March for Science ging niet over wetenschap

Afgelopen week demonstreerden wetenschappers op honderden plaatsen in de wereld om “hun passie voor wetenschap te vieren”, zoals ze dat zonder zweem van bescheidenheid noemden. Een actie ‘tegen populistische politici die maling hebben aan feiten en hun eigen waarheid presenteren als alternative facts ‘(NRC 22 april).

===============================================================
Titelfoto: https://www.flickr.com/photos/number7cloud/33366723404/ by Lorie Shaull is licensed under CC BY-SA 2.0
===============================================================

Tegen Trump
Geen wetenschap, geen bewijs, geen waarheid, geen democratie, was het motto van de March for Science. Maar in feite was het een demonstratie tegen de Amerikaanse president Donald Trump, tegen diens ‘presidentieel decreet tegen immigratie uit zeven overwegend islamitische landen’ en ook tegen zijn maatregelen om activiteiten met betrekking tot de ‘bestrijding van de opwarming van de aarde’ op te schorten.

Vrij verkeer
Hoogleraar Pearl Dykstra, empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit en één van de sprekers op het Museumplein in Amsterdam:

Voor de wetenschap is vrij verkeer over de grenzen cruciaal”, (…) “Einstein was een vluchteling. De biologische vader van Steve Jobs was een Syrische vluchteling.” Waarmee ze suggereerde dat beiden na een tocht vol ontberingen in wankele bootjes de VS zouden hebben bereikt. Ze gaat daarmee nogal slordig om met de feiten. En Einstein was al een tijdje in de VS toen hij, terecht natuurlijk, daar een verblijfsvergunning aanvroeg. Dat de zgn. ‘Moslimban’ een in de tijd begrensde maatregel en geen definitieve immigratiestop is, was de vooraanstaande hoogleraar empirische sociologie kennelijk ook ontgaan.

Op het Museumplein wilde ze vooral spreken over het belang van de sociale wetenschappen. “Wij zijn degenen die de feiten en cijfers produceren waarop overheden hun beleid baseren (…) Wij onderzoeken ook de effecten van beleid, waardoor politici kunnen bepalen wat ze willen veranderen.” Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht: “Het is verwerpelijk dat wetenschappelijk werk tegenwoordig wordt weggezet als zomaar een mening”, zegt ze. “En dan alleen omdat de resultaten iemand niet goed uitkomen.

 

Al die verontwaardigde academici zouden ook eens bij zichzelf (en hun vakbroeders en –zusters) te rade kunnen gaan. Want er valt best wat af te dingen op hun verongelijktheid.

Core Business
Het zou immers mooi zijn als die wetenschappers, als de spreekwoordelijke schoenmakers, zich bij hun leest zouden houden en zich in het publieke debat beperkten tot hun wetenschappelijke Core Business. Het heeft er veel van weg dat ze maar al te vaak hun particuliere meningen en oordelen verpakken in wetenschappelijk lijkend jargon. En dan heb ik het nog niet eens over wetenschappers als Diederik Stapel en Roos Vonk die – onder het mom van wetenschap – knollen voor citroenen verkochten en daar lange tijd, kritiekloos bewonderd, mee wegkwamen. Nog schokkender waren berichten dat veel van de wetenschappelijke onderzoeken uit de gedragswetenschappen de toets der kritiek niet konden doorstaan: met statistisch discutabele technieken zouden eigen vooroordelen tot wetenschappelijk bewezen waarheden worden omgetoverd.

Het huidige universitaire klimaat levert ook al geen beeld op van onbevangen en onbevooroordeeld zoeken naar feiten en waarheden. De wildgroei aan wetenschappelijke (?) disciplines doet denken aan een al maar uitdijend universum.

Gloria Wekker
Recent mochten we ons laven aan de bron van wetenschappelijke wijsheden van Gloria Wekker, sociaal en cultureel antropoloog, gespecialiseerd in Genderstudies, die het zelf overigens met wetenschappelijke standaarden niet zo nauw neemt: “Ik ben niet van de objectiviteit. Dat is ook een van de redenen waarom mensen betwijfelen of ik een echte wetenschapper ben. In een heleboel kritische studies is dat ideaal van objectiviteit allang achterhaald. Wij zeggen: die objectiviteit is een schaamlapje voor de posities die mannen innemen.

Activisme
Er zijn meer voorbeelden te noemen van wetenschappers die met gesjoemel en activisme hun geloofwaardigheid en de wetenschap in diskrediet brengen. Daar kunnen ze de sociale media niet de schuld van geven. Zo ondertekenden dezer dagen 90 hoogleraren een oproep aan het nieuwe kabinet om te investeren in een groene economie. Wetenschapsjournalist Simon Rozendaal stelt daar terecht kritische vragen bij.

Wetenschappers, die hun wetenschappelijke titels gebruiken om als ordinaire actievoerders en belangenbehartigers de publiciteit te zoeken, daar vind ik wat van. Hoezo, objectieve, belangenvrije wetenschap??

© OpinieZ.com 2017 – De artikelen op OpinieZ zijn gratis voor u te lezen. U kunt ons steunen door dit artikel te delen op twitter-icon Facebook, twitter-icon Twitter, twitter-icon LinkedIn of andere sociale media.

Zie de buttons onder de advertenties.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.