De ‘Muslim Ban’ Revisited

Ik kreeg nogal wat reacties op mijn vorige column over de Muslim Ban, tot en met verwijzingen naar de jaren ’30 van de vorige eeuw. Kennelijk zijn sommige lezers door hun verontwaardiging verblind. Maar het gaat hier uiteindelijk om regels die de toelating tot een land bepalen. Daar is elke staat autonoom in. Ook Nederland kom je niet zo maar binnen.

Merites
Eerst even een misverstand uit de weg ruimen: ik zou als burger van de V.S. nooit op Trump hebben gestemd (waarschijnlijk trouwens ook niet op Hillary, maar dat ter zijde). Maar hij is een rechtsgeldig gekozen president en zo lang er geen impeachment-procedure wordt opgestart (dat zou in de komende periode natuurlijk zomaar een keertje kunnen gebeuren) zullen zijn daden op hun merites moeten worden beoordeeld en niet op het gevoel en op vooroordelen.

Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe de media werken. Dat was mijn invalshoek. Dank zij internet heb ik de mogelijkheid om tal van sites en kranten te scannen als ik ergens door geraakt word. Sinds ik meewerk aan OpinieZ heb ik wel moeten leren hoe je als columnist te werk moet gaan: binnen een beperkte ruimte kort en bondig een mening weergeven: dus geen ‘beleidsnota’ vol nuanceringen, maar een mening, zo duidelijk mogelijk.

Verrast
Nu dan de “immigratiestop”: mij vielen afgelopen weekeinde twee zaken op: dat de gevestigde media verrast waren, terwijl het voornemen al eind oktober gepubliceerd was en dat geen enkele krant – althans voorzover ik die onder ogen kreeg – daar alvast een analyse van maakte. De Gettysburg-toespraak en Trump’s “Contract werden gewoon genegeerd. Probeer je eens voor te stellen dat in NL de kranten de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen volstrekt onbesproken zouden laten.

Executive Order
En nu voert Trump zijn programma nog uit ook: misschien ongewoon voor ons, maar het is wel zoals hij dat heeft aangekondigd. Ik kreeg ook niet de indruk, afgelopen weekeinde, dat de betreffende Executive Order door de redacties nauwgezet was gelezen. Dat was de aanleiding tot mijn vorige column: ik werd getriggerd door het feit dat het bijna 2 dagen duurde voordat de NL-media verhelderden dat het om een tijdelijke maatregel zou gaan. Tot dan werd in elk geval gesuggereerd dat de getroffen regeling een permanent karakter had.

Tijdelijke stop
Wat de immigratiestop betreft: nergens is in het besluit sprake van een inreisverbod voor moslims. Europese ,Indiase, Pakistaanse, Indonesische, Qatarese, Nederlandse moslims of moslims uit andere Afrikaanse landen kunnen nog steeds onbelemmerd naar de VS reizen. De eerste 120 dagen komt er nu een tijdelijke vluchtelingenstop. Bovendien mogen er in 2017 maximaal 50.000 vluchtelingen het land in. Het plafond voor 2017 werd door Obama opgetrokken naar 110.000 vluchtelingen per jaar. Trump heeft dit nu, volgens zijn programma, bijgesteld naar 50.000.

Overigens: de VS vingen slechts tot nu toe maar een beperkt aantal Syrische vluchtelingen op (in 2014: 105(!), in 2015: 1682(!) en in 2016: 13.000). Het meest controversiële aspect van de richtlijn is een inreisverbod van 90 dagen voor inwoners van zeven expliciet genoemde landen: Iran, Irak, Jemen, Syrië, Libië, Soedan en Somalië.

Obama
Dit had Trump al een hele tijd geleden aangekondigd en sluit dus aan bij zijn verkiezingsbelofte. De nieuwe Amerikaanse regering wil de achtergrond en antecedenten van deze reizigers grondiger gaan onderzoeken. De procedures worden doorgelicht, staat in het besluit. Dat mag. Obama trof in 2011 ten aanzien van Irak – voor een periode van maar liefst 6 maanden (!) – een zelfde maatregel met hetzelfde oogmerk.

In de lijst van zeven landen is er, uitgezonderd Iran (dat is nu eenmaal een verhaal apart), geen enkel land met een regering – als er al een regering is (Jemen, Libië, Somalië), of één die jurisdictie heeft over het gehele grondgebied (Irak, Syrie) – die kan garanderen dat de informatie die de VS opvraagt over reizigers, volstrekt betrouwbaar is. De selectie van dit zevental landen zou ook al door Obama zijn voorbereid.

Selectie
Ook was opvallend dat bijna iedereen viel over de selectie van de landen: daar kwamen tot nu toe weinig of geen aanslagplegers vandaan. Dat klopt. Maar de regering van de V.S. wil nu juist voorkomen dat door onvolkomen onderzoek van visumaanvragen grote veiligheidsrisico’s ontstaan. Met landen als Saoedi-Arabië en Egypte bestaan, althans volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten, wel goede afspraken. En met S.A. zelfs pre-clearing door de douane van de V.S. op de vliegvelden, dank zij Obama. Voorlopig ga ik er vanuit dat die redenering klopt, tenzij ik van het tegendeel (investeringen van Trump in die landen?) wordt overtuigd.

Letterlijk
Het echte probleem van de afgelopen dagen concentreert zich op mensen die afkomstig zijn uit deze zeven landen en al op weg waren naar de VS. Het lijkt erop dat de immigratiediensten de richtlijn te letterlijk hebben geïnterpreteerd of wellicht uit voorzorg strenger dan bedoeld. Het heeft er in elk geval veel van weg dat over de uitvoeringskant niet goed is nagedacht! Hierdoor werden ook mensen met een Green Card – die in de V.S. wonen en werken – tegengehouden.

Safe Havens
Het is dan ook prima dat de rechterlijke macht hier heeft ingegrepen en deze mensen toch toegang heeft verleend tot de V.S. Die personen hebben immers al stevige veiligheidscontroles achter de rug. Inmiddels is duidelijk gemaakt dat de nieuwe richtlijn niet van toepassing is op mensen die permanent in de V.S. verblijven. Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij wil kiezen voor veilige vluchtelingenzones (Safe Havens) in de buurlanden rond Syrië. Daar schijnt hij met Saoedi Arabië al een akkoord over te hebben gesloten. Ik las er over in de Amerikaanse pers en niet in de NL-media.

Al in eerdere columns haalde ik de Duitse filosoof Safranski aan, ik ben het met hem eens. Zie vooral het tweede deel van zijn column, actueler dan ooit!):

Doch diesen anziehenden Menschenrechtsschutz kann nur ein Staat bieten, der funktionstüchtig bleibt. Dazu aber gehören kontrollierte Grenzen. Ein Staat aber, der seine Grenzen nicht mehr kontrolliert, kann von einem bestimmten Punkt an nicht mehr jene Güter, wie Recht, Ordnung und Wohlergehen, gewähren, derentwegen er aufgesucht wird. Begrenzung ist also auch hier notwendig.

===============================================================
Foto: SFO Muslim Ban Protest by Quinn Norton is licensed under CC BY 2.0
===============================================================

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.