PVV en Forum voor Democratie: een vergelijking

Reactie op artikel Rutger van den Noort

In reactie op het OpinieZ-artikel van Rutger van den Noort (PVV moet haar politieke business-model vernieuwen) plaats ik enkele kanttekeningen. Het valt niet te ontkennen dat de PVV met 20 zetels de tweede partij is van Nederland. Dit heeft niet geleid tot een uitnodiging om deel te nemen aan de formatie van een nieuwe regering.

Titelfoto: Werk in uitvoering bij de ingang v.d Tweede Kamer
by pietplaat is licensed under CC BY-NC 2.0

Het cordon sanitaire (het voorbeeld van een slecht werkende democratie) is door de PVV over haarzelf afgeroepen. Misschien moet ik wel zeggen door Wilders zelf afgeroepen, want de PVV is nauwelijks een gezamenlijke (democratische) partij te noemen.

Monopolie
De afgelopen tien jaar had de PVV een ‘monopolie’ (de initiële curve) binnen het rechtse speelveld op de 3I-thema’s (islam, immigratie, integratie). Door de dreiging van terreur en de toename van aanslagen in Europa zijn mensen banger geworden. Van dat gegeven heeft Wilders gebruik gemaakt tijdens de verkiezingen. Naast een vaste kern van naar mijn mening hooguit tien zetels, hebben veel kiezers uit onvrede over het in de periode 2012-2017 gevoerde regeringsbeleid t.a.v. terrorisme, aanslagen, integratie en vluchtelingenbeleid in 2017 op de PVV gestemd. Zij hoopten dat als de PVV groot genoeg zou worden, de PVV zou deelnemen aan een regeringscoalitie en op deze manier een rem zouden kunnen zetten op integratie, vluchtelingenbeleid en terreur.

Verschuiving naar FvD
Nu blijkt dat de PVV geen kans maakt om aan een regering deel te nemen en een alternatief in de vorm van het Forum voor Democratie (FvD) zich heeft aangediend. Ik verwacht dan ook dat een grote groep kiezers richting FvD opschuift; vooral hoger opgeleiden en de kiezers die genoeg hebben van de ruige taal van Wilders. Door het taalgebruik (volkse profilering) balanceert Wilders voortdurend op het randje van het toelaatbare. Daarmee gaat hij het niet winnen en zullen veel PVV-kiezers de stap in de richting van het FvD maken. Daarbij speelt ook een rol dat de PVV een gesloten structuur heeft, terwijl het FvD een open, democratische structuur heeft en uit mensen bestaat die in het verleden hun vaardigheden op hun vakgebied hebben bewezen.

Realistischer
Waar Wilders (PVV) de grondwettelijke rechten wil aantasten van bepaalde groepen (sluiten van alle moskeeën, verbieden Islam, verbranden Koran), is het FvD het een stuk realistischer, wat aansluit bij wat het merendeel van de huidige PVV-kiezers ook wel zien zitten. Immers niet alle moslims hoeven weg en ook de islam hoeft niet verboden te worden, maar voor moslims met een gewelddadige (criminele) attitude is in Nederland geen plaats en terroristen mogen geen voet op Nederlandse bodem zetten.

Waar Wilders een harde en onbetamelijke toon zet en daarbij met onrealistische voorstellen komt, heeft het FvD de flair om de doelen die Wilders niet kan bereiken wél te verwezenlijken. Geef het FvD dezelfde tien jaar als de PVV heeft gekregen en dan kan die partij zo maar de eerste partij van Nederland worden. Dat heeft dan ook alles te maken met de realiteit en haalbaarheid van politieke standpunten.

Gemeenteraadsverkiezingen
Ik vermoed dat Wilders en een handjevol trouwe dienaren van de PVV-fractie de gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraden (deelname in meer dan 60 gemeenten) niet in de hand kunnen houden. Eerlijk gezegd verwacht ik toestanden als indertijd landelijk met de LPF. Schandalen en integriteitskwesties zullen de landelijke PVV geen goede dienst bewijzen. De verkiezingen in Rotterdam kunnen wel eens een meting worden voor de landelijke verkiezingen waar het gaat om de race tussen PVV en FvD. Ik verwacht dat het FvD de PVV met grote verschillen gaat verslaan.

Vernieuwen politieke business-model
Is het een kwestie van vernieuwen of moet de PVV – als groep en niet alleen Wilders – zich voor het eerst gaan buigen over een politiek business-model? De tweede partij van Nederland kan zich niet uitsluitend profileren en dienstig maken op de 3I-thema’s. Wil de partij in de toekomst een rol van betekenis vervullen, dan zijn ook economie, financieën, sociale zaken en volksgezondheid minstens zo belangrijk als de eerdergenoemde aandachtsgebieden. Met één A-4tje gaat de partij het niet redden. Het is ook geen kwestie van beloven tijdens de verkiezingen en anders stemmen bij de behandeling van wetsvoorstellen (voorbeelden volksgezondheid, sociale zaken en financiën). Wil de partij over 10 jaar ook nog bestaan, dan zal een business-model noodzakelijk zijn om te kunnen overleven.

Eén man
Waar de PVV nu nog om één man draait zal ook het democratische gehalte van de PVV omhoog moeten. Niet in de laatste plaats omdat een handjevol PVV-politici in de Tweede Kamer gewoon geen tijd heeft om zich ook nog eens bezig te houden met het begeleiden en sturen van lokale PVV-fracties. De structuur van de partij zal dan één van de punten zijn die in het business-model moet worden opgenomen. De éénmanspartij Wilders (met 19 volgelingen) komt dan ten einde en een democratische partij wordt dan geboren.

Sluiten moskeeën
Het is natuurlijk het goed recht van de PVV om de stelling te omarmen dat de islam niet in Nederland thuishoort en dat alle moskeeën gesloten moeten worden. Terecht stelt Rutger van den Noort in zijn artikel dat dit niet eenvoudig te realiseren zal zijn. Ik ben van mening dat de PVV dit nooit zal kunnen bereiken. Hiervoor zou de Grondwet aangepast moeten worden en dat is naast een meerjarenactiviteit ook qua politieke verhoudingen niet haalbaar. Tot zover ben ik het eens met Rutger.

Vervolgens stelt Rutger om dan een zijweg te bewandelen en naar het doel toe te werken door wellicht de Nederlandse taal verplicht te stellen in de moskee en preken te laten controleren door inspecteurs. Ook deze zijweg zal geen uitkomst bieden, want het is niet alleen discriminerend (waarom wel preken in de moskee en niet de preek in bijv. de gereformeerde kerken controleren?), maar ook in strijd met de Grondwet en tal van internationale verdragen.

Inhaken
Het business-model en vertegenwoordiging van de PVV in de Tweede Kamer zal meer kunnen doen door in te haken op sociale zaken (bijstandsuitkeringen aan niet westerse-allochtonen), onderwijs (verplichting startkwalificatie), economie (bijdrage aan welvaart in Nederland), in plaats van zich blind te staren op de mission impossible van het weren van de islam. Als de PVV wil blijven voortbestaan is een (vernieuwd) politiek business-model een must en zal dat in verschillende doelen verder uitgewerkt moeten worden. Deze doelen kunnen dan in politieke zin in het parlement worden nagestreefd.

Vrijheid
Ik kan volledig instemmen met Rutger van den Noort dat we respect moeten hebben voor politieke ideeënvorming en de hierbij gepaard gaande vrijheid van meningsuiting. Dat laatste kan wat mij betreft niet ver genoeg gaan. Je mag alles van mij vinden, maar je mag mij niet in directe zin met de dood bedreigen en naar het leven staan, dat is voor mij de grens die ik trek.

Het is waanzinnig dat Wilders beveiligd moet worden, omdat hij een mening heeft. Dat Wilders een voorvechter is voor de vrijheid van iedereen betwist ik. In mijn beleving wil Wilders vooral iedereen vrijheid geven die naar zijn beleving in zijn straatje past.

Rene Kulk – Twitter: @nononsens1

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Over de auteur

René Kulk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.