De morele ondergang van Europa

Overspoelde grenzen, dood en verderf in Syrië, uitpuilende asielzoekerscentra. De wereld lijkt in vuur en vlam te staan, samenlevingen ontploffen en burgers komen in opstand. Polarisatie, geweld en demonisering. Europa staat voor een grote beproeving, haar volkeren voor een uitdaging. Haar culturen staan onder druk.
Volgens de Griekse historicus Herodotus is de geschiedschrijving cyclisch van aard. Hij beschrijft de opkomst en bloei van beschavingen als een opvolging van elkaar steeds weer herhalende gebeurtenissen, door te stellen dat “zij die ooit groot waren, vandaag klein zijn en zij die groot zijn, ooit klein waren.”

Het verklaren van de opkomst en ondergang van beschavingen op deze manier en hen dáárom gelijkwaardig behandelen is exemplarisch voor de cyclische manier van denken en schrijven van Herodotus en illustreert de klassieke filosofie.

Hoewel in Europa de Verlichting en het uit diezelfde periode stammende humanisme leidden tot secularisering, zijn christelijke normen en waarden de fundamenten geworden waarop Europese beschavingen rusten.

Onze tolerantie is gesterkt door onze geschiedenis als protestanten, vervolgd door de Spaanse onderdrukkers. Die tolerantie lag ten grondslag aan het economisch floreren in de Gouden Eeuw. Maar die tolerantie lijkt echter tevens te leiden tot onze ondergang. Zoals Herodotus dat al beschreef.

Christelijke normen en waarden zijn de fundamenten geworden waarop Europese beschavingen rusten

De doorgeschoten politieke correctheid van politici en media leiden tot spanningen in onze samenleving. Het prat gaan op een nationale identiteit, het afbakenen van culturen en het eisen van het overnemen van normen en waarden zijn verworden tot een lege huls.

Onze geschiedenis heeft geleid tot een Westerse beschaving, superieur ten opzichte van andere beschavingen in de moderne tijd. Daar is niets etnocentrisch aan: voor de opkomst van ‘onze’ wereld waren immers diverse ‘niet-Westerse’ beschavingen superieur aan de onze.

De Westerse cultuur is massacultuur, wat leidt tot het verlies van contact met het ‘eigene’ door westerlingen. Het gevoel dat de Nederlander, de westerling niet bestaat wordt gevoed door cultureel-marxistisch wensdenken. Het is gestoeld op politieke agenda’s gericht op het verheffen van de onderklasse en het vernietigen van onze Westerse politieke orde. Onze culturen bestaan wel, maar zijn globaal en dus nemen andere culturen elementen over uit datgene wat ons kleurt.

Het Westen gaat kansloos ten onder ten opzichte van masculiene culturen en politiek correcte zelfkastijding

Het ontkennen van het bestaan van de noodzaak van de Nederlandse cultuur, de identiteit van Europa en het willen overspoelen van ‘het Avondland’ met migranten staat haaks op het willen overleven van de christelijke identiteit.

Herodotus lijkt gelijk te hebben gekregen met zijn stelling dat iedere grootse samenleving uiteindelijk ten onder gaat. Het Westen gaat ten onder, haar culturele elementen verspreid over de wereld, maar kansloos ten opzichte van masculiene culturen en politiek correcte zelfkastijding.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen