Mediagetetter over Trump’s ‘Muslim Ban’

Journalisten en politici buitelen de afgelopen dagen vol verontwaardiging over elkaar heen: verbijsterd door een Executive Order van de Amerikaanse president: het opschorten van visaverstrekking aan burgers uit landen met een bijzonder veiligheidsrisico. Het gaat vooral om islamitische landen met gebieden die te maken hebben met terrorisme waar adequaat antecedentenonderzoek moeilijk kan plaatsvinden.

Opschorting
Let wel: de maatregel is van tijdelijke aard. Het betreft een opschorting voor 120 dagen, ook al doen alle media in koor alsof het om een definitieve en onomkeerbare (“onmenselijke”) beleidswijziging zou gaan. Niemand op de redacties en ministeries heeft kennelijk de moeite genomen om het besluit te lezen. Verblind door afkeer praten ze elkaar kritiekloos na en jagen elkaar op naar een soort verontwaardigingsclimax. Ik kan me niet herinneren dat dezelfde explosie van verongelijktheid opspeelde toen Obama een zelfde ( tijdelijke) maatregel trof.

Verontwaardiging
Ook politici (Klaver, Pechtold , Asscher, Roemer, en in hun kielzog waterdragers als Servaes) – ja,het is verkiezingstijd – tamboereren voluit op de trom van morele verontwaardiging, ook duidelijk niet of slecht geinformeerd. Ze maanden premier Rutte tot een scherpe veroordeling. Er komt zelfs een Kamerdebat. Ik moest ineens weer denken aan de hoofdredacteur van, wat was het, de Steenwijkse Courant(?), die eind jaren 60 voorzitter Mao ‘voor de laatste maal’ meende te moeten waarschuwen…

Hoe kan het toch dat media en politiek verrast zijn?

Contract
Trump had immers deze maatregel, met nog vele andere, aangekondigd in zijn toespraak in Gettysburg, op 29 oktober afgelopen jaar, een kleine drie weken voor de verkiezingen. Daar ontvouwde hij zijn Contract met het Amerikaanse volk, waarin hij, punt voor punt, de maatregelen opsomde die hij in zijn eerste honderd dagen van zijn presidentschap zal gaan nemen.

Actieplan
Heeft geen enkele journalist die gelezen, laat staan geanalyseerd? Schrijven en spreken ze dan alleen elkaar en hun collega’s bij de Amerikaanse MSM na? Als ze de moeite hadden genomen om zich te verdiepen in dit actieplan van deze nieuwe en zeker ongewone president, dan hadden ze zich niet overvallen hoeven te voelen: het staat allemaal al drie maanden op papier en deze president doet wat hij zich heeft voorgenomen.

Geloofwaardigheid
Misschien verrassend voor Nederlandse journalisten, maar een blik buiten de eigen bubble kan soms echt geen kwaad. Zijn ze nog steeds niet over de schok van de verkiezingsuitslag heen? Ieder woord van Trump wordt door zijn tegenstanders met afgrijzen en woede ontvangen. Media zijn er vooral op uit om Trump en zijn mensen op leugens te betrappen en lijken te vergeten dat ze er zijn om het publiek betrouwbaar en vooral gezaghebbend voor te lichten. Ze zetten hun geloofwaardigheid op het spel.

En hebben die verontwaardigde lijsttrekkers zich geen enkel moment de tijd gegund zich te verdiepen in dat programma , slechts twee A-viertjes (!), van Trump? Vanwaar die ongeinteresseerdheid?

Muslim Ban
Kort nadat het uitvoeringsbesluit bekend gemaakt werd kreeg die als snel het stempel opgedrukt van Muslim Ban, “discriminerend”, “uitsluiting op basis van geloof”, “in strijd met verdragen”, enz. Maar de maatregel beperkt zich tot een zevental landen; andere landen met een overwegend en zelfs omvangrijke moslim-bevolking (Indonesie, Pakistan, India) worden er niet door getroffen. Spreken van een Muslimban is dan ook onzin. Bij lezing van de tekst blijkt dat het gaat om landen of particular concern: waar door terrorisme en falend bestuur de visa-procedures moeten worden verbeterd.

Screening
In de media wordt beweerd dat de maatregel ten onrechte risicolanden als Saoedi Arabie uitzondert; daar kwamen immers de aanslagplegers van 11 september 2001 vandaan. Maar het besluit gaat over een betere screening van visumaanvragen. Dat is in landen die verscheurd worden door jihadistische terreur of die (deels) door jihadisten worden overheerst, onvoldoende mogelijk. In de periode van 120 dagen moet daarom worden voorzien in betere controleprocedures voor visumaanvragen uit die landen. Wel is gelukkig door rechterlijk ingrijpen een rare situatie opgeheven en wordt – voorlopig voor 7 dagen – het inreisverbod voor houders van rechtsgeldige visa en greencards uit de betrokken landen, opgeheven.

Buitengrens
Wat Trump doet is wat de Europese leiders nalieten of verwaarloosden: het bewaken van de buitengrens. Daar is niets mis mee en dat had in Europa veel onheil kunnen voorkomen. Zoals de befaamde filosoof en schrijver Rudiger Safranski in de Neue Zürcher Zeitung van 8 november 2015 zei:

“Einwanderungspolitik ist ein elementarer Bestandteil eines souveränen Staates, der die Pflicht und Schuldigkeit hat, über seine Grenzen zu wachen.”

===============================================================
Foto: Love Thy Neighbor by Mike Maguire is licensed under CC BY 2.0
===============================================================

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.