Dubbele nationaliteit is geen natuurwet

Vorige week werd bekend dat de PVV werkt aan een wetsvoorstel om het hebben van een dubbele nationaliteit onmogelijk te maken. Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen deed Sybrand Buma vergelijkbare uitlatingen waarbij hij ook een uitspraak over Máxima’s dubbele paspoort niet schuwde.

‘Ingewikkeld’
‘Pas op, het is ingewikkeld’, zegt iedereen. In dit land moet je welhaast rechtsgeleerde zijn om over de dubbele nationaliteitenkwestie te kunnen meepraten. Juristen en hoogleraren zien internationale verdragen meestal als iets onveranderlijks, als een eeuwig geldende natuurwet. Wie voorstelt om de dubbele nationaliteit te verbieden, stuit dan ook onmiddellijk op een muur van ‘het-kan-niet-want-argumenten’ en geluiden van afkeuring over zoveel onkunde. Maar het zijn natuurlijk helemaal geen natuurwetten. Verdragen kun je opzeggen, wetteksten kun je wijzigen. Als je maar je best doet.

Naturalisatie
In Nederland wonen 1,3 miljoen mensen met meer dan één nationaliteit. De helft daarvan is Nederturk of Nedermarokkaan.  Althans, dat was in 2014 zo. Daarna zijn gemeenten opgehouden het te registreren op last van de Minister van Binnenlandse Zaken. Het aantal mensen met een dubbele nationaliteit is in tien jaar tijd zo’n beetje verdubbeld, dankzij naturalisaties. Bij naturalisatie krijgen mensen de Nederlandse nationaliteit, maar ze kiezen er meestal voor om ook hun oorspronkelijke nationaliteit te behouden. Dat kan dus gewoon, hè. Ondanks de wet.

Ontsnappingsclausule
Want sinds oktober 1997 mag iemand die door naturalisatie Nederlander wordt, formeel zijn oude nationaliteit niet meer houden. Hij moet zijn andere nationaliteit opgeven “tenzij dat in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd”. Let op dat spannende laatste bijzinnetje. Dus je moet je andere nationaliteit opgeven. Maar als het niet kan, dan hoeft het niet. Daarmee haal je dus de hele wet meteen weer onderuit. Het is dé ontsnappingsclausule voor vreemde mogendheden om hun onderdanen te blijven claimen of onder druk te zetten, het is dé bypass voor Erdogan en Koning Mohammed VI om eeuwige trouw te eisen. En het is een tikkend tijdbommetje zodra de verhoudingen verslechteren.

Wij kunnen de Marokkaanse, Turkse of andere buitenlandse wetgeving die verbiedt om je nationaliteit op te geven, hier niet veranderen. Maar hoe wij er in Nederland mee omgaan natuurlijk wél. We moeten mensen die geen afstand (kunnen) doen van hun andere nationaliteit simpelweg geen Nederlanderschap meer verstrekken. Waarom zou je ook? Wie hier lang woont en een bijdrage levert aan de maatschappij kan ook goed uit de voeten met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Je kunt hier zelfs een bijstandsuitkering krijgen zonder Nederlander te zijn, dus wat is het probleem?

Kiezen
Een vergunning trek je makkelijker in dan een nationaliteit. Goed, je mag niet stemmen. Maar waarom zouden onderdanen van een ander land die hier wonen ons parlement mogen kiezen? En op ons paspoort mogen reizen? Waarom zou de Nederlandse overheid (lees: jij en ik) verantwoordelijk willen zijn voor mensen die door de leider van een andere natie te allen tijde kunnen worden opgeeist? Voor dienstplicht bijvoorbeeld, of een referendum. Het slaat nergens op. En kan iemand uitleggen waarom wij überhaupt nog altijd verdragen hebben met onder andere Turkije en Marokko over behoud van sociale zekerheid?

Het wordt hoog tijd al dit soort misplaatste verdragen voor eens en voor altijd op te zeggen en veel zuiniger om te gaan met het Nederlanderschap. Dat had in 1997 al moeten gebeuren, natuurlijk. Wellicht is er toch een enthousiaste rechtsgeleerde te vinden die wel bereid is de mogelijkheden te onderzoeken. Dan kunnen we binnenkort een wetsvoorstel tegemoet zien. Ik kijk ernaar uit.

© OpinieZ.com 2017 – De artikelen op OpinieZ zijn gratis voor u te lezen. U kunt ons steunen door dit artikel te delen op twitter-icon Facebook, twitter-icon Twitter, twitter-icon LinkedIn of andere sociale media.

Zie de buttons onder de advertenties.

===============================================================
Titelfoto: Volle bak by Kennisland is licensed under CC BY-SA 2.0
===============================================================

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.