergrondse veen en kool branden, vulkanisme). Vervolgens is daar dan nog de gigantische hoeveelheid over miljoenen jaren in de oceaanbodem opgeslagen van planten afkomstige CO2 die bij aardbevingen vrij kan komen, en dit ook regelmatig doet. En tot slot is daar dan nog de wisselende mate van begroeiing van het aardoppervlak dat ook van invloed is op deze verhouding.
Al met al dus weer eens een broodje aap verhaal uit de koker van het IPCC.
Maar het IPCC is dan ook geen wetenschappelijk instituut, het is een politiek VN clubje.

Peter Blauw
Peter Blauw
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De heer Thoenes suggereert dat het allemaal niet zo’n probleem is. Maar hoe gaan we nu om met Groningen ? Heeft de heer Thoenes daar wel eens met de mensen gesproken ? Inmiddels is er voor 250 miljard aan gas gewonnen. Geld dat de afgelopen 50 jaar is gebruikt voor sociale zekerheid, VUT regelingen, lage ziektekosten, studiefinanciering en onderzoeksgeld. Helaas is er niks over dat gebruikt kan worden om de Groningers schadeloos te stellen. Dat bedrag heeft de regering op de balans gezet m.a.w. de schadeloosstelling wordt aan onze schuldenlast toegevoegd. Gecombineerd met de derving aan inkomsten van de teruggelopen gaswinning, plus de afhankelijkheid van buitenlands gas waarbij ook nog eens miljarden aan inkomsten (15 miljard in 2013) voor de Nederlandse Staat veranderen in miljarden aan kosten betaald aan bijv. Rusland of het Midden Oosten, leidt het tot een extra rekening voor de volgende generatie. Ik ben erg benieuwd welke oplossingen de heer Thoenes hier voor bedacht heeft.

Pfm peeters
Pfm peeters
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het afsmelten van het pakijs op het vaste land van Antartica geeft een temperatuur verlaging van het Antarctisch zeewater en veroorzaakt een toename van het zee pakijs in de Antarctische winter.Een tijdelijk effect tot al het landijs gesmolten is.

Henk
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Proficiat Dick, bij deze is de klimaatverandering geen discussie meer…. We kunnen gelukkig gewoon doorgaan met het verhogen de productie en streven naar nog meer welvaart….

Cees52
Cees52
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

De vraag is of klimaatverandering discussie is. Mijn inziens is het een feitelijk en wederkerend verschijnsel. Dus we hoeven niet over het klimaat te discussiëren. Hooguit kunnen we ons buigen over de vraag in hoeverre menselijk handelen daar invloed op heeft. Dus u gaat weer met nonargumentatie een waardevolle bijdrage aan het gesprek trachten af te zeiken. Kwestie van geinstitutionaliseerde domheid. Stop daarmee, er zijn al genoeg nitwitters die pogingen om tot een fatsoenlijk gesprek te komen weggillen met dit soort geleuter. Gewoon mee stoppen Henk, dan gaan we eindelijk ergens komen.

Henk
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees52

Ik ‘gil’ niets weg. Waar ik naar op zoek ben is een goede wetenschappelijke onderbouwing dat er niets aan de hand is. Ik heb drie jaar in Zweden gewoond en gewerkt, kom er nog met grote regelmaat en constateer daar met eigen ogen de veranderingen die er daar plaats vinden en de zorgen die er daar zijn over de snelle veranderingen in de natuur. Er is wel degelijk iets aan de hand zoals 70% minder insecten, de enorme hoeveelheden fijnstof e.d. Wie doen dat dan? De kabouters?

Cees52
Cees52
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Je doet het weer! Ik stel nergens (en dat gebeurt ook niet in het artikel) dat het menselijk handelen geen invloed heeft. Maar wat jij hier doet is iedere vorm van gesprek doodslaan met anderen gelijk tot de enkels afhakken als je maar denkt dat jouw mening en zienswijze ( want dat is het) niet opgevolgd wordt. Als jij en se jouwen daar nu eens mee ophouden krijgen we misschien nog eens zinvolle “klimaattafelen”.

Henk
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees52

Hoi Cees52, ik moet het artikel van Dick Thoenes dus gewoon voor waar aannemen? Ik vindt het een zeer lezenswaardig artikel. Echter waarom geschreven zonder onderbouwing of verwijzingen naar de onderbouwingen? Vandaar mijn reactie; er is niets aan de hand en gewoon doorgaan! Mvg, Henk Stuiver

Cees52
Cees52
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Het is m.i. een uitstekend onderbouwd stuk door een schrijver die weet waar het over gaat. De schrijver doet niet anders dan aangeven hoe zaken gedefinieerd kunnen worden zonder dat er allerlei onderbuikbewegingen worden binnengehaald. Het is een klassieke vorm van afbakening van begrippen. Daarin heeft hij helemaal gelijk. Er is binnen het hele klimaatdebat een grote mate van “ik vind” en heel weinig feitelijkheid. Dat verduistert,stigmatiseert, veroordeelt en laat geen ruimte voor zelfstandig denken.
Juist het “ex cathedra” gedoe van de zichzelf heersende klasse noemende slaat alles neer in naargeestigheid, bekrompenheid en irrationaliteit.

Rembrandt Zegers
Rembrandt Zegers
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cees52

Je haalt twee dingen door elkaar. Dat de discussie verschillende dingen aanhaalt is een feit en op die verwarring doelt Dick. Dat klimaat verandering zelf heel goed gedefinieerd is in de wetenschap wordt niet genoemd maar dat is ook een feit. Als je die twee dingen door elkaar haalt Klimaat wetenschap en klimaat discussie krijg je het artikel van Dick.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Het is je blijkbaar ontgaan, Henk, dat juist de diverse “milieu organisaties” en de “milieu industrie” geen discussie meer wensen, het enige dat zij nog wensen is op hun voorbarige conclusies gebaseerd overheidsbeleid.
En ik wil je best wel even uitleggen waarom al deze lieden geen discussie meer willen, dat is namelijk omdat er geen wetenschappelijke basis zit onder al hun milieu luchtfietserij, dat is omdat al hun zogenaamde wetenschappers inmiddels al lang en breed als oplichters en omgekochte pseudowetenschappers ontmaskert zijn, en dat is omdat de klimatologische feiten inmiddels al lang hun bij elkaar gefantaseerde voorspellingen weerlegt hebben.
Maar maak je geen zorgen, ook als straks de verplichte milieu aflaten geen doorgang mochten vinden hebben activistische organisaties als Greenpeace en Milieudefensie vast nog wel een giro nummer beschikbaar voor alle goedgelovige sukkels die, voor het goede gevoel, per se van hun zuurverdiende centen af willen.

47
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x