Terreurdreiging vraagt om integraal Plan van Aanpak

Kabinet lijkt alleen met formatieperikelen bezig te zijn

Steeds meer wordt duidelijk dat de aanslagen in Barcelona en Cambrils, hoe gruwelijk ook, niet meer waren dan een onbehouwen wanhoopsdaad van een groep vastbesloten islamisten, die eigenlijk iets nog veel gruwelijkers van plan waren. Dat mislukte door voortijdige ontploffingen in hun villa. Waren ze in hun opzet geslaagd, met simultane ontploffingen op meerdere toeristische hotspots waaronder de Sagrada Familia, dan hadden we nu over een Europees 9/11 gesproken met honderden, misschien duizenden doden.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal CBS New York

Churchill in plaats van Chamberlains
We zijn dus op het nippertje aan een nog veel grotere ramp ontsnapt. Maar bij het huidige beleid van open grenzen,  ruimhartig toelatingsbeleid van islamitische migranten en het vrijelijk kunnen opereren van aanhangers van het salafisme en andere radicale stromingen, zal het niet lang duren of die grote klap valt alsnog. De politiek ontkomt er dus niet aan om een antwoord te formuleren op deze uitdagingen. We hebben Churchills nodig, geen slappe Chamberlains.

Internationale samenwerking
Natuurlijk heeft het weinig zin om zo’n aanpak alleen nationaal door te voeren in onze geglobaliseerde wereld. De EU, maar ook de andere Westerse grootmachten V.S., Canada en Australië zullen moeten samenwerken. Daar waar mogelijk ook samenwerken met Rusland, om het radicale islamisme – verantwoordelijk voor bijna 200.000 doden middels aanslagen in amper 15 jaar, definitief te verslaan. Maar dat ontslaat onze politici niet van de plicht om ook op nationaal niveau met een dergelijk plan te komen. Vervolgens kun je er de boer mee op naar Brussel en Washington.

Plan van Aanpak
Natuurlijk kan ik een dergelijk Plan van Aanpak niet zomaar uit mijn mouw moeten schudden, maar ik weet wel wat de belangrijkste bouwstenen zouden moeten zijn. Hier komen ze.

Bewaak de grenzen
In lijn met mijn vorige blog zullen we moeten beginnen met grensbewaking. Niet alleen de EU-buitengrenzen moeten verdedigd worden (zowel te land als over de zee met schepen) maar ook tussen landen zal beter gecontroleerd moeten worden. Om dat efficiënt te doen zodat de interne markt niet in het gedrang komt, zullen investeringen gedaan moeten worden. Denk aan grensposten met gescheiden opgang voor vrachtwagens en scanapparatuur. Zat Macron niet te springen om een groot infrastructureel project om de kwakkelende Zuid-Europese economie een kickstart te geven? Hier ligt een mooie kans. Stuur de rekening maar naar Duitsland, met als referentie Wilkommenskultur – nicht geschafft. Ook zal onze Defensie weer op kracht moeten worden gebracht, met spoed!

Beperk migratie
De migratie in de huidige omvang – dan heb ik het niet alleen over asielmigranten maar vooral ook over familieherenigingsmigratie – kan in deze hoeveelheden niet verwerkt worden en leidt tot parallelle samenlevingen, sociale vervreemding en radicalisering. Bijna twintig jaar geleden waren een rechtse denker (Pim Fortuyn) en een linkse denker (Paul Scheffer) het al eens dat zo door gaan wel tot grote ongelukken moest leiden, maar de politiek bleek onmachtig. Of worden we geregeerd door links-activistische rechters? Hoe het ook zij, het probleem zal eindelijk onder controle moeten worden gebracht. De migratie moet beperkt worden tot mensen die passen bij het Westen en een toegevoegde waarde hebben voor de arbeidsmarkt. Doorgaan op het huidige pad van ruime immigratie en beperkte integratie is suïcidaal.

Het betekent dat we het hele migratiesysteem zullen moeten herzien inclusief asielmigratie, recht op familiehereniging en de ongebreidelde macht van activistische rechters.

Pak het salafisme keihard aan
In een uitstekende column deze week in Trouw legt columnist Sylvain Ephimenco het nog eens uit. Ik zou het niet beter kunnen formuleren dus ik citeer hem maar:

De voedingsbodem van het gewelddadige jihadisme voor duizenden individuen uit Europese moslimkringen heeft een naam: het salafisme. Zolang bestuurders dit niet volmondig onderkennen zal de jihadziekte voortwoekeren. Zolang salafistische moskeeën, boekhandels, gebeds- en ontmoetingsruimten niet worden gesloten, zolang zogenaamde haatimams niet worden uitgewezen of voor de rechter verschijnen en zolang salafistische visuele attributen als boerka en nikab op straat niet worden verboden, zal de ziekte zich blijven verspreiden. En uiteindelijk zal ook de bron van het kwaad, Saudi-Arabië en Qatar, moeten worden drooggelegd“.

Stop alle terreurfinanciering door Nederland
Ik zou hieraan willen toevoegen: ook het onzalige EU/VN/Nederland beleid om toe te staan dat de helft van het budget van de Palestijnse Autoriteit aan terreursubsidie en terreurkampen wordt besteed, moet onmiddellijk beëindigd worden. Dus stoppen van alle terreursubsidie en -activiteiten; anders geen cent meer naar de Palestijnen. Laten we hopen, nee eisen, dat de formatie-onderhandelaars hier serieus werk van maken!

Veiligheid
Voor de korte termijn is dit van het grootste belang. Zorg voor een optimale informatievoorziening en internationale uitwisseling. Beveilig de bevolking waar je kan. Geen foute bezuinigingen zoals in Amsterdam, waar bewakingscontainers voor Joodse instellingen worden verwijderd en de gemeente dommig weigert om palen te plaatsen voor drukke winkelstraten. Tot nu toe hebben we in Nederland alle geluk van de wereld gehad bij de aanslagengolf. Laten we het geluk niet tarten en alles doen wat we kunnen om een dergelijke aanslag te voorkomen.

Werk aan perspectief
Meer voor de lange termijn, maar niet onbelangrijk: werk aan perspectief. Door minder migranten toe te laten kunnen we de migranten die nog wél komen beter opvangen en begeleiden. Zeker als die vooraf gescreend zijn op een westerse, geëmancipeerde attitude. De achterstand op dit vlak is verschrikkelijk groot, dus er is enorm veel te doen. Door meer jongeren aan het werk te helpen en door de Nederlandse c.q. Westerse cultuur de promoten en te delen in plaats van weg-met-ons gejank en vaag multiculturalisme, zullen we de hoofden én de harten van de nieuwkomers moeten veroveren. En wie écht niet wil, moet dan maar geholpen worden om zijn geluk elders te zoeken.

Verder is het ook van belang dat er meer perspectief komt in het Midden-Oosten zelf en in Afrika. We weten inmiddels dat traditionele ontwikkelingshulp niet helpt en zelfs corruptie faciliteert. Een betere aanpak zou zijn het versterken van instituties aldaar (juridisch, financieel, politie, rechterlijke macht) in combinatie met het bevorderen van eerlijke handel. Zoals Fraser Nelson een paar jaar geleden schreef: “It is capitalism, not democracy that the Arab world needs most“.

Urgentiebesef?
Dit moeten volgens mij de bouwstenen zijn van een gedegen Plan van Aanpak voor terreur en terreurdreiging. Hoe ver zijn ze daar mee bij de formatiebesprekingen in Den Haag? Of wordt er daar vooral gesproken over Levenseinde en Meervoudig ouderschap? Ook bij het demissionaire kabinet lijkt het urgentiebesef te ontbreken. Een verzoek om een nieuw terreurdebat na de aanslagen in Barcelona en Cambrils van Geert Wilders werd geweigerd door alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van FvD. Tot nu toe heeft Nederland geluk gehad – ook dankzij oplettendheid van de diensten – en is een grote aanslag voorkomen. Maar dat geluk zal niet altijd blijven duren.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.