Verklaringen Mogherini en Netanyahu bij diens bezoek aan de EU

Star moralisme versus nuchter realisme

Foto: Screenshot OpinieZ van YouTube-video

Gisteren begon het bezoek van de Israëlische premier Binyamin Netanyahu aan de EU met een ontvangst door de vice-voorzitter van de Europese Commissie Federica Mogherini. Beiden legden openingsverklaringen af die hier in vertaling worden weergegeven.

Het bezoek speelt zich af temidden van alle rumoer over de erkenning door Trump van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Mogherini houdt vast aan de Tweestatenoplossing en waarschuwt voor escalatie. Ze wil uitstel van de beslissing over Jeruzalem en een belangrijke rol voor de EU in het vredeproces. Netanyahu negeert dit laatste en gaat in op de belangrijke rol die Israel voor de EU speelt als buffer tegen militant islamisme. Iets wat verdere massamigratie naar Europa voorkomt. Verder noemt hij Israël als wereldwijde motor van hi-tech innovatie. Tot slot benadrukt hij de realiteit van Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse staat en de structurele Palestijnse onwil om die staat te accepteren.

==========

Mogherini:

Meneer de minister-president, het is een plezier om u hier te verwelkomen. Laat ik gebruikmaken van dit tamelijk historische moment. Mij werd verteld dat het 22 jaar geleden is dat een Israëlische minister-president de EU bezocht. Dat is veel te lang voor de vrienden en partners die wij zijn. We ontmoeten elkaar vaak als vrienden en partners. President Rivlin heeft de EU bezocht. U wist dat u een open uitnodiging had en ik ben erg blij dat u die heeft aanvaard en vandaag bij ons bent.

Wij hadden een gesprek met de 28 ministers van Buitenlandse Zaken voordat we de Raad voor Buitenlandse Zaken begonnen. We besloten dat we drie belangrijke punten op onze agenda hebben. Als eerste het vredesproces in het Midden-Oosten, maar ook de bilaterale betrekkingen die sterk en diep zijn en de regionale situatie die ons beiden op een bepaalde manier zorgen baart.

Uiteraard vindt het bezoek op een bepaald moment plaats. Als partners en vrienden willen we elkaar belangen bespreken en wij geloven dat het in Israël’s belang is, vooral in het veiligheidsbelang van Israël, om een blijvende en veelomvattende oplossing te vinden voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit is de reden waarom de EU meer zal doen, samen met onze internationale vrienden en partners, maar ook met vrienden en partners in de regio, om te beginnen met Egypte en Jordanië. Uiteraard ook met Israël en Palestina om het vredesproces opnieuw op te starten, zelfs nu het een moeilijke tijd lijkt te zijn. We zullen een vergelijkbaar gesprek hebben met president Abbas in januari.

U weet waar de EU staat. We geloven dat de enige realistische oplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina gebaseerd is op twee staten met Jeruzalem als gemeenschappelijke hoofdstad van de staat Israel en de staat Palestina binnen de grenslijn van 1967. Dit is ons blijvende standpunt en wij zullen doorgaan met het inachtnemen van de internationale consensus over Jeruzalem totdat de eindstatus van de heilige stad wordt vastgesteld door directe onderhandelingen tussen de partijen. We hopen dat de partijen veelvuldige directe onderhandelingen kunnen aangaan met de steun van de internationale gemeenschap.

Sta mij ook toe te zeggen dat het slechtste dat nu kan gebeuren een escalatie van spanningen en geweld is. Allereerst in de heilige plaatsen, maar ook in de regio en daarbuiten. Sta mij toe om in de sterkst mogelijke bewoordingen alle aanvallen op Joden te veroordelen, overal in de wereld met inbegrip in Europa, in Israël en op Israëlische burgers. Toegenomen spanningen en geweld zouden alleen maar de regio in brand zetten en zouden een geschenk zijn aan de extremen en aan hen die geen belangstelling hebben voor of eigenlijk tegen vrede en veiligheid en samenleven zijn.

Wij geven op de sterkst mogelijke manier onze volledige steun aan het werk dat Jordanië en in het bijzonder Zijne Majesteit de koning van Jordanië speelt als bewaarder van de heilige plaatsen. Ik ontmoette de minister van Buitenlandse Zaken van Jordanië hier afgelopen vrijdag en ik weet dat we het belang onderschrijven van de belangrijke waarde van de heilige plaatsen als gemeenschappelijke referentiepunt voor de drie monotheïstische godsdiensten. Dit niet alleen belangrijk voor Jeruzalem, maar ook voor de hele wereld. (…)

Netanyahu
(…)

Ik dank u voor deze uitnodiging, Federica en ook de regering van Litouwen. Het is een plezier om hier te zijn. Europa en Israël zijn belangrijke partners op drie belangrijke gebieden. Op het gebied van veiligheid, het gebied van welvaart en het gebied van vrede.

Veiligheid

Wat betreft veiligheid: Israëlische intelligence heeft tientallen terroristische aanslagen voorkomen, vele op Europese bodem en talloze levens zijn gered als gevolg van samenwerking die welbekend is bij de veiligheidsdiensten van veel Europese regeringen. We gaan daar mee door als onderdeel van onze gemeenschappelijke strijd tegen terrorisme. Tegelijkertijd denk ik dat het grootste probleem voor Europa de stroom van mensen is die oorlogsgebieden in het Midden-Oosten ontvluchten. Het Midden-Oosten wordt bedreigd, zowel door ISIS, de militante islam van de soennitische variant, als door de militante islam van de sjiitische variant, geleid door Iran.

Israël is de sterkste macht in het Midden-Oosten die de verspreiding van de militante islam voorkomt. Niet alleen door ISIS-aanslagen in Europa te voorkomen, maar ook door het voorkomen van het instorten van delen van het Midden-Oosten die aan Israël grenzen die anders zouden worden overgenomen door deze militante islamisten die anders vele, vele miljoenen naar Europa zouden verdrijven. Dat doen we natuurlijk om onszelf te beschermen, maar door dat te doen geloof ik dat Israël een erg belangrijke veiligheidsfunctie vervult voor de Europese bevolking op manieren die niet altijd worden begrepen, maar steeds meer worden gewaardeerd door de betrokken regeringen.

Welvaart

Het tweede punt is welvaart. We zitten in een revolutie, een grote revolutie in de wereld. De toekomst is aan hen die innoveren. Tien jaar geleden waren onder de tien leidende bedrijven in de wereld vijf energiebedrijven en één IT-bedrijf. In een korte periode van tien jaar is dat volledig omgedraaid. Vijf energiebedrijven zitten nu in de Top 10, er is één energiebedrijf over die van nummer 1 naar nummer 5 ging. De revolutie is Big Data, kunstmatige intelligentie, connectiviteit en internet.

Nieuwe industrieën zijn uit niets ontstaan. Israël heeft nu een auto-industrie. Die hadden we tot nu toe niet, Europa heeft vele auto-industrieën. In onze auto-industrie worden tientallen miljarden dollars geïnvesteerd, waaronder 15 miljard een paar maanden geleden toen Intel een Israëlisch bedrijf voor zelfrijdende auto’s kocht. Dit hadden we eerst niet. We hebben 500 start-ups alleen al in zelfrijdende auto’s en in Waze en crowd-sourcing die het tempo van het vervoer veranderen. Dat is één voorbeeld.

Een ander voorbeeld: digitale gezondheidszorg, wat ontwikkeld wordt in Israël. Precisie-landbouw. IT, cyber. Israël krijgt nu 20% van de wereldwijde, particuliere investeringen in cyber. Kunnen we zonder cyber-security leven? Kan je je bankrekeningen beschermen, je elektriciteitsnetten, je burgerluchtvaart, je auto’s in de toekomst? je hebt cyber-security nodig. Israël is een wereldwijde partner. Daarom is het partnerschap tussen Israel en Europa van vitaal belang. Naar mijn mening is het niet allen belangrijk voor ons – natuurlijk is het dat, anders zou ik hier niet zijn – maar ik denk dat het belangrijk is voor Europa. En vele, vele landen in de wereld begrijpen dat Israël de partner voor innovatie is en innovatie is de toekomst.

Dat is dus het tweede punt. We hebben trouwens ook gas gevonden en we hebben net een overeenkomst gesloten met enkele Europese landen – Cyprus, Griekenland en Italie, bekend bij u – we onderzoeken momenteel het leggen van een gaspijpleiding van onze off-shore gasvelden naar Italië. Dit zou ook voor de Europese economie erg belangrijk zijn. Innovatie, energie en elke andere manier, we geloven dat we natuurlijke partners zijn.

Vrede

Het derde is vrede. Israël heeft al 100 jaar de hand van vrede uitgestoken naar onze Palestijnse buren, lang voordat er een staat Israel bestond en nadat die was gevestigd, 50 jaar voordat er wat voor nederzetting dan ook was of wat voor gebiedsprobleem dan ook. We zijn voortdurend aangevallen. We zijn niet vanwege dit of dat stuk grond aangevallen, maar vanwege het algemene idee van elk gebied dat een Joodse staat vormt, een natiestaat voor het Joodse volk. Elke grens werd verworpen door onze buren. Dit is wat tot het conflict heeft geleid. Dit is wat het conflict in stand houdt.

Je ziet dat in de voortdurende ontkenning, ongelukkigerwijs door de Palestijnen, van Israël’s bestaanrecht als Joodse staat en het ontkennen van onze geschiedenis. Als 3000 jaar is Jeruzalem de hoofdstad van het Joodse volk. Van de tijd van de stichting door koning David, goed gedocumenteerd in de verhalen van de Bijbel en later, toen de Joden in de getto’s van Europa zeiden “volgend jaar in Jeruzalem, volgend jaar in Jeruzalem”. We hebben nooit onze verbondenheid verloren. Toch wordt die verbondenheid ontkend in VN-fora en in UNESCO, met belachelijke beslissingen die proberen de geschiedenis te ontkennen en de historische waarheid te ontkennen. Jeruzalem is al 70 jaar de hoofdstad van Israël.

Ik denk dat wat president Trump heeft gedaan, is de feiten vierkant op tafel leggen. Vrede is gebaseerd op de realiteit. Vrede is gebaseerd op het erkennen van de realiteit. En ik denk dat het feit dat Jeruzalem Israël’s hoofdstad is, evident is voor iedereen van u die ons bezoekt en die ziet waar de zetel van ons parlement is, onze Knesset, de zetel van onze regering, mijn kantoor, het kantoor van de President en het Hooggerechtshof. Jeruzalem is Israël’s hoofdstad. Niemand kan dat ontkennen. Dat staat vrede niet in de weg, het maakt vrede mogelijk, omdat het erkennen van de werkelijkheid de essentie van vrede is, het fundament van vrede.

Er wordt nu door de Amerikaanse regering een poging gedaan om een nieuw vredesvoorstel te doen. Ik denk dat we vrede een kans moeten geven. Ik denk dat we moeten bekijken wat wordt gepresenteerd en of we deze vrede kunnen bevorderen. Maar waar we moeten beginnen, is op één punt: erken de Joodse staat. Het is altijd gegaan over de Joodse staat. En het is tijd dat de Palestijnen de Joodse staat erkennen en ook het feit erkennen dat die staat een hoofdstad heeft, die Jeruzalem heet.

Ik geloof dat, hoewel we nog geen overeenkomst hebben, dit is wat in de toekomst zal gebeuren. Ik geloof dat alle of de meeste Europese landen hun ambassades naar Jeruzalem zullen verhuizen, Jeruzalem zullen erkennen als Israël’s hoofdstad en met ons zullen werken aan veiligheid, welvaart en vrede.
(…)

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.